Dodaj do ulubionych

KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010

09.11.10, 18:34
Zadania realizowane przez Samorząd Gminy Lesznowola w kadencji 2006 - 2010

sendfile.pl/28210/Zadania_realizowane_przez_Samorzad_Gminy_w_kadencji_2006_-_2010.pdf
Szanowni Państwo,

Oczywiście nie wszystkie zadania inwestycyjne wymienione są w zaprezentowanym podsumowaniu. Wiele indywidualnych spraw, z którymi zgłaszali się do mnie mieszkańcy udało mi się załatwić poprzez osobiste interwencje, albo wyjaśnić w rozmowie z odpowiednimi Referatami Urzędu Gminy Lesznowola. Tak więc zaprezentowane powyżej podsumowanie nie obrazuje całości mojej aktywności na rzecz mieszkańców Gminy Lesznowola, aczkolwiek pokazuje ogrom pracy wykonanej w obecnej kadencji.

Pozdrawiam
Obserwuj wątek
  • soltysiak2012 Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 09.11.10, 20:10
   kania_marcin napisał:
   >Tak więc zaprezentowane p
   > owyżej podsumowanie nie obrazuje całości mojej aktywności na rzecz mieszkańców
   > Gminy Lesznowola, aczkolwiek pokazuje ogrom pracy wykonanej w obecnej kadencji.

   Żeś Marcinie troszkę temat wyolbrzymił. Ktoś zapozna się z załącznikiem i pomyśli, że rzeczywiście całość spraw to Kaniowe dokonania, a i tak nie wszystkie.
   • duom Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 09.11.10, 22:09
    Od jakiegoś czasu dość uważnie obserwuję działania poszczególnych radnych działających w samorządach gminnych powiatu piaseczyńskiego. Wśród radnych wybranych przez mieszkańców naszego regionu zdecydowanie wyróżnia się Radny Gminy Lesznowola: Marcin Kania. Według mnie jest to jedyny radny naszego regionu, który w sposób widoczny dla mieszkańców działa w swoim regionie. Radny Marcin Kania interesuje się sprawami mieszkańców i z chęcią zapoznaje się z postulatami mieszkańców. Z myślą o mieszkańcach udostępnił kontakt do siebie, aby każdy mógł się z nim skontaktować i porozmawiać o sprawach ważnych dla mieszkańców. Radny Marcin Kania dał się poznać jako osoba otwarta nie tylko na rozmowy związane ze swoją działalnością w samorządzie. Radny Gminy Lesznowola Marcin Kania, aby być bliżej mieszkańców stworzył serwis internetowy www.marcinkania.pl Strona Radnego jest przygotowana z myślę o osobach, które pragną zapoznać się z działalnością radnego. Na stronie znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące aktualnych wydarzeń w Gminie Lesznowola, działalności Rady Gminy oraz innych instytucji. Dodatkowo serwis Marcina Kania: marcinkania.pl ma charakter informacyjno - sprawozdawczy. Poprzez swoją stronę internetową Radny Marcin Kania na bieżąco informuje nas o złożonych przez siebie interpelacjach, autorskich projektach czy przedsięwzięciach, w których bierze udział, będąc niejednokrotnie ich pomysłodawcą i koordynatorem. Gorąco namawiam Was do częstego odwiedzania jego strony internetowej, za pośrednictwem, której Radny Marcin Kania utrzymuje z nami stały kontakt. Moim zdaniem to była udana kadencja całego Samorządu Gminy Lesznowola.

    Dobranoc
    • kania_marcin Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 09:16
     Dzień Dobry,

     Oczywiście nie wszystkie sprawy załatwiam za pomocą Interpelacji, wniosków i zapytań. Wiele indywidualnych spraw, z którymi zgłaszali się do mnie mieszkańcy udało mi się załatwić poprzez osobiste interwencje, albo wyjaśnić w bezpośredniej rozmowie z odpowiednimi Referatami Urzędu Gminy Lesznowola i pozostałymi instytucjami. Tak więc wymienione na www.marcinkania.pl/ Interpelacje, wnioski i zapytania nie obrazują całości mojej aktywności na rzecz mieszkańców Gminy Lesznowola.

     Pozdrawiam
    • zbyszek.czapnik Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 09:48
     Takiego steku bzdur dawno nie czytałem!

     Chcesz wiedzieć co ja zapamiętam po radnym?
     To, że postulował wprowadzenie kolejnej daniny powszechnej (podatku) na ogólnogminny wywóz śmieci (nazwał to gospodarka odpadami) uzależniony od ilości zameldowanych osób a nie od ilości generowanych śmieci. Postuluje wprowadzenie monopolu jednej firmy utylizacyjnej na terenie gminy. W kogo to uderzy? W rodziny wielodzietne, osoby o niskich dochodach generujące mało śmieci. Kto na tym zyska? Właściciele i najemcy domów niezameldowani na terenie gminy, osoby generujące wiele śmieci, osoby uchylające się od obecnego obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości.

     Inny przykład? Osobiście pokazałem na GoldenLine:
     www.goldenline.pl/forum/1339628/podrzucanie-smieci-sasiadom-plaga-w-mysiadle/s/4#36976022
     Dwa tereny zaśmiecone, szczury, nornice, chaszcze. Od 16 lipca do dziś na obu posesjach nie Zmieniło się nic. Właściciele od lat się tam nie pojawili. Gdzie mnie skierował radny? Żebym sam monitował w Gminie.
     Na koniec jeszcze jedna rzecz. Radny kilkukrotnie usuwał z forum "Mysiadło" na GoldenLine moje posty jako niewygodne dla siebie. Uznał, że moje zdanie już zna a inni nie powinni.
     • monia-polna Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 10:45
      uchylające się od obecnego obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości.

      Ostatnia kontrola wykazała że nie ma takich osób w Mysiadle, może kolega wie cos więcej?????


      To, że postulował wprowadzenie kolejnej daniny powszechnej (podatku)

      Jeżeli mowa o podatkach to słyszałam, że to NI podczas wczorajszego posiedzenia zabiegała o podwyższenie podatków od nieruchomości.

      Na koniec jeszcze jedna rzecz. Radny kilkukrotnie usuwał z forum "Mysiadło" na GoldenLine moje posty jako niewygodne dla siebie. Uznał, że moje zdanie już zna a inni nie powinni.

      Mój post na tym forum też został usunięty, ale jak obraża się innych to tak to się kończy.
     • kania_marcin Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 11:02
      Dzień Dobry,

      Szanowny Panie, Szanowni Państwo,

      Posesje/działki, o których wspomina Pan CZAPNIK, mieszkaniec Nowej Iwicznej zlokalizowane są przy ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej. Na podstawie zgłoszenia Pana CZAPNIK-a, mieszkańca Nowej Iwicznej zwróciłem się z wnioskiem do Referatu Środowiska o zobligowanie właścicieli posesji/działek do ich uporządkowania. I tak na podstawie mojego wniosku w dniu 23 września 2010 r. Referat Środowiska wezwał właścicieli posesji/działek do usunięcia chwastów i etc. oraz podjęcia odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. Od tego momentu temat nadzoruje Referat Środowiska/Zastępca Wójta.

      Pozdrawiam
      • kania_marcin Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 11:04
       cd.

       Chciałbym również Państwu przybliżyć propozycję dotyczącą Systemu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Lesznowola (za www.marcinkania.pl) news z 11.08;27.06.2010 r.

       System Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Lesznowola

       Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii w/s wdrożenia na terenie Gminy Lesznowola Systemu Gospodarki Odpadami (SGO) pochodzącymi z gospodarstw domowych. SGO polegałby na przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych, dodatkowo zakładałby przejęcie przez gminę obowiązków związanych z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów oraz obowiązków zagospodarowania zebranych odpadów, a więc wywozu, transportu i utylizacji śmieci.

       Wywóz i zagospodarowanie odpadów byłyby finansowane z powszechnej i obowiązkowej "opłaty administracyjnej". Wprowadzenie powszechnej opłaty za odbiór śmieci pozwoliłoby znacznie obniżyć koszty wywozu nieczystości, które rozłożyłyby się na wszystkich mieszkańców. Opłata nie byłaby żadnym dodatkowym obciążeniem finansowym, przecież już od wielu lat płacimy za swoje śmieci. Właściciel posesji płaciłby za tyle osób, ile ma zameldowanych. W nowym SGO to gmina, a nie mieszkańcy podpisywaliby umowę z firmą odbierającą odpady, wyłonioną w przetargu. Dzięki wdrożeniu SGO mieszkańcy płaciliby mniej za wywóz odpadów komunalnych, wzrosłaby ilość odpadów segregowanych i co najważniejsze - zniknęła pokusa pokątnego pozbywania się śmieci bo po prostu przestałoby się to opłacać, ponadto SGO zagwarantowałby za tę samą cenę odbiór każdej ilości nieczystości. Aby możliwe było wprowadzenie takiego rozwiązania, konieczne byłoby przeprowadzenie referendum lokalnego, w którym mieszkańcy Gminy Lesznowola zdecydowaliby jaki system zbierania śmieci obowiązywałby w gminie.

       Przykładowa treść pytania referendalnego:

       Czy jest Pani/Pan za przejęciem przez Gminę Lesznowola od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych?

       Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w referendum, przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych. Przejmując ten obowiązek rada gminy ustala opłatę ponoszoną okresowo przez właścicieli nieruchomości. Jest to opłata ryczałtowa uzależniona od kosztów zorganizowanego przez gminę kompleksowego systemu zbiórki odpadów komunalnych. Jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny, opłaty będą niższe. Przepisy te dotyczą tylko odpadów komunalnych, a nie obejmują odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej.

       Sąsiedzie! Czekam na Twoją opinię! e-mail: radny.kania@interia.eu

       Jakie korzyści dla mieszkańców?

       1. Po wdrożeniu SGO obowiązkiem gminy będzie zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do pojemników służących do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz segregowanych. Osoby, które nie posiadają własnych pojemników zostaną wyposażone w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz segregowanych. Zakup lub dzierżawa nowych pojemników i worków finansowana będzie z "opłaty administracyjnej".

       2. Z uwagi na to, że gmina nie ma prawnych możliwości zarabiania na "opłacie administracyjnej", ani przeznaczania zabranych funduszy na inne cele niż gospodarka odpadami wywóz odpadów będzie tańszy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponadto nowy system wyeliminuje koszty korespondencji pomiędzy firmą wywozową a klientami, koszt druku i dostarczenia faktur, upomnień i pism, który dotychczas pokrywany był z naszych kieszeni.

       3. Niewątpliwą zaletą "opłaty administracyjnej" będzie jej powszechność. Wprowadzenie opłaty pozwoli, w krótkim czasie objąć zorganizowanym wywozem śmieci wszystkich mieszkańców. Tym samym osoby, które do tej pory unikały ponoszenia opłat związanych z wywozem śmieci stracą motywację do podkładania odpadów do koszy ulicznych, pojemników wspólnot mieszkaniowych. Płacąc "z góry" za odbiór śmieci przestanie się im opłacać spalanie śmieci w piecach centralnego ogrzewania i podtruwanie innych mieszkańców. Powszechność opłaty w znacznym stopniu obniży koszty ponoszone przez mieszkańców gminy a w szczególności mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych, którzy zmuszeni są do finansowania wywozu śmieci podrzuconych do ich pojemników.

       Zakłada się, że wszystkie śmieci, które obecnie podrzucane są do koszy ulicznych lub wyrzucane w okolicznych lasach i na obrzeżach gminy trafią w końcu na składowisko. Sprawi to, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta wywóz śmieci z posesji będzie tańszy niż obecnie ponieważ ogólna kwota jaką gmina zapłaci za organizację i wywóz śmieci rozłożona zostanie na wszystkich mieszkańców.

       4. W momencie gdy wszyscy mieszkańcy gminy systematycznie i regularnie oddawać będą odpady zebrane na swoich posesjach umożliwi to opracowanie optymalnej częstotliwości ich odbioru.

       5. Wszyscy mieszkańcy gminy, wnosząc opłatę , będą mieli prawo żądać od gminy, by wszystkie śmieci zebrane na ich nieruchomości zostały wywiezione i utylizowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wprowadzenie opłaty wyeliminuje proceder podrzucania odpadów mieszkańcom wspólnot, co w znacznej mierze przyczyni się do zmniejszenia ilości śmieci odbieranych ze wspólnoty, a tym samym obniży koszty ich wywozu.

       6. Wprowadzenie jednolitej opłaty, która nie będzie uzależniona od ilości wyprodukowanych śmieci wyeliminuje przyczynę powstawania "dzikich wysypisk". Płacąc stałą, kwartalną opłatę, mieszkaniec nie będzie miał żadnego interesu w tym, aby zmniejszać ilość oddawanych odpadów; zapłaci przecież tyle samo.

       A jakie wady ma SGO?

       Tak naprawdę jedyną wadą tego systemu może być brak motywacji do minimalizowania ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

       SGO od 2009 r. z powodzeniem funkcjonuje w Legionowie.

       Jednocześnie informuję, że zwróciłem się do Urzędu Gminy Lesznowola z wnioskami w/s obniżenia opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

       www.marcinkania.pl/dot-oplat-za-uslugi-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-5.pdf
       www.marcinkania.pl/dot-oplat-za-uslugi-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-4.pdf
       http://www.marcinkania.pl/dot-obnizenia-oplat-za-uslugi-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych.pdf

       Również bardzo proszę o zapoznanie się z newsem na mojej www "Sąsiedzie! Sprawdź! Ile płacisz za odbiór odpadów komunalnych!" z dnia 4 maja i 17 marca 2010 r.

       www.marcinkania.pl/pdf/dot.oplat-za-uslugi-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.pdf
       Miło mi Państwa poinformować, że na podstawie moich wniosków Urząd Gminy Lesznowola wezwał przedsiębiorców do przestrzegania stosownych Uchwał Rady Gminy i w przypadku stwierdzenia przez Urząd Gminy naruszenia warunków wydanej decyzji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w/s cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia.

       W związku z powyższym konfabulacje Pana CZAPNIK-a, mieszkańca Nowej Iwicznej uważam za bezzasadne.
       • ordyl Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 11:27
        SGO mi to pachnie komuną.
        Za nas ktoś będzie wyrzucał śmieci i na pewno będzie to tańsze rozwiązanie?
        Gmina nie może sobie poradzić z segregacją śmieci, sprzątaniem ulic, odśnieżaniem to poradzi sobie z wyrzucaniem śmieci?

        Akcja dwa razy w roku z wyrzucaniem elektrośmieci oraz śmieci o dużych wymiarach to wyłącznie zasługa dwóch sołectw, nie pamiętam aby gmina nam w tym pomagała.
        Kosze na śmieci oraz później na psie odchody to też inicjatywa sołectw, a ile było problemów i pytań kto to będzie opróżniał i ile to będzie kosztować.

        Nie wiem czyj to jest pomysł i kto wrabia młodego, zdolnego radnego ale śmierdzi tym na kilometr.
        Ma rację Zbyszek Czapnik że to chory pomysł.

        I na koniec uwaga skąd taka pewność że wszyscy w Mysiadle mają podpisane umowy na wywóz śmieci ? Znam przynajmniej takie dwie osoby, które takich umów nie mają.
        druga sprawa co z paleniem śmieci szczególnie na jesieni?

        Zdrówka
     • soltysiak2012 Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 12:08
      zbyszek.czapnik napisał:
      > Na koniec jeszcze jedna rzecz. Radny kilkukrotnie usuwał z forum "Mysiadło" na
      > GoldenLine moje posty jako niewygodne dla siebie. Uznał, że moje zdanie już zna
      > a inni nie powinni.

      kania_marcin napisał:
      >Dodatk
      > owe informacje dostępne są po zarejestrowaniu na www.mysiadlo.info

      Gratuluje Zbyszku, że miałeś możliwość korzystania z forum. Moje próby rejestracji na mysiadlo.info, jako oczywiście Soltysiak, nie zostały przyjęte przez radnego Kanię.
       • monia-polna Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 13:05
        I wcale mu się nie dziwie, że nie wpuszcza nie proszonych gosci na swoja stronę. Zobacz, co zrobił Ordyłowski z Przemyską z forum mysiadła.
        Ja też bym cię wykopała z mojego domu. Przeczytaj cytat niejakiego CZAPNIKA z forum NI;
        Ordylowski pozwiedzał
        „Mysiadło i Nowa Iwiczna to jeden organizm to co dla Mysiadła w jakimś sesnie je
        > st również dla Nowej Iwicznej i odwrotnie.

        Czapnik odrzekł.
        To Twoje zdanie. Nie zgadzam się z nim.

        Skoro masz takie nastawienie do Mysiadla to po co się pchasz na nasze fora????
        Po co prosisz naszego radnego o pomoc??, Nie masz swoich w NI        Ordyłowski powiedział

        Mysiadło i Nowa Iwiczna to jeden organizm to co dla Mysiadła w jakimś sensie je
        > st również dla Nowej Iwicznej i odwrotnie.

        To dlaczego z Przemyską i Czarnota podważacie budowę wiaduktu w Mysiadle. Bo chcecie aby w Mysiadle było cicho, i cały ruch ze spalinami wrzucić naszym sąsiadom.

        Wiec kto wpuściłby do domu takich ludzi …ja na pewno nie.

        • zbyszek.czapnik Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 15:54
         monia-polna napisała:

         > Ordylowski pozwiedzał
         > „Mysiadło i Nowa Iwiczna to jeden organizm to co dla Mysiadła w jakimś se
         > snie je
         > > st również dla Nowej Iwicznej i odwrotnie.
         >
         > Czapnik odrzekł.
         > To Twoje zdanie. Nie zgadzam się z nim.
         > Skoro masz takie nastawienie do Mysiadla to po co się pchasz na nasze fora????
         Uważam, że Mysiadło i Nowa Iwiczna powinny współdziałać w tym co przynosi korzyść obu miejscowościom. Nie zgadzam się z tym, że to jeden organizm, bo ma dwie głowy, dwa niezależne kanały komunikacyjne i dystrybucyjne. W wielu przypadkach różne potrzeby.

         > Po co prosisz naszego radnego o pomoc??, Nie masz swoich w NI
         To jest radny GMINY a nie radny SOŁECTWA. Każdy radny reprezentuje interesy mieszkańców. Radny Kania pisuje na forum Nowa Iwiczna na serwerze "gazeta.pl" jak i na forum Nowa Iwiczna na Golden Line. Wolność słowa obowiązująca w tym kraju pozwala mi na wypowiedzi krytyczne w stosunku do każdego przedstawiciela publicznego. Tym bardziej, że nie łanią one zasad dobrego smaku a tym bardziej zgodności z prawdą. Nie naruszam taką wypowiedzią czyichkolwiek/jakichkolwiek praw.


         > Ordyłowski powiedział
         >
         > Mysiadło i Nowa Iwiczna to jeden organizm to co dla Mysiadła w jakimś sensie je
         > > st również dla Nowej Iwicznej i odwrotnie.
         >
         > To dlaczego z Przemyską i Czarnota podważacie budowę wiaduktu w Mysiadle. Bo ch
         > cecie aby w Mysiadle było cicho, i cały ruch ze spalinami wrzucić naszym sąsiad
         > om.
         Nie wiem dlaczego cytujesz nie moją wypowiedź!?
         Nie wiem kto to jest Przemyska ani Czarnota oraz dlaczego przypisujesz mi jakieś działania o których nie mam zielonego pojęcia!?

         > Wiec kto wpuściłby do domu takich ludzi …ja na pewno nie.
         Nikt nie prosi o wpuszczanie do domu!
         Była mowa o prewencyjnym "kneblowaniu" ludziom ust.
         A co robi radny Kania? Blokuje dostęp do forum na GL, usuwa wypowiedzi użytkowników.
         Zacytuję fragment tekstu z filmu >>Rejs<<: "Nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. "

         Tak ma wyglądać demokracja lokalna????
        • owrank Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 23:43
         > I wcale mu się nie dziwie, że nie wpuszcza nie proszonych gosci na swoja stronę
         > . Zobacz, co zrobił Ordyłowski z Przemyską z forum mysiadła.

         to coś czego Pani chyba nie do końca jest świadoma to się nazywa DEMOKRACJA, a "najwyższa forma" demokracji jest wtedy kiedy jedna strona WALCZY o możliwość wyrażenia opinii przez drugą stronę.
      • zbyszek.czapnik Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 16:05
       Założyciel forum GL " Gmina Lesznowola" czyli radny Kania zablokował wgląd osobom nie będącym członkami grupy. Aby stać się członkiem grupy należy uzyskać jego akceptację.
       Sprawdźcie sami:
       www.goldenline.pl/grupa/gmina-lesznowola
       To się nazywa budowanie demokracji lokalnej! :-(
  • owrank Re: KADENCJA SAMORZĄDU GMINY 2006 - 2010 10.11.10, 23:57
   > ie z odpowiednimi Referatami Urzędu Gminy Lesznowola. Tak więc zaprezentowane p
   > owyżej podsumowanie nie obrazuje całości mojej aktywności na rzecz mieszkańców

   czy mamy to czytać, że zaprezentowane podsumowanie obrazuje PANA aktywność na rzecz mieszkańców ? znalazłem dzisiaj w sklepie biuletyn gminy i dziwnym trafem na kredowym papierze do z grubsza tej samej listy aktywności przyznaje się Pani Wójt wraz z praktycznie całą gminą. To jak to jest ? Czyżby Pani Wójt przypisywała sobie PANA aktywności w biuletynie wydanym nomen omen przed samymi wyborami ??? Może Pan to jakoś skomentować ? czy mamy rozumieć, ze ktoś próbuje podebrać PANA sukcesy na miesiąc przed wyborami ???

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka