Dodaj do ulubionych

X Sesja PWZ

04.03.08, 08:53

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) zwołuję X sesję Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, która
odbędzie się w dniu 6 marca 2008r. o godz. 16.00 w Starostwie
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 w Ożarowie
Mazowieckim.

Proponowany porządek obrad X sesji Rady Powiatu:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.
3.Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa na temat Raportu z wykonania „Planu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2004-2007 z
uwzględnieniem lat 2008-2015” oraz Sprawozdania z realizacji „Planu
gospodarki odpadami dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata
2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy lat 2008 – 2015”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony
środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008 –
2013 z uwzględnieniem perspektywy lat 2012 – 2015 wraz z Planem
gospodarki odpadami dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata
2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy lat 2012 – 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na 2008 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego
punktu w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych
stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej w 2008r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację
projektów w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2004 Rady
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 03 września 2004r. w
sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Łubcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni na rok 2008.
11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 37 / 2003
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2003r. w
sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół
Nr 1 w Błoniu oraz nadania mu statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie
Warszawskim Zachodnim w 2007 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Barbary
i Józefa Michalak.
15. Sprawozdanie Koordynatora współpracy Powiatu z organizacjami
pozarządowymiz działalności w 2007 roku.
16. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu w okresie między
sesjami tj. od 19 grudnia 2007r. do dnia 5 marca 2008r.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.
Obserwuj wątek
  • johnkelly Re: X Sesja PWZ 09.03.08, 21:25
   Szkoda, że starostwo nie publikuje protokółów z sesji. Bo mołoby kogoś
   zainteresować jak to jest, że na poprzedniej sesji przyjmowany jest budzet a na
   przedmiotowej są już do niego poprawki.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka