Dodaj do ulubionych

rażąco niska cena

03.09.07, 11:44
Witam
Moja wystartowała w przetargu nieograniczonym na usługi. Jedynym kryterium
wyboru oferenta była cena. Oferta firmy, która zwyciężyła w przetargu była o
ponad połowę niższa od kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizacje
zamówienia i znacząco niższa od pozostałych złożonych ofert. Mam w związku z
tym pytanie, czy mogę oprotestować przetarg ze względu na rażąco niską cenę?
(Art. 89 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4). Jakie muszą być spełnione przesłanki aby
protest był skuteczny?
pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: rażąco niska cena 04.09.07, 11:27
   Zdecydowanie na Pana miejscu należałoby złożyć protest, a ściślej
   rzecz ujmując protest nie na przetarg tylko protest na zaniechanie
   odrzucenia oferty. Należy jednak pamiętać - samoistną podstawą do
   uznania oferty cenowej za rażąco niską nie będzie jedynie fakt, że
   jest ona o połowę niższa od kwoty jaką zamawiający przeznaczył na
   realizację zamówienia czy też od innych ofert. Wpływ na uznanie, że
   jest to rażąco niska cena będą miały i inne przesłanki. Przede
   wszystkim znaczenie będzie mieć to, że jest to cena znacząco
   odbiegająca od cen rynkowych.
   Przypadki „rażąco niskiej ceny” wielokrotnie były przedmiotem
   rozstrzygnięć Zespołów Arbitrów. I tak dla przykładu, rażąco niską
   cenę definiowano w poniższy sposób:

   „Za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną
   niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych
   podobnych zamówień. Oznacza to zatem cenę znacząco odbiegającą od
   cen przyjętych wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej
   kosztów realizacji usługi.”

   „O rażąco niskiej cenie można mówić analizując całość zaoferowanej
   przez Wykonawcę ceny w stosunku do realnej wartości rynkowej prac.”

   „Za cenę rażąco niską należy uznać cenę nierzetelną, nierealną w
   stosunku do przedmiotu zamówienia i znacznie odbiegającą od
   ustalonej przez Zamawiającego wartości zamówienia oraz średnich cen
   rynkowych.”

   Analiza dotychczasowych orzeczeń Zespołów Arbitrów, w pewnym stopniu
   pozwoli przewidzieć możliwe rozstrzygnięcia dla Pańskiej sprawy,
   dlatego zachęcamy do przeglądu takiego orzecznictwa.

   Przy okazji, należy wspomnieć, że Zamawiający w przypadku kiedy
   wysokość ceny budzi wątpliwości, przede wszystkim powinien wyjaśnić
   i ustalić (art. 90 upzp) czy oferta zawiera rażąco niską cenę. W
   opisywanej sytuacji nie wiemy czy zamawiający dokonał już takich
   ustaleń, a jeśli tak, to jaka argumentacja wykonawcy pozwoliła mu
   stwierdzić, że nie jest to przypadek rażąco niskiej ceny.

   Jeśli chodzi o skuteczność protestu to z formalnego punktu widzenia
   należy przede wszystkim pamiętać, iż:
   - termin na wniesienie protestu: art. 180 ust. 2 upzp - protest
   wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było
   powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
   wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on
   do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
   - zawartość protestu: art. 180 ust. 8 upzp - protest powinien
   wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a
   także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz
   okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie
   protestu.

   Należy pamiętać, iż od (niekorzystnego) rozstrzygnięcia (za
   rozstrzygnięcie uważa się również brak odpowiedzi na złożony
   protest) protestu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
   przekracza kwoty (w zależności od rodzaju zamawiającego) 137 000
   euro lub 211 000 euro, przysługuje odwołanie do Prezesa UZP a
   następnie skarga do sądu.

   W przypadku jakichkolwiek problemów zapraszamy do skontaktowania się
   z nami.

   Pozdrawiamy
   Zespół Ekspertów
   Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka