03.05.13, 15:43
Witam! mam pytanie: czy w przetargu na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów tzw. dzwonów mogę zażądać próbek w postaci dostarczenia 1 szt. takiego dzwonu na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ??? jeśli tak, to w przypadku nie dostarczenia takiej próbki przysługuje mi sankcja uzupełnienia (art. 26 ust. 3)??? I jeszcze jedno pytanie, czy wtedy takie próbki stanowią załącznik do protokołu i muszę je przechowywać również 4 lata czy muszę je zwrócić??? i jeszcze jedna kwestia - jeśli będę musiała je zwrócić to czyj koszt??? czy są jakieś uniwersalne zapisy do SIWZ w tej kwestii ponieważ pierwszy raz będę żądać próbek a przełożony naciska że mają być i chciałabym zrobić wszystko, żeby ten przetarg zrobić solidnie, tak żeby nie mieć później kłopotów.
Z góry dziękuję za odpowiedź:)
Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: PRÓBKI 05.05.13, 09:25
   We wszystkim należy zachować umiar. Jeśli cena takiej próbki jest znacząca, to zamawiający może nie otrzymać w ogóle ofert, gdyż wykonawcy nie będą chcieli dostarczyć tych próbek. Oczywiście możliwość żądania takiej próbki istnieje. Przewiduje to przepis § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Jeżeli próbka nie zostanie dołączona do oferty, wówczas zamawiający powinien wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Próbki stanowią, zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy Pzp, załączniki do protokołu. Należy je przechowywać przez przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Od tej zasady jest wyjątek: Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały (art. 97 ust. 2 ustawy Pzp). Jednak próbki złożonej przez wybranego wykonawcę nie wolno zwracać przed upływem okresu 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Kwestii rozliczeń za przesłanie próbek wykonawcom ustawa nie rozstrzyga, warto więc zastrzeżenie o przesłaniu ich na koszt wykonawców zawrzeć w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, żeby nie budziło to później wątpliwości.
   • jola_g84 Re: PRÓBKI 05.05.13, 19:43
    Dziękuję serdecznie za odpowiedź:) myślałam, że będę musiała czekać do wtorku.
    pozdrawiam serdecznie
  • kwateraglowna.opole Re: PRÓBKI 10.05.13, 15:52
   Ruch to zdrowie, uśmiech to zdrowie!
   Laser Tag zapewni nie tylko to ale i adrenalinę i dobrą zabawę!
   Laserowy paintball - nowość w Opolu!!!
   www.facebook.com/KwateraGlownaOpoleZAPRASZAMY
  • rainbowdash2008 PRÓBKI nowe pytanie 31.08.13, 10:47
   witam
   wymagaliśmy złożenia próbek w ofercie, przetarg miał 5 zadań, w jednym wymagane były próbki
   otrzymaliśmy 14 kopert (w tym 5 na zadanie gdzie wymagano próbek) i 5 pudełek próbek
   oferty odczytano na publicznym otwarciu ofert
   natomiast próbki z zachowaniem anonimowości miały być ocenione przez odrębną komisję 2 dni później.
   Przy otwarciu ofert w jednym z kartonów znaleziono dodatkową ofertę!! innej firmy, której nie odczytano na publicznym otwarciu.
   Czy postępowanie należy unieważnić, czy odrzucić ofertę, z uwagi na niezgodność złożenia zgodnie z siwz - wymagano złożenia próbek w odrębnym opakowaniu.
   Zamawiający mając 5 ofert na zadanie dot. próbek i 5 kartonów, nie miał świadomości, iż w kartonie znajdzie się jeszcze jedna oferta
   • kancelariazp.pl Re: PRÓBKI nowe pytanie 03.09.13, 20:00
    Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dostarczenie zamawiającemu oferty w taki sposób, aby zamawiający wiedział o jej istnieniu. Skoro wykonawca nie wykazał należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, to nie może stanowić to okoliczności obciążającej zamawiającego. Zamawiający nie miał również obowiązku otwierać kartonów z próbkami podczas publicznego otwarcia ofert. Zamawiający ma bowiem wyłącznie obowiązek odczytać informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Informacje, o których mowa w ust. 3 są w posiadaniu zamawiającego, a informacje, o których mowa w ust. 4 zamawiający odczytuje z treści oferty.
    Wykonawca nie ujawnił w dostateczny sposób faktu złożenia oferty zamawiającemu w wyznaczonym terminie. Tym samym zamawiający powinien uznać, że oferta nie została złożona.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka