Dodaj do ulubionych

Ło Małopolsce

24.01.04, 21:27
Cołki Ślonzek w Rudzie jest
Idzie poznać go tu fest
Dyć regiony jeszcze inksze
Robiom to że forum wiynksze

Wielkopolska i Pomorze
Wiysz łod downa ło tym Boże
Małopolska tyż jest zocno
No i w rymach przeca mocno

Bestoż myśla - tymat chyci
Chciyjcie tyż tu cosik klycić.
Obserwuj wątek
   • broneknotgeld Re: Kraków 24.01.04, 21:52
    1000

    Thietmar szkryfnoł ło Krakowie
    Rok był wtedy rowno tysionc
    Grod wawelski co sie zowie
    Na to już mogymy przisionc

    Było te podgrodzie Okół
    Zowdy take przi grodziszczu
    Dwie osady tyż na boku
    Pryndko sława Kraków zyszczoł.
    • broneknotgeld Re: Kraków 08.04.04, 16:32
     Goethe w Krakowie

     Goethe tyż w Krakowie siedzioł
     Był tu przez dni sztyry
     Ło Wieliczce przeca wiedzioł
     Tam go niosły gyry

     Minerały mioł we zocy
     Tego był ciekawy
     Solom piyknie napas łoczy
     Tela mioł zabawy

     Dyć na chałpie kaj nocowoł
     Wisi już tabula
     Bliknij jak ci sie wydowo
     Że jo chca cie fulać.
    • broneknotgeld Re: Kraków 02.06.05, 20:14
     Krakow 1257

     Bolesław Wstydliwy Krakow dźwignoł tako
     Że doł prawo miejske mustrym magdyburskim
     Grod se samorzońdzioł jak wiela jednako
     Giścińcym szyrokim a niy jakimś wonskim.
   • broneknotgeld Re: Kraków 02.06.05, 20:00
    V Wielko Parada Smokow
    Krakow 04.VI.2005

    Sztyrdziści smokow se poparadzi
    Toż ich jest Krakow jakby stolicom
    Czy wawelskymu to bydzie wadzić?
    Hehe - niych lepi na to niy liczom.
     • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 18:19
      "Carrodunum" II w n.e.

      Cosik Ptolomeusz szkryfnoł ło Krakowie?
      Ech, pewności niy ma, dyć se mieści w gowie
      Z kultury łuzycki coniyco tu znodło
      Tako z rzymskich czasow we łoczy tyż bodło.
      • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 18:20
       Princ Krak

       Princ Krak reskiyrowoł tu swojom dziedzinom
       Wawel dźwignoł tako - inksi niy łominom
       Drapko wele zamku i grod zocny stoji
       Krakow jego miano, dyć czegoś sie boji

       Ano - smok mioł lyże w głymboki pieczarze
       Skiż niego niyjedyn już ślimto i maże
       Gowiydź zatracono, ludzi wiela tropi
       Trza by stond wykludzić - princ pewno spokopi

       Dyć Krak wpod na koncept - smoka wyfutrować
       Zwiyrza ubitego piyrwyj nafilować
       I siarom, i terom, i woskym do tego
       I hajcnońć - niych poli stwora przebrzidłego

       Potwor na to chycioł, zjod co mu wciepali
       Pewnikym już wiycie co z niym boło dali
       Marny jego koniec - postrodoł z tym życie
       Kej łod srodka poloł drap pod, pewno wiycie.
       • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 18:20
        Kopiec Kraka

        Krak pomarł we końcu, ślimto nad niym sztela
        Z żolu kopiec sujom wysoki za tela
        Coby i po śmierci kaj leży widzieli
        Coby we pamiynci ciyngym władce mieli.
        • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 18:21
         Ło Wandzie

         Kej już syny Kraka pomarli bez dzieci
         Władza w ryncach cery tako tukej leci
         Kej Wanda mo sztela, kej gryfno tyż była
         Niy dziw co karlusow jyj rynka kusiyła

         Dyć istno nikogo za chopa niy chciała
         Ponoć być jungferom bogom ślubowała
         Bestoż niyjednego brała aż cholera
         Tako tyż trefiyła princa Rydygera

         Toż wojsko zwołuje, na Krakow wybiyro
         Chnet w polu na hufy łod Wandy zaziyro
         Śmiertka chyci kosy? Wiela krwi poleje?
         Ćmok szczyńściym nadciongnoł, a jako kej dnieje?

         Wojska Rydygera we nocy szkamrały
         Za nic ambicyjo princa teroz miały
         Niy werci skiż freli z Krakowa umiyrać
         Skiż fanaberyji pod kosa zaziyrać?!

         Woje Wandy stojom - Niymce machli rynkom
         Dyć Rydyger woło -"Jo prawie niy pynkom!"
         Możno pszonie richtig w gowie mu zećmiyło
         Na swoj miecz sie ciepnoł i już go niy było

         Ech, w Krakowie radzi co tako skończyło
         Choć Wandzie jungferom być dali trefiyło
         Zdowo sie co istno wiyncy spokopiyła
         Kej wartko we Wiśle przeca utopiyła

         Jedni w tym ofiara bogom uwidzieli
         Inksi żałość wielko - tako kukać chcieli
         Być jungferom na co? Marne zdo sie życie
         Utropom i dlo sia, i innym - już wiycie.
         • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 21:18
          Kopiec Wandy

          Suli ku pamiyńci - zdowo mi sie teraz
          Ku pamiyńci - jako skończyła jungfera
          I tako tyż wszyskim frelom ku przestrodze
          Coby niy szukały mustra we niybodze.
          • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 21:21
           Wawel VII-VIII wiek

           Wałami grod Wiślan prawie łobwiedziony
           I "Okoł" przi tymu już terozki momy
           Tako Krakow rośnie, tako sie rozwijo
           Tako czas pogański wartko tukej mijo.
           • broneknotgeld Re: Kraków 21.07.12, 21:28
            Z legyndy panoński

            Princ Wiślan poganym toż Wielke Morawy
            Chcom łokrzcić istnego niy skuli zabawy
            Nic co przed tym bronioł - tako chnetko stało
            Zdo sie łod somsioda wojsko najechało
            We niywoli lekci mu klynknońć przi krziżu?
            Dziedzina już Moraw, dyć tako choć wyżoł.
             • broneknotgeld Re: Kraków 22.07.12, 11:13
              Krakow Polan

              Kej wele Mieszka zbrakło Dobrawy
              Źle dlo Pepiokow lecom tu sprawy
              Krakow przez Polan siyłom chnet wziynty
              Jako nasz Ślonzek - Mieszko niy świynty.
              • broneknotgeld Re: Kraków 22.07.12, 19:48
               Krakow 1000-1038

               Biskupstwo w Krakowie nikogo niy dziwo
               Princ Wiślan z mogiły możno tymu kiwo
               Państwo Polan wielke krotko za Chrobrego
               Dyć krziż sie łodporu doczko pogańskego
               I cofnońć tyż Piastom w lyże swoje przidzie
               I Pepik Brzetysław w ziymi Polan bydzie.
               • broneknotgeld Re: Kraków 22.07.12, 23:44
                Katedra Chrobrego (ok.1020)

                Katedra Chrobrego w tym grodzie stanyła
                Kej władoł bogatym, przi niymu tyż siyła
                Toż biskup krakowski tako podźwigany
                Krakowowi kościoł niy piyrszy dyć dany.
                • broneknotgeld Re: Kraków 23.07.12, 21:23
                 Biskup Aron

                 Biskup Aron rośnie przi Łodnowicielu
                 Tako Krakow przi tym tyż stołecznom sztelom
                 Toż niy ma co dziwać - chnet arcybiskupym
                 Kej pomog princowi wziońć wszysko do kupy.
                 • broneknotgeld Re: Kraków 23.07.12, 21:33
                  Bogaty Krakow

                  Wele Krakowa wszysko co trzeba
                  Sol sie zdowała tu darym Nieba
                  Strzybło po blisku, ołowiu wiela
                  Ajzy pod dornym zdo sie za tela
                  Gliny, pioskowca coby grod dźwigać
                  Bogaty, ludny - niy bydzie migać.
                  • broneknotgeld Re: Kraków 24.07.12, 16:39
                   Katedra Śmiałego (1071)

                   Śmiały śmioł ze Chrobrym tu ścigać ło cosik
                   Katedra podźwigoł - we wercie niy grosik
                   I choć ździybko trwało niym wybudowali
                   Fest sie tom świontyniom tukej radowali
                   Fest sie tom swiontyniom piyrwyj tyż asiyli
                   Wieża Strzybnych Dzwonow we serca dyć wziyli.
                     • broneknotgeld Re: Kraków 27.07.12, 14:43
                      Kościoł św. Andrzeja

                      Ze średniowieczo łostoł dyć tukej
                      Mustrym romańskim jak piyrwyj było
                      Na Grodzki prawie kościoła szukej
                      Ech, dyż z tych piyrszych wiela straciyło
                      Kajniykaj yno som fundamynta
                      Kajniykaj na nich świontynio nowo
                      Czas swoje robi - szczyńściym niy piynta
                      Krakow jak rosnoł durś rośnie zdrowo.
                       • broneknotgeld Re: Kraków 27.07.12, 14:53
                        Krakow goreje 1125

                        Ano - niyszczyńście - Krakow goreje
                        Tako we grodzie niyroz sie dzieje
                        Ślomtajom ludzie, dziedzina ślimto
                        Dyć wartko dzwignie ze nowa - wiym to.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 13:15
                          Krakow 1200

                          Ziymiom zatrzynsło - co ze tym bydzie?
                          Czy Krakow tako teroz we biydzie?
                          Dyć sie niy tropcie - strzimała sztela
                          Pamiyńć łostała - szkryfna tu tela.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 13:16
                          Wincynty Kadłubek (1207)

                          Biskupym krakowskim Kadłubek już łostoł
                          Możno skiż "Kroniki" tako fara dostoł
                          Piyrszym co we Polsce szkryfloł ło jyj dziejach
                          I princa mioł przeca tyż za dobrodzieja.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 13:28
                          Krakow gotycki

                          Krakow gotycki, Krakow ceglany
                          Z trzinostym wiekym już w czyńści dany
                          Trzecio katedra tako zamkowo
                          Co mianowali tu "Łokietkowo"
                          Kościoł Mariacki i Sukiynnice
                          Mury łobronne, baszty, dyć wiycie
                          Cegłom rozblysnoł w sztyrnostym wieku
                          Gotyk krakowski cudym czowieku.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 13:36
                          Krakow 1241

                          Ech, skiż Tatarow sie tukej dzioło!
                          Ano, niy było richtig wesoło
                          Krakow zdobyty, Krakow grabiony
                          Kaj św. Andrzej krziż mocny momy
                          Ponoć tyn kościoł som yno trzimoł
                          Nikt ze łobrońcow tukej niy drzymoł
                          Ponboczek siył tu ludziom dokłodoł
                          Toż sie łoparli - kronikorz godoł.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 17:58
                          Krakow 1257

                          Bolesław Wstydliwy zaś Krakow lokuje
                          Już sie po Tatarach utropy mniyj czuje
                          Na powrot grod dźwigo tako do zocności
                          Zdo sie co tu szczyńście na dłużyj zagości.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 18:02
                          Krakow 1259

                          I zaś Tatary, niyszczyńścio tela
                          Jako mo kwitnońć krakowsko sztela?
                          Jako mo strzimać - już piyrwyj było
                          Złe tako w Krakow juzaś trefiyło.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 18:55
                          Krakow 1287

                          Mury niyskonczone, dyć je już stowiali
                          Tako łodpor mocny Tatarom dowali
                          Nic tu już po ordzie, nic po czambulikach
                          Na wschod niych wrocajom, tam im trza pomykać.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 18:58
                          Krakow - Wawel - XIV w

                          Wiela sie miyni, wiela buduje
                          Kej Krakow rośnie tako raduje
                          Niy yno władcy ło grod tyn dbajom
                          Kościoł, mieszczany - tyż dokłodajom.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 28.07.12, 19:05
                          Krakow - Wawel (1320-1364)

                          Sie drugo katedra tukej wypolyła
                          Ze woli Śmiałego na Wawelu była
                          Dyć czas łodbudowac staraniym Nankera
                          Choć lata zleciały kukosz na nia teraz
                          Nic co gotyk zdo sie jakby już przikryty
                          Ciyngym przeca stoji i cieszy nos przi tym.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 31.07.12, 19:25
                          Krakowske mury XIII/XIV w.

                          Doł Leszek Czorny miyszczanom zwola
                          Mury stowiajom - dyć za to chwola
                          Trzi kilometry, wież chnet poł setki
                          Bramow dyć łoziym - to niy som betki
                          Aż dziesiyńć metrow mury wysoke
                          Ćwierć z tego zrachuj - tako szyroke
                          Fosa głymboko - utopić idzie
                          Woda Rudawy zowdy w niyj bydzie
                          Toż Krakow zdo sie już niyzdobytym
                          Jako Tatarom stanońć se przi tym?
                          W tych czasach yno głodym brać szłoby
                          Abo do środka zgonić choroby
                         • broneknotgeld Re: Kraków 31.07.12, 19:26
                          Wieża Floriańsko 1300

                          Piyrszo we Krakowie ta wieża stanyła
                          Zdo sie nojgryfniejszo jest jako i była
                          Kuko ze wysoka kej brama zawiyrać
                          Ze rannym hejnałym zaś przidzie łotwiyrać

                          A "Bogurodzica" z ratusza słyszeli?
                          Łoj, drap zawiyromy - utropa dlo szteli!
                          Tatar czy wrog inkszy chce Krakow zdobywać?!
                          Styknie mu na mury z daleka se dziwać?
                         • broneknotgeld Re: Kraków 31.07.12, 19:26
                          Krakow 1320

                          Zaś Krakow krolewski - tako Łokietkowy
                          Dyć wartko sie doczko zocniejszy tu gowy
                          Chnetko przidom czasy nojwiynkszego Piasta
                          Co dźwignie stolica, dźwignie twierdze, miasta.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 31.07.12, 19:27
                          Kościoł Mariacki XIII/XIV w

                          Dwie świontynie wpiyrw tu były
                          Krakow dyć nabiyroł siyły
                          Ze niym tako tyż mieszczany
                          Na świodectwo kościoł dany
                          Trzeci - we gotyku szacie
                          Dyć co w środku? Ech, zjym lacie!
                          Cuda, cuda uwidziecie!
                          Jako tu leciało życie
                          Chnet siedymset rokow aże
                          Jest świodectwo - nikt niy zmaże!
                         • broneknotgeld Re: Kraków 03.08.12, 14:14
                          Ołtorz Wita Stwosza (1477-1489)

                          Dwanoście rokow cudo rzeźbiyli
                          Dwanoście rokow - niych nikt niy myli
                          Kej piyńćset rokow już lipy miały
                          Pnioki rzeźbiorza rynce se brały

                          Dzisioj na ołtorz Stwosza kukocie
                          Kunszt downy tako we zocy mocie
                          Jako i piyrwyj tukej mieszczany
                          I Ponboczkowi hołd tym łoddany.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 03.08.12, 14:18
                          Zamek wawelski - XIV w.

                          Co piyrwyj było - za Kazimierza
                          Blysło gotykym - w to przeca wierza
                          Istny doł łod sia wiela do tego
                          Coby był zamek godny Wielkego
                          I chnetko dwiesta rokow to trwało
                          Niym w dziyń kwietniowy wszysko zgorało.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 03.08.12, 14:21
                          Sukiynnice - XIV w.

                          Piywyj tukej kramy stoły
                          Pewno se złodziejow boły
                          Dyć Kazimierz miyni wiela
                          Mo gotykym blysnońć sztela
                          Toż se tako drapko dzieje
                          Krakow do Sukiynnic śmieje.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 03.08.12, 16:52
                          Sukiynnice 1555

                          Ech, dość wiela wygorało!
                          Toż utropa we tym cało
                          Dyć czas jest renesansowy
                          Tako rzońdzi już Krakowym

                          Italyjok Padovano
                          Ciyngym kuko tukej rano
                          W sztyry roki cudo mocie
                          Sukiynnice w niym poznocie?
                         • broneknotgeld Re: Kraków 03.08.12, 20:25
                          Ratuszowo wieża

                          Ze czasow gotyku dyć tukej łostała
                          Choć hełm barokowy se w końcu łobrała
                          I choć ratusz jeji sie ze rynku stracioł
                          Łona świadkym rokow kej Krakow bogacioł.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 04.08.12, 15:10
                          Krakowski barbakan

                          W Europie nojwiynkszy - jako cytadela
                          Dzwigli kej w Krakowie niy było wesela
                          Sto trzidziści strzelnic, wieżyc rubych siedym
                          Zdało sie - armijo haltnie tu łon jedyn.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 04.08.12, 15:11
                          "Zygmunt" - 1520

                          W katedrze wawelski dzwon już zawiyszony
                          Szczyńściym co do dzisioj sie jymu dziwomy
                          Chnetko piyńćset rokow - gyburstag przezocny
                          Choc Zygmunt był Stary dzwon klang mo durś mocny.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 04.08.12, 15:12
                          Zamek wawelski - XVI w.

                          W Plsce Jagiellonow co krolewske - blyszczy
                          Choć zamek wygoroł dyć mysz tu niy piszczy
                          renesans rozkwito - zamek rośnie nowy
                          Drapko zdo sie cudym dlo krolewski gowy
                          Dziwać tymu moga, Europa tyż przeca
                          Tako dziwom zowdy kej dziedzińcym leca.
                         • broneknotgeld Re: Kraków 04.08.12, 15:13
                          Za Zygmunta III Wazy

                          Źle wspomino Krakow Wazy
                          Ano - dyć tyż bez łobrazy
                          We Warszawie elekcyjo
                          Niy w Krakowie - kryjolyjo!
                          Kej i Wawel czyńściom zgoroł
                          Krol w Warszawie siedzieć woloł
                          W koncu z dworym tam przekludzioł
                          Krakow cołkym niy łobudzioł
                          Choć w niym durś koronacyje
                          I żałobne procesyje.