Dodaj do ulubionych

VIII Sesja PWZ

08.11.07, 21:36
VIII SESJA PWZ
Autor: jeser☺ 08.11.07, 12:17

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) zwołuję VIII sesję Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
która odbędzie się w dniu 8 listopada 2007r. o godz.
16.00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska
129/133 w Ożarowie Mazowieckim.


Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.
3. Informacja Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na temat funkcjonowania
Wydziału i realizacji zadań.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na
2007 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania
wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę określenia
miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników
Zarządu Dróg Powiatowychw Ożarowie Mazowieckim.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał: Nr XVIII/152/2000 z
dnia 8 września 2000r oraz Nr XVIII/121/2005 z dnia 10 marca 2005r.
w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX / 140 / 2005
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2005r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/2005 Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie wyboru
przedstawicieli Powiatu Warszawskiego Zachodniego
na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego
Publicznego ZakładuOpieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa
Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Powiat Warszawski Zachodni umów z podmiotami nie
zaliczonymi do sektora finansów publicznych na realizację niektórych
zadań z zakresu pomocy społecznej na okresprzekraczający rok
budżetowy.
10. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu w okresie
między sesjamitj. od 14 września do 7 listopada 2007r.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.


Obserwuj wątek
  • goofer99 Jan bez mandatu nie jest już PO 08.11.07, 22:24
   Niedawno na stronie powiatu Jan G był pełniącym obowiązki Dyrektora
   CZKiOLiSO a teraz już nie jest? Pamiętacie? Coś się chyba zmieniło,
   czyżby jednak starosta sie opamiętał i zwolnił dyrektora. Teraz jest
   już tylko członek zarządu. Był artykuł w życiu radny dyrektor.
   Ciekawe czy ktoś zdążył wydrukować tę wersję poprzednią z bipu?
   www.pwz.pl/pl/site/urzad/str_kryzys/
   Ciekawe o co tu chodzi?
   • kiix Re: Jan bez mandatu już nie jest PO 08.11.07, 22:56
    goofer99 napisał:
    > Ciekawe o co tu chodzi?

    Sytuacja wydaje się mętna, żeby nie powiedzieć zamulona.
    Zdjęli z Jego barków stanowisko dyrektora, to i gratyfikacja
    pewnie się zmniejszy. To może spowodować niezadowolenie i
    raptowne reakcje. Chociaż kto wie, w mętnej wodzie myszom
    i innym szkodnikom łatwiej harcować.
    • jeser Re: Jan bez mandatu już nie jest PO 09.11.07, 09:21
     Obrady Sesji zakończyły się po godzinie 21. Znaczącą część czasu
     poświęcono na omówienie pkt.3 porządku obrad oraz pkt.12 sprawy
     różne, w którym to burzliwą dyskusję wywołała publikacja
     zamieszczona w 9 numerze br. Naszych Łomiankach pt." Radny czy
     dyrektor"
     Z uwagi na fakt zauważonych szeregu nieprawidłowości w
     funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej powiatu Centrum Zarządzania
     Kryzysowego.... na ręce Przewodniczącego Rady, klub radnych PO RP
     PWZ złożył pismo następującej treści:
     Działając w oparciu o § 40 ust. 4 oraz § 41 ust. 5 Statutu Powiatu
     Warszawskiego Zachodniego wnosimy o przeprowadzenie przez Komisję
     Rewizyjną kontroli w PCZKOLiSO PWZ z uwzględnieniem:
     1.Przepływów środków finansowych osobowych i bezosobowych.
     2.Upoważnień prawnych do zmiany w planie finansowym jednostki dla
     osób dokonujących tych zmian oraz ich zasadność.
     3.Schematu organizacyjnego jednostki, zakresu obowiązków, ewidencji
     czasu pracy.
     4.Bezpieczeństwa dostępu do internetu.
     5.Rejestracji korespondencji elektronicznej i tradycyjnej, oraz
     wykazu używanych do tej korespondencji skrzynek e-mailowych i ich
     adresów.

      • mazowianka Re: Jan bez mandatu już nie jest PO 09.11.07, 17:39
       Czegoś tu nie rozumiem i proszę o wyjaśnienie.
       Czy Jan bez mandatu jest PO Dyrektor Centrum Kryzysowego
       i czegoś tam czy nie jest?
       Jeszcze nie tak dawno w Życiu Łomianek był z nim wywiad,
       gdzie występował jako PO Dyrektor,czy ja miałam przywidzenia?
       W takim razie ktoś mu to stanowisko powierzył,teraz jak zrobiła się
       awantura że nie można łączyć funkcji radnego ze stanowiskiem Dyrektora, jakaś
       niewidzialna ręka na stronie Centrum Kryzysowego
       wpisała:członek zarządu- Jan Grądzki
       Może ktoś to wyjaśnić?
           • mazowianka Re: Jan bez mandatu już nie jest PO 09.11.07, 19:24
            frags, dzieci moje czują się wspaniale:)
            Ciebie również nie prosiłam o zdanie, ponieważ
            Twoje wywody nie są mi do niczego potrzebne.
            Oczekuję odpowiedzi od jesera,a Tobie radzę
            pobaw się z córką to uspakaja, coś o tym wiem:)
           • bolo998 Re: Jan bez mandatu już nie jest PO 10.11.07, 01:33
            kowalik22 napisała
            >
            >
            > że forum nie jest żródłem informacji, ino dezinformacji;

            Uderz w stół
            kowalik22 napisała
            >
            >
            > że forum nie jest żródłem informacji, ino dezinformacji;

            Uderz w stółkowalik22 napisała
            >
            >
            > że forum nie jest żródłem informacji, ino dezinformacji;

            Uderz w stółowalik22 napisała
            >
            >
            > że forum nie jest żródłem informacji, ino dezinformacji;

            Uderz w stół a nożyce się odezwą dezinfomacjo.
            Z dzisiejszego dnia widać, że u PISiaków przyjęto zasadę,
            jedno się należy z wyboru a i jakaś fucha by się też
            przydała. Nabrali sobie na krzywy ryj etatów a teraz z
            nich czmychają. To samo jest i z głupim Jasiem. W powiecie
            poczuli co się święci i zaczęli czyścić Jasiowe papiery.


             • jeser Re: Jan bez mandatu już nie jest PO 10.11.07, 20:56
              Problematyka nominacji i podziału stref wpływów została
              skonsumowana przez koalicję Forum-PiS jeszcze przed I sesją
              Rady PWZ, która odbyła się 23.XI.06r. Sama sesja była
              tylko zalegalizowaniem ustaleń w/w koalicji.
              Ponieważ od tamtego czasu nic w tym zakresie nie uległo
              zmianie, to i w sprawie denominacji strefy wpływów radnego
              J.G. z nikim z nas się nie konsultowano. W ostatnim
              czwartkowym sprawozdaniu starosty z prac zarządu między
              sesjami jak również w dyskusji, która wytworzyła wokół
              syndromu radnego Jana Grądzkiego i jego radosnych osiągnięć
              w różnych aspektach zachowań i pracy w charakterze urzędnika
              samorządowego, nikt nie poinformował radnych o jakichkolwiek
              zmianach w jego sytuacji zawodowej. Ja osobiście o
              wprowadzonej zmianie dowiedziałem się z internetu.
              W mojej ocenie ten dyskretny retusz na stronie BIP PWZ
              jest faktycznie potwierdzeniem zaistniałych nieprawidłowości i
              naruszeń art..23 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym.
              Należy pamiętać, że przewidziany w art.23 ust.4 skutek
              nawiązania wbrew zakazowi stosunku pracy w postaci
              domniemania zrzeczenia się mandatu następuje automatycznie,
              co oznacza, że skutkowi temu nie można zapobiec. W
              konsekwencji nawiązanie stosunku pracy w macierzystym
              starostwie powoduje wygaśnięcie mandatu nawet wówczas, gdy
              stosunek pracy został następnie niezwłocznie rozwiązany. Z
              uwagi na fakt, że przewodniczący zarządu pismem z dnia
              25.IX.07r. odmówił jednoosobowo, bez zasięgnięcia opinii
              komisji rewizyjnej, umieszczenia w porządku obrad sesji
              (wykładnia art.31) punktu dot. oceny i podstaw prawnych
              radosnej twórczości radnego J.Grądzkiego w centrum
              zarządzania kryzysowego PWZ, sprawa zostanie przekazana do
              instancji nadrzędnej. Sprawa jest trudna ale wydaje się,
              że w świetle zgromadzonych faktów, rozwojowa i trzeba ją
              doprowadzić aż do całkowitego wyjaśnienia zaistniałych
              nieprawidłowości.

              • etaam Re: Jan bez mandatu już nie jest PO 10.11.07, 21:55
               jeser napisał:

               > denominacji strefy wpływów radnego J.G.
               >
               >ten dyskretny retusz na stronie BIP PWZ
               > jest faktycznie potwierdzeniem zaistniałych nieprawidłowości
               >
               > podstaw prawnych radosnej twórczości radnego J.Grądzkiego
               w centrum

               Reasumując:
               ; denominacja strefy wpływów radnego J.G. spowodowała
               dyskretny retusz na stronie BIP PWZ
               potwierdzając zaistniałe nieprawidłowości w podstawach
               prawnych radosnej twórczości radnego J.Grądzkiego w
               centrum;
          • claudia1595 Re: Jan bez mandatu już nie jest PO 10.11.07, 20:45
           mazowianko odwrócę słowa które napisałaś właśnie do ciebie,
           sprawdziłoby się to w zdeeecydowanej większości twoich wpisów
           ponieważ nic nigdy nowego nie wnosisz w merytorycznej dyskusji a
           jedynie zamulasz:
           ,,skoro nie znasz odpowiedzi
           > to nie zamulaj, czy Ty zawsze musisz
           > odpowiadać wszystkim, nawet jak nic nie wiesz."
           Pomyśl o tym.
           Przemyślenia wskazane ;-)

           • grzybowaa Re: Jan bez mandatu już nie jest PO 12.11.07, 22:14
            claudia1595 napisała:

            > Pomyśl o tym.
            > Przemyślenia wskazane ;-)

            Claudio, wreszcie jesteś!! No naprawdę stęskniłam się za twymi ciętymi
            ripostami i niezwykle interesującymi spostrzeżeniami.
            Ale prawdę powiedziawszy, wena Cię chyba opuściła. Postaraj się lepiej
            wykorzystać klawiaturę. Wszyscy czekamy z niecierpliwością :)))

      • jeser Re: Jan bez mandatu już nie jest PO 10.11.07, 21:24
       zarnowiecki napisał:

       > A o co chodzi z tym statutem pogotowia ratunkowego. Czy nadal mają
       >zamiar włączyć Łomianki w zakresie "R" do pogotowia w Błoniu?

       Temat dotyczący ratownictwa medycznego i obsługi Łomianek
       może wrócić w czwartym kwartale przyszłego roku. Aktualnie
       karetki maja bazę w Błoniu, od nowego roku jeden zespół
       wyjazdowy będzie dyżurował w Babicach i jest sugestia żeby
       od stycznia 2009r. jeden zespół wyjazdowy stacjonował w
       Łomiankach.

Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka