Dodaj do ulubionych

kolejny typ

IP: *.smrw.lodz.pl 25.02.10, 23:45

Nie wiem czy o tym typie migreny już coś było ale mic nie znalazłam
Gdymy kogoś zainteresowało...
Halina Dębczuk, Wojciech Buła

Migrena_szyjna


---------------------------------------------------------------------
-----------

Ocena zdjęć w projekcji przednio-tylnej LaseropunkturaAkupresuraJoga
Terapia manualna

Leczenie usprawniające w migrenie szyjnej - zespole szyjnym (migrena
cervicalis - syndroma cervicalae)

Większość naukowców uważa, że zmiany w obrębie kręgosłupa i zespoły,
które tym zmianom towarzyszą, są ciągle nie do końca wyjaśnionym i
rozwiązanym problemem diagnostycznym oraz terapeutycznym, a częstość
ich występowania stale zwiększa się. Migrena szyjna - zespół szyjny,
to temat kontrowersyjny, zarówno z punktu widzenia patofizjologii,
leczenia, jak i profilaktyki, a ze względu na różnorodność
współistniejących objawów wręcz trudny.

Część szyjna kręgosłupa pełni charakterystyczną funkcję statyczną,
dynamiczną oraz ochronną dla rdzenia kręgowego, naczyń, korzeni
nerwów rdzeniowych oraz tętnic kręgowych. Z odpowiednią funkcją
poszczególnych kręgów wiąże się ich charakterystyczna budowa. W
prawidłowych warunkach można powiedzieć, iż pomiędzy kręgosłupem a
wszelkimi strukturami, które są z nim związane i chronione, panuje
harmonia. Ale już na przykład w spondylozie szyjnej może dochodzić
do podrażnienia lub uszkodzenia korzeni nerwów rdzeniowych, samych
nerwów rdzeniowych i naczyń korzeniowych, rdzenia kręgowego czy
tętnic kręgowych. Szczególnie intensywne zaburzenia mogą występować
u osób z tak zwaną "konstytucją migrenową" lub ze współistniejącymi
zmianami miażdżycowymi.

Konstytucja człowieka to zespół cech morfologicznych i
czynnościowych, typowych dla danego człowieka, po części wrodzonych,
a po części kształtowanych przez czynniki środowiska. Tak więc przez
konstytucję migrenową rozumiemy właściwości ustroju decydujące o
jego reagowaniu na czynniki środowiska zewnętrznego migreną.

Na przykład:

Powyższe uwarunkowania mogą tłumaczyć pojawiające się problemy
diagnostyczne czy też problemy z odpowiednim postępowaniem
fizjoterapeutycznym w licznych zmianach dotyczących odcinka szyjnego
kręgosłupa. Mogą też tłumaczyć mnogość rozpoznań, określeń oraz
często zmieniane nazewnictwo. Stąd rozpoznanie - zespół szyjny,
zespół Barré-Liéou czy migrena szyjna i pojawiające się synonimy jak
na przykład zespół szyjny górny, szyjne zawroty głowy, niewydolność
kręgowo-podstawna i inne.


Migrena szyjna lub zespół szyjny jest określeniem dla "choroby",
która manifestuje się przede wszystkim charakterystycznymi bólami
głowy umiejscowionymi w tyle głowy.


Większość autorów uważa, iż przyczyną zespołu szyjnego są zmiany
zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego, wskutek których następuje
podrażnienie splotu współczulnego okołotętniczego lub nawet ucisk
samej tętnicy kręgowej, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń
ukrwienia. Niektórzy autorzy uważają, że niewydolność krążenia w
obrębie tętnicy kręgowej należy oddzielić od migreny szyjnej.
Jeszcze inni widzą dużą rolę w takich czynnikach jak niewłaściwa
postawa, urazy, zaburzenia hormonalne, emocjonalne itp. Można
również spotkać się z poglądem, iż zespół szyjny jest odmianą
migreny właściwej, która dotyczy tętnic kręgowych, nie zaś szyjnych.
Wówczas zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, naczyniowe i inne czynniki
są tylko dodatkowymi czynnikami. Podstawą jest jednak zawsze
tzw. "konstytucja migrenowa", poniekąd wyciszona w porównaniu z
przypadkami, w których migrena występuje od dzieciństwa czy
młodości. Dlatego choroba ujawnia się w późniejszym wieku, pod
wpływem działania wielu dodatkowych czynników.


Migrena szyjna - zespół szyjny występuje częściej u kobiet niż u
mężczyzn, przeważnie pomiędzy 40 a 50 rokiem życia, ponieważ zmiany
w kręgach szyjnych ujawniają się dopiero w średnim wieku. Wyjątkiem
są zmiany występujące w wyniku urazów poniesionych podczas wypadków
samochodowych, jazdy konnej lub w czasie pływania. Dominującym
objawem jest ból głowy, z reguły zlokalizowany w okolicy karku i
potylicy, przeważnie obustronny, ale zdarza się i jednostronny,
zwykle promieniujący do przodu, a więc do czoła lub skroni. Oprócz
tego stałego, niezbyt silnego, tępego bólu, dodatkowo występują
napady, które mogą być małe (a więc kilka w ciągu dnia) i duże. W
małych napadach wyżej wymienione bóle nasilają się gwałtownie,
pacjentowi robi się ciemno przed oczami, pojawia się szum w uszach
oraz zawroty głowy. Te ostre dolegliwości ustępują już po kilku
minutach. Z kolei duży napad pojawia się zwykle w nocy, pod wpływem
niewygodnej pozycji lub po obudzeniu, przy gwałtownym ruchu głową,
czasami po dłuższym nieruchomym trzymaniu głowy (np. po oglądaniu
telewizji). Wówczas ból jest silny, dokuczliwy, dodatkowo pojawiają
się objawy natury wegetatywnej, jak silne poty, wymioty, kołatanie
serca czy drżenie rąk. Napad trwa kilka godzin, a nawet dni. Drugim
charakterystycznym objawem są zawroty głowy. Charakterystyczne jest
występowanie zespołu nerwicowego o zabarwieniu hipochondrycznym i
depresyjnym.


Główną przyczyną występowania migreny szyjnej - zespołu szyjnego
jest uszkodzenie krążka międzykręgowego, przeważnie w obrębie C5, C6
lub C7. Powoduje to podrażnienie korzeni nerwowych i prowadzi do
wzmożonego napięcia, początkowo obejmującego szyjny odcinek
kręgosłupa, a przenoszącego się później ku górze, co prowadzi do
wystąpienia bólów głowy.


Inną przyczyną może być niewielkie przesunięcie lub skręcenie w
obrębie kręgów szyjnych. Badanie chorych z migreną szyjną z reguły
wykazuje bolesność uciskową punktów potylicznych, niewielkie
ograniczenie ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa, niekiedy
nieznaczne objawy korzeniowe w obrębie korzeni szyjnych.


Badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa wykazuje zmiany o
różnym stopniu. Główne znaczenie w występowaniu migreny szyjnej -
zespołu szyjnego przypisuje się toczącym procesom zwyrodnieniowym w
tzw. stawach unkowertebralnych Luschki. Często występuje również
zniesienie lordozy szyjnej. Choroba jest zaliczana do chorób
przewlekłych, przebiega z okresami remisji i nawrotów.
Ocena zdjęć w projekcji przednio-tylnej


Warunkiem podstawowym w ocenie relacyjnej jest to czy zdjęcie nie
jest skręcone. Brak skręcenia można ocenić na podstawie obrazu
wyrostków sutkowatych. Koniecznym warunkiem w ocenie rotacji w
zakresie dolnego odcinka szyjnego jest aby nie było rotacji górnego
odcinka piersiowego kręgosłupa, gdyż w przeciwnym wypadku oceniający
nie jest w stanie wykluczyć artefaktu rotacyjnego. Obraz zwiększonej
lordozy będzie manifestował się tym, że łuk i wyrostek kolczysty
pojawią się jako rzut poprzez trzon C3 lub w jeszcze w niższych
partiach, przez co wówczas dobrze będzie widoczny kanał kręgowy, a
niekiedy również i otwór tętnicy szyjnej.


Ocena zdjęć w projekcji bocznej


Widoczna musi być podstawa czaszki razem z siodełkiem tureckim,
stokiem i podniebieniem twardym, kręgosłup w odcinku szyjnym
powinien być uwidoczniony, jeśli to możliwe aż do C5. Pochopnym jest
ocenianie zdjęć rtg kręgosłupa jeśli nie widzi się ani podstawy
czaszki ani podniebienia twardego. W projekcji bocznej oceniamy
przede wszystkim wzajemne stosunki płaszczyzny otworu potylicznego
wielkiego, płaszczyzny kręgów szczytowego i obrotowego.


Postępowanie lecznicze zarówno w patologii kręgosłupa szyjnego, jak
i w przypadku migreny szyjnej jest złożone i trudne. Na pewno musi
ono być kompleksowe, przy czym należy uwzględnić różnorodne objawy
dotyczące patologii występujących zespołów, które dotyczą zmian
zwyrodnieniowych kręgosłupa, zmian w układzie naczyniowym, nerwowym,
somatycznym i wegetatywnym, w układzie mięśniowym oraz które dotyczą
objawów depresyjno-nerwicowych. Oprócz często nadużywanej
farmakotera
Obserwuj wątek
  • Gość: meg22 Re: kolejny typ II IP: *.smrw.lodz.pl 25.02.10, 23:47
   Ocena zdjęć w projekcji bocznej


   Widoczna musi być podstawa czaszki razem z siodełkiem tureckim,
   stokiem i podniebieniem twardym, kręgosłup w odcinku szyjnym
   powinien być uwidoczniony, jeśli to możliwe aż do C5. Pochopnym jest
   ocenianie zdjęć rtg kręgosłupa jeśli nie widzi się ani podstawy
   czaszki ani podniebienia twardego. W projekcji bocznej oceniamy
   przede wszystkim wzajemne stosunki płaszczyzny otworu potylicznego
   wielkiego, płaszczyzny kręgów szczytowego i obrotowego.


   Postępowanie lecznicze zarówno w patologii kręgosłupa szyjnego, jak
   i w przypadku migreny szyjnej jest złożone i trudne. Na pewno musi
   ono być kompleksowe, przy czym należy uwzględnić różnorodne objawy
   dotyczące patologii występujących zespołów, które dotyczą zmian
   zwyrodnieniowych kręgosłupa, zmian w układzie naczyniowym, nerwowym,
   somatycznym i wegetatywnym, w układzie mięśniowym oraz które dotyczą
   objawów depresyjno-nerwicowych. Oprócz często nadużywanej
   farmakoterapii, w leczeniu należy uwzględnić odpowiednią
   rehabilitację (zabiegi fizykoterapeutyczne, systematyczna
   kinezyterapia), czy leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe. Ważna jest
   również profilaktyka, a w jej ramach odpowiednie edukowanie
   pacjentów, gdyż niejednokrotnie należy uwzględnić zmianę stylu
   życia.


   W migrenie szyjnej - zespole szyjnym leczenie usprawniające
   rozpoczyna się od zabiegów cieplnych (np. Sollux na odcinek szyjny
   kręgosłupa), następnie stosuje się lekki rozluźniający masaż
   segmentarny odcinka szyjnego, który charakteryzuje się wzmożonym
   napięciem mięśniowym. Po masażu zaleca się pacjentowi wykonanie
   kilku czynnych ruchów głową np. zgięcia, obroty, skłony w kierunku
   barków. Tak przygotowanego pacjenta kieruje się na podstawowy zabieg
   jakim jest wyciąg szyjny przy użyciu pętli Glissona, który daje
   stosunkowo najlepsze wyniki, ale ciągle budzi wiele kontrowersji i
   odmiennych opinii dotyczących zarówno pozycji chorego podczas
   zabiegu (siedząca, leżąca), jak i czasu jego trwania czy stosowanego
   obciążenia. Dlatego wyciągi powinny być przeprowadzane przez
   doświadczony personel (mgr rehabilitacji, technik czy licencjonowany
   fizjoterapeuta) i z uwzględnieniem przeciwwskazań. Szczególną
   ostrożność należy zachować przy nadciśnieniu, kręgozmyku,
   zaawansowanej miażdżycy oraz zrzeszotnieniu kręgów.


   Ważne jest aby w trakcji w pozycji siedzącej nie używać pętli
   Glissona, ponieważ w tej pozycji wyciąg działa nie na potylicę lecz
   na brodę, przez co dochodzi do skurczu mięśni pochyłych i głębokich
   szyi, co niweczy wynik trakcji. Natomiast do trakcji na leżąco można
   używać pętli Glissona ponieważ potylica jest wsparta o stół i
   pociąganie za bródkę w tym przypadku nie przeszkadza. Trakcję
   powoduje zmiana nachylenia stołu wyciągowego.


   Celem wyciągu jest zwiększenie sprawności statodynamicznej
   kręgosłupa poprzez rozluźnienie napiętych mięśni, rozszerzenie
   przestrzeni oraz otworów międzykręgowych i w ten sposób zmniejszenie
   ucisku i podrażnienia korzeni nerwowych oraz polepszenie krążenia w
   obszarze tętnicy kręgowej.


   Celowe jest również prowadzenie ćwiczeń rozluźniających i
   wzmacniających mięśnie tego odcinka, w tym ćwiczenia relaksacyjne i
   izometryczne. Dobre efekty obserwuje się po stosowaniu galwanizacji,
   jontoforezy, prądów diadynamicznych, interferencyjnych,
   ultradźwięków czy po stosowaniu lasera biostymulacyjnego. Naświetla
   się wówczas mięśnie przykręgosłupowe, okolicę zmienionego odcinka
   krążka międzykręgowego i miejsce ucisku włókien nerwowo-naczyniowego
   pęczka. Naświetla się również ogniska bólu i zwłóknienia układu
   nerwowego i kości.   Laseropunktura oraz akupunktura


   Według klasycznych zaleceń, jeżeli ból lokalizowany jest na
   wysokości C3 to wskazane jest użycie meridianu nadzwyczajnego Du Mai
   (punkt klucz, który otwiera meridian to Jc3 hou-xi, zamykający -
   punkt Pm62 shen-mai) łączącego się z meridianami typu yang. W
   przypadku lokalizacji bólu poniżej C3 zaleca się użycie meridianu
   nadzwyczajnego Chong Mai (punkt klucz, który otwiera meridian to Śl4
   gong-sun, zamykający - punkt O6 nei-guan) związanego szczególnie z
   meridianami typu yin, lub Yang Wei Mai (Po5 wai-guan, Pż41 zhu-ling-
   qi), który związany jest z meridianami typu yang.


   Jako specyficzny punkt dla schorzeń szyi i potylicy można zalecić
   pkt Jc3 hou-xi, którego zadaniem jest regulacja kanału Du Mai,
   rozluźnianie mięśni i ścięgien oraz usprawnianie stawów.


   Przy bólu lokalizowanym w okolicy potylicy możemy użyć punktów Pm10
   tian-zhu, Pż20 feng-qi, Pż17 yi-feng, Jc2 qian-gu, Pł7 lie-que,
   wszystkie metodą tonizującą po przeciwnej stronie do miejsca
   występowania bólu. Do zabiegu powinniśmy użyć również punktów GRT15
   ya-men, GRT19 hou-ding, Pm11 da-zhu, oraz Pm60 kun-lun.


   W recepturze wskazane jest uwzględnić punkty największej bolesności
   tzw. Ah-shi. Na wspomniane punkty działamy metodą sedatywną.


   Punkty Huatuo na odcinku od PM10 tian-zhu do Pm11 da-shu. Jest to
   szereg punktów zlokalizowanych w odległości 5 fen poniżej i w bok od
   wyrostków kolczystych kręgów. Ich zadaniem jest odblokowanie zastoju
   Qi i Krwi we wspomnianych obszarach.


   Przy blokadzie na poziomie C1/C2 pojawia się bolesność w punkcie Pm2
   zan-zhu, tym samym wymieniony punkt okazuje się być dobry w
   diagnostyce różnicowej, jak również możliwe staje się celowe użycie
   go we wspomnianym przypadku.


   W przypadku bolesności w punkcie Pż 20 feng-qi należy różnicować
   blok na poziomie O/C1 i połączenie z Potrójnym Ogrzewaczem, jak
   również Yang Wei Mai, Yang Qiao Mai. Nie należy zapominać o Shao
   Yang - wówczas powinniśmy rozpatrzyć możliwość nakłucia punktu Po17
   yi-feng.


   Należy rozpatrzyć również diagnostykę różnicową w świetle
   Tradycyjnej Medycyny Chińskiej [artykuł A. Kowalskiego "Migreny"],
   czego naturalną konsekwencją jest uszczegółowienie wymienionej
   powyżej receptury o konkretne zalecenia.   Akupresura (korporalna i aurikuloterapia)

   W akupresurze stosuje się różne punkty w zależności od przyczyny
   wywołującej migrenę. I tak na przykład w migrenie szyjnej, gdzie
   bóle głowy najczęściej wywołane są przez zmiany w kręgach szyjnych,
   wykorzystuje się punkt akupunkturowy tian-zhu (Pm10), leżący 1,3
   cuna tj. około 2 poprzeczne palce bocznie od środka karku, punktu ya-
   men (GRT15), na granicy owłosionej części karku. Drugim punktem jest
   punkt da-shu (Pm11), umiejscowiony 1,5 cuna bocznie od wyrostka
   ościstego Th1. Akupresurę tych punktów przeprowadza się ku dołowi.
   Natomiast punkt da-zhui (GRT14) położony pomiędzy wyrostkami
   ościstymi C7/Th1 masuje się ku górze. Ponadto wykorzystuje się punkt
   fengh-chi (Pż20), położony poniżej kości potylicznej, na poziomie
   punktu feng-fu (GRT16), w zagłębieniu pomiędzy mięśniami
   czworobocznym i mostkowo-obojczykowo-sutkowatym oraz punkt jian-jing
   (Pż21), zlokalizowany w najwyższym punkcie barku, w połowie
   odległości pomiędzy GRT14 a wyrostkiem barkowym. Te dwa punkty
   masuje się ku dołowi. Z kolei punkt zan-zhu (Pm2), leżący w
   zagłębieniu na przyśrodkowym brzegu łuku brwiowego, w kącie oka,
   masuje się ku górze.

   Akupresurę można również wykonywać na uchu (do tego zabiegu
   zastosuje się specjalnie skonstruowaną igłę taoistyczną) w
   odpowiednich punktach aurikularnych. I tak w migrenie szyjnej, na
   prawym uchu masuje się punkty kręgów szyjnych, znajdujące się na
   dużej wypukłości ucha. Masuje się również centralny punkt energii
   położony w początkowej części obrębka małżowiny usznej i punkt w
   dolno-przedniej części małżowiny usznej. Punkty te masuje się w
   kierunku ku górze. Na lewym uchu kierunek masażu jest odwrotny, a
   więc ku dołowi. Stronę, po której bóle są bardziej nasilone, masuje
   się intensywniej.


   W zależności od nasilenia dolegliwości, zabiegi akupresury wykonuje
   się 1-3 razy dziennie przez 5-10 minut.


   Korzystne bywa leczenie sanatoryjne, obejmujące między innymi
   kąp
   • aga1200 Re: kolejny typ II 26.02.10, 21:26
    Megg 22,ja własnie wczoraj byłam na takim zabiegu,i własnie mam w uchu
    6 malutenkich kuleczek przyklejonych które naciskaja na te miejsca co

    są opisane,wiec to jest tak jak akupresura non stop ,a 7 odkrylam ze
    mam za uchem ;)i mam w prawym a za tydzień w lewym.

    Jaka ja mam ogromna nadzieje,ze mi to pomoże...
  • minniemouse Re: kolejny typ 26.02.10, 00:39
   Wedlug IHS International Headache Society - oficjalnego Miedzynarodowego Towarzystwa Bolow Golowy

   www.czelej.com.pl/images/media/fragmenty%20ksiazek/Harrison.Neurologia%20rozdz5.pdf
   ANG:
   ihs-classification.org/en/02_klassifikation/02_teil1/01.02.00_migraine.html
   raczej nie ma takiego czegos jak "migrena szyjna".

   Zreszta, jak sama ta nazwa LaseropunkturaAkupresuraJoga wskazuje nie ma to z tradycyjna medycyna nic wspolnego.
   to raczej jakas chiropraktyka/kregarstwo.

   nie znaczy to oczywscie ze wysmiewam czy lekcewaze opisany artykul.
   Wrecz przeciwnie, uwazam ze w swoim zakresie medycyny alternatywnej moze sobie byc taka klasyfikacja, i nawet moze to miec sens
   bo rzeczywscie wszelkie uciski i zwyrodnienia w obrebie szyjnym moga byc przyczyna/ wywolywaczem silnych bolow glowy w tym migrenowych.

   Minnie

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka