Dodaj do ulubionych

Ślonsko dusza

26.09.03, 10:42
Jako jest dzisioj ta ślonsko dusza?
Ciynżko łodgodnońć - prziznać to musza
Wiym że spolszczono jest chnet w całości
Durś jednak wongel na dnie jej gości
Kajś tam w czeluściach ciyngiym sie kryje
I choć wyloli już nań pomyje
Łone mu niy som w stanie zaszkodzić
Tyn wongel czeko by sie łodrodzić
Jest jak rycerze kajś spod Giewonta
Stanie łogrzeje posprzonto w kontach
Potym rozbłyśnie nom na Europa
Kto go łobudzi ? Szukejmy chopa !!!
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 10:43
   Niylekko pisać ło sprawach Ślonska
   No a jo pisza ze Polski konska
   Tyn wongel tukej trza w sercach szukać
   Do korzdych dzwiyrzy za tym poklupać
   To jest zadanie właśnie Ślonzoka
   By znod tyn wongel tyż u Poloka
   I bez różnicy kaj kery siedzi
   Niych kożdy Hanys nad tym sie biedzi.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 10:44
   ORDER ŚLONSKA
   Ze krziża czornego
   Cołkym żelaznego
   Promiynie wychodzom gwioździste
   Koloru biołego
   No i czerwonego
   Niy mogom być tukej srebrzyste
   Odznaka ta szczodro
   Tarcza mo tyż modro
   Ze orłym co macho skrzidłami
   Łon złote mo piora
   I dumno figura
   Bo piecza durś czimie nad nami.

   Takim tyn order jo widza
   Pomysłu tego sie niy wstydza
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 10:46
   Z Niymcym i Polokym Ślonzok mo być w kupie
   Bo som to zawsze dostanie po dupie.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 10:49
   We żolu i złości pryndko idzie burzyć
   Bo take uczucia tymu bydom służyć
   Niych we głowie siedzi nadzieja i radość
   Co szkody naprowio i robi im za dość.

   Zapomnioł żech wyżyj napisać ło Czechu
   Bez rym zaś żech sie dopuścioł grzechu.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 10:50
   Co Ślonsk dzisioj znaczy
   Głośno wołać trzeba
   Bo przeca inaczy
   Niy bydzie tu nieba

   Trza tyż sie zaprzonc w te sanie
   Ciongnońć je gibko wzdłuż Odry
   Wtedy to lepi sie stanie
   Na Ślonsku tym złoto-modrym.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 10:50
   Ślonsk we godce Ślonsk we rymach
   A kaj ślonsko naszo ziymia?
   Jo wiym co nom w duszy gro
   Yno co Ślonsk z tego mo?
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 10:53
   Trzeba nom trocha tyż sie rozerwać
   I smyntno godka ło Ślonsku przerwać
   Ale tu jeszcze wciepna tyn tymat
   To bydzie wrocać jak staro ryma.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 11:08
   Pielgrzym śląski

   Zbłąkany w czasie na przestrzeni wieków
   Tułacz co zgłębić chce tej ziemi sedno
   Szukając śląskiej iskry dziś w człowieku
   Podlewa kwiaty - nie daje im zwiędnąć.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 11:25
   Istnym

   Chocioż te forum istnym coś krzipi
   Ważne że tukej Ślonzek durś kipi.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 11:26
   I w Rudzie znojdziesz tyż takich wiela
   Kerych nerwuje ta ślonsko sztela
   Na miejskim forum som żeś to czytoł
   Wiym - "retorycznie" tukejś sie spytoł.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 11:27
   Niy leko

   Niy jest sam leko - jo ło tym wiym
   Niyjedne lacie tu jeszcze zjym
   Dyć rymy ciepać to jednak sztuka
   No i tyż dlo nos jakoś nauka.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 11:55
   Niy idzie

   Niy idzie na to poradzić
   Ludzie lubiom sie durś wadzić
   Wspominajom stare dzieje
   Dioboł zaś sie z tego śmieje

   Niby pamiyńć ważno rzecz
   Dyć trza prziszłość w łoku mieć
   A tak zaś sie fest powadzom
   I paluchy kajsik wsadzom

   Mocny w gymbie czy w klawiyrze
   I tak zamknie potym dzwiyrze
   Durś niynawiść bydzie dusioł
   A czort dusza jego kusioł

   To niymiecko-polsko cycha
   Ślonzok niy znoł tego grzycha
   Dyć terozki tyż go mo
   Czi kamiynie - jedno dno.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 11:58
   Łostatni gyszynk

   Choć Niymcy Ślonskowi dali richtig wiela
   Po "łostatnim darze" mynczy sie ta sztela
   II wojna - wielki prezynt III Rzeszy
   Z tego sie tu nigdy niy bydymy cieszyć
   Chcesz poznać Ślonsk dzisioj - ło tym durś pamiyntej
   Jak to przikozanie kere przeca świynte.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 11:59
   Gorol tyż czowiekym jest
   Bestoż niy tymp go za fest
   W zocy trza mieć przeca pniokow
   W dupie - co nojwyży ptokow
   Byle niy wylywać złości
   Na prawdziwych naszych gości
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 12:01
   Godka

   W polski szkole mie uczyli
   Godka ślonsko w niyj tympiyli
   Za Gomułki i za Gierka
   Niy szło wygrać we tych "bierkach"

   Dzisioj asić trza sie godkom
   Łona mowom naszom słodkom
   Kero nawet w dziegciu garcu
   Smak zachowo tego malcu.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 26.09.03, 12:02
   Sowizdrzoł

   Sowizdrzoł kedyś po Ślonsku chodzioł
   Szpas na tyj ziymi łon ciyngym wodzioł
   Z niymiecka zwali go "Eulenspiegel"
   Zrobioł miastowym niyjedyn figel.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 27.09.03, 09:02
    W moji duszy Ślonzek rymym malowany
    To mie czynsto cieszy no i lyczy rany.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 28.09.03, 22:56
   Jo sie w naszy godce germanizmym ciesza
   Bestoż polonizmym tyż ździybko pogrzesza.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 20:57
    Ślonske dzieci? - Tu rodzone!
    To poczontek jest - a koniec?
    Blyszczy teroz kajś przed nimi
    - Nowom solom staryj ziymi.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 20:58
    Zowdy

    Na nauka zowdy czas
    Przi niyj Ślonsk niy pódzie w las.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 20:58
    Autonomio?

    Autonomio - dzisioj mit
    Dziwi teroz taki sznit
    W miyndzywojniu dyć to było
    Ślonsku w Polsce tyż służyło
    Dzisioj Ślonzek w Polsce leży
    Prawie cały -Kto niy wierzy?
    Autonomio teroz przeca
    To ideja kero z neca
    Może nawet być wyjynto
    By wspiyrać ta ziymia świynto
    Po kery durś Ślonzok chodzi
    Wspiyrać - powiym - a niy szkodzić.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 20:59
    Niy chciało Opole razym z "dziurom czornom"
    I dzisioj sie dali tukej tyż niy gornom
    Inkszo rzecz - smarkate przeca Katowice
    Niy chciały w Opolu mieć swoji stolice
    Dyć tyn Gorny Ślonzek niy mog stać sie cołki
    Bo wszyscy - po polsku - chcom czimać durś stołki.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:00
    Tymat Ślonzokow terozki gorki
    I literaty i profesorki
    Ło nos godajom cosik za wiela
    Dyć jakoś cicho ta ślonsko sztela

    "Dni Ślonska" zrobić - to moja rada
    Gryfno i głośno tako "parada"
    Co do Sztrasburga aż by zablysła
    By nom ta UE naprzeciw wyszła.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:01
    Coż kej Ślonzokow niy ma za wiela
    A jeszcze kondow u nos tyż tela
    Myśla - trza wspiyrać już tu rodzonych
    Bo Ślonzek bydom budować łony.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:01
    Ślonzok

    Zaś jedni "niymczom" tego Ślonzoka
    Inksi w nim widzom yno Poloka
    A Ślonzok sobom być przeca może
    Dlo łobu stron to za twardy łorzech.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:02
    Ślonske trwanie

    Widać że Ślonzok durś tukej trwo
    Wiela łon siyły u sia tyż mo
    Choć go ciongajom nacje somsiednie
    Bez jego upor ich siyła blednie.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:02
    Ślonsk Ślonzokowi we duszy gro
    Yno niywiela durś z tego mo
    Była z tym nawet kedyś utropa
    Te granie dzwigo jednak boroka
    Łone go zowdy z kolan dzwigało
    Bo wielgo siyła przeca tyż miało
    Teroz te granie w Europie słychać
    - We tym jest wolność - niy trza już wzdychać
    Ślonzok sie przeca jakoś poradzi
    Bele by wreszcie przestać sie wadzić.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:03
    Zwada

    Łod Poloka my my jom momy
    Dobrze ze nim sie tu znomy
    To tyn konsek polski duszy
    Czynsto ciongnie nos za uszy.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:04
    Ślonzok

    Ślonzok tustym jest w klapsznicie
    Łod downa mo take życie
    Łobie sznity ciongnom tuste
    Bo bez niego cosik puste.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:04
    Ślonske fraszki

    Forum fraszek trza promować
    Ludzie bydom sie dziwować
    Cołki Ślonsk nom tukej kipi
    Choć tyż słysza że mom ipi.
   • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:05
    Jo sie starom ciepać wiela
    Na ta naszo ślonsko sztela
    Czasym rym mi blyśnie w gowie
    I przi inkszych pisze czowiek
    Przez komorka tyż nagrywom
    Jak sie życiu trocha dziwom
    I we gowie rym sie suje
    Potym słysza - "Łon wariuje".
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:09
   Jakbych

   Jakbych wiyncyj czasu mioł
   To bych inksze fora "grzoł"

   -"Piszesz fraszki? Tyś jest chory!
   A to cug przed symaforym
   Droga wolno niych mu dajom
   I wajhami tak ciepajom
   Coby zjechoł Ślonzek cołki
   I słyszały go tyż "stołki".
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:09
   Piyknie sie tu poszkryflomy
   W godce szczyńścio poszukomy
   I doczkomy takich czasow
   Że niy pódzie to do lasu.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:13
   Narod

   Konsek ziymi swoji
   Za tym Ślonzok stoji
   Dyć chocioż jest u sia
   Markotno mo dusza

   Niy majom go w zocy
   Niymcy i Polocy
   Szarpiom na dwie strony
   Mo być rozdwojony

   A przeca łon może
   Być sobom - moj Boże
   Sprow coby to było
   By sie już spełniyło

   Bo dzwignoł już gowa
   I słychać kajś słowa
   Że trza to szanować
   Jak niy chce sie chować

   W palica sie dropia
   Terozki już skopia
   Jest - głośno to pedzioł!
   Tymu kto niy wiedzioł!
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:17
   Terozki po gowie chodzi taki rym
   Pon Boczek jest w Tobie wy mie i we nim
   Bestoż mie rzykanio za wiela niy czeba
   Chciołbych jo we inkszych znojść swoj konsek nieba
   Niy zowdy znojduja po prowdzie to powiym
   A czy niebo wy mie? - Łod kogo sie dowiym?
   Dyć som wontpić musza - znom czyńść swojich grzychow
   Jednak ślonsko dusza jest mi w tym pociychom.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:18
   Silesia

   To jest naszo piykno frela
   Godać szło by ło tym wiela
   Łona choby ta Europa
   Niyjednego szczimie chopa
   Byk - tyż dlo niyj nic wielkego
   Bo Ślonzoka mo szwarnego.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:18
   Krytyki w tym polskim piekle potrzeba nom wiela
   Coby kożdy jasno widzioł jako naszo sztela
   Klara niychej nom prziświyci - wyraźnie pokoże
   Co we ślonskim tym łogrodku rosnońć już niy może

   Pewnie fest sie podziwomy ze tych wszyskich chwostow
   Dyć rynkowy zakosomy - zrobiymy kompostu
   Zaś na grzondkach wyplewionych ołberiba wzrośnie
   A i blumkol możno z czasym zamrugo radośnie

   Niy mogymy jednak czekać - teroz czeba sadzić
   Czas po tymu już nojwyrszy - niy werci sie wadzić
   Plewy zgnijom by z nich potym jakiś był pożytek
   Dobra dzisioj jednak czeba - to wcale niy zbytek.
  • broneknotgeld Re: Ślonsko dusza 29.09.03, 21:19
   Filory

   Filory już podebrali
   Bestoż nom cosik sie wali.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka