Dodaj do ulubionych

sprawny dojazd-pfron

24.02.08, 16:55
witam. jak pewnie slyszalyscie ruszyl program SPRAWNY DOJAZD-
dofinansowanie do kupna samochodu,czy ktoras z was sklada wniosek
majac dwojke niepelnosprawnych dzieci??
Obserwuj wątek
  • guderianka Re: sprawny dojazd-pfron 24.02.08, 17:43
   z tego co wiem ten program jest dla osób niepełnosprawnych, które
   ukończyły 18lat i mają prawo jazdy
   tak?
   • nig1 Re: sprawny dojazd-pfron 24.02.08, 17:50
    nie ,ten program jest takze dla rodzicow ktorzy maja niepelnosprawne
    dzieci ,mozna uzyskac dofinansowanie w 80 % ale nie wiecej niz
    28,000 na nowe auto ,a na uzywane ktore nie moze byc starsze niz 3
    lata 22,000 ,wszystko jest na stronie pfron wiec nie udaje mi sie
    wkleic strony
    • madziulec Re: sprawny dojazd-pfron 24.02.08, 18:20
     www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/19068
     O dofinansowanie zakupu samochodu będą mogły starać się zatrudnione lub uczące
     się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej,
     legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o
     znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu
     znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną.
     • nig1 Re: sprawny dojazd-pfron 24.02.08, 18:27
      niepełnoletnie dzieci niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie
      o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu
      niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej, a
      jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii
      B, TO JEST WARUNEK BY STARAC SIE O DOFINANSOWANIE,NIESTETY NIE MOGE
      OTWORZYC TERAZ STRONY PFRON,BO WIDOCZNIE JEST PRZECIAZONA,WIEM
      DOKLADNIE ZE RODZICE MOGA SIE STARAC BO BYLAM W PFRONIE I UZYSKALAM
      NAWET DODATKOWA INFORMACJE ZE MAJAC DWOJKE NIEPELNOSPRAWNYCH DZIECI
      MOGE LACZYC TE DOFINANSOWANIE ,przepraszam za wielkie literysmile
      • beciakoz Re: sprawny dojazd-pfron 24.02.08, 22:52
       My też składamy wniosek poprzedni program był dla dzieci do 16 rż a
       ten jest nawet dla rodziców dorosłych dzieci, w PFRON zamieszanie
       wszyscy się pytają a niewiele jest w stanie udzielić
       satysfakcjonujących odpowiedzi.
  • 1975mada Re: sprawny dojazd-pfron 25.02.08, 10:53
   Ja tez mam 2 dzieci niepelnosprawnych ale dwoch wnioskow nie bede skladac bo o
   ile wiem jesli dadza mi dofinansowanie na obie corki to automatycznie musze
   podwojnie wniesc swoj wklad. A ja ledwo wysuplam kase na 1 doplate..
   • nig1 Re: sprawny dojazd-pfron 25.02.08, 11:31
    1975mada.....a kto Ci powiedzial ze bedziesz musiala podwojnie
    wniesc swoj wklad wlasny??? Bo ja pytalam sie kilka razy czy napewno
    nie bede musiala wnosic przynajmniej 40% -i dostalam odpowiedz ze
    moj wklad wlasny bedzie musial wysiesc przynajmniej te 20% bo oni
    bede laczyc te dofinansowanie do jednego samochodu ,
  • madziulec wiesci od prawnika 25.02.08, 15:45
   PFRON przyjął pilotażowy program „SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu
   przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu
   prawa jazdy kategorii B”. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji
   tego programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o
   rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
   niepełnosprawnych.

   PFRON uznał bowiem, iż jednym z warunków rehabilitacji zawodowej i
   społecznej osób niepełnosprawnych mających różnego rodzaju trudności
   w przemieszczaniu się, jest umożliwienie tym osobom dostępu m.in. do
   zakładu pracy, szkoły, placówek służby zdrowia (w tym na zabiegi
   rehabilitacyjne), urzędów, placówek kulturalno – oświatowych i
   innych jednostek. Realizacja warunku dostępności do rehabilitacji
   społecznej i zawodowej, a także medycznej osób niepełnosprawnych z
   powodu dysfunkcji narządu ruchu, możliwa jest poprzez zapewnienie
   środka transportu, który umożliwi im poruszanie i przemieszczanie
   się.

   Program obejmuje dwa obszary:

   Obszar A -pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego
   samochodu osobowego,
   Obszar B - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
   Jaki jest cel programu?

   Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób
   niepełnosprawnych, będących adresatami programu, w dostępie do
   rehabilitacji zawodowej i społecznej.

   Cele operacyjne programu zaś to:

   realizacja prawa osób niepełnosprawnych, będących adresatami
   programu, do swobodnego poruszania i przemieszczania się poprzez
   likwidację barier transportowych utrudniających im funkcjonowanie w
   życiu zawodowym i społecznym,
   zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych, będących adresatami
   programu, do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji.
   Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

   Program realizowany będzie na terenie całego kraju do 31.12.2009
   roku. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane mają być w terminach
   określonych przez Zarząd PFRON. Ten zaś ustaliłtermin od dnia 14
   lutego do dnia 31 marca 2008 roku na przyjmowanie przez Oddziały
   PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego
   programu „SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby
   niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy
   kategorii B”.
   • madziulec Re: wiesci od prawnika 25.02.08, 15:46
    Kto i na jakich warunkach może skorzystać z pomocy PFRON?

    Adresatami programu w obszarze A są:

    w zasadzie zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby
    niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się
    prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym
    lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie
    równoważne (tj. również dawna I lub II grupa inwalidzka), wydane z
    powodu dysfunkcji narządu ruchu; chodzi tu odysfunkcję
    charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w
    zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej, ograniczeniami w
    samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu, wynikającą ze
    schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe,
    paraplegia, choroby neuromięśniowe). Oceniając zakres i rodzaj
    ograniczeń bierze się pod uwagę czy obniżenie sprawności ruchowej
    stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby
    niepełnosprawnej, uzasadniające korzystanie z samochodu;
    niepełnoletnie dzieci niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie
    o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu
    niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej, a
    jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii B;
    przezrehabilitację leczniczą rozumie się tu warunkujący
    rehabilitację społeczną proces usprawniania leczniczego,
    zorientowany na utrzymanie lub przywracanie zaburzonych funkcji
    organizmu albo przyspieszenie wytworzenia zastępczych mechanizmów
    kompensacyjnych w przypadku powstania trwałych uszkodzeń organizmu,
    realizowany z zastosowaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
    zabiegów medycznych i usprawniających, zlecanych na podstawie
    wskazań lekarskich.
    zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w
    wieku aktywności zawodowej, posiadające znaczny stopień
    niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które ze względów
    zdrowotnych nie posiadają prawa jazdy i wymagają opiekuna kierowcy,
    posiadającego prawo jazdy kategorii B. Przez zatrudnienie rozumie
    się przy tym:
    stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas
    nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
    stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz
    spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów
    szczególnych pracownik został powołany na czas określony, okres ten
    nie może być krótszy niż 3 miesiące,
    działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
    ubezpieczeniu społecznym rolników,
    działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
    swobodzie działalności gospodarczej,
    zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres
    nie krótszy niż 3 miesiące,
    także przypadek, gdy wnioskodawca złoży pisemne zobowiązanie
    pracodawcy do zatrudnienia wnioskodawcy.
    Warunkiem uznania kryterium zatrudnienia za spełnione jest osiąganie
    przez wnioskodawcę dochodów (lub strat) z tytułu zatrudnienia, przy
    czym nie dotyczy to ostatniej z wymienionych sytuacji.
    Adresatami programu w obszarze B są zaś pełnoletnie osoby
    niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (tj. pełnoletnie
    kobiety w wieku do 60 lat i pełnoletnich mężczyźni w wieku do 65
    lat), posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
    stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z
    powodu dysfunkcji narządu ruchu.

    Jeżeli treść orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia
    równoważnego nie wskazuje na przyczynę jego wydania, uprawniającą do
    skorzystania z pomocy w ramach programu, dokumentem potwierdzającym
    możliwość uczestnictwa w programie, jest zaświadczenie wydane przez
    lekarza specjalistę, szczegółowo opisujące dysfunkcję narządu ruchu
    (w szczególności kończyn dolnych) i związane z tym trudności w
    poruszaniu się wnioskodawcy.

    Wnioskodawcą jest wnioskujący o przyznanie pomocy udzielanej w
    ramach programu, w przypadku niepełnoletniego adresata programu lub
    adresata programu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych,
    wnioskodawcą jest rodzic sprawujący opiekę nad adresatem programu
    lub opiekun prawny.

    Warunkiem uczestnictwa w programie w przypadku ubiegania się o pomoc
    na uzyskanie prawa jazdy adresata programu jest złożenie
    zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań
    kierowców, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do
    kierowania pojazdami. Warunkiem uczestnictwa w programie adresata
    programu, o którym mowa w ww. pkt 3, jest złożenie zaświadczenia
    wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
    stwierdzającego istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
    pojazdami.

    W programie nie może uczestniczyć wnioskodawca:

    który był stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn
    leżących po jego stronie,
    który posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
    w zasadzie ubiegający się o pomoc ze środków PFRON w obszarze A,
    któremu udzielono w okresie ostatnich (licząc od dnia złożenia
    wniosku) 6 lat pożyczki ze środków PFRON na zakup samochodu; jednak
    w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, na podstawie opinii
    komisji i decyzji pełnomocników, można skrócić ten okres, gdy z
    uwagi na pogorszenie/zmianę stanu zdrowia, wnioskodawca ubiega się o
    pomoc w zakupie samochodu wraz z oprzyrządowaniem lub w zakupie i
    montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
    w zasadzie ubiegający się o pomoc ze środków PFRON w obszarze A,
    który posiada samochód 6-cio letni lub nowszy. Wnioskodawca
    posiadający samochód 6-cio letni lub nowszy może ubiegać się o
    dofinansowanie samochodu tylko wtedy, gdy w gospodarstwie domowym
    wnioskodawcy są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne oraz co
    najmniej dwie osoby posiadają prawo jazdy kategorii B. Posiadaczem
    samochodu jest przy tym jego właściciel lub współwłaściciel.
   • madziulec Re: wiesci od prawnika 25.02.08, 15:47
    Na co przeznaczone jest dofinansowanie?

    Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu może być
    udzielona pomoc w formie:

    dofinansowania zakupu samochodu osobowego;
    dofinansowania zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu
    osobowego;przez oprzyrządowanie samochodu rozumie się przy tym
    dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem
    niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane
    fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które
    umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z
    dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej
    oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego (np. podnośnik lub najazd
    do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy i uchwyty ułatwiające
    wsiadanie i wysiadanie, specjalne siedzenia, niestandardowe
    akcesoria i urządzenia wspomagające kierowanie samochodem przez
    osobę niepełnosprawną ruchowo, w tym automatyczna skrzynia biegów,
    sprzęgło automatyczne, ręczny sterownik sprzęgła, ręczny gaz –
    hamulec, elektroniczna obręcz przyspieszenia oraz urządzenia
    pomocnicze: przedłużenie pedałów, przeniesienie przełączników,
    dźwigni i pedałów, system wspomagania parkowania, sterowanie
    elektroniczne, elektrohydrauliczne mechanizmy do obniżania i
    podnoszenia nadwozia itp.);
    dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.
    Wysokość środków przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach
    programu

    Kwota środków finansowych na realizację programu ustalana będzie
    corocznie w planie finansowym PFRON.

    Koszty przejazdu członków komisji na miejsce obrad pokrywane będą ze
    środków przeznaczonych na realizację programu na zasadach
    określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników.
    Ponadto w ramach środków przeznaczonych na realizację programu
    możliwe jest sfinansowanie wydatków na promocję programu. Na ten cel
    przeznacza się do 0,1% środków przewidzianych na realizację programu
    w danym roku.

    Ile dofinansowania można uzyskać?

    Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od
    wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny
    w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego
    wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurach realizacji
    programu, przy czym:

    wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca
    maksymalne dofinansowanie, jakie można przyznać w ramach programu,
    wynosi:
    w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego – 30; w
    2008 roku to 28.080 zł;
    w przypadku zakupu używanego samochodu osobowego (nie starszego niż
    3-letni) – 24; w 2008 roku to 22.464 zł;
    w przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu osobowego –
    9;w 2008 roku to 8.424 zł;
    w przypadku kosztów uzyskania prawa jazdy:
    - dla kosztów kursu i egzaminów - 2,25; w 2008 roku maksymalnie
    można uzyskać 2.106 zł;
    - dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 1,25; zatem na
    dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu na kurs
    i z powrotem, w 2008 roku maksymalnie można uzyskać – 1.170 zł.
    wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka
    rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż 4-krotność
    najniższego wynagrodzenia (tj. w 2008 r. przekraczające kwotę
    3.744zł), mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie równej 25% z ww.
    maksymalnej kwoty udzielanego dofinansowania.
    Przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy rozumie się członków rodziny
    wnioskodawcy, zamieszkujących razem z wnioskodawcą w jednym lokalu
    mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, faktycznie wspólnie
    utrzymujących się i mających wspólny budżet domowy. Rodzina
    wnioskodawcy to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
    faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne
    gospodarstwo domowe, przy czym przez osoby niespokrewnione
    pozostające w faktycznym związku rozumie się osoby pozostające w
    związku w sensie prawnym.

    W ramach każdego obszaru programu można uzyskać dofinansowanie tylko
    jeden raz, przy czym możliwe jest jednoczesne udzielenie
    dofinansowaniazakupu samochodu osobowego oraz dofinansowania zakupu
    i montażu oprzyrządowania samochodu osobowego. O kolejne
    dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON adresat programu
    może ubiegać się w zasadzie dopiero po upływie 6-ciu lat od
    udzielenia pomocy w ramach programu.

    Jaki samochód można kupić z dofinansowaniem z PFRON?

    Samochód zakupiony z udziałem środków PFRON nie może być starszy niż
    3-letni. Cena zakupu samochodu nie może przekroczyć równowartości
    20.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro
    ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31
    grudnia roku poprzedniego (tj. w 2008 roku - 71.640 zł).

    W przypadku przyznania dofinansowania do zakupu samochodu dla więcej
    niż jednego adresata programu ze wspólnego gospodarstwa domowego
    możliwe jest łączenie przyznanych kwot dofinansowania celem zakupu
    jednego samochodu, przy czym wszyscy adresaci programu pozostający
    we wspólnym gospodarstwie domowym muszą spełniać wszystkie warunki
    uczestnictwa w programie, za wyjątkiem wymogu posiadania prawa jazdy
    kategorii B, który to warunek musi spełniać jeden z adresatów
    programu.

    Jaki musi być udział własny beneficjenta pomocy?

    Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie przez
    wnioskodawcę udziału własnego, w przypadku:

    zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego - w kwocie nie niższej
    niż 20% ceny zakupu,
    zakupu używanego samochodu osobowego, nie starszego niż trzyletni -
    w kwocie nie niższej niż 25% ceny zakupu,
    kosztów uzyskania prawa jazdy - w kwocie nie niższej niż 15% tych
    kosztów. Chodzi to o koszty kursu i egzaminu na prawo jazdy
    kategorii B oraz koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w
    okresie trwania kursu przeprowadzanego poza miejscem zamieszkania
    wnioskodawcy.
    Jednakże wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego
    członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż
    czterokrotność najniższego wynagrodzenia mogą uzyskać dofinansowanie
    pod warunkiem wniesienia udziału własnego w wysokości co najmniej
    50% ceny zakupu samochodu lub kosztów uzyskania prawa jazdy. Warunek
    ten nie dotyczy zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu.

    W przypadku zaś zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu udział
    własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

    Udział własny wnioskodawcy w zakupie, którego wartość przekracza
    sumę kwoty dofinansowania ze środków PFRON i minimalnego udziału
    własnego w zakupie, wzrasta odpowiednio do ceny zakupu.

   • madziulec Re: wiesci od prawnika 25.02.08, 15:47
    Jak wnioski o dofinansowanie będą weryfikowane?

    W przypadku, gdy środki finansowe PFRON przekazane na realizację
    programu są niewystarczające, aby zapewnić realizację wszystkich
    wniosków pozytywnie zweryfikowanych, przy podejmowaniu decyzji o
    dofinansowaniu, bierze się pod uwagę w szczególności:

    stopień trudności w poruszaniu się adresata programu, wynikający z
    jego niepełnosprawności, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
    dostępność środków komunikacji zbiorowej w miejscu zamieszkania,
    pracy lub nauki adresata programu,
    oddalenie miejsca zamieszkania od miejsca pracy lub nauki, adresata
    programu,
    trudności adresata programu w dostępie do dóbr i usług oraz
    wszechstronnej rehabilitacji,
    liczbę osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym
    wnioskodawcy,
    zakres pomocy ze środków PFRON, udzielonej wnioskodawcy lub członkom
    jego gospodarstwa domowego, w okresie ostatnich 6 lat, licząc od
    dnia złożenia wniosku, oraz dodatkowo w przypadku adresatów
    programu, będących niepełnoletnimi dziećmi niepełnosprawnymi,
    czas trwania rehabilitacji leczniczej adresata programu,
    częstotliwość wyjazdów, związanych z rehabilitacją leczniczą
    adresata programu,
    dostępność środków komunikacji zbiorowej oraz oddalenie miejsca
    zamieszkania adresata programu od placówki/placówek, w
    której/których poddawany jest/będzie rehabilitacji leczniczej.
    Kolejność realizacji wniosków ustalana jest przez komisję, przede
    wszystkim na podstawie oceny zawartego we wniosku uzasadnienia. Przy
    ocenie uzasadnienia bierze się pod uwagę kryteria wymienione wyżej.
    Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania w ramach obszaru A
    programu, w grupie wnioskodawców, którzy uzyskali równorzędną ocenę,
    mają:

    mieszkańcy wsi i miast posiadających do 5 tys. mieszkańców,
    zameldowanych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
    wnioskodawcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
    wnioskodawcy, którzy nigdy nie otrzymali pomocy finansowej ze
    środków PFRON na zakup samochodu osobowego lub oprzyrządowanego
    samochodu osobowego.
    Niezrealizowane w danym roku wnioski pozytywnie zweryfikowane są
    archiwizowane w Oddziałach.

    Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy. Umowa
    dofinansowania ma określać obowiązki oraz uprawnienia stron i
    stanowić zobowiązanie do ich przestrzegania.

    O czym jeszcze należy pamiętać?

    Dofinansowanie to pomoc bezzwrotna (o ile dotrzymane są warunki
    umowy dofinansowania). Przyznane dofinansowanie będzie wypłacone w
    formie bezgotówkowej (na podstawie przedłożonej przez Wnioskodawcę
    do PFRON, faktury VAT lub umowy kupna-sprzedaży, w której wskazany
    będzie nr rachunku bankowego sprzedawcy).

    Wnioskodawca zobowiązany jest przez 5 lat do ubezpieczania Autocasco
    (AC) zakupionego samochodu.

    Zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in
    blanco wnioskodawcy bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz w
    przypadku zakupu samochodu – cesja praw z polisy AC na rzecz PFRON.

    Zarząd PFRON, wyznaczając dla Oddziałów limity środków w ramach
    obszaru A programu, określi wysokość środków na dofinansowanie
    dzieci niepełnosprawnych.

    Kto będzie realizował program?

    1. Zarząd PFRON:

    zatwierdzenie procedur realizacji programu,
    podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON
    na realizację programu,
    przyznawanie Oddziałom limitów środków finansowych na realizację
    programu,
    wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu.
    2. Oddziały PFRON – do zakresu działania, których należy
    postępowanie zgodnie z procedurą realizacji programu, w tym przede
    wszystkim:

    weryfikacja formalna wniosków,
    obsługa procesu rozpatrywania i realizacji wniosków,
    monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON.
    3. Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON – podejmowanie
    decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy.

    4. Komisje:

    opiniowanie wniosków,
    ustalanie kolejności realizacji wniosków,
    5. Biuro PFRON:

    koordynacja realizacji programu,
    monitorowanie programu,
    okresowa i końcowa ewaluacja programu.
    Na co będą miały wpływ wyniki realizacji pilotażu programu?

    Wyniki realizacji pilotażu programu, w tym stopień zaspokojenia
    potrzeb, będą mogły być podstawą ewentualnych modyfikacji programu.
    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązał
    się do systematycznego powiększania grupy adresatów programu
    uprawnionych do pomocy w zakupie samochodu - poprzez modyfikację
    zasad uczestnictwa w programie i zagwarantowanie odpowiednich
    środków finansowych na jego realizację.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
    społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 r.,
    Nr 123, poz. 776, ze zm.);
    Ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
    2004 r., Nr 64, poz. 593, ze zm.)
  • milka85 Re: sprawny dojazd-pfron 25.02.08, 15:48
   Ja w 2007r. składałam wniosek i dostałam dofinansowanie na zakup
   samochodu z tym że zasady były innne , teraz są chyba lepsze.
  • asia.zaw Re: sprawny dojazd-pfron 29.02.08, 21:28
   Niepokoją mnie dwa puknty w obowiązkach wniskodawcy:
   9.Wnioskodawca zobowiązany jest przez 5 lat do ubezpieczania
   Autocasco (AC) zakupionego samochodu.
   10.Zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in
   blanco wnioskodawcy bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz w
   przypadku zakupu samochodu – cesja praw z polisy AC na rzecz PFRON.
   Czy obowiązek Autocasco dotyczy też zakupu samochdu używanego(pewnie
   tak)
   I co z tą cesją praw z polisy AC - jeśli "skasuje" auto to kase z AC
   bierze PFRON? przeciez to ja bedę opłacać składki.
   Zastanawiał się ktoś nad tym lub pytał pań w PFRONie?
   • guderianka Re: sprawny dojazd-pfron 01.03.08, 08:26
    istnieje obowiązkowe ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej)i
    nieobowiązkowe ubezpieczenie AC (Autocasco)
    Wypłata świadczeń z AC następuje wtedy, gdy to Ty będziesz sprawcą
    wypadku. Nie musisz wtedy płacić za powstałe szkody ze swoich
    pieniędzy bo pokrywa je zakład ubezpieczeń.Zwrto pieniędzy
    dostaniesz również za każde inne uszkodzenie auta-czy to związane z
    wypadkiem czy też kradzieżą auta (lub jego elementów)

    Masz dwa pakiety ubezpieczeń-jedno byłoby przynależne Tobie, drugie
    poprzez cesję PFRON. Jest to o tyle logiczne , że chroni PFRON przed
    wszelkimi wyłudzeniami od ubezpieczyciela. Zdarzają się przypadki,
    że ludzie wykupują AC i zarabiają w ten sposób na życie-celowo
    niszcząc auto i zgłaszając szkodę, opłacając kradzież auta itp. Są
    ludzie, którzy zrobią w roku 2-3 takie numery i dostają
    odszkodowanie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy więc...po co
    pracować?Mój M zajmował się takimi "kwiatkami" i w głowie się nie
    mieści jak kreatywni są w tej dziedzinie Polacy.. wink

    Proponuję Ci wypisać sobie wszelkie wątpliwości i napisać list z
    zapytaniem do PFRON (polecony )-niech udzielą wszystkich wyjaśnień,
    tak żebyś miała wszystko czarno na białym
    • beciakoz Re: sprawny dojazd-pfron 02.03.08, 00:23
     Tak tyle że jak skubną auto (nam już zrobili tak dwa razy)to
     zostajemy na lodzie no chyba że kupimy inne a PFRON da nam na to
     nasze pieniadze z AC. Tego jeszcze się od nich nie dowiedzieliśmy i
     przyznam że jak złożymy wniosek to nie odpuszczę a na piśmie musę
     mieć odpowiedź.
     • guderianka Re: sprawny dojazd-pfron 02.03.08, 08:38
      beciakoz-na lodzie czyli bez darowanego wam auta

      Dla mnie to jasne i sensowne. Składki AC są kropla w porówaniu do
      ceny nabytego auta
      • beciakoz Re: sprawny dojazd-pfron 02.03.08, 15:30
       Teraz to ja nie rozumiem. Darowane czyli jak? Częściowo owszem ale
       nie całkiem samemu należy wyłożyć też kasę nikt za darmo wszystkiego
       nie dostaje wychodzi pół na pół(opłaty i inne). Nie wiem czy rodzice
       sprawnego ruchowo dziecka chcieliby się zamienić i tak nosić na
       rękach wszędzie lub prowadzać.
       Wiesz wydaje mi się że nigdy nie skradziono wam samochodu. zwłaszcza
       jak schodzisz z dzieckiem bo musisz jechać do lekarza a tu
       niespodzianka miałaś samochód nie masz policja mówi trudno nie
       odnajdzie się, za tydzień zostawiasz wózek na korytarzu na chwilę
       zima koła obciekną za chwilę wózka brak.
       Tu nie chodzi o darowanie lecz jeśli kupujesz nowy lub do trzech lat
       to ma on jakąś wartość i AC jest na całość wartości samochodu, to co
       nagle PFRON się bogaci o moją część tak jest ok?? Nie będę się
       sprzeczać kto ma rację ale tą kwestię sprawdzę bo wiem co to nagłe
       zniknięcie auta i zawsze opłacamy AC bo to jest jakaś gwarancja
       zwrotu przynajmniej części kasy zainwestowanej.
       • beciakoz Re: sprawny dojazd-pfron 02.03.08, 15:38
        Znalazłam podobne pytanie na forum niepełnosprawni i tu jest
        odpowiedź.

        Jeżeli chodzi o kwestie związane z autocasco to przekazujemy
        odpowiedzi Pani Małgorzaty Poręby głównej specjalistki Wydziału
        Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej PFRON zamieszczone
        na stronie: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/22742
        Co należy zrobić w przypadku stłuczki lub wypadku? W jakiej części
        pieniądze z autocasco są kierowane do wnioskodawcy, który naprawi
        auto, a w jakiej do PFRON?
        W przypadku kolizji należy wezwać Policję i niezwłocznie zgłosić
        szkodę do najbliższej jednostki ubezpieczyciela. Przy zgłoszeniu
        szkody ubezpieczyciel udzieli niezbędnych informacji dotyczących
        procesu likwidacji szkody i poinformuje jakie dokumenty będą
        niezbędne do zakończenia postępowania.
        W przypadku ubezpieczenia autocasco sposoby likwidacji szkody
        całkowitej wyglądają podobnie jak w ubezpieczeniu OC. Inaczej ustala
        się jednak, czy szkoda jest całkowita, czy częściowa. Ubezpieczenie
        AC uregulowane jest nie tylko przez powszechnie obowiązujące
        przepisy, ale także przez ogólne warunki ubezpieczenia, w których
        ubezpieczyciele definiują szkodę całkowitą.
        Właścicielem samochodu jest osoba niepełnosprawna. Odszkodowanie
        powinno zostać przeznaczone na pokrycie kosztów naprawienia szkody.
        Obsługa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej AC przez Fundusz ma
        charakter indywidualny. Zwolnienie cesji ma umożliwić naprawienie
        powstałej szkody.
        Przy okazji warto dodać, że po naprawie warto wykonać przegląd
        powypadkowy w uprawnionej stacji diagnostycznej, doubezpieczyć
        pojazd u agenta ubezpieczeniowego lub brokera (z wykonaniem zdjęć)
        lub wykonać oględziny pojazdu (ocena stanu technicznego ze
        zdjęciami) u rzeczoznawcy i posiadać jego pisemną opinię. Działania
        te mogą zabezpieczyć Wnioskodawcę na przyszłość w zakresie kolejnej
        szkody, w razie gdyby ubezpieczyciel podważał wykonanie poprzedniej
        naprawy, uzasadniając zaniżenie kolejnego odszkodowania, czy odmowę
        wypłaty.
        Jak się zachować w przypadku kradzieży auta? Czy PFRON
        dofinansowuje część samochodu, a ubezpieczenie zostanie w całości
        scedowane na fundusz?
        Przed zaistnieniem szkody, w chwili zawierania polisy, można i warto
        przezornie wykupić w opcji za dodatkową składkę tzw. gwarantowaną
        sumę ubezpieczenia. Wówczas niezależnie od daty powstania szkody
        całkowitej (kasacja powypadkowa, kradzież etc.) ubezpieczyciel
        zwróci całą wartość z dnia ubezpieczenia pojazdu.
        W przypadku kradzieży samochodu należy powiadomić niezwłocznie
        Policję, następnie zgłosić szkodę do najbliższej jednostki terenowej
        ubezpieczyciela. Fakt zaistnienia szkody pojazdu zabezpieczonego
        cesją praw z polisy AC, firma ubezpieczeniowa zgłasza do Funduszu.
        Fundusz będzie wyrażał zgodę na zwolnienie cesji celem zakupu innego
        samochodu przez Beneficjenta.
        Jeżeli samochód został skradziony albo całkowicie (ale również
        częściowo) zniszczony, to kwota odszkodowania winna być przekazana
        Funduszowi do wysokości wypłaconego dofinansowania w przypadku gdy
        Wnioskodawca narusza warunki zawartej umowy dofinansowania i jest
        zobowiązany do zwrotu udzielonego dofinansowania.
        W przypadku szkody całkowitej Beneficjent powinien nabyć inny
        samochód. Jakiekolwiek dodatkowe dofinansowanie przez Fundusz zakupu
        nowego samochodu ponad sumę wypłaconą w ramach ubezpieczenia jest
        wykluczone. Trzeba dodać, że samochód zakupiony w ramach
        odszkodowania podlega tym samym rygorom – zabezpieczenia w formie
        cesji praw z polisy AC na rzecz PFRON.
        Natomiast na pytanie dotyczące zatrudnienia expert odpowiada:
        Z programu nie będą mogły skorzystać osoby w wieku powyżej 18 lat,
        które nie pracują ze względu na stan zdrowia. Czy jest to zabieg
        celowy wynikający z ograniczenia środków na realizację programu?
        Faktycznie, w chwili obecnej takie osoby nie mogą uczestniczyć w
        programie ''Sprawny dojazd'', chyba że nadal uczą się w szkole
        ponadgimnazjalnej albo w placówce kształcenia
        praktycznego/ustawicznego, ośrodku dokształcania i doskonalenia
        zawodowego lub też studiują.
        Środki PFRON pochodzą od pracodawców, niezatrudniających osób
        niepełnosprawnych i ze względu na źródło pochodzenia tych środków,
        są one wydatkowane przede wszystkim na cele związane z zatrudnianiem
        lub warunkującą zatrudnienie - edukacją osób niepełnosprawnych.
        Ze względu na pilotażowy charakter programu, katalog określający
        adresatów modyfikowany będzie stosownie do zgłaszanych potrzeb oraz
        możliwości finansowych PFRON.
        Z wyjaśnień PFRON wynika że rubryka we wniosku „zarejestrowany w PUP
        jako bezrobotny; poszukujący pracy” dotyczy sytuacji w której przez
        zatrudnienie rozumie się: „gdy wnioskodawca złoży pisemne
        zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia wnioskodawcy” - punkt 20 f
        tekst jednolity - załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2008 z
        18 stycznia 2008 r.


        • guderianka Re: sprawny dojazd-pfron 02.03.08, 18:52
         auta nikt nam na szczęście nie ukradł-ale kilka razy (w tym raz
         przed wyjazdem do szpitala)ukradziono lusterka-wiem, że to nie to
         samo, ale popusło to i humor i dokonało obsuwy w czasie

         Jak zatem wynika z tego co napisała ta pani -może nastąpić
         zwolnienie z cesji.Wszystko jasne. Nie ma się o co pieklić wink
  • aguti2 Re: sprawny dojazd-pfron 17.03.08, 16:26
   A jakie obowiązuje kryterium dochodu na sosobe w rodzinie, czy ktos
   wie?
   • nig1 Re: sprawny dojazd-pfron 17.03.08, 21:36
    UWAGA! kwota przyznanego dofinansowania zależna będzie od wysokości
    dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny
    w gospodarstwie domowym, według skróconej zasady im wyższe dochody
    tym niższe dofinansowanie.
    W 2008 roku dla osób osiągających dochody przekraczające kwotę 3.744
    zł na jednego członka gospodarstwa, można udzielić dofinansowania w
    kwocie 7.020 zł. w przypadku zakupu samochodu fabrycznie
    nowego,  5.616 zł w przypadku samochodu używanego (nie starszego niż
    3-letni) oraz 2.106 w przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka