Dodaj do ulubionych

Niydowno i terozki w Polsce

03.05.05, 09:11
Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
broneknotgeld 29.09.2003 18:43 + odpowiedz

Tuz łod zdrowio

Wojowoł w Warszawie wojowoł na Ślonsku
Wykończyć chcioł kasy tak konsek po konsku
Dyć jednak tu u nos połomoł sie zymby
Niy zadboł ło zdrowie. Co zrobioł ze gymby?
Niych inszym to jako przestroga wystarczy
Kto babrze we zdrowiu tyn kończy na tarczy.


• Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
broneknotgeld 29.09.2003 18:46 + odpowiedz

UE

Rożnie ło Unii tukej jo słysza
Roz dobrze a roz łokropnie
Jednak sie rynkom pod niom podpisza
A niych Leppera gyńś kopnie.


• Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
broneknotgeld 29.09.2003 18:47 + odpowiedz

Co je grane?

Coś za głośno łostanio Bushowi klackomy
Dyć łod niego tych fligrow za darmo niy momy
Niy muszymy zapolać irackego lonta
Lepi nom niy wojować na arabskich frontach
Coś za pryndko tu keryś zaś szabelkom macho
Choć armio ciynko przyndzie i stary sprzynt dracho
A naszo gospodarka jakoś durś we krzokach
Niy trza ciongnońć na wojna polskego boroka.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:12
   Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:48 + odpowiedz

   Tatrzańsko lawina

   To co nojcynniejsze zaś skradła lawina
   W zimny bieli śniegu zgasło mode życie
   Zostoł bol po Siedmiu kerych z nami niy ma
   Som teroz wysoko wyży niż na szczycie

   Znicz w łoknie zaświycić my yno mogymy
   Podobnie jak świycom znicze przi ich szkole
   Razym z rodzinami tyż sie popłaczymy
   Bo ich niy spotkomy na ziymskim padole.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:50 + odpowiedz

   Prziszoł Rywin do Michnika

   Prziszoł Rywin do Michnika
   Momy teroz widowisko
   Jadnym uśmiych z gymby znika
   Inszym iskra w łoku blysko

   Dyć to nasze polske piekło
   To niy yno je "warszawka"
   Ciaplyty trocha wyciepło
   Kogo to naprowdy sprawka?

   Ktoś we mediach mocno pierdzi
   Bonki puszczo - choć po cichu
   Wszyscy wiymy już że śmierdzi
   Kogo łapnom na tym grzychu?
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:12
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:50 + odpowiedz

   Zwionzki Zawodowe

   Historio kulo sie kołym
   W łoczy to ciepie sie wołym

   Bo jak przed Polskom problym niywonski
   Zaś na tapeta bierom go Zwionzki
   Dyć rzond durś u nos kiepsko se radzi
   "Warszawka" czynsto yno sie wadzi

   Polok mo teroz niywiela pociech
   Pierońsko mynczy go bezrobocie
   Choć jo i Zwionzkow trocha sie boja
   Jak majom racjo za nimi stoja.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:51 + odpowiedz

   Kłodki Kołodki

   Ulgi w podatkach som w Polsce po to
   By czowiek państwo wspiyroł z ochotom
   Fakt że kosztuje to podatnika
   Jednak je mondro ta polityka

   Zamach na ulgi - dyć to je maras
   Państwo sie same robi ambaras
   Kurzo ślepota i mocka błyndu
   Jak sie tu ulgi tympi z urzyndu

   Dzisioj to robi minister skarbu
   Chyba niy widzi swojego garbu
   Zaś by chcioł wszysko czimać cyntralnie
   Choć dymokracji służy to marnie.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:13
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:52 + odpowiedz

   Zaś

   Zaś rozkrynco sie lajera
   Polityczno jak cholera
   Rzond chce rzondzić ze myńszości
   Chyba do sie to we kości
   Czy sie skończył "czas mańkuta"?
   Przidzie za to już pokuta?


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:53 + odpowiedz

   Golacz PITow

   Z "ulg" te pity chce łogolić
   I już zaczoł sie tym chwolić

   Co łon chce retnońć kosztym rodziny?
   Komu łon wcisko te wypociny?
   To przeca jakeś pierońske draństwo
   Myśleć - "Rodzina to niy je państwo"
   Jako z tom myślom chce tukej rzondzić?
   Biydno rodzina co ze nim błońdzi
   Do Salomona to mu daleko
   Niych kedyś ziymia bydzie mu leko.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:54 + odpowiedz

   Mataczyć

   Te słowo teroz robi kariera
   A mie pierońsko biere cholera.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:13
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:54 + odpowiedz

   Wojna

   Na razie dlo nos to choby czyrak
   Ale mie mynczy wojna ło Irak
   Saddam łogłosioł już "świynto wojna"
   Wiym że niy bydzie wiosna spokojna
   Jak kedyś wdarli sie tu husyty
   To "w imie wiary" Ślonsk dostoł lyjty.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:55 + odpowiedz

   Tak to zawsze z tym bywało
   Jak sie gorze wojny chciało
   To krew loła sie na dole
   I wsionkała nom we pole

   Bronić familiji swoji
   Ziymi na kery sie stoji
   Idzie jeszcze "Z Panym Bogym"
   U sia trza wojować z wrogym

   Ale ciepać sie na cudze
   To niy godzi sie już - ludzie!
   Zymścić sie to przeciyż może
   Broń nos przed tym świynty Boże.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:56 + odpowiedz

   Jo tyż tu myśla że trza nom lepi
   Na własnych śmieciach "wojować"
   By dobrze miały sie nasze dzieci
   Tego nom trza przipilnować.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:14
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:57 + odpowiedz

   "Niy zabijej"

   "Niy zabijej" - papiyż godo
   "Niy zabijej" - kożdy zno
   Dymokracjo momy modo
   A Polok sie w wojna pcho.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:58 + odpowiedz

   Polok to je Polok i tak już być musi
   To co trocha śmierdzi durś przeca nos kusi
   Zakazany owoc - choćby nawet gorzki
   Zawsze sprobujymy niy patrzonc na troski
   Dwóch Polokow ciyngym bydzie mieć trzi zdania
   Choby nawet za to dostali po baniach
   No a jak se czasym wspomnymy "Niy krodnij"
   Co potym robiymy? Som już se to zgodnij.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 18:59 + odpowiedz

   Tyn nasz Lepper
   To niy śleper
   Łon sie ryncy
   Niy umyncy
   Dyć terozki
   Jak som troski
   Łon na biydzie
   Łostro jydzie
   Coś wytyko
   Kit nom wtyko
   Dyrś w tym miyszo
   Koty wiyszo
   Coś nom mońci
   Bałamońci
   No i Polska jego jest
   Dyć mu ło to chodzi fest.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:14
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:00 + odpowiedz

   Tako polityka
   To przeca tyż państwo
   Niy idzie umykać
   Jak wszyńdzie to draństwo

   Kożdy w tyj ciaplycie
   Mo swoja kwatera
   Jo to wiym - Wy wiycie
   I we tym cholera.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:16 + odpowiedz

   Alianty

   Hamerykon z Kurdym we jednym szeregu
   To niy jest utropy zaczimanie biegu
   Kurd durś bydzie krojoł przeca swoje państwo
   A z tego tyż jeszcze może wylyźć draństwo
   Może być to tako nastympno ciaplyta
   Skond wiela problymow idzie tyż przipytać.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:18 + odpowiedz

   No i zaś po świyntach
   Trza sie nom spamiyntać
   Stanońć we szeregu
   Tyż sztartnońć do biegu
   W referendum meta
   Unia na podnieta.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:15
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:31 + odpowiedz

   We wiosna

   Jak przichodzi wiosna i słonko nom grzeje
   To we cołki Polsce richtig źle sie dzieje
   Trowy tukej przeca ciyngym wypolajom
   Szłoby se powiedzieć - rozumu niy majom

   Jadom do pożary nasze fojerwery
   Kosztuje to drogo - Czy pomyśli kery?
   Trza by nom wszyskich piromanow chytać
   Dyć kożdy niywinny - niy werci sie pytać

   Prośby groźby grziwny - nic to niy pomoże
   Bydle mo sztrachecle i chodzi po dworze
   Chocioż grzych to czasym jo takymu życza
   By mu ta fojera spolyła palica

   Bo żol mi jak widza cołkym czorno łonka
   Nad kerom niy słychać świyrgotu skowronka
   I wiym że ta ziymia niy bydzie zaś zdrowo
   Pożar niy użyźnio - robi jom jałowo.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:32 + odpowiedz

   Politykom

   Kaj som te firmy coście wspiyrali?
   Ze rad nadzorczych piniondze brali
   Możno som łone w prokuraturze
   Choć polityki durś na tyj gorze.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:33 + odpowiedz

   Ordynacko

   Coś ordynaci sypać sie zaczyli
   Czarzasty z Kwiatkowskim tyż z tyj kamaryli
   By chycić ławica w ordynacko sieć
   Łona wszyske łoka mocne musi mieć.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:15
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:33 + odpowiedz

   Prokurator

   Słyszołch co tyż ta figura
   Nitkom ze grubszego sznora.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:36 + odpowiedz

   To ci wozyk

   Jechoł Miller na Buzka
   A teroz jak ciongnie?
   Kedy z tego wozka
   Ktosik go wyprzongnie?


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:36 + odpowiedz

   Miller

   Już go richtig nic niy niesie
   Sprzontanie po AWS-ie
   Jego gwiozdka leci w doł
   Miller? - Politykym chyba boł.

   Łobiycywoł piykno sztela
   Ale pryndko napsuł tela
   Że pamiyntać go niy chcymy
   Jego rzondym sie wstydzymy.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:16
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:37 + odpowiedz

   Take gruchy

   Urosło ich przi nich tela
   Że sie zliczyć niy łośniela
   Piyknie - yno do cholery
   Jejich gruszki to afery.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:38 + odpowiedz

   Obiycanki

   Obiycanka Leszka
   Jak na gowie weszka
   Krwi sie jusz napiyła
   We niyj jeji siyła

   Choć sie czowiek dropie
   Przi taki urtopie
   Niy mo łona biydy
   Dyć som jeszcze gnidy.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:38 + odpowiedz

   Koniec

   Bydymy widzieć czy chop jest z niego
   Jak skończy ze tym co dzisioj jego.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:16
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:39 + odpowiedz

   Polske zboże

   Państwo we zbożu sie umoczyło
   Bo choć być miało - to go niy było
   Szachrajstwa przi tym zaś było kupa
   Co z tego wyszło? - Dyć goło dupa.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:40 + odpowiedz

   Polsko - Niymiecke Pojednanie

   Bogacom sie tam na cudzy mynce
   Podobno czyste som jejich rynce
   We tyj fundacji durś źle sie dzioło
   A Zarzond huloł chyba wesoło

   Piniondz ze Niymiec leserow żywi
   Bo tukej nos już wcale niy dziwi
   Że sie w fundacji nachapać idzie
   We dupie majonc tych wszyskich w biydzie.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:40 + odpowiedz

   "Oriynt Express"

   "Oriynt Express" towarowy
   Mynczy trocha nasze gowy
   Ze Sławkowa zrobić szłoby
   Gyszeft europejski doby

   Cug przez Azjo na tym torze
   Wiela Polsce tyż pomoże
   Yno jak to rzduchnońć dali?
   TIRym drogi sie rozwali

   Jo bych kanał tam pociongnoł
   I Odra tyż we to wprzonoł
   Barki zaś by nom ruszyły
   Po niyj przeca już płynyły.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:17
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:41 + odpowiedz

   Inkszy lew

   Rywin jest już starym Lwym
   Dlo tych mediow - jo to wiym
   Ciongnie sie to coś przidugo
   A już inksze "lwiontko" mrugo

   Wieczerzak to tyż figura
   Kaj końce jego kostura?
   Nogi czynsom sie nikerym
   Kogo wsypie? - Do cholery!


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:41 + odpowiedz

   Narodowy Fundusz Zdrowia

   Choć służba zdrowio robi bokami
   I czynsto mynczom nos aferami
   Gaże chce dzwignońć siebie cyntrala
   Kto tam zahaczoł to był mondrala.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:42 + odpowiedz

   Już go niy ma

   Już Kołodki w rzońdzie niy ma
   Jest zamkniynty jego tymat
   Niy pomnożoł łon nom chleba
   Prowda ło tym pedzieć czeba
   Zas do zadku momy rok
   Kaj pódzie nastympny krok?
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:17
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:43 + odpowiedz

   Ze parlamyntu

   Głosujom te wotum w piontek czinostego
   Pech bydzie dlo Polski czy dlo rzondu jego?


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:44 + odpowiedz

   Chcom go

   Chcom posły tego Millera
   Chocioż mie biere cholera
   Gruszka na wierzbie w nim widza
   I za tyn rzond już sie wstydza.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:45 + odpowiedz

   Rokita

   Choć śladow niy mo na glacy
   Rokita łoczami paczy
   Dyć tako z niego cholera
   Że sie niy boji Millera.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:18
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:45 + odpowiedz

   ZUS

   Ponoć emerytow skiż Bismarcka momy
   Bestoż z ZUSym czynsto tu na piyńku momy
   Tyn systym łod downa zresztom już kuleje
   A "żelazny kanclerz" z zaświatow sie śmieje.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:46 + odpowiedz

   Jednak we tym ZUSie piniyndzy brakuje
   Bestoż ze budżetu dzisioj sie tam suje
   Wszysko w nim do kitu to yno tu powiym
   Dyć nawet niy wiedzom kedy bydzie zdrowy.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:47 + odpowiedz

   Akwaparki

   Już te akwaparki niy som coś we modzie
   Widać że to piniondz utopiony w wodzie.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:18
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:47 + odpowiedz

   Przimierze dlo Polski

   Nowo partio "starych" ludzi
   Zaufanio niy łobudzi
   Łoni z kwiotka zaś na kwiotek
   Niy przeskoczom jednak płotek.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:48 + odpowiedz

   Na Millera

   Wybiyrzmowali go na - Afera
   I dali czimie stołek prymiera.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:48 + odpowiedz

   I zaś afera

   "Starachowice" - afera nowo
   Durś nom "wiyrchuszka" zły przikłod dowo
   Wiela tych zgniyłych jabłek se ściepnie
   -polsko jabłonka - zanim łokrzepnie?
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:18
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:49 + odpowiedz

   W sejmie

   W sejmie żech widzioł "Starachowice"
   Musza naszkryflać że to som wice
   Ale sie z tego lachać niy umia
   Bo coroz myni Polska rozumia.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:50 + odpowiedz

   W SLD

   Weryfikować sie ponoć bydom
   Chcom se poradzić ze swojom "biydom"
   Bo przeca kożdy już teroz widzi
   Że im za siebie trzeba sie wstydzić.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:50 + odpowiedz

   Do Europy

   Czimejcie sie baby chopy
   Chnet idymy do Europy
   Wybrać posłow tam muszymy
   Trza nom myśleć kerych chcymy

   Beton zaś nos zacznie mamić
   Bo łon umi fest cyganić
   A do dzisioj niy skruszony
   Durś chce władzy i mamony

   Jo postawioł bych na modych
   Niych zaznajom tyj przigody
   Myśla - możno nos usuchnom
   No bo starsi pryndko guchnom.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:19
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:51 + odpowiedz

   Ustawa

   Z ustawom ło mediach sztopnom już terozki
   Za wiela mo władza przeca ze niom troski
   Wyraźnie już widać że zamataczyli
   Śzczyńściym Rywin sprawioł - na aut wykopnyli.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:52 + odpowiedz

   Samoobrona Narodu Polskiego

   Nowo partia sie nom kroji
   Co Leppera sie niy boji
   Choć przi niymu bajukali
   Na dwoch nogach chcom iść dali

   Miano program - to ciekawe
   Widać że sie czujom w prawie
   Bronić narod przed narodym
   - Coś ze tego wieje chłodym.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:52 + odpowiedz

   Sejm penityncjarny

   Do wiyńziynio posły idom
   Jak poradzić sie z tom biydom?

   Przeca majom tu głosować
   Kaj "łobstawa" jejich schować?
   Czy w kajdankach dane głosy
   Zmiyniom naszy Polski losy?

   Niy ma we tym nic zabawy
   -"W polityce mało prawych"
   To we Sejmie tyż godajom
   Czy se rada ze tym dajom?

   Dyć to wszysko przeca minie
   Jak Sejm zmiyniom we wiyńziynie
   Wiynkszość posłow pokibluje
   A myńszość sie dostosuje

   Wierzcie - dobro to intyncjo
   Przeca wzrośnie tam frekwyncjo
   Skorzysto tyż telewizjo
   Jak do koza se na wizjo.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:20
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:53 + odpowiedz

   Anita

   Posłanka z Pabianic "warszawce" pasuje
   W "Komisji Rywina" do Ziobra sztartuje
   Feromony jednak cosik jom zmylyły
   Bo mrozym zawioło - aniołki sie skryły

   We tyj polityce wiyncyj faru u ni
   Niywiela brakuje - SLD sie skłoni
   I powiy - Po Leszku my chcymy Anita
   Bo ze ni "żelazno" lewicy kobiyta.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:53 + odpowiedz

   Bonda

   Z "Samoobrony" Bonda mie tropi
   Kedy Tymida jego obłopi?
   W gazetach ło nim czytomy cosik
   W tym "polskim piekle" to już jest ktosik.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:54 + odpowiedz

   Koń Millera

   Dugo se jeździoł na koniu Buzka
   A teroz kwaśno jest jego buźka
   "W koło Macieju" cosik rajtowoł
   Pewnie prochami bydle futrowoł

   Już zresztom trombiom kajsik coś ło tym
   Że czynsom na nim sie tyż galoty
   Bo kaj sie wejrzy widzi matactwo
   A przeca wszysko to jego "bractwo"

   W konia zrobiyli go czy we łosła?
   "Gruszka na wierzbie" chyba wyrosła
   Pewnie jom teroz wciepnom do żłobu
   I na dodatek dadzom tyż bobu.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:20
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:56 + odpowiedz

   "Czerwone Barony"

   "Czerwonych Baronow" we tyj Polsce momy
   Jednak niy na wojnie zablyszczeli łony
   Władzom sie nom cieszom ciepiom czasym w łoczy
   Widać że festelnie majom jom we zocy
   Po prowdzie to chcieli by zagarnońć wiyncy
   A że coś niy idzie - trocha ich już mynczy
   Zawiydli sie jakby na "gruszkach Millera"
   Możno tyż po cichu biere ich cholera
   Że już teroz jedyn klynczy na kolanach
   A ktosik tyż ćwiyrko - Łoszczic trza barana.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:57 + odpowiedz

   Nasi wybrańcy

   Nikierzy głosy dostali
   I zaroz prawo łosrali
   Dyć swojim służom przikładym
   I niy ma na to już rady
   Wybrali my tych co czeba?
   Naprowdy niy trza nom nieba?
   Ze świyczkom szukać ta siyła
   Kero by czysto nom była
   Bo biołe kajś siedzi se cicho
   Nad naszym losym powzdycho
   - Że "polske piekło" durś rośnie
   I myśli yno ło wiośnie
   W kery nabrało by mocy
   Bo Polok miołby je w zocy.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:58 + odpowiedz

   Na Pola

   Pol - minister łod parady
   Chce budować autostrady
   To u niego richtig chciejstwo
   Jak go słysza - wodolejstwo

   Niych na pola woda leje
   Bo tam tyż sie źle coś dzieje
   Zaś na jego fandzolynie
   Jedna rada jest - zwolniynie.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:21
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:58 + odpowiedz

   Ziobro

   Ziobro jest lepszy łod ziobra Adama
   Myśli Anita - SLD dama.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:59 + odpowiedz

   J.M. Rokita

   Baba z diobłym w jedny skorze
   Dobrze że chop jest na gorze.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 19:59 + odpowiedz

   I zaś Komisjo Rywina

   Słyszołch że za ziobro trza by wiyszać posła
   Ze kerego gymby tajymnica "poszła"
   Prosto do cajtonga - by my wyczytali
   Że prokuratory pytania dostali
   Na kartce - jak mieli przepytać Millera
   Ponoć to normale. O jasno cholera!
   Po co czas swoj tracioł prymier w ich urzyńdzie?
   Łodpisołby kartkom - niy byliby w błyńdzie
   Piniondz podatnika przi tym by łoszczyńdzioł
   Chyba że mioł wolne - na swoj koszt tam pyńdzioł.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:21
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 20:00 + odpowiedz

   Poligarchia

   To co teroz w Polsce momy
   Czerwonawo - to już znomy
   Dyć choćby i bioło była
   W niyj durś bydzie ta zło siyła

   Piyrszym prawym - prawo kliki
   Władza po to by wyniki
   Mieć dlo siebie i dlo grupy
   - Obywatel?! Z nim do dupy!

   Państwo dobre to poletko
   Robić na niym idzie letko
   Rzondzom w Polsce durś układy
   No i na to niy ma rady.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 20:00 + odpowiedz

   Wyniki

   Selm rzond gminy - wszyńdzie kliki
   "Poligarchia" mo wyniki.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 20:01 + odpowiedz

   Biurokracjo

   Zeżyro nom Polska richtig coroz pryndzy
   Bo rośnie we siyła i chce dyrś piniyndzy
   Beamtrow co roku przeca nom przibywo
   Dobrze zarobiajom - majom swoje żniwo
   Bestoż na nic u nos som jakeś reformy
   Urzond zowdy gorom - a inkszym brak formy.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:22
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 20:01 + odpowiedz

   Minister Jakubowsko

   Jakubowsko możno w grupie
   Co chce czimać władza w kupie
   Dioboł wysłoł ta kobiyta?
   Tela wiym że niy Rokita.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 20:02 + odpowiedz

   Kancelario prymiera

   Kancelario mu sie sypie
   A łon ślypiym na to łypie
   Przeca chyba niy jest dumny
   Że pynkajom mu kolumny.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 20:03 + odpowiedz

   Tygodnik "Wprost"

   Ło naszyj łostatni "wojnie"
   "Wprost" napisoł dość spokojnie
   Łobrażono jest Warszawa
   Wielko tam skiż tego wrzawa

   Jo rozruchow niy pochwola
   Ale ślonske gruby wola
   Jak fedrujom życie dajom
   Tego w cyntrum niy poznajom

   Wonglym niy chcom w Polsce polić
   Cudzy gaz te państwo woli
   Mie to w pale sie niy mieści
   Choć niy dziwiom już złe wieści.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:22
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 29.09.2003 20:04 + odpowiedz

   Wiycie już jak nom leci tyn rok
   Wy teroz tukej czimejcie krok.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 02.10.2003 19:29 + odpowiedz

   Liga Polskich Rodzin
   Niywiela mo godzin
   Już sie rozlatuje
   A Kościoł jyj wsuje.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 02.10.2003 19:30 + odpowiedz

   No bo to jest Liga polsko
   Wszyskich czuć tam jakoś swojsko.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:23
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 02.10.2003 23:11 + odpowiedz

   We Błyndowie

   Afrika Korps już tam niy trynuje
   Bestoż pustynia zielym sie suje.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 07.10.2003 21:03 + odpowiedz

   Cwany dioboł

   We komputrze siedzioł dioboł
   Jakubowski znaki dowoł
   Kapnoł że sie coś niy ziści
   Pedzioł enter i - wyczyścić.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 07.10.2003 21:04 + odpowiedz

   I w pysk

   Ktosik dostoł choby w pysk
   Jak sie spytoł ło tyn dysk.
  • broneknotgeld Re: Niydowno i terozki w Polsce 03.05.05, 09:23
   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 07.10.2003 21:05 + odpowiedz

   Jakubowsko zaś mu na to
   Wszysko było tam prywatom
   Co państwowe to je moje
   Kaj wścibiosz te bryle swoje?!


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 07.10.2003 22:49 + odpowiedz

   Sond

   Sobotko to anioł wszyscy durś godajom
   Coś prokuratory zaś na niego majom
   Ze tego sie niesie jakiś dziwny swond
   Upadłych aniołow jo czuja już sond.


   • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
   broneknotgeld 07.10.2003 22:54 + odpowiedz

   Narodowy Fundusz Zdrowia

   Jednak wiyncyj łod nos dlo siebie chcom capnońć
   Mazowsze już znojdło kaj tyn geld se drapnońć
   I choć ktoś powiedzioł - bydzie z tego "rokosz"
   Haltuj sie z tom godkom bo za wiela skokosz
   Cisza! - I pamiyntej już ło tym - cholera
   Że chytosz za cyngel jakegoś sztucera.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka