Dodaj do ulubionych

Ło Małopolsce

24.01.04, 21:27
Cołki Ślonzek w Rudzie jest
Idzie poznać go tu fest
Dyć regiony jeszcze inksze
Robiom to że forum wiynksze

Wielkopolska i Pomorze
Wiysz łod downa ło tym Boże
Małopolska tyż jest zocno
No i w rymach przeca mocno

Bestoż myśla - tymat chyci
Chciyjcie tyż tu cosik klycić.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 24.01.04, 21:48
   W Zakopanym tymat pódzie
   Jako i tyż w naszy Rudzie.
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=10360036
   • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 24.01.04, 21:49
    Możno ktoś z Zakopanego
    Łod sia wciepnie coś do tego.
    • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 22.03.04, 00:13
     Możno...

     Możno dońdymy z tym do tysionca
     Niym sie doczkomy letniego słońca
     Dyć ździybko mi w tym tyż pomogejcie
     I swoje posty wciepać tu chciejcie.
     • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 23.03.04, 22:00
      Z Zakopcym

      Niy pomyśloł żech piyrwyj ło tym
      Że z tym tela mom roboty
      Wirtualnie se go zwiydzom
      Jakbych yno był za miedzom.
      • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 04.04.04, 11:01
       Dwiesta postow już tu momy
       I tysioncu rada domy.
       • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 01.11.04, 18:40
        Fraszki tatrzańske

        Z samiuśkich Tater łone pochodzom
        Ponoć na hali ciyngym se rodzom
        Stykło by yno se je wyzbiyrać
        Dyć ludziom dzisioj niy chce sie tyrać.
        • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 04.06.07, 17:18
         Ech - Taterki tyż se marzom
         Ze frelkami co tam łażom!
         • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 07.06.07, 10:27
          Taterek winszuja
          Tako se wpisuja.
          • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 30.07.08, 08:59
           Ło Małopolsce cosik durś mało
           Sie wiyncy szrajbnońć by przeca chciało.
           • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 05.07.09, 20:40
            Cosik sami tyż szrajbujcie
            A niy yno durś dziwujcie.
            • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 13.01.11, 14:28
             "Kozami" w Kozach jeszcze niy płacom
             Dyć cosik ło tym możno łonacom
             Kej sie notgeldom ślonskim dziwujom
             kozy.vot.pl/aktualnosci/2011/01/11/wystawa-banknotow-ze-zbiorow-bronislawa-watroby-w-/
             Choć cysaroki - tym tyż radujom.
             • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 20.01.11, 15:12

              Ze dziejow Kozow znocie te dziwy?!

              Ciga skokała giyrka złomała!

              nk.pl/forum/17/977/386
              Wojtyła tukej śnik mioł szczyńśliwy!

              forum.gazeta.pl/forum/w,28940,53369683,118851737,Re_Kozy.html
              Na notgeld ślonski sztela kukała!

              www.facebook.com/?ref=home#!/event.php?eid=127085214024497--
              Ruda Śląska - stolica fraszki
              • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 16.04.13, 19:14
               "Krakowice"

               Co prziniesom "Krakowice"?
               katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,13586281,Martwie_sie_o_Slask__chociaz_nie_jest_moim_domem__LIST_.html
               Czas drap pylo - sie dowiycie.
               • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 06.05.13, 21:57
                Jo niy byda wiela blukać
                Bych na zachod woloł kukać.
                www.dziennikzachodni.pl/artykul/885794,list-do-dz-krakowice-czyli-aneksja-slaska-do-malopolski,id,t.html
                • broneknotgeld Re: Ło Małopolsce 17.03.15, 19:30
                 Małopolski juzaś chyca
                 Po naszymu cosik sklyca.
  • broneknotgeld Re: Kraków 24.01.04, 21:51
   Kopiec Kraka

   Ksionże Wiślan Krakym zwany
   Tukej mioł być pochowany
   Możno żył łon w VII wieku
   Kto to dzisioj wiy czowieku?
   • broneknotgeld Re: Kraków 24.01.04, 21:52
    1000

    Thietmar szkryfnoł ło Krakowie
    Rok był wtedy rowno tysionc
    Grod wawelski co sie zowie
    Na to już mogymy przisionc

    Było te podgrodzie Okół
    Zowdy take przi grodziszczu
    Dwie osady tyż na boku
    Pryndko sława Kraków zyszczoł.
    • broneknotgeld Re: Kraków 08.04.04, 16:32
     Goethe w Krakowie

     Goethe tyż w Krakowie siedzioł
     Był tu przez dni sztyry
     Ło Wieliczce przeca wiedzioł
     Tam go niosły gyry

     Minerały mioł we zocy
     Tego był ciekawy
     Solom piyknie napas łoczy
     Tela mioł zabawy

     Dyć na chałpie kaj nocowoł
     Wisi już tabula
     Bliknij jak ci sie wydowo
     Że jo chca cie fulać.
    • broneknotgeld Re: Kraków 02.06.05, 20:14
     Krakow 1257

     Bolesław Wstydliwy Krakow dźwignoł tako
     Że doł prawo miejske mustrym magdyburskim
     Grod se samorzońdzioł jak wiela jednako
     Giścińcym szyrokim a niy jakimś wonskim.
   • broneknotgeld Re: Kraków 02.06.05, 20:00
    V Wielko Parada Smokow
    Krakow 04.VI.2005

    Sztyrdziści smokow se poparadzi
    Toż ich jest Krakow jakby stolicom
    Czy wawelskymu to bydzie wadzić?
    Hehe - niych lepi na to niy liczom.
    • broneknotgeld Re: Kraków 02.06.05, 20:11
     Konkurs na Regionalnego Smoka

     Przi smoku wawelskim mozno inkszy blyśnie
     Mie by se spodoboł tyn co zjodo wiśnie
     Choć niy zionoł łogniym dyć pestkami pluł
     Ryczoł jakby czimoł karpyntel na poł.
     • broneknotgeld Re: Kraków 07.10.05, 20:28
      Hotel "Kopernikus"

      Hotel "Kopernikus" wloz już do elity
      Chocioż w kamiynicy staryńki jest przi tym
      We niyj nasz Kopernik richtig pomiyszkiwoł
      Jak żakym w Krakowie jakiś czas przebywoł.
      • broneknotgeld Re: Kraków 03.11.05, 16:47
       Wawelski smok

       Tako straszy - łogniym zieje
       Dyć se kożdy bajtel śmieja
       Z bajki wele Wisły dany
       Prawiom co łon jest - "kochany".
       • broneknotgeld Re: Kraków 04.11.05, 09:25
        Na Kazimierzu

        Na Kazimierzu noc drapko zleci
        Rano - pij kawa i leć do dzieci.
        • broneknotgeld Re: Kraków 04.11.05, 09:27
         Bożnice Kazimierza

         Toż se łostały na Kazimierzu
         Choć możno bych w to i niy uwierzoł
         Że ciyngym stojom tu synagogi
         Dyć przidź - łoglondnij - przeca mosz nogi.
         • broneknotgeld Re: Kraków 04.11.05, 09:30
          Staro synagoga

          Richtig pamiynto piytnosty wiek?
          Toż se dziwuje niyjedyn człek
          Ano Kazimierz taki już przeca
          Zdo mi sie - w jidisz cosik ukleca.
          • broneknotgeld Re: Kraków 04.11.05, 09:32
           Kirkut Remuh

           Niymce tako poniszczyli
           Ślad po Żydach co tu byli
           Dyć niy cołkym łon zatarty
           Kirkut ciyngym cosik warty.
           • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 17:57
            Na Skałce

            Na Skałce dzisioj Paulinow znojdziesz
            Kościoł i klasztor - drapko tam dojdziesz
            Teroz barokym wszysko sie asi
            Tako ta Skałka i Krakow krasi.
            • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:00
             Kościoł świyntego Pyjtra i Pawła

             Ano barok w tym kościele
             I figury cie witajom
             Toż zoglondnij do ty sztele
             Możno cuda inksze majom.
             • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:03
              Kościoł Dominikanow

              Ciś grodzkom do Rynku
              Łon po lewy stronie
              Urzeknie gotykym
              Choć niy było tonie
              Po wielkim pożarze
              Kościoł łodbudować
              Dyć Krakow podołoł
              Chcioł grosz na to dować.
              • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:05
               Kościoł św. Wojciecha

               Na Rynku se stoji
               Nojstarszy w Krakowie
               Styl "misz-masz" go stroji
               Dyć w sercu mo czowiek.
               • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:20
                Kościoł św. Barbary we Krakowie

                Za Mariackim go niy widać
                Dyć rym ło niym tyż trza by dać
                Ksiyndza Skargi chocioż wspomnieć
                Czy jo szkryflom to niytomnie?

                Tu kożdymu śleci warga
                Jak kozanie mo tyn Skarga
                Trza by dzisioj go tyż słuchać
                Se nastowcie możno ucha

                Usłyszycie go w kościele
                Parafianom mondrość ściele
                Tako droga pokazuje
                Jak Ponboczek nakazuje.
                • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:22
                 Z wieży mariacki

                 Hejnałym rzyko zowdy ktoś z wieży
                 Zdo sie krakowski jakby "muezzin".
                 • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:26
                  Ołtorz mariacki

                  Przi tym ołtorzu ło Stwosza Wita
                  Żodym w Europie niy śmi zapytać
                  Bo arcydzieło wielke to przeca
                  Styknie że slypiym po świyntych leca
                  We kunszcie wola Ponboczka widać?
                  Czy rynka ludzko? -Dowod trza by dać
                  • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:43
                   Kościoł św. Anny

                   Dyć cud barokowy
                   W Polsce kożdy to wiy
                   Fontana wystrojoł
                   Boskość tako pojoł.
                 • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:29
                  "Sukiynnice"

                  Jako piyrwyj były
                  Tako i łostały
                  Choć wiela sie miynioł
                  Przeca tyn świat cały.
                 • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:37
                  Na Plantach

                  Na Plantach se dychniesz
                  Na ławeczce zicniesz
                  Niym szpas Krakowowi
                  Jeszcze jakiś wytniesz.
                 • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:39
                  "Collegium Majus"

                  Wiela żakow tu łaziyło?
                  Wieki te "Collegium" było
                  Wiela jeszcze tako zleci?
                  Czy ktoś czasu rym ukleci?
                 • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:41
                  "Collegium Novum"

                  Już niy cołkym nowe
                  Powiy kożdy czowiek
                  Czas płynie jak rzeka
                  I niy chce zaczekać.
           • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:09
            "C.K.Browar"

            Na Podwalu knajpa tako
            Piwo przednie - durś jednako
            Se tu zicniesz i napijesz
            Ano - zaroz wiysz że żyjesz.
            • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:15
             "Alchemia"

             Na Kazimierzu tyn lokal zocny
             Ano - zoglondnij we porze nocny
             Adres - Estery nomer sztyrnoście
             Toż jom ło łaskie wielke uproście
             Dlo Kazimierza wiela znaczyła
             Esterka kero lipstom mu była.
             • broneknotgeld Re: Kraków 21.11.05, 18:35
              "Trattoria Soprano"

              Konsek Italyji
              We zocnym Krakowie
              Dobrze tu futrujom
              Toż zoglondnie czowiek.
            • broneknotgeld Re: Kraków 26.04.06, 19:00
             Mo Krakow

             Mo Krakow we Istnym swojego patrona
             Dyć niyroz tu robioł Łon za fojermona.
             • broneknotgeld Re: Kraków 02.11.06, 18:31
              Ło Krakowie cosik wiycie
              www.krakow.pl/turystyka/
              Kulo se grodowi życie.
            • broneknotgeld Re: Kraków 17.03.07, 00:35
             fakty.interia.pl/prasa/news/prezydent-obrazony-na-wladze-krakowa,883185,16#skipAdnews

             Przido se i taki link we tym wontku.
    • broneknotgeld Re: Kraków 06.08.06, 10:54
     Rok Krakowa drapko idzie
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=46418223
     Ze tym nowo radość bydzie.
     • broneknotgeld Re: Kraków 30.08.06, 17:46
      Richtig poszaleć w Krakowie idzie
      www.krakow.zaprasza.net/
      Na bezrok jeszcze lepi z tym bydzie.
   • broneknotgeld Re: Kraków 08.10.06, 09:03
    "Krakow żyje..."

    Krakow żyje z turystyki
    Som we wercie cosik bliki
    Łod wandrusa co se zjawi
    Grod upasie - som zabawi.
   • broneknotgeld Re: Kraków 08.10.06, 09:05
    Na pont

    Na pont ciongnie do Krakowa
    Już niy yno Żyda gowa
    Łagiewniki tyż tu majom
    Skiż Wojtyły durś kukajom.
   • broneknotgeld Re: Kraków 08.10.06, 09:08
    Pod opiekom

    Sie świynty Stanisław grodym opiekuje?
    Kto pobożny prawi co richtig to czuje.
    • broneknotgeld Re: Kraków 10.10.06, 23:25
     Na Kazimierz

     Z rynku przeca niydaleko
     Toż Kazimierz na mie czeko
     Se prziwitom w paździyrniku
     Możno kajsik tam porzykom.
    • broneknotgeld Re: Kraków 10.10.06, 23:28
     Izrael Isserles

     Na Remuhu znojda go?
     Toż yno Ponboczek zno.
    • broneknotgeld Re: Kraków 10.10.06, 23:29
     Sie zdo

     Zdo sie Kazimierz jak prowincyjo?
     Dyć ciyngym żyje - niy komedyjo.
     • broneknotgeld Re: Kraków 22.10.06, 22:31
      Plac Mariacki

      Z Małego Rynku na Głowny ida
      Toż Plac Mariacki to niy łobrzida
      Łon jako Krakow gryfny jest przeca
      Tyż zdo sie dziwym ty szteli neca..
      • broneknotgeld Re: Kraków 22.10.06, 22:38
       Słysza hejnał

       Z Placu Mariackego jo tyn hejnał słysza
       Dyć cosik se urwoł - czamu tako cisza?
       • broneknotgeld Re: Kraków 22.10.06, 22:39
        Kamiynica nr 9

        Ponoć tu Wyspiański
        szkryfnoł te "Wesele"
        Aże se na glacy
        kryncom mi zaś wele.
     • broneknotgeld Re: Kraków 01.11.06, 10:32
      Kaplica Zygmuntowsko

      Blyszczy kopuła se jeji złotym
      Jako łostawić istno na potym?
      Jak ło Wawelu myśla to marza
      Że familijom wpiyrw tukej właża.
     • broneknotgeld Re: Kraków 01.11.06, 10:34
      Bartolomeo Berecci

      Co w ty Floryncyji znojdziesz kunsztownego
      Tako we kaplicy tu wawelski widać
      Dynkmal Jagiellonow - rodu przezocnego
      Hołd architektowi przi tymu trza by dać.
      • broneknotgeld Re: Kraków 01.11.06, 22:41
       Arcybractwo Dobry Śmierci 1595

       Toż se mu dziwej terozki chopie
       Jedne łostało łone w Europie
       Choć już skazańcow niy wykupujom
       Przeca w Krakowie dobrze se czujom.
      • broneknotgeld Re: Kraków 01.11.06, 22:42
       Laga arcybrata

       Laga arcybrata z czachom
       Bestoż jo se trocha strachom.
      • broneknotgeld Re: Kraków 01.11.06, 22:43
       Czorny habit

       Czorny habit, kaptur tako
       Laga z czachom - durś jednako.
       • broneknotgeld Re: Kraków 11.11.06, 12:59
        W Arcybractwie

        Toż w niym mog być krol i kmieć
        Czy wystykło yno chcieć?
       • broneknotgeld Re: Kraków 11.11.06, 13:01
        Procesyjo 14.IX

        W tym dniu arcybractwo łazi z procesyjom
        Chocioż we kapturach gowy swoje kryjom
        I już niy wykupiom cie łod śmierci ćmoka
        Dyć ciyngym w ich strona chce łoko aż skokać.
       • broneknotgeld Re: Kraków 11.11.06, 13:03
        W Wielki Piontek

        Ze kościoła Franciszkanow i wtedy wyłażom
        Niym Bog-czowiek zozno śmierci ło wykupie marzom.
    • broneknotgeld Re: Kraków 27.10.06, 20:34
     Do Krakowa

     Z tym radosno moja "mowa"
     Jutro jada do Krakowa
     Biera łobie moje frele
     Zabawiymy do niydziele
     • broneknotgeld Re: Kraków 28.10.06, 21:51
      Dzisioj szkryflom ze Krakowa
      Zwiydziołch trocha - ło tym mowa.
      • broneknotgeld Re: Kraków 29.10.06, 19:18
       Krakow ciyngym nom gryfnieje
       Moj portmanyj - inksze dzieje.
     • broneknotgeld Re: Kraków 04.06.07, 19:43
      Krakow se bawi
      serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,4197433.html
      Smok radośc sprawi.
      • broneknotgeld Re: Kraków 13.06.07, 19:26
       Rejtan w Krakowie

       Zaś w Krakowie dynkmal stoji
       Choć go dugo tu niy było
       Tako Planty richtig stroji
       Czy szlachciura z niego miło?
       • broneknotgeld Re: Kraków 10.04.10, 18:33
        "Lajkonik"

        Przed Bozym Ciałym wiela rojbrowoł
        Terozki czyńści - dowom wom słowo.
     • broneknotgeld Re: Kraków 29.07.07, 16:32
      Pomarzyć w Krakowie
      Niyjedyn chce człowiek.
      • ta_co_sie_ciyngiym_wywroco Re: Kraków 29.07.07, 17:49
       Dyć jo już bych nie kciała.
       Jo Kraków poznała.
       • broneknotgeld Re: Kraków 29.07.07, 18:04
        To se wybier do Wieliczki
        Tam ślimtajom słono wdycki.
       • cymanon Re: Kraków 25.08.07, 10:05
        Planty bez drzew ?//
        To jak posadzone w piaskownicy:
        kaktusy i krzaczasty krzew.

        (po kataklizmie w nocy 23/24 08 07)
      • broneknotgeld Re: Kraków 17.04.10, 11:36
       Jutro pogrzyb we Krakowie
       Czy by sie spodziywoł czowiek?
       warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,7781082,Ostatnie_pozegnanie_prezydenckiej_pary_w_archikatedrze.html
      • broneknotgeld Re: Kraków 21.12.11, 08:52
       Po Berlinie
       wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,10849202,Krakow_wyprzedzil_Rzym_i_Barcelone__Przegral_tylko.html?lokale=katowice
       Krakow słynie.
     • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 18:19
      "Carrodunum" II w n.e.

      Cosik Ptolomeusz szkryfnoł ło Krakowie?
      Ech, pewności niy ma, dyć se mieści w gowie
      Z kultury łuzycki coniyco tu znodło
      Tako z rzymskich czasow we łoczy tyż bodło.
      • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 18:20
       Princ Krak

       Princ Krak reskiyrowoł tu swojom dziedzinom
       Wawel dźwignoł tako - inksi niy łominom
       Drapko wele zamku i grod zocny stoji
       Krakow jego miano, dyć czegoś sie boji

       Ano - smok mioł lyże w głymboki pieczarze
       Skiż niego niyjedyn już ślimto i maże
       Gowiydź zatracono, ludzi wiela tropi
       Trza by stond wykludzić - princ pewno spokopi

       Dyć Krak wpod na koncept - smoka wyfutrować
       Zwiyrza ubitego piyrwyj nafilować
       I siarom, i terom, i woskym do tego
       I hajcnońć - niych poli stwora przebrzidłego

       Potwor na to chycioł, zjod co mu wciepali
       Pewnikym już wiycie co z niym boło dali
       Marny jego koniec - postrodoł z tym życie
       Kej łod srodka poloł drap pod, pewno wiycie.
       • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 18:20
        Kopiec Kraka

        Krak pomarł we końcu, ślimto nad niym sztela
        Z żolu kopiec sujom wysoki za tela
        Coby i po śmierci kaj leży widzieli
        Coby we pamiynci ciyngym władce mieli.
        • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 18:21
         Ło Wandzie

         Kej już syny Kraka pomarli bez dzieci
         Władza w ryncach cery tako tukej leci
         Kej Wanda mo sztela, kej gryfno tyż była
         Niy dziw co karlusow jyj rynka kusiyła

         Dyć istno nikogo za chopa niy chciała
         Ponoć być jungferom bogom ślubowała
         Bestoż niyjednego brała aż cholera
         Tako tyż trefiyła princa Rydygera

         Toż wojsko zwołuje, na Krakow wybiyro
         Chnet w polu na hufy łod Wandy zaziyro
         Śmiertka chyci kosy? Wiela krwi poleje?
         Ćmok szczyńściym nadciongnoł, a jako kej dnieje?

         Wojska Rydygera we nocy szkamrały
         Za nic ambicyjo princa teroz miały
         Niy werci skiż freli z Krakowa umiyrać
         Skiż fanaberyji pod kosa zaziyrać?!

         Woje Wandy stojom - Niymce machli rynkom
         Dyć Rydyger woło -"Jo prawie niy pynkom!"
         Możno pszonie richtig w gowie mu zećmiyło
         Na swoj miecz sie ciepnoł i już go niy było

         Ech, w Krakowie radzi co tako skończyło
         Choć Wandzie jungferom być dali trefiyło
         Zdowo sie co istno wiyncy spokopiyła
         Kej wartko we Wiśle przeca utopiyła

         Jedni w tym ofiara bogom uwidzieli
         Inksi żałość wielko - tako kukać chcieli
         Być jungferom na co? Marne zdo sie życie
         Utropom i dlo sia, i innym - już wiycie.
         • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 21:18
          Kopiec Wandy

          Suli ku pamiyńci - zdowo mi sie teraz
          Ku pamiyńci - jako skończyła jungfera
          I tako tyż wszyskim frelom ku przestrodze
          Coby niy szukały mustra we niybodze.
          • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 21:21
           Wawel VII-VIII wiek

           Wałami grod Wiślan prawie łobwiedziony
           I "Okoł" przi tymu już terozki momy
           Tako Krakow rośnie, tako sie rozwijo
           Tako czas pogański wartko tukej mijo.
           • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 21:28
            Z legyndy panoński

            Princ Wiślan poganym toż Wielke Morawy
            Chcom łokrzcić istnego niy skuli zabawy
            Nic co przed tym bronioł - tako chnetko stało
            Zdo sie łod somsioda wojsko najechało
            We niywoli lekci mu klynknońć przi krziżu?
            Dziedzina już Moraw, dyć tako choć wyżoł.
            • broneknotgeld Re: Kraków 22.07.12, 11:08
             Krakow 965

             Przi Bolesławie Krakow rozkwitoł
             Rusow, Madziarow z toworym witoł
             Żyd ze Kordoby wiedzioł coś ło tym
             Tako w tym czasie. Co stało potym?
             • broneknotgeld Re: Kraków 22.07.12, 11:13
              Krakow Polan

              Kej wele Mieszka zbrakło Dobrawy
              Źle dlo Pepiokow lecom tu sprawy
              Krakow przez Polan siyłom chnet wziynty
              Jako nasz Ślonzek - Mieszko niy świynty.
              • broneknotgeld Re: Kraków 22.07.12, 19:48
               Krakow 1000-1038

               Biskupstwo w Krakowie nikogo niy dziwo
               Princ Wiślan z mogiły możno tymu kiwo
               Państwo Polan wielke krotko za Chrobrego
               Dyć krziż sie łodporu doczko pogańskego
               I cofnońć tyż Piastom w lyże swoje przidzie
               I Pepik Brzetysław w ziymi Polan bydzie.
               • broneknotgeld Re: Kraków 22.07.12, 23:44
                Katedra Chrobrego (ok.1020)

                Katedra Chrobrego w tym grodzie stanyła
                Kej władoł bogatym, przi niymu tyż siyła
                Toż biskup krakowski tako podźwigany
                Krakowowi kościoł niy piyrszy dyć dany.
                • broneknotgeld Re: Kraków 23.07.12, 21:23
                 Biskup Aron

                 Biskup Aron rośnie przi Łodnowicielu
                 Tako Krakow przi tym tyż stołecznom sztelom
                 Toż niy ma co dziwać - chnet arcybiskupym
                 Kej pomog princowi wziońć wszysko do kupy.
                 • broneknotgeld Re: Kraków 23.07.12, 21:33
                  Bogaty Krakow

                  Wele Krakowa wszysko co trzeba
                  Sol sie zdowała tu darym Nieba
                  Strzybło po blisku, ołowiu wiela
                  Ajzy pod dornym zdo sie za tela
                  Gliny, pioskowca coby grod dźwigać
                  Bogaty, ludny - niy bydzie migać.
                  • broneknotgeld Re: Kraków 24.07.12, 16:39
                   Katedra Śmiałego (1071)

                   Śmiały śmioł ze Chrobrym tu ścigać ło cosik
                   Katedra podźwigoł - we wercie niy grosik
                   I choć ździybko trwało niym wybudowali
                   Fest sie tom świontyniom tukej radowali
                   Fest sie tom swiontyniom piyrwyj tyż asiyli
                   Wieża Strzybnych Dzwonow we serca dyć wziyli.
                   • broneknotgeld Re: Kraków 24.07.12, 16:39
                    Krypta św. Leonarda

                    Z katedry Śmiałego i to sie łostało
                    Wiekow tela przeszło, toż krypta - niymało.
                    • broneknotgeld Re: Kraków 24.07.12, 22:07
                     Chnet dwa tuziny

                     Kościołow piyrwyj chnet dwa tuziny
                     Na podegrodziu, niy Wawlu driny
                     Czy kościołami Krakow rozkwito?
                     Niy cołkym ino - jakby kto pytoł.
                     • broneknotgeld Re: Kraków 27.07.12, 14:43
                      Kościoł św. Andrzeja

                      Ze średniowieczo łostoł dyć tukej
                      Mustrym romańskim jak piyrwyj było
                      Na Grodzki prawie kościoła szukej
                      Ech, dyż z tych piyrszych wiela straciyło
                      Kajniykaj yno som fundamynta
                      Kajniykaj na nich świontynio nowo
                      Czas swoje robi - szczyńściym niy piynta
                      Krakow jak rosnoł durś rośnie zdrowo.
                      • broneknotgeld Re: Kraków 27.07.12, 14:46
                       Krakow 1076

                       Mo krola Krakow! Polska mo krola!
                       Jo wos tu przeca niy byda fulać
                       Wawel tyż zdo sie ze tym coś wyży
                       Trza jakby wiyncy szyrokich dzwiyrzy.
                       • broneknotgeld Re: Kraków 27.07.12, 14:53
                        Krakow goreje 1125

                        Ano - niyszczyńście - Krakow goreje
                        Tako we grodzie niyroz sie dzieje
                        Ślomtajom ludzie, dziedzina ślimto
                        Dyć wartko dzwignie ze nowa - wiym to.
                        • broneknotgeld Re: Kraków 27.07.12, 14:57
                         Krakow 1173

                         Princ mazowiecki Bolko Lukaty
                         Choć bez korony dyć niy sagaty
                         Tukej ze Piastow piyrszy chowany
                         Wawel na wieki tako mu dany,
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 13:15
                          Krakow 1200

                          Ziymiom zatrzynsło - co ze tym bydzie?
                          Czy Krakow tako teroz we biydzie?
                          Dyć sie niy tropcie - strzimała sztela
                          Pamiyńć łostała - szkryfna tu tela.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 13:16
                          Wincynty Kadłubek (1207)

                          Biskupym krakowskim Kadłubek już łostoł
                          Możno skiż "Kroniki" tako fara dostoł
                          Piyrszym co we Polsce szkryfloł ło jyj dziejach
                          I princa mioł przeca tyż za dobrodzieja.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 13:22
                          Sołtys Pyjter

                          Sołtysa Pyjtra tukej wspomnieli
                          Toż lokacyjo była ty szteli
                          Princ na Wawelu - sołtys w Krakowie
                          Eli dzielyli sie po połowie?
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 13:28
                          Krakow gotycki

                          Krakow gotycki, Krakow ceglany
                          Z trzinostym wiekym już w czyńści dany
                          Trzecio katedra tako zamkowo
                          Co mianowali tu "Łokietkowo"
                          Kościoł Mariacki i Sukiynnice
                          Mury łobronne, baszty, dyć wiycie
                          Cegłom rozblysnoł w sztyrnostym wieku
                          Gotyk krakowski cudym czowieku.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 13:36
                          Krakow 1241

                          Ech, skiż Tatarow sie tukej dzioło!
                          Ano, niy było richtig wesoło
                          Krakow zdobyty, Krakow grabiony
                          Kaj św. Andrzej krziż mocny momy
                          Ponoć tyn kościoł som yno trzimoł
                          Nikt ze łobrońcow tukej niy drzymoł
                          Ponboczek siył tu ludziom dokłodoł
                          Toż sie łoparli - kronikorz godoł.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 17:58
                          Krakow 1257

                          Bolesław Wstydliwy zaś Krakow lokuje
                          Już sie po Tatarach utropy mniyj czuje
                          Na powrot grod dźwigo tako do zocności
                          Zdo sie co tu szczyńście na dłużyj zagości.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 18:02
                          Krakow 1259

                          I zaś Tatary, niyszczyńścio tela
                          Jako mo kwitnońć krakowsko sztela?
                          Jako mo strzimać - już piyrwyj było
                          Złe tako w Krakow juzaś trefiyło.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 18:55
                          Krakow 1287

                          Mury niyskonczone, dyć je już stowiali
                          Tako łodpor mocny Tatarom dowali
                          Nic tu już po ordzie, nic po czambulikach
                          Na wschod niych wrocajom, tam im trza pomykać.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 18:58
                          Krakow - Wawel - XIV w

                          Wiela sie miyni, wiela buduje
                          Kej Krakow rośnie tako raduje
                          Niy yno władcy ło grod tyn dbajom
                          Kościoł, mieszczany - tyż dokłodajom.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 19:05
                          Krakow - Wawel (1320-1364)

                          Sie drugo katedra tukej wypolyła
                          Ze woli Śmiałego na Wawelu była
                          Dyć czas łodbudowac staraniym Nankera
                          Choć lata zleciały kukosz na nia teraz
                          Nic co gotyk zdo sie jakby już przikryty
                          Ciyngym przeca stoji i cieszy nos przi tym.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 31.07.12, 19:25
                          Krakowske mury XIII/XIV w.

                          Doł Leszek Czorny miyszczanom zwola
                          Mury stowiajom - dyć za to chwola
                          Trzi kilometry, wież chnet poł setki
                          Bramow dyć łoziym - to niy som betki
                          Aż dziesiyńć metrow mury wysoke
                          Ćwierć z tego zrachuj - tako szyroke
                          Fosa głymboko - utopić idzie
                          Woda Rudawy zowdy w niyj bydzie
                          Toż Krakow zdo sie już niyzdobytym
                          Jako Tatarom stanońć se przi tym?
                          W tych czasach yno głodym brać szłoby
                          Abo do środka zgonić choroby
                         • broneknotgeld Re: Kraków 31.07.12, 19:26
                          Wieża Floriańsko 1300

                          Piyrszo we Krakowie ta wieża stanyła
                          Zdo sie nojgryfniejszo jest jako i była
                          Kuko ze wysoka kej brama zawiyrać
                          Ze rannym hejnałym zaś przidzie łotwiyrać

                          A "Bogurodzica" z ratusza słyszeli?
                          Łoj, drap zawiyromy - utropa dlo szteli!
                          Tatar czy wrog inkszy chce Krakow zdobywać?!
                          Styknie mu na mury z daleka se dziwać?
                         • broneknotgeld Re: Kraków 31.07.12, 19:26
                          Krakow 1320

                          Zaś Krakow krolewski - tako Łokietkowy
                          Dyć wartko sie doczko zocniejszy tu gowy
                          Chnetko przidom czasy nojwiynkszego Piasta
                          Co dźwignie stolica, dźwignie twierdze, miasta.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 31.07.12, 19:27
                          Kościoł Mariacki XIII/XIV w

                          Dwie świontynie wpiyrw tu były
                          Krakow dyć nabiyroł siyły
                          Ze niym tako tyż mieszczany
                          Na świodectwo kościoł dany
                          Trzeci - we gotyku szacie
                          Dyć co w środku? Ech, zjym lacie!
                          Cuda, cuda uwidziecie!
                          Jako tu leciało życie
                          Chnet siedymset rokow aże
                          Jest świodectwo - nikt niy zmaże!
                         • broneknotgeld Re: Kraków 03.08.12, 14:14
                          Ołtorz Wita Stwosza (1477-1489)

                          Dwanoście rokow cudo rzeźbiyli
                          Dwanoście rokow - niych nikt niy myli
                          Kej piyńćset rokow już lipy miały
                          Pnioki rzeźbiorza rynce se brały

                          Dzisioj na ołtorz Stwosza kukocie
                          Kunszt downy tako we zocy mocie
                          Jako i piyrwyj tukej mieszczany
                          I Ponboczkowi hołd tym łoddany.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 03.08.12, 14:18
                          Zamek wawelski - XIV w.

                          Co piyrwyj było - za Kazimierza
                          Blysło gotykym - w to przeca wierza
                          Istny doł łod sia wiela do tego
                          Coby był zamek godny Wielkego
                          I chnetko dwiesta rokow to trwało
                          Niym w dziyń kwietniowy wszysko zgorało.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 03.08.12, 14:21
                          Sukiynnice - XIV w.

                          Piywyj tukej kramy stoły
                          Pewno se złodziejow boły
                          Dyć Kazimierz miyni wiela
                          Mo gotykym blysnońć sztela
                          Toż se tako drapko dzieje
                          Krakow do Sukiynnic śmieje.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 03.08.12, 16:52
                          Sukiynnice 1555

                          Ech, dość wiela wygorało!
                          Toż utropa we tym cało
                          Dyć czas jest renesansowy
                          Tako rzońdzi już Krakowym

                          Italyjok Padovano
                          Ciyngym kuko tukej rano
                          W sztyry roki cudo mocie
                          Sukiynnice w niym poznocie?
                         • broneknotgeld Re: Kraków 03.08.12, 20:25
                          Ratuszowo wieża

                          Ze czasow gotyku dyć tukej łostała
                          Choć hełm barokowy se w końcu łobrała
                          I choć ratusz jeji sie ze rynku stracioł
                          Łona świadkym rokow kej Krakow bogacioł.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 04.08.12, 15:09
                          Barbakan 1498-1499

                          Skiż Jana Olbrachta
                          Uciyrpiała szlachta
                          Sie za barbakanym
                          Chowajom mieszczany.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 04.08.12, 15:10
                          Krakowski barbakan

                          W Europie nojwiynkszy - jako cytadela
                          Dzwigli kej w Krakowie niy było wesela
                          Sto trzidziści strzelnic, wieżyc rubych siedym
                          Zdało sie - armijo haltnie tu łon jedyn.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 04.08.12, 15:11
                          "Zygmunt" - 1520

                          W katedrze wawelski dzwon już zawiyszony
                          Szczyńściym co do dzisioj sie jymu dziwomy
                          Chnetko piyńćset rokow - gyburstag przezocny
                          Choc Zygmunt był Stary dzwon klang mo durś mocny.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 04.08.12, 15:12
                          Zamek wawelski - XVI w.

                          W Plsce Jagiellonow co krolewske - blyszczy
                          Choć zamek wygoroł dyć mysz tu niy piszczy
                          renesans rozkwito - zamek rośnie nowy
                          Drapko zdo sie cudym dlo krolewski gowy
                          Dziwać tymu moga, Europa tyż przeca
                          Tako dziwom zowdy kej dziedzińcym leca.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 04.08.12, 15:13
                          Za Zygmunta III Wazy

                          Źle wspomino Krakow Wazy
                          Ano - dyć tyż bez łobrazy
                          We Warszawie elekcyjo
                          Niy w Krakowie - kryjolyjo!
                          Kej i Wawel czyńściom zgoroł
                          Krol w Warszawie siedzieć woloł
                          W koncu z dworym tam przekludzioł
                          Krakow cołkym niy łobudzioł
                          Choć w niym durś koronacyje
                          I żałobne procesyje.
        • broneknotgeld Re: Kraków 10.01.22, 22:08
         Ano, łazi mi po gowie
         Coby być zaś we Krakowie.
  • broneknotgeld Re: Zakopane 24.01.04, 22:45
   Na Kamiyńcu

   Z Bystrom razym Cicho Woda
   Na Kamiyńcu sie złonczyły
   Czy jo musza tukej godać?
   Zakopianka stond mo siyły.
   • broneknotgeld Re: Zakopane 24.01.04, 22:46
    Jan Gąsienica-Staszeczek

    Piyrszy fojt w tym Zakopanym
    Jeszcze przeca za cysorza
    "Hrubym gazdom" był tyż zwany
    Jo malutko przi niym woża.
    • broneknotgeld Re: Zakopane 25.01.04, 00:11
     Parafio

     Parafiany kedyś szli do Poronina
     Czyńść we chochołowsko maściyło dziedzina
     Jak wiek dziewiytnosty był prawie w połowie
     Kościoł tukej stanoł - skiż Homolacsowej.
     • broneknotgeld Re: Zakopane 25.01.04, 00:13
      1867

      Z dziury zrobiyła sie wtedy gmina
      Już "łodkopano" była dziedzina.
      • broneknotgeld Re: Zakopane 25.01.04, 00:16
       1886

       Powolali tukej wtedy uzdrowisko
       Zwali je fikuśnie - Stacjo Klimatyczno.
       • broneknotgeld Re: Zakopane 25.01.04, 00:21
        Narodowość zakopiańsko

        Dwa narody w Zakopcu łod downa sie zżyły
        Piyrszy tych górali - łon dodowoł siyły
        Drugi tuberokow - ta sztela mioł w zocy
        Tela jo wom powiym choćby prosto w łoczy.
        • broneknotgeld Re: Zakopane 25.01.04, 00:24
         "Z lewa Giewont - z prawa Gubałowka
         A środkym ciyngym leci dyszczowka"

         Makuszyńskiego to było zdanie
         Przeca łon dobrze znoł Zakopane.
         • broneknotgeld Re: Zakopane 25.01.04, 00:26
          Powiat tatrzański

          Czamu go zowiom tako - tatrzański?
          Niy lepi byłoby - zakopiański?
          • broneknotgeld Re: Zakopane 25.01.04, 09:53
           Wiym że idzie w tym ło Tatry
           W duszach mocie pewnie watry
           Z kerych w gory leci dym
           Wiym jo ło tym - dobrze wiym.
           • broneknotgeld Re: Zakopane 25.01.04, 14:31
            Huta

            Kedyś ajzynhuta we Kuźnicach była
            Łona i ze Ślonska ludzi tu ściongnyła
            Nikierzy se nawet łosiedlyli tukej
            Starych ślonskich rodow pod Giewontym szukej.
            • broneknotgeld Re: Zakopane 25.01.04, 14:35
             Zakopane i sztuka

             Artysty fest ciongli do Zakopanego
             We gorach szukali pewnikym natchniynio
             Do dzisioj łostało wiela przeca z tego
             Było jest i bydzie - to sie już niy zmiynio.
             • broneknotgeld Re: Zakopane 25.01.04, 21:36
              Z Chochołowa

              Z Chochołowa chochoł boł
              Co ło Złotym Rogu śnioł.
              • broneknotgeld Re: Zakopane 26.01.04, 18:09
               "Ceper"

               Kogo tukej ceprym zwom?
               Take jo pytanie mom.
               • ciupazka Re: Zakopane 26.01.04, 18:54
                broneknotgeld napisał:

                > "Ceper"
                >
                > Kogo tukej ceprym zwom?
                > Take jo pytanie mom.

                "ceper" ( ceprowi, l.m. ceprzi) cłek spoza regionu gorskiego, zwłosca spoza
                Podhala. Casami pogardliwie uzywane: "ceprze bo ci dupa zeprze" - kie
                przydzie na słowo między gorolem, a ceprem, abo przy zwadzie. Nie mylić z
                cepiarkom, babom, ftoro na weselu "cepi" panne młodom podcos ocepin. Hej!
                • broneknotgeld Re: Zakopane 29.01.04, 16:53
                 Ło ceprach

                 Robotniki Tukej drogi budowali
                 I cug ze Chabowki do Zakopanego
                 To ich wtedy piyrszych ceprami nazwali
                 Z końcym wieku było to dziewiytnostego.
                 • broneknotgeld Re: Zakopane 29.05.05, 10:01
                  Z nudow

                  "Bo w Kościelisku nic se niy dzioło"
                  Toż fojermanom było wesoło
                  Jak cosik yno mogli podpolić
                  Trza nom uciecha takowo chwolić?
                  • broneknotgeld Re: Zakopane 03.12.09, 16:54

                   Zakopane perłom w zimie
                   Niychej nigdy to niy minie.
              • broneknotgeld Re: Zakopane 27.01.04, 17:42
               Pod Gubałowkom Cygany siedli
               Ciekawe życie tu ponoć wiedli
               Do dzisioj siedzom tu łoni przeca
               Tyż niy łodyńdom z Zakopca neca.
               • broneknotgeld Re: Zakopane 30.01.04, 23:23
                Lynin w Zakopanym

                Z Biołego Dunajca tukej pyndalowoł
                Ło "proletariacie" tyż wiela łosprowioł.
               • broneknotgeld Re: Zakopane 31.01.04, 13:45
                "Wyścig kumoterek"

                "Wyścig kumoterek" w Zakopanym bydzie
                W lutym piytnostego podobno to przidzie
                Gazdy zaś łobstrojom piyknie swoje sanie
                Na Rowni Krupowy jejich "używanie".
                • broneknotgeld Re: Zakopane 02.02.04, 16:12
                 Kumoterki

                 Kumoterki to sanie kerymi kumotrzy
                 Ze fasonym do krztu dziecioka woziyli
                 Ja no - w mojim uchu to jakby "trzy po trzy"
                 - "Potki se krześniokym tako fest asiyli".
                 • broneknotgeld Re: Zakopane 12.02.04, 08:34
                  Z gorzołom do Unii

                  Mogła mieć gorzoła miano "Zakopane"
                  Dyć magistrat na to niy doł jednak zgody
                  No toż - pyrsk. Na zdrowie - przez Ponboczka dane
                  Niychej Zakopane niy wyńdzie nom z mody.
                  • broneknotgeld Re: Zakopane 17.03.04, 07:55
                   Zakopiec

                   Ponoć we jednym łon niy do gory
                   Richtig niy majom domu kultury?
                   • broneknotgeld Re: Zakopane 20.03.04, 23:55
                    Do sety seta
                    Tako sztafeta
                    Dyć jo tyż przeca z tego sie ciesza
                    Że w tym Zakopcu rymym pogrzesza.
                    • broneknotgeld Re: Zakopane 07.04.04, 23:23
                     "Wielkanocne Jajo" - Zakopane

                     We śmigus-dyngus take zawody
                     Weź stare narty i coś do wody
                     Na Kalatowkach sie tym zabawisz
                     Radości wiela inkszym tyż sprawisz.
                     • broneknotgeld Re: Zakopane 21.08.05, 20:36
                      19.08-27.08.05 XXXVII Miyndzynarodowy Festiwal Folkloru Ziym Gorskich - Zakopane

                      Łoj Zakopiec tako blyszczy
                      Zdo sie ze tym szczyńscie zyszczy
                      Niychej cepry se dziwujom
                      A górale fest radujom.
                      • broneknotgeld Re: Zakopane 22.08.05, 00:13
                       26-27.08.2005 Letnie Grand Prix - Zakopane

                       Bydom krolować na nartach skoki
                       Latym to niy jest wyczyn wysoki
                       Dyć przeca ze tym radochy wiela
                       No i zaś blyśnie ta gorsko sztela.
                      • broneknotgeld Re: Zakopane 22.11.10, 22:50
                       Niy godejcie że to gupie
                       nk.pl/grupy/54169/forum/2?find=last#post10
                       Sie zabowia rymym w "grupie".
                 • broneknotgeld Re: Zakopane 09.12.06, 20:47
                  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=53662916&a=53662916
                  Ano - trza dać im radości
                  Toż Zakopiec niych ich gości
                  Pszoć bliźniymu - w tym retunek
                  Na niyjedyn echt-frasunek.
                  • broneknotgeld Re: Zakopane 23.02.07, 21:47