Dodaj do ulubionych

Fraszki o Niemczech

18.03.06, 23:02
Toż witom tu wszyskich Wos piyknie, no i...

Inkszych zaproszom w tym do wspołpracy
Bych jo niy musioł przegrzywać glacy
A wontek pryndko lecioł do przodka
I rymym blysła tyż naszo godka.
Obserwuj wątek
   • broneknotgeld Re: Fraszki o Niemczech 18.03.06, 23:04
    Wystawa zdjyńć w niymieckim MSZ (Berlin)

    Toż nos "piyknie" pokozali
    Jakby "zimno wojna" dali
    Widać tako "polsko biyda"?
    Pała za to dyć trza by dać

    Komu? -Toż łodpowiydź dom
    Pała trza dać tym co som
    Gospodarzym i patronym
    Chocioż tyż niy yno łonym

    Ktosik tako to zrychtowoł
    Ktosik inkszy zdjyńcia dowoł
    I cuzamyn "polsko klapa"
    Gańba stanońć tam na szłapach.
   • broneknotgeld Re: Fraszki o Niemczech 18.03.06, 23:05
    Czowiek Heidelberski

    Czwiek z Heidelbergu piyrszym we Europie
    Poł miljona rokow na zadek se kopie
    Dyć przeca we Niymcach trefiyło nom spotkać
    Takego zocnego ludzkości praprzodka.


    Lodowce

    Skuwały lodowce pora razy ziymia
    Dyć ktosik juz myśloł - "jo to wszysko szczimia".    Neandertalczyk

    Rzeka Neander pewnikym znocie
    W jeji dolinie Felhof jaskinia
    Tako tyż sztela praprzodka mocie
    Zdo sie co jego teroz dziedzina.
    • broneknotgeld Re: Fraszki o Niemczech 18.03.06, 23:06
     Kultura azylsko (Mas d'Azil)

     Zaś starom drogom co nowe idzie
     Kolybka inkszo dyć tu se bydzie.


     Kultura tardynosko (La Fere-en-Tardenois)

     Zdo sie - tref tako samo durś plecie
     We mezolicie już my som przecie.


     Kultura maglemosko (Maglemose - Zelandia)

     Widać w tych stronach już wiyncy mocy
     Toż ta kultura przeca z połnocy
     -Sie na połednie terozki wcisko
     Czowiek i na tym ździybeczko zysko.
     • broneknotgeld Re: Fraszki o Niemczech 18.03.06, 23:07
      We neolicie

      Ze myśliwego no i zbiyracza
      We neolicie momy oracza
      Co i w zogrodzie gowiydź hoduje
      Z tym krok do przodka - to forsztelujesz.


      Urmitz k. Koblyncji

      Neolityczno zdo sie warownia
      Wrogow se boli jako i łognia.


      Gorki lepiom

      Gorki lepiom w neolicie
      Ze tych szkorup wiyncy wiycie
      Jako im se wtedy żyło
      -Dyć poleku lepi było.
      • broneknotgeld Re: Fraszki o Niemczech 18.03.06, 23:07
       Kultura amfor kulistych

       We Brandynburgji richtig widoczno
       Na wschod se cisła pieronym mocno
       Cołkym zonikła ze neolitym
       Toż wszysko tako pomiyni przi tym.


       Kultura pucharow dzwonowych

       Z Pirenejow tu wandruje
       Bronz na drodze swoji suje
       Zdo sie koniec neolitu
       Toż ło niego już niy pytom.


       Plymie

       Ano - rody już łonczyło
       Ze wodzym na przodku było
       Tako naczelnikow radom
       Z dymokracjom co tyż zwadom.
   • broneknotgeld Neuschwanstein 18.03.06, 23:12
    "Krolewski zamek"

    Nałoglondoł se bajek łod Walta Disneya?
    Myśloł - Mom piniyndzy podobnoś za wiela
    -Toż sie piykny zamek tukej wybudowoł
    Choć godali ło niym że richtig zwarjowoł

    Dyć dzisioj Bawarjo asi sie tym cudym
    Skiż krola Ludwika myni jakby nudy
    I chocioż przi tymu prawie zbankrutowoł
    Łon to przeca cołki historyji dowoł.
   • broneknotgeld Monachium 18.03.06, 23:13
    Monachium

    Co nojgryfniejsze bywo po lecie?
    Grod nad Izarom w tym recht jest przecie
    Turystow ciongnom tu richtig krocie
    Toż Oktoberfest wtedy tu mocie

    Ludwik princesa Tereska broł
    Toż przi weselu gest wielki mioł
    "Theresienwiese" jeszcze niy było
    Dyć se tu wiela piwa wypiyło

    I łod tych czasow - chnet dwiesta lot
    Po lecie Bawar richtig jest rod
    Słonko se skryło we biyrze złotym
    Uciechy trza nom - to niy gupoty.


    "Niymiecki Paryż"

    "Niymieckim Paryżym" Monachium tyż zwom
    Cosik mi sie zdowo - inksze zdanie mom.


    Blik na Monachium

    Z telewizyjny zoglondnij wieży
    Atrakcjo piykno możecie wierzyć
    Przeca z niyj Alpy tyż widać czynsto
    Bele we lufcie niy było gynsto.
   • broneknotgeld Bamberg 18.03.06, 23:14
    Bamberg

    Bamberg Frankonii perłom jest przeca
    Ze bawarskego landu tyż neca.


    "Rauchbiyr"

    Yno z Bamberga jest take piwo
    Dyć niychej wos to wcale niy dziwo
    Toż recyptura znoł wiek szesnosty
    Słod przipolony w tym koncept prosty
    Choć zdo sie jeszcze że cosik wiyncy
    No to pijymy - niy trza sie mynczyć!


    Kajzer Hynryk II

    Kajzer Hynryk II w jedynostym wieku
    "Rzym" chcioł tu zbudowć - poskopisz czowieku?
    Choćcioż se dziwujesz dyć dobrze sie stało
    Przeca cosik z tego do dzisioj łostało.
   • broneknotgeld Brackenheim 22.03.06, 09:54
    Brackenheim

    W południowych Niymcach te miasto jest zocne
    Kaj wino czerwone robiom nawet mocne
    Winorośl "Lamberger" tukej sie udowo
    Godajom co łona jest jak ta krolowo

    Z czinostego wieku już znomy ta sztela
    Rudolf Habsburg miastu przisłużoł sie wiela
    Możno tyż lubowoł sie w tutejszym winie
    Kere ciyngym majom w niymiecki dziedzinie.    Muzeum Heussa

    Heuss Theodor tukej przeca sie urodzioł
    Swojym piorym łostro we Hitlera godzioł
    Dyc skrył sie na Ślonsku w małym Gościszowie
    Historio nom godo że wielki był czowiek

    We tym NRFie zostoł prezydyntym
    Dziesiyńć lot kraj czimoł co już niy był "dynty"
    Niy dziwota tymu że muzeum tu mo
    Europa pamiynto i nad niym tyż dumo.
   • broneknotgeld Re: Nadrenia-Palatynat i Saara 22.03.06, 09:58
    Land Katedr romańskich - takim go znocie
    We Spirze Wormacji te kościoły mocie
    Moguncjo i Trewir dołożcie do tego
    Wiela dlo Kościoła znaczyły naszego.


    Niymiecki Szlak Winny

    Łoj bych se puścioł jo szlakym tym
    Na razie musi wystyknońć rym.


    Dolina Mozeli

    W Dolinie Mozeli rizling zocny płynie
    Trza łostać na dugo w ty piykny dziedzinie.
   • broneknotgeld Kolonia 22.03.06, 10:01
    Kolońsko katedra

    Szejset lot dźwigali
    W koncu zrychtowali
    Niychej se niom aszom nojmni druge tela
    Bo czym bez katedry jest ta miejsko sztela?


    "Żywo siyła"

    Z fligow tepichym Kolonia pokryli
    Yno katedra durś stoła
    W Niebo wołała - Bydymy tu żyli!
    Nawet sie łognia niy boła

    Kaj łona przeca - chnet wszysko łodrośnie
    W niyj siyła żywo "zaklynto"
    Czowiek - nadzieja - blikanie ku wiośnie
    A niy zaś jakeś "memynto".
    • broneknotgeld Re: Kolonia 22.03.06, 10:02
     Mu ulżyło

     Już dwa tysionce rokow niom rod
     Zdo sie w ramiona jeji łon wpod
     Prawiom - Rynowi przi niyj ulżyło
     Wpiyrw gorzi ze niym podobnoś było.


     Kolonia 33 r.p.n.e

     Ciśli w ta strona łostro Rzymiany
     Chocioz broniyli se fest Germany
     Tako nad Rynym rodzi se sztela
     Historio do jyj gyszynkow wiela.


     Kolonia 50 r.n.e.

     Sie Agrypina Młodszo w niyj rodzi
     Co za cysorza Rzymu wychodzi
     Klaudiusz szczyńśliwy nadaje prawa
     Miasta rzymskego - toż niy zabawa
     Stond tyż Koloniom zwać sie już może
     Rzymskom - tref ze tym wcale niy korze.
     • broneknotgeld Re: Kolonia 22.03.06, 10:03
      Kolonia IV w.

      Stolicom biskupstwa Kolonia sie stała
      Krześcijaństwu tako wiela łod sia dała.


      Krzescijaństwo

      Z połnocy cysorstwa zdo sie być na kraju
      Bestoż krześcijany myślom tu ło raju?
      Dyc stare we nowe sie leko niy miyni
      Mynczyństwym znaczono przemiana ty ziymi.


      Seweryn Gereon Urszula

      Wspomnieć trza te miana
      Jejich śmierć za wiara
      Łokwieci se rana
      Zdo sie już na marach

      Życiym bogobojnym
      Świyntości służyli
      Przikłodym dostojnym
      Dlo pokolyń byli

      Z jejich mogił aże
      Wyrosły kościoły
      Ponboczek niy karze
      Z Niymi jest wesoły

      Chwała tymu światu
      Za dzieci przezocne
      Z niych mosz wiela blasku
      I korzynie zocne.
      • broneknotgeld Re: Kolonia 22.03.06, 10:03
       Wolne Miasto Rzeszy

       Łod średniowieczo po nowsze czasy
       Biydom Kolonia Niymiec niy straszy
       Toż ciyngym rośnie - durś sie bogaci
       Profity zbiyro rzodko zaś traci.


       Woda kolońsko (XVIIIw.)

       Ze Italyji koncept tyn wziyła
       Se na ty "wodzie" tyż wzbogaciyła
       Niuchoł ktoś kwiotki na szpyrytusie
       Toż ze tym jakby kłonioł i tu sie.


       "Eau de Cologne"

       Yno jom niy myl z "wodom łognistom"
       Zdrowi jak gymba przepłokosz "czystom".
   • broneknotgeld Stuttgart 22.03.06, 10:04

    --Ludwigsburg

    Ze Stuttgartu metrym drapko se tu znojdziesz
    Przi pałacu tako do zochwytu dońdziesz.


    Pałac

    Niymiecki barok w pełny swyj krasie
    Toż tukej wybrać naprowdy trza sie.


    "Marhengarten"

    Łogrod dlo bajtli ze baśni braci
    Grimm jejich miano - pewnikym znocie
    Zoglondnońć tukej wom se łopłaci
    Wiela radości dzieciom tyż docie.
    • broneknotgeld Re: Stuttgart 11.04.06, 23:35
     Chocioż niymiecko to cołkym łonka
     www.stuttgart.de/sde/menu/frame/top_11021.htm
     Możno se przido tu tako stronka.


     Muzeum Mercedes-Benz

     Tu mosz auta historyjo
     To dlo Niymca niy mecyjo.


     Muzeum Porsche

     Łod Mercedesa łone niy gorsze
     Pewno zochwyci Muzeum Porsche.
   • broneknotgeld Re: Nadrenia Północna- Westfalia 22.03.06, 10:05
    Łogrod "Wilhelma"

    Zwiyrza i ziela
    Tu coś za wiela
    Toż we Europie tyn łogrod znajom
    I sie tyż jymu wiela dziwajom.


    "Mineralbad Lauze"

    Potoplać se możesz
    W mineralny wodzie
    Zdrowie poratujesz
    -Pokłonisz tyż modzie.


    Telewizyjno wieża

    Ze wieży na miasto niy yno se blikniesz
    Łoczami na Alpy przeca tako mykniesz.
   • broneknotgeld Brema 24.03.06, 10:02
    Roland w Bremie

    Rycerz Roland na rynku we tym mieście stoji
    "Muzykantow z Bremy" łon sie nic niy boji
    We "Freimarkt" mo przeca serce ze piernika
    Luftbalony czimie - gro mu durś muzyka.


    "Freimarkt" - 1035

    Dyć skiż tego łon jest "frei"
    Że dlo wszyskich przeca naj
    Cieszy biydnych i bogatych
    Tych w pelcmantlach i "sagatych"
    Chnetko cołke tysionc lot
    Ze jarmarku kożdy rod.
    • stary91 Re: Lubeka 24.03.06, 13:13
     Königin der Hanse ist sie genannt
     die Stadt - wo meine Wiege stand,
     zur Zeiten, als es Feuer regnete,
     und ich - neugeboren dieser Welt begegnete.

     Nach Schlesien Mutter mich aus diesem Feuer
     brachte
     wo ich zweisprachig aufwuchs, und nun
     zwei meiner Heimaten betrachte...
     Stary91
      • stary91 Re: do licha!!!! 24.03.06, 17:24
       ewa553 napisała:

       > Cytujac wiersze prosze o podawanie autora! Akurat w tym wypadku mnie to
       > interesuje, Stary.
       ----------------------------------------------------------------------------
       Przepraszam, ewo - ale to ja jestem autorem tego wierszyka (podpisalem nawet...)
       Stary91
        • stary91 Re: do licha!!!! 24.03.06, 23:45
         ewa553 napisała:

         > sorry, myslalam ze to podpis postu:)))))
         > A juz sobie myslalam: kto ma tak ciekawy zyciorys?
         > Opowiesz kiedys?
         -------------------------------------------------------------
         Meine paar Strophen erzählen schon das Wesentliche über mein Leben - ewa553...
         Ein "interessanter" Lebenslauf ist oft mit einem gewissen Schmerz behaftet, und
         ein anonymes Forum ist vielleicht doch nicht der richtige Ort, um darin nähere
         Details auszubreiten.
         Grüsse :-)
         Stary
          • stary91 Re: do licha!!!! 25.03.06, 13:03
           broneknotgeld napisał:

           > Hehe, wszysko piyknie, yno szkoda, że po niymiecku niy umia.
           ------------------------------------------------------------------

           No dobrze - Bronku - Wiec dla ciebie i wersja polska:


           Königin der Hanse ist sie genannt
           die Stadt - wo meine Wiege stand,
           zur Zeiten, als es Feuer regnete,
           und ich - neugeboren dieser Welt begegnete.

           Nach Schlesien Mutter mich aus diesem Feuer
           brachte
           wo ich zweisprachig aufwuchs, und nun
           zwei meiner Heimaten betrachte...
           Stary91

           -----------------------------------------------
           Krolowa Hanzy nazwane zostalo
           miasto - ktore moja kolebka sie stalo,
           w czasach kiedy ogien deszczem spadal z nieba,
           mnie - noworodkowi ten swiat poznac bylo trzeba.

           Na Slask Matka mnie przyniosla z tej pozogi
           gdzie dwujezycznie wyroslem, no i teraz
           dwie Ojczyzny moimi nazywac moge...
           Stary91
           • broneknotgeld Re: do licha!!!! 25.03.06, 15:37
            Piykne dziynki.
            Po polsku mie wyedukowali. No dyć pryndzy bych spkopioł po rusku niż po
            niymiecku.
            Jak jo żech był szkolorzym, to niymiecki w gornoślonskich szkołach zdo sie był
            zresztom zabroniony.
   • broneknotgeld Rugia 25.03.06, 15:42
    Przilondek Arkona

    Ponoć łon Rugia przed morzym broni
    Dyć czas rachunek dowo niytoni
    Kredowo skała niy szczimie wody
    Arkonie z falom brakuje zgody.
    • broneknotgeld Re: Rugia 25.03.06, 15:43
     W Sassnitz

     Blikej na piykne kredowe ściany
     Jeszcze brzeg cołkym morzu niy dany.


     Sassnitz

     Leży se te Sassnitz we rugijski wyspie
     Dyć trza tyż pamiyntać że i na połwyspie
     Kery tu Jasmundu nosi przeca miano
     Klif z kredy podziwej se tukej co rano.


     "Tron"

     Na kredowym klifie tyn "tron" se znojdziecie
     Pewne że na niego zarozki wyńdziecie
     Przeca kto tam zicnie krolym Rugii bydzie
     Dyć czy richtig tako wom we życiu przidzie?

     Ponoć wiynkze szanse we tym jednak mo sie
     Jak prosto łod morza wylyźć tukej zdo sie.
   • broneknotgeld Rostock 25.03.06, 15:43
    Rostock - 1161

    Nad rzekom Warnow już Rostock stoł
    Słowiański przeca rodowod mioł
    Dyć chnetko se to fest pomiyniyło
    Bo coroz wiyncy Niymcow tu było.
    • broneknotgeld Re: Rostock 25.03.06, 15:44
     W Rostocku

     W NRD na stoczniach tu se bogaciyli
     Toż zdowo sie teroz że cosik straciyli


     Port

     Port ciyngym jest w ruchu - nojwiynkszy w tych stronach
     Niy szkryfna ładunku wom tukej we tonach
     Dyć przeca i promow wiela dali wpływo
     Rostock se podździgnie - niych to wos niy dziwo.
   • broneknotgeld Anklam 25.03.06, 15:45
    Anklam

    Kaj rzeka Piana durś wody toczy
    Tam miasto Anklam możesz łoboczyć
    W kerego herbie gryf jest na murach
    Sławne czowiekym co lotoł w chmurach.
   • broneknotgeld Krakow 25.03.06, 15:46
    Krakow

    Miast Wisły mo tukej Jezioro Krakowskie
    Dyć grod ło tym mianie tyż wpiyrw był słowiański
    Ano - niyzbadane som wyroki boske
    Krakow jednak mały i niy "wielkopański".
   • broneknotgeld Darss 25.03.06, 15:46
    Połwysep Darss

    Czi wyspy kedyś to były
    Cołkym łosobno se żyły
    Jedna Fischlandym tu zwali
    Darss Zingst - te były zaś dali

    "Kraj ryb" w lond jednak se wklejoł
    Darss drugi był za kolejom
    Zingst zrobioł to na łostatku
    Bo ktoś mu pedzioł - gagatku.


    Wustrow

    Choć to malutko rybacko wiocha
    Zdo sie zoglondnońć tukej na trocha
    Na "pniu słowiańskim" kościoł tu stoji
    Domki pod trzcinom. -Łogyń niy broji?
   • broneknotgeld Hiddensee 25.03.06, 15:47
    Hiddensee

    Wiycie - dyć były tu take czasy
    Jak rosły stare i gynste lasy
    Wallenstein jednak ze wojskym wloz
    Łogołociyli z niych wyspa w roz.


    Grob Hauptmanna

    Na kerchofie Hiddensee Hauptmanna znojdziecie
    Choć pszoł łon Ślonskowi tukej pomarł przecie.
   • broneknotgeld Berlin 25.03.06, 15:49
    Kolin i Berlin

    Kolin i Berlin w jedno sie zloły
    Z tym jakby szwongu dostały
    Brandenburg w końcu łostoł se goły
    Margrabia dwor tu doł cały
    • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:50
     "Parada Miłości"

     Dyć piyrszo skiż pszonio parada zrobiyli
     Niym jeszcze w Berlinie tyn mur łobalyli
     Wolnościom i sexym wiela sie radujom
     Ołpy tyż se tymu coś chyntnie dziwujom.
    • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:52
     Dwanoście dzielnic

     Dwanoście dzielnic - Berlin Zachodni
     Żyło se ludziom tu przeca godni
     A co za murym sie kedyś dzioło?
     -Ano niy było wcale wesoło

     Dyć to już przeszłe terozki czasy
     Zdo sie stolica jedny jest krasy
     Ossis łod Wessis daleko niy som
     Jeszcze roz rymym yno zamiyszom.


     Brama Brandynbursko

     Mioł kedyś Berlin sztyrnoście bram
     Jedna łostała sie teroz sam
     Toż niy tak downo Berlin dzielyła
     A dzisioj zdo sie nowo w niyj siyła.


     Zjednoczynie Niymiec

     Zdo sie ta brama symbolym tego
     Na dziyń dzisiejszy styknie kolego.
     • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:53
      Dzieło Schadowa

      Kwadryga z Nike - dzieło Schadowa
      Dźwignij se wyży karlusie gowa
      Wiktoriom zowiom jom tyż nikerzy
      Dyć to ganc-egal możecie wierzyć.


      Nike wygrała

      Jak kwadryga z Nike na brama wrocała
      Schinkel wiyniec z orłym i ajzynkrojc dowo
      Terozki to richtig już na Prus jest chwała
      W kerych chyńć do glorii zdo sie ciyngym nowo.


      Brama Brandynbursko 1815

      To historyjo ty bramy zno
      Tu defilada - po Waterloo
      Prusy radościom sie zachłysnyły
      Napoleońske jarzmo ściepnyły..
      • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:54
       Reichstag 1884-1894

       Rosnoł parlamynt Niymiec w tych latach
       Godali - Bismarck to jego tata
       Cysarstwo zdo sie tyż richtig sławioł
       Wcale niy naskwol tako se "bawioł".


       Reichstag 1918

       Z balkonu tukej to łogłosiyli
       Że w republice bydom se żyli
       "Weimar" w Reichstagu zaczoł se przeca
       A Wiluś uciyk ze tego neca.


       Reichstag 22.II.1933

       Pożar - nojgorszy zdo sie tu dziyń
       We cołkich Niymcach bronotny ciyń.
       • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:54
        Plac Poczdamski

        We miyndzywojniu pympek stolicy
        Zdo sie na cołko Europa rycy
        Źle mu sie dzioł w tym NRD
        Teroz łod nowa pympkym być chce


        "Sony"

        We połokryngu wieżowcow siedym
        Przeca niy styknołby im tu jedyn
        Siyła w tym widać - niy yno zdo sie
        Reszpekt przi tymu naprowdy mo sie.


        "Deimler Benz"

        Wyglondo jakby mało dzielnica
        Toż wielko fyrma - wielko stolica.
        • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:55
         "Złoto Elza"

         Łoziym mo metrow - stoji dyć dumnie
         Ciyngym w Berlinie na ty kolumnie
         W kery jest chwała pruskich wojokow
         I gańba wrogow - zdo sie borokow.


         Na "Wielki Gwioździe"

         Na "Wielki Gwioździe" "Elza" stanyła
         Wpiyrw przi Reichstagu przeca tyż była
         A wszysko ponoć to skiż mecyji
         Łod Austrio-Wyngrow, Danii, Francyji.

         Przeca bogini wygrany wojny
         W zocy jak ciyngym czas niyspokojny
         Se na nia blikosz ło tym pamiyntej
         Czasy pokoju som richtig świynte.


         Kolumna Zwyciynstwa

         Choć richtig blyszczy "Elza" we gorze
         Zoglondosz teroz co tu "na murze"
         Postać Bismarcka we ślyp se ciepiesz
         I ciyngym wojna - aż z tego hepiesz.
         • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:56
          Charlottenburg 1695

          Fundnoł Fryc ślubny tukej pałacyk
          Choć piyrszy muster ciynżko złonaczyć
          Dyć cosik ciyngym przeca zmiyniali
          Na koniec w rynce Schinklowi dali.


          Wielki Elektor - 1700

          Fryderyk Wilhelm posong durś mo tu
          Schulter na koniy tako posadzioł
          Ano - po wojnie wrocajom go tu
          By zaś se Berlin niym poparadzioł.


          Dzisiejszy Charlottenburg

          Skiż wojny chnetko cołko ruina
          Dyć zaś niymiecko zdobi dziedzina
          Piyknie go przeca łodbudowali
          Wiela roboty w to jednak dali.
          • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:57
           Taki "zomb"

           Po starym kościele wieża se łostała
           By ło drugi wojnie nom przipominała.


           Kościoł Pamiyńci Kajzera Wilhelma I

           Piyrszy kajzer nowych Niymiec
           W świontynia se wpisoł
           Czy to był dlo niego wiyniec?
           Ktoś coś ło tym słyszoł?


           "Silos dusz"

           Eiermann dźwignoł po nowy modzie
           Wiernym tyn "silos" by żyli w zgodzie
           Jak w ulu tukej terozki zdo sie
           Czy ze piszczoły zaroz coś mo sie?
           • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:58
            KeDeWe

            Fest nom richtig wloz do gowy
            Tyn Zachodni Dom Handlowy.


            Szolom

            Szolom ze glasu se tukej jedziesz
            Zdo sie do raju cie łona wiedzie
            Dyć to jest yno tyn KeDeWe
            Bez geldu psinco - chocioż sie chce.


            Na łostatnim sztoku

            Kusi cie w KeDeWe tyn łostatni sztok
            Piykny z niego Berlin w dziyń i jak już ćmok.
            • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:58
             Muzeum Prehistoryczne

             Charlottenburga krzidło zachodnie
             Coś pokazuje dzisioj nom godnie.


             Muzeum Egipskie

             Tu Nefretete gościa powito
             Niyjedyn przeca ło nia se pyto.


             W Muzeum Egiptu

             Hehe - toż przeca to forszteluja
             Że gościom-mumiom se tu dziwuja.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 15:59
              "Alex"

              Tyn plac był sercym Berlina Wschodniego
              Był jest i bydzie - brakło istnego.


              1805

              Dwiesta lot tymu car Aleksander
              Gościoł u krola pruskego
              Możno zawadzi tukej twoj wander
              Plac miano nosi istnego.


              Alexanderplatz - 4.XI.1989

              Poł miljona ludzi na placu stanyło
              NRD se potym już pryndko skończyło.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:00
              Rathaus

              Przi fontannie z Neptunym Rathaus tu znojdziecie
              "Czerwonym" go zowiom - skuli cegły przecie.


              Rathaus 1869

              We inkszym stulu go zbudowali
              Zdo sie - niy dlo Berlina
              Muster z Wenecji możno zabrali
              Doża by kwaśno mioł mina.


              "Kamiynno Kronika"

              Historio Berlina nikogo niy gryzie
              Jak se jom łoglondo na kamiynnym fryzie
              Kery tukej krasi tyn "ratusz czerwony"
              Toż kronika miasta terozki już znomy.


              1991

              Dyć teroz wiycie co ze tom datom
              Berlin z jednego już magistratu
              We burgemajstra czimany rynkach
              Hehe - niy godej że to jest mynka.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:01
              "Nikolaiviyrtel"

              Zdo sie to nowom "starowkom" miasta
              Toż za komuny jom wzniyśli
              Z enerdowskego jeszcze durś ciasta
              Tako historio se kryśli.


              W 750-lecie Berlina

              "Starowka" dźwigli przi gyburstagu
              Już tu niy widać ze wojny "szlagu".


              Miano dzielnicy
              Świynty Mikołoj użyczoł miana
              Nad ludźmi czuwo tukej łod rana.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:01
              Izba Ludowo NRD

              Czy jeszcze stoji? Zbulić to mieli
              Tela azbestu przeca niy chcieli.


              "Ballast der Republik"

              "Palast" czy "Ballast"? -Ciekawo fraga
              Skiż historyji niy mynczy zgaga?


              Kaj Pałac Kajzera?

              Pałac Kajzera z downa tu stoł
              Co szram po wojnie dość wiela mioł
              Niy naprowiali yno szpryngnyli
              Izba Ludowo tu postawiyli.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:02
              Wyspa Muzeow

              Toż Fryderyk Wilhelm III
              Chcioł kultura tako "sklecić"
              By na wyspie jedny była
              Tym stolica sie asiyła.


              "Altes Muzeum"

              Richtig nojstarsze łone tu było
              Ze mustru Schinkla tako se wziyło
              Wito wos kolumn aż łoziymnoście
              Gibko do środka dyć przeca włoźcie

              Ze wojny piyknie łodbudowane
              W niym zaś antyczne rzeźby som dane
              Tako łobrozow tyż galeryjo
              Choć z niom łosobno zdo sie mecyjo.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:03
              Staro Galeryjo Narodowo

              Z Altes Museum już tu łobrozki?
              Przeniyśli? -No to koniec ich troski
              Toż galeryjo blyszczy jak nowo
              Kunszt durś przed łoczy wandrusom dowo.


              "Bodesmuseum"

              Ciyngym w remoncie - trza jeszcze czekać
              Rzeźbom niymieckom bydzie urzekać.


              Kunszt bizantyński

              Kunszt bizantyński w "Bodesmuseum"
              Jak yno remont tu skończom
              Ano tu wspomnij tyż "basileum"
              Historiom ludzie se łonczom.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:03
              Z Bramy Brandynburski po Plac Aleksandra
              Na "Unter den Linden" niy weźmie cie chandra
              Piyrwyj elektory tyndy se kulali
              Bo przeca z uciechom łoni polowali.


              "Unter den Linden"

              Za Fryca Wielkego sadziyli te lipy
              By żodyn niy pedzioł że łoni som klipy.

              Skiż wojny

              Skiż wojny ta droga richtig uciyrpiała
              Enerdowsko władza jom łodbudowała
              Na szejśdziesiont metrow nawet poszyrzyła
              Defilada tukej niyjedna ciongnyła.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:04
              "Kronprinzenpalais"

              Nastympca tronu tu rezydowoł
              Miano łostatnio dyć se straciyło
              "Unter den Linden" - pałac se zdowo
              Choć te co piyrwyj zocniejsze było.


              Narodowo Galeryjo Sztuki Nowoczesny (1919)

              Jak już kajzera w Niymcach niy było
              "Weimar" wystawioł tu galeryjo
              "Posztrajchowane" na nowy muster
              Przi hitlerowcach dyć ściany puste
              Bo nowo moda niy dlo nich przeca
              "Niy z niymieckego łona jest neca".


              "Prinzessinpalais"

              Cery Fryderyka Wilhelma III
              Pryndko se wkludziyły do pałacu tego
              Czi frele to wiela i na krola zdo sie
              Dyć jak łod sia były mog je mieć we nosie.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:05
              Uniwersytet Berliński

              Wpiyrw to był pałac łod Fryca brata
              Hynryk mioł miano i wielko "chata"
              Dyć potym Humboldt krola uprosioł
              By uniwerek nowy łogłosioł.


              Uniwersytet im. braci Humboldtow

              Wiluś - filolog i dyplomata
              Mioł geografa przeca za brata
              Co Alexandrym na krzcie nazwali
              -Łoba zaś miana uczelni dali.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:05
              "Forum Fridericianum"

              Wielkego Fryca tako ideja
              Knobelsdorff kunsztym jyj służoł
              Jo sie ze tego wcale niy śmieja
              Rzymskego mustru dyć użoł.


              "Staatsoper"

              Nadworny architekt łod Wielkego Fryca
              Pokozać w Operze chcioł mu Romy lica
              Razym ze monarchom gmach tyn projektowoł
              Co krol - co Knobelsdorff w te gmaszysko dowoł?


              Katedra św. Jadwigi

              Fryc chcioł świontyni rożnistych wiar
              W tym był za drapki - to yno czar
              Jednak katedra tu wybudowoł
              I katolikom jom podarowoł.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:06
              Muzeum Guggenheima

              Piyrwyj bank tukej teroz muzeum
              A w środku zdo sie jakby "liceum"
              Na kunszt se dziwosz tyn nowomodny
              Niy zowdy jednak richtig pogodny.


              Rusko ambasada

              Wielko - na miara ty NRD
              Ło kery dzisioj godome - be.


              Na Unter den Linden

              Na Unter den Linden i dzisioj lip wiela
              Łod Fryca Wielkego asi sie tym sztela.
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:06
              "Prenzlauer Berg"

              Piyrwyj Kreuzbergym był "Wschodu"
              Dzisioj tyglikym narodu
              Stare ze nowym zmiyszane
              Tako na łoczy nom dane.


              Synagoga w Prenzlauer Berg

              Cudym to zdo sie Berlina
              Łostała z wojny jedyna
              I kirkut stary tu majom
              Tymu se dzisioj dziwajom.


              Zaś modny

              Prenzlauer Berg zaś modny se stowo
              Dyć tu zabawisz czasym niyzdrowo
              To awangardy jakby "misz-masz"
              A możno yno jakowyś "gwasz".
             • broneknotgeld Re: Berlin 25.03.06, 16:07
              "Checkpoint Charlie"

              Hamerykony przi Ruskach stoli
              Ło swoja strefa ciyngym sie boli
              Łostała wieża dlo wartownika
              I bilbord coby se nań poblikać.


              "Żelazno kurtyna"

              "Zelazno kurtyna" niy ajzom stanyła
              Zimny lod - choć gorko tyż czasami była.


              Muzeum Muru Berlińskiego

              W Europie muzeum może być ło murze
              Dyć jo wola chiński bo grom w inkszym chórze.
              • stary91 Slask 25.03.06, 18:49

               "Es war, als hätt' der Himmel
               Die Erde still geküsst,
               Dass sie im Blütenschimmer
               Von ihm nun träumen müsst.

               Die Luft ging durch die Felder,
               Die Ähren wogten sacht,
               Es rauschten leis' die Wälder,
               So sternklar war die Nacht.

               Und meine Seele spannte
               Weit ihre Flügel aus,
               Flog durch die stillen Lande,
               Als flöge sie nach Haus."

               (Joseph von Eichendorff,"Mondnacht")

               --------------------------------------------------

               Bylo jakoby Niebo
               Ziemie cicho ucalowalo,
               Coby cala w kwiatach
               Jeno o nim snic musiala.

               Po wietrze szlo przez pola,
               Klosy lekko kolyszac,
               Las cicho szumiac wolal,
               Jakze gwiezdna byla noc.


               A skrzydla swe dusza moja
               Szeroko rozwinela,
               I poleciala przez kraine cicha,
               jakby do domu leciec chciala.

               (Joseph von Eichendorff, "Noc ksiezycowa")
               -----------------------------------------------------
               (tlum.:Stary91)

   • broneknotgeld Re: Berlin i Brandenburgia 28.03.06, 21:16
    Brandynburske dziedziny

    Toż miyndzy Odrom Szprewom Hawelom
    Se brandynburske dziedziny ścielom
    Jak na zachodzie tu jeszcze niy ma
    Dyć zdo sie - inkszy to jakby tymat

    Styknie że łonki tukej i lasy
    Jezioro czynsto dołoży krasy
    Niymcy juz wiyncy majom w tym troski
    By wygryfniały tutejsze "pioski".
   • broneknotgeld Poczdam 28.03.06, 21:19
    "Poztupimi" 933

    Zwoł sie piyrwyj "Pod Dymbami"
    Rosnol tu ze Słowianami
    Dyć jak prziszli tukej Niymcy
    Tyn grod cosik fest sie mynczy

    Choć zapomniany zdo sie łon był
    Toż jeszcze dońdzie do swojich siył.    "Raj na ziymi"

    Fryderyk Wilhelm - ksionże elektor
    Chcioł "raj na ziymi" zrobić w tych stronach
    Łogrodym mioł być tu kożdy hektor
    Wele pałacow piyknie tu konać.
    • broneknotgeld Re: Poczdam 28.03.06, 21:20
     Poczdam

     Dzisioj stolicom landu wschodniego
     Przeca łod downa perłom tu był
     Zaś klara blyszczy bardzi dlo niego
     Gryfnieje no i nabiyro siył.


     Na Starym Mieście

     Na Starym Mieście po drugi wojnie
     Jakoś niy było zowdy spokojnie
     Se enerdowske klocki wadziyły
     Z tymi domami co piyrwyj były.


     W latach dwudziestych

     Był tu Babelsberg na miara cudu
     Richtig podobny do Hollywoodu.
     • broneknotgeld Re: Poczdam 29.03.06, 21:54
      "Wyspa Przijaźni"

      Na Haweli wyspa tako
      Z kamracyniym durś jednako
      Dyć po parku se połazisz
      Niym gyry do łódki wrazisz.

      Dynkmal na Starym Torgu

      Wpiyrw władcow pruskich widzioł żeś tukej
      Toż architektow terozki szukej
      Knobelsdorff Gontard Persius i Schinkel
      Był "demoludow" w NRD winkel.
     • broneknotgeld Re: Poczdam 29.03.06, 21:54
      Brama Brandynbursko

      Ano - dyć tako w Poczdamie tyż
      Na Brandynburgio szło sie niom - wiysz.

      "Bassinplatz"

      Dlo Holyndrow stanyła w Poczdamie dzielnica
      Dyć pieronym mokro była okolica
      Przidoł sie tyn basyn bo pozbiyroł woda
      Szło chałupy stowiać kaj wpiyrw yno szkoda.


      Kościoł Francuski

      Knobelsdorff tyn kościoł w Poczdamie wystawioł
      Niyjedyn hugynot przeca tukej bawioł
      Francuzy tyz łod sia wiela dali miastu
      Swoji ich wygnali - dlo nich lepszy czas tu.
      • broneknotgeld Re: Poczdam 29.03.06, 21:55
       Kwartał Holynderski

       W niymieckim Poczdamie a niy w Holandyji
       Aszom sie fest dzisioj - niy ma z tym mecyji.


       Nowo Brama (1755)

       Możno dzisioj se wydowo
       Że niy cołkym łona nowo
       Ćwierć tysionca lot mo przeca
       Bestoż ło tym cosik kleca
       W niyj tu piyrszy "neogotyk"
       Niy - to wcale niy gupoty
       Jakby szkocki zamek zdo sie
       Take myśli tukej mo sie.


       Brama Myśliwsko

       Jeger w zocy mo te wrota
       Gon jelynia - niy robota
       Kero by go umynczyła
       Przeca z tego łon mo siyła.


       Mury miejske (XVIII w)

       Te mury miejske skiż tego stowiali
       Że czynsto wojoki dezerterowali.
       • broneknotgeld Re: Poczdam 29.03.06, 21:56
        "Bez utropy"

        "Sanssouci" se blyszczy francuskim rokokym
        W niym komnat dwanoście kere Fryc mioł w zocy
        Był w nich zowdy władcom a nigdy borokym
        Zdo sie jakby tukej nabiyroł w sia mocy.


        Jak Fryc z Volteirym

        Dyszkurs ze Volteirym wiod Fryc przecz czi lata
        Na koniec czekała go tako zapłata
        -Do komnaty mistrza powkludzoł papugi
        I afy - toż zdo sie był to czas za dugi.


        W Sali Koncertowy

        W Sali Koncertowy krol na flecie grywoł
        Podpod tu kto richtig se tymu niy dziwoł?
        • broneknotgeld Re: Poczdam 29.03.06, 21:56
         Uparty młynorz

         Krzidła wiatraka czasym furczały
         Kamiynie młyńske tyż szterowały
         Fryc bestoż monka zakozoł mloć
         A młynorz ani myśloł se boć
         I pozwoł krola w końcu przed sond
         Hehe - bliknijcie na wiatrak stond.


         Młyn-wiatrak

         Toż ze starego replika nowo
         Dyć historyjo przed łoczy dowo
         I pokazuje jak piyrwyj mloli
         Ci co sie krola ponoć niy boli.


         "Neue Kammern"

         Tu goście Fryca pomiyszkiwali
         Czy na pejzaże już se dziwali?
         Po prowdzie niy wiym - dyć mie to styknie
         Że stary Poczdam widać tu piyknie..
         • broneknotgeld Re: Poczdam 29.03.06, 21:57
          "Nowy Pałac"

          Toż w niym tyż ślonsko jest historyjo
          Fryc se radowoł skiż końca wojny
          Przegrała w końcu cołkym Austryjo
          Ło Ślonsk przi Prusach był już spokojny.


          Fryderyk Wielki

          Siedmioletnio wojna ło Ślonsk wygroł przeca
          Po niyj go już wciepli do tych "Wielkich" neca
          Nowy Pałac w Poczdamie skiż tego postawioł
          W niym tyn krol terozki richtig czynsto bawioł.


          Sala Grotowo

          Richtig z niyj miała być jakby grota
          Co sie we wodzie głymboko skryła
          Krolewski kaprys abo gupota
          Dyć wprowno rynka jom łozdobiyła.


          Sala Marmurowo

          W Nowym Pałacu nojwiynkszo z sal
          Łodbył se tukej niyjedyn bal
          Terozki prozno zdowo se nom
          Fryderycjańske czasy kaj som?          12 statuł

          Dwanoście statuł z marmuru tukej
          W niych elektorow nojwiyncy szukej
          Cezara tako tyż i Karola
          Dlo Konstantyna Wielkego rola
          I ło Habsburgu niy zapomnieli
          Rudolf statuła dostoł w ty szteli.
         • broneknotgeld Re: Poczdam 29.03.06, 21:58
          Babelsberg

          Wpiyrw to grod tukej cołkym łosobny
          Dyć Poczdam zdoł sie bardzi zasobny
          I do sia tako Babelsberg garnie
          Przeca przi niymu tyż niy ma marnie.


          W Nowawes

          W Nowawes piyrwyj tkacze miyszkali
          Ze Czech tu prziszli i swoje tkali.


          Park Babelsberg

          Hawela w Tiefersee teroz se rozlywo
          Przi tymu park zocny nikogo niy dziwo.
         • broneknotgeld Re: Poczdam 29.03.06, 21:58
          Filmopark Babelsberg

          UFA z Hollywoodym szła tukej w zawody
          Stond "Błynkitny anioł" ty nojpiyrszy wody
          Dyć wygrała przeca w końcu Hameryka
          Teroz kinomany do niyj idom rzykać

          Dzisioj se łostała z downych lot pamiontka
          Radochy dlo bajtli w tym tukej na piontka
          Toż przijedź - dzieciskom uciechy dej tela
          Przeca ciyngym stoji w Poczdamie ta sztela.


          "Świat Horroru"

          We ty downy "Ufie" take widowiski
          Przi tymu se nawet geld godziwy zysko.


          "Prinz Eisenherc"

          W "średniowiecznym" zamku czeko cie przigoda
          Szkoda że niyrichtig - jeronie dyć szkoda.
         • broneknotgeld Re: Poczdam 29.03.06, 21:59
          Cecilienhof 1913-1917

          Choć świat se colki toploł we wojnie
          Tyn pałac rosnoł tukej spokojnie

          Schultza-Naumburga dzieło w tym było
          Z woli kronprinca jednak stanyło.


          55 kominow

          Tela w Cecilienhofie zrachyjesz
          Czamu? -Toż tego niy forsztelujesz.


          Poczdam 1945

          Wielko Trojka mo tukej ta konferyncyjo
          Dlo Cecilienhofu wcale niy mecyjo.
    • broneknotgeld Re: Saksonia-Anhalt 30.03.06, 17:09
     "Rammelsberg"

     Wele Goslaru pod Rammelsbergym
     Grubie sie idzie dziwować
     Niy była łona tu nigdy cwergym
     Srybło musiała durś dować

     Trwało to ponoć lot prawie tysionc
     Zamkli jom ćwierć wieku tymu
     Dzisioj "dziedzictwym" to moga przisionc
     I cosik szkryfnońć do rymu.
   • broneknotgeld Goslar 30.03.06, 17:11
    Goslar

    Po prowdzie dzisioj mieścina mało
    Nojlepsze lata minyły
    Stolicom Niymiec sie być zdowało
    Ło tym tyż przeca my wiymy

    Pałac cysorza łostoł do dzisioj
    Gotyku piykno pamiontka
    Ło "Rzymskich" Niymcach świat wtedy słyszoł
    Trza Goslarowi dać - piontka.
   • broneknotgeld Thale 30.03.06, 17:12
    "Tale" z Laurastrasy znom
    W pamiyńci te łonki mom
    Dyć ło inksze idzie tukej
    Thale w gorach Hartzu szukej

    Toż tam na "Hexsentanzplatzu"
    Ździybko żech se połonaczoł
    Goniyła mie Baba Jaga
    Alech woloł młodszo zgaga.


    Noc Walpurgii

    Thale cug stary wtedy witajom
    Ciuchcia go ciongnie jak z bajki jakiś
    Mugole jednak niy wysiodajom
    Heksy dioboły i inksze strachy.
   • broneknotgeld Naumburg 30.03.06, 17:13
    Naumburg

    Katedra Pyjtra i Pawła tukej
    W niyj Regelindy naszy tyż szukej
    Cera Chrobrego durś uśmiychniynto
    Czy Ekkeharda jeszcze pamiynto?


    Naumburg 1432

    Husyty Tabor wiydli w te strony
    Z niymi była Prokop niyzwyciynżony
    ż Naumburg ciyrpioł skiż oblynżynio
    Dyć se łodezwoł tyż głos sumiynio

    Toż bajtle fatrom uciykły tukej
    I przi Prokopie ich zaroz szukej
    Wszyskim se gymby fest ześlintały
    Tako Husytow chnet ubłogały

    Cud stoł se jakby - historio piśnie
    Za swo łodwaga dostały wiśnie
    Naumburg se łostoł niyponiszczony
    To wydarzynie czczom dzisioj łoni.


    "Świynto wiśni husyckich"

    Zowdy we czyrwcu Naumburg radosny
    Bo bajtle wiśnie kedyś dostali
    Z poczontkym lata - ze końcym wiosny
    Wspomnom Prokopa i pódom dali.
   • broneknotgeld Re: Turyngia 30.03.06, 17:15
    Las Turyński

    Las Turyński to gory - nic że cosik małe
    Dyć do dzisioj piykne - zielone chnet całe
    Na wschodzie przełażom we Gory Łupkowe
    Werci se zoglondnońć jak ciekawy czowiek.


    Piyrwyj

    Piyrwyj tukej gwarki rudy dobywali
    Dyć dzisioj by yno na darmo kopali
    Zdo sie co świytności czas downo miniony
    Przeca to jest piykne co jeszcze niy znomy

    Bestoż Las Turyński turysty prziciongo
    Łod nowa w historio tych ziym jakby wciongo
    Miasteczkom co z osad bergmonow powstały
    Wspomino te jejich "czi grosze" do chwały.


    "Rennsteig"

    Droga graniczno to piyrwyj była
    Nikierzy "miedza" w tym widzieć wolom
    Toż skiż turystow dzisioj łodżyła
    Co sie tutejsze widoki chwolom.


    Na szlaku

    Kaj byś tu yno te "R" niy znoloz
    Wiysz że na "Rennsteig" żeś chopie poloz.
   • broneknotgeld Erfurt 30.03.06, 17:17
    Erfurt

    We państwie Frankow Erfurt już był
    Fest mu biskupstwo dodało siył
    Stond krześcijaństwo poszło w Słowiany
    Dyć miecz miast krziża czyńści był dany.


    "Furt"

    "Furt" to "brod" przeca - na rzece Gera
    Ło mianie wiyncy wiymy już teraz.
   • broneknotgeld Weimar 30.03.06, 17:18
    Weimar

    Piyrwyj małego ksiynstwa stolica
    Kery sie richtig łośmioły lica
    Do dwoch poetow w Europie wielkich
    Toż jejich dzieła niy duperelki.
   • broneknotgeld Gotha 30.03.06, 17:18
    Gotha 1775

    Ponoć piyrszy w Niymcach tyjater we Gotha
    Kaj aktor mioł etat - dyć to niy gupota.


    Gotha 1818

    Tukej rechtory handlu uczyli
    Toż piyrszo szkoła handlowo
    W Gotha - dyć prosza tego niy mylić
    Niymiec sie tyczy te słowo.


    Gotha 1821

    By zaś te "piyrsze" przed łoczy dować
    Ubezpieczalnio chcieli zrychtować.


    Justus Perthes

    Łon wydawnictwo w Gotha założoł
    Z kerego piykne atlasy
    Gyszeft sie kryńcioł - toż tego dożoł
    I dzisioj niy brak w tym klasy.


    Adolf Stieler

    Toż piykny atlas tako zrychtowoł
    Że Perthesowi geld zocny dowoł
    No i rozkryńcioł sie gyszeft tyn
    Już w łoziymnostym wieku - to wiym.
   • broneknotgeld Jena 30.03.06, 17:19
    Uniwersytet - 1789

    W tym czasie Schiller tu rechtorowoł
    Ze historyji wykłady dowoł
    Bestoż niy zdziwi nikogo teraz
    Że uniwerek z mianym Schillera.


    "Carr Zeiss Jena"

    Wdziynczno być Jyna może Zeissowi
    To kożdy w Niymcach przeca ci powiy
    Ze czech karlusow kożdy tu rod
    Carl Zeiss, Ernst Abbe i Otto Schot.


    Ernst Abbe 1840-1905

    Z Eisenach do Jeny prziszoł sztudiyrować
    Zdo sie tu optyka łon zaczoł "budować"
    Dzieloł sie ze światym co wykoncypowoł
    Tako swoja wiedza ciyngym inkszym dowoł.


    Carl Zeiss 1816-1888

    Toż jego żywiołym była mechanika
    Bez niyj jak bez rynki ta cołko optyka
    Z warsztatu małego chnet fyrma niczego
    Abbe doł teorio kunszt jednak istnego.


    Otto Schott 1851-1935

    Chymik kery wiedzioł czym richtig jest szkło
    I jako je robić coroz lepsze szło
    Bez niego niy wszysko by sie tu udało
    Łod sia doł ty Jynie przeca tyż niymało
   • broneknotgeld Eisenach 30.03.06, 17:20
    Eisenach

    Z czego Eisenach łod wiekow słynie?
    Ano z Wartburga - niych to niy minie
    Prince Turyngii już przed wiekami
    Zdobiyli zamek jakby gwiozdkami.


    Walter von der Vogelweide (XII w)

    Podbioł łon Wartburg jak cołke Niymcy
    Tydziyń go słyszeć - nic niy umynczy
    Śpiyw ze poezjom jego - Toż cudo
    Inkszym dyć tako sie już niy udo.


    Martin Luter

    Co ze Wartburgym zwionzało Lutra?
    -Spokojniejszego tu czekoł jutra
    Princ po kryjomu gościna dowoł
    A łon Biblijo przetuplikowoł.


    Georg Philipp Telemann 1681-1767

    Wiela tu karlus nakomponowoł
    Eisenach dugo sztelom był jego
    Dyć na Wartburgu kapelmajstrowoł
    Już niy zapomnom tukej istnego.
   • broneknotgeld Oberchof 30.03.06, 17:21
    Oberchof - 1470

    Już we tym roku tukej dychali
    Ci co przez gory te wandrowali.


    Oberhof (XIX-XX w)

    Kurde - terozki to już niy szpas
    Zdo sie że prziszoł nartow tu czas
    Dlo Oberhofu dobry to tref
    Pulsuje ze tym w niym nowo krew.


    Skocznie w Oberhofie

    Oberhof zimom skoczniami stoji
    Sto lot tu "hopsrom" chnetko sie kroji.
  • broneknotgeld Re: Fraszki o Niemczech 30.03.06, 17:23
   Rudawy - Ercgebirge

   Srybło w tych gorach nojpiyrw łodkryli
   Potym za inksze rudy se wziyli.


   Fichtelberg

   Nojwyrszo w Niymcach wschodnich to gora
   Choć se Rudawy niy kryjom w Chmurach
   Dyć trza mieć w zocy tutejsze smreki
   We mianie nawet skryte na wieki.


   "Oberwiesenthal"

   "Wysoko dolina pokryto łonkami"
   Czy to prowda dzisioj? -Zoglondnijcie sami
   Ston banom linowom wygodnie wjedziecie
   Na wiyrch Fichtelbergu - werci sie wom przecie.
   • broneknotgeld Rathen 30.03.06, 17:24
    Rathen

    Dzisioj tu piykne jest uzdrowisko
    Zdrowio niyjedyn wiela łodzysko


    "Baszta"

    Do "Baszty" zońdziesz z Rathen szłapcugym
    Z niyj na "Szwajcario" blik bydzie dugi.


    700 schodow

    Zdo sie ze ze "Baszty" za dużo tego
    Toż żeś we "Dołach Szwedzkich" kolego.


    "Ratin"

    Toż grod warowny piyrwyj tu stoł
    Pozor na Łaba ciyngym łon mioł.


    Gorne i Dolne

    Gorne po lewy Dolne po prawy
    Z promym na Łabie trocha zabawy
    Dyć rzeka skrynco tu malowniczo
    Rathen pokoże ci piykne lico.
   • broneknotgeld Lipsk 30.03.06, 17:24
    Lipica

    Osada słowiańsko Lipica tu była
    Z lipy swoje miano przepiykne se wziyła
    Niymce jom podbiyli - grod wybudowali
    Bestoż se ło Lipsku pogodomy dali.


    Lipsk - 1165

    Ponoć z tego latoś richtig Lipsk jest rod
    Łoziymset sztyrdziści mo miasto już lot.
   • broneknotgeld Drezno 30.03.06, 17:25
    Piyrwyj

    Słowiańsko osada rybacko tu była
    I brod przez ta Łaba - w niym tyż jakby siyła


    Drezno 1216

    W dziesiyńć lot po wzmiance piyrszy
    Prawa miejske grod już mo
    Lata lecom - chnet nojwyrszy
    We Saksonii łon sie zdo.


    "Okres augustyński" 1694-1763

    Miasto rozkwitło richtig w tych czasach
    A Polska słabła ciyngym przi Sasach
    Dyć co tam - Drezno zdowo sie boske
    Gryfnieje bardzi niż miasta włoske.


    August Mocny

    Znało go Drezno - znała Warszawa
    Niyjedna przeca z niym popijawa
    "Zelter" przi tymu do gowy bioł
    Bestoż czasami pomysł tyż wzioł
    Kery sie zocny możno mu zdowoł
    Dyć kończoł potym richtig niyzdrowo.
    • broneknotgeld Re: Drezno 30.03.06, 17:26
     M.D.Poppelmann 1662-1736

     Architekt kery Drezno wzioł w rynce
     Wielko swo sztuka przed łoczy dowoł
     Rosło przepiyknie - niy w jakiś mynce
     Łon jego tworcom - tako sie zdowo.


     Balthazar Permoser 1651-1732

     Czym barok w rzeźbie bez Permosera?
     Myśla że niczym - tako cholera
     Łon "krolym" Drezna w tych czasach zdo sie
     Durś dłuto jego we łoczach mo sie.


     Gottfried Semper (XIX w)

     Z Akadymiji Architektury
     Drezno łon stowioł ciyngym do gory
     Jego projektu tyn gmach opery
     Syn sie wzioł za nia - to niy som bery.


     "Floryncjo nad Łabom"

     Tako przed wojnom te Drezno zwali
     W sztyrdziestym piontym jednak przestali
     Nalot bombowy jak "koniec świata"
     Zdo sie co miasto w gruzach przez lata
     Dyć przeca dźwigło sie - zaś tu nowe
     Na duge lata niychej jest zdrowe.
     • broneknotgeld Re: Drezno 30.03.06, 17:27
      Johann Friedrich Bottger

      Za fatra mioł Johann majstra mynniczego
      Dyć jymu marzyło sie cosik inkszego
      Po co pigulorza w Berlinie praktyka?
      Toż ciyngym alchymii chciało mu sie tykać

      Już klachy leciało co srybne dwa groszki
      We złote zamiynioł bo mioł jakeś proszki
      Yno władca pruski se ło tym dowiedzioł
      Trza mu było zmykać - już na koniu siedzioł

      I znoloz sie pryndko we saski dziedzinie
      Chocioż los paskudny tyż go tu niy minie
      Zaroz wpod we rynce Augusta Mocnego
      Jak zowdy na złoto richtig pazernego

      Na nic jego mynki - nadarymne to to
      Prziznoł sie krolowi że niy wyńdzie złoto
      Dyć prowda na psinco jakby mu sie zdała
      Niywola na zamku ciyngym przeca trwała

      Bo kaprys krolewski teroz dlo łodmiany
      Życzoł se łod niego gryfny porcelany
      Dali trza sie mynczyć - to już niy gupoty
      Bottger zdo sie gasnońć łod taki roboty

      Cud jednak tyż prziszoł - wschod skapitulowoł
      Porcelana władcy alchymik już dowo
      Na kery Saksonio se teroz wzbogaci
      Toż za te szkorupy złotym trza jyj płacić.


      1709

      Zdo sie to jakby rok łod Bottgera
      Mo porcelana Saksonia teraz.
      • broneknotgeld Re: Drezno 30.03.06, 17:28
       Most Augusta (1731)

       Ze tego mostu kery na Łabie
       Ta gryfność Drezna tyż przeca widać
       Mioł August Mocny siyła we grabie
       Dyć kunszt tyż w zocy - prowda trza by dać.
       • broneknotgeld Re: Drezno 30.03.06, 17:29
        Katedra Trojcy Świynty 1738-1755

        Barok niymiecki z włoskim zmiyszali
        Na taki muster jom zbudowali
        Wieża mo piykno - richtig wysoko
        Łona naprowdy cieszy nom łoko.


        "Włosko Wioska"

        Katedra dźwigli Italyjoki
        Ze "Włoski Wioski" mieli dwa kroki
        Saski pioskowiec zdoł sie im "glinom"
        Świodectwa kunsztu niychej niy minom.


        "78"

        Posongi świyntych ciynżko zrachować
        Jak se pomylisz zacznij łod nowa
        Zdo sie ich tukej jakby za wiela
        Asi sie niymi jednak ta sztela.
       • broneknotgeld Re: Drezno 30.03.06, 17:30
        Odbudowa katedry 1962

        Coby niy pedzieć ło NRD
        Przeca łod nowa stowiać jom chce
        Na zapomniynie niy jest skazano
        Zaś tukej stoji - blyszczy co rano
        Do chwały Pana te Drezno woło
        W cołki djecezji ze niom wesoło.


        1980

        Dekretym papieskim katedrom se stała
        Drezdyńsko-miśniyński djecezji bezmała
        Tako nasz Jan Paweł Dreznu sprowioł radość
        Niyszczyńścia już przeszły - we tym jakby zadość.


        Łorgany Silbermanna

        Se w katedrze na nie teroz dziwujecie
        Piyrwowzor na zowdy zniszczony już przecie
        Dyć kunszt Silbermanna i tako zochwyco
        Ucho uraduje rozjaśni tyż lico.
       • broneknotgeld Re: Drezno 30.03.06, 17:30
        Semperoper 1878

        W Dreźnie radocha - łodbudowano
        Zaś ku uciesze muzy jest dano
        Opera blyszczy na poł Europy
        Fyniks co wyloz z łognia utropy.


        Semperoper 1945

        Ano - ze dreznym i łona leży
        Dyć łodbudujom choć trudno wierzyć
        Tymu kto widzioł wszysko we gruzach
        Kaj bomby lecom tam niczym muza.


        Krol Jan (1801-1873)

        Wele opery mosz krola Jana
        Zdo sie Dantego jakby kompana
        "Bosko Komedio" łon tuplikowoł
        Doł po niymiecku czy mi sie zdowo?
       • broneknotgeld Re: Drezno 30.03.06, 17:31
        "Herkules Saxonius"

        Tak August Mocny karlusa zwoł
        Kery we rynce cołki świat mioł
        Ciyngym w Cwingerze go przeca widać
        Choć inksze miano możno trza by dać.


        "Nimfy w kompieli"

        Bych se połoglondoł je
        Ze nimfami niy ma źle
        Dyć dymony i satyry
        W ślypiach podziw majom szczyry
        Kunszt w tym wielki Permosera
        Prza go wspomnieć przeca teraz.


        40 dzwonkow

        Sztyrdziści dzwonow - tyn kurant znosz?
        Toż porcelana miśniyńsko mosz.
       • broneknotgeld Re: Drezno 30.03.06, 17:32
        "Kreuzkirche" - 1900

        Kościoł se łostoł po drugi wojnie
        Świynty Krziż widać go chronioł
        Do dzisioj stoji se tu spokojnie
        Niy czeba by ktoś go bronioł.


        Drezdyński Chor Św. Krziża

        Jedyn z nojzocniejszych zespołow dzieciyncych
        We cołki Europie richtig dobrze znany
        Tu głos swoj trynuje - kościoła niy zmynczy
        Przeca se tym cieszom wszyske jego ściany.
       • broneknotgeld Re: Drezno 30.03.06, 17:32
        "Gewandhaus"

        Sukiynnice były w łoziymnostym wieku
        Teroz z tego hotel - przezocny czowieku.


        Landhaus 1770-1776

        Klasycystyczny muster mioł piyrszy
        Dyć niy skiz tego zdowoł sie wyrszy
        W niym władze landu przeca siedziały
        Posłuch we kraju po krolu miały.


        Muzeum Historyczne Miasta Drezna

        Landhaus leg w gruzach - łodbudowali
        Toż tu muzeum takowe dali.
        • broneknotgeld Re: Drezno 30.03.06, 17:34
         W Katedrze Drezdyński

         49 Wettynow

         W krypcie ich znojdziesz wele ołtorza
         Tela jo szkryfnońć yno se woża.


         Serce Augusta II Mocnego

         Ciało już na zowdy Polokom łostało
         Dyć serce Wettyna tu prziwandrowało
         Saksoński stolicy krol nojbardzi pszoł
         Choć korona polsko na gowie swyj mioł.


         Ciyngym "żyje"

         Ło sercu krolewskim nikerzy to prawiom
         Że łone we urnie jakby ciyngym żyje
         Pryndke bicie słychać jak se frelki jawiom
         Łoj z Augustym Mocnym miałyby mecyje!


         Toż możno i dobrze że los tako sprawioł
         Co ciało krolewske łod urny daleko
         Ze urny by wyloz i z frelkom zabawioł
         Przeca serce bije - zdo sie na to czeko!
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka