Dodaj do ulubionych

Niyfraszka

04.05.05, 22:33
Jo kilofym fraszki rombia
Ło tym głośno tukej trombia
Kynsy lecom i drobnica
A mie śmiejom sie durś lica.Moj fioł

Forsa licza na biliony
Taki zy mie pomylony
Kolekcjoner co bez tydziyń
Chleba z kyjzom sie niy wstydzi
Zjodbych nawet sucho sznita
Dyć pilnuje mie kobiyta
Bych sie w foile niy zatracioł
Zdrowiym tego niy przeplacioł
Ło rodzinie durś pamiyntoł
I bez tydziyń i bez świynto
Myśla że tyż wiysz coś ło tym
Na tym dość już - reszta potym.
Jakby tak poszperać w głowie
To hobbystom kożdy człowiek.

forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:35
   ZABORCA ŚLONSKA
   Bywoł Mieszko w Czechach na zolytach
   Prziwioz sie stamtond fajno kobiyta
   I choć sie musioł przez nia tyż łochrzcić
   To ani myśloł za mocno pościć
   Zamarzoł mu sie tłuściutki konsek
   Chrapka mioł wielgo na czeski Ślonsek
   A gdy Dombrowka przikryła ziymka
   Do Gniezna pryndko przigruchoł Niymka
   Teraz już myśloł ło nowy wojnie
   Z pomocom Niymcow Ślonsk napod zbrojnie
   I w końcu siłom go Czechom zabroł
   Tak swego teścia po latach nabroł.
   Zowiść

   Zowiści u nos pełny wor
   Rośnie to choby jaki mor.   Łostudka

   Mało łostuda w doma je dobro
   By chop durś wiedzioł kaj jego ziobro.
   • madohora Re: Niyfraszka 01.09.18, 13:22
    To miał był erotyk
    Dwie ręce i dotyk
   • madohora Re: Niyfraszka 01.09.18, 13:22
    Myślę o tym co bym z tobą zrobiła
    Gdybym się nie....upiła
   • madohora Re: Niyfraszka 01.09.18, 13:22
    Jesteś dla mnie jak słońce na niebie
    Ale lepiej mi baz ciebie
   • madohora Re: Niyfraszka 01.09.18, 13:23
    W Ogrodzieńcu "coś się stało"
    Teraz tego czegoś mi za mało
   • madohora Re: Niyfraszka 01.09.18, 13:23
    Chleb z Siewierza

    Ja w to jakoś nie dowierzam
    Mojemu tacie nie smakował chleb z Siewierza
   • madohora Re: Niyfraszka 01.09.18, 13:24
    Prędzej się znajdę na pełnym morzu
    Niż wyląduję w Udorzu!
   • madohora Re: Niyfraszka 01.09.18, 13:24
    Siewierz

    A ja o poranku
    Siedziałam na zamku
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:35
   A jo żyja...

   A jo żyja z politykom
   Jo ty frelki niy unikom
   Bo jak robia coś dlo inkszych
   Toch je trocha jakby wiynkszy

   Niy trza paplać ze niom wiela
   Myśleć robić - no i tela
   Polityka piykno to je
   Take zdanie ło tym moje.   Prowda

   Wiela we tym prowdy że lepi dwa razy
   Trza pomyśleć przodzi by prowdom niy razić
   Jednak richtig prowda mo być w wiynkszy cynie
   Niż słodke cygaństwo co niszczy sumiynie.


   Bajlaga

   Za ańfach jom kożdy mo
   Tu sie bardzi ło chlyb dbo
   Przeca łona kończy życie
   Na poczciwy chleba sznicie.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:36
   Ło rymach

   U mie z rymami je ciynżko raczy
   Że pisza tukej - Bozia wybaczy
   Chocioż sie bawia we wierszoklety
   Niy bydzie zy mie richtig poety
   Dyć wymynczone te wypociny
   Nawet niy bawiom moji rodziny
   W rymie rymować to dlo mnie tela
   Co zaharować sie we niedziela.   Punkt

   Je punkt widzynio
   Punktym siedzynio
   Niy ma sumiynia
   Co chce to zmiyniać.   Spowiydź

   To je w nos tyż boske - powiym na spowiedzi
   Roz dioboł roz anioł ciyngym w sercu siedzi
   Jednak człowiek wyży - to pedzieć tu musza
   Pon Boczek nom tyż doł przeca wolno dusza.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:37
   I zaś reformy

   Marne to bydom reformy skutki
   Jak rozum durś je przi tym za krotki
   Cosik komorek ciyngym brakuje
   Bestoż to wszysko nom sie sam suje.


   Kolyjka

   Stoł żech w kolyjce po bożo łaska
   A Łon mi pedzioł "Ciebie dom fraszka"
   Zapomnioł jednak dodać polotu
   Bestoż to krynca ze siodmych potów.


   Niy wiym czy jeszcze roz sie łodwoża
   Stanońć we ta bosko raja
   Z tego coch dostoł przeca durś tworza
   I za to dzisioj Mu pszaja

   A Tyś we fraszkach tyż przeca majster
   Rymow tu ciepiesz durś mocka
   To niy je ańfach niy lipny klajster
   Mosz grajfka richtig w tych klockach

   Zaś co do ślubny to tyż mom problym
   Łona mie czynsto haltuje
   Ale to jedak duch je moj dobry
   Dyć przi ni fraszka sie suje.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:38
   Jo szukom prowdy
   Zowdy.   Gówno - prowda

   Tyj gówno - prowdy chyba nojwiyncy
   To jak choroba kero nos mynczy
   Zmora co w nocy durś dusi chopa
   Trza kajś przegonić tako utropa.   Na krytyka

   W szkole żech mioł marne stopnie
   Bestoż krytyk mie niy kopnie
   Jak mi keryś chce ubliżyć
   Może przi mie sie poniżyć.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:39
   Te fraszki to moj nowy fioł
   Kery już byda chyba durś mioł.


   Piniondz

   Piniondz jest starszy łod krześcijaństwa
   Wiela tyż dzisioj znoczy dlo państwa
   Jo - numizmatyk czasym sie śmieja
   Bo wiym że piniondz to tyż ideja.


   Taki kij

   Dlo jednych znak krziża jest życiowom tarczom
   Inszym zaś srebrniki za wiara wystarczom.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:40
   W kijoku tyż jest zawsze środek
   Niych ło tym wiedzom stare i mode.   Łod kijoka lepszo kryka
   Jak chce kery mocno brykać.   Krupy nojlepsze som na żołondek
   Pieroński w trzewiach robiom porzondek.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:42
   Czamu?

   Czamu we Niymcach godajom "Tod"
   Na naszo poczciwo kostucha
   Chyba żech na to terozki wpod
   Ze śmiychu czimia sie brzucha

   Bo jak tu szukać tyj płci we gnatach
   Jak kosom macho jyj łapsko
   Położ sie na nia choć stare lata
   A poznosz miydnica babsko

   Do dzisioj na to niy wpodli Niymce
   Łod nos sie tego nauczom
   Dyć to pociecha w łostatni mynce
   I niych już wiyncyj niy buczom.   Jo tysz Wom powiym tukej - Na zdrowie
   Dyć już procyntow trocha mom w gowie
   Wiym że tu majom być te "niyfraszki"
   Niy szkryfna jednak że yno flaszki.


   Numizmatyka

   Leci mojyj freli czeci tysionc lot
   A przeca jo richtig durś jest ze niyj rod.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:42
   Niy jest ważne że jest staro
   Bele by durś była jaro
   Niy znom do cna mojyj frelki
   Bez to pocing do niyj wielki.


   • Re: Niyfraszka
   broneknotgeld 26.09.2003 11:45 + odpowiedz

   Komunije

   Z komonijom teroz krzestny mo utropa
   Niy styknie zygarek - bajtel chce laptopa.


   • Re: Niyfraszka
   broneknotgeld 26.09.2003 11:50 + odpowiedz

   Szcziga

   Szcziga to jest wampiyrz baba
   Przidzie do cia w nocy saga
   Piykno - świycom sie jyj cycki
   Chop sie za nia chyto wdycki
   A jak myśli że mo niebo
   Wbijo zymby w karkol jego.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:45
   Dioboł

   Dioboł na Ślonsku to niy mioł leko
   Ślonzok przed diobłym nic niy uciekoł
   Duszy czortowi w strachu niy dowoł
   A czynsto zrobioł mu nawet kowoł
   Dyć łon sie czasym tyż boł bergmona
   Pitoł - żeś ledwo widzioł łogona.


   I zaś kłokoczka

   Na szczigi zmory
   Diobły potwory
   Dobro kłokoczka
   Przegno boroczka.   Karuzela

   Kto wyleci z karasola?
   Czyja we tym bydzie wola?
   Tańcujom durś polityki
   Kryncom sie wele motyki
   Keryj miano piykne - władza
   Nic jo na to niy poradza
   Że idejom stołek yno
   Prowda richtig jest na wynos
   Jeji zresztom już tu niy ma
   No i na tym skończa tymat.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:46
   Ich portki

   Z gorzkego śmiychu chyba jo skonom
   Czynsom sie portki czasym "baronom".   Wiewiora jedna ryszawo
   Ze lewa poszła na prawo
   I terozki głośno woło
   - Paczcie jako żech bioło!


   Polityk

   W poglondach łon czynsto poli...
   W jednym mono - władza woli.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:47
   "Komorkowy" czowiek

   Żyje czowiek dzisioj czynsto "komorkowo"
   Niy powiym że dobrze - a ponoć niyzdrowo
   Jak niy mosz komorki to ześ jest do zadku
   A przeca nikt niy chce takego przipadku

   Dzisioj mały bajtel SMS wysyło
   Choć wczoraj sie jeszcze bez komorki żyło
   Szwongu coroz wiyncy - pryndko sie to kryńci
   Jo jednak do tego coroz mniyj mom chyńci.   Na mownicy

   Szczylać chce mi sie z auspufa
   No a w gymbie stoji klucha.


   Rym

   Rożnych poczeba do życio łatek
   A rym? - Znak "Zorro" na gumce batek
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:47
   Binder

   "Krawat" jest lepszy - po prowdzie powiym
   Pryndzyj historio swojo łopowiy
   Downo nosiyli go we Kroacji
   Dzisioj bych pedzioł jaśniyj - w Chorwacji
   Dyć we wojynny pechowy dobie
   Czidziestoletni - klaruja tobie
   "Krawat" wyruszoł w podboj Europy
   Na karku noszom go teroz chopy
   Skond do nich prziszoł raczyj niy wiedziom
   Choć ze nim chodzom i czynsto siedzom
   Bo przeca cosik do bindra czujom
   No i łon baby pierońsko ujon.   Kery satyryk może być w niebie?
   - Tyn co sie umi pośmioć tyż z siebie.   Hereszt "Elita" by sie nom przidoł
   Na to Skarb Państwa forsa by wydoł
   Trza nom budować taki przibytek
   Elity rosnom - to niy jest zbytek

   Bo mycka prawa dlo nich za ciasno
   Tymida w łoczach tyż niy mo jasno
   Przeca czasami komuś przisuje
   No i za kratki buks zawyndruje

   Jakby ściongnyła jednak łoposka
   Wtedy by szpana była - do dioska
   Szli by do kozy ministry posły
   I z samorzondow tuzy by doszły

   Hereszt "Elita" by zapełniyli
   Postawić trza go bo czas nos pili
   Już prawie som my we tyj Europie
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:48
   Biglowanie

   Biglowoł żech swoje koszule galoty
   Na glaca ze pary aż prziszły mi poty
   I myśl tako zaczła sie kłymbić we gowie
   - Jakby wybiglować swe życie mog czowiek

   Przidało by mi sie do życio żelozko
   Wygładził bych zmarszczki i czuł bych sie bosko
   Na falty specjalnie niy tracioł bych czasu
   Choć możno bych jednak je robioł dlo szpasu.   Kaj żeś jest?

   Kaj żeś jest? Powiydz. Cicho sie pytom
   Przez lata na drodze swoji
   Wy mie? We inkszych? Tu abo niy tu?
   Czamu sie serce dyrś boji?
   Że możno Ciebie niy ma że yno
   Ktoś kedyś tak Cie wymyśloł
   Jeronie - cosik sie przipomino
   Czy jo Cie latoś niy prziśnioł?
   Syn to był piykny żech jest we niebie
   Zło kajś w niypamiyńć wleciało
   A dobro było wy mie i w Ciebie
   Chciołbych by to sie nom stało!   Zło

   Zły go w inkszych widzi
   Dobry som sie wstydzi.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:49
   Zapłata

   Pon Boczek bez nos - bez świata
   Bez życio kere som stworzoł
   Tako mo teroz zapłata
   - Joch powstoł by Łon tyż ożył.


   Już

   Już to zablysło w czowieka jaźni
   Co we nim boske? - Łut wyobraźni!
   Ludzko pragliwość do tego dodać
   Wtedy sie kulo że szkoda godać.   Dwie świyczki

   Czorno i bioło świyczka w duszy swoji chowom
   Kero dzisioj łoświyca? - Pytanie se dowom.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:49
   Strach

   Siebie sie boja - tego co czorne
   We moji duszy - ciongnie na morne.   "I łodpuść nom nasze winy"

   A czy jo łodpuszczom winowajcom swojim?
   Moja dusza przeca gniywu sie niy boji
   I czynsto - choć w myślach - trocha tym pogrzesza
   Jak sie to porzykom - zaś Bogym sie ciesza.   Fraszka to jest blysk
   Czasym choby w pysk.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:50
   We tym iskra tyż jest Boga
   Bestoż diobła szczimać moga.   By cie niy dopadła "kryska"
   Śmiyj sie ze całego pyska.   Jo "piekło-niebo" w siebie durś mom
   Jeszcze sie jakoś rada z tym dom
   Bo przeca bardzi niebo mie kusi
   Choć i tyn dioboł narzyńdzia brusi.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:51
   Jo niy cygania jak pisza - "śleper"
   Bestoż w te fraszki skokom na keper.
   Stoć - to prawie jakby niy być
   Życie zowdy chce sie wybić.   Nasz smrod

   Niyjedyn tukej na Ślonsku twierdzi
   Że przeca piniondz nigdy niy śmierdzi
   Dyć to we stary Romie prawiyli
   Hajźle podatkym tam łobłożyli

   Niy czuć jak śmierdzi samo mamona
   Choć czowiek cuchnie że idzie skonać
   Wiynkszość jak może tyn piniondz kradnie
   Chocia niy myśli że to szkaradnie

   A jak katolik godo ze niy wiy
   To som Pon Boczek sie tymu dziwi
   I na te swoje tabule bliko
   Jak złodziyj czynsto do niego rzyko

   Zaś trzeba zerknońć do stary Romy
   Bo ze tych czasow Tymida momy
   Łopaska nosi ślepo na łoczy
   Dyć smrod złodzieja bez nos mo wskoczyć

   Yno że u niyj w tym smrodzie całym
   Dziurki w kicholu sie zatykały
   Trza by nom tego coby zawyła
   Jak łapa w todze łapowa skryła.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:52
   Spokoj już cołkym miołbych tyn złoty
   Yno że chodzić trza do roboty
   Mie sie już teroz pyndzyjo marzy
   I te leżynie na naszyj plaży.
   Zbudzioł żech sie rano - a piniondze kaj?
   Myśloł żech że bydzie terozki moj raj
   Stropiony sie dropia we zmorszczone czoło
   Pacza we potmanyj - tam tyż geld wywioło!   Nowe czasy

   We tych nowych czasach nojgorsze co momy
   To te bezrobocie. Jak mu rada domy?!
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:53
   Ciyngym mi jednak coś brak piniondza
   Choć wiym że we tym jo jakoś błondza
   Miołbych mamona kupioł bych czas
   Jak niy mom czasu pyndza w tyn las
   Kaj drzewa w uszy mi yno szumiom
   Że "czas to piniondz" pedzieć mi umiom.   Fraszka jest jak ziorko piosku
   Bydzie ciongła cie po troszku
   Ciynżko potym cosik zmiynić
   Jak jużeś jest na pustyni.   Diobłanioł

   Anioł czy dioboł? Już mie to niy mynczy
   Bo przecza durś wy mie wolno dusza brzynczy
   Wdycki trza to yno mocno mieć we zocy
   I tymu co teroz twordo blikać w łoczy.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:53
   Śmiych

   Kożdy ci powie
   Że śmiych to zdrowie
   A jakbyś wieczność chcioł spyndzić w niebie
   Śmiyj sie już teroz z samego siebie.   Plaża

   Już mi sie plaża złocisto marzy
   Klara co grzeje chocia niy parzy
   Ło lecie myśla - tym nad Bałtykym
   Kaj sie co roku jeżdża ze smykym
   Taszcza ze sobom tyż familijo
   Urlop tam przeca szczyńśliwie mijo
   Bajtle ze ołmom wakacje majom
   Przed rokym szkolnym łodpoczywajom.
   Potym je koniec jak ucioł nożym
   W zima zaś myśli mom nad tym morzym.   Łoni...

   Łoni łonych łonaczom
   I do tego krziwo paczom
   A już cołke we tym dziwo
   Że na sia paczymy krziwo

   Idzie szczimać jakeś heksy
   Bardzi mynczom nos kompleksy
   Trza z minusa zrobić plus
   No i ryknońć głośno - szlus!
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:54
   Czamu jo tukej te fraszki ciepia?
   Dyć tym sie trocha tak jakby krzepia
   Jo w to sie chowom czymu som pszaja
   A na dodatek robia tyż jaja
   I chocioż w koło coś groźnie warczy
   Myśla żech jeszcze niy jest na tarczy.   Polityka

   Łod downa mortwi mie polityka
   Lepi by było wrogow unikać
   Bo we robocie mynczy niyzgoda
   Pryndko ci wpieprzom pod nogi kłoda
   We tym trza przeca grać Salomona
   Grajfka cynniejszo je niż mamona
   Rożniste zdania połonczyć w jedno
   Tela powiedzieć by trefić w sedno
   A cołki problym yno we tym tu
   Jak prowdy czimać sie do imyntu?   Państwo

   Państwo to przeca jo ty łon my
   Ponoć tu kożdy dobrze to wiy

   A jak sie w łoczy ciepnie draństwo
   Kto w pierś sie piźnie powiy - państwo?

   Kto przizno sie do tego złego?
   Wskoże na siebie - niy inszego

   Łod lot to niszczy nasze państwo
   Zowiść złodziejstwo i cygaństwo

   Głymboko to we dusza wlazło
   Choćbyś chcioł dobrze - robi na złość

   Dyć zanim zlygniesz człeku w grobie
   Sproboj zbudować coś we sobie

   Wypol choć jedna zdrowo cegła
   Z prowdy co w głymbi duszy zległa

   I zaniyś jom na plac budowy
   Kaj kościoł trza postawić nowy.
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:55
   To ci lokator

   Za miyszkanie łon niy płaci
   Coby autym mog piracić.   Moj Idol

   Kogo jo moga mieć za idola?
   Dyć Sztaudyngera łod inkszych wola
   Z żyjoncych dzisioj yno papiyża
   Ale sie jymu z tego niy zwiyrza
   Bo gwoźdź do truły miołby zaś wiyncy
   Niy chca przikłodać do tego ryncy   Czynsto we fraszkach jo pisza - łon
   Zowdy sie boja że wklepia - lon
   I niy som wcale to yno żarty
   Durś mom problymy ze prawym "altym".
  • broneknotgeld Re: Niyfraszka 04.05.05, 22:56
   Jake jajco tako kura
   Godo zowdy nom natura.


   • Re: Niyfraszka
   broneknotgeld 05.10.2003 19:23 + odpowiedz

   A dyć dlo jajec rymnyło mi sie
   Bo niy utonie co musi wisieć.


   • Re: Niyfraszka
   broneknotgeld 06.10.2003 20:22 + odpowiedz

   Ślubno a taszyngeld

   Tyn taszyngeld mo zostawić
   Jak niy - to mie to niy bawi
   W potmanyju niych coś brzynczy
   Wtedy chopa myni mynczy
   Wiym że my i tak boroki
   Przeca zowdy to klepoki
   Jak na piwo tego styknie
   Życie jakoś bardzi piykne.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka