Dodaj do ulubionych

Powiat Glywicki

22.04.06, 11:36
Jak tam wlyźć ze ślonskim rymym?
www.powiatgliwicki.pl/
Możno tukej se dowiymy.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Powiat Glywicki 22.04.06, 11:38
   Prziszło tako mi do gowy
   Wontek "muster" - powiatowy.
   • broneknotgeld Re: Powiat Glywicki 23.04.06, 09:23
    Niychej wontek sztele łonczy
    Choćby mioł i ktoś nabronczyć
    Trocha we tym komedyji
    Dyć łon jest skiż promocyji.
    • broneknotgeld Re: Powiat Glywicki 01.05.06, 09:18
     Rożniście gości idzie powitać
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=41116112&a=41116221
     Coby niy musioł se wiela pytać.
     • broneknotgeld Re: Powiat Glywicki 15.05.08, 09:50
      Powiat Glywicki wiela we wercie
      Wiyrchym na zajta terozki biercie.
      • broneknotgeld Re: Powiat Glywicki 14.08.08, 00:28
       Żyć aż chce sie!

       Godki mało we Glywicach
       Dyć niom śpiywo okolica
       Cołki powiat ślonski przeca
       Ze zocnego richtig neca

       Krol Prus piyrwyj go utworzoł
       By na Ślonsku wiela wożoł
       Toż leciała historyjo
       Kaj starostwo niy mecyjo

       Znocie Toszek, Pyskowice?
       Zocne miasta - we nich życie
       Chocioż widać że już stare
       Duchym ciyngym przeca jare

       Knurow wonglym sie wydźwigoł
       Łod roboty nikt niy migoł
       Niy za leko zowdy była
       Dyć z niyj grodu ciyngym siyła

       Kaj Wielowieś i Rudziniec
       Sośnicowic tyż rumiyniec
       Kuknij tako do Pilchowic
       I niy łomiń Gierałtowic

       Wszyndy idzie se podziwać
       A nojlepi jak po żniwach
       Gospodorze tu radujom
       Przi koronach poczynstujom
       Tym co ziymia darzy, niesie
       We powiecie żyć aż chce sie!
       • broneknotgeld Re: Powiat Glywicki 30.01.11, 12:54
        A dyć niy ma cołkym źle
        katowice.naszemiasto.pl/artykul/757252,badania-mieszkancy-poprzemyslowego-slaska-zyja-przeszloscia,id,t.html#c579fd383c3580fd,1,3,5
        Kej sie nom durś cosik chce.
        • broneknotgeld Re: Powiat Glywicki 11.02.11, 09:53
         Co ło Ślonsku
         potrza wiedzieć?
         katowice.naszemiasto.pl/artykul/773338,wszystko-co-turysci-chcieliby-wiedziec-o-tym-regionie-ale,id,t.html#237f1b133c6e3247,1,3,5
         W naszym kontku
         niy trza siedzieć
         Chciyj wandrusie coś spokopić
         I konszczyczkym Ślonska "łopić".
         • broneknotgeld Re: Powiat Glywicki 06.09.13, 22:09
          Kej pożniwowali
          bydom radowali!
          www.dziennikzachodni.pl/artykul/986354,pyskowice-najwiekszy-na-slasku-korowod-dozynkowy-hity-queen-i-skaldowie,id,t.html
          • broneknotgeld Re: Powiat Glywicki 21.04.14, 17:32
           Koń w Ostropie
           Zowdy w zocy
           Cie pokopie?
           Kaj mosz łocy?
           Wielkanocnom procesyjom
           Som raduja - niy łomijom.
           www.dziennikzachodni.pl/artykul/3409637,procesja-konna-w-ostropie-ta-tradycja-ma-trzy-i-pol-wieku-zdjecia,id,t.html
    • broneknotgeld "Wiadomości Powiatu Gliwickiego" 01.07.06, 10:14
     "Wiadomości Powiatu Gliwickiego"

     Nojnowszy numer ponoć już wyszoł
     Jo na tym nudli niy byda wiyszoł.
     • broneknotgeld Re: "Wiadomości Powiatu Gliwickiego" 10.06.08, 09:55
      Szrajbli coś w cajtongu prawie
      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34281&w=80147294&v=2&s=0
      Niy we śniku a na jawie.
   • broneknotgeld Gliwice 08.05.06, 22:31
    Starostwo powiatu we Glywicach przeca
    Toż cosik ło szteli i tukej ukleca.
    • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:33
     Bojkow

     W bujakowskim borze Schonwald zrychtowali
     Kery nom po polsku Bojkowym nazwali
     Cystersy ze Rudow tu gospodorzyli
     Niymcow aż z Saksonii we tyn las ściongnyli
     Dzisioj to je piykno i staro dzielnica
     Co leży na kraju we naszych Gliwicach.

     --

     Bojkowianom

     Z Halymby na Bojkow jeździołch tam a nazod
     Bo jo tam na grubie zgazowywoł azot
     Doglondołch lodowy wielgachny pieronym
     Terozki ta fraszka dedykuja Łonym.
     • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:35
      Gliwicko palmiarnia

      Gliwicko palmiarnia to perełka mało
      W końcu coś wiynkszego miastu sie zachciało
      Inksze pawilony majom tam dostawić
      By sie lepiyj ludzie mogli tyż zabawić
      Rafom koralowom łoczyska napasom
      Rośliny z ciaplyty zachwycom swom krasom
      Ponoć za dwa lata bydzie już to wszysko
      Powiym że porzykom coby im to wyszło.
      • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:36
       Na "Sośnicy"

       Zaś słysza kuranty Bojkowa
       Grajom je na kościele
       Azot tu musza zgazować
       Śniyg mi pod nogi sie ściele

       Zyrkom terozki na szachty
       Bojkowske - z gruby "Sośnica"
       Czekom już końca tyj wachty
       Ło piwie myśli palica

       Takim chłodzonym we śniegu
       Na kerym kloźdać tu moga
       Wypioł bych se je z kolegom
       I poczynstowoł nim wroga

       Bo jak tak siedza "na gazie"
       I słysza że bijom dzwony
       Myśla że trza w kożdym razie
       Pszoć światu - choć zakryncony.
       • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:37
        "Haus Oberschlesien" - "Dom Gornoślonski"

        Nojlepszy hotel we tych Gliwicach
        Kerym sie richtig szło tu zochwycać
        Dyć prziszoł styczyń sztyrdziesty pionty
        Ruski ze łogniym wleźli w te konty

        Zas po fojerze kikut pozostoł
        Kery poleku jednak łodrostoł
        Stoł sie dlo Gliwic Urzyndym Miasta
        Tako jest dzisioj - tu powiym - basta.
        • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:39
         Zeppelin w Gliwicach

         Zeppelin w Gliwicach tyż przeca londowoł
         We czidziestym piyrszym poczta tu przijmowoł
         Było to w tym mieście jakby wielke świynto
         Czy ktoś ło tym jeszcze dzisioj tyż pamiynto?
         • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:39
          Gliwice se ciyngym ponoć łodchudzajom
          No i ze tym problym już terozki majom
          Bo gliwiczan niy ma tych dwiesta tysiyncy
          Pewno Frankiewicza to terozki mynczy

          Czech radnych zarozki mu przeca łodpadnie
          No i jedyn vice jego tyż se padnie
          Godajom że bydzie coś myni piniyndzy
          Ano - trza pomyśleć było ło tym pryndzy.
          • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:40
           Gliwice

           Stolicom ksiynstwa Gliwice były
           Ze handlu brały tyż swoje siyły
           Zamek i ratusz mury kajś widzisz
           Tu historyji sie niy powstydzisz.
           • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:41
            Kaj Theodor Erdmann Kalide

            Choć jego rzeźbami Gorny Ślonsk sie asi
            Dynkmalym gliwickim jednak niy "marasi"
            Mo być we ruinie tyn cmyntorz hutniczy?
            Łon do ślonski duszy tako jakby "ryczy".
            • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:42
             Hlywice

             Som te Hlywice wele Knurowa
             Niych wos ze tego niy boli gowa.
             • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:43
              Knur ze gierom żyje w zgodzie
              -Bydy niy ma we narodzie.
             • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:45
              Chłopek z Hlywic

              Chłopek z Hlywic se poradzi
              Dyć na Wiejski już paradzi.
             • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:46
              Ze nacjonalnego dziwa
              forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34281&w=34301684&a=34565100
              Wyszła tako ponoć - Gliwa.
              • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:47
               Niy chce Gliwa Niymca!
               Niy chce tyż Poloka!
               Łostała jyj Kłodka!
               Choć żol - trza jyj skokać!
               • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:49
                Ostropa

                Za Wojtowom wsiom Ostropa
                Karlus ze niyj - kawał chopa
                Ponoc tam tyż gryfne frele
                Trza zoglondnońć do ty sztele.
                • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:49
                 "Idealne miasteczko"

                 Takim Wilcze Gardło dlo Niymic być miało
                 W nacjonalny muster z tym im sie wpisało!
                • broneknotgeld Re: Gliwice 08.05.06, 22:51
                 Wilcze Gardło 1937-1941

                 Rudolf Fischer z Bytomia je zaprojektowoł
                 Tako pangermański muster tukej dowoł
                 Coby SA-many w "utopiji" żyli
                 I na chwała Rzeszy potomstwo płodziyli.
              • broneknotgeld Re: Gliwice 24.07.06, 19:39
               Trza Glywicom tyż poklaskać
               miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,3503116.html
               Chcom łodnowiać a niy czaskać.
              • broneknotgeld Re: Gliwice 05.09.06, 19:11
               Oscar Troplowitz - 95-lecie krymu "Nivea"
               9-20.IX.2006 Muzeum w Glywicach

               Tako wystawa w glywicki szteli
               Coby radocha my z tego mieli
               Krym dobry - tako glywicko marka
               Dyć używała go już i starka.
               • broneknotgeld Re: Gliwice 11.09.06, 19:49
                Campasta

                Kto campasta ludziom doł?
                -Toż Troplowitz tako chcioł.
                • broneknotgeld Re: Gliwice 19.09.06, 18:06
                 Toż se w Glywicom przidzie dziwować
                 www.um.gliwice.pl/index.php?id=14797/1
                 Tym kierzy tukej jakby łod nowa
              • broneknotgeld Re: Gliwice 06.11.06, 18:08
               Glywicke krupy

               Niy do krupnioka
               -trza bronić murow
               I we tych czasach
               jak "wyścig szczurow".
              • broneknotgeld Re: Gliwice 24.03.07, 18:14
               Trza mi wrazić tyn link tukej
               www.gliwiczanie.edl.pl/Biografie/biografie.html
               Toż se teroz tam pokukej.
          • broneknotgeld Re: Gliwice 01.04.07, 22:54
           miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,4030719.html
           A to ci koncept.
           • broneknotgeld Re: Gliwice 02.04.07, 08:35
            forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=57&w=19517235&a=19517235
            Ze Trojmiasta tu se wkludzom
            I Glywice tako zbudzom.
           • broneknotgeld Re: Gliwice 28.05.12, 14:45
            Frankiewicz sie trzimie
            katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,11812952,Ranking_prezydentow__Frankiewicz_niemal_na_podium_.html
            Zdowo co niy drzymie.
           • broneknotgeld Re: Gliwice 09.09.12, 21:46
            Radujom Glywice!
            Czamu? Dyć dowiycie
            www.dziennikzachodni.pl/artykul/652677,john-baildon-szkot-ktory-zostal-slazakiem-ma-nowy-nagrobek,id,t.html
           • broneknotgeld Re: Gliwice 07.10.12, 11:09
            Szkoda co mie tam niy było
            www.dziennikzachodni.pl/artykul/672295,zeliwny-piknik-w-gliwicach-czyli-co-laczy-rycerza-z-robotem,id,t.html
            Tak czy siak dyć ucieszyło.
     • broneknotgeld Re: Gliwice 31.05.07, 18:21
      Glywicke krupy

      Niy do krupnioka
      -trza bronić murow
      I we tych czasach
      jak "wyścig szczurow".
      • broneknotgeld Re: Gliwice 31.05.07, 18:21
       W Rudzie "godula"
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=63237210
       W Glywicach "krupa"
       Radochy z tego byłaby kupa?!
       • broneknotgeld Re: Gliwice 31.05.07, 18:23
        Z "krupom" lekci iść przez życie!
        Pewno ło tym dobrze wiycie.
      • broneknotgeld Re: Gliwice 23.06.07, 00:30
       Glywicko Noc Świyntojańsko
       22.06.2007

       Na góralsko nuta Plac Krakowski prosioł
       Folk w Noc Świyntojańsko radość życia głosioł
       Aże trzi kapele tako zabowiały
       Richtig wiela luftu łone w dudach miały?
      • broneknotgeld Re: Gliwice 05.07.07, 17:55
       Ech, Glywice!
       gliwice.naszemiasto.pl/wydarzenia/744187.html
       Jako wice.
      • broneknotgeld Re: Gliwice 07.07.07, 20:26
       W Świnoujściu uwodzieli
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=94&w=65523668
       Se dziwujom ślonski szteli?
      • broneknotgeld Re: Gliwice 03.10.10, 23:55

       Kejby z dzbonka biyrek loła
       gliwice.naszemiasto.pl/artykul/597700,przy-rodzinnym-stole-wystawa-eksponatow-z-kolekcji-janiny,id,t.html
       Mie by niy trza było wołać.
       -
       • broneknotgeld Re: Gliwice 04.10.10, 20:59
        w tym portalu złodzieji wiela
        gliwice.naszemiasto.pl/artykul/599388,skradziony-chlopiec-z-labedziem-wrocil-na-miejsce,id,t.html
        Dyć we Glywicach ździybko wesela
      • broneknotgeld Re: Gliwice 15.10.10, 17:54

       Nad Kłodkom szanty
       gliwice.naszemiasto.pl/artykul/616272,do-gliwic-wraca-impreza-szantowa-posluchaj-piesni-morza-juz,id,t.html
       Dyć niy bydź anty.
      • broneknotgeld Re: Gliwice 05.11.10, 21:45
       "Wersal" w Glywicach?
       katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8621750,Prezydent_Gliwic_o_rywalach__rywale_o_prezydencie.html
       Możno coś z wica?
      • broneknotgeld Re: Gliwice 07.01.11, 22:52
       Skusi frela, skusi chopa

       forum.gazeta.pl/forum/w,28940,120661467,120661467,GLYWICKO_SZOPKA_NOWOROCZNO_2011.html
       Kuknom na "glywicko szopa".
      • broneknotgeld Re: Gliwice 29.01.11, 13:42

       Glywice blysnom?
       katowice.gazeta.pl/katowice/1,101336,9014139,Ola_z__Top_model__bedzie_reklamowac_centrum_handlowe.html
       Na wiyrch z niom cisnom?
       • broneknotgeld Re: Gliwice 29.05.11, 15:37
        "Złoty Durszlak" wom ie marzy?
        www.news.warzymy.pl/v/62/gliwice-czekaja-na-kucharzy
        Komu prawie tam przidarzy?
      • broneknotgeld Re: Gliwice 05.07.11, 23:31
       Wspomnieć idzie
       katowice.gazeta.pl/katowice/1,35055,9887880,80_lat_temu_w_Gliwicach_ladowal_Graf_Zeppelin.html
       Już niy bydzie.
      • broneknotgeld Re: Gliwice 26.12.11, 18:50
       Szopka we Gliwicach
       katowice.gazeta.pl/katowice/56,35019,10871530,W_gliwickiej_katedrze,,4.html
       Cieszy nasze lica.
      • broneknotgeld Re: Gliwice 27.09.12, 22:16
       Kej Glywice som
       To link prawie dom.
       gliwice.naszemiasto.pl/artykul/1551201,siedem-cudow-polski-konkurs-national-geographic-travereler,id,t.html#f322a5f096ec3d73,1,3,5
      • broneknotgeld Re: Gliwice 07.02.13, 18:37
       Lepsze te szokoladowe?
       Piyrwyj boły dyć gusowe.
       katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,13365487,W_Gliwicach_odlali_z_czekolady_dawnych_wladcow_i_celebrytow.html
      • broneknotgeld Re: Gliwice 11.08.13, 10:33
       Coby wspomnieć Blandowskiego
       Werci kuknońć dyć do tego
       www.dziennikzachodni.pl/artykul/965181,wilhelm-von-blandowski-slaski-indiana-jones-z-gliwic-historia-dz,id,t.html
      • broneknotgeld Re: Gliwice 19.03.14, 10:31
       Przez ta "bachantka" istny coś stracioł
       Kunszt gornoślonski dyć ubogacioł!!!
       gliwice.gazeta.pl/gazetagliwice/1,95519,15645674,Kontrowersyjna_rzezbe_T__Kalidego_mozna_ogladac_w.html
      • broneknotgeld Re: Gliwice 13.04.14, 14:13
       Ło Łabyndach co powiycie?
       Dyć sie wiela tam dowiycie.
       fakty.interia.pl/historia/news-laband-o-s-slaski-przystanek-na-drodze-ku-smierci,nId,1407434
  • broneknotgeld Knurów 22.04.06, 11:44
   www.powiatgliwicki.pl/dokumenty.php?id=397&dzial=1294
   Możno zaczna łod Knurowa
   Bo tam znom niyjedna gowa.
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 11:49
    www.powiatgliwicki.pl/dokument.php?dzial=3341&id=5176
    Muzykalny djoboł ze Knurowa

    W samym poczontku łońskego wieku
    Knurow mioł piykno swoja aptyka
    Z kery pigulorz żył dyć czowieku
    Djoboł go zaczoł zaroz fest tykać

    Dom chnet przi zamku kościoł po blisku
    Tu łorganista mioł swoja szkoła
    Trza se kurować czynsto ludziskom
    Choć som we strachu skuli djoboła

    Toż tuplowano utropa tako
    Gyszeft źle idzie - dusza mynczono
    Czort już se cieszoł - aptykorz płakoł
    I zdało mu sie że w końcu skono

    Szczyńściym nad samom aptykom prawie
    Ślusorczyk mody se pomiyszkiwoł
    W dziyń ni mog myśleć łon ło zabawie
    Nocom na krzipkach czasami grywoł

    A że mioł grajfka richtig do smyka
    Djoboł pod dźwiyrza jego prziłazioł
    Karlus skiż tego czyńści chcioł rzykać
    Bies jednak w końcu i tu pysk wrazioł

    Drapko mu krzipek smyk w graba dowo
    Grif insztrumynta wkłodo do drugi
    Dyć recht w tym - wcale sie niy wydowo
    Szpon jego wiela zdo sie za dugi

    Toż do szraubsztoka wkłodo pazury
    Coby ślusorczyk je łofajlowoł
    Czy mioł żałować djobelski skory?
    Dokryńcioł mocno i niy folgowoł

    To ci dopiyro prziszła utropa
    Z kopyta wielke iskry leciały
    Tako w niywoli teroz u chopa
    Wył aże słyszoł go Knurow cały

    W końcu łobiycoł dom niy nowiydzać
    Że sie doł chycić gańba fest była
    Dyć jak krzipkowi nauczka by dać?
    -Przeca po jego stronie zło siyła

    Nic yno zdybać go trza kajś ińdzi
    Tako durś czimoł sie łon Knurowa
    Tref w szponie graby karlusa wpyńdzi
    Piekło go czeko - jego w tym gowa!

    A mioł ślusorczyk lipsta łognisto
    Gorko choć chudo jak szczapa łona
    Dyć we Szlostauchu woda durś czysto
    Lubieli na niym pływać łodkoma

    Tako przi stowie bies se pojawioł
    Już mioł liplinga do piekła porwać
    A dziołcha z kerom dobrze sie sprawioł
    Zdo sie terozki chce biesa dorwać

    Kece we gorze - doł w cołki krasie
    Toż tyn rogaty zaczoł aż skokać
    Czamu uciekosz gupi mamlasie?!
    Bies tako woło - Niy chca szraubsztoka!

    Jest we Knurowie aptyka zocno
    Świynto Barbara mo nad niom piecza
    Słychać tam krzipki durś porom nocnom?
    Czy jo na prożno tako wom kleca?
    • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:03
     Ło Knuroweuszu

     Tyn Knuroweusz ze ksiyńcia łaski
     Za gryfnym lasym dźwigoł osada
     By go czekały tu wiynksze blaski
     Dyć na przeszkodzie stanyła zwada

     Jurny był karlus przi "piyrszy nocy"
     Choć tego prawie żodyn niy bronioł
     Wystykło - frelka wlazła mu w łoczy
     Zarozki za niom ze twardym gonioł

     Cerze łod hexy tyż sie zdorzyło
     Co Knuroweusz dopod jom w lesie
     Chnet knurowiontko se z tym zjawiyło
     No i łostuda - wieść tako niesie

     Muter ze bajtlym frela wygnała
     Do łojca dziecka gyry jom niesom
     Nic że mu wcale dziołcha niy pszała
     Koligacyje fatra dyć cieszom

     A łon tyż wygnoł - złość matki rośnie
     Krew przodkow tako w duszy łodzywo
     Z tym go przeklyła - W nastympny wiośnie
     ze swoji skory bydziesz sie dziwoł!

     Rok drapko minoł - kwiecie zaś sypie
     I przeklyntymu tako chce skokać
     Knuroweuszu - pieroński gnypie!
     Gierow wystyknie dyć dlo guzioka!
     • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:04
      Gliwa

      Toż w końcu szkryfnońć wom przeca musza
      Jako sie zwała łod hexy cera
      Gliwa - już czorno teroz jyj dusza
      Dyć radom na to wywar ze chmiela

      Gusiok se stracioł zły tref tyż tako
      Syn naszy frelki zdrowiuśko chowoł
      Piwo warzyła - czowiek niy płakoł
      Aże skiż tego sławnom sie stowo

      Łoj chmielu zocny - rośnij dziedzinie
      Z ciebie napitku trza wiyncy warzyć
      Szczyńście ty szteli tako niy minie
      Robota zocno - lepszy niy marzyć

      Byś był dorodny gnoju ci czeba
      Zaś kaj dymbina ajchlami suje
      Gusiokow gierow jest "konsek nieba"
      Szczyńście w tym Gliwy - to forsztelujesz.
     • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:06
      Szumi las

      Wieść tako niesom dymbiyńske lasy
      -Był Knuroweusz nasz świniopasym
      Kery chcioł wiela frelek łobskokać
      Dyć skończoł żywot w skorze guzioka.
      • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:07
       Gliwa za synym codziynnie ślinto
       Dyć łon ło matce tyż niy pamiynto
       Durś jakby szuko czegoś we lesie
       Cosik go ciyngym w gynstwina niesie

       Aż roz natrefioł znajomo giera
       Ano uklynknoł przed niom se teraz
       Czy śmierci szukoł? -Miała prosioki!
       W strona istnego niesom je kroki

       Gliwo zapłakoł - powod był prosty
       Zdo sie łoboczoł braty i siostry
       Toż nawet giera to spokopiyła
       Do familiji z tym go przijyła

       Dziwne te stadko po lasach tyro
       Tako kaj dymby czynsto zaziyro
       Ze czasym swoja "dziedzina" zysko
       Se upodobo jedne chlywisko.
       • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:08
        Glywicki Gliwo

        Syn świniopasa Knuroweusza
        Doł nom Glywice - to szkryfnońć musza.
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:38
    We chlywiku knurow wiela
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34281&w=30387861
    Tym zocniejszo przeca sztela

    --

    Knurow 1951

    Knurow sie stowo w tym roku miastym
    Wypiyk se udoł bo z dobrym ciastym.
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:39
    Kopalnia "Knurow"

    Knurow żywiyła i okolice
    Dyć nawet dzisioj to niy som wice.
    • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:40
     15.VI.1903

     Gustaw von Velsen kozoł budować
     Gruba dlo skarbu pruskego
     Trza geldu było na to wydować
     Dyć w końcu profit był z tego.
     • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:41
      Knurowski cug (1904-1908)

      Kaj gruba bydzie
      Toż i cug zdo sie
      Chnet tako przidzie
      Co glajzy mo sie

      Wogel z Knurowa
      Dali pojedzie
      Skarbu w tym "gowa"
      By był na przedzie.
      • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:42
       Piyrszy wongel (1906)

       Ano - we tym roku piyrszy wongel dali
       Potym coroz wiyncy ciyngym fedrowali.
       • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:43
        VII.1908 - Velsen I i Velsen II

        Łojca gruby tako pamiyńć zachowano
        Co szachty knurowske noszom jego miano.
        • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:44
         VII.1909

         Na czi szychty teroz bergmon już fedruje
         Łoziym godzin styknie - łon som tako czuje.
         • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:46
          Lazaryt "Uniji Bracki"

          Toż zaczli stowiać go dlo Knurowa
          Coby mog dwiesta ludzi kurować
          Z czech grub bergmonom mioł służyć - wiycie
          "Knurow" "Dymbiyńsko" no i "Glywice".
          • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:47
           Bateryje koksownicze - 1913

           Wongel tukej zdo sie na te bateryje
           Toż ze gazym myńsze w tych stronach mecyje.
           • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:49
            Knurowski lager (II.1915)

            Lager przi grubie toż tukej jyńce
            Na ślonski wongel dowajom rynce
            Z czasym ich wiela bydzie fedrować
            Mus w tym - wrogowi tako siył dować
            Ano - niyherske wojynne "prawa"
            Tako śmiertelno zdo sie "zabawa".
            • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:50
             Wrocajom z wojska (1917)

             Na wschodzie tako mniyj trza wojoka
             Toż z frontu wroco - tu musi "skokać"
             Przeca "maszyna" wojny światowy
             Bez wonglo stanie - kożdy to powiy.
             • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:51
              I po...

              No i po lagrze
              Już to niy babrze.
              • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:52
               28.VI.1922 "Knurow" w "Skarbofermie"

               Toż se granice poprzestowiały
               "Skarboferm" profit mo w tym niymały
               Polsko francuski tyn gyszeft przeca
               Fest bergmońskego chycioł sie neca.
               • broneknotgeld Re: Knurów 23.11.07, 23:25
                "Sool Knurow" 1892

                Pole gornicze ło takim mianie
                Urzond przidzieloł Skarbowi
                Ze czasym zacznom tu fedrowanie
                Dziynkować trza Velsenowi.
                • broneknotgeld Re: Knurów 23.11.07, 23:27
                 "Sool Knurow" 1892

                 Pole gornicze ło takim mianie
                 Urzond przidzieloł Skarbowi
                 Ze czasym zacznom tu fedrowanie
                 Dziynkować trza Velsenowi.
                 • broneknotgeld Re: Knurów 23.11.07, 23:28
                  Cechownia

                  Ano - piyrszo tu stanyła
                  Z badyhausym prawie była
                  Tyż kantynom i biurami
                  Kaj godali ze sztajgrami.
                  • broneknotgeld Re: Knurów 23.11.07, 23:29
                   Maszynownio i kotłownio

                   Toż przi szachcie tyż być musi
                   Łognia para niy zadusi
                   Dyć napyndzo dwie maszyny
                   No i szola potko driny
                   Tako samo tyż wyciongnie
                   Woda z łogniym w jedno sprzongnie.
                  • broneknotgeld Re: Knurów 23.11.07, 23:30
                   6 m

                   Z takom średnicom szachty borujom
                   Przi tymu ściany drap łobudujom
                   By dziury woda niy zolywała
                   Kero ze iłow wiyrchnich se brała.
    • broneknotgeld Re: Knurów 12.10.12, 10:24
     "Mitologijo knurowsko"

     Ło kryjolyjo!
     www.facebook.com/photo.php?fbid=374913275916915&set=pb.195759197165658.-2207520000.1350029780&type=1&theaterMitologijo?!
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:53
    Knurowsko "Izba Tradycji"

    Wele gruby - kaj tyn NOT
    Knurow z "Izby" richtig rod
    Toż se asi niom szyroko
    Chnet muzeum - cieszy łoko.
    • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:55
     Kamiyń graniczny (1840)

     Pola gornicze tako znaczyli
     Se łoglondniecie go we Knurowie
     Ze ślonski ziymi do Iby wziyli
     Cosik łosprowio ciyngym pioskowiec.
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:57
    Dwanoście kościołow Burzca

    Tela kościołow rzeźbom łozdobioł
    Ołtorze znojdziesz w nich jego
    Toż tyn knurowski tyż łon łobrobioł
    Cyryla i Metodego.
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:58
    Gryfno Madonna ze Knurowa

    Świyntego Wawrzyńca kościołek w Knurowie
    Jyj gryfnościom blyszczoł - dziwowoł se czowiek
    Tako i na muster ty gotycki frelki
    We kery kunszt ślonski przeca krył se wielki.
    • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:59
     We miyndzywojniu

     We miyndzywojniu znodli cie tako
     Uratowali dlo potomności
     Byś zaś blyszczała wszyskim jednako
     Chocioż w muzeum terozki gościsz.
     • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:01
      Zdeptała szatana

      Knurowsko Madonna na miesionczku stoji
      Toż piekielnych mocy wcale se niy boji
      I gymba djobelsko depto swojom nogom
      Złe siyły jyj przeca przenigdy niy zmogom.
      • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:02
       Przi ołtorzu

       Przi ołtorzu stołaś w swoji strzybny szacie
       Toż wiela knurowian zoglondało na cie
       Ło łaska opieki ciyngym tyż rzykało
       -Dzieciontka i Ciebie zdo sie durś za mało.
       • broneknotgeld Re: Knurów 26.03.07, 13:00
        Gryfno Madonna zaś we Knurowie
        Choć zbajtlowano no muster tako
        Dyć se raduje terozki człowiek
        Już za tom piyrszom niychej niy płako.
      • broneknotgeld Re: Knurów 08.01.11, 18:52
       Kej WOŚP potyrajom
       www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/354551,knurow-gliwice-sztafeta-juz-biegnie-na-wosp,id,t.html
       Dzieciokom dyć pszajom.
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 22:59
    Kościoł w Krywałdzie

    W knurowskim Krywałdzie ciekawy kościołek
    Joch sie nim dziwowoł bo roz żech tam bołech
    Dyć jest to budynek po staryj cechowni
    Kero kedyś była w tutejszy prochowni

    Jak w dwudziestym piyrszym czyńść werku tu szpryngło
    To sie wiela ludzi w ta ideja wprzyngło
    By ze ty cechowni kaplica powstała
    W keryj co dziyń potym załoga rzykała

    Z czasym msze robiyli. Kapelon z Knurowa
    Łod Wawrzyńca chodzioł liturgio łodprowiać
    Potym ze Cyryla no i Metodego
    W końcu parafijo wyrosła ze tego

    Sześdziesiont lot była to jednak kaplica
    A że sie rozrosła cołko okolica
    Do rangi kościoła dzwignońć było czeba
    Antoni Padewski patronym mu z nieba
   • broneknotgeld Re: Knurów 01.05.06, 12:37
    Wito Knurow
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=41116112&a=41122413
    Niy ze dziurow.
   • broneknotgeld Re: Knurów 29.08.06, 19:53
    "Pożegnanie lata" w Knurowie
    2-3.IX. 2006

    We wieczor "Brathanki"
    tyn Knurow zabawiom
    Tako gorki "koniec"
    latu latoś sprawiom.
    • broneknotgeld Re: Knurów 30.08.06, 18:19
     Dziyń Regionalny
     03.09.2006

     Toż w niydziela we Knurowie
     Se zabawi richtig czowiek
     Szołtysek i "Ślonske Trio"
     "Raki" zacznom komedyjo
     Folklor tako "Ślonsk" pokoże
     Niy siedź w doma - Szczyńść Ci Boże.
   • broneknotgeld Re: Knurów 17.01.07, 18:14
    "Sool Knurow" 1892

    Pole gornicze ło takim mianie
    Urzond przidzieloł Skarbowi
    Ze czasym zacznom tu fedrowanie
    Dziynkować trza Velsenowi.
    • broneknotgeld Re: Knurów 13.10.12, 21:22
     Nigdy niy za wiela wsparcio godki naszy
     I mitologijo ślonsko tyż niy straszy
     Radzi my jyj przeca
     Link kłada do Neca
     www.facebook.com/photo.php?fbid=374913275916915&set=pb.195759197165658.-2207520000.1350154637&type=1&theater
     Zowdy wiela trzimia tego w swoji taszy.
    • broneknotgeld Re: Knurów 09.09.13, 22:42
     Izba Tradycji KWK "Knurow"

     Wiyrchym tukej tradycyjo!
     Trza niom asić - kryjolyjo!
     Cudow wiela
     www.facebook.com/media/set/?set=a.517234165018158.1073741850.195759197165658&type=1
     Mo ta sztela
     Kunszt, robota, komedyjo.
  • broneknotgeld Toszek 22.04.06, 20:25
   www.powiatgliwicki.pl/dokumenty.php?id=409&dzial=1315&PHPSESSID=fa79dac7170d392f4d88738e432ca8ac

   Wpiyrw był powiat tyż toszecki
   Wiedzom ło tym nawet dziecki
   Że Glywice sie dzielyły
   Ze tom sztelom w zgodzie żyły.
   • broneknotgeld Re: Toszek 22.04.06, 20:30
    www.powiatgliwicki.pl/dokument.php?dzial=3341&id=5161
    Toszek

    Łoziym wiekow tymu graf miyszkoł tu zocny
    We pobliskich lasach łon lubioł polować
    Gon prowadzioł Toszek - pies we łowach mocny
    Dyć inksze przi niymu niy śmiały se stować

    Roz łodbioł daleko - stracioł swego pana
    Pogonioł za dzikym - łapy fest poniosły
    Aż trefioł na pełno tych zwiyrzy polana
    Tam lochy odyńce w szczympy go rozniosły

    Graf nadjechoł w końcu - wzion to co łostało
    Pochowoł go we wsi - tyż dynkmal postawioł
    No i take miano już miejsce to miało
    Toszek przeca swoje i psa imie wsławioł.
    • broneknotgeld Re: Toszek 22.04.06, 20:32
     www.powiatgliwicki.pl/dokument.php?dzial=3341&id=5163
     Złoto kaczka toszecko

     Jak Leopold Gaschin był tu zamku panym
     Som we wielkim pryku czynsto niywyspany
     Szukoł piykny frelki kero by mu dała
     Miyłość i potomstwo wiela yno chciała

     Stało sie - mioł ślubno - prziwioz jom z daleka
     A piykno tyż była nad zochwyt czowieka
     Dyć w Toszku sie łona za dobrze niy czuła
     Niy miała gowiedzi keryj ziorno suła

     Graf jak sie dowiedzioł kupioł kaczki kury
     Gołymbie furgały jak paczołś do gory
     Terozki we zamku tela było ptoctwa
     Że ludzie pytali - Po co te dziwoctwa?

     A wszysko skiż pszonio tyj gryfnyj Gizeli
     By dobrze sie czuła we swyj nowyj szteli
     Leopold w niyj widzioł wielke szczyńście swoje
     Pedzioł - Dom ci dziubku wszysko co jest moje

     Na pamiontka tego kaczka podarowoł
     Kerom sie tyż tukej niyjedyn dziwowoł
     Piyknie jom zrobiyli ze złota szczyrego
     Gniozdo srebrne miała i jojka do tego

     Była to terozki pamiontka rodziny
     Co szczyńście niyś miała w toszecke dziedziny
     Jednak niy na dugo wszysko to tak trwało
     Ktosik ciepnoł urok - niyszczyńście sie stało

     Dyć jednego razu po wielki zabawie
     Jak wszyscy na zamku pospali sie prawie
     Łogyń buchnoł kajsik - zarozki był wielki
     Wiater mu pomogoł - pryndko trowioł belki

     Gizela von Gaschin we izbie sie budzi
     Chce uciyc ze łognia - na darmo sie trudzi
     We strachu sie ciepie na łobroz łod przodka
     I schodzi w podziymia głymboko do środka

     Ze kaczkom tom złotom uciyko lochami
     Juz ledwo mo siyła przebiyrać nogami
     Zymdlała i ptoka po drodze straciyła
     Jakosik wylazła jak sie łocuciyła

     Śmiertelnie zmynczono do grafa dotarła
     I jymu na rynkach juz wtedy umarła
     A kaczka we lochu do dzisioj kajś leży
     Kedyś jom szukali - teroz niy chcom wierzyć

     Że to jest legynda nojczyńści godajom
     Po prowdzie to przeca pojyńcio niy majom
     Jak lochy pod zamkym sie ciongnom daleko
     Tyn skarb tam na śmiałka ciyrpliwie durś czeko.
     • broneknotgeld Re: Toszek 22.04.06, 20:35
      www.powiatgliwicki.pl/dokument.php?dzial=3341&id=5162
      Bioło Dama ze Toszka

      We piyrszy dziyń Wielkanocy
      Zamek toszecki łobchodzi
      Spotkosz jom tu ło połnocy
      Szterować freli niy godzi

      Bo łona fatra durś szuko
      Co pomarł z wielki żałości
      We dzwiyrza komnat postuko
      Czasym wystraszy tyż gości

      Tako tu bywo łod wiekow
      Skiż historyji ponury
      Kero cie wzruszy czowieku
      Choć żeś ze gruby jest skory

      Grof srogi zamkym tym włodoł
      Gnymbioł poddanych i sługi
      "Djoboł" - niyjedyn nań godoł
      Taki niy znoloz sie drugi

      Wiela skiż niego ciyrpiało
      Głod lochy inksze mynczarnie
      Na nic to wszysko sie zdało
      Ludzie kończyli tu marnie

      Dyć grof mioł sługi wiernego
      Co dboł ło pana jak umioł
      "Dioboł" żył możno skiż niego
      Choć małowiela rozumioł

      Sługa zaś cera mioł szwarno
      Skarb to był jego jedyny
      Bez niyj toż życie już marność
      Grof niy zastompi rodziny

      Zło jednak wielke czychało
      Do Gliwic fatra posłali
      Panu sie cery zachciało
      Jyj łojciec mioł być kajś dali

      Dyć frela sie łopiyrała
      Choć boła tyż zymsty srogi
      Życie za cnota łoddała
      Syn wieczny był dlo niyj błogi

      Do studni wciepli jyj ciało
      Fater znojść cery niy umioł
      Ale sie w końcu wydało
      Pan błond swoj wtedy zrozumioł

      Bo sługa pomarł z żałości
      Niym jednak ducha wyzionoł
      Klontwa nań ciepnoł we złości
      Grof zginoł a zamek runoł

      Yno ta dziołcha na bioło
      Ciyngym ło wszyskim pamiynto
      łojca na murach durś woło
      Co roku - jak momy świynto.
    • broneknotgeld Re: Toszek 29.04.06, 23:28
     Toszek zamkym słynie
     www.zamek.toszek.pl/
     Szczyńście go niy minie.
    • broneknotgeld Re: Toszek 29.04.06, 23:29
     Toż zajta łod Toszka
     www.toszek.pl/
     Zoglondnij na troszka.
   • broneknotgeld Re: Toszek 22.04.06, 22:51
    Toszek

    Już na ty zajcie siedza troszka
    Może wyjada z tym do Toszka
    Bele niy tam kaj niy ma klamek
    Mie by sie marzoł yno zamek.
    • broneknotgeld Re: Toszek 22.04.06, 22:55
     Toszecki zamek

     W lochach tego zamku znojdziesz złoto kaczka
     Choć mie sie coś zdowo że to ta "dziwaczka".
     • broneknotgeld Re: Toszek 22.04.06, 22:57
      Stary Toszek

      Łoziymset lot już cieszy nos Toszek
      Rosł sie poleku jakby po trosze
      Piyrwyj siedzibom był kasztelana
      Potym w biskupie mieli tu pana.
      • broneknotgeld Re: Toszek 29.03.13, 08:15
       Trza karlusa z Toszka
       Powspominać troszka
       www.nowagazetaslaska.eu/taka-jest-nasza-historia/1253-sir-ludwig-guttmann-toszecki-rycerz-jej-krolewskiej-moci.html
  • broneknotgeld Pyskowice 22.04.06, 21:14
   www.powiatgliwicki.pl/dokumenty.php?id=401&dzial=1298
   Coś w gowie blysko
   Założoł Pisko?
   • broneknotgeld Re: Pyskowice 22.04.06, 21:15
    Herb

    Dwie wieże na murach
    Pewnikym niy dziura.
   • broneknotgeld Re: Pyskowice 22.04.06, 23:05
    W starym pyskowickim ratuszu

    Co we tym ratuszu mi sie fest podobo?
    Hajziel pod "czinostkom" - wcale niy pechowo.
    • broneknotgeld Re: Pyskowice 08.11.08, 23:32
     Pyskowicko zjawa

     Biołom Damom jom tu zowiom
     Bo se tako nocom zjawio
     Jo wom ło niyj połosprowiom
     Czamu strach nom ciyngym sprawio

     Se w niymieckich czasach dzioło
     Gastaus stanoł w Pyskowicach
     Służbie było w niym wesoło?
     Mo Szolcowo sroge lica!

     Toż wszyskimi poniywiyro
     Za harowa licho płaci
     Na biydokow źle zaziyro
     Bele łona sie bogaci!

     Ech, "Germania" w Pyskowicach
     Z gospodyni swyj słynyła
     Dyć wiedzieli - sekutnica!
     Istno tego tyż niy kryła

     W końcu śmiertka jom skosiyła
     Pani Szolc na marach leży
     -Bioło Dama se zjawiyła
     W to musicie teroz wierzyć

     Na nic ksiondz mogiła kropi
     -Dusza błonko kajś po grodzie
     Jako żywy to spokopi?
     Niychej z bliźnim zowdy w zgodzie

     Bo za zło co inkszym sprowi
     Może ciynżko pokutować
     Bioło Dama ktoś wybowi?
     Na jyj grobie z downa trowa.
     • broneknotgeld Re: Pyskowice 23.07.13, 12:11
      Światowy Dziyń Latarniow Morskich
      18.VIII.2013

      W trzecio niydziela siyrpnia te świynto
      Latarniom pszaja - bestoż jo wiym to.

      www.facebook.com/events/555937844452251/
      Piyrszy roz cosik na Ślonsku bydzie
      Świynto latarniow drap tako przidzie.
      • broneknotgeld Re: Pyskowice 06.09.13, 22:08
       Kej pożniwowali
       bydom radowali!
       www.dziennikzachodni.pl/artykul/986354,pyskowice-najwiekszy-na-slasku-korowod-dozynkowy-hity-queen-i-skaldowie,id,t.html
  • broneknotgeld Sośnicowice 22.04.06, 21:17
   www.powiatgliwicki.pl/dokumenty.php?id=407&dzial=1313
   Sośnicowice podobnoś rosnom
   Drapko bo jakby tom zdrowom sosnom.
   • broneknotgeld Re: Sośnicowice 22.04.06, 21:19
    Jaki herb?

    Ło jeronie - som mi powiydz!
    -Jaki tyn herb Sośnicowic?
    • broneknotgeld Re: Sośnicowice 02.11.06, 17:53
     Skiż sosny?

     Skiż sosny momy Sośnicowice?
     Możno coś wiyncy ło tym powiycie.
  • broneknotgeld Gierałtowice 22.04.06, 21:23
   www.powiatgliwicki.pl/dokumenty.php?id=399&dzial=1296
   Rożne som ty gminy dziwy
   Prawiom co to cud prowdziwy.
   • broneknotgeld Re: Gierałtowice 22.04.06, 22:53
    Po somsiedzku

    Z Rudom gmina somsiaduje
    Dobrze se w niyj czowiek czuje.
    • broneknotgeld Re: Gierałtowice 22.04.06, 23:24
     Beksza

     W Gierałtowicach terozki Beksza
     Richtig skiż tego łona jest lepsza?
     Toż możno ło tym niy wszyscy wiycie
     Miały jom piyrwyj Ornontowice.
     • broneknotgeld Re: Gierałtowice 01.05.06, 12:43
      W Gierałtowicach
      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=41116112&a=41122640
      Wesołe lica.
      • broneknotgeld Re: Gierałtowice 03.04.07, 20:14
       Co z tego bydzie?
       dom.gazeta.pl/nieruchomosci/1,74335,4033697.html
       Kedy to przidzie?
   • broneknotgeld Chudów 22.04.06, 22:54
    Chudów

    Zamek zaś rośnie
    Choć był w ruinie
    Chnetko radośnie
    Chudów zasłynie.
    • broneknotgeld Re: Chudów 22.04.06, 22:58
     Chudow Foglarów

     W łoziymnostym wieku tyn zamek rozkwitoł
     Bo tyż rod Foglarów w te progi zawitoł
     Chudow i Paniowki potym Bielszowice
     W jejich rynkach były piykne okolice

     W końcu wieku jednak dzioło sie już gorzyj
     Pożar tyż go trowioł choby dopust Boży
     Dugi czas to była wielgachno ruina
     Dopiyro łostatnio łodżywać zaczyna.
     • broneknotgeld Re: Chudów 22.04.06, 23:00
      Kartoflada 2003

      Zaś teroz do siebie zaproszo tyn Chudow
      W nojbliższo niydziela - pełno przeca cudow
      Pudzie sie pobawić - namioty tam bydom
      Bo trza tyż zaradzić jak dyszcze nom przidom

      Kartofle nom tukej Sobieski sprowadzioł
      Ze Wiednia se wrocoł - we Polsce je sadzioł
      Bestoż we Chudowie kartofel jest w zocy
      Sproszo na zabawa aż do samyj nocy.
      • broneknotgeld Re: Chudów 22.04.06, 23:01
       Gierałtowscy w Chudowie

       Dzwigli tyn Chudow - tego sie dowiydz
       Ci Gierałtowscy ze Gierałtowic
       Ich Jan ze Paniow zamek fundowoł
       Sto lot z okładym rod tu panowoł.       Foglerowie

       Mikołaj Fogler zamek w Chudowie
       Zamiynioł w pałac - taki był czowiek
       W końcu i tyn rod łopuścioł włościa
       A w murach wiater gonioł fest gościa.       Franc von Bally

       Za von Ballyego zaś prziszła wiosna
       Sztela piykniała i jakby rosła
       Klontwa durś jednak jakoś wisiała
       W silwester spoloł sie dyć bez mała

       Łod tego czasu wszysko w ruinie
       Ale historio jeszcze niy minie
       Teroz Fundacjo łodbudowuje
       Chudow zaś Ślonzek piyknie promuje.
       • broneknotgeld Re: Chudów 22.04.06, 23:02
        Chudow - 1845

        Aleksander von Bally tu browar postawioł
        Ło kerym historio jakby zapomniała
        Pon przi własnym piwie gości swojich bawioł
        Choć już zaboczyli ło tymu bezmała

        Dyć jednak terozki we gymbie tyn browar
        Chocioż yno jego fundamynta majom
        Pewnie by sie cieszoł chudowski piwowar
        Że pamiontki po nim jednak poznowajom.        Husyty w Chudowie

        Husytom sie zamek łopiyroł chudowski
        Dlo Ślonska ich wojska to był "dopust Boski".
        • broneknotgeld Re: Chudów 22.04.06, 23:03
         "Izba Łod Starki w Chudowie"

         Zrychtowała to tukej nom Organiścioczka
         Ze Chudowa przeca nojpiyrszo Ślonzoczka
         W stary szkole izby jako piyrwy blyszczom
         Chudowianie na tym przeca yno zyszczom.         Wieża

         Wieża zamku w Chudowie łodremontowano
         W piwnicy "muzeum" połoglondać idzie
         Na gorze latryna piyknie zrychtowano
         Dyć jak wos tam nadrze - z tego nic niy bydzie.
        • broneknotgeld Re: Chudów 23.06.07, 23:08
         www.zamekchudow.pl/
         Ta zajta tyż se tukej przido.
    • broneknotgeld Re: Chudów 23.04.06, 09:31
     www.powiatgliwicki.pl/dokument.php?dzial=3341&id=5164
     Bioło Dama z Chudowa

     Graf ze Chudowa we Czechach bawioł
     Tam poznoł tyż zakonnica
     Ło jyj urodzie kożdy durś prawioł
     -"Gryfne niy yno som lica"

     Prziszło ze tego pszonie im wielke
     Frelka z zakonu uciekła
     Za nic przeszkody były w tym wszelke
     Razym niy boli sie piekła

     W Chudowie cicho sie już pobrali
     Dyć radość krotko ich była
     Ślubno choroba pryndko powali
     Kostucha do sia jom wziyła

     Rycerz pochowoł jom we Orzeszu
     Żył som we srogi żałości
     Wiedzioł że przeciw Bogu fest zgrzeszoł
     W duszy niy chowoł łon złości

     Dyć co sie dzieje? W nocy przichodzi
     Do zamku przepiykno zjawa
     Strach z pszoniym jakoś sie razym godzi
     Choć to już niy jest zabawa

     Co noc doglondo chopa swojego
     Na droga jednak narzeko
     Bo gynstym lasym łazi do niego
     Wiy że łon na nia tyż czeko

     Dyć graf nad duchym sie ulitowoł
     Tunel kopali mu sługi
     Tym jakby znak swyj miłości dowoł
     Aż do Orzesza jest długi

     Choć z downych wiekow historio cało
     Godajom ło tym w Chudowie
     I Bioło Dama tu zno niymało
     Niyjedyn widzioł jom czowiek

     Bo wieczno jeji przeca pokuta
     Do dzisioj łazi po murach
     Słychać tyż czasym smutnawo nuta
     Co traci sie kajsik w dziurach.
     • luna-a Re: Chudów ...srebrna dama 01.05.06, 00:32
      I kartoflem, i zakonnicą pięknolicą, i zamkiem się wsławia...
      I najważniejsze, że Broneknotgeld notgeldy aktualnie tam wystawia.
      I właśnie dla Niego, jak owa dama, jam w poświatę srebrną skąpo odziana
      snuję się zwiewna po komnatach. Strzegę skarbów bronkowych do samego rana...

      auuu!
      • broneknotgeld Re: Chudów ...srebrna dama 01.05.06, 09:09
       Toż se notgeld pewni czuje
       Jak go Luna tam wachuje.
     • broneknotgeld Re: Chudów 01.05.06, 09:21
      Ktoś se pyto?
      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=41116112&a=41116235
      -Chudow wito!
      • broneknotgeld Re: Chudów 13.08.06, 12:27
       VII Jarmark Średniowieczny w Chudowie 12-15.VIII.2006

       Chnet cołki tydziyń Chudow se bawi
       Radości wiela nom wszyskim sprawi
       Tako niych blysnie we naszy gowie
       -Uciechy szukej zowdy w Chudowie!
       • broneknotgeld Re: Chudów 21.08.06, 17:05
        Chudów
        www.esil.pl/index.php?g=galerie&el=50&PHPSESSID=ff5899ded7fc82041c6831fab0540402
        Pełyn cudow.
     • broneknotgeld Re: Chudów 10.09.06, 14:01
      Chudow - Kartoflada
      10.09.2006

      Prawie dzisioj Kartoflada
      We Chudowie fest parada
      Sośnierz mo nominacyjo?
      Czy dwojako komedyjo?
      • broneknotgeld Re: Chudów 29.04.07, 22:19


       "Za krola Stasia"
       3.V.2007 godz.15.00

       We Chudowie dyć - łoj Boże
       Chcom tyjater mieć na dworze.
      • broneknotgeld Re: Chudów 05.06.09, 23:34
       Muszketery we Chudowie!
       6-7.VI.2009

       Co se lyngnie komuś w gowie?
       Muszketery we Chudowie?!
       Trzech czy sztyrech zrachujecie?
       We tyn weekynd tam kukniecie?
     • broneknotgeld Re: Chudów 02.08.09, 13:30
      Balony i drachy
      02.08.2009 Chudow

      Bydom w Chudowie tymu dziwować
      Jako te drachy furgajom
      Ze niydzieliczkom przeca radować
      Anong do tego fest majom.
      • broneknotgeld Re: Chudów 16.08.14, 18:43
       Żech przikuloł sie z Chudowa
       Choć loł dyszcz - raduje gowa.

       www.dziennikzachodni.pl/artykul/3541801,jarmark-sredniowieczny-na-zamku-w-chudowie-zobacz-zdjecia,id,t.html
       • broneknotgeld Re: Chudów 17.08.14, 18:18
        Czamu Meluzyna we Chudowie wdycki
        Te karlusy szczypiom za jyj sage cycki?

        www.facebook.com/media/set/?set=a.691917890883117.1073741952.195759197165658&type=3&uploaded=3
        • broneknotgeld Re: Chudów 17.08.14, 18:18
         We Chudowie tyn sie piekli
         Kery wlejzie do ty "Tekli".

         www.facebook.com/media/set/?set=a.691884507553122.1073741948.195759197165658&type=3&uploaded=5
         • broneknotgeld Re: Chudów 17.08.14, 18:19
          Skarbnik we Chudowie niy yno mie dziwo
          Kej po blisku gwizdosz zarozki ci kiwo.

          www.facebook.com/media/set/?set=a.691893027552270.1073741950.195759197165658&type=3&uploaded=4
          • broneknotgeld Re: Chudów 17.08.14, 18:19
           Choć inaczy kusi
           Knipsnońć styknońć musi.

           www.facebook.com/195759197165658/photos/pb.195759197165658.-2207520000.1408288154./691393354268904/?type=3&theater