Dodaj do ulubionych

prosze o pomoc

27.12.11, 11:52
Witam. Proszę o pomoc. W zamówieniu publicznym (poniżej progów unijnych) została już zakończona procedura tj. wyłoniony został oferent (kryterium najniższa cena), do pozostałych poszły stosowne zawiadomienia, została też opublikowana stosowna informacja. Czekamy tylko na 10 dniowy termin po upływie którego możemy podpisać umowę. Mija on 29 grudnia. Dzisiaj jeden z oferentów (który przegrał przetarg) dostarczył „zawiadomienie o niezgodnej z przepisami prawa zamówień publicznych czynności zamawiającego”. Nie jest to odwołanie a zawiadomienie. W zawiadomieniu pisze o różnych jego zdaniem nieprawidłowościach dot. m.in. specyfikacji, rażąco niskiej ceny tego który wygrał przetarg oraz o rzekomych błędach dotyczących dokumentów jakie oferenci mieli dostarczyć przy składaniu ofert. Proszę mi powiedzieć jak mam się zachować: czy odpowiadać na to zawiadomienie?, czy nic nie odpowiadać? Czy mogę podpisać umowę z wykonawca który wygrał przetarg
Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: prosze o pomoc 28.12.11, 22:56
   Zacznijmy od początku. W postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej tzw. progów unijnych zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Przyjmujemy zatem, że zostało przesłane w inny sposób, stąd termin dziesięciodniowy. Nie wiemy niestety w jakim trybie zostało udzielone zamówienie, ale możemy domniemywać, że chodzi o przetarg, najprawdopodobniej nieograniczony. W tym trybie zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz
   nie wykluczono żadnego wykonawcy.
   Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Co robić w innych przypadkach? Ustawa Pzp na ten temat "milczy", zatem wydaje się, że zamawiający nie ma obowiązku odpowiadania na to zawiadomienie. Wniesienia takiego zawiadomienia nie powoduje również wstrzymania biegu terminu na zawarcie umowy.
  • ekspertpzp Re: prosze o pomoc 10.01.12, 11:13
   Witam,
   Jeśli wspomniane zatrzeżenie nie ma formy odwołania a postępowanie było przeprowadzone z zachowaniem odpowiednich procedur wysłałabym tylko formalną odpowiedź na pismo.
   Jeśli byłby jakieś wątpliwości zapraszam do kontaktu.
   Z poważaniem
   Vox iuris Doradztwo Prawne
   Szczecin
   kontakt voxiuris@interia.pl
   • kancelariazp.pl Re: prosze o pomoc 12.01.12, 21:49
    Witamy Szanowną Panią,

    Proponujemy zacząć od czytania pytań ze zrozumieniem, a dopiero później udzielać porad. Proszę zwrócić uwagę, że postępowanie zgodnie z informacją pytającego jest "poniżej progów unijnych" oraz że wniesione zastrzeżenia dotyczą m.in. "rażąco niskiej ceny" wybranej oferty. Oznacza to, iż wniesione zastrzeżenia mogą sobie mieć charakter odwołania, skargi, zażalenia, a choćby i kasacji, tylko że zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, w tych okolicznościach, odwołanie wykonawcy nie przysługuje.
    Również nie zgadzamy się, co do sugestii, aby udzielić tylko "formalnej odpowiedzi". "Formalnej", tzn. jakiej? Czy odpowiedź typu: "Zamawiający uprzejmie dziękuje za zwrócenie uwagi na szereg nieprawidłowości, które zdaniem wykonawcy zamawiający "popełnił" w postępowaniu. Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału również w przyszłych postępowaniach" wydaje się nie dość formalna?
    Jeżeli zamawiający zdecyduje się udzielić odpowiedzi na wniesione zastrzeżenia, np. z uwagi na możliwą kontrolę postępowania, powinien to uczynić poprzez przedstawienie argumentów, które podważą wszystkie wskazane nieprawidłowości i potwierdzą, że postępowanie jest wolne od stawianych zarzutów. Takie działanie zamawiającego można uznać za racjonalne. Zaś proponowane odpisywanie dla samej sztuki napisania "formalnej odpowiedzi" mija się z celem.
  • comte1 Re: prosze o pomoc 13.01.12, 21:08
   Bardzo dziękuję kancelariazp.pl na gazeta.pl forum za udzielone odpowiedzi i okazaną pomoc. Uprzejmie informuję, że zwracając się z zapytaniem na niniejszym forum do kancelariazp.pl uznałem, że pomoc ta jest dla mnie jedyna słuszna i fachowa oraz to, że nie oczekuję pomocy innych podmiotów które za pomocą pseudorekalmy próbują zaistnieć na niniejszym forum. Z wyrazami szacunku Filip (comte1)
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka