Dodaj do ulubionych

PRZYSZŁA ROLA AZJI W GLOBALNEJ GOSPODARCE

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.09.04, 12:10
W latach 2030 Chiny mają wyprzedzić USA, a na miejsce trzecie wskoczą Indie.
Czyli przyszłość 2030 wygląda tak

1. Chiny
2. USA
3. Indie

Reszty państw azjatyckich nawet nie uwzględniam.

A gdzie Europa????

W 2050 Azja to już będzie GLOBAL DOMINATION.
Obserwuj wątek
  • Gość: Kagan PRZYSZŁA ROLA AUSDTRALII W GLOBALNEJ GOSPODARCE IP: *.latrobe.edu.au / *.latrobe.edu.au 27.09.04, 12:24
   Australijczycy i Nowozelandczycy nie zostali nigdy jasno i uczciwie
   poinformowani, iż globalizacja oznacza w ich przypadku bardzo często niższą
   płacę realną, a nawet brak pracy. Dyskusja na temat globalizacji została bowiem
   w tym regionie “porwana” (“hijacked”) przez elity, dla których globalizacja
   jest niewątpliwie korzystna. Jednakże brak jest poważnych argumentów
   wskaujących na to, iż globalizacja jest korzystna dla znacznej większości
   Australijczyków i Nowozelandczyków. Stąd też w regionie przeważa dezorientacja
   i niepewność, co do jego przyszłości ekonomicznej. Owa niepewność i
   dezorientacja jest pogłębiona przez ostatnie ataki terorystyczne na zachodnie
   (głównie australijskie) cele w regionie (szczególnie wybuchy bomb w Indonezji:
   w kurorcie na wyspie Bali, oraz w Jakarcie, stolicy tego państwa, gdzie
   zaatakowano w ostanim czasie hotel Mariott i ambasadę Australii). Ataki te
   wykorzystywane są w Australii przez polityków, szczególnie konserwatywnych, do
   ich wąskich i doraźnych celów, czyli do wygrania wyborów, oraz do odwrócenia
   uwagi społeczeństwa od realnych problemów trapiących region, takich jak
   niepokojące trendy w w gospodarce. Owe niepokojące trendy to głownie chroniczne
   deficyty rachunku bieżącego i spowodowana nimi prawdziwa eksplozja zadłużenia
   zagranicznego, które muszą, i to raczej prędzej niż później, doprowadzić do
   prawdziwego kryzysu gospodarczego w tym regionie, niegdyś stawianym za wzór
   stabilności politycznej i dobrego zarządzania gospodarką.
   • Gość: Kagan Re: Jak to gdzie Europa?To oczywiste. IP: *.latrobe.edu.au / *.latrobe.edu.au 27.09.04, 13:44
    To USA i Australia zyka na kredyt, a nie UE!
    Jest niewątpliwym faktem, iż gospodarka amerykańska (USA) rosła przez ostatnich
    10 lat szybciej niż europejska (tu UE). Ale wzrost PKB per capita w obu tych
    regionach był bardzo zbliżony: 2.1% w USA i 1.8 % w UE. Jeśli wykluczymy dla
    naszych porównanń szczególny przypadek, jakim były Niemcy, które zmagały się w
    ciągu ostatniej dekady XX wieku z absorbcją centralnie planowanej gospodarki
    dawnego NRD, to oba regiony wykazują dokładnie ten sam wzrost. Jeśli chodzi zaś
    o wydajność (productivity), to badania przeprowadzone przez Kevina Dalyego,
    ekonomisty zatrudnionego w znanej firmie Goldman Sachs, wykazały, że po
    uwzględnieniu różnic w cyklach gospodarczych (koniunkturalnych) USA i UE,
    wzrost wydajności (produktywności) w obszarze Euro był w ciagu ostanich 10 lat
    nawet nieznacznie szybszy niż w Ameryce.

    Jeśli chodzi o analizowany powyżej (w podrozdziale 2.4) rynek pracy, to na ogół
    przyjmuje się, że gospodarka USA tworzy najwięcej nowych miejsc pracy.
    Jednakże, jeśli znów wykluczymy (z podanych wyżej powodów) Niemcy, to ilość
    miejsc pracy w obszarze Euro wzrosła dokładnie w tym samym tempie jako w
    USA: “Od roku 1997 więcej miejsc pracy zostało utworzone w obszarze Euro, gdzie
    całkowite zatrudnienie wzrosło o 8%, w porównaniu z 6% wzrostem w USA.”

    Jeśli chodzi zaś o PKB na godzinę pracy, to w Niemczech i Francji jest on
    obecnie wyższy niż w Ameryce (USA). Jest prawdą, że Amerykanie zarabiają i
    wydają więcej niż Europejczycy, ale ci pierwsi praują o wiele dłużej. The
    Economist porównał Francję z USA: “Między rokiem 1970 a rokiem 2000 PKB na
    godzinę pracy wzrósł w USA o 38%, a średnia ilość godziny przepracowanych na
    osobę wzrosła tam o 26%, a więc PKB na osobę powiększył się o 64%. Francuski
    PKB na godzinę pracy wzrósł zaś jeszcze bardziej, bo o imponujące 83%, przy
    czym ilość godziny pracy na osobę zmalała o 23%.” Tak więc konkluzja The
    Economist jest taka, iż “Europejczycy się po prostu cieszą bardziej swym wolnym
    czasem.”

    Jesli chodzi zaś o wyjście z recesji, to znów przyjmuje sie na ogół, iż było
    ono znacznie szybsze w Ameryce (USA) niż w Europie (UE). Faktem jest, iż dzięki
    swej polityce fiskalnej (podatkowej) i monetarnej (pieniężnej) gospodarka
    amerykańska nieznacznie wyprzedziła w tym względnie europejską. Jednakże
    bezpośrednie porównania są mylące, jako iż Europa (UE) oblicza wzrost PKB
    znacznie bardziej konserwatywnie niż Ameryka (USA): statystycy unijni raczej
    pomniejszają (understate) prawdę, a amerykańscy (np. w Ministerstwie Pracy -
    Department of Labor) ją przesadzają (overstate). Co ważniejsze - szybki
    (głównie na papierze) wzrost gospodarczy USA pociągnął za sobą wielkie
    koszta: “Polityka ekonomiczna prowadzona w USA w najbliższej przeszłości
    pozostawiła za sobą poważny brak równowagi ekonomicznej i finansowej, które
    rzuciły wątpliwość na możliwość utrzymania wzrostu gospodarczego Ameryki”
    twierdzi The Economist. “Z pozycji nadwyżki przed rokiem 2000, strukturalny
    deficyt budżetu (rządu federalnego, rządów stanowych i samorządów lokalnych)
    osiągnął w USA prawie 5% PKB, czyli trzy razy tyle co w obszarze Euro. Ameryka
    ma także deficyt rachunku bieżącego (current account) wynoszący 5% PKB, podczas
    gdy obszar Euro ma małą nadwyżkę. Amerykańskie gospodarstwa domowe oszczędzają
    teraz mniej niż 2% ich rozporządzalnego dochodu (disposable income); zaś
    podobne oszczędności w obszarze Euro wynoszą znacznie więcej, bo 12%. Całkowity
    dług konsumencki (gospodarstw domowych) w Ameryce wynosi obecnie 84% PKB, w
    porównaniu do 50% w strefie Euro.”

    Tak więc zadaniem The Economist “USA cierpi od lat na strukturalne deficyty,
    które ograniczą skuteczność i trwanie jego kryptoimperialnej roli w świecie.
    […] Głównym problemem wydaje się być rosnąca zależność od kapitału
    zagranicznego, niezbędnego aby finansować nadmierną prywatną i publiczną
    konsumpcję w USA. Trudno jest przywołać z historii jakieś imperium, które by
    długo wytrzymało tak wielką zależność od pożyczania pieniędzy za granicą.”

    Trusno jest też, w świetle przedstawionych faktów, uznać wyższość modelu
    amerykańskiego nad zachodnioeuropejskim (gównie UE, a także Norwegia i
    Szwajcaria) czy też wschodnio-azjatyckim (Chiny łącznie z Tajwanem i
    Singapurem, Japonia oraz Korea Południowa). Spójrzmy jeszcze raz na aktualne
    (lata 2001-2003) dane uzyskane z takich źródeł jak OECD, Bank Światowy (World
    Bank), MFW (Miedzynarodowy Fundusz Walutowy ) i konserwatywny brytyjski The
    Economist. Otóż: przeciętne trwanie życia w USA wynosi dla mężczyzn ok. 74 lat,
    a dla kobiet 80 lat, zaś w UE odpowiednio ok. 75 lat i 81 lat, i to pomimo
    znacznie mniejszych wydatków (per capita) na leczenie w Unii niż w USA.
    Śmiertelnosc niemowląt wynosi w USA ok. 7 na 1000 żywych porodów, a w UE 5 -
    znów pomimo znacznie mniejszych wydatkow na leczenie w Unii.

    Jeśli chodzi o bezrobocie to w USA jest obecnie (rok 2004) prawie 9 milionów
    bezrobotnych. W tej dziedzinie nie mamy dokładnych danych z UE, a poza tym nie
    są one porównywalne z amerykańskimi ze wzgledu na ostatnie (maj 2004)
    rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje z bardzo wysokim bezrobociem, takie jak
    np. Polska. Niemniej i tak stopa bezrobocia w UE jest tylko niewiele wyższa
    niż w USA (w Stanach ok. 6% a w Unii ok. 8%).

    Deficyt handlowy (trade deficit) USA wynosi obecnie około 550 miliardów USD
    rocznie, zas UE ma dodatni bilans ok. 80 mld rocznie. Deficyt bilansu
    płatniczego (current account deficit) USA to obecnie około 580 mld USD, zaś UE
    ma znów dodatnie saldo: około 41 mld USD (rocznie). Deficyt budżetu (budget
    deficit) USA wynosi około 5% PKB (Produktu Krajowego Brutto), a w UE około
    2.5%, albo odpowiednio około 400 mld USD w USA i około 200 mld USD w UE
    (rocznie). Stany Zjednoczone żyją bowiem od czasów prezydentury Ronalda Reagana
    na kredyt, tak więc dług publiczny USA osiągnął w roku 2002 ponad 50 tys. USD
    na przeciętną amerykańską rodzinę (więcej niż jej roczny dochód netto), czyli
    około 13 i pól tysiąca USD na głowę przeciętnego mieszkańca USA i ponad jedną
    trzecią PKB tego kraju. Same odsetki płacone przez rząd USA, oczywiście z
    podatków ściąganych z obywateli i legalnych rezydentów, są porównywalne z całym
    PKB wypracowanym przez Polskę.

    Ponieważ gospodarstwa domowe w USA wydają obecnie więcej niz zarabiają, a więc
    mają tzw. negatywną stopę oszczędności (przeciętny dług amerykańskiego
    gospodarstwa domowego wynosił pod koniec ubiegłego wieku ponad 100% ich
    przeciętnego rozporządzalnego dochodu ), więc bankructwo grozi w USA zarówno
    państwu jak też i jego obywatelom. Z wyżej wymienionych powodów model
    amerykański wydaje się więc nie być modelem ani wzorcowym, ani też
    przyszłościowym, przez co zmniejsza się radykalnie jego atrakcyjność dla reszty
    świata, a szczególnie krajów wysoko rozwiniętych, w tym więc dla Australii i
    Nowej Zelandii, które także mają bardzo poważne problemy z rosnącym oraz
    praktycznie nie kontrolowanym zadłużeniem zagranicznym.

    Zgadzam się więc z Sarnacką-Mahoney, która porównuje współczesne USA z wieżą o
    złotym czubku, stojąca na glinianych nogach, a szczególnie z Toddem, który w
    roku 1976 przewidział rozpad Związku Radzieckiego, a w roku 2002 nieunikniony
    schyłek potęgi kolejnego supermocarstwa – tym razem Stanów Zjednoczonych, a
    także Galbraithem i Grayem, którzy wskazują na statystyczno-księgowe
    manipulacje zaciemniające prawdziwy obraz amerykańskiej gospodarki. Oczywiste
    wydaje się więc, że amerykański model gospodarki i społeczeństwa nie może być
    dobrym przykładem dla innych krajów, a już szczególnie dla gospodarek znacznie
    uboższych (np. Polska) czy też o znacznie mniejszej skali niż gospodarka USA
    (np. Nowa Zelandia). Nie ulega więc chyba wątpliwości, iż próby wprowadzenia
    rozwiązań ameryk
  • darr.darek Re: PRZYSZŁA ROLA AZJI W GLOBALNEJ GOSPODARCE 27.09.04, 13:45
   Gość portalu: x-person napisał(a):
   > W latach 2030 Chiny mają wyprzedzić USA, a na miejsce trzecie wskoczą Indie.
   > Czyli przyszłość 2030 wygląda tak
   > 1. Chiny
   > 2. USA
   > 3. Indie

   Ble, ble, ble.
   PKB USA - ok. 10.000 mld USD
   PKB Chin - ok. 1000 mld USD
   Czyli w ciągu 26lat Chiny musiałyby mieć wzrost rok do roku 17% wobec 3% w USA.
   Brednia kompletna. Brak wiedzy o ograniczeniach wzrostu i o tym, że biedniejsze
   państwa mogą mieć szybszy wzrost dzięki darmowemu przejmowaniu know-how
   stosowanego przez bogatszych kilka dekad temu.

   • Gość: Kagan Re: PRZYSZŁA ROLA AZJI W GLOBALNEJ GOSPODARCE IP: *.latrobe.edu.au / *.latrobe.edu.au 10.10.04, 07:10
    Wedlug renomowanego i konserwatywnego brytyjskiego "The Economist":
    Ostatni THE ECONOMIST (poczatek pazdziernika 2004) szacuje (special feature:
    analysis of the world economy) ze liczac wedlug parytetu cen (PPP) PKB (GDP)
    Chin Ludowych (ChRL) przekroczyl juz polowe PKB USA, a wiec ChRL sa juz druga
    gospodarka swiata, z PKB o wiele wyzszym niz Japonia czy Niemcy. Pod wzgledem
    realnego PKB Chiny przegonia USA za jakies 10-15 lat. A jesli chodzi o PKB per
    capita, to jest ono w Chinach ok. 5 tys. USD, a wiec wiecej niz w Wenezueli czy
    na Ukrainie, i ok. 50% tego co w Polsce. Pod wzgledem PKB per capita Chiny
    przegonia USA dopiero za jakies 50 lat, ale Polske przegonia szybciej...
    Wedlug tego samego THE ECONOMIST, chinski boom jest jak najbardziej realny,
    oparty na realnych inwestycjach w produkcji, a nie, jak pozorny boom w USA, W.
    Brytanii czy Australii na spekulacji na gieldzie i na rynku nieruchomosci...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka