Dodaj do ulubionych

ACTION - kolos na glinianych nogach

28.06.06, 14:25
MAŁYM DRUCZKIEM A NAJWAŻNIEJSZE
Czyli o czym powinni wiedzieć drobni inwestorzy.

Dnia 27.06.2006 został opublikowany prospekt emisyjny spółki Action S.A.
Zajrzałem do tego prospektu i gdzieś tam w jakimś opuszczonym rozdziale
często pomijanym przez inwestorów giełdowych części II w dziale 1.12 i 1.13
(zły znak) w tytule : Ryzyko związane z charakterem powiązań osobowych i
kapitałowych ............” oraz „ Ryzyko związane z restrukturyzacją powiązań
osobowych .......” zostały ukryte dane mające bardzo znaczący wpływ na
publikowane wyniki i ocenę spółki.
Problemem ACTION jest spółka PTR Sp z o.o. która pod marką SFERIS posiada
sieć sklepów komputerowych w wybranych centrach handlowych w Polsce. W
prospekcie enigmatycznie i zdawkowo :
A ) 1.12 – napisano : „.....akcjonariusze Emitenta – Piotr
Bieliński ..............- są równocześnie wspólnikami innych spółek spoza
Grupy Kapitałowej ACTION - ............ PTR Sp z o.o. .”
B) 1.12 - napisano : „ istnieje ryzyko zakwalifikowania powyższych powiązań
osobowych i kapitałowych jako powodujących powstanie konfliktu interesów
tych osób w innych spółkach z interesem ACTION.
C) 1.12 – napisano : W ocenie Zarządu Spółki ryzyko to nie ma wpływu na
działalność ACTION , a w szczególności na sytuację finansową Spółki.
D ) 1.13 – napisano : PTR Sp z o.o jest jednym z największych odbiorców ACTION
E ) 1.13 – napisano : Inwestorzy mogą się jednak liczyć z działaniami
wspólników, które będą sprzeczne z planami ACTION i jej dotychczasowych
akcjonariuszy.

Aby rozgryźć tą enigmę należy poznać jeszcze klika faktów których w
prospekcie emisyjnym nie znajdziecie.
FAKT F.
Udziałowcami spółki PTR Sp. Z o.o. są oprócz Piotra Bielińskiego również jego
małżonka oraz spółki które należą do grupy kapitałowej ACTION S.A. – czyli
ACTINA Sp z o.o. i PROLOGIC Sp. Z o.o. oraz inne osoby między innymi dyrektor
finansowy i handlowy Action S.A. Wszyscy ci udziałowcy związani z ACTION mają
51% udziałów w spółce PTR Sp zo.o ale każdy z nich osobno ma mniej niż 10%
przez co nie są ujawniani w skróconym wypisie z KRS . Zabieg ten miał na celu
ukrycie przed rynkiem że prezes ACTION który był początkowo jedynym i jest
faktycznym nabywcą 51% udziałów w PTR Sp z o.o. oraz że zaangażował się w
wsparcie firmy PTR które jest defacto śmiertelną konkurencją dla pozostałych
klientów spółki ACTION . KLIENICI SPÓŁKI ACTION KONKURUJĄ Z PTR W WALCE O
KLIENTA DETALICZNEGO A PTR MA ZA SOBĄ WSPARCIE PREZESA JENDEGO Z CZOŁOWYCH
DOSTAWCÓW SPRZĘTU IT W POLSCE – CO SOBIE POMYŚLĄ KLIENCI SPÓŁKI ACTION.

Dowody – Umowa sprzedaży udziałów – zwana umową zobowiązującą wraz aneksami.

FAKT G. – Fakt KLUCZOWY.
Pan prezes Bieliński wraz z innym udziałowcami ( również spółkami zależnymi
od ACTION – PROLIGIC I ACTINA ) zobowiązał się wobec spółki PTR do
finansowanie jej rozwoju w latach 2004 do 2007. W załączniku o finansowaniu
mowa była o 12 mln w zależności od sytuacji rynkowej. W RZECZYWISTOŚCI PAN
PREZES JAKO OSOBA PRYWATNA I SPÓŁKI ZALEŻNE OD ACTION WYKONAŁY SWOJE
ZOBOWIĄZANIE W KWOCIE ZERO ZŁOTYCH – NIC NIE WPŁACILI.
Natomiast pan prezes wykorzystał swój wpływ na politykę ACTION S.A. i
rozpoczął finansowanie inwestycji spółki PTR Sp z o.o. poprzez udzielanie je
kredytu kupieckiego z ACTION w kwocie znacząco przekraczającej możliwości
płatnicze spółki PTR.

Dowody – Wezwania do realizacji swoich zobowiązań wysłane do udziałowców
inwestorów spółki PTR.


FAKT H. – Fakt znaczący
Ponieważ PTR byłą postrzegana na rynku dystrybucji IT jako firma zależna do
ACTION oraz potrzebowała finansowania ze strony ACTION do realizacji rozwoju
sieci sklepów wkrótce kredyt kupiecki z ACTION stał się jedynym sposobem
finansowania spółki PTR stanowiąc około 80% jej zobowiązań.
W efekcie faktów G kredyt kupiecki udzielony spółce PTR sięgnął w listopadzie
2005 16 mln a w maju 2006 23,2 mln zł w tym 1,2mln przeterminowane ( czyli
dłużej niż 90 dni) . Ponieważ spółka PTR wpływy ze sprzedaży zamiast
przeznaczać na spłatę kredytu kupieckiego ACTION , wydała pieniądze na
rozwój i budowę sieci, z odpowiedzialnością i pewnością stwierdzam że już w
listopadzie należności od PTR dla spółki ACTION była należnością wadliwą w
kwocie 5 mln zł. Analizując sytuację w pierwszym półroczu 2006, które jest
zwyczajowo bardzo słabym półroczem dla handlu detalicznego w IT ( dla ACTION
jest to druga część roku rozliczeniowego ) , znając doskonale sytuację spółki
PTR w pierwszym półroczu 2006 mogę śmiało szacować że z 23 mln udzielonego
kredytu , spółka PTR nie jest w stanie spłacić na chwilę obecną około 10 mln
zł.
Jak to możliwe że nie zauważyli tego audytorzy ?
W wyniku bardzo prostego zabiegu księgowego. W listopadzie 2006 wydłużono
termin płatności na fakturach dla PTR z 45 na 90 dni likwidując w ten sposób
części płatności nie uregulowanych w terminie, zamieniając je na terminowe .
Należy przy tym zauważyć że inni również kluczowi klienci ACTION podobni w
swojej działalności do PTR Sp z o.o. rzadko kiedy uzyskują kredyty dłuższe
niż 38 dni.
Dodatkowym zabiegiem była samobójcza dla wyniku spółki PTR decyzja aby
wycofać ze sklepów w okresie listopada i grudnia 2005 prawie cały towar i
dużą jego część zwrócić z powrotem do ACTION uzyskując w ten sposób redukcję
po terminowego zadłużenia poprzez rozliczenia wzajemne .Action towar
sprzedał innym klientom.

Dowody – Kopie „screen” ze strony Action dotyczące kredytu dla PTR


FAKT I.
Wobec udziałowca założyciela spółki PTR Sp z o.o. spółki z grupy ACTION –
Proligic i Actina zobowiązały się w umowie zakupu udziałów do finansowanie
którego nie wykonały jak również do zagwarantowania założycielom 5letniego
kontraktu menadżerskiego. W listopadzie 2005 wobec faktu że założyciele
spółki PTR naciskali na finansowanie wynikajace z umowy ze strony udziałowców
inwestorów i zagrozili postawieniem spółki PTR w stan upadłości , zostali
odwołani przez radę nadzorczą ( 3 osobowa rada nadzorcza składa się z
dyrektora finansowego ACTION S.A- Andrzeja Białego , handlowca w firmie
ACTION S.A oraz Rafała Jerzego – rada nadzorcza powoływana w całości przez
nowych udziałowców PTR Sp. z.o.o). W ten sposób złamana została umowa w
wyniku której wszyscy nowi udziałowcy w tym również Prologic i Actina zostały
narażona na roszczenia odszkodowawcze ze strony wspólników założycieli na
kwotę 3,3 mln zł.

Dowody – Kopie wezwań do zapłaty.

FAKT J.
Dział III prospektu punkt 6.6.2 , podpunkt 10 mówi że spółka ACTION udzieliła
poręczenia kredytu udzielonego PTR na kwotę 1,8 mln zł. Warto sprawdzić tę
sprawę bo z informacji jakie uzyskałem w banku , BPH prawdopodobnie skorzysta
z tego poręczenia gdyż PTR nie ma zdolności kredytowej a bank żąda spłaty
kredytu.


WNIOSKI

1.
Na podstawie faktów G,J,H zdecydowanie należy uznać za NIEPRAWDZIWE ( czy
karalne powinna ustalić to prokuratura, sprawa ta zostanie zgłoszona
najpóźniej do 29.06.2006 ) stwierdzenie w prospekcie opisane w punkcie C (
cytat z prospektu, czytaj powyżej) , gdyż powiązanie osobowe związane z
Piotrem Bielińskim między ACTION i PTR ma ewidentny i bezsprzeczny wpływ na
sytuację finansową ACTION. Jak duży ten wpływ jest w skali dla całego ACTION
nie wiem gdyż zarząd ACTION jak czytam w prospekcie nie raczył o tym
poinformować, zbywając inwestorów informacją że wszystko jest OK i z PTR
związków finansowych grupa ACTION nie ma.

2.
Jeśli przyjmiemy jako wiarygodny nie tylko na papierze ale w rzeczywistości
wynik ACTION S.A. który mówi że w pierwszym półroczu ( czytaj Q3 i Q4 dla
branży IT to najlepszy sezon), wynik ACTION S.A wyniósł około 11 mln, to
uwzględniając rezerwę na około 10 mln jaka powinna być zrobiona na nie do
odzyskania należn
Obserwuj wątek
  • dopra Re: ACTION - kolos na glinianych nogach 28.06.06, 17:09
   jezeli to wszystko prawda co piszesz - to moje gratulacje dla otwartego i
   jasnego umysłu i dzięki za to sprawozdanie.
   jak widać różne dziwne rzeczy się dzieją w różnych spółkach - i my wiemy
   najmniej - nawet jak spółka jest na giełdzie.

   • agaipawel2 Re: ACTION - kolos na glinianych nogach 30.06.06, 14:31
    Po zapoznaniu się z odpowiedzią zarządu ACTION cytowaną w artykule gazety
    PARKIET z dnia 30.06.2006 stwierdzam że zarząd ACTION brnie w kłamstwa i unika
    odpowiedzi na kluczowe pytania.

    1. Prezes Bieliński kłamie że żądam wycofania zarzutów z prokuratury gdyż tak
    jak już pisałem zostały umorzone w zeszłym tygodniu. Gdyby zarząd Action
    wykazał choć odrobinę zainteresowania i zadzwonił po numer (22) 217 39 24 do
    pani prokurator Dzbańskiej prowadzącej sprawę to nie czekając na informacje,
    która przyjdzie pocztą w najbliższych tygodniach, wiedziałby już że sprawa
    została umorzona i na pewno nie domagam się jej wycofania ze strony ACTION.

    2. Stanowczo zaprzeczam ze miał miejsce szantaż , gdyż szantaż ma na celu
    wymuszenia . Ja nie wymuszałem od prezesa Bielińskiego żadnego haraczu , pisząc
    do prezesa ,żądałem należnych mi pieniędzy lub wywiązania się z umowy nas
    łączącej w zamian oferując milczenie a w przypadku odmowy polubownego
    rozwiązania opublikowanie materiałów i dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.
    Ponadto korespondujemy z Piotrem Bielińskim i zarządami spółek ACTINA i
    Prologic już od listopada 2005 i mimo wysuwanych żądań , Pan Bieliński wtedy
    nie poczuł się szantażowany , a strach spowodowany szatażem padł na jego osobę
    dopiero gdy prace nad debiutem weszły w etap końcowy. Wcześniej my i
    reprezentująca nas kancelaria mecenas Sobolewskiej byliśmy lekceważeni,
    zbywani milczeniem.
    Fakt skierowania sprawy do prokuratury po raz kolejny zakończy się zapewne
    umorzeniem i ja oskarżę składającego zawiadomienie o fałszywe oskarżenia.

    3. Zobowiązanie do inwestowania w PTR jest bezsprzeczne i potwierdzone nie
    tylko załącznikiem do umowy nabycia udziałów ale również zapisem w umowie
    spółki PTR sp. z .o.o., szacunkowa była jedynie kwota która była większa od
    zera , a suma finansowania od udziałowców inwestorów- Bielińskiego, Actina i
    Prologic właśnie wynosiła zero.
    Kłamstwem jest także że udziałowcy PTR w tym również Piotr Bieliński , ACTINA i
    Prologic niez zdecydowały wogóle się na finansowanie gdyż podobno działaliśmy
    na szkodę spółki.
    TO EWIDENTENE KŁAMSTWO które zostanie skierowane natychmiast do prokuratury (
    jeszcze na początku przyszłego tygodnia ) jeśli tylko potwierdzę w KPWIG że
    jest to ( publikacja z gazety PARKIET) oficjalne stanowisko ACTION wyrażone w
    formie pisemnej.
    Posiadamy dowody ,z których wynika ze proces inwestycyjny było rozpoczęty i
    realizowany zgodnie z planami opisanymi w aneksie do umowy sprzedaży udziałów,
    był akceptowany przez udziałowców inwestorów ( Bieliński i inni) . Inwestycje
    były realizowane za zgodą osób nadzorujacych zarząd. Dowody zostaną podparte
    zeznaniami świadków.
    FINANSOWANIE ODBYWAŁO SIĘ JEDNAK PRZEZ KREDYT KUPIECKI ACTION A NIE OD
    UDZIAŁOWCÓW JAK STANOWIŁA TO UMOWA.
    TYM FAKTOM I TEJ PRAWDZIE NIE MOŻNA ZAPRZECZYĆ. ZARZĄD ACTION będzie odpowiadał
    za kłamstwo w tej sprawie.

    4. Co zaś się tyczy należności przeterminowanych to po nieoficjalnych
    informacjach jakie otrzymałem
    z BDO Polska które prowadziło badanie bilansu ACTION na 31.07. sprawdzam
    właśnie zapisy elektroniczne z systemu PTR jakie posiadam i przedstawię na
    początku przyszłego tygodnia wyliczenie ile PTR zalegał po terminie wobec
    ACTION na 31.07.2005.


    Ponadto zarząd ACTION nie odpowiedział na dwa zasadnicze pytania .

    Czy zobowiązania PTR wobec ACTION są bezpieczne i realne do odzyskania ?. Czy
    są jakoś zabezpieczone ? Czy bilanse i sytuacja finansowa spółki PTR umożliwia
    zdaniem ACTION zwiększenie kredytu kupieckiego w ciągu 6 miesięcy z 16 mln zł
    na 22 mln zł ? Dlaczego tak znacząco zwiększono kredyt kupiecki wobec PTR skoro
    w tym samym czasie zredukowano liczbę sklepów w kilku centrach handlowych a
    obroty PTR w porównaniu 2005 do 2006 w każdym sklepie spadły średnio o 40%. ?
    Co ACTION zamierza zrobić w związku z faktem że rachunek wyników PTR to prawie
    4 mln straty za 2005 rok , nie licząc dziwnych rozrachunków które nie zostały
    zaliczone w koszta ?
    Czy ACTION stosuje takie same formy zabezpieczeń udzielonego kredytu
    kupieckiego dla PTR jak dla innych klientów ?

    Ale najważniejsze to :
    Nie otrzymaliśmy także informacji czy ACTION kiedykolwiek poręczył kredyt
    bankowy jakiemukolwiek innemu swojemu klientowi ? Na jakiej podstawie ACTION
    poręczył kredyt PTR Sp z o.o. ?
    Co zmusiło spółkę ACTION do takiego czynu ? Co stało by się z PTR gdyby takiego
    poręczenia nie było ? Gdyby nie było poręczenie kredytu co stało by się z
    kredytem kupieckim ACTION czy musiałby kolejny raz wzrosnąć ?

    W dniu wczorajszym wysłałem do prokuratury w-wa Śródmieście zawiadomienie o
    podejrzeniu dokonania przestępstwa zgodne z treścią jaką rozesłałem w
    korespondencji elektronicznej . Ponieważ uznałem jednak że droga pocztowa jest
    zbyt czasochłonna , dzisiaj złożyłem osobiście wszystkie dokumenty w kancelarii
    prokuratury. ( załączam potwierdzenia). Oczywiście to dopiero początek spraw
    jakie skieruję do prokuratury przeciwko Piotrowi Bielińskiem i innym. Jak
    pisałem wyżej w przyszył tygodniu zawiadomię prokuraturę o kolejnych
    fałszywych oświadczeniach zarządu ACTION i ukrywaniu znaczących informacji
    wobec zbliżającego się debiutu giełdowego.

    Wydaje mi się że tylko ślepy i głuchy może wierzyć w zapewnienia zarządu ACTION
    że PTR powiązany jest tyko osobowo. Spółka PTR nie istnieje bez spółki ACTION i
    jest w faktycznych relacjach z ACTION takich samych jak np. California. Nikt z
    pracowników centrali firmy PTR nie widzi żądnej nie zależności tej spółki,
    wszystkim kierują i o wszystkich decydują najwyższe szczeble zarządu ACTION.

    W komentarzu do wypowiedzi dyrektora zarządzającego BDM nasuwa się pytanie czy
    nie stanowi zagrożenia dla emisji akcji ACTION fakt że w prospekcie zarząd
    złożył fałszywe oświadczenia. Rozumiem że przygotowanie takiej emisji to
    ogromne koszta i wielkie pieniądze do zarobienia ale przecież te akcje będą
    kupować także drobni inwestorzy , tacy jak ja , a oni powinni znać prawdę zanim
    wydadzą swoje pieniądza na akcje ACTION.

    Na koniec dodać chciałem że w dniu dzisiejszym 30.06.2006 po wczorajszym
    artykule Parkeitu w centrali spółki PTR urządzona polowanie na zdrajców i
    konfidentów. Czy jeśli Zarząd ACTION i jego udziałowcy nie mieliby nic do
    ukrycia to Kajetan Wojtkiewicza ( prezes PTR, 2% udziałów w ACTION, dyrektor
    handlowy Action ) miałby powód do prowadzenia śledztwa w spółce PTR . Tak się
    zachowują ci którym ujawniane fakty są nie na rękę i naprawdę im zagrażają.
  • agaipawel2 Re: ACTION - kolos na glinianych nogach 07.07.06, 13:45
   KPWIG poprosiło mnie o potiwerdzenie złożenia zaiwiadomienia do prokuratury o
   kłamstwach w prospekcie ACTION.

   NIe chcę nic spekulować ale być moze zapisy na akcje się powiodą tylko co ci
   biedni akcjonariusze zrobią z tym dalej jeśli KPWIG będzie przeciągać datę
   debiutu akcji na rynku.

   Zastanówcie się nad tym .

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka