Dodaj do ulubionych

SZCZECIN - DOBRE WIADOMOSCI cz. II

26.02.03, 10:03
Poniewaz watek "SZCZECIN - DOBRE WIADOMOSCI" siegnal juz cwierc tysiaca
wpisow, otwieram cz. II, by latwiej bylo czytac i wpisywac.

Na poczatek jak poprzednio rating. Ocena dokonana przez agencje Fitch Ratings
na koniec roku 2002:

"Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa, utrzymała ratingi Miasta
Szczecina: długoterminowy w walucie zagranicznej i długoterminowy w walucie
krajowej, obydwa na poziomie "BBB". Perspektywa długoterminowa ratingów jest
stabilna.

Ratingi odzwierciedlają umiarkowane zadłużenie Szczecina oraz ostrożną
politykę budżetową władz Miasta w czasie pogarszania sytuacji gospodarczej w
regionie. Ratingi uwzględniają także zagrożenie wynikające z trudności w
przemyśle stoczniowym, ostatnie zmiany we władzach Miasta oraz niską
elastyczność budżetową."
Obserwuj wątek
  • mike102 Hiszpanie ruszaja przy Bramie Portowej! 26.02.03, 10:11
   GW:
   "Rusza inwestycja obok Bramie Portowej przy "grzybku". W nowym obiekcie
   znajdzie się kilkadziesiąt punktów handlowo-usługowych. Chętni handlowcy już
   zgłaszają się do inwestora. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.
   Prace przygotowawcze na placu budowy rozpoczną się na przełomie marca i
   kwietnia. Wtedy też zniknie z powierzchni ziemi "grzybek". Pozwolenie na jego
   rozbiórkę już zostało wydane. (...)
   Budynek, który stanie na placu po "grzybku", będzie miał 18,5 m wysokości. Na
   poszczególnych kondygnacjach rozlokowanych zostanie kilkadziesiąt punktów
   handlowo-usługowych, przeważnie o powierzchni ok. 50 m kw.: butiki, księgarnie,
   banki, apteka, kwiaciarnie. Największy sklep będzie miał powierzchnię 120 m kw.
   Ostatnia kondygnacja stanowić będzie wielka sala gastronomiczna, która pomieści
   w sumie kilkanaście restauracji serwujących specjalności kuchni z różnych stron
   świata.
   Elewację budynku zaprojektowano ze szkła, kamienia i cegły. Jego fasada
   przypominać będzie nadęty żagiel. Ciekawostką są siedziska, które
   zaprojektowano u podnóża budynku. Będą miały kształt fali o wysokości 80-90 cm.
   Siedziska uformowane będą w jej załamaniach. Pokryje ją ceramiczna mozaika.
   (...)
   Teren przy tzw. "grzybku" Hiszpanie kupili pod koniec 2000 r.. Za 1300 m kw. i
   prawo użytkowania wieczystego zapłacili 4,3 mln zł. Byli jedynym chętnym.
   Budynek, który stanie w miejscu grzybka, jest fragmentem większej całości -
   projektanci proponują spójną koncepcję zabudowy całego placu wokół Bramy
   Portowej. Po obu jej stronach (przy budynku poczty i przy Galerii Centrum)
   zaprojektowano dwie 60-metrowe wieże przypominające rozpięte żagle otwierające
   się na zabytkową bramę. (...)
   Spółka CR dysponuje też działką przy poczcie i chce jak najszybciej rozpocząć
   inwestycje w tym miejscu. Aby projekt mógł być zrealizowany, musi jednak zostać
   zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o zmianę w planie
   inwestor złożył w ubiegłym roku."
   • Gość: cxi Re: Hala sportowa IP: *.szczecin.cvx.ppp.tpnet.pl 03.07.03, 12:26
    Szczecin, dnia 3 lipca 2003 r.

    Szanowny Pan
    Marian Jurczyk
    Prezydent Miasta Szczecina

    (list otwarty)

    Szanowny Panie Prezydencie,

    Z uwagi na zainteresowanie sprawą budowy hali sportowej na moim osiedlu
    Zawadzkiego-Klonowica w Szczecinie i zainteresowanie tą sprawą tysięcy
    mieszkańców tego osiedla - uprzejmie proszę o publiczne ustosunkowanie się na
    łamach prasy w tej sprawie.

    Pana zawiadomieniem z dnia 28 maja 2003 r., podpisanym jednak przez Pana
    zastępcę Leszka Chwata - przekazano nam informację o wyłożeniu do publicznego
    wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z
    którym można się zapoznać w dniach od 18 czerwca 2003 r. do dnia 25 lipca 2003
    r. w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta, a który to plan obejmuje rejon
    ulic Wojska Polskiego i Szafera.

    Zawiadomienie odwołuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
    przestrzennym, informując zainteresowanych o tym, że mogą złożyć protesty i
    zarzuty w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia planu.
    Projekt Uchwały Rady Miasta Szczecina w tej sprawie odwołuje się także do w/w
    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

    Tymczasem - w dniu 27 marca 2003 r. została uchwalona przez Sejm nowa ustawa o
    planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr
    80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r., która to ustawa wchodzi w życie w dniu 11
    lipca 2003 r., a która uchyla jednocześnie ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.
    Ta nowa ustawa przewiduje nowe uregulowania prawne.

    Stanowi ona m.in. o obowiązku uwzględniania w planie interesu publicznego,
    przez który rozumie się zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub
    lokalnych społeczności, związane z zagospodarowaniem przestrzennym.
    Owa lokalna społeczność, to m.in. wielotysięczna społeczność w/w osiedla
    Zawadzkiego-Klonowica, która posiada na terenie objętym planem przeznaczone do
    usunięcia garaże.

    Obowiązująca od dnia 11 lipca br. ustawa nie przewiduje ani protestów, ani
    zarzutów, które - zgodnie z zawiadomieniem - mogliby składać zainteresowani,
    natomiast przewiduje uwagi do projektu (art. 18 ust. 1).

    Proszę zatem uprzejmie Pana Prezydenta o udzielenie mieszkańcom Szczecina,
    także mieszkańcom Osiedla Zawadzkiego-Klonowica - odpowiedzi na pytania:

    1/ jaką wartość ma przygotowany dla Rady Miasta Szczecina projekt planu, który
    opiera się na odchodzącej w niebyt i nieobowiązującej od dnia 11 lipca 2003 r.
    ustawie, który to projekt, jak i sama uchwała Rady Miejskiej - musi przecież
    opierać się na nowej ustawie i które (plan i uchwała) muszą przecież
    uwzględniać przepisy nowej, aktualnie obowiązującej ustawy,
    2/ jak to się dzieje, że pod Pana kierunkiem dokonuje się opracowań planu i
    przekazuje mieszkańcom zawiadomienia o ich uprawnieniach w sytuacji, gdy już
    wiadomo, że stan prawny ulega istotnej zmianie, jako iż przekazane przez Pana
    zawiadomienie z dnia 28 maja 2003 r. nie dostrzega faktu urzędowej publikacji w
    dniu 10 maja 2003 r. oraz wejścia w życie nowej ustawy,
    3/ kto - Pana zdaniem - ponosi odpowiedzialność moralną, finansową i prawną -
    za tego rodzaju kompromitujące działanie urżedu Miejskiego w Szczecinie,
    4/ czy nie uznaje Pan za stosowne odejście z zajmowanego stanowiska, chociażby
    za tę firmowaną przez Pana "planową" wpadkę.

    Z poważaniem.
    radca prawny ESZ

  • mike102 Gmach Muzeum Narodowego zostanie odnowiony 26.02.03, 10:14
   GW:
   "Od 31 lipca tego roku szczecinianie będą mogli podziwiać całkowicie
   odrestaurowaną elewację gmachu Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego
   - Udało się nam uzyskać z UE maksymalny grant przeznaczony na takie projekty,
   300 tys. euro - mówi Piotr Rozpędek, współautor wniosku o dofinansowanie.
   (...)
   Swój wkład w otrzymanie dofinansowania ma również dyrektor administracyjny
   muzeum Józef Raniowski. Dzięki jego staraniom w krótkim czasie zgromadzono
   wszelkie niezbędne dokumenty. - Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie robót i jego
   wyniki poznamy 31 marca - mówi Raniowski. - Już 15 kwietnia wykonawca będzie
   mógł rozpocząć prace. Zostaną one zakończone najpóźniej 31 lipca, bo wtedy
   upływa termin realizacji projektów PHARE Edycja Roku 2000, w ramach którego
   dostaliśmy grant.
   Roboty obejmą m.in. restaurację elewacji czołowej i bocznej, remont wieży
   gmachu, rekonstrukcję tarasu i balkonów, odnowienie okien, ozdobnych krat i
   balustrad oraz drzwi wejściowych. Wewnątrz budynku zostaną zamontowane
   nowoczesne windy, z których będą mogli korzystać niepełnosprawni.
   Unia doceniła walory turystyczne tego przedsięwzięcia, przyznając pieniądze z
   priorytetu "Renowacja i odnowa historycznych sródmieść i starówek miast". Nie
   bez znaczenia było zgłoszenie projektu do programu współpracy przygranicznej i
   uznanie budynku muzeum za wspólne polsko-niemieckie dobro kulturalno-
   historyczne.
   - Sukcesywnie dostajemy też środki z Urzędu Miejskiego, co pozwala przywrócić
   holowi budynku wygląd zbliżony do oryginalnego - dodaje Lech Karwowski,
   dyrektor muzeum. - Dzięki tym remontom godnie uczcimy 90-lecie powstania tego
   obiektu, które przypada właśnie w tym roku."
  • adelmus ENERGOPOL S.A. SZCZECIN 01.03.03, 00:12

   Jak wiadomo region by był silny musi posiadać silną gospodarkę , dlatego bardzo
   cieszą informację o nowych i korzystnych kontraktach dla firm z Zachodniego -
   Pomorza , które umacniają ich pozycję na rynku.
   Właśnie dziś dotarła wiadomość o nowym kontrakcie dla Energopolu -Szczecin :
   PB
   --------------------------------------------------------------------------------
   "Zarząd HYDROBUDOWY S.A. informuje, że otrzymał dzisiaj podpisaną w dniu
   27.02.2003 roku umowę z przedsiębiorstwem ENERGOPOL S.A. SZCZECIN. Umowa
   dotyczy wykonania przez spółkę ENERGOPOL części robót hydrotechnicznych na
   budowie "Przebudowa wejścia do Portu w Kołobrzegu - II część realizacji", o
   której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2002 z dnia
   6.12.2002 roku. Termin realizacji umowy: 10.03.2003 - 31.05.2006. Wartość robót
   netto objętych umową wynosi 6,6 mln PLN. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów
   własnych Spółki, co stanowi podstawę do uznania jej za znaczącą. Jednocześnie
   Zarząd HYDROBUDOWY S.A. informuje, że suma umów zawartych w ciągu ostatnich 12
   miesięcy z firmą ENERGOPOL S.A. SZCZECIN oraz jednostkami od niej zależnymi
   wynosi 8,7 mln PLN."
   --------------------------------------------------------------------------------

   Jak najbardziej popieram taką koncepcje - ZLECENIA NA TERENIE POMORZA
   ZACHODNIEGO TYLKO DLA FIRM Z POMORZA ZACHODNIEGO !!!


   --
   Trzeba żyć naprawdę ,aby oszukać pędzacy czas....
  • franekkk Re: SZCZECIN - DOBRE WIADOMOSCI cz. II 03.03.03, 14:24

   nie chcę być źle zrozumiany
   to oczywiście szczęście w nieszczęściu lub odwrotnie
   ale okazuje się że można przenosić produkcję również na obrzeża naszego
   słowiańskiego mocarstwa (kable z ożarowa zresztą też)

   www1.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,1352562.html

   Likwidacja zakładów drobiarskich w Prochowicach

   Ada Kondratowicz 02-03-2003, ostatnia aktualizacja 02-03-2003 16:57

   Już nie z Prochowic, a ze Szczecina trafi na polski rynek pasztet prochowicki.
   Prochowickie Zakłady Drobiarskie zostaną bowiem zlikwidowane, a cała produkcja
   przeniesiona

   Taką decyzję podjął zarząd firmy Animex, który jest właścicielem Prochowickich
   Zakładów Drobiarskich. Produkcję z Prochowic chce przenieść do zakładu Agryf w
   Szczecinie.

   - To posunięcie strategiczne. Żeby utrzymać produkcję w Prochowicach,
   musielibyśmy wydać ok. 1,5 mln zł na dostosowanie zakładu do norm sanitarnych.
   To się nam nie opłaca, bo w Szczecinie mamy fabrykę, która po doinwestowaniu
   ok. 200 tys. zł jest w stanie rozpocząć dodatkową produkcję - argumentuje
   Zbigniew Szpak, członek zarządu Animeksu.

   Prochowickie Zakłady Drobiarskie powstały w 1957 roku. Animex kupił je w 1993
   roku. Teraz pracuje tam ponad 120 osób. - Połowa już dostała wypowiedzenia. Nie
   wiadomo, co będzie z resztą - mówi Maria Morar, szefowa
   zakładowej "Solidarności". - Weszliśmy w spór zbiorowy, ogłosiliśmy akcję
   strajkową i czekamy. Mamy jeszcze nadzieję, że coś się zmieni - dodaje.

   Pracownicy nie mogą zrozumieć decyzji Animeksu: - Mamy tyle zamówień, że nie
   nadążamy z realizacją. W lipcu i sierpniu sprzedawaliśmy nawet po 500 ton
   pasztetu miesięcznie. Zakład w Szczecinie jest w złej kondycji finansowej i
   naszymi pasztetami chcą go ratować.

   Maria Maćkowiak, obecna kierowniczka zakładu: - Produkcja na razie trwa
   normalnie, a wszelkie decyzje przychodzą z góry. Nie mamy na nic wpływu.

   Zbigniew Szpak: - Jeżeli miasto zaproponuje nam dobre warunki, jesteśmy w
   stanie tworzyć inne miejsca pracy w Prochowicach. Ale Zakładów Drobiarskich tam
   nie zostawimy. To nasz najmniejszy zakład. W pozostałych sześciu zatrudniamy
   łącznie ok. 5 tys. osób.

   W Prochowicach po likwidacji fabryki firma planuje pozostawić jedynie centrum
   dystrybucyjne, w którym pracować będzie ok. 30 osób. Terminu zakończenia
   produkcji na razie nie ujawnia.
   • adelmus .:. Agryf cd. .:. 21.03.03, 22:34

    Jak podała GW :
    --------------------------------------------------------------------------------
    "Szczeciński Agryf,już w kwietniu zacznie produkować drobiowy pasztet
    prochowicki. Decyzję o przeniesieniu produkcji z podlegnickich Prochowic do
    Szczecina podjął główny udziałowiec obydwu zakładów - Animex SA. Zakłady
    Drobiarskie w Prochowicach mają stać się jedynie hurtownią. Agryf przejmie
    wytwarzanie sztandarowego produktu.
    - Po inwestycjach, jakie poczyniliśmy w Szczecinie, firma należy do
    najnowocześniejszych w grupie - mówi Zbigniew Szpak, członek zarządu Animeksu. -
    Jest też największym producentem konserw, w tym pasztetu mazowieckiego. To
    najlepsze miejsce do przeniesienia produkcji pasztetu z Prochowic.
    Urządzenia do produkcji nowego pasztetu mają być w znacznej części przeniesione
    z powodu likwidacji taśmy produkcyjnej w Prochowicach, mimo że zdesperowana
    załoga jeszcze niedawno twierdziła, że ich nie odda.

    Zakład zatrudnia ponad 1100 pracowników. Jego sztandarowym produktem jest
    szynka Krakus. Miesięczna sprzedaż wynosi 22-25 mln zł. W ub. roku na
    inwestycje wydano tu 10 mln zł, w tym roku planowane są jeszcze większe wydatki
    inwestycyjne."
    --------------------------------------------------------------------------------


  • adelmus .:. Stocznia Nowa - ciągły rozwój .:. 21.03.03, 17:31
   Jak podało Radio Szczecin :
   --------------------------------------------------------------------------------
   Zdaniem zarządu Stoczni Szczecińskiej Nowej w niedalekiej przyszłości zakład
   będzie potrzebował nowych pracowników. Zatrudnienie najprawdopodobniej znajdą
   spawacze, rurarze i monterzy kadłubów okrętowych. Już dziś Stocznia Szczecińska
   Nowa wykorzystuje 90% wszystkich linii produkcyjnych. W kwietniu i maju
   zaplanowano trzy wodowania oraz przekazanie armatorom dwóch statków. Pod koniec
   marca w Zakładach Hipolita Cegielskiego odbędą się próby silnika głównego dla
   drugiego z serii chemikaliowców, których zbiorniki wykonane są ze stali
   nierdzewnej. Zarząd stoczni rozpoczął też rozmowy z Hutą Częstochowa na dostawę
   blach do budowy statków
   --------------------------------------------------------------------------------
   --
   • adelmus 7-my kontenerowiec 09.04.03, 02:50

    * Dzisiaj położono stępkę pod budowę kolejnego kontenerowca typu B-178
    zamówionego przez niemieckiego armatora Petera Doehlego.
    * Jednostka będzie powstawać na pochylni Wulkan Nowa.
    * Armator odbierze statek w październiku tego roku.
    * Armator zapłaci stoczni za jego budowę 33 mln złotych.
    * Kontenerowiec będzie miał pojemność 3 100 TEU, nośność 41 850 DWT, długość
    220 m i szerokość 32,24 m.
    * Będzie napędzany silnikiem spalinowym typu 7K80MC-C wyprodukowanym przez
    poznańską spółkę H. Cegielski Poznań na licencji MAN B&W.


    --
    "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
    J.R.R.Tolkien
   • adelmus .:. Libra Santos zwodowana i nowe kontrakty .:. 12.04.03, 15:54

    * Wczoraj w Stoczni Szczecińskiej Nowa odbył się chrzest i podniesienie bandery
    na kontenerowcu "Louis S”. To piąty statek z tej serii.
    * Statek ma prawie 42 tys. ton nośności, 220 m długości, może rozwijać szybkość
    22 węzłów i zabierać 3100 kontenerów.
    * Stocznia pierwotnie zbudowała go dla niemieckiego armatora Petera Doehle. Ten
    również wczoraj odsprzedał jednostkę niemieckiej firmie żeglugowej Schepers.
    * Kontenerowiec "Louis S” ochrzczony przez Katrin Schepers został już
    wyczarterowany brazylijskiej firmie Libra. Pod nazwą "Libra Santos” będzie
    pływał między portami Ameryki Płd. a Europą
    * Także wczoraj stocznia podpisała kolejny kontrakt z armatorem Peter Doehle.
    Do 2005 roku zbuduje dla niego jeszcze cztery tego typu kontenerowce. W sumie
    będzie ich dziewięć.
    * Doehle jest obecnie jednym z największym kontrahentem stoczni.


    --
    "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
    J.R.R.Tolkien
    • adelmus Re: Jeszcze słów pare o Louisie .... 14.04.03, 01:20

     * Louis.S to uniwersalny kontenerowiec o wyporności ponad 41 tysięcy DWT.
     * Na pokład może zabrać 3091 kontenerów.
     * Statek ma 220 metrów długości i jest największą jednostką jaką można
     wybudować w stoczni w Szczecinie.


     --
     "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
     J.R.R.Tolkien
   • adelmus Re: Nowy kontrakty na 4 statki 14.04.03, 18:21

    * Kontrakty na cztery duże kontenerowce, warte 560 mln złotych, podpisała w
    piątek Stocznia Szczecińska Nowa.

    * Zamówił je niemiecki armator Peter Dohle.

    * Łącznie czeka więc jeszcze budowa dziewięciu statków B 178, co daje
    największej pochylni - Wulkan Nowa - zatrudnienie do sierpnia 2005 roku.

    * Prowadzone z tym oraz innymi klientami rozmowy , zapowiadają, że seria nie
    skończy się na zamówionych dotychczas jednostkach.

    --
    "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
    J.R.R.Tolkien
  • adelmus .:. Szczecin na Europejskim Szlaku Gotyckim .:. 21.03.03, 18:51

   Jak podała GW:
   --------------------------------------------------------------------------------
   "Pojawiła się szansa na promocję zabytków Szczecina - i to tych najstarszych.
   Miasto przystąpiło bowiem do programu unijnego "Europejski Szlak Gotyku
   Ceglanego" pilotowanego przez Niemieckie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa,
   Urbanistyki i Rozwoju Przestrzennego. Szczecin jest jednym z 27 miast z sześciu
   krajów nadbałtyckich, znalazły się w programie. Szczecińskie zabytki gotyckie
   to głównie obiekty sakralne - bazylika pw. św. Jakuba, kościół pw. św. Jana
   Ewangelisty czy kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ale też Baszta
   Panieńska.
   --------------------------------------------------------------------------------

  • adelmus .:. Polichromie w KWP odnowione .:. 21.03.03, 22:29

   Jak podała GW:
   --------------------------------------------------------------------------------
   " Prace konserwatorskie przy rekonstrukcji polichromii w gmachu Komendy
   Wojewódzkiej Policji dobiegły końca. Ściany holu zdobią teraz bordowe draperie,
   na suficie wiją się liście akantu.
   Malowidła pochodzą z początku XX w. Prace przy ich odtwarzaniu trwały kilka
   miesięcy. - Zostały wykonane znakomicie - podkreśla Małgorzata Jankowska,
   miejski konserwator zabytków. - Była to praktycznie rekonstrukcja w oparciu o
   zachowane resztki zdobień.
   Do odrestaurowanego holu będzie przeniesiona recepcja, która teraz mieści się
   tuż za drzwiami wejściowymi. W nowym miejscu nie będzie już szyby oddzielającej
   klienta od policjanta."
   --------------------------------------------------------------------------------
   Super! Kolejny fragment historii piękna w tym mieście zachowany :-)
  • adelmus .:. Kronika Pomorza Zachodniego .:. 21.03.03, 23:03

   Jak podało Radio Szczecin :
   --------------------------------------------------------------------------------
   " Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego kończą tłumaczenie podstawowej
   historii Pomorza Zachodniego napisanej w języku niemieckim - "Pomeranii"
   Tomasza Kantzowa. Tomasz Kantzow napisał swoją kronikę w XVI wieku. Jego
   książka spełniała taką rolę w Księstwie Pomorskim jak kronika Jana Długosza w
   Polsce. "Przekładem dzieła historycy chcą rozpocząć przyswajanie czytelnikom
   polskim, podstawowych dzieł dotyczących przeszłości Pomorza Zachodniego" -
   powiedział profesor Tadeusz Białecki. "Pomerania" Kantzowa to dzieło liczace
   ponad 600 stron. Jest to pierwszy przekład na jezyk polski tak dużego dzieła
   historycznego napisanego w języku niemieckim, którego treść dotyczy Pomorza
   Zachodniego."
   --------------------------------------------------------------------------------
   Bardzo sie z tego cieszę , między innymi w ten sposób tworzy się poczucie bycia
   Pomorzaninem i Szczecinianinem :-)

  • bezpartyjni Re: DOBRE WIADOMOSCI cz. II idzie wiosna.... 21.03.03, 23:50
   No i jeszcze wiosna nadciąga. Zarząd miasta pogonił ciutke, po artykułach w
   Punkcie Widzenia, strażników miasta i zabrał się za porządki wiosnne. Miasto na
   ładnieje. Może to już ostatni rok kompletnego dna?
   Ilość członków różnych partii chyba się zmniejszy na wiosnę:) - pójdą w plener
   (te członki:) )
   www.bezpartyjni.pl
  • adelmus .:. Gulf Intermodal Ltd - Szczecin Płonia .:. 24.03.03, 15:35

   Jak podał KS :
   --------------------------------------------------------------------------------
   " BRYTYJSKA firma Gulf Intermodal Ltd przejęła fabrykę kontenerów Box Europe,
   która od listopada 2001 roku znajdowała się w stanie upadłości. Firma ma
   obecnie pełny portfel zamówień, załoga gwarancję pracy, a inwestor nadzieję, że
   zrobił dobry interes.
   Inwestor podpisał już przedwstępną umowę dotyczącą zamiaru zakupu
   przedsiębiorstwa w całości. Zanim dojdzie do transakcji (jej wartość jest na
   razie informacją poufną), zgodę na sprzedaż firmy musi wyrazić Ministerstwo
   Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   Firma z Płoni realizuje teraz między innymi zlecenie na dostawę 100 sztuk tzw.
   kontenerów plandekowych dla odbiorcy z Niemiec, 800 kontenerów dla jednej z
   armii NATO i 120 specjalistycznych kontenerów do przewozu stali dla szwedzkiego
   kontrahenta. Ostatnio wykonała zlecenie dla odbiorcy brytyjskiego na dostawę
   platform do transportu samochodów. Realizuje również nietypowe zamówienia, na
   przykład konstrukcje na platformy wiertnicze dla odbiorcy norweskiego.

   Planowana wartość produkcji na rok 2003 to około 25 mln złotych. Wartość
   podpisanych kontraktów fabryki w Płoni wynosi już 2,5 mln euro.

   W przedsiębiorstwie pracuje obecnie 184 pracowników. Firma wykorzystuje
   zaledwie 30 procent powierzchni swoich hal. Część nieużywanych obiektów
   zamierza wydzierżawić.

   Spółka Gulf Intermodal Ltd powstała w 1997 roku. Jej właścicielem jest Ron
   Moore i jego syn Mark. Rodzina MooreŐa działa jednak w branży kontenerowej
   (produkcja, sprzedaż i wynajem) już od lat 30. Obecnie Gulf Intermodal Ltd
   specjalizuje się w projektowaniu, naprawie i leasingu kontenerów, co jest
   zgodne z tradycyjnym profilem produkcji fabryki w Płoni."
   --------------------------------------------------------------------------------

   Jak nic to kolejna cegiełka do rozwoju gospodarczego Grodu Gryfa i wychodzenia
   z zapaści :-)))
  • mike102 Nowy most nad Dziwna - budowa idzie pelna para 27.03.03, 10:16
   GS:
   "Na Nabrzeżu Bułgarskim w Szczecinie odbywał się wczoraj załadunek dwóch
   dźwigarów budowanego w Wolinie mostu nad rzeką Dziwną. Most będzie elementem
   obwodnicy tego miasta.
   Stalowe konstrukcje o długości 120 metrów i wadze 170 ton ładowano na specjalne
   pontony przy pomocy dźwigu pływającego "Gucio". Wykonała je szczecińska firma
   Montostal.
   Dźwigary gotowe były już miesiąc temu. Nie można ich jednak było
   przetransportować do Wolina ze względu na lód pokrywający Zalew Szczeciński.
   Teraz ich podróż na miejsce montażu potrwa najwyżej dwa dni.
   - Most składać się będzie z trzech części - tłumaczy Tadeusz Karczmarzyk
   z "Mostostalu" Warszawa, głównego wykonawcy obwodnicy Wolina. - Elementy, które
   ładujemy na pontony, zostaną zamontowane na południowej, bliższej Szczecinowi
   części mostu. Cała obwodnica powinna być gotowa jesienią."

   To doskonala wiadomosc bo juz obawialem sie ze protesty ekologow i paru
   mieszkancow-naciagaczy, zatrzymaja te b. wazna inwestycje! Juz sie nie moge
   doczekac kiedy bede mogl przejechac tym mostem - na projektach wyglada b.
   ladnie.
   • mike102 jeszcze o moscie moscie nad Dziwna... 27.03.03, 10:54
    Cala inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Wolina z nową przeprawą mostową. Jej
    długość, wraz z estakadą wyniesie 2,400 metrów, a zacznie się w Recławiu. Nad
    drogą tą stanie wiadukt. Pozostała część obwodnicy, aż do rzeki, pobiegnie
    nasypem. Będzie to droga dwupasmowa o szerokośći jednego pasa: 7 metrów.
    Most nad Dziwną będzie miał długość 420 metrów, zejście z mostu i estakady -
    230 metrów, wiadukt nad ulicą - 45 metrów. Kolejne odcinki to: nasyp do ul.
    Mickiewicza, i dalsza droga nasypem do końca zabudowań miejskich.

    Wyglad mostu:
    www.wolin.pl/komunikacja/most.jpg
    • adelmus Re: jeszcze o moscie moscie nad Dziwna... 07.04.03, 23:29

     Za Głosem Szcz. :

     ===============================================================================

     Rozpoczęła się zasadnicza część budowy mostu na rzece Dziwna w Wolinie. W
     piątek nad wodą zawisł pierwszy z dwóch dźwigarów.

     - Każdy dźwigar składa się ze stalowych odcinków, łącznie ma 120 metrów
     długości. Obydwa dźwigary stanowią element estakady - wyjaśnia jeden z
     pracowników budowy. - Po niej będzie odbywał się dojazd do budowanego mostu.

     Za pomocą specjalnych wind pierwszy z dwóch dźwigarów umieszczono w piątek
     kilkanaście metrów nad Dziwną. Operacja trwała kilka godzin. Dźwigar łączy
     podporę mostową z przyczółkiem na lądzie. Wkrótca zamontowany będzie drugi
     dźwigar. Po zamontowaniu, oba elementy konstrukcji zostaną pospawane, a
     następnie zostanie wylany na nie beton i nakładka bitumiczna.

     ================================================================================


     --
     "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
     J.R.R.Tolkien
  • guguglu Jeszcze o Stoczni... 27.03.03, 14:08
   gazeta.pl/szczecin pisze
   <a href="www1.gazeta.pl/kraj/1,34309,1392896.html"o kondycji Stoczni
   Nowej</a>

   Miedzy innymi:

   "Spółka, której właścicielami są Agencja Rozwoju Przemysłu SA (90 proc.
   udziałów), Skarb Państwa (9,6 proc.) i Stocznia Szczecińska SA w upadłości
   (0,04 proc.), mimo krótkiej historii radzi sobie coraz lepiej na światowym
   rynku. W kwietniu zwoduje dwa kontenerowce (B-170 o pojemności 1730 TEU dla
   niemieckiego armatora Reeiderei Rickmers i B-178 o pojemności 3100 TEU dla
   Petera Doehlego) i zda chilijskiemu armatorowi CSAV (firma z niemieckiej grupy
   Petera Doehlego) kolejny kontenerowiec B-178.

   Natomiast w piątek według nieoficjalnych informacji stocznia podpisze z
   poznańskimi Zakładami H. Cegielskiego ważny kontrakt na dostawę co najmniej
   czterech głównych silników na chemikaliowce dla norweskiego armatora Odfjell
   ASA i kontenerowiec B-178 oraz dziesięć agregatów. Wartość kontraktu to 75-80
   mln zł. (...)
   W tym roku ARP planuje kolejne kapitałowe wzmocnienie nowej stoczni kwotą 100-
   150 mln zł. SSN zatrudnia obecnie 3,8 tys. ludzi. Na jej rzecz pracuje też 1,5
   tys. osób ze spółek-kooperantów
   • adelmus Stocznia podpisała kontrakt na nowe silniki. 28.03.03, 22:06
    guguglu napisał:

    > Natomiast w piątek według nieoficjalnych informacji stocznia podpisze z
    > poznańskimi Zakładami H. Cegielskiego ważny kontrakt na dostawę co najmniej
    > czterech głównych silników na chemikaliowce dla norweskiego armatora Odfjell
    > ASA i kontenerowiec B-178 oraz dziesięć agregatów. Wartość kontraktu to 75-80
    > mln zł. (...)

    Jak podał GS:
    --------------------------------------------------------------------------------
    "Będzie to sześć silników głównych i osiem agregatów prądotwórczych. Wartość
    kontraktu przekracza 120 mln zł.

    - To pierwszy od kilku lat kontrakt na większą ilość silników przeznaczonych na
    kilka statków - zaznacza Andrzej Żarnoch dyrektor marketingu stoczni. -
    Ostatnio zamawialiśmy pojedyncze egzemplarze. Silniki będą zamontowane na dwóch
    chemikaliowcach budowanych dla norweskiego armatora i na dwóch dużych
    kontenerowcach zamówionych przez armatora niemieckiego. "
    --------------------------------------------------------------------------------


  • mike102 Nowa telewizja w Szczecinie 02.04.03, 13:21
   GS:
   "Wczoraj ruszyła nowa szczecińska telewizja kablowa "Gryf". Na razie dociera do
   180 tys. abonentów UPC.
   W przyszłości, za pomocą sieci światłowodowej, ma być dostępna także dla
   mieszkańców Gryfina, Goleniowa, Stargardu i pasa nadmorskiego - głównie
   Międzyzdrojów i Świnoujścia.
   - Na razie nasz program będzie trwać 3 godziny dziennie, od 20 do 23, ale
   będziemy stopniowo rozszerzać czas nadawania - zapowiada Bogdan Tychowski,
   dyrektor programowy "Gryfa". - Mamy dobry zespół dziennikarzy i
   najnowocześniejszy sprzęt taki, jak powinna mieć telewizja XXI wieku. "

   Fajnie. Potrzebujemy dobrej regionalnej TV do mowienia o regionalnych
   problemach!
   Powodzenia!!!
  • mike102 Wielki sukces malych pianistow w Paryzu! 03.04.03, 18:34
   GW:
   "Sukces szczecinian na międzynarodowym konkursie pianistycznym, który odbył się
   w weekend w Paryżu. Cała ósemka dzieci została nagrodzona, a dwie dziewczynki
   zdobyły Grand Prix w swoich kategoriach!
   O tytuł najlepszego rywalizowało ponad 350 dzieci z całego świata, które
   zwyciężyły w eliminacjach krajowych. Wśród nich było ośmioro uczniów ze
   Szczecina: Anna Smugała, Agata Mierzwińska, Anna Gaś, Eliza Modrzewska, Filip
   Zaborowski, Anna Świerkoska, Karolina Korkuć i Żaneta Zduniak. Wszystkie grały
   wspaniale. Obie laureatki (Agata Mierzwińska i Eliza Modrzewska) jeszcze nie
   zastanawiały się, na co przeznaczą nagrody."

   Bravo, bravo, bravissimo!
  • adelmus .:. Kolejne pieniążki na kolejne statki :-) .:. 03.04.03, 20:16

   Jak podał KS:
   ================================================================================
   Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) udzieli Stoczni
   Szczecińskiej Nowej gwarancji ubezpieczeniowych na budowę trzech statków.

   Gwarancje wykorzystamy przy budowie kontenerowców i jednostek do przewozu
   papieru poinformował Andrzej Stachura, prezes SSN.

   Wczoraj wiceminister gospodarki Jacek Piechota zapowiedział, że KUKE udzieli SS
   Nowej gwarancji na 30 mln USD
   ================================================================================

   --
   "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
   J.R.R.Tolkien
  • adelmus .:. PŻM - powiększa flotę .:. 04.04.03, 01:27

   Jak podała GW:
   ================================================================================
   Brzezicki poinformował , że po wielomiesięcznych procedurach prawnych PŻM
   przejął na początku roku od amerykańskiego Basso pięć statków, które zwiększają
   zdolności przewozowe armatora o siedem procent.

   A poza tym , Chińska stocznia Xingang w Tian Jing ma zbudować dla PŻM-u sześć
   masowców. Każdy ma kosztować 16,7 mln USD. Cięcie blach pod pierwszy statek
   rozpocznie się na początku przyszłego roku.

   Masowce o nośności 38 tys. DWT będą największymi statkami, jakie do tej pory
   budowano w podpekińskiej stoczni. W kuluarowych rozmowach pomiędzy
   przedstawicielami zarządu i związków zawodowych mówiło się o tym, że przy tych
   cenach po zbudowaniu trzech statków, czwarty będzie praktycznie za darmo.
   ================================================================================

   I super !!! nasz armator będzie jeszcze większy :-)))   --
   "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
   J.R.R.Tolkien
   • Gość: Janek Re: .:. PŻM - powiększa flotę .:. IP: *.ipt.aol.com 04.04.03, 16:36
    adelmus napisał:

    >
    > Jak podała GW:
    >
    ===============================================================================
    >(...)
    > A poza tym , Chińska stocznia Xingang w Tian Jing ma zbudować dla PŻM-u
    sześć
    > masowców. Każdy ma kosztować 16,7 mln USD. Cięcie blach pod pierwszy statek
    > rozpocznie się na początku przyszłego roku.
    >(...)
    ===============================================================================    A czy nasza podupadnieta stocznia w Szczecinie nie da rady wybudowac tych
    statkow? Czy u nas sa za drogie?
    • adelmus Re: .:. PŻM - powiększa flotę .:. 04.04.03, 17:25
     Gość portalu: Janek napisał(a):

     > adelmus napisał:
     >
     > >
     > > Jak podała GW:
     > >
     >
     ===============================================================================
     > >(...)
     > > A poza tym , Chińska stocznia Xingang w Tian Jing ma zbudować dla PŻM-u
     > sześć
     > > masowców. Każdy ma kosztować 16,7 mln USD. Cięcie blach pod pierwszy state
     > k
     > > rozpocznie się na początku przyszłego roku.
     > >(...)
     >
     ===============================================================================
     >
     >
     >
     > A czy nasza podupadnieta stocznia w Szczecinie nie da rady wybudowac tych
     > statkow? Czy u nas sa za drogie?

     Niestety u nas są za drogie :-((((

     Co prawda wydajność pracy jest niższa w stoczniach chińskich jest jeszcze
     niższa niż w polskich , ale za to małe chińskie rączki są znacznie tańsze i
     materiały też ....

     Tak , więc dopóki Rząd RP nie zacznie myśleć nad sensowną formą
     dofinansowania , to będziemy średnio konkurencyjni - większość państw
     posiadającyh stocznie dorzuca do każdego statku 20% jego wartości...


     --
     "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
     J.R.R.Tolkien
  • mike102 Dom Kupca - otwarty!!! 04.04.03, 17:36
   Kurier:
   "Po latach oczekiwań szczecinianie zyskują nowy dom towarowy. Pierwsze sklepy
   w "Kupcu" swe podwoje otwierają już dziś (4 bm.), natomiast mieszczące się na
   górnych kondygnacjach multikino na seanse zaprosi prawdopodobnie po Wielkanocy.
   (...)
   Na parterze na klientów czeka duży sklep spożywczy sieci "Grosz Polski" zajmuje
   ponad 800 m kw. Ma osobne stoiska z wędlinami i wyrobami piekarniczymi. Jest
   też kosmetyczny "Rossman" i sklep zoologiczny. Miłośników "małej czarnej" z
   pewnością ucieszy palarnia kawy "Astra" z pierwszym w Szczecinie piecem do
   wypalania ziaren. Nie zabraknie też czegoś dla ducha, bo znalazło się miejsce
   dla salonu medialnego warszawskiej firmy HDS, w którym będzie można nabyć
   najnowszą prasę."
   • mike102 Re: Dom Kupca - otwarty!!! 04.04.03, 17:39
    Jeszcze z GW:
    "Dziś niezagospodarowana będzie większość pierwszego piętra. Niedługo będą tam
    sklepy z odzieżą i sprzętem sportowym. Na tej kondygnacji znajduję się też
    ostatnia wolna przestrzeń (360 m kw.) przeznaczona na restaurację. - Jeśli w
    najbliższym czasie nie znajdziemy na nią chętnego, to podzielimy ją na mniejsze
    kawałki - zapowiada Pyć-Podlewska.
    Swoich dwóch pięter nie zdążyła urządzić łódzka spółka Helios, która ma cztery
    sale kinowe mogące pomieścić łącznie 1200 widzów. - Trudno mi w tej chwili
    określić konkretną datę pierwszych seansów. Ale nastąpi to wkrótce - mówi
    Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa.
    Roboty są na ukończeniu. Firma czeka na kinowy sprzęt zza granicy. Największą
    powierzchnię handlową na parterze zajmie samoobsługowy sklep szczecińskiej
    sieci Grosz Polski. Będzie czynny siedem dni w tygodniu.
    W Domu Kupca są ruchome schody obudowane przeszkloną kurtyną. Klienci jadący
    schodami w dół mają w polu widzenia panoramę ul. Krzywoustego. Schody to
    najładniejszy akcent architektoniczny obiektu."
  • adelmus .:. Stocznia Gryfia .:. 07.04.03, 23:17

   Jak podała GW :
   ================================================================================
   Prawie 710 tys. zł wyniósł ubiegłoroczny zysk netto Szczecińskiej Stoczni
   Remontowej "Gryfia" SA

   Kondycja firmy nie jest zła. Jej ubiegłoroczne przychody wyniosły ogółem prawie
   145 mln zł i wzrosły w porównaniu z rokiem 2001 o 30 mln. Do najważniejszych
   zrealizowanych w roku 2002 projektów stocznia zalicza remonty czterech
   kontenerowców francuskiego armatora Delmas, czterech statków ro-ro brytyjskiego
   przewoźnika Stena Line, holenderskiej pogłębiarki "Geopotes 14", odbudowę
   spalonego ro-rowca "Sloman Traveller", którego właścicielem jest armator z
   Niemiec, odbudowę brytyjskiego masowca "Storrington" i budowę
   promu "Torghatten" dla armatora z Norwegii.

   W SSR Gryfia pracuje obecnie 1257 osób.
   ================================================================================


   Kolejne przedsiębiorstwo ze Szczecina , które radzi sobie w czasach recesji na
   trudnym stoczniowym rynku a jednocześnie przynosi zysk i daje pracę ludziom :-)

   --
   "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
   J.R.R.Tolkien
   • swarozyc Re: 10. potega na swiecie 07.04.03, 23:21
    Sluchaj Adelmus, Ty mowiles cos o andronach, jak mnie pamiec nie myli?

    Nie boisz sie ze Cie Mike102 opieprzy ze zabierasz mu rynek dobrych wiadomosci?


    --
    Rodzajem kokieterii jest zaznaczanie, że się jej wcale nie posiada.
    • adelmus Re: 10. potega na swiecie 07.04.03, 23:34
     swarozyc napisała:

     > Sluchaj Adelmus, Ty mowiles cos o andronach, jak mnie pamiec nie myli?
     >
     > Nie boisz sie ze Cie Mike102 opieprzy ze zabierasz mu rynek dobrych
     wiadomosci?
     >
     Wiesz Swarożyc może masz racje ...w takim razie już nie będę nic pisał , bo
     oczywiście nie mam zamiaru i nie miałem zabierać Mike'owi rynku dobrych
     wiadomości :-( , ale przecież dobrych wiadomości nigdy za dużo ?

     Ale nie mogę się przerzucić na rynek złych wiadomości , bo ten jest jeszcze
     bardziej oblegany ....


     --
     "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
     J.R.R.Tolkien
      • adelmus Re: 10. potega na swiecie 07.04.03, 23:59
       Gość portalu: swarozyc napisał(a):

       > Ja tak tylko...zeby sie podroczyc.;-)
       > Jasne ze lepsze sa lepsze niz gorsze, ale cytowanie gazet to chyba nie szczyt
       > twoich mozliwosci intelektualnych?

       No to sie uspokoiłem ;-)
       Pewnie , że cytowanie gazet nie jest szczytem moich możliwości , tyle że jak
       wiadomo to prostsze , łatwiejsze i ma pewien walor obiektywizmu :-) - ale w
       sumie masz racje , to takie quasi wygodnictwo :-)


       --
       "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
       J.R.R.Tolkien
  • adelmus .:. Punkt weterynaryjny w porcie .:. 09.04.03, 01:52

   Gotowy do otwarcia jest punkt weterynaryjny w porcie szczecińskim:

   * jego budowa kosztowała 5,2 mln złotych.
   * budowa został sfinansowana ze środków budżetu państwa , środków unijnych i
   ZMPSŚ
   * jest to pierwszy tego typu obiekt w Polsce , powstaną jeszcze dwa , jeden w
   Świnoujściu i drugi w Gdyni.
   * realna korzyść jest taka , że bez tego punktu niemożliwe byłoby
   przeładowywanie w porcie produktów spożywczych , które następnie miałyby
   wjechać na teren UE .
   --
   "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
   J.R.R.Tolkien
  • adelmus .:. Ship Service .:. 09.04.03, 02:22

   * W roku 2002 nastąpiła sprzedaż 59% procent akcji tej dawnej spółdzielni pracy
   koncernowi PKN "Orlen" , co spowodowało tej szczecińskiej spółce stanąć na nogi
   mając oparcie w paliwowym gigancie .
   * Spółka obecnie planuje ekspansje na rynki Krajów Bałtyckich , ponieważ
   zdaniem ekspertów na rynku jest jeszcze miejsce dla firmy sprzedającej paliwa
   za ok. 4-5 mln dolarów rocznie.
   * Planowane są inwestycje w portach Litwy i Estonii , w tym celu w Kłajpedzie
   została założona siostrzana spółka "Ship Service Kłajpeda" , nie bez znaczenia
   dla tego projektu jest obecność w radzie nadzorczej szczecińskiej spółki
   Czesława Okińczyca doradcy Prezydenta Litwy.
   * Obecnie Ship Service jest dominującą firmą na południowym wybrzeżu środkowego
   Bałtyku i sprzedaje rocznie 300 tys. ton paliw.
   * Obecnie firma ma 8 bunkierek.
   * Obecnie firma zatrudnia 2000 osób i zatrudnienie stale wzrasta.
   * Rok 2001 firma zamknęła 2 milionową stratą , a roku 2002 zamknęła zyskiem w
   wysokości 2,6 mln złotych.
   * To kolejna firma ze Szczecina związana z sektorem morskim , która przynosi
   zysk i ma szansę na dalszy rozwój.
   --
   "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
   J.R.R.Tolkien
  • adelmus .:. Komfort - 101 sklepów .:. 10.04.03, 21:40

   * Szczecińska Sieć Handlowa "Komfort" uruchomiła wczoraj kolejny sklep , tym
   razem w Ostrowie Wlkp
   * Sieć liczy teraz 101 sklepów.
   * Koszt tej inwestycji to 3 mln zł.
   * Ubiegłoroczny obrót firmy to ponad 690 mln zł.

   --
   "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
   J.R.R.Tolkien
    • adelmus Re: Adelmus - 101 sklepów - bez towaru... .:. 10.04.03, 21:55
     swarozyc napisała:

     > Ni tresci, ni refleksji lecz nudy odrobina ...ot zwykła i ciągle ta sama,
     > pusta pisanina....
     >
     >
     > (wariacje na temat Adelmusa...)

     W każdym z nas , jak widać siedzi dusza grafomana :-) tylko tematyka tej
     grafomańskiej twórczości jakby odmienna...
     >
     >


     --
     "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
     J.R.R.Tolkien
     • swarozyc Re: Adelmus - 101 sklepów - bez towaru... .:. 10.04.03, 22:03
      W każdym z nas , jak widać siedzi dusza grafomana :-) tylko tematyka tej
      > grafomańskiej twórczości jakby odmienna...
      ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
      Ja jednak bawie, niepokoje, prowokuje...(skromnie mowiac)
      a Ty...?      --
      Zycie jest jak koszulka dziecka; krotkie i osrane...
      • adelmus Re: Adelmus - 101 sklepów - bez towaru... .:. 10.04.03, 22:39
       swarozyc napisała:

       > W każdym z nas , jak widać siedzi dusza grafomana :-) tylko tematyka tej
       > > grafomańskiej twórczości jakby odmienna...
       > ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
       > Ja jednak bawie, niepokoje, prowokuje...(skromnie mowiac)
       > a Ty...?
       >

       Czasem bawisz , raczej nie niepokoisz a co do prowokacji to domyślałem się , że
       tak to nazwiesz ...ja odbieram to inaczej

       A ja jedynie informuję....


       --
       "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
       J.R.R.Tolkien
        • adelmus Re: Adelmus - 101 sklepów - bez towaru... .:. 10.04.03, 22:52
         swarozyc napisała:

         > myslalem ze poszedles juz spac, idac za dobra rada...
         > Wydaje mi sie ze powinienes bys zaniepokojony stanem panstwa w ktorym zyjesz,
         > ale widocznie sie myle.

         ja późno chodzę spać ... A co do zaniepokojenia stanem państwa , to owszem
         jestem prawie załamany , może dlatego staram sie wyszukiwać nawet drobinki
         jakiegoś dobra , jakiś zwiastunów że coś się może zmienić ....
         Nie należe do osób , które epatują się szarą rzeczywistością i tak ją widzę
         codziennie , nie muszę więc jej jeszcze opisywać...Co innego w Twoim
         przypadku , Ty tej rzeczywistości nie widzisz na codzień więc łatwo Ci ją
         opisywać ....
         >
         >
         >
         >
         >


         --
         "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
         J.R.R.Tolkien
         • swarozyc Re: Adelmus - 101 sklepów - bez towaru... .:. 10.04.03, 23:03
          Skoro stwierdziles ze jednak sie niepokoisz stanem RP to moze zastanowisz sie
          gdzie leza tegoz zlego stanu przyczyny...
          Chyba ze juz wiesz, -oczywiscie po odrzuceniu katolicyzmu jako glownej
          przyczyny naszego upadku cywilizacyjnego...


          --
          Zycie jest jak koszulka dziecka; krotkie i osrane...
          • adelmus Re: Adelmus - 101 sklepów - bez towaru... .:. 10.04.03, 23:18
           swarozyc napisała:

           > Skoro stwierdziles ze jednak sie niepokoisz stanem RP to moze zastanowisz sie
           > gdzie leza tegoz zlego stanu przyczyny...
           > Chyba ze juz wiesz, -oczywiscie po odrzuceniu katolicyzmu jako glownej
           > przyczyny naszego upadku cywilizacyjnego...

           Widzisz ja inaczej widzę rolę katolicyzmu , uważam że właśnie przyjęcie tej
           religii umożliwiło duży skok cywilizacyjny i tu nigdy nie dojdziemy do
           porozumienia , więc nie warto tego drążyć....a co do przyczyn , to owszem znam
           te przyczyny , ale jak Ci napisałem wcześniej nie chcę tego opisywać...

           A jeszcze co do religii to chciałem zauważyć że dla Ciebie to tylko martwa
           struktura , która ośmiewasz , opluwasz , szydzisz itd...jednocześnie nazywasz
           to prowokacją intelektualną ...dla mnie zaś Kościół to żywe ciało , z osobowym
           Bogiem , z ludźmi go szukającymi i całym dobrem które za jego pośrednictwem
           trafia do innych , dlatego chciałbym byś zanim nacisniesz przycisk "wyślij",
           pomyślał choć chwilkę , czy nie robisz komuś krzywdy ....tylko tyle ...

           >
           >


           --
           "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
           J.R.R.Tolkien
           • swarozyc Re: Adelmus - 101 sklepów - bez towaru... .:. 10.04.03, 23:31
            Mozesz byc pewien ze RAZ sie zastanowilem i jak pomyslalem (w ciagu kilku
            sekund) o calej naszej historii, naszej pogardzie ktora zywia do nas nasi
            sasiedzi, o biedzie w tym tak -wbrew pozorom- bogatym kraju,o kleskach na
            polach bitew, o untermenschach pracujacych na niemca w obozach i 'panach'
            rabiacych drzewa i umierajacych na Syberii, o antykoncepcji po katolicku
            o sprawiedliwosci po katolicku i wielu innych slabosciach Polakow, o tych
            tlustych i zadowolonych z siebie 100 000 agentow watykanu ktorzy swa stopa
            plugawia polska ziemie - to doszedlem do wniosku ze mimo ze komus sprawie
            przykrosc ale jest to ofiara konieczna abysmy w koncu za 20-50lat pogonili
            magikow z powrotem do watykanu i mogli zyc na miare naszych potrzeb i ambicji.
            Nie czas myslec o rozach gdy plona lasy...
            --
            Zycie jest jak koszulka dziecka; krotkie i osrane...
            • adelmus Re: Adelmus - 101 sklepów - bez towaru... .:. 10.04.03, 23:37
             swarozyc napisała:

             > Mozesz byc pewien ze RAZ sie zastanowilem i jak pomyslalem (w ciagu kilku
             > sekund) o calej naszej historii, naszej pogardzie ktora zywia do nas nasi
             > sasiedzi, o biedzie w tym tak -wbrew pozorom- bogatym kraju,o kleskach na
             > polach bitew, o untermenschach pracujacych na niemca w obozach i 'panach'
             > rabiacych drzewa i umierajacych na Syberii, o antykoncepcji po katolicku
             > o sprawiedliwosci po katolicku i wielu innych slabosciach Polakow, o tych
             > tlustych i zadowolonych z siebie 100 000 agentow watykanu ktorzy swa stopa
             > plugawia polska ziemie - to doszedlem do wniosku ze mimo ze komus sprawie
             > przykrosc ale jest to ofiara konieczna abysmy w koncu za 20-50lat pogonili
             > magikow z powrotem do watykanu i mogli zyc na miare naszych potrzeb i ambicji.
             > Nie czas myslec o rozach gdy plona lasy...

             No to już sobie przedstawiliśmy swoje wizje Kościoła Katolickiego i chyba nie
             ma już o czym dalej rozmawiać....

             Podpisane Ofiara Konieczna.


             --
             "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
             J.R.R.Tolkien
  • adelmus .:. Euroafrica - Szczecin .:. 11.04.03, 20:52

   * Są dane o finansach kolejnej szczecińskiej firmy za rok 2002 , której
   działalność związana jest z morzem i są to optymistyczne dane:-)
   * Firma w ubiegłym roku wypracowała zysk na kwotę 2,5 mln złotych.
   * Firma zamierza zacząć wymieniać swoją flotę . Obecnie posiada 10 jednostek.
   --
   "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
   J.R.R.Tolkien
    • adelmus Re: .:. Euroafrica - Szczecin .:. Adelmus 12.04.03, 15:58
     Gość portalu: K napisał(a):

     > A p. Hass kupił większość udziałów za 2,8 mln zł. Możesz mi to wytłumaczyć?

     Niestety nie mogę Ci tego wytłumaczyć z paru powodów :
     1. Nie wiem , kto to jest Pan Hass.
     2. Nie wiem udziały w jakiej firmie kupił , to też nie wynika z Twojego posta.
     3. Nie wiem , jaką większość kupił.
     4. Nie wiem na skąd zaczerpnąłeś tą wiadomość , jak mi podasz źródło to może
     łatwiej będę w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

     pozdrawiam.


     --
     "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
     J.R.R.Tolkien
      • adelmus Re: .:. Euroafrica - Szczecin .:. Adelmus 12.04.03, 20:52
       Gość portalu: KORFI napisał(a):

       > Adelmusie, jakieś kilka miesięcy temu z pierwszej strony Kuriera Szcz. Firma
       > budowlana Doraco. A p. Hass (były prezes ESPEBEPE) jest jej właścicielem.
       > Prowadzi teraz w naszym regionie duże interesy. Np. w Porcie Szczecin,
       > Stargardzie.

       Przyznam się , że trochę sie pogubiłem :-))) bo nie wiem czy K to ta sama osoba
       co Korfi :-) , ale odpowiedż i tak jest ta sama
       1.Oczywiście nie oceniam dobrze działań organów zarządządzających ESPEBEPE ,
       firma tonie w długach i spada z giełdy.
       2.Niemniej każdy podmiot może nabyć po cenie rynkowej udziały , akcje w innym
       podmiocie gospodarczym , jeżeli tylko ma pieniądze i są dane walory na rynku.To
       samo dotyczy Pana Hassa .
       3. I w takim razie nie rozumiem co miałem tłumaczyć ? Przecież co ma być za
       związek między wynikami finansowymi Euroafriki a faktem nabycia udziałów przez
       Pana Hassa ?

       ale dziękuje za szczegółowe informacje i pozdrawiam.


       --
       "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
       J.R.R.Tolkien
       • Gość: KORFI Re: .:. Euroafrica - Szczecin .:. Adelmus IP: *.szczecin.cvx.ppp.tpnet.pl 12.04.03, 22:03
        To ja, tylko uciekły liery. Po prostu trochę to cicha była transakcja (do czasu
        zawarcia) i cena trochę dziwnie niska patrząc na majątek Euroafriki (jakoś c tu
        nie pasuje, jak jest poprawnie?) a teraz na wynik. Nie sądzisz? Euroafrica
        oprócz statków ma budynki (np. hotel PARK), i dość atrakcyjne grunty.
        Transakcja cichutka, a w jej otoczeniu jakby starzy znajomi.(to jeszcze za
        poprzedniego zarządu miasta). Pozdrawiam.
        • Gość: adelmus Re: .:. Euroafrica - Szczecin .:. Adelmus IP: 217.153.79.* 12.04.03, 22:56
         Gość portalu: KORFI napisał(a):

         > To ja, tylko uciekły liery. Po prostu trochę to cicha była transakcja (do
         czasu
         >
         > zawarcia) i cena trochę dziwnie niska patrząc na majątek Euroafriki (jakoś c
         tu
         >
         > nie pasuje, jak jest poprawnie?) a teraz na wynik. Nie sądzisz? Euroafrica
         > oprócz statków ma budynki (np. hotel PARK), i dość atrakcyjne grunty.
         > Transakcja cichutka, a w jej otoczeniu jakby starzy znajomi.(to jeszcze za
         > poprzedniego zarządu miasta). Pozdrawiam.

         A nie wiesz może , procentowo jaka to była wielkość udziałów i jak to się
         przekładało na głosy ...bo nie ulega wątpliwości że Euroafrica ma majątek
         większy niż 3 mln. złotych :-), a pojawianie się tych samych znajomych to
         niestety plaga ogólnopolska jak widać po Rywingate ....

   • adelmus Re: .:. Euroafrica Powiązania Kapit. .:. 12.04.03, 23:13

    Tak mnie zaintrygował temat zainicjowany przez Korfiego o powiązaniach
    kapitałowych ELS że postanowiłem poszperać i wygląda to bardzo imponująco :-),
    główne powiązania to :
    * AMBER Szczecin - 100% - zarządzanie nieruchomościami
    * INVEST EURO Szczecin - 99,26% -inwestycje budowlane i ich zarządzanie
    * PARK HOTEL Szczecin - 99,99% - usługi restauracyjne i hotelowe
    * POL-AGENT Szczecin - 87,33% -agencja morska, celna, spedycyjna
    * UNITY LINE Szczecin - 50% - zarządzanie linią promową Świnoujście - Ystad
    * PSM C.HARTWIG GDYNIA Gdynia - 37,5% - spedycja, transport, agencja celna
    * POL-MARINE Gdynia - 22% agencja ubezpieczeniowa.
    * NEXUM Gdynia - 10,81%
    * BALFER Limassol - 99,9% -armator.
    * SARAMACA Limassol - 99,9% - agencja morska, armator
    * ESL CHARTERING Malta - 99% - armator
    * POL-LINE Ystad - 21,33% - agencja morska
    * POLONIA LINE Isle of Man - 0,01% - armator

    Niestety nie znalazłem na razie informacji o akcjonariacie , ale jeszcze
    poszukam:-)    --
    "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
    J.R.R.Tolkien
  • adelmus .:. Inwestycje w Goleniowie .:. 11.04.03, 20:58

   Z Goleniowa dochodzą cały czas dobre wiadomości :-) :
   * Obecnie bezrobocie w mieście wynosi 10%
   * Gmina zwalnia inwestorów zamierzających zainwestować w gminie z podatku od
   nieruchomości na okres 5 lat.
   * W tartaku, zakładzie drzewnym i fabryce mebli prowadzonym przez Szwedów ,
   zatrudnionych jest 800 osób . Teraz ma nastąpić rozbudowa zakładu i latem
   powstanie 70 nowych miejsc pracy.
   * Duńczycy chcą postawić fabrykę śmigieł do wiatraków - na eksport. Pracę
   dostanie 500 osób.
   * Powstanie też zakład produkcji armatury , gdzie pracę dostanie 50 osób.
   --
   "Prawda miewa skrzywione oblicze , jeżeli patrzą na nią fałszywe oczy..."
   J.R.R.Tolkien
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka