Dodaj do ulubionych

usługi zdrowotne

16.04.08, 21:53
Bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienia:

1. W poradniku PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych) mowa jest o tym, że wiele usług kupowanych w ramach
realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych (np. realizacja w szkołach programów profilaktycznych
adresowanych do dzieci i młodzieży,zajęcia socjoterapeutyczne, grupy
wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym) "może być
traktowanych jako usługi zdrowotne i w związku z tym można je
kupować z wolnej ręki". Nigdzie (także w słowniku CPV) nie mogę
znaleźć szczegółowego opisu tej kategorii usług (z art.5 pzp)- CPV
85100000-0 czy 85000000-9 czy 85140000-2 czy jakiś inny kod?

2. Czy wydając w ciągu roku 1 500 000 zł na około 150 programów
profilaktycznych, edukacyjnych, socjoterapeutycznych, realizowanych
w różnych szkołach, świetlicach, klubach, na obozach mogę je kupować
nie stosując przepisów pzp (w trybie art. 4.8)? Cena żadnego z nich
nie przekracza 14 tysięcy euro, kupuję je u różnych wykonawców, ale
wszystkie służą realizacji jednego, uchwalanego corocznie przez Radę
Gminy Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Czy obowiązuje sumowanie wartości zamówień w ramach "kategorii"?
(podobno tak, ale nigdzie nie mogę znaleźć wyczerpującej definicji
tego pojęcia). Czy te wszystkie programy powinny być traktowane jako
jedna kategoria a ich wartość zsumowana? Jeśli tak, to pozostałaby
jedynie forma "z wolnej ręki", bo tylko ona umożliwia uwzględnianie
cech wykonawcy (w tej materii jest to bardzo istotne, nie cena jest
ważna a jakość realizacji, doświadczenie, jakość proponowanych
programów).
Z góry dziękuję serdecznie za pomoc.
Obserwuj wątek
  • forforum Re: usługi zdrowotne 22.04.08, 20:41
   Czy brak odpowiedzi spowodowany jest brakiem precyzji w moim
   zapytaniu? Bardzo chętnie uzupełnię (numery CPV zmieniły się po
   przekopiowaniu z jakiejś strony w numery telefonów - przepraszam,
   powinnam je przepisać a nie kopiować).

   Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytania.
  • kancelariazp.pl Re: usługi zdrowotne 25.04.08, 15:04
   Niestety w kwestii kodów CPV posiadamy za mało informacji co do
   zakupowanych programów.
   Kody, które mogłyby – naszym zdaniem - ewentualnie pasować, to np.:
   - w zależności od tego, kto będzie świadczył te usługi: Różne usługi
   w dziedzinie zdrowia
   85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny
   85141100-0 Usługi świadczone przez położne
   85141220-7 Usługi doradcze świadczone przez pielęgniarki
   - 85312320-8 Usługi doradztwa (w ramach Usług opieki
   społecznej nieobejmujących miejsc noclegowych)
   - 85322000-2 Program działań na rzecz gmin (w ramach usług
   społecznych)
   W zależności jednak od szczegółów dotyczących realizacji zamówienia,
   kody te mogą być jednak inne. Radzimy skontaktować się z PARP,
   która – jako autor wskazanego z zapytaniu poradnika - na pewno ma
   uzasadnienie dla wskazanego w nim rozwiązania.

   Jeżeli zaś chodzi o szacowanie wartości zamówienia i „sumowanie”, to
   wielokrotnie wypowiadaliśmy się już na ten temat na Forum (patrz
   np.: forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?
   f=921&w=69250050&a=69448501).

   Generalnie jednak w aktualnym stanie prawnym nie ma konieczności
   sumowania w ramach kategorii (czyli tzw. agregowania).

   Szacując wartość poszczególnych zamówień sprawdzamy, czy w ramach
   planowanych zamówień nie ma takich, które mogłyby zostać uznane za
   zamówienia udzielane w częściach lub powtarzające się okresowo - w
   takich wypadkach należy wartość tych poszczególnych zamówień
   zsumować. Jeśli zaś nie zachodzą ww. przesłanki – zamówienia
   traktujemy osobno.

   Przesłanki do uznania zamówienia za zamówienia udzielane w częściach
   lub powtarzające się okresowo to:
   - przedmiot zamówienia stanowią przedmioty/czynności powiązane ze
   sobą celowościowo/przedmiotowo, tj. służą osiągnięciu jednego
   spójnego celu
   - są dostępne u jednego wykonawcy, tj. zakres przedmiotu zamówienia
   obejmuje świadczenia/dostawy
   realizowane w ramach zwykłej działalności przez podmioty do których
   potencjalnie kierowane jest zamówienie.

   Dopiero łączne zaistnienie obu ww. przesłanek wskazuje na
   konieczność zsumowania wartości planowanych zamówień.

   Pozdrawiamy
   Zespół Ekspertów
   Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka