Dodaj do ulubionych

Powiat Glywicki

22.04.06, 11:36
Jak tam wlyźć ze ślonskim rymym?
www.powiatgliwicki.pl/
Możno tukej se dowiymy.
Obserwuj wątek
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 11:49
    www.powiatgliwicki.pl/dokument.php?dzial=3341&id=5176
    Muzykalny djoboł ze Knurowa

    W samym poczontku łońskego wieku
    Knurow mioł piykno swoja aptyka
    Z kery pigulorz żył dyć czowieku
    Djoboł go zaczoł zaroz fest tykać

    Dom chnet przi zamku kościoł po blisku
    Tu łorganista mioł swoja szkoła
    Trza se kurować czynsto ludziskom
    Choć som we strachu skuli djoboła

    Toż tuplowano utropa tako
    Gyszeft źle idzie - dusza mynczono
    Czort już se cieszoł - aptykorz płakoł
    I zdało mu sie że w końcu skono

    Szczyńściym nad samom aptykom prawie
    Ślusorczyk mody se pomiyszkiwoł
    W dziyń ni mog myśleć łon ło zabawie
    Nocom na krzipkach czasami grywoł

    A że mioł grajfka richtig do smyka
    Djoboł pod dźwiyrza jego prziłazioł
    Karlus skiż tego czyńści chcioł rzykać
    Bies jednak w końcu i tu pysk wrazioł

    Drapko mu krzipek smyk w graba dowo
    Grif insztrumynta wkłodo do drugi
    Dyć recht w tym - wcale sie niy wydowo
    Szpon jego wiela zdo sie za dugi

    Toż do szraubsztoka wkłodo pazury
    Coby ślusorczyk je łofajlowoł
    Czy mioł żałować djobelski skory?
    Dokryńcioł mocno i niy folgowoł

    To ci dopiyro prziszła utropa
    Z kopyta wielke iskry leciały
    Tako w niywoli teroz u chopa
    Wył aże słyszoł go Knurow cały

    W końcu łobiycoł dom niy nowiydzać
    Że sie doł chycić gańba fest była
    Dyć jak krzipkowi nauczka by dać?
    -Przeca po jego stronie zło siyła

    Nic yno zdybać go trza kajś ińdzi
    Tako durś czimoł sie łon Knurowa
    Tref w szponie graby karlusa wpyńdzi
    Piekło go czeko - jego w tym gowa!

    A mioł ślusorczyk lipsta łognisto
    Gorko choć chudo jak szczapa łona
    Dyć we Szlostauchu woda durś czysto
    Lubieli na niym pływać łodkoma

    Tako przi stowie bies se pojawioł
    Już mioł liplinga do piekła porwać
    A dziołcha z kerom dobrze sie sprawioł
    Zdo sie terozki chce biesa dorwać

    Kece we gorze - doł w cołki krasie
    Toż tyn rogaty zaczoł aż skokać
    Czamu uciekosz gupi mamlasie?!
    Bies tako woło - Niy chca szraubsztoka!

    Jest we Knurowie aptyka zocno
    Świynto Barbara mo nad niom piecza
    Słychać tam krzipki durś porom nocnom?
    Czy jo na prożno tako wom kleca?
    • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:03
     Ło Knuroweuszu

     Tyn Knuroweusz ze ksiyńcia łaski
     Za gryfnym lasym dźwigoł osada
     By go czekały tu wiynksze blaski
     Dyć na przeszkodzie stanyła zwada

     Jurny był karlus przi "piyrszy nocy"
     Choć tego prawie żodyn niy bronioł
     Wystykło - frelka wlazła mu w łoczy
     Zarozki za niom ze twardym gonioł

     Cerze łod hexy tyż sie zdorzyło
     Co Knuroweusz dopod jom w lesie
     Chnet knurowiontko se z tym zjawiyło
     No i łostuda - wieść tako niesie

     Muter ze bajtlym frela wygnała
     Do łojca dziecka gyry jom niesom
     Nic że mu wcale dziołcha niy pszała
     Koligacyje fatra dyć cieszom

     A łon tyż wygnoł - złość matki rośnie
     Krew przodkow tako w duszy łodzywo
     Z tym go przeklyła - W nastympny wiośnie
     ze swoji skory bydziesz sie dziwoł!

     Rok drapko minoł - kwiecie zaś sypie
     I przeklyntymu tako chce skokać
     Knuroweuszu - pieroński gnypie!
     Gierow wystyknie dyć dlo guzioka!
     • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:04
      Gliwa

      Toż w końcu szkryfnońć wom przeca musza
      Jako sie zwała łod hexy cera
      Gliwa - już czorno teroz jyj dusza
      Dyć radom na to wywar ze chmiela

      Gusiok se stracioł zły tref tyż tako
      Syn naszy frelki zdrowiuśko chowoł
      Piwo warzyła - czowiek niy płakoł
      Aże skiż tego sławnom sie stowo

      Łoj chmielu zocny - rośnij dziedzinie
      Z ciebie napitku trza wiyncy warzyć
      Szczyńście ty szteli tako niy minie
      Robota zocno - lepszy niy marzyć

      Byś był dorodny gnoju ci czeba
      Zaś kaj dymbina ajchlami suje
      Gusiokow gierow jest "konsek nieba"
      Szczyńście w tym Gliwy - to forsztelujesz.
     • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:06
      Szumi las

      Wieść tako niesom dymbiyńske lasy
      -Był Knuroweusz nasz świniopasym
      Kery chcioł wiela frelek łobskokać
      Dyć skończoł żywot w skorze guzioka.
      • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:07
       Gliwa za synym codziynnie ślinto
       Dyć łon ło matce tyż niy pamiynto
       Durś jakby szuko czegoś we lesie
       Cosik go ciyngym w gynstwina niesie

       Aż roz natrefioł znajomo giera
       Ano uklynknoł przed niom se teraz
       Czy śmierci szukoł? -Miała prosioki!
       W strona istnego niesom je kroki

       Gliwo zapłakoł - powod był prosty
       Zdo sie łoboczoł braty i siostry
       Toż nawet giera to spokopiyła
       Do familiji z tym go przijyła

       Dziwne te stadko po lasach tyro
       Tako kaj dymby czynsto zaziyro
       Ze czasym swoja "dziedzina" zysko
       Se upodobo jedne chlywisko.
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:38
    We chlywiku knurow wiela
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34281&w=30387861
    Tym zocniejszo przeca sztela

    --

    Knurow 1951

    Knurow sie stowo w tym roku miastym
    Wypiyk se udoł bo z dobrym ciastym.
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:57
    Dwanoście kościołow Burzca

    Tela kościołow rzeźbom łozdobioł
    Ołtorze znojdziesz w nich jego
    Toż tyn knurowski tyż łon łobrobioł
    Cyryla i Metodego.
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 20:58
    Gryfno Madonna ze Knurowa

    Świyntego Wawrzyńca kościołek w Knurowie
    Jyj gryfnościom blyszczoł - dziwowoł se czowiek
    Tako i na muster ty gotycki frelki
    We kery kunszt ślonski przeca krył se wielki.
     • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 21:01
      Zdeptała szatana

      Knurowsko Madonna na miesionczku stoji
      Toż piekielnych mocy wcale se niy boji
      I gymba djobelsko depto swojom nogom
      Złe siyły jyj przeca przenigdy niy zmogom.
   • broneknotgeld Re: Knurów 22.04.06, 22:59
    Kościoł w Krywałdzie

    W knurowskim Krywałdzie ciekawy kościołek
    Joch sie nim dziwowoł bo roz żech tam bołech
    Dyć jest to budynek po staryj cechowni
    Kero kedyś była w tutejszy prochowni

    Jak w dwudziestym piyrszym czyńść werku tu szpryngło
    To sie wiela ludzi w ta ideja wprzyngło
    By ze ty cechowni kaplica powstała
    W keryj co dziyń potym załoga rzykała

    Z czasym msze robiyli. Kapelon z Knurowa
    Łod Wawrzyńca chodzioł liturgio łodprowiać
    Potym ze Cyryla no i Metodego
    W końcu parafijo wyrosła ze tego

    Sześdziesiont lot była to jednak kaplica
    A że sie rozrosła cołko okolica
    Do rangi kościoła dzwignońć było czeba
    Antoni Padewski patronym mu z nieba
    • broneknotgeld Re: Knurów 30.08.06, 18:19
     Dziyń Regionalny
     03.09.2006

     Toż w niydziela we Knurowie
     Se zabawi richtig czowiek
     Szołtysek i "Ślonske Trio"
     "Raki" zacznom komedyjo
     Folklor tako "Ślonsk" pokoże
     Niy siedź w doma - Szczyńść Ci Boże.
    • broneknotgeld Re: Knurów 13.10.12, 21:22
     Nigdy niy za wiela wsparcio godki naszy
     I mitologijo ślonsko tyż niy straszy
     Radzi my jyj przeca
     Link kłada do Neca
     www.facebook.com/photo.php?fbid=374913275916915&set=pb.195759197165658.-2207520000.1350154637&type=1&theater
     Zowdy wiela trzimia tego w swoji taszy.
    • broneknotgeld Re: Knurów 09.09.13, 22:42
     Izba Tradycji KWK "Knurow"

     Wiyrchym tukej tradycyjo!
     Trza niom asić - kryjolyjo!
     Cudow wiela
     www.facebook.com/media/set/?set=a.517234165018158.1073741850.195759197165658&type=1
     Mo ta sztela
     Kunszt, robota, komedyjo.
  • broneknotgeld Toszek 22.04.06, 20:25
   www.powiatgliwicki.pl/dokumenty.php?id=409&dzial=1315&PHPSESSID=fa79dac7170d392f4d88738e432ca8ac

   Wpiyrw był powiat tyż toszecki
   Wiedzom ło tym nawet dziecki
   Że Glywice sie dzielyły
   Ze tom sztelom w zgodzie żyły.
   • broneknotgeld Re: Toszek 22.04.06, 20:30
    www.powiatgliwicki.pl/dokument.php?dzial=3341&id=5161
    Toszek

    Łoziym wiekow tymu graf miyszkoł tu zocny
    We pobliskich lasach łon lubioł polować
    Gon prowadzioł Toszek - pies we łowach mocny
    Dyć inksze przi niymu niy śmiały se stować

    Roz łodbioł daleko - stracioł swego pana
    Pogonioł za dzikym - łapy fest poniosły
    Aż trefioł na pełno tych zwiyrzy polana
    Tam lochy odyńce w szczympy go rozniosły

    Graf nadjechoł w końcu - wzion to co łostało
    Pochowoł go we wsi - tyż dynkmal postawioł
    No i take miano już miejsce to miało
    Toszek przeca swoje i psa imie wsławioł.
    • broneknotgeld Re: Toszek 22.04.06, 20:32
     www.powiatgliwicki.pl/dokument.php?dzial=3341&id=5163
     Złoto kaczka toszecko

     Jak Leopold Gaschin był tu zamku panym
     Som we wielkim pryku czynsto niywyspany
     Szukoł piykny frelki kero by mu dała
     Miyłość i potomstwo wiela yno chciała

     Stało sie - mioł ślubno - prziwioz jom z daleka
     A piykno tyż była nad zochwyt czowieka
     Dyć w Toszku sie łona za dobrze niy czuła
     Niy miała gowiedzi keryj ziorno suła

     Graf jak sie dowiedzioł kupioł kaczki kury
     Gołymbie furgały jak paczołś do gory
     Terozki we zamku tela było ptoctwa
     Że ludzie pytali - Po co te dziwoctwa?

     A wszysko skiż pszonio tyj gryfnyj Gizeli
     By dobrze sie czuła we swyj nowyj szteli
     Leopold w niyj widzioł wielke szczyńście swoje
     Pedzioł - Dom ci dziubku wszysko co jest moje

     Na pamiontka tego kaczka podarowoł
     Kerom sie tyż tukej niyjedyn dziwowoł
     Piyknie jom zrobiyli ze złota szczyrego
     Gniozdo srebrne miała i jojka do tego

     Była to terozki pamiontka rodziny
     Co szczyńście niyś miała w toszecke dziedziny
     Jednak niy na dugo wszysko to tak trwało
     Ktosik ciepnoł urok - niyszczyńście sie stało

     Dyć jednego razu po wielki zabawie
     Jak wszyscy na zamku pospali sie prawie
     Łogyń buchnoł kajsik - zarozki był wielki
     Wiater mu pomogoł - pryndko trowioł belki

     Gizela von Gaschin we izbie sie budzi
     Chce uciyc ze łognia - na darmo sie trudzi
     We strachu sie ciepie na łobroz łod przodka
     I schodzi w podziymia głymboko do środka

     Ze kaczkom tom złotom uciyko lochami
     Juz ledwo mo siyła przebiyrać nogami
     Zymdlała i ptoka po drodze straciyła
     Jakosik wylazła jak sie łocuciyła

     Śmiertelnie zmynczono do grafa dotarła
     I jymu na rynkach juz wtedy umarła
     A kaczka we lochu do dzisioj kajś leży
     Kedyś jom szukali - teroz niy chcom wierzyć

     Że to jest legynda nojczyńści godajom
     Po prowdzie to przeca pojyńcio niy majom
     Jak lochy pod zamkym sie ciongnom daleko
     Tyn skarb tam na śmiałka ciyrpliwie durś czeko.
     • broneknotgeld Re: Toszek 22.04.06, 20:35
      www.powiatgliwicki.pl/dokument.php?dzial=3341&id=5162
      Bioło Dama ze Toszka

      We piyrszy dziyń Wielkanocy
      Zamek toszecki łobchodzi
      Spotkosz jom tu ło połnocy
      Szterować freli niy godzi

      Bo łona fatra durś szuko
      Co pomarł z wielki żałości
      We dzwiyrza komnat postuko
      Czasym wystraszy tyż gości

      Tako tu bywo łod wiekow
      Skiż historyji ponury
      Kero cie wzruszy czowieku
      Choć żeś ze gruby jest skory

      Grof srogi zamkym tym włodoł
      Gnymbioł poddanych i sługi
      "Djoboł" - niyjedyn nań godoł
      Taki niy znoloz sie drugi

      Wiela skiż niego ciyrpiało
      Głod lochy inksze mynczarnie
      Na nic to wszysko sie zdało
      Ludzie kończyli tu marnie

      Dyć grof mioł sługi wiernego
      Co dboł ło pana jak umioł
      "Dioboł" żył możno skiż niego
      Choć małowiela rozumioł

      Sługa zaś cera mioł szwarno
      Skarb to był jego jedyny
      Bez niyj toż życie już marność
      Grof niy zastompi rodziny

      Zło jednak wielke czychało
      Do Gliwic fatra posłali
      Panu sie cery zachciało
      Jyj łojciec mioł być kajś dali

      Dyć frela sie łopiyrała
      Choć boła tyż zymsty srogi
      Życie za cnota łoddała
      Syn wieczny był dlo niyj błogi

      Do studni wciepli jyj ciało
      Fater znojść cery niy umioł
      Ale sie w końcu wydało
      Pan błond swoj wtedy zrozumioł

      Bo sługa pomarł z żałości
      Niym jednak ducha wyzionoł
      Klontwa nań ciepnoł we złości
      Grof zginoł a zamek runoł

      Yno ta dziołcha na bioło
      Ciyngym ło wszyskim pamiynto
      łojca na murach durś woło
      Co roku - jak momy świynto.
    • broneknotgeld Re: Pyskowice 08.11.08, 23:32
     Pyskowicko zjawa

     Biołom Damom jom tu zowiom
     Bo se tako nocom zjawio
     Jo wom ło niyj połosprowiom
     Czamu strach nom ciyngym sprawio

     Se w niymieckich czasach dzioło
     Gastaus stanoł w Pyskowicach
     Służbie było w niym wesoło?
     Mo Szolcowo sroge lica!

     Toż wszyskimi poniywiyro
     Za harowa licho płaci
     Na biydokow źle zaziyro
     Bele łona sie bogaci!

     Ech, "Germania" w Pyskowicach
     Z gospodyni swyj słynyła
     Dyć wiedzieli - sekutnica!
     Istno tego tyż niy kryła

     W końcu śmiertka jom skosiyła
     Pani Szolc na marach leży
     -Bioło Dama se zjawiyła
     W to musicie teroz wierzyć

     Na nic ksiondz mogiła kropi
     -Dusza błonko kajś po grodzie
     Jako żywy to spokopi?
     Niychej z bliźnim zowdy w zgodzie

     Bo za zło co inkszym sprowi
     Może ciynżko pokutować
     Bioło Dama ktoś wybowi?
     Na jyj grobie z downa trowa.
     • broneknotgeld Re: Pyskowice 23.07.13, 12:11
      Światowy Dziyń Latarniow Morskich
      18.VIII.2013

      W trzecio niydziela siyrpnia te świynto
      Latarniom pszaja - bestoż jo wiym to.

      www.facebook.com/events/555937844452251/
      Piyrszy roz cosik na Ślonsku bydzie
      Świynto latarniow drap tako przidzie.
    • broneknotgeld Re: Chudów 22.04.06, 22:58
     Chudow Foglarów

     W łoziymnostym wieku tyn zamek rozkwitoł
     Bo tyż rod Foglarów w te progi zawitoł
     Chudow i Paniowki potym Bielszowice
     W jejich rynkach były piykne okolice

     W końcu wieku jednak dzioło sie już gorzyj
     Pożar tyż go trowioł choby dopust Boży
     Dugi czas to była wielgachno ruina
     Dopiyro łostatnio łodżywać zaczyna.
     • broneknotgeld Re: Chudów 22.04.06, 23:00
      Kartoflada 2003

      Zaś teroz do siebie zaproszo tyn Chudow
      W nojbliższo niydziela - pełno przeca cudow
      Pudzie sie pobawić - namioty tam bydom
      Bo trza tyż zaradzić jak dyszcze nom przidom

      Kartofle nom tukej Sobieski sprowadzioł
      Ze Wiednia se wrocoł - we Polsce je sadzioł
      Bestoż we Chudowie kartofel jest w zocy
      Sproszo na zabawa aż do samyj nocy.
      • broneknotgeld Re: Chudów 22.04.06, 23:01
       Gierałtowscy w Chudowie

       Dzwigli tyn Chudow - tego sie dowiydz
       Ci Gierałtowscy ze Gierałtowic
       Ich Jan ze Paniow zamek fundowoł
       Sto lot z okładym rod tu panowoł.       Foglerowie

       Mikołaj Fogler zamek w Chudowie
       Zamiynioł w pałac - taki był czowiek
       W końcu i tyn rod łopuścioł włościa
       A w murach wiater gonioł fest gościa.       Franc von Bally

       Za von Ballyego zaś prziszła wiosna
       Sztela piykniała i jakby rosła
       Klontwa durś jednak jakoś wisiała
       W silwester spoloł sie dyć bez mała

       Łod tego czasu wszysko w ruinie
       Ale historio jeszcze niy minie
       Teroz Fundacjo łodbudowuje
       Chudow zaś Ślonzek piyknie promuje.
       • broneknotgeld Re: Chudów 22.04.06, 23:02
        Chudow - 1845

        Aleksander von Bally tu browar postawioł
        Ło kerym historio jakby zapomniała
        Pon przi własnym piwie gości swojich bawioł
        Choć już zaboczyli ło tymu bezmała

        Dyć jednak terozki we gymbie tyn browar
        Chocioż yno jego fundamynta majom
        Pewnie by sie cieszoł chudowski piwowar
        Że pamiontki po nim jednak poznowajom.        Husyty w Chudowie

        Husytom sie zamek łopiyroł chudowski
        Dlo Ślonska ich wojska to był "dopust Boski".
        • broneknotgeld Re: Chudów 22.04.06, 23:03
         "Izba Łod Starki w Chudowie"

         Zrychtowała to tukej nom Organiścioczka
         Ze Chudowa przeca nojpiyrszo Ślonzoczka
         W stary szkole izby jako piyrwy blyszczom
         Chudowianie na tym przeca yno zyszczom.         Wieża

         Wieża zamku w Chudowie łodremontowano
         W piwnicy "muzeum" połoglondać idzie
         Na gorze latryna piyknie zrychtowano
         Dyć jak wos tam nadrze - z tego nic niy bydzie.
    • broneknotgeld Re: Chudów 23.04.06, 09:31
     www.powiatgliwicki.pl/dokument.php?dzial=3341&id=5164
     Bioło Dama z Chudowa

     Graf ze Chudowa we Czechach bawioł
     Tam poznoł tyż zakonnica
     Ło jyj urodzie kożdy durś prawioł
     -"Gryfne niy yno som lica"

     Prziszło ze tego pszonie im wielke
     Frelka z zakonu uciekła
     Za nic przeszkody były w tym wszelke
     Razym niy boli sie piekła

     W Chudowie cicho sie już pobrali
     Dyć radość krotko ich była
     Ślubno choroba pryndko powali
     Kostucha do sia jom wziyła

     Rycerz pochowoł jom we Orzeszu
     Żył som we srogi żałości
     Wiedzioł że przeciw Bogu fest zgrzeszoł
     W duszy niy chowoł łon złości

     Dyć co sie dzieje? W nocy przichodzi
     Do zamku przepiykno zjawa
     Strach z pszoniym jakoś sie razym godzi
     Choć to już niy jest zabawa

     Co noc doglondo chopa swojego
     Na droga jednak narzeko
     Bo gynstym lasym łazi do niego
     Wiy że łon na nia tyż czeko

     Dyć graf nad duchym sie ulitowoł
     Tunel kopali mu sługi
     Tym jakby znak swyj miłości dowoł
     Aż do Orzesza jest długi

     Choć z downych wiekow historio cało
     Godajom ło tym w Chudowie
     I Bioło Dama tu zno niymało
     Niyjedyn widzioł jom czowiek

     Bo wieczno jeji przeca pokuta
     Do dzisioj łazi po murach
     Słychać tyż czasym smutnawo nuta
     Co traci sie kajsik w dziurach.
   • broneknotgeld Przyszowice 22.04.06, 23:25
    W Przyszowicach (2004)

    Pałac Raczkow remontujom
    Szczyńściym latoś zaś łon blyśnie
    Los sie nad niym jakby ujon
    A i park urodom "tryśnie".

    ---

    Przyszowice 1305

    Toż majom ponoć siedymset lot
    Z czego niyjedyn jest tukej rod
    Zocny gyburstag - idzie se bawić
    Żdziybko tyż duszy radości sprawić.