Dodaj do ulubionych

wartość zamówienia, CPV, itd

19.09.07, 09:36
Witam i mam kilka elementarnych pytań (od czegoś trzeba zacząć :)

Rozumiem, że podstawowa reguła jest taka, że jeżeli wartość
zamówienia/usługi/inwestycji, etc o danym kodzie CPV przekracza limit (obecnie
14000 euro netto), to przeprowadzamy procedurę zamówienia zgodnie z ustawą.
Ale typowa np. inwestycja (przykładowo remont pomieszczeń w budynku firmy)
zawiera składniki o różnych kodach (prace, materiały, etc). Ale musimy sumować
te różne składniki, prawda? Jaki przepis szczególowo to reguluje?

Inny przykład to zakupy np. materiałów biurowych, które też mają różne kody.
Jakie tu są przepisy, które regulują, co należy połączyć w celu określenia
wartości zamówienia?

A jeżeli w ciągu roku robimy np. dwie inwestycje typu remont. Każda o wartości
poniżej progu zamówienia publicznego, ale ich suma ten próg przekracza. Czy
drugą inwestycję (a może obie ?) musimy przeprowadzić zgodnie z ustawą?

Dziękuję, pozdrawiam.
Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: wartość zamówienia, CPV, itd 23.09.07, 12:10
   Rzeczywiście, zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów (od dnia
   11.06.2007 r.), ustawę Pzp stosujemy do udzielania zamówień i
   konkursów, których wartość (chodzi tu o tzw. wartość szacunkową,
   ustalaną zgodnie z art. 32 ustawy Pzp, a więc wartość netto)
   przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro. I w tym
   miejscu kończy się jednoznaczność zapisów ustawy Pzp w zakresie
   sumowania/dzielenia zamówień publicznych.

   Kwestie poruszone w pytaniu nie pozostają bezdyskusyjne.
   Ustawodawca, w tym elementarnym zakresie nie ujął w przepisach
   jednoznacznych wytycznych dla Zamawiających. Tym samym wypracowanie
   metody sumowania/dzielenia zamówień należy wywnioskować z
   pozostałych przepisów ustawy Pzp i w znacznej mierze należy to do
   samego Zamawiającego.

   Wytyczne niezbędne dla właściwego ustalania wartości zamówień
   publicznych zawarte są w art. 32 – 35 ustawy Pzp.
   Z punktu widzenia odpowiedzi na powyższe pytanie, najistotniejsze
   znaczenie ma jednak art. 32 ust. 1, z którego wynika zakaz dzielenia
   zamówienia na części (lub zaniżania jego wartości) w celu uniknięcia
   stosowania przepisów ustawy Pzp. Z zapisu tego wynika, iż wszelkie
   inne przyczyny dzielenia zamówienia (inne niż uniknięcie stosowania
   przepisów Pzp) mogą stanowić podstawę do udzielenia odrębnych
   zamówień, pomimo, iż teoretycznie można byłoby potraktować je jako
   jedno zamówienie.

   Dla określenia, czy dane zamówienie traktujemy jako jedno, czy kilka
   zamówień, nie mają w chwili obecnej znaczenia kody CPV – mogą one
   stanowić wskazówkę do agregacji dostaw lub usług, jednakże nie mają
   wiążącego charakteru.

   Najistotniejsze dla określenia czy będziemy mieli do czynienia z
   jednym zamówieniem czy z wieloma odrębnym jest:

   1) przeznaczenie zamawianych dostaw lub usług (cel jaki ma być
   osiągnięty poprzez realizację zamówienia),
   Czy przedmiot zamówienia stanowią przedmioty/czynności powiązane ze
   sobą celowościowo/przedmiotowo, tj. przedmiot zamówienia stanowi
   spójną całość? (np. wybudowanie placu zabaw dla dzieci – w zakres
   tego przedmiotu będzie obejmował bardzo różne kategorie robót
   budowlanych i usług, a także dostaw, których celem będzie uzyskanie
   rezultatu określonego szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia,
   Będą objęte tym zamówieniem np. montaż ogrodzenia, zagospodarowanie
   terenów zielonych (często również ich późniejsze utrzymanie), zakup
   i montaż huśtawek, zjeżdżalni i innych niezbędnych sprzętów.

   2) dostępność u jednego wykonawcy.
   Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenia/dostawy
   realizowane w ramach zwykłej działalności przez podmioty do których
   potencjalnie kierowane jest zamówienie? (czyli, np. zamawianie
   materiałów biurowych typu długopisy, papier xero, itp. będzie
   stanowiło jedno zamówienie, gdyż przedmioty te znajdują się
   standardowo w ofertach firm zajmujących się tego typu działalnością.
   Odrębne zamówienie powinny stanowić już np. myszy do komputerów,
   ponieważ dostarczane są one przez firmy o innym profilu, tj.
   dostarczające sprzęt komputerowy i akcesoria).

   Należy zatem przyjąć, iż z zamówieniami odrębnymi będziemy mieli
   przede wszystkim do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia
   ma inne przeznaczenie i/lub nie jest możliwym jego zakup w ramach
   jednej umowy z tym samym wykonawcą.

   Nieco odmiennie należy sumować zamówienia w przypadku robót
   budowlanych. Wtedy pojedyncze zamówienie obejmuje wszelkie roboty
   składające się na jednostkowe zadanie inwestycyjne, w postaci budowy
   pojedynczego obiektu budowlanego, czy remontu takiego obiektu.
   Wobec powyższego widać, że nie ma zatem jednolitych i sztywnych
   reguł określających sposób sumowania/dzielenia zamówień. Należy
   kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i zakresem
   aktualnych potrzeb zamawiającego. Pamiętać jednak należy przede
   wszystkim o zakazie dzielenia zamówienia na części (lub zaniżania
   jego wartości) w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp
   (art. 32 ust. 2 ustawy Pzp) oraz o informacjach wynikających z planu
   zamówień publicznych (bowiem zamówienia nieprzewidziane i których
   nie można było przewidzieć w planie zamówień publicznych a istnieje
   konieczność ich realizacji, traktuje się jako oddzielne zamówienia
   niepodlegające sumowaniu z zamówieniami, które już udzielono). Z
   drugiej strony nie można też „przedobrzyć” i agregować zbyt wiele
   zamówień w jedno, w taki sposób, który mógłby ograniczać uczciwą
   konkurencję i równe traktowanie wykonawców.

   Pozdrawiamy
   Zespół Ekspertów
   Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka