Dodaj do ulubionych

Ło Pomorzu i Kujawach

05.01.04, 16:11
Do Grudziondza tymat wciepna
W ślonski godce z niym łokrzepna.
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=225&w=9993207&v=2&s=0
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Chełmno 11.01.04, 17:52
   Chełmno

   Piyrsze miasto krziżacke na piastowski ziymi
   Siedymset siedymdziesiont lot już przeszło liczy
   Problym ze Zakonym? Z rzondami ichniymi?
   Wiela ta historio na dzisioj sie liczy?
  • broneknotgeld Re: Kwidzyn 02.02.04, 23:23
   Biskupstwo pomezańske (1243-1525)

   Biskupstwo pomezańske - Kwidzyn mu stolicom
   Co po niym zostało do dzisioj zochwyco
   Na szkarpie katedra gotykym łozdobno
   Choć przebudowano wiekow swojich godno.
  • broneknotgeld Re: Gdańsk 19.02.04, 18:15
   Dwor Artusa

   Czi Dwory Artusa w Europie łostały
   A przeca ich było piyrwyj richtig wiela
   Gdańsk Tallin i Ryga - to już spis jest cały
   Nojpiykniejszy gdański - szkryfnońć sie łośmiela.
   • broneknotgeld Re: Gdańsk 02.03.04, 19:55
    Grod

    Prawiom co tu Mieszko założoł grod gdański
    Tysionc lot ze hokym już to tymu było
    Rosnoł łon we siyła - luft był jakby pański
    No bo sie kożdymu robić coś werciyło.
    • broneknotgeld Re: Gdańsk 07.03.04, 16:59
     Konrad z Byczyny

     W Byczynie sie rodzioł, w Paryżu sztudiowoł
     Pioro swoje jednak Gdańskowi łoddowoł
     Szkryfnoł tyn "Labirynt" - w niym nauka świata
     Łostała sie pamiyńć - nojlepszo zapłata.
     • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.08.04, 18:04
      "Ukraińske Wikingi"

      Przipłynyli latoś do Gdańska na łodzi
      Wele Ołowianki drakkara cumuje
      W Kijowie "Rok Polski" no toż se to godzi
      Na bezrok zaś nazod załoga popruje.
       • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.08.04, 18:12
        A-1

        Autobana z Gdańska na połednie "ruszy"?
        Cosik se łobiyło ło tym mi we uszy
        Ponoć piyrszy konsek w dwa lata być może
        Pociongnom pod Grudziondz - toż dej tego Boże.
        • broneknotgeld Re: Gdańsk 12.09.04, 20:59
         "Jarmark Dominikański" 31.VII - 22.VIII.2004

         Czi tydnie latoś jarmark we Gdańsku
         Zaczoł sie piyknie skończoł "po pańsku"
         Dynkmal postawić chcom patronowi
         Niychej sie Ruda tyż ło tym dowiy.
         • broneknotgeld Re: Gdańsk 15.10.04, 20:51
          "Amberia"

          Niyjedna we Gdańsku bursztynu galeria
          Na Mariacki jednak jest zocno "Amberia"
          Cudami z jantaru napasiesz tu łoko
          Z tego nawet serce ponoć czasym skoko.
          • broneknotgeld Re: Gdańsk 17.11.04, 19:56
           Gdańsk - St.Petersburg

           Miasta se łoba kamracom fest
           Wiela uciechy czasym z tym jest
           Łostatnio gdańsko tam delegacjo
           Tyż se zrobiyła piykno libacjo

           Jednak niy cołko - yno jyj ćwierć
           Chciała sie zapić jakby na śmierć
           Choć Ruski mieli wiela z tym szpasu
           We Gdańsku teroz wiyncy marasu.
           • broneknotgeld Re: Gdańsk 18.11.04, 18:40
            Wielki Plan Inwestycyjny 2005 - 2009

            Gdańsk inwestować chce u sia wiela
            Ponoć nojwiyncy we drogi
            Toż możno wygro na tym ta sztela
            Abo popadnie we długi.
            • broneknotgeld Re: Gdańsk 20.11.04, 22:41
             Gdańsk marszałkym stoji?

             Zbiyrajom na pomnik Zefla Piłsudskiego
             Wrzeszcz - tam ponoć miejsce nojlepsze dlo niego
             We rocznica śmierci na bezrok postawiom
             Tako se w tym Danzig teroz władze bawiom.
               • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:24
                "Pachołek"

                Niych cie na "Pachołek" gyry zaprowadzom
                Ze niego mosz widok na piykno Oliwa
                Chocioż skiż Sopotu nikierzy sie wadzom
                Jo w ta strona jednak byda se durś dziwać.
                • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:24
                 Potok Oliwski

                 Zdo sie Oliwa piyrwyj "budowoł"
                 Przeca tu kozdy młyn dlo sia stowioł
                 Coś ze dwadziścia było aż tego
                 Siył wiela brało ciyngym z istnego.
                 • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:25
                  Oliwa 1186

                  Staraniym sie stało Sambora I
                  -Przeca dobrze znocie ksiyńcia pomorskego
                  Co ło swoje ziymie jak umioł tak dboł
                  Łon tutejszo ziymia tym cystersom doł.
                  • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:25
                   Opat Dithard

                   Ze duńskego Esrom se opat wywodzioł
                   Wpiyrw w Kołbaczu jednak klasztor "dziełym" jego
                   Potym we Oliwie se nowy "narodzioł"
                   Staraniym Sambora no i tyż istnego.
                   • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:26
                    "Olyuna" -18.III.1188

                    Princ Sambor wtedy nadanie doł
                    Bo przeca w zocy tyn klasztor mioł
                    Dokumynt łostoł - w niym miano take
                    Zdo sie z dzisiejszym chnetko jednake.
                     • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:27
                      Poczontek klasztoru 1186-1188

                      Toż princ Sobisław myśloł już ło tym
                      Ściongnońć cystersow - niy dlo gupoty
                      Łostawioł jednak to Samborowi
                      Synym był jego - to kożdy powiy

                      Konwynt mnich Dithard tukej przikludzioł
                      Z Kołbacza karlus tako se trudzioł
                      Bo miało to być ich "kolanijom"
                      Chocioż cysterskom tyż familijom

                      Zamek myśliwski princa w tych stronach
                      No toż niy myśloł ło jakiś kromach
                      Yno kwatera w niym przirychtowoł
                      I ze mnichami klasztor już stowioł

                      Tako minyły dwa lata z Bogym
                      Już braty chwolom sie swojim progym
                      Akt fundacyjny Sambor wystawioł
                      Gdańsk ponoć wtedy za to go sławioł

                      Nadoł przi tymu majontku tela
                      Że pryndko rosła oliwsko sztela
                      Prziwilejami sie tyż cieszyła
                      Z nich tako samo zakonu siyła.
                     • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:27
                      "Oława"

                      Czy Potok Oliwski piyrwyj tako zwali?
                      Czy ze ty "Oławy" miano szteli dali?
                      Po prowdzie to niy wiym - tako yno szkryfna
                      No i rymym ło tym terozki se gichna.
                      • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:28
                       Oliwa 1224

                       Poł Kympy Oksywski doł Świyntopełk II
                       Z czasym spis majontkow bydzie bardzi dugi
                       Bo po Warcisławie Ziymia Gniewsko doszła
                       Sława ło klasztorze we Pomorze poszła.
                      • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:28
                       Oliwa 1226

                       Skiż wypraw krziżowych tako tragedyjo
                       Prusy se łodgryźli no i stond mecyjo
                       Wypolony klasztor kościoła tyż niy ma
                       Opata z mnichami już niy nosi ziymia

                       Choć na łoczach gdańszczan ich pomordowali
                       Jedni tu skończyli - inksi zaczynali
                       Bo zaś ze Kołbacza mnichow prziszło tela
                       Że łodrosła chnetko ta cystersko sztela.
                        • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:29
                         Oliwa 1236

                         Zaś tu Prusy polom i mnichow mordujom
                         Przeciw krześcijanom tako durś wojujom
                         Cystersow skiż misji podwojnie niy znoszom
                         Bestoż tyż litości na darmo ich proszom.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:30
                          Oliwa - 1243, 1247, 1252

                          Czi razy Krziżaki tukej se panoszom
                          Na krześcijanina miecz zakonny wznoszom
                          Toż cystersy skiż nich niy mieli tyż leko
                          Zdo sie - co nojgorsze jeszcze ich tu czeko.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:31
                          Oliwa 1308

                          Krziżaki Gdańśk wziyli - krew przi tymu loli
                          Krześcijan - Ponboczka sie cosik niy boli
                          Se opat Rudiger tymu fest dziwowoł
                          Zwłoki yno zbiyroł - we Oliwie chowoł.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:30
                          Kościoł św Jakuba (ok. 1300)

                          Dlo parafian świontynia tako postawiyli
                          Toż tukej cystersy se bogato żyli
                          Łobrośli w majontki - stać ich na to było
                          Dyc tyż Ponboczkowi tako sie sie służyło.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:31
                          Oliwa 1303

                          Krol Władysław II doł im Swornegacie
                          Cystersy tam siedzom teroz "na etacie"
                          Przez czidziści rokow dobrze gospodarzom
                          Dyć se tyż Krziżakom przeciwić niy ważom
                          Za ta sztela wziyli jednak Domatowo
                          No i tyż Darżlubie co przi Pucku stowo.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:31
                          W krziżackich czasach

                          Wielki Mistrz Zakonu krziwo paczoł na to
                          Że Oliwa ciyngym zdo sie tu bogato
                          Kaj umioł tam dojoł cystersow solidnie
                          Myśloł co im życie we wspolnocie zbrzidnie

                          Braciszki z opatym jednak se czimali
                          Przeca niy som po to coby wojowali
                          Bog i gospodarka to jejich zadanie
                          Łaska we tym trwaniu łod Cia zowdy Panie

                          Tako wieki całe ciyngym sie tu dzioło
                          Cystersy oliwske w gorze majom czoło
                          Krziżakow szczimali - som w łaskach Korony
                          Dyć los figle niesie - dobrze my to znomy.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:32
                          Oliwa 1350

                          Zdo sie cołko sztela jedna jest fojera
                          I kościoł i klasztor wziyła ta cholera
                          Poł wieku chnet trwało niym łodbudowali
                          Dyć jakoś utropa czekała tyż dali.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:32
                          Oliwa 1433

                          Wojna Polska wiedzie srogo z Krziżakami
                          Przi tym se kamraci nawet z Husytami
                          Toż prziszli Pepiki - Oliwa złupiyli
                          Szczyńściym sie cystersy do Gdańska schroniyli
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:33
                          Oliwa 1460

                          Dyć "czinostoletnio" wojna fest szalała
                          We klosztorze jazda se kwaterowała
                          Ze tym polskim wojskym ciyngym jakeś straty
                          Szczyńściym że niy łoni zebrali tu baty.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:33
                          Opat Kaspar Geschkau

                          Toż biskup Wrocławia karlusa tu wspiyroł
                          Dyć i Zygmunt August w Oliwa spoziyroł
                          Wpiyrw Geschkau go tropioł - ze czasym ucieszoł
                          Bo już przeciw Polsce łon tukej niy zgrzeszoł.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:34
                          Oliwa 1577

                          Toż gdańszczanie wtedy Oliwa złupiyli
                          Za "polskość" Geschkaua tako se zymściyli
                          Krol na nich nałożoł dukatowo kara
                          Ło klasztor zniszczony musieli sie starać.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:34
                          Opat Dawid Konarski

                          Przi niymu zaś wszysko zakwitło łod nowa
                          Blysnyła fest sztuka - we tym jego gowa
                          Wystrojym sie asić mog kościoł terozki
                          Aże do nastympny richtig wielki troski.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:34
                          Oliwa 1626

                          Gustawa Adolfa terozki tu momy
                          Łon na kunszt był "czuły" - zaczoł se rabunek
                          Ano "samo żecie" przeca tyż to znomy
                          Dlo cystersow jednak wielki z tym frasunek.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:35
                          Oliwa 1697

                          Ksionże Conti ze wojskym prziloz po korona
                          Trza było Sasowi tukej go pokonać
                          No i uciyrpiało przi tymu opactwo
                          Przeca do rabunku zdolne jest żołdactwo.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:36
                          Opat Jacek Rybicki

                          "Rządził szczęśliwie Oliwą" - szkryfnyli tu tako
                          No dyć być niy mogło tyż zowdy jednako
                          Folwarki rozkwitły - geld solidny dały
                          Blyszczoł dobrobytym teroz klasztor cały

                          Opat wybudowoł se piykny pałacyk
                          Łorgany w kościele - z ambony łonacy
                          Kero tyż jest cudym tukej cołkym nowym
                          Jak i dwie kaplice w stylu rokokowym.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:36
                          Oliwa 1772

                          Ze rozbiorym polski prziszła ta utropa
                          Ac wszysko to zdo sie skuli tego chopa
                          Co go historyjo Niymiec zowie Wielkim
                          Z niym to już niy były jakeś duperelki

                          Zagarnoł cystersom cołki ich majontek
                          Przeca ani wyśloł zrobić im wyjontek
                          Łod krola terozki folwark trza dzierżawić
                          By sie moc regułom tu terozki "bawić"

                          Choć opat Rybicki mo swoja pyndzyjo
                          Z pałacu niy grozi mu tyż eksmisyjo
                          Toż przeca boleje nad tym trefym złym
                          Wiela lot minyło - dyć to dobrze wiym.