Dodaj do ulubionych

Zebranie właścicieli

08.05.08, 10:28
INFORMACJA ORGANIZATORÓW ZEBRANIA WŁAŚCICIELI

Informujemy, że w dniu 12.06.2008 r. bezpośrednio po Walnym Zebraniu
SBM Ziemi Mazowieckiej w upadłości odbędzie się bardzo ważne
zebranie właścicieli. Celem zebrania jest powołanie do życia
dotychczas martwej wspólnoty poprzez przegłosowanie uchwały o
zastosowaniu ustawy o własności lokali. Wspólnota mieszkaniowa (WM)
jest instytucją działającą niezależnie od spółdzielni mieszkaniowej
(SM). Członkostwo w SM nie ogranicza praw członków WM, gdyż każdy z
Państwa posiada pełną nieograniczoną własność lokalu oraz prawo
dysponowania tą własnością.
Przyjęcie powyższej uchwały umożliwi nam pełne dysponowanie
częściami wspólnymi, dotychczas ograniczone administracją syndyka.
Syndyk stanie się reprezentantem SM, posiadającym takie same prawa i
obowiązki jak pozostali właściciele.
Po przyjęciu powyższej uchwały WM powoła zarząd, będący
reprezentantem wspólnoty.
Wspólnota w głosowaniu większością głosów będzie mogła podejmować
wszelkie decyzje samodzielnie, z pominięciem sędziego komisarza. Da
to ponadto możliwość swobodnego, niczym nie ograniczonego dostępu do
środków finansowych oraz kontrolowania wydatków.
Zarząd WM jest organem wybieranym i kontrolowanym przez wszystkich
współwłaścicieli. Wybierany jest na 1 roczną kadencję z możliwością
przedłużenia. Zarząd ma obowiązek przedłożyć właścicielom
sprawozdanie finansowe, a także rozliczyć się z wszelkich swoich
działań. Wszystkie decyzje przekraczające zwykły zarząd są
podejmowane w głosowaniu ogółu właścicieli.
Obecnie współwłaściciela nieruchomości nie mają żadnego wglądu w
dokumentację finansową ani nie maja wpływu na podejmowanie
jakichkolwiek decyzji dotyczących części wspólnej. Pełna władza
pozostaje w rękach syndyka i sędziego komisarza.
Uczestnictwo w zebraniu właścicieli leży w naszym wspólnym interesie.

Pytania i propozycje dotyczące zebrania prosimy kierować na:
Forum „Kondratowicza 18” na portalu www.gazeta.pl .

albo na nasze nowe forum pod adresem:
forum.kondratowicza18.pl
Osoby preferujące formę papierową mogą składać pytania w sklepie
spożywczym w budynku Kondratowicza 18 „Do organizatorów zebrania
właścicieli” w treści określając także sposób przekazania odpowiedzi.
Obserwuj wątek
  • oscarek Re: Zebranie właścicieli 09.05.08, 11:00
   Czy znana jest konkretna godzina tego spotkania?

   Co do tematów do omówienia proponuje następujące (czyli to co mnie interesuje):
   - remont drogi dojazdowej do garażu wielopoziomowego (kiedy, kto, za ile, etc)
   - naprawienie tego, co zostało zniszczone podczas wieszania nowych skrzynek pocztowych
   - czy ktoś dba o zieleń? gdzie się podział człowiek, który jeszcze chyba rok temu siał, nawoził etc?
   - w powiązaniu z powyższym, dlaczego po usunięciu "stolika" i płyt chodnikowych z trawnika została tam goła ziemia? czekamy aż matka natura załatwi sprawę za nas?

   Może niektórzy uznają to za mało ważne sprawy, ale mi akurat jedynie to przeszkadza na osiedlu. Jeśli coś jeszcze mi wpadnie do głowy, dopiszę w następnym poście.
   • magratt Re: Zebranie właścicieli 09.05.08, 11:59
    oscarek napisał:

    > Czy znana jest konkretna godzina tego spotkania?
    Planowana jest godzina 20, walne rozpocznie sie o 19 i powinno się
    skonczyć szybko, chyba nikomu nie zależy na przedłużaniu żywota
    spółdzielni. Będzie oficjalne zawiadomienie z datą i godzina,
    powyższa informacja została napisana w celu zachęcenia do udziału i
    uświadomienia wagi tego zebrania. Pojawi się też w formie papierowej.

    > Co do tematów do omówienia proponuje następujące (czyli to co mnie
    interesuje):
    > - remont drogi dojazdowej do garażu wielopoziomowego (kiedy, kto,
    za ile, etc)
    > - naprawienie tego, co zostało zniszczone podczas wieszania nowych
    skrzynek poc
    > ztowych
    > - czy ktoś dba o zieleń? gdzie się podział człowiek, który jeszcze
    chyba rok te
    > mu siał, nawoził etc?
    > - w powiązaniu z powyższym, dlaczego po usunięciu "stolika" i płyt
    chodnikowych
    > z trawnika została tam goła ziemia? czekamy aż matka natura
    załatwi sprawę za
    > nas?
    >
    > Może niektórzy uznają to za mało ważne sprawy, ale mi akurat
    jedynie to przeszk
    > adza na osiedlu. Jeśli coś jeszcze mi wpadnie do głowy, dopiszę w
    następnym poś
    > cie.

    Sprawy poruszone przez Ciebie nie są mało ważne, ale to już zadania
    dla nowego zarządu. Przy najbardziej optymistycznej wizji spotkania
    wątpię żebyśmy po przedyskutowaniu i przegłosowaniu niezbędnych
    uchwał i wyborze zarzadu mieli jeszzce czas i siłę na rozmowy o
    bieżących sprawach.
    Uprzedzając pytania dlaczego taki termin i taka godzina?
    Pierwsza połowa czerwca wydaje się ostatnią możliwą datą
    zorganizowanai spotkania wszystkich lub chociaż prawie wszystkich.
    Potem bedą wyjazdy wakacyjne i zawsze komuś nie będzie pasowało.
    Godzina taka, żeby każdy po pracy zdążył, weekend odpada, bo znowu
    wyjazdy, pamietam pretensje o ankiety wrzucone do skrzynek przed
    świętami.
    • sen-tar Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 09.05.08, 21:59
     nie pada. A jak pada ...?
     To nie szybują.

     SBM ZM było, i nawet w upadłości jest, dobrym interesem dla części
     naszych sąsiadów. To oczywiste, bo wieloletnie doświadczenia taką
     tezę potwierdzają. Nie miejsce i czas na to aby rozdrapywać rany,
     ale nasza krótka historia powinna czegoś nas nauczyć. Popełniliśmy
     wiele błędów i czas aby wyciągnąć z nich wnioski.

     Jeżeli tak, to sąsiedzi przedsiębiorczy inaczej łatwo się nie
     poddadzą i będą walczyć o reanimację SBM - jawnie bądź skrycie, np.
     włączą sie w organizację wspólnoty, ale tylko po to, aby jej w
     ostatecznym rezultacie nie powołać. Doświadczyłem już tego z nimi.

     Dlatego nie można lekceważyć tych sąsiadów i do
     spotkania "założycielskiego" należy dobrze się przygotować.
     Przez takie przygotowanie m.in. rozumiem wcześniejsze spotkania
     (przed 12.06) mieszkańców zainteresowanych utworzeniem wspólnoty.
     Na tych spotkaniach należy wszystkim przybliżyć ten pomysł od strony
     prawnej i praktycznej oraz wypracować plan (scenariusz) spotkania w
     dniu 12.06. Poza tym takie spotkania pozwolą realnie ocenić siły.

     Doświdczenia wskazują, że na eksplozję aktywności w dniu 12.06 nie
     można liczyć. Trzeba ją wcześniej wskrzesić, bo tutaj z jednej
     strony dominuje bierność, a z drugiej oczekiwanie na zbawcę, który
     przyjdzie i coś z tym wszystkim zrobi.

     Dlatego marzeniem jest planowanie na dzień 12.06 powołania do życia
     czegokolwiek innego poza restauracją SBM.
     Ale oczywiście przyjdę i popatrzę na ten "weselny spektakl".


     • lokator-0 Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 12.05.08, 11:15
      sen-tar napisała:

      >
      > Jeżeli tak, to sąsiedzi przedsiębiorczy inaczej łatwo się nie
      > poddadzą i będą walczyć o reanimację SBM - jawnie bądź skrycie,
      np. włączą sie w organizację wspólnoty, ale tylko po to, aby jej w
      > ostatecznym rezultacie nie powołać. Doświadczyłem już tego z nimi.

      Jak jóż pisałem wcześniej wspólnota na naszym osiedlu istnieje z
      mocy prawa od wyodrebnienia 8 lokalu, więc nie ma możliwosci jej nie
      powołać. Istnieja za to mozliwość, że jeżeli na tym spotkaniu nie
      podejmiemy decyzji o przejściu pod ustawę o własności lokali w dniu
      12.06.2008 to nastapi to dopiero po zakończeniu procesu upadłości.

      > Dlatego nie można lekceważyć tych sąsiadów i do
      > spotkania "założycielskiego" należy dobrze się przygotować.
      > Przez takie przygotowanie m.in. rozumiem wcześniejsze spotkania
      > (przed 12.06) mieszkańców zainteresowanych utworzeniem wspólnoty.
      > Na tych spotkaniach należy wszystkim przybliżyć ten pomysł od
      strony prawnej i praktycznej oraz wypracować plan (scenariusz)
      spotkania w dniu 12.06. Poza tym takie spotkania pozwolą realnie
      ocenić siły.
      >
      > Doświdczenia wskazują, że na eksplozję aktywności w dniu 12.06 nie
      > można liczyć. Trzeba ją wcześniej wskrzesić, bo tutaj z jednej
      > strony dominuje bierność, a z drugiej oczekiwanie na zbawcę, który
      > przyjdzie i coś z tym wszystkim zrobi.
      >
      > Dlatego marzeniem jest planowanie na dzień 12.06 powołania do
      życia czegokolwiek innego poza restauracją SBM.
      > Ale oczywiście przyjdę i popatrzę na ten "weselny spektakl".
      Restaurację SBM może w tej chwili przeprowadzić tylko sąd co jest
      mało prawdopodobne. W momencie zakończenia procesu upadłości
      spółdzielnia jako taka zostanie wykreślona z KRS-u i przestanie
      istnieć.

      Tak więc tylko od włascicieli lokali zależy czy chcą przejąc
      zarządzanie nad swoją własnością czy pozostawić nadal w rękach
      syndyka.

      • magratt Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 12.05.08, 12:23
       lokator-0 napisał:
       > Tak więc tylko od włascicieli lokali zależy czy chcą przejąc
       > zarządzanie nad swoją własnością czy pozostawić nadal w rękach
       > syndyka.

       Tak właśnie jest i dlatego ważna jest obecność na zebraniu i oddanie
       głosu. Poza kandydatami do zarządu od nikogo żadna inna aktywność
       nie jest wymagana. Dlatego cieszę się że sen-tar przyjdzie, po jego
       wypowiedziach sądzę że zagłosuje na tak, ku pożytkowi nas wszystkich.
       A tak przy okazji, sentar powiedz dlaczego ktoś miałby chcieć
       pozostawić władzę w rękach syndyka aż do końca? (reaninmacja
       społdzielni nie jest możliwa, jak napisał lokator-0) W tym wypadku
       moja wyobraźnia mnei zawodzi. Skoro masz doświadczenie napisz może
       na jakie rzeczy zwracać uwagę żeby taką osobę rozpoznać. Może być na
       maila gazetowego.
       • pieskuba Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 12.05.08, 12:46
        To ja na wszelki wypadek będę podnosić rękę wtedy, kiedy
        Magratt :o)))
        • magratt Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 13.05.08, 10:11
         pieskuba napisała:

         > To ja na wszelki wypadek będę podnosić rękę wtedy, kiedy
         > Magratt :o)))

         Dzięki za zaufanie smile Wprawdzie we wspólnocie będzeimy głosowali
         przez podpis na liście, ale to sprawy techniczne, liczy się idea.
        • dali_mania Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 13.05.08, 10:20
         Wspólnota Mieszkaniowa to twór zupełnie inny niż spółdzielnia mieszkaniowa WM
         rządzi samodzielnie większością głosów mieszkańców a zarząd wspólnoty to tylko
         organ wykonawczy a nie decydent. Członkowie zarządu mają obowiązek wprowadzić w
         życie uchwały podjęte przez ogół może zatrudnić administratora - profesjonalistę
         który na co dzień będzie zajmował się zarządzaniem ale może też wykonywać zarząd
         osobiście -jednak przeważnie ludzie ci pracują zawodowo co ogranicza ich czas
         jaki mogą poświecić na prace dla wspólnoty a ponadto nie mają odpowiedniej
         wiedzy i doświadczenia aby przeprowadzić prawidłowo i sprawnie wszystkie zadania
         - więc dobry administrator to podstawa. To nie zarząd podejmuje decyzje on tylko
         je realizuje oraz reprezentuje ogół mieszkańców ale jedynie w zakresie czynności
         nie przekraczających zwykłego zarządu abyście wszyscy nie musieli się zbierać
         celem podjęcia decyzji np w sprawie pijanego ochroniarza lub wystawienia
         przelewu tytułem opłat budyniowych. W sprawach istotnych oraz dysponowaniu
         środkami finansowymi wspólnoty decyzja podejmowana jest przez ogół. Więc nie jak
         w SM to ona decydowała czy naprawić ściany czy zrobić podjazd lecz ogół
         mieszkańców zadecyduje czy zrobić jedno czy drugie a może jedno i drugie bo na
         podstawie ofert zebranych przez administratora wiadomo że starczy środków na
         obydwie inwestycje. Tak wiec przejmijcie władze odzyskajcie pieniądze i dostęp
         do nich i wówczas możecie zgłaszać swoje potrzeby i pomysły wcześniej jest to
         nie możliwe bo bez pieniędzy nie zrobicie nic !!! A na dzień dzisiejszy wy ich
         nie macie ma je syndyk i sędzia komisarz a nie wy.
      • sen-tar Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 13.05.08, 23:42
       Szanowny lokatorze-0, tudzież inni aktywni na tym forum sąsiedzi.

       Ja dalej będę drążył tą sama kwestię, i proszę tylko aby nie
       posądzać mnie o "malkontenctwo", ponieważ przemawia przeze mnie
       jedynie ostrożność i przestroga wynikające głównie ze złych
       doświadczeń związanych z SBM.

       Obecnie nie mam czasu aby to sprawdzić w prawie upadłościowym i
       prawie spółdzielczym.
       Ale po ogłoszeniu upadłości to analizowałem, a nawet rozmawiałem o
       tym z Syndykiem.
       Otóż w przypadku SBM ogłoszono upadłość z likwidacją majątku
       upadłego. Takie zakończenie upadłości uprawnia wszystkie opinie
       moich przedmówców mówiące o likwidacji SBM.

       Ale co będzie, jeżeli Syndyk nie zlikwiduje majątku SBM w całości, a
       do tego postępowanie upadłościowe zostanie zakończone, np. umorzone
       (tak to się bodaj nazywa)?
       Wtedy "SBM musi pozostać przy życiu" bo przecież istnieje jej
       majątek. Powtarzam. Nie wiem na 100% czy taki wariant jest
       możliwy/niemożliwy. Muszę to jeszcze sprawdzić. Chyba, że ktoś z
       tutaj piszących zrobi to wcześniej i nas oświeci.

       Ale załóżmy, że powyższy sposób zakończenia upadłości stanie się
       faktem. Co wtedy? Co w takiej sytuacji prawnej można zrobić?
       Przecież SBM wraca do swoich praw w zakresie zarządu, który jak
       dobrze pamiętam zagwarantowała sobie w aktach notarialnych.
       Dodatkowo powróci problem ew. likwidacji SBM na gruncie obecnie
       obowiązującego prawa (uosm, ups).
       To są kolejne rafy w planie przejścia na "wspólnotowy zarząd
       osiedlem".

       Gdy pisałem o należytym przygotowaniu do spotkania w dn. 12.06., to
       miałem na myśli również i ww. okoliczności.
       • lokator-0 Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 14.05.08, 14:40
        Nawet jesli SBM z jakichś powodów przeżyje upadłość i będzie miała
        jakikolwiek majatek to będzie tylko i wyłacznie członkiem wspólnoty,
        takim samym jak każdy z właścicieli. Jeśli sąd nie zechce "zakończyć
        żywota" spółdzielni to możemy zrobić to my składając rezygnacje z
        bycia członkiem spółdzielni - jeżeli spółdzielnia nie ma członków
        lub jest ich mniej niż wymaga prawo to następuje jej likwidacja.
        W temacie zaś zarządu nieruchomością wspólną - prowadzoną w tej
        chwili przez spółdzielnię (patrz syndyka)- to podejmując na
        spotkaniu 12 czerwca decyzję o zmianie zarządcy nieruchomości
        otwieramy sobię wolną drogę do wyboru nowego zarządcy a spółdzielnia
        nie będzie miała nic do powiedzenia.
       • magratt Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 14.05.08, 21:33
        Ale co będzie, jeżeli Syndyk nie zlikwiduje majątku SBM w całości, a
        > do tego postępowanie upadłościowe zostanie zakończone, np. umorzone
        > (tak to się bodaj nazywa)?>
        Przecież SBM wraca do swoich praw w zakresie zarządu, który jak
        > dobrze pamiętam zagwarantowała sobie w aktach notarialnych.

        Jest niewielka, ale naprawdę niewielka możliwość że postępowanie upadłościowe
        zostanie umorzone i spółdzielnia pozostanie z pewną własnością. Gdyby tak się
        stało, my już będziemy mieli zorganizowaną wspólnotę i będziemy samodzielnie
        zarządzać nieruchomością. Spółdzielnia to tylko jeden z właścicieli, na takich
        samych prawach jak reszta. Paragraf w akcie notarialnym o który wspominałeś
        mówi, że zarząd nieruchomością sprawuje spółdzielnia do czasu podjęcia
        odmiennych postanowień. I właśnie 12 czerwca chcemy takie odmienne postanowienie
        podjąć. Oczywiście również notarialnie.
        Druga możliwość jest taka, że jeżeli coś z majątku SBM nie zostanie sprzedane,
        po likwidacji nieboszczki odziedziczy to wspólnota, co wcale nie byłoby takie złe.
        A spółdzielnię, jak napisał lokator-0, bardzo łatwo zlikwidować przez
        wystąpienie wszystkich członków z jej szeregów.
        • sen-tar Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 14.05.08, 21:45
         Wielkie przepraszam, ale w dalszym ciągu mam b. mało czasu na
         dłuższy wywód.
         Nawiążę tylko do poniższych słów moich przedmówców:

         "A spółdzielnię, jak napisał lokator-0, bardzo łatwo zlikwidować
         przez wystąpienie wszystkich członków z jej szeregów".

         Ano właśnie. A co bedzie, gdy jednak nie wszyscy wystąpią z jej
         szeregów? Trzeba zważyć, iż w interesie części mieszkańców tego
         osiedla leży trwanie SBM.
         • magratt Re: Marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak ... 14.05.08, 21:55
          W przypadku przegłosowania uchwały o zastosowaniu dla naszej nieruchomości
          ustawy o własności lokali dalsze bycie lub niebycie SBM nie ma dla nas żadnego
          znaczenia.
  • magratt Szanowni Właściciele! 14.05.08, 21:39
   Szanowni Właściciele z Kondratowicza 18!
   Jeżeli już jesteście przekonani o konieczności przyjścia na zebranie i oddania
   swego głosu na tak, to spróbujcie przekonać o tym swoich najbliższych (a nawet
   dalszych) sąsiadów, jeżeli oni jeszcze się wahają! To naprawdę teraz jest
   najważniejsze.
   Weźmy zarządzanie we własne ręce!
   • sen-tar Re: Szanowni Właściciele! 15.05.08, 19:48
    Dzięki za info pozostawione w skrzynce na listy.
    Szkoda jedynie, że cały czas słyszę jedynie o ORGANIZATORACH
    ZEBRANIA WŁAŚCICIELI, a nikt z tych oreganizatorów, jak dotychczas
    nie odważył sie wystąpić pod własnym nazwiskiem.
    Ja, gdybym był w tej grupie, zrobiłbym tak nawet na tym forum.
    Skąd mam wiedzieć czy czasami ci ORGANIZATORZY, to nie są ci sami co
    nam SBM naprawiali?
    • magratt Re: Szanowni Właściciele! 15.05.08, 21:30
     Informację, która dziś pojawiła się w skrzynkach, potraktujcie jako ulotkę
     wyjaśniającą pewne rzeczy. Zgodnie z przepisami każdy właściciel musi otrzymać
     oficjalne zawiadomienie o zebraniu wraz z projektami uchwał. Dzisiejsze info
     pomoże zrozumieć o to zawiadomienie i cel podjęcia uchwał. Oficjalnym
     organizatorem pierwszego inauguracyjnego zebrania właścicieli jest dotychczasowy
     zarządca, czyli spółdzielnia. W jej imieniu podpiszą się prezes zarządu i
     przewodniczący rady nadzorczej. Inne osoby, również ja, pomagają dorywczo w
     miarę swoich sił i wiedzy. Nie podpisujemy sie, bo na razie nikt nas do niczego
     nie wybrał i nie dał prawa występowania w imieniu wspólnoty, a taki zarzut też
     mógłby się pojawić. A kogo masz na myśli mówiąc o tych którzy naprawiali SBM i
     czy robili źle czy dobrze wg Ciebie?
     Wracając do tych którzy mogliby chcieć dalszego długiego trwania SBM i panowania
     jej nad nami proszę jeszcze raz, oświeć mnie(nas) w jakim celu mieliby chcieć
     czegoś takiego. Podaj też jakiś sposób rozpoznania ich, jeżeli go znasz, nawet
     gdyby się maskowali. Może się przestraszą?
     • sen-tar Re: A oto i odpowiedź, której się domagasz ... 15.05.08, 22:03
      Znam tych ludzi z imienia i nazwiska, znam ich umowy i z gruba
      dokonane platności, znam terminy złożenia przez nich wniosków w
      wydziele ksiąg wieczystych, znam ich interesy z syndykiem i z b.
      władzami SBM, wiem jeszcze trochę więcej. Problem w tym, że ja to
      wiem, ale nie mam tzw. kwitów, czyli dokumentów na potwierdzenie
      czegokolwiek.
      Ale część z tych informacji jest do uzyskania w SBM jeszcze dziś.
      Dlatego obrona istnienia SBM leży w tzw. żywotnym interesie tych
      osób.
      Oczywiście nie należy roli tych ludzi przeceniać. Ale ich
      niedocenianie graniczy z ...., albo też jest ..., albo ... .
      • sen-tar Re: A oto i odpowiedź, której się domagasz ... cd. 15.05.08, 22:11
       I właśnie to ostatnie albo nakazuje mi jak najwyższą ostrożność.
       Oby nie przytrafiła nam sie SBM-bis.
       Albowiem jak powiedział znany kabareciarz: "nie ma takiej rury,
       której nie można by było zatkać", czyli nie ma takiego sposobu,
       który całkowicie ukróciłby możliwość przekrętów, a nawet ordynarne
       złodziejstwo. Wszystko zależy od ludzi.
       Stąd jak słyszę, że obecne władze SBM zaangażowały sie w
       organizowanie tego przedsięwzięcia, to od razu włączyła mi się
       czerwona lampka. Gdzieś tak z tyłu głowy. I pomyślałem sobie, że nie
       jest mi po drodze z tymi ludźmi.
       Ale życzę powodzenia.
       • magratt Re: A oto i odpowiedź, której się domagasz ... cd 15.05.08, 22:45
        Nikt nikomu nie nakaże do zarządu wspólnoty wybrać kogokolwiek z obecnych władz
        lub kogokolwiek organizującego zebranie. Jeżeli nie masz do kogoś zaufania,
        powiedz o tym na zebraniu albo sie wytłumaczy albo nie będzie mógł kandydować.
        Dlatego pytałam jak ich rozpoznać.
        A tak w ogóle czy uważasz że wszystkie osoby będące obecnie we władzach
        spółdzielni brały udział w przekrętach i mają długi wobec SBM?
        • sen-tar Re: A oto i odpowiedź, której się domagasz ... cd 16.05.08, 00:04
         Nie, nie wszystkie osoby będące obecnie we władzach SBM i
         współpracujące z tymi władzami robiły przekręty i brały udział w
         takich przekrętach. Tego przecież nie powidziałem.
         Natomiast co do długów to powiem tak: zaległości finansowych nie
         mają, ale na SBM i na SBM w upadłości (czytaj na nas) nieźle
         się "utuczyły". Te zyski już zdążyli zalegalizować.
         • smootek O tuczeniu 16.05.08, 07:15
          wiedzą najlepiej Ci, których od dawna nie ma. I co im się stało z
          tego powodu? Nic. I jakoś nikt o tym nie pisze, nie mówi. Tylko
          obłowili się Ci, co potem.
          Łatwiej znaleźć wroga, co blisko i nie odda.
          I zapomnieć, że ta upadłość, dopłaty - to nie była przecież sprawa
          tych, co nie spodziewając się niczego tak samo kupili tu
          nieruchomości i potem musieli sie tym zajmować. Czy byli
          przygotowani? Pewnie słabo. Stąd błędy.
          A co z tymi szłachetnymi sąsiadami z pierwszego etapu, co już
          mieszkali i mieli resztę w d. - mówili oficjalnie - my miszkajny, a
          ten płot z blachy niech sobie stoi, nie nasza sprawa.
          W tym miejscu nie będzie zadowolenia i zaufania. Będą manipulacje.
          Zobaczycie, że każda wspólnota będzie atakowana i obrzucana błotem,
          że kradnie, że się nie stara, itp. Stąd mój sceptycyzm to wszystkich
          akcji samorządowych tu bez lustracji smile
          Tak naprawdę - to chyab mam po latach dość czekania na lepsze czasy.
          Może najlepszym wyjściem to wyprowadzić się i mieć z głowy tą całą
          historię? Trafić do zwykłej bajki, gdzie nie trzeba robić wieców,
          zebrań, by spokojnie mieszkać, nie zastanawiając się, czy ktoś obok
          to swój czy nie?

          • magratt Re: O tuczeniu 16.05.08, 09:51
           >smootek napisał:
           Może najlepszym wyjściem to wyprowadzić się i mieć z głowy tą całą
           > historię? Trafić do zwykłej bajki, gdzie nie trzeba robić wieców,
           > zebrań, by spokojnie mieszkać, nie zastanawiając się, czy ktoś
           obok to swój czy nie?

           No tak pewnie najlepiej, ale z drugiej strony wszędzie dobrze gdzie
           nas nie ma.A tak naprawdę to nie ma dla nas innej drogi jak
           przejęcie zarzązdania przez wspólnotę. Ktokolwiek coś wie lub
           podejrzewa na temat osoby która będzie kandydowała do zarządu, niech
           mówi. Wydaje mi się że przed rozpoczęciem zbierania nazwisk
           kandydatów od razu powinniśmy okreslić, że w zarządzie może się
           znaleźć tylko ktoś budzacy powszechne zaufanie. Brak tego zaufania
           wyklucza kandydata, nawet jeżeli nic mu nie można udowodnic. Tu
           będziemy się kierować własnym widzimisię, dyskryminacja ze względu
           na brak zaufania jak najbardziej dozwolona.
           Niezależnie od tego czy będzie czy nie bedzie lustracji, czy
           złodziei uda się złapać i ukarać ktoś tu musi zacząć "po
           gospodarsku" zarządzać. Tez jestem z tych "zza płotu" i pamiętam
           jeszcze tamte czasy, ale żyjemy tu i teraz.

         • magratt Re: A oto i odpowiedź, której się domagasz ... cd 16.05.08, 09:57
          sen-tar napisała:

          > Nie, nie wszystkie osoby będące obecnie we władzach SBM i
          > współpracujące z tymi władzami robiły przekręty i brały udział w
          > takich przekrętach. Tego przecież nie powidziałem.
          > Natomiast co do długów to powiem tak: zaległości finansowych nie
          > mają, ale na SBM i na SBM w upadłości (czytaj na nas) nieźle
          > się "utuczyły". Te zyski już zdążyli zalegalizować.

          Nie powiedziałeś że wszyscy robili pzrekręty lub z nich korzystali,
          to także nie mów że ze wszystkimi Ci nie po drodze. Jak napisałam
          poniżej pod postem smootka, teraz to dla nas jedyna droga.
          A zgodnie z przepisami to pierwsze na wniosek właścicieli zebranie
          po prostu musi zrobić spółdzielnia, taka formalność. A co zrobimy na
          zebraniu, to już nasza sprawa. Myslę że potrwa dlugo, więc proponuje
          pracującym wzięcie urlopu na następny dzień lub chociaż uprzedzenie
          w pracy o możliwym spóźnieniu.
        • archiwista1 Re: A oto i odpowiedź, której się domagasz ... cd 16.05.08, 23:51
         A synalek tych co za nasze pieniądze kupili sobie działeczkę i
         postawili "domeczek", a jemu mieszkanko w klatce D .... , podziwia
         gwiazdy ze szklanego ogrodu na ostatnim piętrze. No i oczywiście ma
         wszystkich w głębokim poważaniu czyli w d... .
  • zielonystrus Re: Zebranie właścicieli 15.05.08, 19:57
   Witam
   Po raz pierwszy jestem na forum,wstyd przyznać,że do tej pory nie
   angażowałam się w sprawy naszego osiedlasad
   na zebraniu 12/06 z pewnością sie jednak pojawię.I będę głosowała za
   naszą wspólnotą
   mam pytanie (nr 1) -jestem zupełnym laikiem,wybaczcie proszę- chodzi
   o wspólnotę- jesli założymy wspólnotę będziemy mogli mieć wpływ na
   wys. czynszu,na zakup roślin, itp ?
   pyt nr 2 - krążą słuchy o zaległościach w opłatach niektórych
   mieszkańców- czy jako wspólnota będziemy mogli coś z tym zrobić i
   mieć info o wys zadłużenia?
   płacę regularnie,zaległości brak, więc średnio mi sie podoba ,że
   inni mają do tego inny stosunek

   Pzdr serdecznie
   • magratt Re: Zebranie właścicieli 15.05.08, 21:17
    Witam nową forumowiczkę, cieszę się ze kolejna osoba zdecydowała się na udział w
    zebraniu.
    Na obydwa Twoje pytania odpowiedź jest pozytywna, będziemy decydowali o
    wszystkim co dotyczy naszej nieruchomości. Rozmawiając z osobami, które przeszły
    już zmianę z zarządzania przez spółdzielnię na samodzielne zarządzanie przez
    wspólnotę, do tej pory nie spotkałam się z sytuacją żeby gdziekolwiek po takiej
    operacji pogorszyło się. Przeciwnie, wszędzie odnotowano poprawę.
    Pzdr również

   • smootek Re: Zebranie właścicieli 09.11.09, 16:45
    I gdzie jest zielony struś? smile
    Przeglądam te starsze posty - i ciągle wracają te same watki -
    wspólnota, zarząd, anteny, historia, zwoływanie pospolitego ruszenia,
    frustracje - że nie było odpowiedniej liczby osób.

    I jak się popatrzy na liczbę osób piszących - to pewnie z 20 osób się
    znajdzie razem. Może warto, by pisali i teraz.
  • magratt Nowy termin 26.05.08, 10:34
   Pewnie wszyscy juz przeczytali, ale na wszelki wypadek informuję, że
   WZ oraz Zebranie Właścicieli 17 czerwca. Chętnych do porozmawiania z
   organizatorami zebrania zapraszamy na spotkanie na podwórku przy
   stoliku dziś, 26 maja o 19.
   • inecita Re: Nowy termin 27.05.08, 18:33
    Witam,

    Moje mieszkanie zapisane jest na moją matkę, rozumiem że tylko ona w
    tej sytuacji ma prawo głosowania na zebraniu oraz uczestnictwa w nim?
    • magratt Re: Nowy termin 27.05.08, 19:21
     inecita napisała:

     > Witam,
     >
     > Moje mieszkanie zapisane jest na moją matkę, rozumiem że tylko ona w
     > tej sytuacji ma prawo głosowania na zebraniu oraz uczestnictwa w nim?

     Matka (lub ktokolwiek inny kto jest właścicielem mieszkania) może dać innej
     osobie, np. córce, upoważnienie do głosowania na zebraniu właścicieli. Podpis
     najlepiej poświadczyć notarialnie, takie upoważnienie może być wystawione
     bezterminowo, nie tylko na to jedno ale na wszystkie możliwe w przyszłości
     zebrania wspólnoty. Oczywiście upoważnienie nie obowiązuje na walnym
     zgromadzeniu spółdzielni, tam trzeba glosować osobiście.
   • dlug1 Re: Nowy termin 27.05.08, 19:23
    Nie zdążyłem wczoraj na spotkanie przy stoliku. Odbyło się ono?
    Jakieś konkluzje się wykluły?
    Pzdr
    dlug1
    • smootek Zbliża się koniec ery syndyka 16.09.08, 23:26
     Co będzie dalje? Jak tam się ma grupa chcąca trzymać władzę? smile
     Jakieś plotki, pewne wieści, itd.
     • oscarek Re: Zbliża się koniec ery syndyka 19.09.08, 21:10
      też chętnie się czegoś dowiem i pewnie nie tylko ja
      • smootek Re: Zbliża się koniec ery syndyka 20.09.08, 22:12
       na razie obniżka czynszu za garaż, ciekawe czemu?
       Obawiam się, że obniży się poziom prac porządkowych smile
       Szambo zacznie wybijać częściej, a grzyb rosnąć szybciej.
       Ciekawe, jakie ekonoczmiczne przesłanki uniemożliwiały wcześniej
       obniżkę? Po 3 latach? Śmiesznie straszne. a Antresola - tylko
       straszna.
       • zyga02 Re: Zbliża się koniec ery syndyka 22.09.08, 09:13
        Jeśli chodzi o obniżenie opłaty za garaż , to sprawa jest prosta.
        Wolne miejsca postojowe zostały wykupione i po prostu jest więcej
        osób płacących czynsz. Smootku błagam Cię, nie bądź tak nastawiony
        na "nie", bo to jak będzie wyglądało nasze osiedle zależy też także
        od Ciebie. Pozdrawiam.
        • rysie Re: Zbliża się koniec ery syndyka 23.09.08, 11:04
         Taa...Miejsca w garazu podziemnym byly wykupione od lat.
         Na pocieszenie - standard sprzatania nie moze juz sie pogorszyc wink
         • smootek Re: Zbliża się koniec ery syndyka 25.09.08, 20:23
          Pamiętacie ile kosztowały miejsca w garażu podziemnym?
          Jak policzycie samochody i jednoślady parkujące to spokojnie
          wyjdzie, że jest ich więcej niż miejsc. Ciekawe. Kiedyś o to pytałem
          syndyka. I wg niego wszystko OK - czyli można parkwować poza
          wyznaczonymi miejscami.
          Myślę, że nic się nie zmieni, nawet jak grzyb dojdzie do sufitu,
          tynk poodpada.
          Oba wjazdy są zbudowane z naruszenim norm - są zbyt strome, a rury
          puszczone zbyt nisko.
          I tyle. Jak tu się czymś cieszyć? Przecież i tak kiedyś to wspólnota
          zapłaci na remonty - a nie byli właściele firm V. i K. co z kasą
          zniknęli, nieprawdaż?
          Antresola przerosła SYNDYKA, nieprawdaż?
          Kto kupił po dumpingowej cenie miejsca w wielopoziomowym?
  • smootek Re: Zebranie właścicieli 16.06.09, 08:53
   Niedawno minął rok od 1. zebrania w sprawie wspólnoty...

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka