Dodaj do ulubionych

Naszo godka

07.09.06, 23:36
Toż ze ślonskom godkom jako?
miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,3603378.html
Możno ciyngym jest jednako?
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 08.09.06, 18:40
   Tako tyż ekszperty prawiom
   miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,3603383.html
   Mie po prowdzie czynsto bawiom.
  • sloneczko1 Re: Naszo godka 20.09.06, 12:24
   jakoś na tego Kajka i Kokosza sie niy natknyłach;)
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 20.09.06, 21:49
    Hmm, a na Fafloka?
    Bo joch se na razie yno we "DZ" na niego bliknoł.
    • sloneczko1 Re: Naszo godka 20.09.06, 21:58
     trefiyuach na Fafloka;)
     bydymy widzieć jutro co z tego wyńdzie:)
    • sloneczko1 Re: Naszo godka 20.09.06, 21:59
     no i bou tam w doborowym towarzystwie--
     godom o DZ
     • broneknotgeld Re: Naszo godka 20.09.06, 22:00
      Hehe - łod piontku byda go szukoł nad morzym.
      Możno trefia.
      • sloneczko1 Re: Naszo godka 20.09.06, 22:25
       jeżech ciekawo czy trefisz;)
       • broneknotgeld Re: Naszo godka 20.09.06, 22:36
        Jak se wroca - cosik szkryfna
        Za Fafloka achtla gichna.
  • dinozaurklb Re: Naszo godka sie czima mocno. 27.09.06, 00:50
   We wtorek, 26 września, kraje Unii Europejskiej już po raz szósty obchodziły
   Europejski Dzień Języków.
   W krajach Unii Europejskiej 20 języków ma status języka oficjalnego. Od stycznia
   2007 roku ta liczba powiększy się - za oficjalny zostanie uznany język irlandzki.

   W Europie używanych jest aż 225 języków. Niestety, jak wykazuje statystyka
   prowadzona przez UNESCO, ta liczba regularnie się zmniejsza. Na liście języków
   europejskich zagrożonych całkowitym zanikiem jest aż 77 pozycji m.in. baskijski,
   połabski, gaelicki, walijski, bretoński, karaimski, kałmucki. W raporcie UNESCO
   za język zagrożony uznano też kaszubski. Naszo godka sie czima mocno.
   i.wp.pl/a/f/pjpeg/8734/jezyk_mina_palce_60.jpg
   • broneknotgeld Re: Naszo godka sie czima mocno. 28.09.06, 10:01
    Godka se czimie
    Bo już niy drzymie.
    • marijankaonline Godka 17.01.11, 07:08


     Cisna godka
     Tyż do przodka
     Bestóż ło tym
     Moja notka.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 08.10.06, 17:31
   Toż i tako czasym bywo
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=49971602
   Choć po prowdzie - mie to dziwo.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 14.10.06, 23:04
   Roztomajcie ło niyj prawiom
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=50352940
   Godkom se niyhersko bawiom.
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 21.10.06, 23:37
    A tam leci ło tym tako
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=10650&w=50354736&v=2&s=0
    Ano widać - niy jednako.
    • broneknotgeld Re: Naszo godka 01.11.06, 10:45
     Z naszom godkom gryfnie bydzie
     Lepszy czas i dlo niyj przidzie.
     • broneknotgeld Re: Naszo godka 02.11.06, 18:06
      Trza mieć w zocy swoja godka
      Ze niom ciyngym ciś do przodka.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 25.11.06, 22:52
   Niy jest gyńsio, kaczo tyż
   www.rudaslaska.pl/~media/strona/ruda.php?cnt=0&func=show&id=1381
   Yno ślonsko - przeca wiysz.
   • sloneczko1 Re: Naszo godka 25.11.06, 23:02
    czyżbyśmy sie z tą panią E.spotkali?
    zdolnych mamy ludzi Bronku:)
    • broneknotgeld Re: Naszo godka 25.11.06, 23:07
     Hmm - kto wiy?
     -Jo niy.
     • sloneczko1 Re: Naszo godka 25.11.06, 23:32
      a jo przipuszczom ,że ja:)
      • broneknotgeld Re: Naszo godka 29.11.06, 17:40
       Toż by piyknie było
       - Faflokowi miło.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 22.12.06, 21:26
   Strofo zocno, strofo ślonsko
   Niy szkryfniono przeca gonskom
   Roztomajcie trza cie wspiyrać
   -Chciyjcie za niom tu zaziyrać.
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 20.01.07, 18:24
    W Internecie wiela idzie
    Godka naszo wiyrchym bydzie.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 09.02.07, 19:38
   Tyn ze godkom se kamraci
   Kto jom ździybko tyż bogaci
   Ktosik na nia yno waje
   Pewne co jyj tyż niy pszaje.
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 22.02.07, 21:49
    Łoj se polom aż makowy
    Leci fraszka ze hercowy
    I łotwiyro czasym dźwiyrze
    Nic że mynczom tyż plynckiyrze.
    • broneknotgeld Re: Naszo godka 26.02.07, 22:50
     Z rymym ślonskim żech szczyńśliwy
     Choć dlo inkszych to som dziwy.
     • rita100 Re: Naszo godka 10.03.07, 23:18
      Zodne dziwy żodne czary
      to só ślójkie bary
      • rita100 Re: Naszo godka 10.03.07, 23:19
       łotwierajta wrota gwary
       na tyn dziań szary :)
       • broneknotgeld Re: Naszo godka 12.03.07, 09:14
        Ano - ze godkom zowdy weseli
        Pewnikym tego byście durś chcieli.
        • rita100 Re: Naszo godka 16.03.07, 22:32
         nosza godka, wasza godka
         to tak fest wyszywana makatka
         • broneknotgeld Re: Naszo godka 16.03.07, 23:44
          Dyć nom godki zowdy styknie
          Z niom jest przeca richtig piyknie.
          • broneknotgeld Re: Naszo godka 01.04.07, 21:47
           forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=39597694&a=60074726
           Tu pewno zniknie.
           • rita100 Re: Naszo godka 01.04.07, 22:10
            O dwunastej godzinie
            Idę ja przez Lwów,
            Upiłem się na winie -
            Awantura znów !

            Ali mi si nic ni stało,
            Bom ja hultaj jakich mało !
            • rita100 Re: Naszo godka 01.04.07, 22:20
             Com zarobziła, tom zarobziła,
             on mi wszystko przepsił,
             eszcze bym na to nic niy poziydzioła,
             że bułby mnie niy bził.

             Bził mnie w stodole, bził mnie na dole,
             bził mnie i na klepsisku,
             eszcze bym na to nic niy poziydziała,
             żeby niy bził i po pysku.

             ;))))
             • broneknotgeld Re: Naszo godka 01.04.07, 22:42
              No to richtig za wiela "bził".
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 13.05.07, 16:41
   Dyć i stolicy fraszki niy było
   Wszysko ze SŁOWA samo chnet wziyło
   Teroz zeflugi, konkursy tako
   Nic że kajś wrona jakowoś krako

   Dyć se notgeldow wystawa kulo
   Ło Ślonsku prawi prowda - niy fulo
   Z tym wernisaże , czasym lekcyje
   Wystykło chyńci - na nic mecyje

   Telewizyjor ze faklokami
   Przeca my niy som tymi gyńsiami
   Ło kerych pisorz nom znany prawi
   SŁOWO ze duszy tako tyż jawi

   Ciep w kont utropa tworz jako Stworca
   Dźwiyrza radości łotworz podworca
   Bo siyła wielko ślonskego SŁOWA
   Rynce to strzimiom co zado głowa!
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 13.05.07, 20:48
    Czym ty sie tropić?
    Jakby chyńć "topić"
    Łod nos zoleży przeca nojwiyncy
    Trza głowom ruszyć - niy chować ryncy.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 14.05.07, 18:03
   Znom trocha ślonski
   Stond moje konski.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 07.07.07, 18:48
   Czyś piyrwyj godka z ksionżki czytała?
   Czyś gramatyka jeji poznała?
   Gwara - za mało, jynzyk - za wiela
   Stond tyż utropa - szkryfna jo tela.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 07.07.07, 23:58
   Możno lubisz ślonsko godka
   Tako rym trza tukej potkać.
   • cizia_mizia Re: Naszo godka 08.07.07, 17:01
    Co bardziej boli, gdy tak się zdarzy,
    że z Twojej fraszce (jeśli?) umyka.
    Rym doskonały,
    czy sławienie Twojego języka?
    • broneknotgeld Re: Naszo godka 08.07.07, 19:40
     Fraszka to czy rymowanka?
     Se niy tropia tym ze ranka
     W nocy zaś zawiyrom łocy
     Z myślom - dej ty godce mocy.
     • cizia_mizia Re: Naszo godka 08.07.07, 20:12
      Moc jest kapryśna.
      Czasami zmyśla.
      Przychodzi, gdy nie ma mnie doma.
      Musem wtedy sama główkować.
      • cizia_mizia Re: Naszo godka 08.07.07, 20:15
       Pytałam, co dla Cię więcej we fraszce warte?
       Twój język li rym. To je moje pytanie uparte.
       • broneknotgeld Re: Naszo godka 28.07.07, 23:23
        Fraszka ślonsko niychej bawi
        Z tym we wercie se nom jawi.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 28.07.07, 23:21
   Ślonskich słow mi przeca styknie
   Choć niy zowdy łone piykne
   I niy kożdy je spokopi
   Fora niymi trza pokropić.
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 11.06.08, 18:34
    Czy godce pszoć idzie?
    Jako ze niom bydzie?
    Prawiom co sie straci
    Nos niy ubogaci?
    • broneknotgeld Re: Naszo godka 01.08.08, 19:51
     Trza prawić ło godce
     I ślonski czelodce
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=81522616
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 04.09.08, 19:28
   Ano - w godce durś swoboda
   Niy spokopisz - twoja szkoda
   Ze cygaństwym ciynżko żyć
   Toż przi swojim trza nom być.
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 09.09.08, 19:01
    Ze tym godka "na urzyńdzie"
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=81522616&a=84447688
    Kedy bydzie u nos wszyńdzie?
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 30.09.08, 15:28
   Ło pierombol! Prosza potki
   Ciśnie istny fest do godki!
  • madohora Re: Naszo godka 30.09.08, 17:06
   Śląsko godka niy jest w biydzie
   Już niydugo konkurs bydzie
   Bronek, jak to z tobom bydzie
   Czyżbyś zaspoł już w tym wzglyndzie?

   "Po naszymu czyli po Śląsku"
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 08.11.09, 12:38
    Łodpadom w podskokach
    Niy żałuj boroka.
  • madohora Re: Naszo godka 30.09.08, 17:06
   Poetycki tyż sie ścieli....
   Coś napisza przy niydzieli?
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 14.11.08, 17:15
    Ech, ta naszo godka
    gliwice.naszemiasto.pl/wydarzenia/922396.html
    Czy pódzie do przodka?
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 13.11.09, 17:50

   Pszoć naszy godce my poradzymy?
   Werci sie czasym zapytać tako
   Dyć co terozki ło tym powiymy?
   Niy zowdy Ślonzok prawi jednako

   Jedni chcom drapko kodyfikować
   Trza im w szkryflaniu mustra jednego
   Wele Kaszubow z jynzykym stować
   A kożdy wiyrchym kładzie co jego

   Inksi bogactwym roztomajtości
   Ty ślonski godki richtig sie cieszom
   Kodyfikacjo za wiela prości
   A ci co za niom, zdo sie im - grzeszom

   Co w końcu przidzie to sie łokoże
   Ci godce pszajom i ci tyż tako
   Ech, przed łostudom uchroń nos Boże
   Bo dusza ślonsko yno zapłako

   Durś trza nom wiedzieć że niy ma leko
   Po ślonsku prawić w dzisiejszych czasach
   Na zatracynie tego ktoś czeko
   Jak niy spokopisz - żeś kyns mamlasa

   Szczyńściym plebiscyt momy "Pszociela..."
   I chnet odznaka tako tyż blyśnie
   Dlo tych co majom we zocy wiela
   Jynzyk dziedziny - niych w przodek ciśnie.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 13.11.09, 21:56

   Kto ślonsko godka we duszy czyje
   Mono rymować czasym sprobuje.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 15.11.09, 11:13
   Naszy godce

   Godko - tyś była, żeś jest i bydziesz
   Boś dlo Ślonzoka jak chlyb codziynny
   Łon z tobom w życie łod bajtla idzie
   I prawie bez to dlo cudzych inny

   Godko - żeś w duszy frelki, karlusa
   Jak familijo, plac i kamraty
   Dyć zowdy bydziesz serca nom ruszać
   Bez ciegie Ślonzok zdo sie sagaty

   Godko ty ziymi - szumisz we lesie
   Przi wodzie bulkosz, ze wiatrym tyrosz
   Zdo sie co wszysko cie wiyrchym niesie
   Jak ślonske słowa cuzamyn zbiyrosz

   Godko - żech słyszoł cie uślimtano
   Ktoś niy spokopioł czamuś we zocy
   Ech, jo chca z tobom być już we rano
   I bez dziyń cołki, aże do nocy

   Z miesionczkym tako chciyj rzońdzić, prawić
   Morfeusz ciebie wysłucho przeca
   Jak jo ci pszaja moga wyjawić
   Kej śnik, kej jawa - za tobom leca

   Bez ciebie niczym by ślonskość była
   Bez ciebie czowiek tukej borokym
   We duszach naszych czynsto sie kryłaś
   Czasa jednak w przodek iść herskim krokym

   Terozki prawie nom wygryfniejesz
   Kunsztym rozblyśniesz, w ćmok zablyndujesz
   Tref szczyńściym darzy - sie roześmiejesz
   Wiela ci pszaje - recht w tym co czujesz.
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 19.03.10, 19:09
    Naszo godka w modzie jest
    Z tego jo sie ciesza fest.
    • broneknotgeld Re: Naszo godka 28.12.10, 17:48
     Kej register wiosnom przidzie
     wyborcza.pl/1,75515,6071147,Slazacy__Niezbyt_liczna_mniejszosc.html
     Procyntowo wiyncyj bydzie?
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 22.03.10, 08:41
   Nojważniejsze że do przodka
   Durś sie kulo ślonsko godka.
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 12.09.10, 10:20

    Ślonsko godka godka juz we modzie?!
    Ech, nikerych to fest bodzie.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 28.09.10, 16:09

   Za ślonski godki zocnych pszocieli!
   Niychej im szczyńście zowdy sie ścieli!

   nk.pl/profile/8687566/gallery/17
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 03.10.10, 22:24

   Ślonskość

   Ślonskość mo cosik ze mynk Tantala
   Blyszczy we duszy - siyngnońć jyj zdo sie
   Dyć czy poradzisz ślonskość pochalać?
   Wyciongniesz rynka - zagro na nosie?!
   • broneknotgeld Re: Naszo godka 10.11.10, 09:28
    My ze godkom - łona z nami
    Bestoż nigdy my niy sami.
  • broneknotgeld Re: Naszo godka 12.11.10, 12:47
   Ło "Ślabikorzu" w Radio Piekary

   Sie posłuchosz tam Syniawy
   pls.org.pl/
   Dyć niy yno skiż zabawy.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka