Dodaj do ulubionych

Aneks do umowy

05.12.07, 20:57
Witam. Sytuacja wygląda tak: W przetargu nieograniczonym na obsługę bankową
złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Bank, który wygrał,
zobowiązany został w SIWZ do przedłożenia umowy zawierającej postanowienia
zawarte przez Zamawiającego w SIWZ. Bank owszem - przedłożył taki projekt
umowy, jednak jej postanowienia w wielu miejscach były sprzeczne z SIWZ i
niekorzystne dla Zamawiającego. Kończy się termin związania ofertą, po jego
upływie bank może nie chcieć podpisać umowy na warunkach z SIWZ (na które się
zgodził podpisując formularz oferty), a z końcem roku kończy się umowa na
obsługę bankową z poprzednim bankiem. Pytanie brzmi: czy można po upływie
terminu związania ofertą, w przypadku gdy bank nie zgodzi się na podpisanie
umowy na warunkach z SIWZ, unieważnić postępowanie, ogłosić nowe, a na czas
zakończenia tego nowego postępowania i wyboru oferty (to będzie już po nowym
roku), podpisać z bankiem który obecnie prowadzi obsługę bankową aneks do
umowy, i przedłużyć jej termin np. o 1-2 miesiące (do czasu zakończenia nowego
postępowania i podpisania nowej umowy)? Nie możemy zostać bez obsługi bankowej
po nowym roku, a do końca roku nie zdążymy przeprowadzić już nowego
postępowania.
Obserwuj wątek
  • annazuzia Re: Aneks do umowy 11.12.07, 18:50
  • kancelariazp.pl Re: Aneks do umowy 16.12.07, 22:38
   I
   Proponowane rozwiązanie polegające na kontynuacji umowy z
   dotychczasowym bankiem winno być rozpatrzone pod kątem ewentualnego
   niezgodnego z upzp podziału zamówienia na części oraz zaistnienia
   przesłanek do przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki na
   podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 upzp (postępowanie na czas do
   zakończenia nowego postępowania prowadzonego w trybie
   konkurencyjnym) – bezsprzeczny bowiem jest fakt, iż dalsza
   współpraca z dotychczasowym bankiem nie może mieć miejsca na
   podstawie aneksu a jedynie na podstawie nowo zawartej umowy.
   Kwestia podziału zamówienia. Art. 32 ust. 2 upzp zakazuje dzielenia
   zamówienia na części, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy
   lub zaniżania jego wartości. Aby nie narazić się na zarzut
   naruszenia powyższej normy, należałoby należycie oszacować wartość
   całego zamówienia na obsługę bankową, a następnie dla każdego z
   kolejno prowadzonych postępowań (pierwsze: z wolnej ręki, drugie: w
   trybie konkurencyjnym) zastosować przepisy upzp jak dla wartości
   całego zamówienia.
   Kwestia spełnienia przesłanek do zastosowania trybu z wolnej ręki.
   Art. 67 ust. 1 pkt 3 upzp dopuszcza przeprowadzenie zamówienia w
   trybie z wolnej ręki ze względu:
   - na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
   zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć - z podanego opisu
   wynika, iż powstała sytuacja nie została zawiniona przez
   zamawiającego, a dodatkowo obiektywnie należy stwierdzić, że nie
   mógł jej przewidzieć. Zatem przesłanka niniejsza jest spełniona.
   - i wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia – rzeczywiście
   charakter zamówienia wymaga ciągłości nieprzerwanej realizacji
   obsługi rachunku bankowego zamawiającego, która ma być kontynuowana
   od nowego roku. Powyższe w kontekście niemożliwości zachowania
   terminów dla innych trybów postępowania determinuje natychmiastowe
   wykonanie zamówienia.
   - a nie można zachować terminów dla innych trybów udzielenia
   zamówienia – fakt obiektywnie stwierdzalny.

   Wobec powyższych ustaleń, w naszej ocenie istnieje możliwość
   kontynuowania dotychczasowej współpracy z bankiem, jednakże z
   zastrzeżeniem, że będzie podpisana nowa umowa (jako wynik
   postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki) i jednocześnie
   w takim zakresie (czyli jedynie na taki okres czasu), jaki jest
   niezbędny dla przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego.

   II
   Niezależnie od powyższych ustaleń zamawiającemu przysługuje
   roszczenie o odszkodowanie (ewent. o zawarcie umowy) względem
   podmiotu, który złożył ofertę i w terminie związania ofertą na
   warunkach, które zaproponował, uchyla się od zawarcia umowy.


   Pozdrawiamy
   Zespół Ekspertów
   Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o. o.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka