Dodaj do ulubionych

Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie

02.03.12, 19:26
Witam

Wkrótce czekają nas duże zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi czyli po prostu w sposobie odbioru wytwarzanych śmieci .Aby przybliżyć co nas czeka kilka najistotniejszych informacji.

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
Od 1 stycznia 2012r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Do tego czasu mieszkańcy nadal muszą posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów.
Wprowadzenie nowego systemu nie jest fanaberią gminy, lecz obliguje ją do tego znowelizowana ustawa. Wprowadzenie zmian związane jest z koniecznością uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redukcji ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania, modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz wyeliminowania dzikich wysypisk śmieci.
Dzięki zmianom w gospodarce odpadami komunalnymi, mamy dużą szansę na zawsze pożegnać się z nielegalnymi wysypiskami w lasach, rowach, przy ulicznych koszach na śmieci i upowszechnić sortowanie odpadów.

Ankiety dotyczące ilości wytwarzanych odpadów
W ramach przygotowań do wdrażania systemu, w celu właściwego oszacowania ilości produkowanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, a tym samym prawidłowej kalkulacji kosztów systemu(gmina nie może zarabiać na tej działalności-opłaty od mieszkańców pokryją tylko koszty odbioru, utylizacji śmieci i koszty administracyjne), przeprowadzane są obecnie ankiety(do końca marca). Osoba ankietująca(najczęściej sołtys lub członek rady soleckiej ) zapyta min. o liczbę domowników ,ilość wytwarzanych śmieci, segregację ,warunki do kompostowania na własnej działce.. Wyniki badań ankietowych posłużą do prawidłowego opracowania warunków przetargu w wyniku którego wyłoniona zostanie firma odbierająca odpady od mieszkańców.
Można też ankietę wypełnić pobierając ją z:
1.Gminnej Biblioteki publicznej w Mysiadle(w budynku Myszki_ul.Topolowa2)
2.Od sołtysa Mysiadła - p. Bożena Obłucka ul. Okrąg 21 m 15, tel.601206973
3.Pobrać ze strony :
www.nowaiwiczna.com
Po wypełnieniu ankiety proszę zwrócić ją do miejsca pobrania lub przekazać sołtysowi.

Jak będzie działał system w gminie

1. Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia ,Po podjęciu decyzji informacja zostanie przekazana mieszkańcom.
2. Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego(takie 3 możliwości wskazuje ustawa)- gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje mieszkańców o sposobie naliczania opłaty;
3. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa niż za śmieci zmieszane- opłaca się więc segregować odpady;
4. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze od mieszkańców zarówno odpady zmieszane jak i posegregowane.
5. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego;
6. Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów(np. zielonych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych) do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady można do nich przynosić.

Kalendarium wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi:

1 stycznia 2012r.
• zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina nie wydaje już nowych zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości

1 lipca 2012r.
• sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, czyli wskazane miejsca, gdzie będą przetwarzane odpady: np. spalane, sortowane, kompostowane, składowanie.
1 stycznia 2013r.
• do tego czasu gmina jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzorów deklaracji oraz terminów złożenia pierwszej deklaracji;
• zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach(Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić taki regulamin do końca 2012 roku)
• gmina rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną wśród mieszkańców, dotyczącą funkcjonowania nowego systemu.


1 lipca 2013r.
• do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą i przedsiębiorcami;
• nowy system zaczyna w pełni funkcjonować, uchwały rady gminy wchodzą w życie i gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości.
• tracą moc dotychczasowe umowy na wywóz śmieci. Warto jednak je pisemnie wypowiedzieć odbiorcy aby uniknąć nieporozumień.


Pozdrawiam szczególnie tych którzy doczytali do końca.
Katarzyna Przemyska
radna Gminy Lesznowola
Obserwuj wątek
  • karol_us Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 16.03.12, 17:36
   Ciekawe czy na tej zmianie zyskamy czy stracimy.Obawiam się ,że ci którzy segregują,kompostują,wytwarzają mało śmieci, stracą a zyskają ci ,którzy dają do wora wszystko jak leci.Opłata przecież będzie uśredniona dla wszystkich.Obecnie ci którzy mają mało śmieci płacą za realnie wytwarzane śmieci.Tyle płacisz ile oddajesz.
   • rasputin007 Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 26.04.12, 22:53
    Takie już życie, że uczciwi płacą za tych "mniej uczciwych".
    Ale 8,5 zł od osoby to nie jest jakaś zawrotna suma. Jak dla mnie cena w sam raz.
  • agamamm Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 26.04.12, 19:02
   i śmieci nas zasypia, albo gorzej, będą dalej spalane w domowych piecach
   www.obserwatorfinansowy.pl/2012/04/24/gminom-zabraknie-na-inwestycje-gdy-doplaca-do-smieci/
   • owrank Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 13.05.12, 00:07
    już Ty się nie martw - to będzie praktycznie nowy podatek także zostanie tak ustawiony że gmina z zebranych funduszy zleci wywóz śmieci zewnętrznej firmie, utrzyma "czapę" odpowiedniej ilości urzędników, którzy będą te wywozy zlecali, planowali i kontrolowali a co najwyżej my jako podatnicy będziemy kwiczeć.. i płacić, bo jak nie zapłacisz to odwiedzi Cię komornik
    • rasputin007 Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 19.06.12, 22:50
     niezbyt miła informacja. Fundacja Wspomagania Wsi zorganizowała debatę nt zmian w systemie odbioru odpadów. w debacie uczestniczył przedstawiciel naszej gminy i niestety był najgorzej przygotowanym uczestnikiem spotkania. z relacji osoby uczestniczącej wiem, że ciągle mówił nie na temat i musiał być przywoływany przez wójta Izabelina (który już dawno wdrożył nowy system w swojej gminie). Mam nadzieję, że to tylko jednodniowa niedyspozycja :) niemniej dobrze to nie wróży..

     • mwilusz Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 20.06.12, 08:31
      rasputin007 napisał:

      > niezbyt miła informacja. Fundacja Wspomagania Wsi zorganizowała debatę nt zmian
      > w systemie odbioru odpadów. w debacie uczestniczył przedstawiciel naszej gminy
      > i niestety był najgorzej przygotowanym uczestnikiem spotkania. z relacji osoby
      > uczestniczącej wiem, że ciągle mówił nie na temat i musiał być przywoływany pr
      > zez wójta Izabelina (który już dawno wdrożył nowy system w swojej gminie). Mam
      > nadzieję, że to tylko jednodniowa niedyspozycja :) niemniej dobrze to nie wróży
      > ..
      >
      Witam
      Można prosić o więcej informacji ( radnywilusz@onet.pl ).
      Dziękuję i pozdrawiam
  • mwilusz Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 16.08.12, 14:11
   Ciekawy artykuł.
   regiodom.pl/portal/wiadomosci/zmiany-w-prawie/wywoz-smieci-po-nowemu-w-2013-r-gminy-ostrzegaja-beda-klopotyPozdrawiam
   • owrank Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 16.08.12, 18:10
    jakby Gmina Lesznowola miała problem z wyliczeniem ile ma kosztować wywóz śmieci to ja mogę udzielić darmowej konsultacji - i to na poważnie.
    Sprawa jest szalenie prosta do wyliczenia zakładając, że to co ma być zebrane od mieszkańców ma rzeczywiście pójść na wywóz śmieci przez firmy podwykonawcze.

    Pozdrawiam
    • mwilusz Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 17.08.12, 07:34
     Koszt całej logistyki nie będzie stanowił większego wyzwania. Natomiast fundamentalne pytanie, jakie się nasuwa to, kto pokryje te koszty? 20 tys. mieszkańców posiadających meldunek, czy 27-28 tys. zamieszkałych na terenie naszej gminy?
     mirekwilusz.pl/acrobat/2012_01_04_smiecie.pdf
     Przedstawiony artykuł podkreśla inną ważną kwestie.
     „W UE jest możliwe zastosowanie zamówienia wewnętrznego: jak samorząd ma spółkę komunalną, to ona korzysta z publicznego majątku i ten majątek nie powinien stać bezczynnie. W Polsce lobby firm wywożących odpady wywalczyło sobie prawo o obowiązkowych przetargach.”
     Gdybyśmy chcieli wyposażyć naszą gminną spółkę ( zalety takiego rozwiązania przedstawiłem w załączonym piśmie - mirekwilusz.pl/acrobat/2011_09_14_smiecie.pdf ) w odpowiednie narzędzia, które umożliwiłyby LPK odbiór odpadów komunalnych ( przynajmniej z części terenów gminy) , i tak musiałoby dojść do przetargu publicznego. Oczywiście na lepszej pozycji wyjściowej byłyby tu firmy posiadające już bogate zaplecze logistyczne. I to jest błąd.

     Pozdrawiam
     M.W.
     • zbyszek.czapnik Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 17.08.12, 13:12
      Na szczęście obowiązek meldunkowy zostanie wkrótce zniesiony więc będzie jeden problem, mniej.
     • owrank Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 17.08.12, 22:10
      a gdzie tu jest błąd ? ja jeszcze nie spotkałem w życiu państwowej lub samorządowej firmy gdzie liczyłaby się prawdziwa efektywność. Z resztą daleko nie trzeba szukać przykładów po ostatnich publikacjach o PSLowskim rozdawnictwie stanowisk.

      Poprawnym byłoby rozwiązać całkowicie spółkę komunalną i oprzeć się tylko na przetargach prywatnych. A jeżeli spółka komunalna ma konkretny majątek to nawet lepiej - po spieniężeniu byłoby więcej środków do wydania na budowę szkoły w gminie, którą potrzebujemy natychmiast
      • mwilusz Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 27.08.12, 14:22
       Witam
       „Poprawnym byłoby rozwiązać całkowicie spółkę komunalną i oprzeć się tylko na przetargach prywatnych.”


       W przypadku gospodarki odpadami komunalnymi takie rozwiązanie może mieć przykre konsekwencje w przyszłości. Dlaczego?
       1. Spółka komunalna jest w 100% kontrolowana przez gminę i to Rada Gminy ustalałaby stawki za odbiór śmieci ( nie inaczej jest z opłatami za wodę i ścieki).Zysk nie byłby czynnikiem nadrzędnym.
       2. Czesi, którzy wdrożyli już nową „ustawę śmieciową” oparli się właśnie na przetargach publicznych. Do przetargów przystąpiły duże firmy niemieckie, które stosując ceny dumpingowe, „wyeliminowały” lokalną konkurencje. W wyniku tego, obecnie w wielu rejonach Czech opłaty są bardzo wysokie, a ceny narzucane przez dużych zachodnich monopolistów.
       3. W przeciwieństwie do Czechów i Polaków, Niemcy ( również UE) zabezpieczyli swoje interesy odpowiednimi zapisami. U naszych zachodnich sąsiadów to w większości spółki komunalne (lub małe lokalne firmy) zajmują się odbiorem odpadów komunalnych a o dopuszczeniu zagranicznych podmiotów nie ma mowy.
       4. Jak niebezpieczne jest całkowite „przekazanie” gospodarkami odpadami komunalnymi prywatnym firmom przekonano się już w USA i we Włoszech, kiedy okazało się, że to rodziny przestępcze przejęły całkowitą kontrolę nad biznesem.

       Pozdrawiam
       M.W.
       • zbyszek.czapnik Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 27.08.12, 22:56
        W przypadku naszej gminy sytuacja jest o tyle inna, że mieszkańcy są "dojeni" bardziej niż w sąsiednich gminach (nawet ekskluzywnym uzdrowiskowym Konstancinie).
        Pan Radny był łaskaw nawet przygotować stosowne zestawienia kosztu podatków od nieruchomości, czy cen za wodę i ścieki. A z tego można wnosić, że i wywóz śmieci będziemy mieli najdroższy w okolicy.
        • chytry.lis Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 28.08.12, 07:28
         Zawsze się zastanawiam czy w takich okolicznościach nie możemy podpatrywać jak to jest zorganizowane w innych krajach i czerpać całymi garściami z ich, niejednokrotnie bogatego, doświadczenia.
         Wczoraj rozmawiałem ze znajomymi o tym jak kwestia śmieci jest rozwiązana w Angli i po tym co usłyszałem wracając do domu zacząłem z obawy o własne życie nerwowo rozglądać się po ulicy wypatrując białych niedźwidzi.
         "100 lat za murzynami" to nie obrażając murzynów w naszym, tym konkretnym przypadku bardzo delikatne określenie.
       • owrank Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 14.09.12, 15:06
        argumenty przeczą same sobie :(

        >1. Spółka komunalna jest w 100% kontrolowana przez gminę i to Rada Gminy ustalałaby >stawki za odbiór śmieci ( nie inaczej jest z opłatami za wodę i ścieki). Zysk nie byłby >czynnikiem nadrzędnym.
        tyle, że my mamy bardzo drogą wodę i co więcej bardzo mocno podrożała w ciągu ostatnich 2-3 lat. Dla mnie właśnie to jest koronnym argumentem PRZECIW spółce komunalnej przy śmieciach

        > 2. Czesi, którzy wdrożyli już nową „ustawę śmieciową” oparli się wł
        > aśnie na przetargach publicznych. Do przetargów przystąpiły duże firmy niemieck
        > ie, które stosując ceny dumpingowe, „wyeliminowały” lokalną konkure
        jakoś nie widzę, żeby o budowę ulic w naszej gminie ubiegała się Skanska czy Strabag a wręcz przeciwnie przetargi (przynajmniej te które obserwowałem) wygrywały polskie firmy z okolicy także argument "o kapitale niemieckim który niszczy" też do mnie nie trafia. Poza tym w Polsce mamy ciekawy przykład wojny np. kapitału francuskiego z francuskim :) w postaci wojny cenowej między Auchan i Carrefourem czy Leroy vs Castorama. Czy któryś z konsumentów na to narzeka ?

        gmin w Polsce jest około 2500 także przetargów na obsługę śmieci będzie kilka tysięcy.
        Pi razy drzwi mieszkańcy naszej gminy wydaja na śmieci około 500 tysięcy miesięcznie czyli 6 milionów rocznie - czy to duża kwota dla średniej wielkości polskiej firmy żeby nie wygrać przetargu ???
        Jedyny kto może się bać przetargów to niestety firmy państwowe i komunalne...

        > 4. Jak niebezpieczne jest całkowite „przekazanie” gospodarkami odpa
        tu przypomina mi się stwierdzenie, że kapitalizm jest zły bo w Ameryce bija Murzynów... Nie wiem jak Pan rozpoznaje kapitał przestępczy i rozróżnia go od "uczciwego" ...
  • w0jt Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 23.09.12, 10:47
   odpady.nfosigw.gov.pl/forum-dyskusyjne/forum/temat,2,30,1,jak-objac-wszystkich-mieszkancow-zorganizowanym-odbiorem.html
  • soltysiak2012 Re: Zmiany w sposobie odbioru śmieci w gminie 24.09.12, 12:29
   kprzem napisała:
   > Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
   > Od 1 stycznia 2012r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o ut
   > rzymaniu czystości i porządku w gminach.
   Robocza nazwa tej ustawki to Ustawa o podatkach dodatkowych w gminie

   kprzem napisała:
   >Wprowadzenie zmian związane jest z koniecznością uszczel
   > nienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redukcji ilości odpadów komunal
   > nych kierowanych do składowania, modernizacji instalacji do przetwarzania odpad
   > ów komunalnych oraz wyeliminowania dzikich wysypisk śmieci.
   Rzadko w mym czytelnictwie spotykam wypociny z tak dużą ilością zaprzeczeń w jednym zdaniu. Przecie jak zlikwidujemy dzikie wysypiska śmieci, to domyślnie trafią one do składowania – gdzie więc tu mowa o redukcji ilości odpadów. Skoro opłata od gminy będzie wymuszona – gdzie tu mowa o redukcji odpadów, wrzucam ile chcę i nie muszę oszczędzać. Czy dotychczas była zabroniona modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów? Nie, ale teraz będzie można łatwiej i szybciej zebrać większy haracz na ten cel. Nie wszystko można wrzucać do śmieci – te niewygodne pewnie i tak trafią na dzikie miejsca.

   kprzem napisała:
   > Dzięki zmianom w gospodarce odpadami komunalnymi, mamy dużą szansę na zawsze po
   > żegnać się z nielegalnymi wysypiskami w lasach, rowach, przy ulicznych koszach
   > na śmieci i upowszechnić sortowanie odpadów.
   Veni, vidi, vici!

   kprzem napisała:
   > Ankiety dotyczące ilości wytwarzanych odpadów …
   >zapyta min. o liczbę domowników
   > ,ilość wytwarzanych śmieci, segregację ,warunki do kompostowania na własnej dz
   > iałce.. Wyniki badań ankietowych posłużą do prawidłowego opracowania warunków
   To ustawowy wymysł, czy nasi są tacy błyskotliwi? Jakie są możliwe odpowiedzi do pytania ilość wytwarzanych śmieci? Oczywiście nikt nie skojarzy, że warunki kompostowania to furtka do dzikich wysypisk śmieci. Czemu przyjęto, że informacja od dotychczasowych firm wywożących śmiecie jest bezwartościowa?

   kprzem napisała:
   > (gmina nie może zarabiać na tej działalności-opłaty od
   > mieszkańców pokryją tylko koszty odbioru, utylizacji śmieci i koszty administr
   > acyjne),
   Osobiście nie mam tyle odwagi, aby próbować komuś wmówić, że zapłaci więcej, ale nikt na tym nie zarobi. Swego czasu uwierzyłem, że istnieje możliwość ograniczenia sztucznej i udawanej roli państwa mieszającego się w proste sprawy zwykłych tubylców. Gmina nie zarobi, tylko pobierze opłatę administracyjną! To przecie prawie darmowa usługa!

   kprzem napisała:
   > 1. Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a takż
   > e tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia ,Po podjęciu decyzji informacja zo
   > stanie przekazana mieszkańcom.
   Tu Państwo radni macie pole do popisu!

   kprzem napisała:
   > 3. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa niż za śmieci zmieszane- opłaca
   > się więc segregować odpady;
   Jak się to ma do kolejnych wymysłów:

   kprzem napisała:
   > 6. Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów(np. zielonych, niebezpiecznyc
   > h, wielkogabarytowych) do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane
   > odpady – gmina poinformuje o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich
   > działania oraz jakie odpady można do nich przynosić.
   Ktoś będzie stał i zbierał niższe opłaty za te segregowane? Czy tych punktów dotychczas nie było? Nowość? Z samą niższą ceną to też niezwykła rewolucja, niespotykane wręcz?

   kprzem napisała:
   > • zaczyna działać rejestr działalności regulowanej
   > • sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki
   > • określone zostaną regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów
   > • zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku
   Czyli ekstra zapłacimy za nowe rejestry, plany, instalacje, regulaminy.
   Wyższe ceny, nowe podwyżki - złe myśli nastają na mnie przy tych rozważaniach.

   > Pozdrawiam szczególnie tych którzy doczytali do końca.
   > Katarzyna Przemyska
   > radna Gminy Lesznowola
   Żem przeczytał i intencje starł się słuszne w przekazie rozeznać. Że pewnie część słów pisanych skopiowanych została, a nie Pani Radnej autorstwa bezpośredniego stworzone zostały, to odpuszczenie z tego względu się należy. Palce by mi jednak przy klawiszach sztywniały, gdybym formuły zdań w tym znaczeniu jak wyżej tubylcom oznajmiał. Obawy liczne w mym sercu się kłębią, czy każdy słusznie za swoje zapłaci, czy stawki do wyrzutów śmieci na pola i do pieca nie zachęcą, czy do sakwy mojej głębiej nie trzeba będzie sięgnąć. Nie mniej za streszczenie faktów dziękuję, a wypiski moje nie za krytykę uznać proszę, ale za słuszne obawy i wyzwanie do działań zachęcenie. Gdybym w zapędzie myśli rozpaczliwych kogo niechcący uraził przeprosiny antycypacją kieruję.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka