Dodaj do ulubionych

Ło Pomorzu i Kujawach

05.01.04, 16:11
Do Grudziondza tymat wciepna
W ślonski godce z niym łokrzepna.
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=225&w=9993207&v=2&s=0
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 05.01.04, 16:14
   Daleko? - Ło jedyn klik!
   Jo w Grudziondzu jest we mig:

   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=225
   • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 05.01.04, 16:16
    Zocne to że ślonsko godka
    Niy do zadku a do przodka.
    • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 02.06.09, 16:41
     Sprzedom kyns jantaru z naszy polski plaży
     Prawiom co w niym łoko Juraty se jarzy.
     • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 18.05.11, 17:45
      Możno jeszcze tukej kukna
      Dyć niywiela pewno blukna
      Popakować teroz musza
      I we nocno rajza ruszać

      Jutro z morzym se prziwitom
      Czy Jurata jest kobiytom?
      Dołym fisza - gorom frela?
      Ech - wiym ło tym małowiela.
      • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 16.10.12, 09:37
       Ktoś cygaństwym zgrzeszoł?
       katowice.gazeta.pl/katowice/1,72739,12677541,Pociag_Pendolino_pojedzie_z_Katowic_do_Gdanska.html
       Czy chnet byda cieszoł?
       • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 14.03.13, 08:45
        Chocioż dziwo
        telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-03-13/01/lisewo-wiatrak-w-ogniu.html?play=on
        I to bywo.
  • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 05.01.04, 16:19
   Miasto pamiyntom we meszkach
   Uciykołch łod Wisły brzeżka
   A łone za mnom goniyły
   W cołkim Grudziondzu już były.
   • broneknotgeld Re: Grudziondz 05.01.04, 16:21
    Grudziondz

    Na wiślany szkarpie tyn Grudziondz se leży
    Z niego port był rzeczny krziżackich rycerzy
    Zakonu to przeca tyż twierdza solidno
    Potym tu dlo Polski zrobiyło sie widno
    W łoziymnostym wieku los sie zaś łodmiynioł
    Pruski Graudenz teroz we łoczach se miynioł
    Dyć po piyrszy wojnie do Polski nom prziszoł
    No i ze tyj drugi jakosik tyż wyszoł
    Dzisioj podziwiomy ciong spichrzy portowych
    W Europie nojwiynksze? - Niychej kto łodpowiy.
    • broneknotgeld Re: Grudziondz 06.01.04, 20:25
     Winszuja!

     Coby spichrze pełne były
     Grudziondz zaś mioł wiela siyły
     Szoł do przodka krok po kroku
     W dwa tysionce szwortym roku.
     • broneknotgeld Re: Grudziondz 07.01.04, 18:43
      Grudziondzke spichlerze

      Łod miasta to majom yno jedyn sztok
      Dyć ze drugi strony łodradzom ci skok
      Te spichrze Grudziondza przeca tyż broniyły
      Fortyfikacyjom łone mocnom były
      We cołki Europie niy ma takich tela
      Jo ło tym se szkryflom boch widzioł już wiela.
      • broneknotgeld Re: Grudziondz 07.01.04, 18:54
       Kościoł św Mikołaja

       Tyn kościoł w Grudziondzu dość dugo stowiali
       Zaczli we czinostym - dyć lecieli dali
       Ponoć we piytnostym wieku go skończyli
       Co Bog doł to było - z tego sie cieszyli

       W gotyckim kościele romańsko krzcielnica
       Tym sie tu naprowdy idzie tyż zochwycać
       Mikołaja miano z miastym jest złonczone
       Jak tu jest tyn kościoł nikt niy powiy - koniec.
       • broneknotgeld Re: Grudziondz 27.01.04, 17:25
        Grudziondzke notgeldy

        Grudziondz tyż notgeldy mo
        Dyć je mało cosik zno
        Szło by zrobić tam wystawa
        Ale to już inkszo sprawa
    • broneknotgeld Brodnica 05.01.07, 19:24
     Witom

     Czamu Brodnica mo take miano?
     Czy jyj historio jest dobrze znano?
    • broneknotgeld Brodnica 05.01.07, 19:25
     Brodnica to baba z brodom
     Szczyro prowda jo wom godom.
    • broneknotgeld Brodnica 05.01.07, 19:26
     Dyć w czym prowda? Skond Brodnica?
     Możno jakoś to wodnica
     Co za broda ciongła chopa
     W toń - pierońsko z tym utropa.
    • broneknotgeld Brodnica 05.01.07, 19:29
     A w Brodnicy coś sie dzieje
     Poza tym że czynsto leje?
     Coś ło swojim mieście szkryfnij
     Chcesz to rymym tyż tu gichnij.
     • broneknotgeld Re: Brodnica 05.01.07, 19:32
      Rynek w drajeku
      Toż wiydz czowieku.
     • broneknotgeld Re: Brodnica 05.01.07, 19:38
      Brodnica

      Miyszko w jeziorze gryfno wodnica
      Zowiom jom tukej wszyscy - Brodnica
      Gorszo ta szcziga jest łod utopka
      Już niyjednego zabrała chopka

      Dyć dejcie pozor co teroz godom
      Zabiyro na dno yno tych z brodom
      A jo sie gola no i mom glaca
      Możno z Brodnicom coś wyłonaca

      Jak roz bajali ło jeji cyckach
      Aż mi na gowie stowała mycka
      A przeca u mie to cud jest prawie
      Bywo we spaniu - nigdy na jawie.
      • broneknotgeld Re: Brodnica 05.01.07, 19:39
       Istny na urlopie był
       To mo teroz wiela siył

       Dyć pamiyntej ło wodnicy
       Co kajś wele ty Brodnicy.
      • broneknotgeld Re: Brodnica 05.01.07, 19:49
       Czy Brodnica rudo była?
       Bo jest we tym wontku siyła.
       • broneknotgeld Re: Brodnica 05.01.07, 19:55
        Hehe - Z Brodnicom Rudzie jest piyknie
        I tela szkryfnońć chyba tu styknie.
        • broneknotgeld Re: Brodnica 05.01.07, 20:04
         Jakbych wiyncy czasu mioł
         To bych i Brodnica grzoł
         Dyć co dziyń sie broda gola
         A wodnica zowdy chwola.
         • broneknotgeld Re: Brodnica 05.01.07, 20:08
          Noc jyj niy dali - pryndzy by wziyli
          Bestoż wodnicy tyż niy skusiyli.
         • broneknotgeld Re: Brodnica 05.01.07, 20:12
          To tyż ciekawe w Brodnicy fest
          Że jeji rynek w drajeku jest
          Możno we zocy tam wielke "trzi"
          Jo tego niy wiym - dyć kto to wiy?
        • broneknotgeld Re: Brodnica 05.01.07, 20:05
         Na wakacje do Brodnicy
         Zajechali politycy
         Wodnicy se chcieli dziwać
         Szczyńściym niy umieli pływać.
   • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 25.10.07, 16:41
    Żol już lata wele plaży
    I Trojmiasto zaś se marzy.
  • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 10:33
   Wejherowu pszaja wiela
   Ło niym rymy tukej ściela.
   • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 10:55
    Kaszubsko stolica

    W pradolinie Redy zocne miasto leży
    Kere Wejher tukej przed laty zbudowoł
    Kaszubsko stolica - możecie mi wierzyć
    Niy myślcie że yno mi sie to wydowo.
    • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 10:58
     We tym Wejherowie jo żech jest co rok
     Z Gdyni SKM-kom robia se tam skok.
     • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:00
      360 lot Wejherowa

      Klupło to łońskego roku
      Choć niyskoro - dyć winszuja
      Niychej rośnie krok po kroku!
      Wejherowu rym tyn suja.
      • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:05
       Wejherowske fedry

       Reda Bolszewka i Cedron
       Mie widzom sie jakby fedrom
       Na kery wszysko sie czimie
       I jakoś siyła w tym drzymie.
       • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:07
        Śmiechowo

        Jak cugym tam jada
        To lachom sie wiela
        Niy mynczy mie zwada
        Ze szpasym ta sztela.
        • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:12
         Z Nanic

         Coś w duszy gro?
         Z Nanic sie zdo!
         • broneknotgeld Re: Wejherowo 26.09.05, 13:21
          W Liceum Handlowym

          Co to za szkoła we Wejherowie?
          Wloz żech w liceum jejich handlowe
          I ze wystawom se "produkuja"
          Jeszcze łodmowy zdo sie niy czuja

          Przeca żech prziwioz istnych geld tukej
          Kaj coś takego za darmo szukej?
          Do tego inksze pomorske sztele
          Niych se łoglondnom karlusy frele

          A dyrechtorka na to mi - NIY
          Czamu? -Toż łona yno to wiy
          Niy chce notgeldow w szkole wystawy
          Tela w liceum mioł żech "zabawy".
          • broneknotgeld Re: Wejherowo 26.09.05, 13:22
           W Gimnazjum nr 1

           Stary budynek przed łoczy dany
           Szkoła ze zocnym richtig jest mianym
           Toż za patrona mo Kopernika
           Trza ze notgeldym tam mi pomykać

           Zaś dyrechtorce piniondze chwola
           By mieć wystawa - w tym jeji wola
           A w łodpowiedzi tako NIY słysza
           Jeronie toż jo już ledwo dysza

           Czy sie Kopernik w grobie przewroco?
           Te jego prawo przeciw mie zwroco
           Szkryfna - toż cosik mi sie wydowo
           W rzici historio mo Wejherowo?!
        • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:15
         Gora Zamkowo

         Wele wejherowa jest Gora Zamkowo
         Średniowieczny grodek - archeolog godo
         Na kurhany blikej - tyż ciekawe tukej
         Downy historyji kaj chcesz tam se szukej.
         • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:21
          W średniowieczu

          Pod zwiyrzchnośćiom Piastow kasztelanii gdański
          Ta ziymia se nojpiyrw trocha podlygała
          Dyć to se zmiyniyło wedle woli pański
          Jak pucko zrobiyli to tam zoglondała.          • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:25
           XIII - XIV wiek

           Za ksionżont pomorskich Prusowie osiedli
           Łoni we tych stronach zocne życie wiedli
           Dyć w XIV wieku już w Zakonu mocy
           Kery Łokietkowi łotwar ponoć łoczy.
           • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:27
            Rycerske dobra

            Śmiechowo i Nanice łod wiekow tu były
            Jeszcze ło Wejherze te ziymie niy śniyły.
            • broneknotgeld Re: Wejherowo 17.01.04, 19:51
             XV wiek

             Po Grunwaldzie Zakon słaby
             Już niy dowoł se tu rady
             Zwionzek Pruski przeca powstoł
             Wiatru w żagle ździybko dostoł

             W końcu wojna przikulało
             Z niyj biydniejszo ziymia cało
             Przez czinoście lotek przeca
             Wojska brały durś do neca

             Roz pomorske roz krziżacke
             I na zmiana tyż te lacke
             Potym Polska zaś tu prziszła
             Choć ze wojny nyndza wyszła.
             • broneknotgeld Re: Wejherowo 18.01.04, 09:57
              1526

              Zygmunt Stary potwierdzo nadania
              Ziymi Nanic i tyż ze Śmiechowa
              Majom prawo tu niymi władania
              Janek Loka i Michał z Jackowa.
              • broneknotgeld Re: Wejherowo 20.01.04, 16:17
               Po kaszebsku jo niy umia
               Ślonski yno wyrozumia
               Dyć pociongna se do przodka
               W Wejherowie moja godka.
               • broneknotgeld Re: Wejherowo 21.01.04, 19:08
                No i już Wejher

                Łod Jackowskich te ziymie Wejher kupioł w końcu
                Jak tyn wiek szesnosty już niy blyszczoł w słońcu.
                • broneknotgeld Re: Wejherowo 25.01.04, 10:04
                 Z rodowych legynd

                 Legyndy rodowe głoszom - rod z Frankonii aże
                 Karol Łysy - cysorz rzymski już Wejhera znoł
                 Dyć ta bajka historyjo dzisioj cołkym marze
                 Widać yno że ambicjo tyn rod wielko mioł

                 We dwunostym wieku ponoć tyn Ryszawobrody
                 Pas rycerski przipasowoł z Wejherow jednymu
                 Bo sie wiela mu zasłużoł choć był jeszcze młody
                 I łostało to w pamiyńci na chwała istnymu

                 Wiek sztyrnosty - już ich Zakon przigarnoł do siebie
                 Mieczy tyngich poczebowoł przeca łon tu zowdy
                 W lynno wiycie co dostali? Ano godom - Łebe
                 Ale sie mie niy pytejcie wiela w tym jest prowdy.
                 • broneknotgeld Re: Wejherowo 30.01.04, 08:14
                  Historio rodu Wejherow

                  Piyrszy był Mikołoj - możno tak niy zwany
                  Mistrz Zakonu nadoł mu w Gyńsi te łany
                  Wieś ze Białogardy zocny parafiji
                  Łon tu zaczoł dzieje naszy familiji
                  Kero pryndko wziyła sie Wejhera miano
                  Ze wojtostwa Łeby tyż stała sie znano
                  Tako ło tym jeszcze wiek sztyrnosty godo
                  Niy wiym czy coś wiyncy historyjo dodo.
                  • broneknotgeld Re: Wejherowo 08.02.04, 17:47
                   Hans Wejher

                   Ło niym to my richtig już dość wiela wiymy
                   Znali go ze tego że krziżokom pszoł
                   We czinostoletniyj wojnie go widzymy
                   Dyć żech tukej szkryfnoł jako strona broł

                   Szczyńściym wloz pod krzidła ksiyńcia pomorskego
                   Bo ziymia lymborsko we ta poszła strona
                   To go uchroniyło łod gniywu polskego
                   Synkow łon mioł ośmiu - w spokoju mog konać.
                   • broneknotgeld Re: Wejherowo 14.02.04, 23:25
                    To ci fater

                    Tym tyż zasłynoł Hans Wejher tukej
                    Że ośmiu synow po niym aż szukej
                    Klaus Pyter Hanslik Jorgyn i Martin
                    Bartłomiyj Dytryk Jakub - niy żarty.
                    • broneknotgeld Re: Wejherowo 29.02.04, 17:33
                     Klaus Wejher

                     Syn Hansa Mikołaj - Klausym czyńści zwany
                     Jymu tyn wojt Łeby był tukej pisany
                     Na Słupsku starosta - urzond przeca zocny
                     W Polsce i Pomorzu pan to już był mocny

                     Ze Zofijom Rahmel czech synow uchowoł
                     Marcin sie biskupym kamiyńskim mianowoł
                     Francik w swoje rynce wzioł ziymia lymborsko
                     Ernest jednak musioł wybrać polske wojsko.
                     • broneknotgeld Re: Wejherowo 09.03.04, 09:11
                      Ernest Wejher

                      Łon Rzeczpospolityj ze oddziałym służoł
                      Kery na Pomorzu pryndko se zwerbowoł
                      Na wojnie sie wiela wzbogacioł i użoł
                      Inkszym najymnikom taki przikłod dowoł

                      W Inflantach wojowoł niy yno dlo Polski
                      Bo przi tym tyż ponoć zadboł fest ło swoje
                      Jak tyn zamek Dahlen zajmowoł ze wojskym
                      To przi czyńści skarbu pedzioł "To jest moje"

                      Co zdobył lokowoł u sia na Pomorzu
                      Rosły tukej ciyngym ziymske dobra jego
                      No i przeca tego tyż na końcu dożył
                      Że jak na magnata paczeli na niego

                      Dyć wojna to było coś co mu leżało
                      Na Gdańsk i na Moskwa poszoł ze Batorym
                      Do Szwecji za Wazom tyż mu sie lyźć chciało
                      Bo bez juchy z ajzom bywoł jakby chory

                      Urzyndow mu za to tyż krole nadali
                      Starostwa pomorske i dzierżaw dość wiela
                      Yno wojewodom go niy powołali
                      Wrogow przeca miywoł - szkryfna tukej tela.
           • broneknotgeld Re: Wejherowo 07.07.04, 09:26
            A jo lubia

            Lubia na rynku piwa sie napić
            I na Wejhera ździybko pogapić
            Czasym mu ptoki na gowa srajom
            Pewno uciecha tyż we tym majom

            Bo co czowieka rożni łod ptoka
            Kery sie bliko na mie z wysoka
            I możno myśli ło takim dziwie
            - Czy jego lony wypiołbych w piwie?
            • broneknotgeld Re: Wejherowo 22.09.04, 08:35
             Ponoć latoś

             Ponoć latoś w Wejherowie gyszeft był na paryzolach
             Możno se niy mieści w gowie dyć jo wierzyć we to wola.
             • broneknotgeld Re: Wejherowo 29.05.05, 21:26
              "Aquarena Wejherowo" 1999-2005

              Wejherowsko bajka cołkym se skończyła
              Aquaparku niy ma no i już niy bydzie
              Szczyńściym se parcela do miasta wrociyła
              Profit we nauce - ze tym niy som w biydzie.
              • broneknotgeld Re: Wejherowo 14.10.05, 19:12
               Wejherowo ponczkuje

               Ano w Posły dyć ponczkuje
               Dwie gowy do Sejmu suje
               Jedyn z PO drugi z PiSu
               W ty kadyncji taki miszung.
            • broneknotgeld Re: Wejherowo 21.11.09, 20:41
             Ech, te Wejherowo

             www.wejherowo.pl/new/index.php?c=pl&l=historia&s=banknoty&p=0
             We łoczach zaś stowo.
             • broneknotgeld Re: Wejherowo 04.08.23, 23:37
              Wejherowo

              Ze stolicy kaszubskiego
              Cosik dōm tyż, skuli tego
              „Fryfno ślōnsko Polska cało”
              Bydzie sam tyż sztimowało.

              www.facebook.com/groups/332939560673928/posts/1276796769621531/
        • broneknotgeld Kniewo 02.07.05, 10:57
         Strusie w Kniewie

         Ano - zolyngły już teroz tu sie
         Chwoli se Kniewo że mo te strusie.
         • broneknotgeld Re: Kniewo 22.01.15, 21:38
          Jojka wielge znoszom
          Smażonki sie proszom.
   • broneknotgeld Re: Reda 13.09.04, 14:35
    Reda

    Piytnoście tysiyncy dusz
    Toż cołko Reda jest już.
    • broneknotgeld Re: Reda 13.09.04, 14:38
     Rumia Redy ucapiyła
     Bo mo przeca wiynkszo siyła
     Dyć redzianie miastu pszajom
     I sie inkszym niy dowajom.
     • broneknotgeld Re: Reda 13.09.04, 14:43
      Staro i nowo Reda

      Jest Reda staro i jest tyż nowo
      Skuli atomu? Czy mi sie zdowo?
      W nowy spać mieli ludzie z Żarnowca
      Dyć ze tym downo som na manowcach.
      • broneknotgeld Re: Reda 13.09.04, 14:44
       Staro Reda

       Czi ćwierci tysionca lot już prawie stoji
       Na taki gyburstag pewno se łobstroji.
       • broneknotgeld Re: Reda 13.09.04, 14:47
        Parafijo w Redzie

        Godajom co łona była tu łod zowdy
        Dyć trza cosik szkryfnońć by sie czimać prowdy
        Przi "potopie szwedzkim" Reda fest straciyła
        Parafijom potym dugo zaś niy była.
        • broneknotgeld Re: Reda 13.09.04, 14:50
         Herb Redy

         Wele czech gorek kościoł tam stoji
         Czi w Redzie przeca dzielnice
         Dzisioj sie miasto Szwedow niy boji
         Niych przidom w te okolice.
         • broneknotgeld Re: Reda 13.09.04, 14:52
          Czi herbowe gorki

          Reda Pleszewo i Ciechocino
          W jedno se zloły - herb to wspomino.
          • broneknotgeld Re: Reda 15.07.07, 22:26
           Reda 1357

           Co Krziżoki naszkryflali?
           Reda już z tym rokym znali
           Historyjo szteli ruszo!
           Czy wos dzisioj to niy wzruszo?
          • broneknotgeld Re: Reda 15.07.07, 22:28
           Reda (1400)

           Młyn na Redzie wystawiony
           Stond i miano nowe znomy
           Sie Gręźlewo kajś straciyło
           Redom co przi rzece było.
          • broneknotgeld Re: Reda 15.07.07, 22:28
           Reda po "potopie" (XVI w.)

           Ano - Reda wyludniono
           Se zdowało ze aż skono
           Wioska "jednozagrodowo"
           Dyć na powrot w życie stowo.
           • broneknotgeld Re: Reda 21.07.07, 12:33


            Werk wyrobow mesingowych

            Kukfer z cynkym tukej kuplujom
            Co ze mesingu tako bajstlujom
            Do Gdańska z redy naprowdy blisko
            Gyszeft se kulo jako i wszysko.
           • broneknotgeld Re: Reda 21.07.07, 12:34
            We miyndzywojniu

            We miyndzywojniu aż tysionc dusz
            Zrachujesz tukej - mniyj ani rusz.
           • broneknotgeld Re: Reda 21.07.07, 12:35
            Reda 1955

            Reda gromadom - wiyncy niż wiocha
            Pewno se dźwignie jeszcze niytrocha.
            • broneknotgeld Re: Reda 23.07.07, 18:16
             Reda 1967-2007

             Choć dlo miasta to niywiela
             Dlo człowieka przeca cosik
             Reda jako zocno frela
             Niy trza jom we tany prosić

             Zafajruje przez rok cały?
             Latoś radość i zabawa
             Niych jyj gryfność pasie gały
             A jo gyszynk rymym sprawia.
             • broneknotgeld Re: Reda 23.07.07, 18:17
              "Atomowe" osiedle

              Ano - skiż Żarnowca we Redzie stanyło
              Chocioż tako miasto we proficie było
              Na sztrom ze atomu niy ma co rachować
              Dyć w zocy tu bydzie kożdo mondro głowa.
    • broneknotgeld Szemud 24.05.06, 20:04
     Szemud

     Szemud wioskom gminnom - tym asić se idzie
     Toż niychej na zowdy ze tym tako bydzie.
     • broneknotgeld Re: Szemud 24.05.06, 20:11
      Szemud 1311

      Z tym rokym w papiorach znodli piyrszo wzmianka
      Chnet gyburstag zocny - z tym niy bydzie manka.
      • broneknotgeld Re: Szemud 24.05.06, 20:20
       "Schonwald"

       "Gryfnym Lasym" piyrwyj zwany
       Bo bor zocny był im dany.
    • broneknotgeld Luzino 24.05.06, 20:06
     Luzino

     Łod grodu Wejhera ze zachodni strony
     Luzino napotkosz - bydziesz rozluźniony.
     • broneknotgeld Re: Luzino 24.05.06, 20:13
      Luzino 1245

      Norbertankom z Żukowa osada nadano
      Toż Ponboczek se ucieszoł że rosło im wiano.
      • broneknotgeld Re: Luzino 24.05.06, 20:22
       Downo osada

       Białogardzki ziymi downo to osada
       Rokow niy rachuja bo może być zwada
       Dyć grod Białogarda dlo archeologow
       Luzino zaś wito wandrusa u progow.
    • broneknotgeld Linia 24.05.06, 20:07
     Linia

     Bliży Lymborka niż Wejherowa
     Dyć przeca na wschod keruje gowa.
     • broneknotgeld Re: Linia 24.05.06, 20:15
      Linia 1373

      Z tym rokym Linia lokujom tukej
      Dyć jyj świytności dzisioj poszukej
      Ano stolicom terozki gminy
      Z tym dość rozległy przeca dziedziny.
      • broneknotgeld Re: Linia 24.05.06, 20:23
       Nakryklano?

       Nakryklano piyrwyj była?
       Tako se na mapie wziyła?
    • broneknotgeld Łęczyce 24.05.06, 20:09
     Łynczyce

     Przi łebie dyć leży łod wiekow ta wioska
     Że stolicom gminy - cieszy sie niy troszka.
     • broneknotgeld Re: Łęczyce 24.05.06, 20:16
      Stary młyn

      Młyn w Łynczycach zabytkowy
      Czy se młynorz znoloz nowy?
      • broneknotgeld Re: Łęczyce 24.05.06, 20:27
       Dobra princa

       Dobrym princa dyć Łynczyce
       Pomorskego - przeca wiycie.
    • broneknotgeld Gniewino 24.05.06, 20:10
     Gniywino

     To Gniywino niy gniywało
     Że se gminom cołkym stało.
     • broneknotgeld Re: Gniewino 24.05.06, 20:19
      Gniywino Wejherow

      Klasztor we Żarnowcu wpiyrw Gniywino czimoł
      Wejher w końcu kupioł - rod istnych niy drzymoł
      Ciyngym se majontki w okolicy mnożoł
      Tako na Kaszubach richtig wiela wożoł.
      • broneknotgeld Re: Gniewino 24.05.06, 20:28
       Rexinow

       W siedymnostym wieku Rexinow Gniywino
       Tela mi se teroz yno przipomino.
       • broneknotgeld Re: Gniewino 29.05.06, 22:29
        "O Gniewińskie Pióro"

        Sie Gniywino niy pogniywo
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=42681462
        Mie tyn konkurs richtig dziwo.
        • broneknotgeld Re: Gniewino 04.06.06, 21:30
         Gniywińsko świontynia 1870

         Kaj piyrwyj kaplica kościoł zocny stoji
         Wangelicki kedyś - teroz wiary moji.
        • broneknotgeld Re: Gniewino 04.06.06, 21:32
         Basyn

         Tym Gniywino fest se asi
         Że mo gryfny kryty basyn
         W inkszy wiosce darmo szukać
         Chcesz popływać - trza tu kukać.
         • broneknotgeld Re: Gniewino 13.08.06, 12:14
          Zajta Gniewina przido se tukej
          gniewino.logonet.pl/aktualnosci.php
          Tako wandrusie zaroz tam kukej.
         • broneknotgeld Re: Gniewino 13.08.06, 12:16
          Kościołek

          Gniewiński kościołek - możecie se blikać
          wejher.pl/okolice/gniewino/kosciol.jpg
          A jak tam bydziecie to chciyjcie porzykać.
     • broneknotgeld Rybno 04.06.06, 21:34
      Rybno

      Piyrwyj Rybińskich - możno stond miano
      Abo im z Rybna tako tyż dano.
      • broneknotgeld Re: Rybno 04.06.06, 21:36
       Fisza

       Co dlo Rybna znaczy fisza?
       -Możno kedyś tu usłysza.
      • broneknotgeld Re: Rybno 04.06.06, 21:39
       Przebendowscy w Rybnie

       Po Rybińskich Przebendowscy ta wioska czimali
       Toż w tych stronach wiela łoni gospodarowali.
       • broneknotgeld Re: Rybno 04.06.06, 21:44
        Dwor w Rybnie

        Ze dziewiytnostego wieku tukej stoji
        Chocioż jako piyrwyj już se niy łobstroji.
       • broneknotgeld Re: Rybno 04.06.06, 21:46
        We gniywiński gminie

        Rybno we gniywiński gminie
        Kuknij jak ześ w ty dziedzinie
       • broneknotgeld Re: Rybno 04.06.06, 21:47
        Niymiecki lager

        Ze Sztutowa tako Niymce wiyńźniow przigoniyli
        Choć tu lager richtig krotko - niy wszyscy przeżyli.
    • broneknotgeld Stargard Gdański 04.08.07, 21:39
     Stargard Gdański

     Niy ma we tym nic ze wica
     Dlo Kociewio to stolica.
  • broneknotgeld Re: Chełmno 11.01.04, 17:52
   Chełmno

   Piyrsze miasto krziżacke na piastowski ziymi
   Siedymset siedymdziesiont lot już przeszło liczy
   Problym ze Zakonym? Z rzondami ichniymi?
   Wiela ta historio na dzisioj sie liczy?
   • broneknotgeld Re: Chełmno 11.01.04, 17:54
    Prawo chełmińske

    Chełmno miastym było
    Co inkszym na wzor
    Prawami sypnyło
    Zocny to był wor.
    • broneknotgeld Re: Chełmno 11.01.04, 17:58
     Prynt chełmiński

     Ze niego te miasto tyż kedyś słynyło
     Miara to ciekawo - we historii mocno
     Ze zadku ratusza łoko doglondnyło
     Sztyry metry z hokym - dyć widać że zocno.
     • broneknotgeld Re: Chełmno 11.01.04, 18:01
      Brama

      Brama Grudziondzko w Chełmnie znojdziecie
      Trza tukej wspomnieć ło tym tyż przecie.
  • broneknotgeld Re: Ustka 30.01.04, 23:32
   Ustka

   Ustka z Łebom durś sie wadzi
   Kero bardzi być poradzi
   Tom princesom Polski morza?
   Jo sie pedzieć niy łodwoża.

   • broneknotgeld Re: Ustka 30.01.04, 23:45
    Czamu Ustka?

    Bo nad ujściym Słupi leży
    Stond sie nazwa jeji wziyła
    Dziwne - dyć możecie wierzyć
    W słowie tym sie rzeka skryła.
    • broneknotgeld Re: Ustka 30.01.04, 23:48
     W Ustce

     Kupa ludzi tu przez lato
     Wakacjami Ustka kwitnie
     Jednak potym już "sagato"
     Reszty roku sie niy wytnie.
     • broneknotgeld Re: Ustka 30.01.04, 23:54
      A może sie udo

      Wielke plany richtig majom
      Z Unii euro chcom prziciongnońć
      Wczasowiczom przeca pszajom
      W taki gyszeft Ustka wprzongnońć

      Z dwóch miesiyncy zrobić wiyncy
      Przeca miasto - uzdrowisko
      Morze plaża jod - niy mynczy
      Trza we zocy mieć to wszysko.
      • broneknotgeld Re: Ustka 30.01.04, 23:57
       "1935 - 2005"

       Za rok w Ustce bydzie fajer
       Siedymdziesiont lot miejskości
       Dyć to przeca niy som baje
       Chciołbych tam w gyburstag gościć.
       • broneknotgeld Re: Ustka 30.01.04, 23:59
        "Starowka"

        Chcom mieć "nowe" stare miasto
        Remontować prziszoł czas to.
        • broneknotgeld Re: Ustka 31.01.04, 00:03
         Kije w Słupi

         Wyndkorzy fest Słupia ciongnie
         Fisze w gyszeft tyż sie wprzongnie
         Kije moczom na łososia
         Troć a nawet pstronga do sia.
         • broneknotgeld Re: Ustka 22.09.04, 08:40
          W Ustce

          Łostatnio głośno coś ło łapowkach
          We magistrackich paruje głowkach?
          • broneknotgeld Re: Ustka 14.08.14, 21:36
           Ktosik ślimto, ktosik lacho
           Cołko Ustka ło tym klacho?

           www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/5-mln-zl-za-rezygnacje-burmistrza-ustki-takiej-sesji-rady-polska-jeszcze-nie-widziala,62122.html
  • broneknotgeld Re: Kwidzyn 02.02.04, 23:23
   Biskupstwo pomezańske (1243-1525)

   Biskupstwo pomezańske - Kwidzyn mu stolicom
   Co po niym zostało do dzisioj zochwyco
   Na szkarpie katedra gotykym łozdobno
   Choć przebudowano wiekow swojich godno.
  • broneknotgeld Re: Gdańsk 19.02.04, 18:15
   Dwor Artusa

   Czi Dwory Artusa w Europie łostały
   A przeca ich było piyrwyj richtig wiela
   Gdańsk Tallin i Ryga - to już spis jest cały
   Nojpiykniejszy gdański - szkryfnońć sie łośmiela.
   • broneknotgeld Re: Gdańsk 02.03.04, 19:55
    Grod

    Prawiom co tu Mieszko założoł grod gdański
    Tysionc lot ze hokym już to tymu było
    Rosnoł łon we siyła - luft był jakby pański
    No bo sie kożdymu robić coś werciyło.
    • broneknotgeld Re: Gdańsk 07.03.04, 16:59
     Konrad z Byczyny

     W Byczynie sie rodzioł, w Paryżu sztudiowoł
     Pioro swoje jednak Gdańskowi łoddowoł
     Szkryfnoł tyn "Labirynt" - w niym nauka świata
     Łostała sie pamiyńć - nojlepszo zapłata.
     • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.08.04, 18:04
      "Ukraińske Wikingi"

      Przipłynyli latoś do Gdańska na łodzi
      Wele Ołowianki drakkara cumuje
      W Kijowie "Rok Polski" no toż se to godzi
      Na bezrok zaś nazod załoga popruje.
      • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.08.04, 18:07
       Świyntopełk Wielki (1220-1266)

       Wielki bo ze sługi princym zostoł tukej
       Kaj Pomorze Gdańskie śladow jego szukej.
       • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.08.04, 18:12
        A-1

        Autobana z Gdańska na połednie "ruszy"?
        Cosik se łobiyło ło tym mi we uszy
        Ponoć piyrszy konsek w dwa lata być może
        Pociongnom pod Grudziondz - toż dej tego Boże.
        • broneknotgeld Re: Gdańsk 12.09.04, 20:59
         "Jarmark Dominikański" 31.VII - 22.VIII.2004

         Czi tydnie latoś jarmark we Gdańsku
         Zaczoł sie piyknie skończoł "po pańsku"
         Dynkmal postawić chcom patronowi
         Niychej sie Ruda tyż ło tym dowiy.
         • broneknotgeld Re: Gdańsk 15.10.04, 20:51
          "Amberia"

          Niyjedna we Gdańsku bursztynu galeria
          Na Mariacki jednak jest zocno "Amberia"
          Cudami z jantaru napasiesz tu łoko
          Z tego nawet serce ponoć czasym skoko.
          • broneknotgeld Re: Gdańsk 17.11.04, 19:56
           Gdańsk - St.Petersburg

           Miasta se łoba kamracom fest
           Wiela uciechy czasym z tym jest
           Łostatnio gdańsko tam delegacjo
           Tyż se zrobiyła piykno libacjo

           Jednak niy cołko - yno jyj ćwierć
           Chciała sie zapić jakby na śmierć
           Choć Ruski mieli wiela z tym szpasu
           We Gdańsku teroz wiyncy marasu.
           • broneknotgeld Re: Gdańsk 18.11.04, 18:40
            Wielki Plan Inwestycyjny 2005 - 2009

            Gdańsk inwestować chce u sia wiela
            Ponoć nojwiyncy we drogi
            Toż możno wygro na tym ta sztela
            Abo popadnie we długi.
            • broneknotgeld Re: Gdańsk 20.11.04, 22:41
             Gdańsk marszałkym stoji?

             Zbiyrajom na pomnik Zefla Piłsudskiego
             Wrzeszcz - tam ponoć miejsce nojlepsze dlo niego
             We rocznica śmierci na bezrok postawiom
             Tako se w tym Danzig teroz władze bawiom.
             • broneknotgeld Re: Gdańsk 27.11.04, 11:06
              Szekspirowski Tyjater

              Szekspirowski tyjater we Gdańsku tyż stoł
              Chcom go łodbudować - czy to yno fioł?
              • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:23
               Oliwa

               Wele Sopotu jest ta Oliwa
               Trza cosik szkryfnońć ło jeji dziwach.
               • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:24
                "Pachołek"

                Niych cie na "Pachołek" gyry zaprowadzom
                Ze niego mosz widok na piykno Oliwa
                Chocioż skiż Sopotu nikierzy sie wadzom
                Jo w ta strona jednak byda se durś dziwać.
                • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:24
                 Potok Oliwski

                 Zdo sie Oliwa piyrwyj "budowoł"
                 Przeca tu kozdy młyn dlo sia stowioł
                 Coś ze dwadziścia było aż tego
                 Siył wiela brało ciyngym z istnego.
                 • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:25
                  Oliwa 1186

                  Staraniym sie stało Sambora I
                  -Przeca dobrze znocie ksiyńcia pomorskego
                  Co ło swoje ziymie jak umioł tak dboł
                  Łon tutejszo ziymia tym cystersom doł.
                  • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:25
                   Opat Dithard

                   Ze duńskego Esrom se opat wywodzioł
                   Wpiyrw w Kołbaczu jednak klasztor "dziełym" jego
                   Potym we Oliwie se nowy "narodzioł"
                   Staraniym Sambora no i tyż istnego.
                   • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:26
                    "Olyuna" -18.III.1188

                    Princ Sambor wtedy nadanie doł
                    Bo przeca w zocy tyn klasztor mioł
                    Dokumynt łostoł - w niym miano take
                    Zdo sie z dzisiejszym chnetko jednake.
                    • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:26
                     Po prowdzie "odpis" łostoł sie nom
                     Te "sprostowanie" terozki dom.
                     • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:27
                      Poczontek klasztoru 1186-1188

                      Toż princ Sobisław myśloł już ło tym
                      Ściongnońć cystersow - niy dlo gupoty
                      Łostawioł jednak to Samborowi
                      Synym był jego - to kożdy powiy

                      Konwynt mnich Dithard tukej przikludzioł
                      Z Kołbacza karlus tako se trudzioł
                      Bo miało to być ich "kolanijom"
                      Chocioż cysterskom tyż familijom

                      Zamek myśliwski princa w tych stronach
                      No toż niy myśloł ło jakiś kromach
                      Yno kwatera w niym przirychtowoł
                      I ze mnichami klasztor już stowioł

                      Tako minyły dwa lata z Bogym
                      Już braty chwolom sie swojim progym
                      Akt fundacyjny Sambor wystawioł
                      Gdańsk ponoć wtedy za to go sławioł

                      Nadoł przi tymu majontku tela
                      Że pryndko rosła oliwsko sztela
                      Prziwilejami sie tyż cieszyła
                      Z nich tako samo zakonu siyła.
                     • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:27
                      "Oława"

                      Czy Potok Oliwski piyrwyj tako zwali?
                      Czy ze ty "Oławy" miano szteli dali?
                      Po prowdzie to niy wiym - tako yno szkryfna
                      No i rymym ło tym terozki se gichna.
                      • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:28
                       Oliwa 1224

                       Poł Kympy Oksywski doł Świyntopełk II
                       Z czasym spis majontkow bydzie bardzi dugi
                       Bo po Warcisławie Ziymia Gniewsko doszła
                       Sława ło klasztorze we Pomorze poszła.
                      • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:28
                       Oliwa 1226

                       Skiż wypraw krziżowych tako tragedyjo
                       Prusy se łodgryźli no i stond mecyjo
                       Wypolony klasztor kościoła tyż niy ma
                       Opata z mnichami już niy nosi ziymia

                       Choć na łoczach gdańszczan ich pomordowali
                       Jedni tu skończyli - inksi zaczynali
                       Bo zaś ze Kołbacza mnichow prziszło tela
                       Że łodrosła chnetko ta cystersko sztela.
                       • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:29
                        40 majontkow

                        Cosik wele tego we czinostym wieku
                        Już mioł tukej klasztor - wiydz ło tym czowieku.
                        • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:29
                         Oliwa 1236

                         Zaś tu Prusy polom i mnichow mordujom
                         Przeciw krześcijanom tako durś wojujom
                         Cystersow skiż misji podwojnie niy znoszom
                         Bestoż tyż litości na darmo ich proszom.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:30
                          Oliwa - 1243, 1247, 1252

                          Czi razy Krziżaki tukej se panoszom
                          Na krześcijanina miecz zakonny wznoszom
                          Toż cystersy skiż nich niy mieli tyż leko
                          Zdo sie - co nojgorsze jeszcze ich tu czeko.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:31
                          Oliwa 1308

                          Krziżaki Gdańśk wziyli - krew przi tymu loli
                          Krześcijan - Ponboczka sie cosik niy boli
                          Se opat Rudiger tymu fest dziwowoł
                          Zwłoki yno zbiyroł - we Oliwie chowoł.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:30
                          Kościoł św Jakuba (ok. 1300)

                          Dlo parafian świontynia tako postawiyli
                          Toż tukej cystersy se bogato żyli
                          Łobrośli w majontki - stać ich na to było
                          Dyc tyż Ponboczkowi tako sie sie służyło.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:31
                          Oliwa 1303

                          Krol Władysław II doł im Swornegacie
                          Cystersy tam siedzom teroz "na etacie"
                          Przez czidziści rokow dobrze gospodarzom
                          Dyć se tyż Krziżakom przeciwić niy ważom
                          Za ta sztela wziyli jednak Domatowo
                          No i tyż Darżlubie co przi Pucku stowo.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:31
                          W krziżackich czasach

                          Wielki Mistrz Zakonu krziwo paczoł na to
                          Że Oliwa ciyngym zdo sie tu bogato
                          Kaj umioł tam dojoł cystersow solidnie
                          Myśloł co im życie we wspolnocie zbrzidnie

                          Braciszki z opatym jednak se czimali
                          Przeca niy som po to coby wojowali
                          Bog i gospodarka to jejich zadanie
                          Łaska we tym trwaniu łod Cia zowdy Panie

                          Tako wieki całe ciyngym sie tu dzioło
                          Cystersy oliwske w gorze majom czoło
                          Krziżakow szczimali - som w łaskach Korony
                          Dyć los figle niesie - dobrze my to znomy.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:32
                          Oliwa 1350

                          Zdo sie cołko sztela jedna jest fojera
                          I kościoł i klasztor wziyła ta cholera
                          Poł wieku chnet trwało niym łodbudowali
                          Dyć jakoś utropa czekała tyż dali.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:32
                          Oliwa 1433

                          Wojna Polska wiedzie srogo z Krziżakami
                          Przi tym se kamraci nawet z Husytami
                          Toż prziszli Pepiki - Oliwa złupiyli
                          Szczyńściym sie cystersy do Gdańska schroniyli
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:33
                          Oliwa 1460

                          Dyć "czinostoletnio" wojna fest szalała
                          We klosztorze jazda se kwaterowała
                          Ze tym polskim wojskym ciyngym jakeś straty
                          Szczyńściym że niy łoni zebrali tu baty.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:33
                          Reformacjo

                          Skuli Schlieffa i Geschkaua
                          Sztela tyż tu uciyrpiała
                          Prziszły nawet ze tym baty
                          Jednak doszło do łodpłaty.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:33
                          Opat Lambert Schlieff

                          Zdo sie co wspiyroł reformacyjo
                          A gospodarzoł! -Ciyngym mecyjo!
                          Majontkow klasztor myni już mo
                          I podupado - tako sie zdo.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:33
                          Opat Kaspar Geschkau

                          Toż biskup Wrocławia karlusa tu wspiyroł
                          Dyć i Zygmunt August w Oliwa spoziyroł
                          Wpiyrw Geschkau go tropioł - ze czasym ucieszoł
                          Bo już przeciw Polsce łon tukej niy zgrzeszoł.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:34
                          Oliwa 1577

                          Toż gdańszczanie wtedy Oliwa złupiyli
                          Za "polskość" Geschkaua tako se zymściyli
                          Krol na nich nałożoł dukatowo kara
                          Ło klasztor zniszczony musieli sie starać.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.05.05, 08:34
                          Opat Dawid Konarski

                          Przi niymu zaś wszysko zakwitło łod nowa
                          Blysnyła fest sztuka - we tym jego gowa
                          Wystrojym sie asić mog kościoł terozki
                          Aże do nastympny richtig wielki troski.