Dodaj do ulubionych

Emanuel Ringelblum

07.03.20, 21:09
„Gdy «sofer» (pisarz) przystępuje do przepisywania «Tory» (Pięcioksięgu), musi – zgodnie z przepisami religijnymi — wykąpać się w łaźni rytualnej, oczyścić się ze wszelkich brudów i nieczystości. Ów «sofer» bierze z drżeniem serca pióro, bo najmniejszy błąd w przepisywaniu oznacza zniszczenie całego dzieła. Z takim uczuciem lęku przystąpiłem do pracy pod powyższym tytułem. Piszę tę pracę w schronie po stronie aryjskiej”.

Tymi słowami rozpoczął Emanuel Ringelblum swój napisany już po wyjściu z getta esej naukowy Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej (Uwagi i spostrzeżenia). Wspominając 10 marca bieżącego roku 76. rocznicę śmierci Ringelbluma, warto przypomnieć o okolicznościach powstania jego ostatniej pracy i tym samym ostatnich miesiącach życia twórcy Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, patrona Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Schron, w którym Ringelblum ukrywał się wraz z żoną Judytą i synem Urim i w którym pisał Stosunki polsko-żydowskie, zbudowany został na działce przy ul. Grójeckiej 81 należącej do ogrodnika Mieczysława Wolskiego. Od wyrazu kryjówka, nazwano go „Krysią”. Mieszcząca, choć w ogromnej ciasnocie, ponad 30 osób „Krysia” była na pewno jedną z największych i najlepiej skonstruowanych kryjówek tego typu w Warszawie. Sam Ringelblum opisywał schron jako: „mieszkanie podziemne z kuchnią, ubikacją, ciasne, niewygodne, ale za to bezpieczne, bo w szczerym polu z dala od oczu ludzkich”.
Obserwuj wątek
  • jane_doe_hej Re: Emanuel Ringelblum 07.03.20, 21:10
   Choć stosunki pomiędzy mieszkańcami bunkra a ich opiekunami nie zawsze przebiegały bez komplikacji, jak pisał Ringelblum: „Przypuszczano, że rodzina M. ma wszelkie walory moralne, żeby można jej było zaufać życie kilkudziesięciu osób. I nie zawiedziono się. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że odbyła się narada familijna, na której zapadła uchwała, że przystępuje on [Mieczysław Wolski] do zbudowania schronu”.

   Pomysłodawcą, twórcą i głównym opiekunem schronu stał się Wolski, ale Ringelblum podkreślał w swoim eseju zaangażowanie całej rodziny w pomoc ukrywającym się Żydom. „Pani M. to prawdziwa matka «Krysi»” — pisał o matce Mieczysława, Małgorzacie. „Nie sypia z powodu niej nocami, nad ranem idzie do «Krysi», aby przekonać się czy wszystko wokół niej jest w porządku. Czuwa nad «Krysią», żyje jej troskami i radościami. Rano i wieczorem gotuje mleko dla «Krysi». Otacza opieką jej mieszkańców, załatwia dziesiątki spraw i kontaktów. Kiedy zejdzie do schronu, ma dla każdego dobre słowo, łagodny uśmiech. Interesuje się dziećmi, częstuje je owocami z ogrodu, pociesza dorosłych, dodaje otuchy”. W pomoc mieszkańcom Krysi zaangażowane były też siostry Wolskiego i jego nastoletni siostrzeniec, który stał na straży bezpieczeństwa bunkra. Przywołując znowu Ringelbluma: „Spokojna i zrównoważona matrona rzymska, pani M. i jej buńczuczny syn chcą na przekór Niemcom uchować swoich Żydów i plan swój przeprowadzą wbrew wszystkiemu i wszystkim”.

   W koszmarnych warunkach życia w bunkrze, Ringelblum kontynuował pracę naukową, pisząc swoje ostatnie prace: Sylwetki najważniejszych postaci z getta i wspomniane już Stosunki polsko-żydowskie. Tę ostatnią pracę, której powstanie planowano jeszcze w ramach prac podziemnego archiwum getta i do której materiały zbierali jego współpracownicy, można postrzegać jako bezpośrednią kontynuację pracy zespołu Oneg Szabat. Jako taka wydana została, po raz pierwszy w pełnej, nieocenzurowanej wersji, w 2017 roku, w 70. rocznicę postania Żydowskiego Instytutu Historycznego, w ramach serii wydawniczej Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego.
   Big krysia 1
   • jane_doe_hej Re: Emanuel Ringelblum 07.03.20, 21:11
    Bunkier „Krysia” wykryto, w wyniku donosu, 7 marca 1944. Wszystkich jego mieszkańców i troje członków ukrywającej ich rodziny żandarmi niemieccy z pomocą Polskiej Policji Kryminalnej odtransportowali na Pawiak. To, kto doniósł Niemcom o istnieniu bunkra i tym samym wydał wyrok śmierci na jego mieszkańców, pozostaje do dzisiaj niejasne. Istnieje też kilka wersji wydarzeń związanych z ostatnimi chwilami samego Ringelbluma i jego najbliższych oraz tym kiedy dokładnie zginął. Za datę jego śmierci przyjmuje się dziś 10 marca. Według raportu polskiego podziemia to tego właśnie dnia w ruinach getta „rozstrzelano wszystkich Żydów wziętych w bunkrze przy ul. Grójeckiej”. Prawdopodobnie tego samego dnia rozstrzelani zostali Mieczysław Wolski i jego piętnastoletni siostrzeniec Janusz Wysocki.

    Wszystkie cytaty pochodzą z eseju Emanuela Ringelbluma Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej (Uwagi i spostrzeżenia).
  • jane_doe_hej Re: Emanuel Ringelblum 07.03.20, 21:13
   „Pamiętajcie! Leży tam pod ruinami skarb narodowy. Jest tam Archiwum Ringelbluma. […] Nawet jeśli jest tam pięć pięter ruin, musimy znaleźć Archiwum” — apelowała Rachela Auerbach podczas obchodów trzeciej rocznicy wybuchu powstania w getcie. Dzięki jej staraniom i niezłomnej postawie osób świadomych wagi dokumentów ukrytych w piwnicy szkoły Borochowa, w dniu 18 września 1946 r. odkopano pierwszą część Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Siedemdziesiąt jeden lat później — 18 września 2017 r. — Żydowski Instytut Historyczny wraz ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce powołały Program Oneg Szabat mający na celu upowszechnienie i upamiętnienie tego wielkiego dziedzictwa ludzkości.
   • jane_doe_hej Re: Emanuel Ringelblum 07.03.20, 21:14
    W szkole im. Bera Borochowa przy ul. Nowolipki 68 pracował Izrael Lichtensztajn, bliski współpracownik Emanuela Ringelbluma. Wraz z Dawidem Graberem i Nachumem Grzywaczem — uczniami wtajemniczonymi w prace konspiracyjne Oneg Szabat — odpowiadał za gromadzenie i zabezpieczenie materiałów Podziemnego Archiwum Getta Warszawy, a także za ich ostateczne ukrycie w piwnicy szkoły.

    Z relacji Dawida Grabera wynika, że materiał dokumentacyjny był gromadzony w szkole Borochowa od momentu, gdy do Warszawy dotarły informacje o zniszczeniu zbiorów Żydowskiego Instytutu Naukowego (JIWO) w Wilnie, a zatem od przełomu roku 1941/42. Jak piszą A. Bańkowska i A. Haska, ukrywanie pierwszej części Archiwum w metalowych skrzyniach o wymiarach 15 x 30 x 50 cm musiało trwać kilka dni — wskazują na to fragmenty z dzienników Abrahama Lewina, testamentów Izraela Lichtensztajna i Geli Seksztajn. [1] Ostatnia partia dokumentów została zakopana w dniu 3 sierpnia 1942 r. o godz. 16.00, o czym wiemy z testamentu Dawida Grabera. O miejscu ukrycia Archiwum wiedzieli na pewno: Hersz Wasser i Emanuel Ringelblum, który postulował, by o adresie kryjówek poinformować YIVO i Rafała Mahlera w Nowym Jorku. [2]

    Po zakończeniu wielkiej akcji likwidacyjnej komunikacja między ocalałymi członkami Oneg Szabat była utrudniona, dlatego też nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach ukryto drugą część materiałów. Najpóźniejszym dokumentem z drugiej części Archiwum jest numer „Biuletynu Informacyjnego Żagiew” z 1 lutego 1943 r., dlatego uznaje się, że stało się to w lutym 1943 r. [3]. Wkrótce getto opuścili Rachela Auerbach i Emanuel Ringelblum, a z kierownictwa Oneg Szabat w getcie pozostali jedynie: Hersz Wasser, Eliasz Gutkowski, Izrael Lichtensztejn, Menachem Kohn i Szmuel Winter. [4]. Według Wassera, grupa działała do kwietnia 1943 r. nadal gromadząc kolejne materiały. Jedna z hipotez mówi, że zostały one ukryte w podziemnym schowku przy ul. Świętojerskiej 34.
    • jane_doe_hej Re: Emanuel Ringelblum 07.03.20, 21:15
     Rachela Auerbach była jedną z trzech osób z najbliższego otoczenia Emanuela Ringelbluma — obok Blumy i Hersza Wasserów — która przeżyła wojnę. Jednak tylko Hersz Wasser (któremu udało się wyskoczyć w 1943 r. z pociągu jadącego do Treblinki) wiedział, w którym dokładnie miejscu zostało ukryte Archiwum Ringelbluma. Mimo że po wojnie odnalezienie Archiwum było sprawą priorytetową — omawianą m.in. na posiedzeniu Prezydium Centralnego Komitetu Żydów w Polsce 4 czerwca 1945 r. — była to jednak trudna i skomplikowana operacja, zarówno z uwagi na trudną sytuację finansową CKŻP, jak i wysokie koszty prac wydobywczych związanych z koniecznością przekopania się przez tony gruzów. Nie ustawano jednak w wysiłkach. O rozpoczęcie prac i pomoc finansową apelowała Rachela Auerbach, m.in. podczas obchodów trzeciej rocznicy wybuchu powstania w getcie. Pozwolenie na prace wykopaliskowe otrzymano w połowie sierpnia 1945 r., ale przygotowania trwały jeszcze ponad rok. [5] Ostatecznie, prace zostały rozpoczęte w połowie września 1946 r. po otrzymaniu dofinansowania od amerykańskiego Żydowskiego Komitetu Pracy (Jewish Labor Committee).

     18 września 1946 r. w godzinach popołudniowych odkopano dziesięć metalowych skrzynek zawierających pierwszą część Archiwum. Tak ten moment opisał Michał Borwicz — warto ten fragment przytoczyć w całości:
     Small losy2 1
     Jedna ze skrzyń, w której ukryto dokumenty
     źródło: Archiwum ŻIH

     W którym miejscu zakopano archiwum? Obecny przy pracach kol. Wasser był kiedyś przy ukrywaniu skrzynek. Wtedy jednak wchodziło się tam inaczej; to niweczy orientację. Po „podstemplowaniu” stropu, zaczęło się rozkopywanie: wiedzieliśmy, że poszukiwane archiwum może się znajdować metr pod dolną powierzchnią. Łopaty wyrzucają jeden decymetr ziemi po drugim. Stoimy – pracownicy Komisji Historycznej – Wulf, Blumental, Wasser i ja, patrzymy na siebie, i tylko we wzroku odgadujemy wzajemnie te same myśli: czy w ogóle…? Nagle – łopata napotyka na „coś twardego”. Po pewnym czasie ukazuje się pierwsza metalowa skrzynka. Potem już warstwami: osiem. W drugiej komorze – dwie dalsze… Momentowi wykrycia podziemnego archiwum towarzyszył skurcz głębokiego wzruszenia. [6]

     Scena ta została odtworzona na taśmie filmowej przez Natana Grossa, gdzie skrzynki wyjmują Michał Borwicz i Hersz Wasser. Nagranie zostało wykorzystane w filmie Mir lebngebliebene (My, którzy przeżyliśmy) z 1948 r.
     • jane_doe_hej Re: Emanuel Ringelblum 07.03.20, 21:16
      Spisywanie materiałów rozpoczęto w dniu 23 września w ówczesnej siedzibie CŻKH na ul. Siennej, w dawnym szpitalu Bersonów i Baumanów. Dokumenty były w katastrofalnym stanie. Skrzynki nie zostały odpowiednio zalutowane, dostała się do nich woda. Jak pisał Michał Borwicz: Potworzyły się niebezpieczne grzyby. Pliki cennych papierów powiększyły – wskutek wilgoci – swoją objętość, napęczniały. Toteż leżą ciasno przy sobie i przylegają bardzo ściśle do metalowych ścianek. W rezultacie – na pierwszy rzut oka może się wydać, że skrzynkę wypełnia mokra i elastyczna masa. Żeby jej nie uszkodzić przy wyjmowaniu, rozpruwa się blachę. I teraz każdy tych tysięcy świstków trzeba przemyślnie od pozostałych odklejać, potem rozkładać na odpowiednich bibułach, a bibuły zmieniać. Cieniutki papier – bo takiego bardzo często do zachowanych aktów i rękopisów używano – moknących od czterech lat, rozdziera się przy najdelikatniejszym wstrząsie. W miarę postępu robót, podłogi, stoły i półki dużej sali (zamienionej na konserwatorską pracownię) nakrywają się żyworostami obandażowanych filtracyjną bibułą książek, arkuszy, strzępów. Rzeczy te poddawane są operacjom i diecie, przechodzą okres rekonwalescencji i powoli wracają do pierwotnej postaci. Niektóre teksty, pisane „wojennym atramentem”, woda spłukała gruntownie. Są to wszakże tylko bardzo nieliczne wyjątki. W ogromnej większości pismo zachowało się zupełnie dobrze. Zarówno atramentowe, jak ołówkowe. To samo dotyczy licznych druków, maszynopisów i rzeczy powielanych. Gorzej z fotografiami. Wilgoć zniszczyła warstwy emulsji i posklejała nią całej pliki odbitek. [7]
      • jane_doe_hej Re: Emanuel Ringelblum 07.03.20, 21:16
       Dokumenty cierpliwie opisywano i zabezpieczano. Te prace wykonywało dziesięć osób do 25 listopada 1946 r. Jak zauważa Eleonora Bergman, udziału Wassera nie sposób przecenić: zaopatrywał on dokumenty w karteczki zawierające tylko jemu znane informacje o autorach czy osobach, które przekazały dany materiał do Archiwum. Bez tych karteczek nasza wiedza byłaby znacznie uboższa.
       • jane_doe_hej Re: Emanuel Ringelblum 07.03.20, 21:16
        Druga część Archiwum Ringelbluma została odkryta przypadkowo podczas prac przy wznoszeniu osiedla Muranów w dniu 1 grudnia 1950 r.

        Prace nad zabezpieczeniem Archiwum Ringelbluma

        Prace nad zabezpieczeniem Archiwum trwają nieprzerwanie od 72 lat. Najważniejsze prace konserwatorskie rozpoczęły się w 1990 r. dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (USHMM), które również sponsorowało opracowanie nowego inwentarza pod kierownictwem prof. Tadeusza Epszteina.

        W 1997 r. został wydany pierwszy tom pełnej edycji Archiwum Ringelbluma; dwa lata później Archiwum Ringelbuma zostało wpisane na listę „Pamięć Świata” UNESCO.

        W 2012 r. Żydowski Instytut Historyczny otrzymał grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, dzięki któremu prace nad pełną edycją Archiwum nabrały znacznego przyspieszenia. Redaktorem naukowym projektu został prof. Tadeusz Epsztein, a jego kierownikiem dr Eleonora Bergman, którą w 2015 roku zastąpiła dr Katarzyna Person. Efektem prac prowadzonych we współpracy z szerokim gronem historyków, socjologów, filozofów, literaturoznawców, redaktorów oraz wybitnych tłumaczy jest 38-tomowe wydawnictwo.
        • jane_doe_hej Re: Emanuel Ringelblum 07.03.20, 21:17
         18 września 2017 r. — w 71. rocznicę wydobycia pierwszej części Archiwum — Żydowski Instytut Historyczny i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce powołały międzynarodowy Program Oneg Szabat mający na celu upowszechnienie wiedzy o Podziemnym Archiwum Getta Warszawy i upamiętnienie członków grupy Oneg Szabat.

         Najważniejszym zadaniem Programu jest udostępnienie ludziom na całym świecie dokumentów Podziemnego Archiwum Getta Warszawy, dlatego też zostało ono zdigitalizowane i w całości zamieszczone na stronie Centralnej Biblioteki Judaistycznej i w portalu Delet.
         Small arg1 en
         "Warsaw Ghetto. Everyday Life", wyd. ŻIH

         W zeszłym roku zostały podjęte prace nad przetłumaczeniem dokumentów i ich opracowań na język angielski. Jest to wielkie, rozpisane na wiele lat, przedsięwzięcie. Rozpoczęcie jego realizacji stało się możliwe dzięki wsparciu Darczyńców: Rothschild Foundation, Rozen Family Foundation i Taube Philanthropies. Drukiem wydaliśmy pierwszy tom: Warsaw Ghetto. Everyday Life pod redakcją dr Katarzyny Person. Jesienią tego roku planujemy wydanie tomu drugiego — Relacji z Kresów w opracowaniu prof. Andrzeja Żbikowskiego.

         W listopadzie 2017 roku w gmachu, w którym pracował Emanuel Ringelblum i gdzie powstawało Podziemne Archiwum Getta Warszawy, Żydowski Instytut Historyczny wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce otworzył wystawę stałą Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, na której zostały udostępnione oryginalne dokumenty Archiwum. Przez pierwsze 6 miesięcy obejrzało ją ponad 15 tys. zwiedzających. Wystawie towarzyszy projekt edukacyjny skierowany do polskich i zagranicznych uczniów i studentów. W dedykowanych warsztatach wzięło już udział ponad 250 uczniów i nauczycieli.

         Planowany jest również cykl wystaw podróżujących, dzięki czemu Archiwum Ringelbluma i losy grupy Oneg Szabat będą mogły zostać przedstawione we współpracy z kuratorami największych światowych muzeów.
         Small b esmall
         Wystawa stała w Żydowskim Instytucie Historycznym

         Na początku 2018 roku rozpoczęliśmy także akcję komunikacyjną skierowaną do studentów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. W marcu 2018 roku przeprowadziliśmy pilotaż projektu Ambasadorzy Oneg Szabat i zaprosiliśmy do Polski grupę studentów University of Pensylvania Hillel. Przygotowaliśmy dla nich warsztaty i spotkania z badaczami dokumentów Archiwum Ringelbluma.

         Na stronie internetowej prezentujemy najważniejsze informacje o twórcach Archiwum — ich życiu i śmierci, dokonywanych wyborach, zadaniach jakich się podjęli, wspólnocie, którą tworzyli.

         Na profilu Oneg Szabat prowadzonym na portalu Facebook przypominamy najważniejsze daty i wydarzenia związane z twórcami Archiwum Ringelbluma i okresem, gdy powstawało, a także informujemy na bieżąco o wszystkich projektach prowadzonych w ramach Programu.

         W Program Oneg Szabat włącza się coraz więcej osób na całym świecie, dla których — bez względu na wiek, wykształcenie, wyznanie czy miejsce zamieszkania – ważne i wciąż aktualne pozostają słowa Dawida Grabera, który pisał w testamencie tuż przed zakopaniem Archiwum: Wystarczy mi, jeśli przyszłe pokolenia będą pamiętać o naszych czasach (…) Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce, niech dożyje lepszych czasów, niech zaalarmuje świat o tym, co się stało w 20 wieku.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka