Dodaj do ulubionych

Petycjo Ślonsko

06.06.09, 21:24
Wysoki Sejmie

Wysoki Sejmie Rzeczpospolity
Chciyj krziwda swojo naprawić
Ślonzok mo godka - łostanie przi tym
Jom dzieckom swojim śmiy jawić

Tako tu było przeca łod zowdy
Kto prziloz tego niy zmiynioł
Fałszym niy przikrył przeca ty prowdy
Swojego cołkym niy wtrynioł

Ech, słowo ślonske leci ze duszy
W niym mlyko matki, krew fatra
Nigdy niy pódzie tego zagłuszyć
Blyszczy jak w gorach kajś watra

Dyć jest ustawa - ta myńszościowo
Co nos ze godki łodziyro
Prawo bezprawiym tako se stowo
Choć łod niydugo dopiyro

Wysoki Sejmie - Ślonzok z Kaszubym
Niy jako pila co gyngo
Ustawa zdo sie biczyskym rubym?
Demokracyjo go siyngo?

Darmo w registrze klarownie wyszło
Jako durś w doma godomy
We kont etniczność naszo se wcisło
Z czasow Hakaty to momy

Ślonzok swoj jynzyk mo ciyngym w zocy
Choć wyśmiywany łoszkliwie
Łon mu we życiu dokłodoł mocy
Toż prawić idzie ło dziwie

Wysoki Sejmie - zmiyń to bezprawie
Etniczni my jynzykowo
Naprow zło kere siedzi w ustawie
I uchwol tako na nowo

Wiydz że ze krziwdy dobra niy bydzie
Matactwo grzychym jest zowdy
Zocność ze prawym we porze idzie
A petycyjo skiż prowdy.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 06.06.09, 22:42
   Mono cosik takego trza by dołożyć:

   Obywatelu Rzeczpospolity
   -Chciyj ta petycjo podpisać
   Ślonski jynzykym - bydź zy mnom przi tym
   Czas skończyć z godkom durś miyszać.
   • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 10.06.09, 18:50
    Obywatelu zocny Uniji
    Wiydz - ślonski godce niy trza mecyji
    Dyć chciyj jom wspiyrać jako poradzisz
    Czy głos swoj za tym na wontek wsadzisz?
    • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 10.06.09, 18:52
     No, trza sprobować pozbiyrać te głosy poparcio prawie tam

     nasza-klasa.pl/forum/17/977/120
     • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 11.06.09, 21:07
      Już se trolle tyż zwiedzieli
      I zlatujom do ty szteli.
      • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 13.06.09, 22:48
       Jakby godki niy tympiyli
       Z Kaszubami by my byli
       Trza register mieć we zocy
       Styknom tyż łotwarte łoczy.
       • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 17.06.09, 19:38
        Godka se niy topi
        Choć bezprawie tropi.
        • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 20.06.09, 13:45
         Jakby niy kukać "misz-masz" durś był
         Terozki godka nabiyro siył.
         • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 20.06.09, 16:52
          Oby było nos tam wiyncy
          Głos poparcio niy umyncy.
          • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 23.06.09, 17:32
           Jako było, jest , czy bydzie?
           Trza łopytać ślonski duszy
           Godka kero piyrwyj w biydzie
           Mono wiyrchym prawie ruszy

           Dyć jyj przeca durś pszajymy
           Medytować nad tym idzie
           Godka żyje - tela wiymy
           Czy czas lepszy dlo niyj przidzie?
           • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 02.07.09, 21:00
            Jako petycjo w złotkach rachować?
            Szłoby se tymu mono dziwować.
            • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 04.07.09, 19:17
             Niy trza dyć wnerwiać, niy trza fest tropić
             No a przi hicy biyrym se popić
             A godka była, jest, no i bydzie
             -Możno do prawa myńszości przidzie.
             • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 15.07.09, 22:52
              "Ziorko do ziorka
              a bydzie miorka".

              miasta.gazeta.pl/katowice/1,35063,6817082,Elementarz_na_pewno_pomoze_slaskiej_mowie.html
              • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 09.10.09, 19:33
               Prawiom we gazecie

               wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,97659,7074572,Praja_godac.ht
               ml
               Godka znajom w świecie.
               • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 17.12.09, 18:46
                Ciekawy link

                www.republikasilesia.com/jynzyk-szloonski/index.html
                Mono ktoś pynk.
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko - Katowice 17.06.09, 19:18
   W Katowicać jakoś leci
   forum.gazeta.pl/forum/w,59,96577406,96577406,Petycjo_Slonsko.html
   Ślonsko godka se tam kleci.
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko - Glywice 18.06.09, 19:57
   Na Glywicach ło niyj prawiom
   forum.gazeta.pl/forum/w,34281,96753478,96753478,Petycjo_Slonsko.html
   Czy we wontku sie pojawiom?
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko - Zabrze 21.06.09, 12:10
   W Zabrzu cosik jawiom
   forum.gazeta.pl/forum/w,120,96890041,96890041,Petycjo_Slonsko.html
   Jako ło tym prawiom?
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 24.11.10, 21:58
   Poseł Plura w przodek idzie!
   katowice.gazeta.pl/katowice/1,88313,8703345,Posel_PO_namawia___Wybierajcie_narodowosc_slaska_.html
   Toż ciekawie jako bydzie.
   • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 25.11.10, 15:45
    broneknotgeld napisał:

    > Poseł Plura w przodek idzie!
    > katowice.gazeta.pl/katowice/1,88313,8703345,Posel_PO_namawia___Wybierajcie_narodowosc_slaska_.html
    > Toż ciekawie jako bydzie.
    Czy bydymy go w tym wspiyrać?
    Na petycjo tyż zaziyrać?
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 06.12.10, 16:39
   "Strachy na Lachy"
   katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8774401,Michal_Smolorz__Eksplozja_narodowego_rozwolnienia.html
   Czy yno klachy?
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 10.12.10, 11:51
   Tak czy siak, kej gorki tymat
   www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/343718,marek-cichocki-slask-nie-bedzie-polska-katalonia-nie-ma,id,t.html#sondaWyniki
   Popromować idzie w rymach.
   • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 18.12.10, 22:19
    Na Gorzelika

    Boł marszałkym
    Dyć już ni ma
    Chnetko całkym
    Przidzie zima
    Ponoć Polska fest zmroziyło
    Co Ślonzokom przitrefiyło.
    • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 18.12.10, 22:24
     Dni pora
     Boł wyży
     Kaj "zmora"?
     Z niom niży?
     Ślonzoka niy dziwo
     Kej "macocha" kiwo.
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 22.12.10, 14:41
   Co tam panie w polityce?"
   katowice.gazeta.pl/katowice/1,35068,8844648,Chryzantemy_zlociste.html
   - Jako ślonske okolice?
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 31.12.10, 16:04
   Godki naszy
   Z Nowym Rokym
   Niych niy straszy
   Srogim łokym
   Soroń, cynzor, wrog ślonskości
   No a szpaska wiyrchym gości.
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 03.01.11, 21:12
   Pszajom bliźniymu?
   A Ślonzokowi?
   katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8898757,Katoliccy_tradycjonalisci__zdelegalizowac_RAS_.html
   Godka do rymu
   możno tyż dłowi?
   W autonomijo dyć katoliki
   Ślionskego "Cyntrum" ciepali bliki.
   pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Ulitzka
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 04.01.11, 16:51
   Światowi
   łotrombi!
   Bratowi
   kto "zombi"?
   Pandorra łokrzczono?
   www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/353022,zagozda-zdelegalizowac-ruch-autonomii-slaska,id,t.html
   Ślonzokow pokono?!
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 04.01.11, 19:28
   W Muzeum Ślonskim
   stycznia łosmego
   www.facebook.com/event.php?eid=178385085527033
   Mono ktoś trefi
   posłuchać tego.
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 05.01.11, 19:49
   Tu niy yno ślonski kram
   Pokukejcie możno tam:

   www.wiadomosci24.pl/artykul/lo_g_333_rnosl_333_nskim_slabik_335_rzu_i_lo_sl_333_nskiej_176342.html
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 07.01.11, 18:30
   Spokopiom czy niy spokopiom
   katowice.gazeta.pl/katowice/1,35055,8917621,Polska_nie_rozumie_Slaska.html
   Dyć Ślonzokow niy utopiom.
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 08.01.11, 14:30
   "Spis Ślązaków i Kaszubów"

   "W spisie, który zacznie się 1 kwietnia, respondenci nadal będą mogli wybrać spośród 14 narodowości wskazanych w ustawie. Ale jeśli nie wskażą żadnej, rachmistrz w pozycji numer 15 będzie musiał wpisać to, co respondent mu zadeklaruje.

   Pytany o narodowość będzie też mógł wybrać z ok. 270 pozycji, w której będzie także kategoria „śląska” czy „kaszubska”."
   www.rp.pl/artykul/590596_Spis-Slazakow-i-Kaszubow-.html
   ----------

   GUS jako i polski prawodawca niy biere cołkym pod uwoga wynikow łostatniego registru, we kerym ofyn wyszło, że nojwiynkszom myńszościom we Polsce som Ślonzoki.
   Ano - tako prowda - dyć czy musi sie swojom "ślepotom" ofyn asić?
   Czy niy lepi byłoby jakby we arkuszu spisowym wymiyniono boła yno nacyjo polsko, a kożdo inkszo trza by dopiyro tam szkryfnońć?
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 11.01.11, 09:13
   PiS przełazi
   do "ataku"?!
   www.rp.pl/artykul/17,591985.html
   Ślonzok razi?
   Czy jo krakom?
   Amnezyjom fest sie aszom?
   Czy ślepotom prawa straszom?
   nk.pl/forum/17/977/120
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 11.01.11, 23:27
   Kodyfikacyjo "Danga" tam przedstowio
   Kulisz momyntami nawet i zabowio
   Toż na wiadomości kuknijcie ze "Sfery"
   www.sferatv.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=63&nr=1
   Pod dzisiejszom datom - to niy jakeś bery.
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 12.01.11, 23:45
   Niy yno geldu - trza ślonskich dusz
   katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8938484,Slaskiej_godce_trzeba_pieniedzy.html
   Szczyńściym niy kryjom sie teroz już
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 13.01.11, 10:01
   Jako se Kaszuby radzom?
   trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,8913218,Prezes_ZK_P__Kaszubi_sa_pelnoprawnymi_obywatelami.html
   Pewne to co myni wadzom.
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 13.01.11, 17:51
   Jajca robić
   nacjonalnie?
   katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8944902,Narodowcy_chca_modlic_sie_za_Slask.html
   Chcom nazgobić?
   Dyć niyfajnie
   Do Ponboczka przi tym rzykać
   Z krziża polsko polityka?
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 14.01.11, 12:47
   Ślonzok niychej "robi swoje"
   I mo kajsik "trollow boje".
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 14.01.11, 19:22
   Fibermeser kajś sie stracioł?
   www.dziennikzachodni.pl/opinie/356478,udajemy-ze-goraczki-nie-ma,id,t.html
   Ktosik zbiydnioł? -Ktoś wzbogacioł?
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 15.01.11, 13:32
   Jake znocie strachy?
   rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/738108,spis-powszechny-2011-czy-rasmistrzowie-zbalamuca-lud-pyta,id,t.html
   Richtig te "na Lachy"
   RAŚ ponoć futruje?
   Se to forsztelujesz?!
  • broneknotgeld Re: Petycjo Ślonsko 15.01.11, 23:11
   Poł miljona ktoś rachuje
   www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/357354,pol-miliona-ludzi-poda-w-spisie-narodowosc-slaska,id,t.html
   Mie i ćwiortka uraduje
   Ważne bydzie to przi wiośnie
   Że powiymy - ślonskość rośnie!
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka