20.11.05, 19:57
We chlywiku knurow wiela
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34281&w=30387861
Tym zocniejszo przeca sztela.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Muzykalny djoboł ze Knurowa 10.12.05, 13:15
   W samym poczontku łońskego wieku
   Knurow mioł piykno swoja aptyka
   Z kery pigulorz żył dyć czowieku
   Djoboł go zaczoł zaroz fest tykać

   Dom chnet przi zamku kościoł po blisku
   Tu łorganista mioł swoja szkoła
   Trza se kurować czynsto ludziskom
   Choć som we strachu skuli djoboła
   • broneknotgeld Re: Muzykalny djoboł ze Knurowa 10.12.05, 13:19
    Toż tuplowano utropa tako
    Gyszeft źle idzie - dusza mynczono
    Czort już se cieszoł - aptykorz płakoł
    I zdało mu sie że w końcu skono

    Szczyńściym nad samom aptykom prawie
    Ślusorczyk mody se pomiyszkiwoł
    W dziyń ni mog myśleć łon ło zabawie
    Nocom na krzipkach przepiyknie grywoł
    • broneknotgeld Re: Muzykalny djoboł ze Knurowa 10.12.05, 13:25
     A że mioł grajfka richtig do smyka
     Djoboł pod dźwiyrza jego prziłazioł
     Karlus skiż tego czyńści chcioł rzykać
     Bies jednak w końcu i tu pysk wrazioł

     Drapko mu krzipek smyk w graba dowo
     Grif insztrumynta wkłodo do drugi
     Dyć recht w tym - wcale sie niy wydowo
     Szpon jego wiela zdo sie za dugi
     • broneknotgeld Re: Muzykalny djoboł ze Knurowa 10.12.05, 13:29
      Toż do szraubsztoka wkłodo pazury
      Coby ślusorczyk je łofajlowoł
      Czy mioł żałować djobelski skory?
      Dokryńcioł mocno i niy folgowoł

      To ci dopiyro prziszła utropa
      Z kopyta wielke iskry leciały
      Tako w niywoli teroz u chopa
      Wył aże słyszoł go Knurow cały
      • broneknotgeld Re: Muzykalny djoboł ze Knurowa 10.12.05, 13:34
       W końcu łobiycoł dom niy nowiydzać
       Że sie doł chycić gańba fest była
       Dyć jak krzipkowi nauczka by dać?
       -Przeca po jego stronie zło siyła

       Nic yno zdybać go trza kajś ińdzi
       Tako durś czimoł sie łon Knurowa
       Tref w szponie graby karlusa wpyńdzi
       Piekło go czeko - jego w tym gowa!
       • broneknotgeld Re: Muzykalny djoboł ze Knurowa 10.12.05, 13:40
        A mioł śusorczyk lipsta łognisto
        Gorko choć chudo jak szczapa łona
        Dyć w Szlostauchu woda durś czysto
        Lubieli na niym pływać łodkoma

        Tako przi stowie bies se pojawioł
        Już mioł liplinga do piekła porwać
        A dziołcha z kerom dobrze sie sprawioł
        Zdo sie terozki chce biesa dorwać
        • broneknotgeld Re: Muzykalny djoboł ze Knurowa 10.12.05, 13:47
         Kece we gorze - doł w cołki krasie
         Toż tyn rogaty zaczoł aż skokać
         Czamu uciekosz gupi mamlasie?!
         Bies tako woło - Niy chca szraubsztoka!

         Jest we Knurowie aptyka zocno
         Świynto Barbara mo nad niom piecza
         Słychać tam krzipki durś porom nocnom?
         Czy jo na prożno tako wom kleca?
         • broneknotgeld Re: Muzykalny djoboł ze Knurowa 10.12.05, 19:45
          Muzykalny djoboł ze Knurowa

          W samym poczontku łońskego wieku
          Knurow mioł piykno swoja aptyka
          Z kery pigulorz żył dyć czowieku
          Djoboł go zaczoł zaroz fest tykać

          Dom chnet przi zamku kościoł po blisku
          Tu łorganista mioł swoja szkoła
          Trza se kurować czynsto ludziskom
          Choć som we strachu skuli djoboła

          Toż tuplowano utropa tako
          Gyszeft źle idzie - dusza mynczono
          Czort już se cieszoł - aptykorz płakoł
          I zdało mu sie że w końcu skono

          Szczyńściym nad samom aptykom prawie
          Ślusorczyk mody se pomiyszkiwoł
          W dziyń ni mog myśleć łon ło zabawie
          Nocom na krzipkach czasami grywoł

          A że mioł grajfka richtig do smyka
          Djoboł pod dźwiyrza jego prziłazioł
          Karlus skiż tego czyńści chcioł rzykać
          Bies jednak w końcu i tu pysk wrazioł

          Drapko mu krzipek smyk w graba dowo
          Grif insztrumynta wkłodo do drugi
          Dyć recht w tym - wcale sie niy wydowo
          Szpon jego wiela zdo sie za dugi

          Toż do szraubsztoka wkłodo pazury
          Coby ślusorczyk je łofajlowoł
          Czy mioł żałować djobelski skory?
          Dokryńcioł mocno i niy folgowoł

          To ci dopiyro prziszła utropa
          Z kopyta wielke iskry leciały
          Tako w niywoli teroz u chopa
          Wył aże słyszoł go Knurow cały

          W końcu łobiycoł dom niy nowiydzać
          Że sie doł chycić gańba fest była
          Dyć jak krzipkowi nauczka by dać?
          -Przeca po jego stronie zło siyła

          Nic yno zdybać go trza kajś ińdzi
          Tako durś czimoł sie łon Knurowa
          Tref w szponie graby karlusa wpyńdzi
          Piekło go czeko - jego w tym gowa!

          A mioł ślusorczyk lipsta łognisto
          Gorko choć chudo jak szczapa łona
          Dyć we Szlostauchu woda durś czysto
          Lubieli na niym pływać łodkoma

          Tako przi stowie bies se pojawioł
          Już mioł liplinga do piekła porwać
          A dziołcha z kerom dobrze sie sprawioł
          Zdo sie terozki chce biesa dorwać

          Kece we gorze - doł w cołki krasie
          Toż tyn rogaty zaczoł aż skokać
          Czamu uciekosz gupi mamlasie?!
          Bies tako woło - Niy chca szraubsztoka!

          Jest we Knurowie aptyka zocno
          Świynto Barbara mo nad niom piecza
          Słychać tam krzipki durś porom nocnom?
          Czy jo na prożno tako wom kleca?
  • broneknotgeld Re: Knurów 08.01.06, 20:37
   Ło Knuroweuszu

   Tyn Knuroweusz ze ksiyńcia łaski
   Za gryfnym lasym dźwigoł osada
   By go czekały tu wiynksze blaski
   Dyć na przeszkodzie stanyła zwada

   Jurny był karlus przi "piyrszy nocy"
   Choć tego prawie żodyn niy bronioł
   Wystykło - frelka wlazła mu w łoczy
   Zarozki za niom ze twardym gonioł

   Cerze łod hexy tyż sie zdorzyło
   Co Knuroweusz dopod jom w lesie
   Chnet knurowiontko se z tym zjawiyło
   No i łostuda - wieść tako niesie

   Muter ze bajtlym frela wygnała
   Do łojca dziecka gyry jom niesom
   Nic że mu wcale dziołcha niy pszała
   Koligacyje fatra dyć cieszom

   A łon tyż wygnoł - złość matki rośnie
   Krew przodkow tako w duszy łodzywo
   Z tym go przeklyła - W nastympny wiośnie
   ze swoji skory bydziesz sie dziwoł!

   Rok drapko minoł - kwiecie zaś sypie
   I przeklyntymu tako chce skokać
   Knuroweuszu - pieroński gnypie!
   Gierow wystyknie dyć dlo guzioka!
   • broneknotgeld Re: Knurów 08.01.06, 21:37
    Z Knuroweusza guzioka mocie
    "Knur-guz" go Niymce tyż mianowali
    Inksze przigody jego poznocie
    Tako bydziecie forsztelowali
    Co ziymia naszo pamiyńć mo swoja
    Wystyknie klynknoć prziłożyć ucho
    Trza mi to szkryfnońć bo już se boja
    Że Ślonzok dusza bydzie mieć gucho
    • broneknotgeld Re: Knurów 09.01.06, 09:07
     Gliwa

     Toż w końcu szkryfnońć wom przeca musza
     Jako sie zwała łod hexy cera
     Gliwa - już czorno teroz jyj dusza
     Dyć radom na to wywar ze chmiela

     Gusiok se stracioł zły tref tyż tako
     Syn naszy frelki zdrowiuśko chowoł
     Piwo warzyła - czowiek niy płakoł
     Aże skiż tego sławnom sie stowo

     Łoj chmielu zocny - rośnij dziedzinie
     Z ciebie napitku trza wiyncy warzyć
     Szczyńście ty szteli tako niy minie
     Robota zocno - lepszy niy marzyć

     Byś był dorodny gnoju ci czeba
     Zaś kaj dymbina ajchlami suje
     Gusiokow gierow jest "konsek nieba"
     Szczyńście w tym Gliwy - to forsztelujesz.
      • broneknotgeld Re: Knurów 10.01.06, 08:13
       Gliwo

       Swoje zowitka miano mu dała
       Coby ło fatrze niy myśloł tako
       Wiela radości ze syna miała
       Szczyńśliwe roki lecom jednako

       Gliwo wyrosnoł i chmiel uprawioł
       Ze tym we gyszeft matki se wprzongnoł
       Roz mu w dymbinie gusiok se zjawioł
       Kery go jakby do sia prziciongnoł

       W łostympy leśne wywiod głymboko
       Kaj swoje lyże i giera mioła
       Z jeji pomocom na Gliwa skoko
       Jucha czerwono richtig fest loła

       Karlus jest ranny - gusiok ubity
       Majchrym co matka podarowała
       Giera z przichowkym łostała przi tym
       Dyć se na wander tako wybrała.
       • broneknotgeld Re: Knurów 10.01.06, 23:08
        Szumi las

        Wieść tako niesom dymbiyńske lasy
        -Był Knuroweusz nasz świniopasym
        Kery chcioł wiela frelek łobskokać
        Dyć skończoł żywot w skorze guzioka.
         • broneknotgeld Re: Knurów 27.01.06, 18:52
          Pewno se ktosik tymu już dziwo
          Jako to dali było ze Gliwo
          -Poranionego bol zdo sie niesie
          Aż ołma hexa spotyko w lesie

          Toż wnuka zielym wykurowała
          I historyjo łopowiedziała
          Ze kery karlus spokopioł tela
          By chcieć mieć djobła za przijociela

          Tako se błonko po okolicy
          Kto go napotko ze strachu rycy
          Jakby za życio tyn Gliwo gnioł
          -Dyć łojcobojcom przeca łon boł!
          • broneknotgeld Re: Knurów 27.01.06, 22:22
           Gliwa za synym codziynnie ślinto
           Dyć łon ło matce tyż niy pamiynto
           Durś jakby szuko czegoś we lesie
           Cosik go ciyngym w gynstwina niesie

           Aż roz natrefioł znajomo giera
           Ano uklynknoł przed niom se teraz
           Czy śmierci szukoł? -Miała prosioki!
           W strona istnego niesom je kroki

           Gliwo zapłakoł - powod był prosty
           Zdo sie łoboczoł braty i siostry
           Toż nawet giera to spokopiyła
           Do familiji z tym go przijyła

           Dziwne te stadko po lasach tyro
           Tako kaj dymby czynsto zaziyro
           Ze czasym swoja "dziedzina" zysko
           Se upodobo jedne chlywisko.
              • broneknotgeld Re: Knurów 03.06.21, 22:11
               "Literacko po naszymu"

               Zowdy łostatnim wtorkym miesionca
               Kej poł na pionto je po połedniu
               Dlo ślonski godki z tym wiyncyj słońca
               Gynau we zgodzie ze przepowiedniom

               Gierałtowicko giera wieszczyła
               Kajś wele Chlywic czy Bujakowa
               Iże we godce bydzie fest siyła
               Kej tinty chyci - blyśnie ze nowa!

               Zdo, teroz prawie prziszły te czasy
               Momy etniczno literatura
               Trzimie sie zocny, dyć swoji sztrasy
               Roz na wiyrch pylo, a roz we gora!

               www.facebook.com/events/730492997004611/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=1303292013#