Dodaj do ulubionych

NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA

09.09.03, 20:58
Kołecki Mirosław
Olsztyn, dn. 2003-09-04
ul. Klasztorna 3m2
10-285 Olsztyn
obrokon@poczta.onet.pl
Niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02.
Nie karany, o wykształceniu podstawowym, posiadającym
na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu kierowca,
nigdzie nie zatrudniony, utrzymujący się z zasiłku MOPS
w Olsztynie.


Sygn. akt II K 1208/03


Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wydział karny

Sprawa: Odpowiedź na akt oskarżenia z dn. 2003-08-27 sygn. akt Ds 2788/03


Dn. 1993-03-20 uległem wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznałem
uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. Krąg szyjny C3 wraz z towarzyszącym mu
krążkiem kręgowym przesunął się w ten sposób, że centralnie uciska rdzeń
kręgowy.
Uznałem, że nie muszę dawać łapówki by uzyskać z tego tytułu rentę i
odszkodowanie z ZUS i PZU. Tu niestety się mocno pomyliłem. ZUS, co prawda
przyznał mi rentę, ale z ogólnego stanu zdrowia, PZU do istniejącej już
umowy postawił nowe warunki następnie nie dopuścił do ich spełnienia. W obu
przypadkach podstawową rolę odegrali tu sędziowie, którzy traktowali mnie
jak przestępcę, a tymczasem wspólnie i w porozumieniu z biegłymi sądowymi
sami dokonywali i nadal dokonują przestępstwa. Polegają one na wydawaniu
opinii lekarskich przez lekarzy, nieposiadających odpowiednich uprawnień.
Sędziowie uznają te badania za doskonałe i nie dopuszczają do przesłuchania
tych lekarzy ani nawet do złożenia wyjaśnień na piśmie.
Ponieważ w2000 r. lekarze oszuści uznali, że wyzdrowiałem i mogę
wykonywać swój zawód kierowcy TIR-a. Zmieniłem taktykę, zacząłem zawiadamiać
prokuraturę o popełnieniu przez tych lekarzy przestępstwa z art. 271 § 1 i 3
kk, a ZUS z art.273 kk.
Prokuratura do prowadzenia dochodzenia w tych sprawach dopuszczała
policjantów, którzy to twierdzili, że art. te dotyczą dokumentów takich jak
dowód osobisty czy prawo jazdy. Innym razem policjant okazał się
niekompetentny do prowadzenia takiej sprawy, za każdym razem kończyło się to
odmową podjęcia dochodzenia potwierdzoną przez wszystkie kolejne instancje z
sądem karnym włącznie. Prokuratura Rejonowa w Olsztynie zaczęła mieć dosyć
moich wizyt. Toteż prowadzący sprawę prokurator Tokarzewski odmówił mi moich
praw do przejrzenia dokumentów i po prostu kazał mi spierdalać z Prokuratury
i więcej tam nie przychodzić. Spowodowało to, że musiałem powiadomić o tym
wyższe władze.
Spowodowało to również, że zakupiłem wysokiej klasy cyfrowy
dyktafon, na którym zacząłem nagrywać kolejne badania lekarskie.
Podczas jednego z takich badań lekarz psychiatra po obejrzeniu moich
zdjęć MRI sam opisuje, że uraz kręgosłupa jest u mnie powodem moich
dolegliwości i zawrotów głowy, pomimo to namawia mnie bym ukrył swoje
dokumenty i podjął pracę w zawodzie kierowcy.
Ponownie złożyłem doniesienie o popełnieniu przestępstwa, ale i tym
razem Prokuratura i Sądy uznały, że lekarze ZUS nie popełnili przestępstwa.
Stwierdzili, bowiem oni, że nie badali mnie zgodnie z moimi kwalifikacjami
do pracy w charakterze kierowcy, lecz zwracali uwagę na moje wykształcenie.
Nie pomogło żadne moje tłumaczenie, że podpisane przez nich dokumenty
stwierdzają, że badania wykonano na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia
1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a ponieważ
w ustawie tej wyraźnie jest napisane, że należy badać zdolność do pracy
zgodną z poziomem posiadanych kwalifikacji lekarze ci popełnili przestępstwo
dołączając swoje badania pod w/w ustawę.
Sprawa, zatem wygląda, że przechodząc badania po wypadku w 1993r.
ani razu nie badano mnie zgodnie z w/w ustawą, a zatem wszyscy lekarze
włącznie z biegłymi sądowymi okazali się przestępcami, takimi samymi
przestępcami są prokuratorzy i sędziowie, którzy do tej pory utrudniają
przeprowadzenie normalnego śledztwa.
Ta sama grupa przestępcza zaczęła mścić się na mojej rodzinie. Już
wcześniej byłem kilka razy pobity przez Policję, następnie zamiast udzielić
nam pomocy po zgłoszonej przez nas kolizji, w której nie braliśmy udziału,
policja, próbowała nas pobić, a nawet zamordować. Gdy zgłosiłem ten fakt do
prokuratury uznano, że nic takiego nie miało miejsca, natomiast po około pół
roku zostałem przez Policję w sposób uwłaczający godności ludzkiej
wyciągnięty z łóżka i bez okazania jakichkolwiek dokumentów przewieziony na
komendę. Tam okazało się, że jestem ścigany listem gończym, bez żadnych
wyjaśnień przewieziono mnie do Zakładu Karnego w Barczewie tam po trzech
dniach przedstawiono mi zarzuty o obrażeniu policjanta.
W tym czasie lekarze ZUS spowodowali sytuację, że moja żona nie
została przyjęta do szpitala na leczenie, o którym wszyscy dużo wcześniej
wiedzieli, spowodowali również to, że po 25 latach pracy odebrano jej
uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, co stało się
bezpośrednią przyczyną zaistniałego zajścia w dniu 20 maja 2003r.

W dn. 2003-12-19 około godz 8:00 przebywałem w swoim pokoju
mieszkania kwaterunkowego znajdującego się w Olsztynie przy ul. Klasztornej
3 m. 2. W mieszkaniu tym w drugim pokoju znajdowała się moja żona Barbara
Kołecka, z którą od 1993 r. jestem w separacji. Wyrokiem sądu zniesiona
została między nami wspólność majątkowa oraz orzeczono o alimentach na córkę
Agnieszkę, która również zamieszkuje z żoną i znajdowała się w tym czasie
razem z żoną w pokoju.
W w/w dn. i czasie włączył się alarm w samochodzie należącym do
mojej żony (samochód ten został sprzedany przeze mnie dla żony za długi
alimentacyjne, pozostaje nadal zarejestrowany na moje nazwisko z powodu
braku decyzji Urzędu Skarbowego), który stał zaparkowany pod naszymi oknami.
Alarm zamontowany w tym pojeździe włącza się tylko w razie nieuprawnionego
otworzenia drzwi tego pojazdu lub spowodowania jego silnego poruszenia.
Ustawiony został w ten sposób by nie uruchamiał się przy silnych podmuchach
wiatru i przy kontakcie z osobami, ze względu na często bawiące się w tym
miejscu dzieci.
A zatem uruchomienie się tego alarmu następowało dopiero z powodu
nieuprawnionego otworzenia drzwi lub np. kolizji, to też natychmiast
podeszłem do okna i zaobserwowałem taką sytuację: samochód marki Deawoo Tico
stał tylnim zderzakiem oparty o przedni zderzak samochodu marki Mercedes 207
D należący do mojej żony. Szyby pojazdów były obmarznięte i przyprószone
śniegiem i dopiero, gdy pojazd, Tico ruszył do przodu można było stwierdzić,
że winę za bezspornie zaistniałą kolizję ponosi kierowca tego pojazdu.
Stojąc przy oknie obserwowałem, co dalej nastąpi.
Pojazd Deawoo Tico jak już wyżej wspomniałem ruszył, przejechał
jednak do przodu oddalając się zaledwie od Mercedesa na odległość około 50
cm. Następnie zatrzymał się otworzyły się drzwi kierowcy i z tego miejsca
wysiadła kobieta, która natychmiast udała się do tyłu pojazdu, z którego
wysiadła. Wyraźnie można było zaobserwować jak Pani ta, kierowca poj, Tico
sprawdza stan tyłu swojego pojazdu po zaistniałej kolizji następnie nie
spoglądając w ogóle na drugi pojazd, czyli Mercedesa należącego do żony,
udała się ponownie do drzwi swego pojazdu.
(Można było zaobserwować, że Pani ta w ogóle nie zainteresowała się
pojazdem, który uszkodziła lub przynajmniej mogła uszkodzić, ponieważ tak
bliska odległość obu pojazdów wymagała w celu ich obejrzenia przyjęcia
odpowiedniej pozycji, czyli wejścia pomiędzy pojazdy, pochylenia się i
zwrócenia głowy w kierunku oglądanego pojazdu. Pani ta wykonała te czynności
kierując jednak swoją głowę tylko w kierunku swego pojazdu.)
Następnie zauważyłem jedynie coś w rodzaju kurzu śniegowego, który
powstaje
Obserwuj wątek
  • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 09.09.03, 21:00
   Następnie zauważyłem jedynie coś w rodzaju kurzu śniegowego, który powstaje
   np. podczas czyszczenia szyb samochodowych z oblodzenia i śniegu. Trwało to
   zaledwie kilka sekund, po czym Pani ta odjechała swoim pojazdem.
   Z orientowałem się, że całe zajście obserwowały z okna swojego pokoju
   moja żona z córką, otrzymałem również od nich informację, że osobą, która
   spowodowała kolizję jest nasza sąsiadka Pani Łój mieszkająca w adaptowanym
   mieszkaniu na strychu w naszej klatce schodowej.
   Ubrałem się, zatem spokojnie, po czym przeszedłem do pokoju
   zajmowanego przez żonę i córkę w celu porozmawiania o zaistniałym zdarzeniu.
   Znałem tą Panią na, tyle, że uważałem ją za osobę kulturalną i godną zaufania,
   nigdy nie było między nami żadnych konfliktów to też w spokoju oczekiwaliśmy
   na pojawienie się tej Pani lub ewentualnie na telefon z informacją na temat
   zdarzenia. Córka udała się na uczelnię a ja z żoną po około godzinie
   zdecydowaliśmy, że ucieczka z miejsca kolizji jest przestępstwem, o którym
   mamy obowiązek zawiadomić organy ścigania.
   Około godz. 8:50 zadzwoniłem pod nr. 997 składając zawiadomienie o
   popełnieniu przestępstwa poprosiłem o przysłanie odpowiedniego patrolu. Osoba
   przyjmująca zgłoszenie wiedziała już o tej kolizji, bowiem stwierdziła, że
   skoro nic się nie stało to żadnego patrolu nie wyśle, po czym rozmowa została
   przerwana.
   Natychmiast ponownie zadzwoniłem pod nr. 997 tym razem stanowczo
   zażądałem przysłania odpowiedniej ekipy w celu dokonania ustaleń dotyczących
   kolizji jak również ścigania przestępcy, ponieważ zachowanie Pani Łój mogło
   wynikać z powodu znajdowania się w stanie upojenia patologicznego lub innego
   stanu, który wyklucza możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponieważ
   tym razem potwierdzono przyjęcie zawiadomienia, ubraliśmy się i wyszliśmy na
   ulicę gdzie w między czasie obejrzeliśmy miejsce kolizji.
   Na świeżym śniegu wyraźnie było widać ślady opon Deawoo Tico
   (wystarczyło zmierzyć odległość tych śladów od zderzaka Mercedesa i
   stanowiłoby to dowód czy doszło do kolizji czy nie) jak również wyraźnie było
   widać ślady kolizji. Pod zderzakiem leżały grudy brudnego lodu na całej jego
   szerokości. Trudno było ustalić w tym momencie, jakie powstały uszkodzenia, za
   które odpowiadała Pani Lój, ponieważ na zderzaku istniały już uszkodzenia
   spowodowane inną wcześniejszą kolizją oraz uszkodzenia lakieru powstałe
   wskutek normalnej długiej eksploatacji pojazdu. Jednak ja znając ten pojazd
   rozpoznałem, że cały zderzak został cofnięty w głąb pojazdu, co świadczyło o
   uszkodzeniu uchwytów mocujących ten zderzak. Rozpoznałem również, powstanie
   nowych pęknięć oraz poszerzenie już istniejących szczególnie w okolicy zaczepu
   służącego do holowania. ( Poprzednia kolizja polegała na tym, że zderzak
   został uderzony z prawej strony przez pojazd omijający Mercedesa od tyłu, a
   zatem zupełnie z innego kierunku i w inne miejsce, pomimo to powstały
   uszkodzenia z powodu wystawania po za zderzak zaczepu służącego do holowania
   zgodnie z konstrukcją tego pojazdu.) Nie było by jednak większych problemów z
   ustaleniem poniesionych strat, ponieważ istnieje dokumentacja w postaci zdjęć
   i opisów fachowców, którzy zajmowali się poprzednią kolizją.
   Od strony ul. Sienkiewicza nadjechał Ford Mondeo bez oznakowania
   policyjnego. Wewnątrz znajdowało się dwóch osobników w mundurach. Ford
   zatrzymał się obok nas i padło pytanie czy to tu zgłaszano o kolizji, (lub coś
   w tym rodzaju) po uzyskaniu potwierdzenia jeden z osobników wysiadł i zaczął
   interesować się naszymi dokumentami. Ponieważ zgłoszenie dotyczyło Mercedesa w
   między czasie stojąc przed nim osobnik ten oglądał z odległości około dwóch
   metrów jego stan.
   Nie pamiętam dokładnie czy ten, który przyjechał Fordem następnie
   zaczął go parkować czy też panowie Ci się przesiadali, ponieważ żaden z nich
   się nie przedstawił nie wiem, który z nich (jak się później okazało) był
   policjantem, a który strażnikiem miejskim. Uważałem przez cały czas, że na
   miejsce przyjechał patrol policyjny złożony z dwóch policjantów. A zatem jeden
   z policjantów rozmawiał z nami stojąc przed Mercedesem żony, drugi zaś
   wykonywał coś dziwnego, co z początku uznałem jako próbę zaparkowania pojazdu
   przez osobę nie mającą o tym pojęcia.
   Ul. Klasztorna, na której się znajdowaliśmy jest ulicą dwukierunkową
   praktycznie bez żadnych zakazów, posiadającą swobodny przejazd w obu
   kierunkach ponadto jest ulicą o bardzo małym natężeniu ruchu drogowego.
   Kierowca Forda postanowił jednak zaparkować go na miejscu przed
   Mercedesem gdzie poprzednio stał Deawoo Tico jednak w odwrotnym kierunku jazdy
   niż stał Tico i z którego sam przyjechał. W tym celu trzeba było odwrócić
   Forda o 180 stopni. Każdy kierowca skorzysta by w tym celu z istniejącego obok
   w odległości 5 m. wjazdu na podwórze, którego swobodnie korzystają ciężarowe
   śmieciarki lub skrzyżowania istniejącego w odległości 10m., z którego właśnie
   panowie policjanci przyjechali lub jadąc 40m. do przodu można swobodnie
   zawrócić na znajdujących się tam rozjazdach. Można również było zawracać na
   ul. mającej nie więcej niż 6m. szer. Jednak należałoby skorzystać z
   istniejącego miejsca na dł. wspomnianych już 40m. wolnej od pojazdów ulicy.
   Kierowca Forda rozpoczął jednak zawracanie na 6-cio m. szer. ul. tuż
   przy Mercedesie. Około 10 razy wykonywał manewr jeżdżąc do przodu i do tyłu.
   Za każdym razem, kiedy jechał do przodu cała pozostała trójka musiała
   ustępować mu miejsca. Trwało to tyle czasu, że gdy wreszcie zakończył swój
   manewr zatrzymując przód Forda na miejscu gdzie poprzednio stał Deawoo Tico w
   odległości około 1m. od zderzaka Mercedesa pozostała trójka trzęsła się z
   zimna.
   To też, ponieważ wszystko zostało już ustalone w kwestii, kto i jakie
   dokumenty musi przedstawić moja żona wraz z dokumentami zaproszona została do
   zaparkowanego już Forda. Ja w tym czasie ponownie obejrzałem pozostawione
   przez Deawoo, Tico ślady. Stwierdziłem, że pomimo starań ślady opon nie
   zostały rozjeżdżone przez Forda i nadal są dobrze widoczne.
   Gdy wszystkie dokumenty zostały już spisane żona wraz z policjantem
   podeszli do mnie z nowym problemem, policjant uznał, że gdyby podać mu jeszcze
   adres miejsca pracy Pani Łój to On mógłby tam pojechać i sprawdzić czy jest
   trzeźwa i jakie ma uszkodzenia na swoim samochodzie, można by również porównać
   ślady pozostawione na śniegu i zderzaku Mercedesa ze śladami z Tico,
   zaczęliśmy nawet poszukiwać innego Tico w celu określenia jak wygląda w ogóle
   tył Tico, jakie elementy ma na takiej wysokości, co mógłby nimi uszkodzić i w
   którym miejscu. Gdy w pobliżu nie było żadnego Tico do porównania policjant
   stwierdził, że skoro nie znamy adresu do pracy Pani Łój to On nie może
   stwierdzić, że w ogóle do kolizji doszło. Pokazywałem ponownie ślady gród
   lodu, które odpadły od zderzaka Mercedesa, ślady opon, pokazałem, jakiej siły
   trzeba użyć by uruchomił się alarm, niestety brak adresu miejsca pracy osoby,
   która dokonała przestępstwa uniemożliwił wykonanie przez policję nawet
   podstawowych czynności takich jak: zabezpieczenie śladów opon, zmierzenie i
   sfotografowanie gdzie się one znajdują, sfotografowanie zderzaka Mercedesa.
   (policja posiada dostęp do informacji, której żądano od nas)
   Policjant, który z nami rozmawiał stwierdził kategorycznie, że do
   kolizji nie doszło, ponieważ On nie może tego stwierdzić, bo nie ma drugiego
   pojazdu a my nie znamy adresu miejsca pracy Pani Łój. Idąc już w kierunku
   drzwi klatki schodowej rozmawiałem z idącą przede mną moją żoną. Powiedziałem,
   że to nie ma już żadnego sensu, że to debilizm, niedługo trzeba będzie podać
   im nr. butów żeby zaczęli ścigać przestępcę. (lub podobnie, na pewno już nie
   zwracałem się z niczym do policjantów. Ponieważ interwencja została zakończona)
   Moja żona idąc przodem otworzyła drzwi zewnętrzne budynku kluczem i
   weszliśmy do środka. Drzw
   • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 04.01.04, 21:19
    Oskarżony:
    Olsztyn dn.,2003-12-09
    Kołecki
    Mirosław

    ul. Klasztorna 3m2
    10-285 Olsztyn
    Niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
    Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
    z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02.
    Nie karany, o wykształceniu podstawowym, posiadającym
    na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu kierowca,
    nigdzie nie zatrudniony, utrzymujący się z zasiłku MOPS
    w Olsztynie.

    Sygn. akt II K 1208/03    Sąd
    Rejonowy w Olsztynie

    II Wydział karny    Sprawa: Wniosek o wyrażenie zgody przez Sąd na utrwalenie przebiegu rozprawy
    za
    Pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Na zasadzie art. 358.
    kpk.


    U Z A S A D N I E N I E

    W dn.,1993-03-20 uległem wypadkowi komunikacyjnemu, który uznany
    został jako wypadek przy wykonywaniu rzemiosła, (wypadek przy pracy) bez
    jakiejkolwiek mojej winy.
    W wypadku tym doznałem urazu czaszki, kręgosłupa szyjnego oraz obrażeń
    wewnętrznych. Spowodowało to między innymi uszkodzenie słuchu, błędnika, a
    uszkodzony kręgosłup uciskając centralnie na rdzeń kręgowy spowodował
    częściowy niedowład lewej części ciała.
    Jako kierowca zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach w celach
    rentowych powinienem być badany przez lekarzy z Medycyny Pracy posiadających
    pozwolenie do przeprowadzania takich badań. ZUS jednak odstąpił od tego
    wymogu, lekarze nie mając pozwolenia nie obawiali się o odpowiedzialność
    karną, bo posiadali ochronę skorumpowanych prokuratorów, sędziów i adwokatów,
    którzy przyznawani mi z urzędu, nie dopuszczali do prawidłowego przebiegu
    rozprawy, gubiąc dokumenty lub po prostu je ukrywając, przez co nie można było
    utrzymać prawidłowych terminów do składania pism procesowych.
    Jako inwalida z uszkodzonym słuchem mogę w całości nie zrozumieć
    prowadzonej rozprawy.
    Z tego nieusuwalnego powodu wnoszę jak powyżej.    Mirosław Kołecki


    • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 12.02.04, 20:20
     Jutro w Sądzie olsztyńskim (Warmińsko – Mazurskie) o godz. 8:30 sala nr. 112
     odbędzie się kolejna rozprawa z oskarżenia Prokuratury Rejonowej o znieważenie
     policjanta i strażnika miejskiego, poprzez powiedzenie na nich, że są debilami.
     Od 11 lat sadzę się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia kręgosłupa w wypadku
     komunikacyjnym. Pracownik PZU S.A. postanowił, że otrzymam odszkodowanie jeśli
     się z nim podzielę. ZUS oraz Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kierował mnie
     na badania przez swoich lekarzy, którzy jak się okazało nie posiadali do
     wykonywania tych badań wymaganych ustawą uprawnień, by nie odpowiadać za
     przekroczenie uprawnień zeznali przed organami ścigania, że badali mnie w inny
     sposób, który był i jest nie zgodny z Ustawą o Rentach itd., Ponieważ ZUS i
     Sądy podejmując decyzje powoływały się jednak na te ustawę, popełniali
     przestępstwo potwierdzenia nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne.
     Tym sposobem zadarłem nie tylko z PZU S.A. i ZUS-em ale również z wydziałem
     sprawiedliwości, który nie chcąc podjąć śledztwa w tej sprawie uznałem za
     skorumpowany. Przez wiele lat oskarżałem wszystkich, którzy ukrywali
     przestępstwa i przestępców w odpowiedzi byłem kilkakrotnie pobity przez
     policjantów, oskarżano mnie również za przestępstwa drogowe, których nie
     popełniłem. Za przejechanie przez skrzyżowanie na czerwonym świetle Sąd
     Okręgowy w Olsztynie skazał mnie na 9 miesięcy, gdy najwyższy wyrok za tego
     typu wykroczenie wynosi 300,00 PLN.
     Oskarżenie o znieważenie tych osób, oparte zostało na ich zeznaniach, żeby
     jednak zrobić ze mnie bandytę, Policja uzbierała szereg wystawianych przez
     różnych funkcjonariuszy notatek służbowych, z których wynika, że w mieszkaniu,
     w którym zamieszkuje wraz z rodziną nikt nie mieszka. Stało się to podstawą do
     rozesłania za mną na całą Polskę listu gończego a następnie wyciagnięcie mnie z
     łóżka i osadzenie w więzieniu w Barczewie.
     Należy tutaj wyjaśnić, że jestem niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do
     pracy i z koniecznością pomocy drugiej osoby do samodzielnej egzystencji z
     powodu urazy kręgosłupa szyjnego w wypadku komunikacyjnym z powodu, którego
     właśnie należy mi się odszkodowanie, o które się tyle lat sądzę.
     Na pierwszej rozprawie Sąd odrzucił wszystkie moje wnioski o przesłuchanie w
     charakterze świadków osoby, które złożyły do akt sprawy swoje notatki, (z
     których powodu zostałem aresztowany) twierdząc, że jest to nie potrzebne,
     ponieważ Sąd tam ich nie umieścił.
     Od wielu lat będąc pod stałym zagrożeniem życia lub wolności, będąc
     dyskryminowanym przez urzędy państwowe, aby chronić się przed szykanami i
     wyrządzeniem mi krzywdy korzystam z cyfrowego dyktafonu. Z licznych nagrań
     można potwierdzić, że policjanci składają fałszywe dokumenty oraz, że po prostu
     kłamią. Zresztą wynika to nawet z zebranych przez nich samych dokumentów
     złożonych do akt sprawy. Policja od początku nie wykonała żadnych obowiązków
     związanych z procedurą zawartą w KPK. Następnie Prokuratura nakładała, co
     prawda wykonanie różnych czynności i obowiązków na Policję, jednak nie podjęła
     żadnych czynności sprawdzających. Teraz Sąd odmawia mi praw zawartych w tym
     kodeksie. Tym sposobem wyrok wydano na mnie zanim sprawa się rozpoczęła. Ta
     sama zorganizowana grupa przestępcza prowadzi już podobne sprawy przeciwko
     obywatelom od wielu lat, ich główną przesłanką jest pokazanie, kto tu rządzi. W
     identyczny sposób prowadzona sprawa, na podstawie schizofrenicznych przewidzeń
     policjanta Deligi trwa już 7 lat i nieuchronnie dąży do umorzenia. Państwo w
     tym czasie ponosi koszty utrzymania całego systemu sprawiedliwości łącznie z
     adwokatami, biegłymi sądowymi a jedynym efektem tego pozostanie uraz psychiczny
     u oskarżonego oraz pozbawienie go możliwości pracy i prawo do odszkodowania.
     Działanie takie jest działaniem przeciwko własnemu narodowi i Państwu powinno
     natychmiast zająć się tym ABW.
     Osoby, które wypowiadają się na tym forum odmiennie po prostu nie rozumieją, że
     cały ten system okrada ich z pieniędzy, żądając wciąż więcej i więcej, a III
     Władza nieźle się bawi udaje że ciężko pracuje.


   • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 12.02.04, 20:11
    Oskarżony:
    Olsztyn dn.,2004-01-15
    Kołecki
    Mirosław

    ul. Klasztorna 3m2
    10-285 Olsztyn
    Niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
    Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
    z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02.
    Nie karany, o wykształceniu podstawowym, posiadającym
    na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu kierowca,
    nigdzie nie zatrudniony, utrzymujący się z zasiłku MOPS
    w Olsztynie.

    Sygn. akt II K 1208/03

    Sąd Rejonowy w Olsztynie

    II Wydział karny

    Sprawa: Wniosek o:
    1. Odroczenie rozprawy głównej sygn. akt II K 1208/03 wyznaczonej na dzień
    2004-01-16 o godz. 8:30 w Sali nr. 112 Sądu Rejonowego w Olsztynie.

    U Z A S A D N I E N I E
    W dniu 2003-12-17 o godz. 10: 25 Poczta Polska dostarczyła mi plik
    dokumentów.
    Dokumenty te skopiowano w odpowiedzi na moje pismo z dnia 2003-12-11
    złożone do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Olsztynie po rozmowie z sędzią
    dnia 2003-12-09 w sprawie o sygn. akt II K 1208/03.
    Dochodzenie w sprawie 28/03 wszczęła Pani st. post. Jolanta Krzaczek dnia 2003-
    01-24. karta akt nr.23. Już na podst. materiałów przekazanych przez Sekcję
    Ruchu Drogowego uznała mnie za przestępcę. W dniu 2003-01-29. karta akt nr. 24,
    25, 26, oraz 2003-02-13. karta akt nr. 30 przesłuchała pokrzywdzonych.
    Następnego dnia tj. 2003-02-14. karta akt nr. 34 sporządza Pani
    Krzaczek notatkę urzędową, twierdząc, że jestem niedobry, składam skargi na
    policjantów i nie stawiam się na wezwania. Art. 225. § 1 i 2. kpa. mówi:
    § 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z
    powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do
    publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem
    dozwolonych.
    § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i
    inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane
    przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do
    składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji do publikacji o
    znamionach skargi lub wniosku.
    Jednak żadne przepisy nie dotyczą policjantów w Olsztynie.
    Dnia 2003-02-20. karta akt nr. 37 Pani Krzaczek znajduje przyjaciela w
    osobie sierż. Mariusza Strumidło, na którego jedno jedyne wezwanie do stawienia
    się w charakterze świadka się nie zgłosiłem, jednocześnie udzielając pełnej
    informacji w piśmie złożonym w Komendzie Miejskiej Policji dnia 2003-02-21
    czyli na trzy dni przed wyznaczonym terminem. Z notatki urzędowej karta akt nr.
    37 wynika, że nie stawiam się na wiele wezwań.
    Dnia 2003-02-21. karta akt nr. 36 Pani Krzaczek postanawia przedstawić
    mi zarzuty na podstawie art. 313 § 1. kpk. Art. ten nakazuje niezwłocznie
    ogłosić je podejrzanemu jednak Pani Krzaczek ukrywa nadal dokumenty i już trzy
    dni później 2003-02-24. karta akt nr. 40 składa wniosek o przedłużenie czasu
    trwania dochodzenia. Minął dokładnie miesiąc od wszczęcia dochodzenia a Pani
    Krzaczek do tej pory nie wysłała do mnie żadnego pisma, do tej pory
    korespondencje prowadziła sama z sobą.
    Prokurator Ewa Tokarzewska przedłuża dochodzenie w uzasadnieniu
    informuje, że: „W sprawie należy wysłać do M. Kołeckiego wezwanie jako
    podejrzanemu za pocztowym potwierdzeniem odbioru. Zależnie od zachowania …
    ewentualnie przesłać akta celem wydania stosownego zarządzenia”
    Pani Krzaczek ma gdzieś zarządzenia Pani Prokurator i dalej realizuje
    uknuty plan.
    Dnia 2003-03-06 wysyła do mnie (pierwsze w sprawie) wezwanie do
    stawienia się dnia 2003-03-13. w charakterze świadka, do akt, karta akt nr. 41
    składa potwierdzenie odbioru, na którym jest napisane: „Wezwanie na dzień 13-03-
    2003 godz. 9:00” nie napisano w jakim charakterze.
    W tym dniu tj. 2003-03-13 o godz. 8:15 moja żona Barbara Kołecka udała
    się autobusem PPKS do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie
    Iławeckim, a zatem jako niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
    Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
    z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02. nie
    miałem zatem żadnych możliwości by stawić się na te wezwanie. Stan mojego
    zdrowia opisywałem w wielu pismach a sprawdzenie tego należy do obowiązków
    Policji i Prokuratury.
    Zgodnie z art. 177. § 2. kpk. można było przesłuchać mnie w miejscu
    pobytu, czyli w miejscu zamieszkania. Pouczenie pkt. 2. na wezwaniu przesłanym
    mi przez Panią Krzaczek, „Skutki niestawiennictwa” mylnie podaje art. kpk.
    zmieniła się również sygn. akt sprawy na D-II-380/03.
    Oczywiście natychmiast powstaje notatka urzędowa karta akt nr. 42
    Mirosław Kołecki nie stawił się. Oczywiście nie ma w niej informacji, że
    wzywano mnie w charakterze świadka i o mojej chorobie.
    Notatki urzędowe z dnia 2003-03-18 karta akt nr. 43 -Strumidło,
    2003-03-20 karta akt nr.
    44 -Krzaczek,
    2003-03-31 karta akt nr.
    45 - Grzelak,
    2003-03-28 karta akt nr. 48 -
    Strumidło,
    jednoznacznie maja świadczyć, że w mieszkaniu przy ul. Klasztornej 3 m.
    2 nikt nie mieszka. Nie podano w nich godzin odwiedzin tego mieszkania przez
    policjantów, co właściwie uniemożliwia podjecie na ten temat jakiejś dyskusji.
    Gdy w dniu 2003-04-22 Pani Krzaczek wystawiała drugie wezwanie, (które
    odebrała moja córka) popełniła po raz drugi oszustwo wzywając mnie w
    charakterze świadka. Załączając kolejno do akt fałszywe notatki urzędowe karta
    akt nr. 52 oraz brak jakiejkolwiek kontroli ze strony Prokuratury na podstawie
    starej zasady „dajcie człowieka a paragraf na niego znajdziemy” doprowadzono do
    wręcz nie wyobrażalnej sytuacji.
    Ciężko chory 50 letni człowiek, który co najmniej trzy razy w miesiącu
    odwiedza lekarza, który będąc pod stałą opieką MOPS-u kilka razy w miesiącu
    jest odwiedzany przez pracownika socjalnego oraz sam odwiedza MOPS pobierając
    zasiłki i dokumenty ubezpieczeniowe. Raptem jest poszukiwany listem gończym po
    całej Polsce.
    Policja i Prokuratura doprowadziła do takiego stanu sprawy w celu
    zrobienia ze mnie bandyty, pomogły w tym Sądy olsztyńskie, które wydając na
    mnie bezprawne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu a następnie
    bezterminowy wyrok w postaci ograniczenia wolności, który trwa nadal
    uniemożliwiły mi uzyskanie uniewinnienia, ponieważ łączyłoby się to z
    odszkodowaniem za bezpodstawne aresztowanie.
    Nie składam wniosku na podstawie art. 37 kpk ale proponuję jego
    rozważenie.
    Powyższy wniosek o odroczenie rozprawy głównej złożyłem uznając sprawę
    za przedwcześnie przedstawioną Sądowi Rejonowemu akta sprawy należy zwrócić
    Prokuraturze celem uzupełnienia.
    Tak jak wspomniałem na wstępie po otrzymaniu akt okazało się, że
    Policja i Prokuratura ukrywała szereg wystawianych przez siebie dokumentów w
    postaci postanowień, od tych postanowień, które należało mi doręczyć z urzędu
    przysługują mi zażalenia.
    Złożyłem zażalenie na postanowienie o zawieszeniu dochodzenia z dnia
    2003-04-24 w sprawie D-II-380/03. RSD-28/03. Ds.-455/03 podjęte przez Komendę
    Miejską Policji w Olsztynie. Zatwierdzone dnia 2003-04-29 przez prokuratora Ewę
    Tokarzewską z Prokuratury Rejonowej w Olsztynie – Północ.
    Do dnia 2004-01-16 nie otrzymałem odpowiedzi.
    Policja i Prokuratura wykonała fikcyjne postępowanie przygotowawcze
    naruszając prawo w tylu art. kpk., że właściwie można przepisać cały kodeks.
    Naruszone zostało również prawo zawarte
  • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 09.09.03, 21:03
   Moja żona idąc przodem otworzyła drzwi zewnętrzne budynku kluczem i weszliśmy
   do środka. Drzwi za nami zamknęły się automatycznie. (drzwi te nie posiadają
   klamki od zewnątrz, żeby je otworzyć trzeba użyć klucza lub zamka
   elektromagnetycznego sterowanego z mieszkań. Drzwi te mają zamontowany od
   środka mechanizm, który sam zamyka drzwi i spowalnia ich zamykanie by nie
   trzaskały)
   Żona znajdowała się już na schodach, gdy tuż za mną drzwi zostały
   wyłamane, przez jednego z policjantów (prawdopodobnie był to strażnik
   miejski). Wyraźnie można było zauważyć, że drzwi zostały wyłamane przy pomocy
   uderzenia w nie wysoko podniesioną nogą. Ogarnęła nas panika zaczęliśmy
   krzyczeć ratunku policja, gdy osobnik ten zatrzymał się, krzyknąłem jeszcze
   raz do żony: leć i dzwoń na policję. W tym momencie podbiegł ten drugi i ku
   naszemu zdziwieniu zabrał swego kolegę, po czym wycofali się do swego
   samochodu.
   My udaliśmy się do swego mieszkania. A następnie obserwowaliśmy tych
   Panów przez okno zastanawiając się jednocześnie, co dalej robić. Postanowiłem
   udać się natychmiast do prokuratora i to zrobiłem, wyszedłem z budynku
   wykorzystując drzwi prowadzące na podwórko. Szedłem najszybciej jak tylko
   mogłem, przechodząc skrzyżowanie przy Placu Bema mając zielone światło
   zostałem dosłownie najechany przez Forda Mondeo. Pojazd ten zauważyłem w
   ostatniej chwili znajdując się już, co najmniej na środku jedno kierunkowej
   ulicy posiadającej dwa pasy ruchu, gdybym się nie cofnął na pewno zostałbym
   przejechany. Policjanci siedzący w Fordzie natychmiast zawrócili, jednak
   popełnili ten sam błąd, co na ul. Klasztornej. Manewr ten wykonali za wcześnie
   i znaleźli się za stojącym na światłach autobusie, pobiegłem wtedy dalej,
   jednak zauważyłem jak Ford Mondeo wjeżdża na chodnik znajdujący się koło
   apteki przecinając mi drogę do Prokuratury. Wycofałem się ponownie i udając,
   że wchodzę za budynek przy moście zatrzymałem się na jego skraju obserwując,
   co ścigający mnie bandyci dalej zrobią. Ponieważ wjechali oni następnie
   właśnie w bramę pomiędzy tym budynkiem, pobiegłem szybko na wiadukt kolejowy
   następnie idąc cały czas w kierunku swego mieszkania przechodziłem przez rynek
   przy ul. Kolejowej. Spotkałem tam znajomego, który zauważył, że mam całą lewą
   dłoń zalaną krwią. Znalazłem wtedy ranę szarpaną na palcu serdecznym lewej
   ręki i zawinąłem ją w chusteczkę higieniczną. W między czasie opowiedziałem
   znajomemu o bandyckim napadzie i pościgu prowadzonym przez umundurowanych
   bandytów.
   Następnie udałem się do mieszkania, dowiedziałem się tam od żony, że
   parę minut po moim wyjściu dwaj umundurowani bandyci zapukali do drzwi naszego
   mieszkania, zażądali oni widzenia się z panem Kołeckim. Żona poinformowała
   ich, że Pan Kołecki udał się do Prokuratury. Natychmiast zadzwoniłem do
   Prokuratury informując, że nie mogę się do Prokuratury dostać, ponieważ dwóch
   bandytów przebranych za policjantów chce mnie zamordować, obiecano mi, że ktoś
   z prokuratury do mnie przyjdzie i przesłucha mnie na miejscu.
   Próbowałem jeszcze powiadomić policję o tym zdarzeniu, ale nie chciano
   ze mną rozmawiać.
   Następnego dnia tj. 2003-12-20 udałem się do kasy MOPS w celu pobrania
   zasiłku, wewnątrz pomieszczenia zastałem siedzącego na ławce w kącie
   umundurowanego strażnika miejskiego oraz stojącego za drzwiami osobnika,
   którego mundur wskazywał na to, że jest to policjant. Policjant ten
   uśmiechając się do mnie oraz swoim zachowaniem dawał mi do zrozumienia, że
   mnie zna, zastanawiałem się przez chwilę czy nie powinienem się z nim
   przywitać podając mu rękę (przywilej osoby starszej) ale osobnik ten sam
   przypomniał mi, że brał udział w bezprawnym ataku na moja osobę dzień
   wcześniej, po czym przystąpił do tłumaczenia mi co w obecnej sytuacji może mi
   zrobić, ja ostrzegłem go, że mimo mojego wieku i choroby nie będę miał żadnych
   trudności w obronie swego życia i zdrowia a następnie zaproponowałem mu by
   wyładował swoją złość kopiąc drzwi tak jak to uczynił dzień wcześniej.
   Zagroził mi w tedy, że zadzwoni po swoich kolegów. Wyśmiałem go mówiąc by
   skatowali mnie wraz ze strażnikiem miejskim, który w widoczny sposób swoim
   zachowaniem wykazywał, że również ma chęć na takie rozwiązanie. Pokazałem im
   dyktafon oraz powiedziałem, że za drzwiami znajduje się moja żona, pokazałem
   również, że w kasach MOPS siedzą dwie Panie, które po prostu śmiały się z ich
   zachowania.
   W rezultacie policjant ten, chwaląc się poinformował mnie, że wnieśli
   oni na mnie sprawę do sądu o próbę wyłudzenia odszkodowania.
   Komenda Miejska Policji w Olsztynie przeprowadziła postępowanie w tej
   sprawie. Okazało się, że umundurowanym osobnikiem, którego ja brałem za
   policjanta był strażnik miejski Mariusz Dudek. (Strażnik ten był również dzień
   wcześniej uczestnikiem dokonanego na mnie i mojej żonie napadu) Policja
   stwierdziła również, że: „obecny tam strażnik miejski Mariusz Dudek
   powiedział, że zgłoszenie o nie zaistniałej kolizji drogowej może skutkować
   przeprowadzeniem postępowania przygotowawczego w kierunku usiłowania
   wyłudzenia odszkodowania.”
   Z przeprowadzonej w dniu 2003-12-20 w MOPS rozmowy bezspornie wynika,
   że strażnik miejski Mariusz Dudek jeszcze w tym dniu nie czuł się obrażony
   natomiast oskarżając mnie o popełnienie przestępstwa próby wyłudzenia
   odszkodowania sam przestępstwo popełnił.

   Dn. 2002-12-23 Kołecka Barbara w Policji Miejskiej w Olsztynie złożyła
   wniosek o sporządzenie na piśmie ustaleń dotyczących kolizji z dn. 2002-12-19.
   Wniosek ten uznano również jako skarga. W pismach Komendy Miejskiej z dn. 2003-
   01-13 skargę oddalono a z dn. 2003-02-03 nie potwierdzono faktu zaistnienia
   kolizji. Składając zeznania w tej sprawie Barbara Kołecka odmówiła składania
   zeznań jako świadek z powodu gdyż Mariusz Dudek strażnik miejski,
   funkcjonariusz państwowy poinformował nas o wniesieniu oskarżenia o próbę
   wyłudzenia odszkodowania.
   Ponieważ Policja Miejska nie chciała ujawnić, w jakiej firmie i czy w
   ogóle Pani Łój ubezpieczyła swój pojazd (Nie ujawniono do dnia dzisiejszego)
   zgodnie z prawem Barbara Kołecka w dn. 2003-01-06 zgłosiła szkodę w swoim
   pojeździe w PZU S.A. Oddział w Olsztynie. Mając prawo wyboru zakładu
   ubezpieczeniowego, który ma obowiązek i nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia
   oraz wykonania odpowiednich czynności w przypadku ucieczki sprawcy lub innej
   przeszkody uniemożliwiającej sprawdzenie gdzie lub czy sprawca był
   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, wybrała PZU S.A. W tym zakładzie
   istnieją, bowiem dokumenty i zdjęcia z poprzedniej kolizji, ułatwiłoby to na
   pewno oszacowanie szkody.
   W momencie, kiedy Barbara Kołecka wraz z inspektorem PZU S.A. udawała
   się do zaparkowanego w pobliżu PZU S.A., swojego pojazdu w celu wykonania
   ekspertyzy, zostali zatrzymani przez p. Kowalską, innego pracownika PZU S.A.
   Zabroniła Ona przyjęcia zgłoszenia, ponieważ sprawca jest ubezpieczony w innej
   firmie. Uzasadniła to, że dzwoniła w tej sprawie na Policję i tak ją
   poinformowano, kategorycznie odmówiła podania, w jakiej firmie ubezpieczona
   była Pani Łój. (całe zdarzenie nagrano na dyktafonie)
   Następnie wszystkie dokumenty przesłano do Ubezpieczeniowego Funduszu
   Gwarancyjnego w Warszawie.


   Z odpowiedzi jednoznacznie wynika, że inspektorat I PZU S.A. w
   Olsztynie oraz Policja popełnili przestępstwo. W takim stanie rzeczy
   Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował Barbarę Kołecką, że: „nie
   jest instancją nadrzędną nad firmami ubezpieczeniowymi jak też organami
   ścigania. Ingerencja w sposób działania wymienionych jednostek wykracza poza
   zakres udzielonych nam kompetencji.”
   Pani Łój również otrzymała te same dokumenty, co UFG w Warszawie, do
   dnia dzisiejszego Barbara Kołecka nie otrzymała żadnej odpowiedzi od tej Pani.
   Powinna zawiadomić o popełnieniu przestępstwa, ale się bała, co
   okazało się nie bezpodsta
  • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 09.09.03, 21:08
   Powinna zawiadomić o popełnieniu przestępstwa, ale się bała, co okazało się
   nie bezpodstawne. Ta sama zorganizowana grupa przestępcza, na podstawie
   potwierdzenia nie prawdy w dokumentach, w dn, 2003-04-21 odebrała mojej żonie
   prawo do zasiłku rehabilitacyjnego, prawo do dalszego leczenia, prawo do
   podjęcia pracy, prawo do uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Sprawa sądowa
   prowadzona przez skorumpowane sądy może trwać aż do jej śmierci. (jeszcze nie
   wyznaczono ani jednego terminu )

   Dn. 2003-01-02 zainspirowany wystąpieniem w telewizji nadinspektora
   policji Władysława Padło napisałem pismo zatytułowane „Policja Miejska w
   Olsztynie”, przekazałem te pismo Komendzie w Olsztynie oraz pocztą do
   Rzecznika Praw Obywatelskich. Pomimo podania przez telewizję adresu
   internetowego do Komendy Głównej Policji nie potwierdzono otrzymania moich e-
   mail’i. W odp. od Komendy Miejskiej w Olsztynie pismo te uznano jako
   bezzasadną skargę, natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich skierował moje pismo
   do prokuratury.
   Prokurator Prokuratury Rejonowej w Olsztynie Tomasz Kossakowski
   prowadząc tę sprawę sygn. akt DS. 1222/03 odmówił wszczęcia dochodzenia z
   powodu mojego złego stanu zdrowia twierdząc, że Policja wyjaśniła już tę
   sprawę uznając ją jako bezzasadną. Nie wnosiłem nawet odwołania od tego
   postanowienia, bowiem zorganizowana grupa przestępcza i tak nie dopuściłaby do
   wszczęcia jakiegokolwiek dochodzenia przeciwko swym żołnierzom. Wiedziałem, że
   grozi mi niebezpieczeństwo a nie przyjęcie mojej żony do szpitala, oraz
   pozbawienie jej prawa do życia potraktowałem jako cios poniżej pasa. Ponadto
   otrzymywałem już wystarczającą ilość wezwań z policji i z prokuratury by lada
   dzień spodziewać się podjęcia przeciwko mnie działań bezpośrednich.
   Dn. 2003-05-20 w MOPS sprowokowano sytuację, która prowadziła mnie
   prosto do więzienia, jednakże w trakcie tej prowokacji uszkodzono mi kręgosłup
   i chwilowo zaniechano tych działań.
   Jak już wyżej wspomniałem, otrzymywałem z Policji i Prokuratury sporo
   wezwań bym stawiał się u w/w w charakterze świadka, na większość z nich
   odpowiadałem pisemnie. Powołując się na art. 26 § 1 kk., oraz przedstawiając
   zaświadczenia lekarskie i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składałem
   oświadczenia, że nie mogę osobiście przybyć na te wezwania i proszę o
   dokonanie tych przesłuchań w miejscu zamieszkania.
   Policjanci po sprawdzeniu moich dokumentów sami nie chcieli mnie
   przewozić, toteż przesłuchania dokonywali u mnie w mieszkaniu.
   W dn. 2003-06-30 dwóch policjantów wtargnęło do mojego mieszkania,
   ponieważ na ich drodze stanęła moja córka Agnieszka powiedzieli: policja, czy
   jest tata? Córka potwierdziła moją obecność i pokazała drogę do mojego pokoju.
   Dwóch nieumundurowanych osobników weszło do mojego pokoju, usłyszałem
   słowa policja, wstawać, pojedzie pan z nami. Leżałem jak zwykle w łóżku, w
   którym spędzam większość czasu, osobnicy nie przedstawili się, a ja zapytałem,
   o co chodzi. W odpowiedzi na różne moje pytania usłyszałem: Jest pan
   aresztowany, wystawiono na pana list gończy, my nie wiemy, o co chodzi,
   żadnych dokumentów łącznie z listem gończym nie posiadamy, ponieważ nie
   spodziewaliśmy się, że pan będzie w domu. Zażądałem wtedy okazania dokumentu
   tożsamości, oraz zadzwoniłem pod nr. 997 w celu potwierdzenia i zapytania, o
   co chodzi. Potwierdzono jedynie, że wysłano do mnie policjantów w celu
   dokonania aresztowania, nie uzyskałem więcej żadnej informacji. Policjantów
   znajdujących się u mnie w domu poinformowałem o moim urazie kręgosłupa i
   istniejącym problemie podczas ewentualnego przewożenia, zamiast lekarza
   wezwano pomoc w postaci dwóch następnych tym razem umundurowanych policjantów,
   z których jeden od razu przeszedł do działania, ściągnął ze mnie kołdrę
   obnażając moje gołe ciało przy mojej córce, która krzycząc, co Pan robi
   natychmiast odepchnęła go i przykryła mnie ponownie. Policjant zaczął się
   tłumaczyć skutkiem, czego, ponownie wysłuchano o mojej chorobie, uzgodniliśmy
   nawet, że się ubiorę i przejdziemy do komendy pieszo. Niestety chamskie
   zachowanie się jednego z policjantów oraz dokonywanie rewizji za moimi plecami
   spowodowało, że ponownie zażądałem przewiezienia mnie przy pomocy lekarza.
   Lekarz pogotowia ratunkowego, kazał mi założyć kołnierz ortopedyczny, dał mi
   zastrzyk przeciw wymiotny i pozwolił na przewiezienie mnie do Komendy.
   Wychodząc uwzględniając żebym tego nie słyszał poinformował jednego z
   policjantów: jak będziecie go przewozić to ostrożnie, uważajcie żebyście nie
   mieli kłopotów, łatwo można zrobić mu krzywdę i będziecie za to odpowiadać.
   Jestem pewny, że gdyby poinformowano lekarza o powodzie mego
   aresztowania nigdy by się na to nie zgodził.
   Na Komendzie Policji otrzymałem protokół zatrzymania osoby oraz
   postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie z dn. 2003-05-26 sygn. akt II Ko1
   263/03. Postanowienie te stworzyła Sędzia ASR Iwona Litwińska przy udziale
   Prokuratora Rej. Krzysztofa Stodolnego. (Na te postanowienie w Zakładzie
   Karnym złożyłem zażalenie, następnie aneks do tego zażalenia. Do dnia
   dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi, co sprawia, że postanowienie te nadal
   jest nie prawomocne)
   Dnia 2003-05-26 w w/w postanowieniem postanowiono wobec mnie
   zastosować tymczasowe aresztowanie. „Zastosowanie tymczasowego aresztowania na
   podst. art., 249 § 1 kpk, art., 258 § 1 pkt 1 kpk, art., 259 § 4 kpk stanowi
   obrazę prawa. Zarzucany mi czyn z art. 226 § 1 KK nie stanowi zagrożenia w
   stosunku, co, do którego, należy stosować areszt tymczasowy tym bardziej, że
   jak wynika z przedstawionych mi w sposób nie zgodny z prawem zarzutów, użyte
   przeze mnie słowa nie mogą zostać uznane za obraźliwe w stosunku do pełniących
   służbę funkcjonariuszy, ponieważ słowo „ debilizm”, „debil”:
   1. debilizm (łc. debilis) psych. lekka forma niedorozwoju umysłowego
   umożliwiająca naukę czytania, pisania, prostego zawodu oraz czynności...

   debil (fr. débile z łc. debilis ‘ułomny, słaby’) ktoś
   niedorozwinięty umysłowo. Hasło opracowano na podstawie „Słownika Wyrazów
   Obcych...

   ...a zatem ewentualnie użyte przeze mnie słowo lub słowa
   adekwatnie odzwierciedlały zachowanie się tych osób w miejscu czasie zgodnym
   ze zdarzeniem.
   2. Postanowienie Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
   Białymstoku sygn. akt III AUz 4 / 03
   3. słowa te nie mogą zostać uznane za obraźliwe, ponieważ są to
   ogólnie uznane słowa stosowane przez społeczeństwo, a w szczególności
   przez lekarzy określające stan psychiczny osoby lub formę jego zachowania.
   Określenie katar czy nazwa każdej innej choroby mogłoby, zatem być użyte w
   celu aresztowania lekarza czy sędziego. Np. Sąd Okręgowy w Olsztynie
   niezgodnie z prawdą i wiedzą medyczną uznał u mnie”

   Kiła, syfilis, choroba weneryczna wywołana przez infekcję krętkiem bladym
   (Spirochaeta pallida, Treponema pallidum), szerząca się głównie drogą... „

   4. nie przeprowadzono żadnych badań tych funkcjonariuszy, które
   wyeliminowały by istnienie tego schorzenia czy zachowania się w dniu
   zdarzenia, które pozwala stwierdzić o ich niewinności.

   Również oskarżenie mnie o uporczywe nie stawianie się na wezwanie organów
   ścigania nie może mieć uzasadnienia, ponieważ jako pierwszy złożyłem w tej
   sprawie odpowiednie pisma. Pisma podobne złożyła również Barbara Kołecka.
   Prokurator prowadząca sprawę potwierdziła, że pisma takie są jej znane, w dniu
   2003-07-01 odpowiedziała, bowiem na pytanie zadane przez moją żonę „ Za co Pan
   Kołecki został zatrzymany?” - „Powinna Pani wiedzieć przecież pisaliście
   obydwoje”.
   Tak jak już napisałem w zażaleniu nie byłem wzywany w w/w sprawie ani
   razu w charakterze podejrzanego. Natomiast na wezwania w charakterze świadka
   odpowiadałem pisem
  • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 09.09.03, 21:10
   . Natomiast na wezwania w charakterze świadka odpowiadałem pisemnie informując
   o całym zdarzeniu oraz stanie mojego zdrowia załączałem również zaświadczenia
   i informację o stopniu niepełnosprawności.
   Zastosowanie, art., 258 kpk można określić jedynie tym samym
   schorzeniem, co wymyślili na siebie sami oskarżający mnie funkcjonariusze.
   Należy, bowiem zastanowić się, przed czym miałbym uciekać skoro nikt do tej
   pory o nic mnie nie oskarżył.” Jest to treść złożonego aneksu do zażalenia na
   postanowienie z dn. 2003-05-26.
   Następnie przewieziono mnie do Zakładu Karnego w Barczewie, wykonano
   badanie lekarskie, po którym lekarz odmówił mi przyznania lekarstw, pomimo że
   lekarstwa, które pobierałem trzeba było pobierać na stałe a przerwanie
   pobierania można było wykonać stopniowo zmniejszając dawkę. Z tego powodu
   podjąłem protest w postaci nie przyjmowania żywności ani napoi.
   Zarzuty przedstawiono mi po upływie 48 godz od aresztowania.
   Zasięgnięto opinii biegłych, którzy w zakładzie karnym twierdzili, że nie mogę
   być dalej przetrzymywany w więzieniu ze względu na stan zdrowia, ale w swej
   opinii napisali całkiem coś innego, przy czym opinię tę oparli o stwierdzenia,
   których nie można uzyskać bez przeprowadzenia specjalistycznych badań. Takie
   badania były już przeprowadzane w szpitalach, a wyniki nie potwierdzają
   istnienie chorób, na których oparli swoją opinię biegli sądowi.
   Dn. 2003-07-04 prokurator Ewa Tokarzewska (prokurator Tokarzewski
   kazał mi spierdalać z Prokuratury itd.) postanowiła oddać mnie pod dozór
   Policji mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania
   przygotowawczego.
   Złożyłem na te postanowienie zażalenie, które zostało utrzymane w mocy
   przez sędzię ASR Iwonę Litwińską uzasadnienie to „Zażalenie podejrzanego nie
   zasługuje na wyjaśnienie”

   REASUMUJĄC
   Od ponad 10-ciu lat prowadzę walkę z III władzą, która nie bacząc na Ustawy,
   na Konstytucje oszukuje obywateli i Państwo. Wydawane przez Sądy wyroki na
   podstawie przez siebie wymyślonych praw powoduje składanie skarg przeciwko
   Polsce i związane z tym odszkodowania.
   Te oskarżenie mnie nie jest pierwszym ani zapewne ostatnim,
   spowodowane zostało beznadziejną sytuacją, w jakiej znalazła się zorganizowana
   grupa przestępcza, w której III władza stanowi główny trzon. Przez wiele lat
   starałem się by ujawnić fakt wystawiania przez lekarzy ZUS dokumentów, których
   potwierdzano nie prawdę. (opisane na wstępie tego pisma) III władza robiła
   wszystko żeby do tego nie dopuścić. Ja jednak dobrze znam swój cel i pomimo,
   że prokurator Mariola Maślany umorzyła dochodzenie w dn. 2002-10-18 w sprawie
   DS. 3425/02 to w uzasadnieniu tego postanowienia ujawniono, że lekarze ZUS nie
   wykonują badań zgodnie z ustawą do tego przeznaczoną. Przyznając się do tego
   potwierdzili również, że nie posiadają uprawnień do wykonywania badań
   kierowców. Orzeczenia lekarskie oraz podpisane przez tych lekarzy wywiady
   zawodowe świadczą, że wykonywane przez nich badania są wykonywane na podstawie
   tych ustaw i posiadania uprawnień do badań kierowców. ZUS potwierdza to
   wystawiając decyzję z informacją, że wydano ją na podstawie Ustawy z dn. 1975-
   06-12 lub 1998-12-17 Dz. U. NR. 162 itd.
   W dn.2002-11-28 złożyłem do ZUS, Prokuratury Rejonowej oraz lekarza
   konsultanta ZUS o mogącym nastąpić kolejnym przestępstwie polegającym na tym,
   że lekarz bez posiadania uprawnień do badania kierowców takie badanie wykona.
   Prokurator Krzysztof Stodolny tak zamataczył sprawę, że przestępstwa dokonano
   bez żadnej trudności i przeszkód. Następnie wezwano mnie do Prokuratury
   Rejonowej w Olsztynie na godz. 9: 00 dn.
   2002-12-19. W tym dn. policjant wraz ze strażnikiem miejskim nie dopuścili bym
   do prokuratury dotarł, zawiadomiłem prokuratora o tym zdarzeniu telefonicznie
   i obiecała mi, że kogoś zaufanego przyśle. Tymczasem wezwanie przysłała mi ta
   sama policjantka sierż. Aleksandra Żabińska, która wcześniejszą sprawę
   umorzyła, chyba dostała tę sprawę za karę, bo w uzasadnieniu ujawniła
   przestępstwa dokonane przez lekarzy. Tym razem już nie dopuściła do żadnego
   postępowania, wezwanie dla mnie wypisała w nowy rok dn.2003-01-01 do
   osobistego stawiennictwa, w dn. 2003-01-06 a więc już z założenia wezwanie te
   nie miało do mnie dotrzeć na czas, wysłano je 2003-01-03 w piątek, więc
   dotarło do mnie 2003-01-06 o godz. 10: 30 tj. 1 godz. i 30min. po ustalonym w
   nim czasie (potwierdzone przez Pocztę Polską) i tym sposobem prokurator Piotr
   Murzynowski odmówił wszczęcia dochodzenia Sygn. akt 2 Ds., 98/03. Pomimo, że
   złożyłem zażalenie dokładnie informując o posiadaniu potwierdzonych dokumentów
   Prokurator Okręgowy Olga Sałacińska nie przychyliła się do złożonego
   zażalenia. Większość tych spraw w Sądzie Rejonowym prowadzi prawdopodobnie
   szefowa zorganizowanej grupy przestępczej SSR J. Naworska. Uzyskanie od niej
   Sentencji Postanowienia graniczy z cudem, J. Naworska nie rozróżnia
   zarządzenia od postanowienia, stosuje również dyskryminację ludzi biednych,
   nieposiadających majątku.
   Sędziowie i prokuratorzy stosują metody, ukrywania dokumentów i
   zastraszenia, np. za przejechanie skrzyżowania na czerwonym świetle zostałem
   skazany na 9 miesięcy. Gdy powiadomiłem o tym Rzecznika Praw Obywatelskich
   oraz Prokuraturę Krajową Sąd Rejonowy wysłał inny wyrok, teraz mam dwa
   prawomocne wyroki w tej sprawie, zanim zdążę wyjaśnić tę sprawę Sąd może
   posadzić mnie do więzienia.
   Prokurator Prokuratury Okręgowej Naczelnik Wydziału Postępowania
   Przygotowawczego Janina Jurewicz-Jankowska odpisała mi tak: „Odnośnie zaś
   kwestionowanej treści wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 18.02.2002 r. sygn.
   VII Waz 8/01, którego „odpis” dołączył Pan do cytowanego pisma na poparcie
   swoich wywodów, informuję, iż znajdujący się w aktach IX Wydziału Grodzkiego
   Sądu Rejonowego w Olsztynie wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 18.02.2002 r.
   sygn. IIV Waz 8/01 zawiera zupełnie inną treść w pkt I” dalej brzmi to tak:
   jak se Pan chcesz to se go weź. Pani Naczelnik napisane przez siebie
   słowo „odpis” wzięła w cudzysłów, co oznacza, że wie o dokonaniu przestępstwa,
   ale co to ją obchodzi?
   Również w sprawie powyższej posiadam dwa różne orzeczenia, lekarze
   orzecznicy ZUS twierdzą, że jestem zdolny do wykonywania swego zawodu,
   kierowcy. Lekarze mający uprawnienia do badań kierowców twierdzą, że nie
   jestem zdolny do prowadzenia żadnych pojazdów mechanicznych, z tego powodu
   Urząd Miasta Olsztyna w trybie natychmiastowym odebrał mi prawo jazdy. Jak
   zatem wykonywać swój zawód? Czy w sprawie powyższej II K 1208/03 otrzymam
   dożywocie w zawieszeniu? Czy mogę liczyć, że zorganizowana grupa przestępcza
   tym razem się nie pomyli i dostanę karę śmierci? Odłączono mi już energię
   elektryczną, zabrano dostęp do lekarstw, niedługo pozbawiony zostanę telefonu,
   a ja nadal się nie poddaje. Sędziowie i prokuratorzy twierdzą, że ubliżam w
   swoich pismach ich godności to, dlaczego do tej pory nie wystąpili o
   wyjaśnienie tej sprawy i ukaranie mnie, było by to o wiele prostsze niż
   podstawianie mi swoich podwładnych i tworzenie oskarżeń, z których już cała
   Polska się śmieje.


   Mirosław Kołecki

  • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 09.09.03, 21:21
   O moich problemach informuję od 10 lat wszystkie Władze Państwowe oraz media,
   do tej pory jedynie gazeta Olsztyńska w dn. 2003-08-25 odważyła się cokolwiek
   na ten temat napisać. Jedyne, co w ten sposób uzyskałem, to dalsze represje w
   postaci pozbawienia mnie lekarstw i wszelkiej pomocy z MOPS. W dn. 2003-09-04
   Prokuratura Krajowa potwierdziła odbiór złożonego przeze mnie zawiadomienia o
   przestępstwie, w którym zgodnie z prawem zażądałem przeprowadzenia
   dochodzenia, mającego przede wszystkim na celu sprawdzenie czy którykolwiek z
   lekarzy badających mnie w tej sprawie posiadał odpowiednie uprawnienia.
   (posiadam nagrania na dyktafonie gdzie lekarze twierdzą że nie posiadają tych
   uprawnień) Prosiłem również o ochronę mnie i mojej rodziny, ponieważ do tej
   pory nie mam żadnej odpowiedzi, jedynym gwarantem na to że, policja nie
   znajdzie mnie z podciętymi żyłami i nie stwierdzi, że popełniłem samobójstwo,
   jest informowanie, że nie popełnię samobójstwa i będę walczył nawet jak je
   popełnię. Zabezpieczyłem, bowiem swoje dokumenty oraz poinformowałem
   odpowiednie osoby jak i gdzie je złożyć.


   obrokon
  • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 27.09.03, 21:57
   W dniu 2003-09-01 do Prokuratury Krajowej w Warszawie wysłałem zawiadomienie o
   popełnieniu przestępstwa przez zorganizowaną grupę przestępczą, której
   głównymi podejrzanymi i szefami są prokuratorzy i sędziowie.
   Kołecki Mirosław
   Olsztyn, dn. 2003-08-31
   ul Klasztorna 3m2
   10-285 Olsztyn
   obrokon@poczta.onet.pl
   Niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
   Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
   z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02.
   Nie karany, o wykształceniu podstawowym, posiadającym
   na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu kierowca,
   nigdzie nie zatrudniony, utrzymujący się z zasiłku MOPS
   w Olsztynie.

   Prokuratura
   Krajowa
   Al.
   Ujazdowskie 11
   00-950
   Warszawa


   Sprawa: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zawartego w art. 156. § 1.
   kk.
   Art. 157. § 1 i 2. kk. Art. 177. § 1 i 2. kk. Art. 179. kk.
   Art.189. § 1. kk. Art. 190 i
   191. § 1. kk. Art. 193. kk. Art. 218. § 1. kk. Art. 219. kk.
   Art. 228. § 1. kk. Art.
   231. § 1 i 2 kk. Art. 233. § 1 i 4. kk. Art. 234., 235.,
   236., 238. kk. Art. 239. § 1.kk
   Art. 246. kk. Art. 266. § 1. kk. Art. 267. § 1. kk. Art.
   268. § 1. kk. Art. 270. § 1. kk. Art. 271. §
   1 i 3. kk. Art. 273. kk. Art. 276. kk. Art. 296. § 1. kk. w związku z art.
   258 § 1. kk. przez:
   Lekarzy z komisji lekarskich ZUS oraz lekarzy biegłych sądowych:
   Stanisław Rek, Felicja Baranowska, Grzegorz Sczepanik, Józef Krajewski.
   Stefan Dikunow. Włodzimierz Połubiński, Irena Popko.
   Lekarzy konsultantów ZUS: Dariusz Kunert, Teresa Kupeć, Anna Sielaszuk.
   Lekarzy orzeczników ZUS : Krzysztof Klonowski, Stanisław Stańczyk,
   Stanisław Rek, Irena Żebrowska.
   Lekarzy kontrolujących w ZUS: Mieczysław Krasiński i innych, którzy
   złożyli swoje podpisy pod dokumentami, w których potwierdzono nieprawdę oraz
   używali tych dokumentów (określonych w art. 271. § 1. kk.). Spr. ZUS 262682.
   Sędziów Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: SSW w Olsztynie Ewa
   Puchajda sygn.akt IVU571/97, SSA w Warszawie: Maria Poroszewska, Krystyna
   Bednarczyk, Zofia Formańska sygn. akt III AUa 789/97. SSO w Olsztynie Romuald
   Czarniecki sygn. akt IV U 2368/00, SSA w Warszawie: Mieczysław Bareja,
   Mirosława Zawadzka, Danuta Libucka, Jolanta Strusińska, Genowefa Glińska,
   Mirosława Dudzińska, Grażyna Otola-Pawlica sygn. akt III AUa 651/01 SSO w
   Olsztynie Krzysztof Staryk, Bohdan Bieniek, B. Łożyńska, I. Ekiert, M. Glabas
   sygn. akt IV U 1614/02, SSA w Białymstoku: Alicja Sołowińska, Tomasz Kajewski,
   Władysława Prusator, sygn. akt III AUz 91/03.
   Policjanci komisariatów w Olsztynie: Aleksandra Żabińska, Robert
   Sienkiewicz, Jolanta Krzaczek, Krzysztof Kapuściński, Lech Kanabrocki i inni.
   Prokuratorzy: Mariola Maślany, Radosław Tokarzewski, Jarosław
   Szyszkowski, Tomasz Kosakowski, Ewa Tokarzewska, Krzysztof Stodolny, A.
   Szwedowski, Piotr Marek, M. Stodolna
   Sędziowie Sądu Rejonowego w Wydziałach Karnych: J. Naworska, Iwona
   Litwińska, D. Lutostańska, A. Górczyńska, Dariusz Firkowski, Adam Barczak.


   Wnoszę o:
   1. wszczęcie śledztwa – dochodzenia przeciwko w/w osobą działającym
   wspólnie i w porozumieniu w zorganizowanej terrorystycznej grupie
   przestępczej.
   2. wszczęcie śledztwa – dochodzenia przeciwko w/w osobą niepowiązanym z
   tą grupą.
   3. zabezpieczenie mnie i mojej rodziny przed użyciem przemocy lub innej
   groźby bezprawnej.
   4. dokonanie czynności procesowych w postaci nakazu złożenia na piśmie
   przez wszystkich występujących w sprawie lekarzy (również biegłych sądowych)
   informacji o posiadanych uprawnieniach w dniu wykonywania badań na mojej
   osobie.
   5. dokonanie czynności procesowych w postaci nakazu złożenia na piśmie
   przez wszystkich występujących w sprawie lekarzy ( również biegłych sądowych)
   informacji o posiadaniu lub nie uprawnień do wykonywania badań lekarskich osób
   kierujących pojazdami silnikowymi i wydawanie opinii lub orzeczeń o posiadaniu
   kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy pojazdów silnikowych w stosunku,
   do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C, C+E.

   U z a s a d n i e n i e


   Dn. 1993-03-20 uległem wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznałem
   uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. Krąg szyjny C3 wraz z towarzyszącym mu
   krążkiem kręgowym przesunął się w ten sposób, że centralnie uciska rdzeń
   kręgowy.
   Uznałem, że nie muszę dawać łapówki by uzyskać z tego tytułu rentę i
   odszkodowanie z ZUS i PZU. Tu niestety się mocno pomyliłem. ZUS, co prawda
   przyznał mi rentę, ale z ogólnego stanu zdrowia, PZU do istniejącej już umowy
   postawił nowe warunki następnie nie dopuścił do ich spełnienia. W obu
   przypadkach podstawową rolę odegrali tu sędziowie, którzy traktowali mnie jak
   przestępcę, a tymczasem wspólnie i w porozumieniu z biegłymi sądowymi sami
   dokonywali i nadal dokonują przestępstwa. Polegają one na wydawaniu opinii
   lekarskich przez lekarzy, nieposiadających odpowiednich uprawnień. Sędziowie
   uznają te badania za doskonałe i nie dopuszczają do przesłuchania tych lekarzy
   ani nawet do złożenia wyjaśnień na piśmie.
   Ponieważ w2000 r. lekarze oszuści uznali, że wyzdrowiałem i mogę
   wykonywać swój zawód kierowcy TIR-a. Zmieniłem taktykę, zacząłem zawiadamiać
   prokuraturę o popełnieniu przez tych lekarzy przestępstwa z art. 271 § 1 i 3
   kk, a ZUS z art.273 kk.
   Prokuratura do prowadzenia dochodzenia w tych sprawach dopuszczała
   policjantów, którzy to twierdzili, że art. te dotyczą dokumentów takich jak
   dowód osobisty czy prawo jazdy. Innym razem policjant okazał się
   niekompetentny do prowadzenia takiej sprawy, za każdym razem kończyło się to
   odmową podjęcia dochodzenia potwierdzoną przez wszystkie kolejne instancje z
   sądem karnym włącznie. Prokuratura Rejonowa w Olsztynie zaczęła mieć dosyć
   moich wizyt. Toteż prowadzący sprawę prokurator Tokarzewski odmówił mi moich
   praw do przejrzenia dokumentów i po prostu kazał mi spierdalać z Prokuratury i
   więcej tam nie przychodzić. Spowodowało to, że musiałem powiadomić o tym
   wyższe władze.
   Spowodowało to również, że zakupiłem wysokiej klasy cyfrowy dyktafon,
   na którym zacząłem nagrywać kolejne badania lekarskie.
   Podczas jednego z takich badań lekarz psychiatra po obejrzeniu moich
   zdjęć MRI sam opisuje, że uraz kręgosłupa jest u mnie powodem moich
   dolegliwości i zawrotów głowy, pomimo to namawia mnie bym ukrył swoje
   dokumenty i podjął pracę w zawodzie kierowcy.
   Ponownie złożyłem doniesienie o popełnieniu przestępstwa, ale i tym
   razem Prokuratura i Sądy uznały, że lekarze ZUS nie popełnili przestępstwa.
   Stwierdzili, bowiem oni, że nie badali mnie zgodnie z moimi kwalifikacjami do
   pracy w charakterze kierowcy, lecz zwracali uwagę na moje wykształcenie. Nie
   pomogło żadne moje tłumaczenie, że podpisane przez nich dokumenty stwierdzają,
   że badania wykonano na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach
   i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a ponieważ w ustawie tej
   wyraźnie jest napisane, że należy badać zdolność do pracy zgodną z poziomem
   posiadanych kwalifikacji lekarze ci popełnili przestępstwo dołączając swoje
   badania pod w/w ustawę.
   Sprawa, zatem wygląda, że przechodząc badania po wypadku w 1993r. ani
   razu nie badano mnie zgodnie z w/w ustawą, a zatem wszyscy lekarze włącznie z
   biegłymi sądowymi okazali się przestępcami, takimi samymi przestępcami są
   prokuratorzy i sędziowie, którzy do tej pory utrudniają przeprowadzenie
   normalnego śledztwa.
   Ta sama grupa przestępcza zaczęła mścić się na mojej rodzinie. Już
   wcześniej byłem kilka razy pobity przez Policję, następnie zamiast udzielić
   nam pomocy po zgłoszonej przez nas kolizji, w której nie braliśmy udziału,
   policja, próbowała nas pobić, a nawet zamordować. Gdy zgłosiłem ten fakt do
   prokuratury
  • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 27.09.03, 22:00
   Gdy zgłosiłem ten fakt do prokuratury uznano, że nic takiego nie miało
   miejsca, natomiast po około pół roku zostałem przez Policję w sposób
   uwłaczający godności ludzkiej wyciągnięty z łóżka i bez okazania jakichkolwiek
   dokumentów przewieziony na komendę. Tam okazało się, że jestem ścigany listem
   gończym, bez żadnych wyjaśnień przewieziono mnie do Zakładu Karnego w
   Barczewie tam po trzech dniach przedstawiono mi zarzuty o obrażeniu policjanta.
   W tym czasie lekarze ZUS spowodowali sytuację, że moja żona nie
   została przyjęta do szpitala na leczenie, o którym wszyscy dużo wcześniej
   wiedzieli, spowodowali również to, że po 25 latach pracy odebrano jej
   uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, co stało się bezpośrednią
   przyczyną zaistniałego zajścia w dniu 20 maja 2003r.
   W dn. 2002-10-02 Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
   w Warszawie wydał wyrok, w którym uznaje mnie za całkowicie zdolnego do
   wykonywania zawodu kierowcy, ale potwierdził również, że badania dokonywane
   przez wszystkich badających mnie do tej pory lekarzy są nie zgodne z prawem.
   Wykonałem, zatem badania zgodne z prawem, które to pozbawiły mnie
   prawa do wykonywania zawodu. Decyzją z dn. 2003-08-11 Urząd Miasta Olsztyn pod
   rygorem natychmiastowej wykonalności cofnął mi prawo jazdy do czasu poprawy
   warunków zdrowia, czyli na zawsze. Pod groźbą kary żąda natychmiastowego
   zwrotu tego dokumentu.
   Tym czasem ZUS razem z resztą bandy wykonują swoje badania uznając
   mnie za zdolnego do wykonywania zawodu kierowcy. W między czasie próbują po
   prostu pozbawić mnie życia. Wystąpiłem już nawet do Sądu z prośbą o eutanazję.
   Dwukrotnie stosowałem protest w postaci głodówki, który miał wyjaśnić, której
   władzy mam się słuchać. Jednak to ja wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym.
   Już najwyższy czas z tym skończyć, sprawa stała się jasna i nie wymaga
   żadnych dodatkowych wyjaśnień. Sądy muszą postępować zgodnie z prawem i
   ustawami.


   Mirosław Kołecki

   • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 04.01.04, 21:00
    Oskarżony:
    Olsztyn dn.,2003-12-22
    Kołecki
    Mirosław

    ul. Klasztorna 3m2
    10-285 Olsztyn
    Niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
    Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
    z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02.
    Nie karany, o wykształceniu podstawowym, posiadającym
    na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu kierowca,
    nigdzie nie zatrudniony, utrzymujący się z zasiłku MOPS
    w Olsztynie.

    Sygn. akt II K 1208/03    Sąd
    Rejonowy w Olsztynie

    II Wydział karny    Sprawa: Wniosek o: Dostęp do akt sygn. II K 1208/03 i wykonanie kserokopii
    kart nr.:
    1, 2, 10, 11, 41, 50, 51, 75, 76, 79, 81, 90, 91, 93, 94, 95,
    97, 98, 99, 100, 101,
    102, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
    121, 122, 123, 124,
    125, 127, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 159, 160,
    161, 162, 163, 164,
    165, 166, 167, 168, 178,

    Niepotrzebne w trakcie przeglądania skreślę.

    U Z S A D N I E N I E

    W trakcie zapoznawania się z aktami w/w sprawy zauważyłem wiele
    nadużyć i przestępstw zawartych w kodeksie karnym jak i rażące naruszenie
    podstawowych obowiązków procesowych.
    Nie ulega wątpliwości, że jest to działanie celowo ukierunkowane
    przeciwko oskarżonemu lub brak profesjonalizmu. Spowodowało to już takie
    negatywne skutki procesowe, których nie można usunąć.
    Stan prawny już w chwili obecnej kwalifikuje takie postępowanie do
    złożenia wniosku o kasację i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby
    potwierdzające nieprawdę i utrudniające postępowanie karne.
    Większość z przedstawionych wyżej dokumentów stanowi uzasadnienie
    moich podejrzeń i jest mi nie zbędna do prowadzenia linii obrony.    Mirosław Kołecki
    • obrokon Re: NIEPELNOSPRAWNI DO WIĘZIENIA 04.01.04, 21:24
     Oskarżony:
     Olsztyn dn.,2003-12-09
     Kołecki
     Mirosław

     ul. Klasztorna 3m2
     10-285 Olsztyn
     Niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
     Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
     z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02.
     Nie karany, o wykształceniu podstawowym, posiadającym
     na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu kierowca,
     nigdzie nie zatrudniony, utrzymujący się z zasiłku MOPS
     w Olsztynie.

     Sygn. akt II K 1208/03

     Sąd Rejonowy w Olsztynie

     II Wydział karny

     Sprawa: Wniosek o:
     1. Odroczenie rozprawy głównej sygn. akt II K 1208/03 wyznaczonej na
     dzień 2003-12-09 o godz. 8:30 w Sali nr. 43 Sądu Rejonowego w Olsztynie.

     U Z A S A D N I E N I E

     W dn., 2003-11-15 w sobotę otrzymałem z Sądu Rejonowego w Olsztynie
     wezwanie do stawienia w charakterze oskarżonego na rozprawę główną, która
     odbędzie się dnia 2003-12-09.
     Ponieważ jestem osobą niepełnosprawną z uszkodzonym kręgosłupem oprócz
     trudności z poruszaniem się nie mogę również dłuższy czas przebywać w pozycji
     siedzącej. Z powodu zaburzeń widzenia i innych dolegliwości sporządzanie
     przeze mnie odpisów dokumentów z akt sprawy trwałoby w nieskończoność, co
     zapewne utrudniałoby normalną pracę Sądu, a mi skróciło możliwość
     przygotowania się do obrony.
     Dlatego natychmiast postanowiłem skorzystać z prawa do wglądu do akt,
     niestety akta te były niedostępne ( potwierdzenie z Prokuratury Rejonowej z
     dnia 2003-11-17). Wystąpiłem, zatem pisemnie do Sądu Rejonowego w Olsztynie z
     wnioskiem o wydanie kserokopii tych akt. Pomimo braku odpowiedzi w dniu 2003-
     12-03 udałem się ponownie do Sądu Rejonowego gdzie zawiadomiono mnie o braku
     możliwości dostępu do akt.
     W dniu wolnym od pracy w sobotę 2003-12-06 otrzymałem z Sądu
     Rejonowego odpowiedź na pismo z dnia 2003-11-17, w którym wzywa się mnie w
     terminie 7 dni do wskazania pod rygorem pozostawienia wniosku bez
     rozpatrzenia, jakich konkretnie dowodów z akt sprawy potrzebuję.
     Nie jestem w stanie odpowiedzieć na razie również na to pismo,
     ponieważ do chwili obecnej akta sprawy nie zostały mi udostępnione.
     Art. 353 § 1. kpk co prawda dotyczy dotrzymania bezwzględnego terminu
     7 dni zawiadomienia oskarżonego i jego obrońcy o rozprawie głównej, jednak
     dotrzymanie tego terminu bez prawa wglądu do dokumentów winno skutkować
     wskazaniom zawartym w art. 353 § 2. kpk.
     Rozpoczęcie rozprawy głównej bez dotrzymania przez Sąd Rejonowy prawa
     oskarżonego do wglądu do akt sprawy i otrzymania odpowiedniego terminu w celu
     zapoznania się z nimi, stanowić będzie rażące, poważne i oczywiste naruszenie
     obowiązków procesowych. Spowodowanych negatywnych skutków procesowych dla
     skazanego nie można będzie już usunąć.
     Uprawnienia oskarżonego do składania wniosków i oświadczeń przed
     rozpoczęciem rozprawy głównej i wynikające z tego tytułu konsekwencje zostaną
     mu również odebrane.
     Dlatego wnoszę jak na wstępie.


     Załączniki:
     1. Kserokopia potwierdzenia z Prokuratury Rejonowej z dnia 2003-11-17.
     2. Kserokopia zawiadomienia z sekretariatu Sądu Rejonowego z dnia 2003-12-
     03     Mirosław Kołecki

     Oskarżony:
     Olsztyn dn.,2003-12-09
     Kołecki
     Mirosław

     ul. Klasztorna 3m2
     10-285 Olsztyn
     Niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
     Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
     z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02.
     Nie karany, o wykształceniu podstawowym, posiadającym
     na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu kierowca,
     nigdzie nie zatrudniony, utrzymujący się z zasiłku MOPS
     w Olsztynie.

     Sygn. akt II K 1208/03     Sąd
     Rejonowy w Olsztynie

     II Wydział karny     Sprawa: Wniosek o wyrażenie zgody przez Sąd na utrwalenie przebiegu rozprawy
     za
     Pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Na zasadzie art. 358.
     kpk.


     U Z A S A D N I E N I E

     W dn.,1993-03-20 uległem wypadkowi komunikacyjnemu, który uznany
     został jako wypadek przy wykonywaniu rzemiosła, (wypadek przy pracy) bez
     jakiejkolwiek mojej winy.
     W wypadku tym doznałem urazu czaszki, kręgosłupa szyjnego oraz obrażeń
     wewnętrznych. Spowodowało to między innymi uszkodzenie słuchu, błędnika, a
     uszkodzony kręgosłup uciskając centralnie na rdzeń kręgowy spowodował
     częściowy niedowład lewej części ciała.
     Jako kierowca zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach w celach
     rentowych powinienem być badany przez lekarzy z Medycyny Pracy posiadających
     pozwolenie do przeprowadzania takich badań. ZUS jednak odstąpił od tego
     wymogu, lekarze nie mając pozwolenia nie obawiali się o odpowiedzialność
     karną, bo posiadali ochronę skorumpowanych prokuratorów, sędziów i adwokatów,
     którzy przyznawani mi z urzędu, nie dopuszczali do prawidłowego przebiegu
     rozprawy, gubiąc dokumenty lub po prostu je ukrywając, przez co nie można było
     utrzymać prawidłowych terminów do składania pism procesowych.
     Jako inwalida z uszkodzonym słuchem mogę w całości nie zrozumieć
     prowadzonej rozprawy.
     Z tego nieusuwalnego powodu wnoszę jak powyżej.     Mirosław KołeckiNie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka