10.03.04, 23:04
argonka 08.03.2004 10:37


Witam Państwa, które wychowują dziecko z wadą słuchu.
Jestem osobą niesłyszącą. Uważam, że nie warto podać dziecka implantu
słuchowego. Jest stresująca dla dziecka. Części implantu będzie wymienić po 8
lat, będziecie musieli płacić dodatkowo. To jest ogromne koszty. Dla lekarzy
jest interes. Implant słuchowy nie nawraca świetny słuch, czeka tyle
pracy.Warto polecam książkę "Maska dobroczynności", ta mówi o losie osób
niesłyszących w USA, nawet implancie słuchowego. Jest bardzo dobra.
Radzę , aby dziecko nosiło aparat słuchowy, gdyż jest bezpieczne. Może
wymienić
po 5 lat.Aparat jest tańszy i bezpieczny.
Wiem, że rodzice pragną, aby dzieci słyszą. To jest niemożliwe.
Nie słyszę od urodzenia.
Obserwuj wątek
  • dalmag Re: implant 10.03.04, 23:06
   monic73 08.03.2004 19:15
   Cześć!Szanuję twoje zdanie na temat implantów,ale co mają zrobić
   rodzice,których dziecko nie ma reakcji bądż są ale znikome w aparatach
   słuchowych??Przecież lepiej chyba żeby docierały do takiego dziecka jakieś
   dżwięki niż wcale.Co do pracy to w każdym przypadku trzeba jej dużo włożyć,żeby
   coś osiągnąć-nie ważne czy to dotyczy noszenia przez dziecko aparatów,czy
   implantu.Myślę,że wszyscy rodzice dzieci z wadami słuchu zdają sobie sprawę z
   tego,że żaden aparat ani implant nie zastąpi normalnego słuchu,ale dla dzieci
   jest to niesamowita szansa..A w jakim sensie piszesz,że implanty nie są tak
   bezpieczne jak aparaty.Przyznam,że moja wiedza na ten temat jest dośc
   ograniczona,ponieważ moja 8 letnia córka z sukcesem korzysta z aparatów
   cyfrowych i o implantach nawet nie pomyslałam.Ale wiem,że wiele osób
   skorzystałoby z Twojej wiedzy i spostrzeżeń.Odezwij się jeszcze na
   tymforum.Pozdrawiam.Monika
  • dalmag Re: implant 10.03.04, 23:25
   Witam Cię na naszym forum, argonka. Czy możesz napisać skąd jesteś?
   JA zdaję sobie sprawę, że implant to duża ingerencja w organizm.Cały czas
   zastanawiam się czy podjąć to ryzyko i poddać moją córeczkę operacji wszczepu,
   ale czytałam też wiele pozytywnych opinii od osób, które zdecydowały sie na
   wszczep pod adresem www.ifps.org.pl/slimaczek/index.html . Wynika z
   tego,że jest on naprawdę bardzo pomocny w rozwoju mowy u dzieci niesłyszacych.
   Być może gdybyśmy oboje z mężem byli głusi inaczej patrzylibyśmy na to,a tak
   mimo woli bardzo chcemy, aby nasze dziecko było do nas podobne, aby mogło sie
   porozumieć z otaczającym je światem. Oczywiście jeżeli sama tego nie zechce nic
   nie poradzimy, ale chcielibyśmy choć w pewnym sensie przyblizyć jej nasz świat.
   • argonka Re: implant 11.03.04, 08:22
    Witam Was!!!
    Rozumiem wasze problemy. Ja nie chciałam podać operację implantu słuchowego.
    Nie da rozwiązywania, aby słyszała świetnie. Będę czuła jak robot. Istnieje
    ryzyko przy operacji, łatwo spowodować nierównowagę. Czasami ciało może
    odrzucać implant. To była strata. Wiesz, że środowisko z wadą słuchu są
    przeciwni operację. A lekarze nie pytali środowiska z wadą słuchu, czy chcą
    mieć. Niesłyszący nie maja głosu do rządzenia.
    Państwo myślą, że po operacji dziecko będzie słyszał. to jest koniec. To jest
    nie prawda. Po 7-8 lat implant zużywa, trzeba wymienić części. Cześci kosztuje
    jak samochód. Wy będziecie płacić. Myślę, że 18- latek ma pomyśleć, czy chce
    mieć implantu. A nie rodzice postanowili rozwiązywać za dziecka.
    Pochodzę z słyszacej rodziny. Mój tatuś chciał, aby ja miałam operację.
    Dowiedział u jasnowidza, on poradził, że nie warto mieć operację, gdyż mam
    uszkodzony nerw. Doradził, aby posysłać mnie do przeszkola dla niesłyszących.
    Warto czytać artykuł na www.nieslyszacy.pl i www.slabolyszacy.pl.
    • argonka Re: implant 11.03.04, 08:32
     Przesyłam artykuł
     "Po głuchoniemsku


     Językoznawca nazwie głuchym człowieka, który w naturalnym procesie nabywania
     języka, trwającym kilkadziesiąt pierwszych miesięcy życia, otrzymał pewien
     język wizualno-przestrzenny (inaczej: migowy), a nie foniczny.

     W potocznym natomiast rozumieniu głusi to ludzie z ograniczeniem słuchu, a więc
     niedosłyszący, ogłuchli lub głusi prelingwalnie (w rozumieniu lingwistycznym).
     Na przecięciu tych dwu zbiorów sytuować wypada populację Głuchych - mniejszość
     językową i kulturową wewnątrz słyszącej większości (warto pewnie pisać jej
     nazwę wielką literą). Nie wszyscy głusi są Głuchymi. Z drugiej strony niejeden
     słyszący (dziecko głuchych) poczuwa się do bycia Głuchym.

     Od zarania dziejów ludzie z ograniczeniem słuchu żyli na marginesie
     społeczności słyszących. Powodem była bariera komunikacyjna. Głuchy nie słyszał
     ani nie mówił. Z głuchym nie było kontaktu, zupełnie jak z upośledzonymi
     umysłowo. Owa bariera rodziła dyskryminację głuchych, jako ograniczonych - tym
     dotkliwszą, że dotyczyła indywiduów. Nigdzie bowiem głusi nie stanowili zwartej
     populacji.

     Burzenie bariery rozpoczęło się w szesnastowiecznej Hiszpanii. Dwa wieki
     później we Francji i w Niemczech, a potem w Polsce powstały pierwsze publiczne
     szkoły dla głuchych. Celem edukacji było nauczenie głuchych mowy, czyli
     umiejętności, której faktycznie nie mieli. Pierwsze dekady XIX wieku przyniosły
     we Francji istny wysyp głuchych inteligentów, a nawet intelektualistów. Potem
     jednak wszystko wróciło do dawnej normy.
     Pierwsi nauczyciele głuchych pojmowali ową barierę komunikacyjną opacznie.
     Sądzili, że głuchy to istota upośledzona, kaleka, wręcz półczłowiek - bo
     niemający tego, co odróżnia nasz gatunek od reszty świata zwierzęcego: języka.
     Trzeba zatem dać mu język - dla jego dobra, choćby na siłę. Co gorsza, język i
     mowę uznano bezzasadnie za jedno i to samo. Edukacja głuchych nastawiona więc
     była od początku na przywrócenie nieszczęsnym utraconego jakoby skarbu, jakim
     jest mowa. I oto jesteśmy u źródeł doktryny oralizmu, która skierowała
     nauczanie głuchych na ślepy tor: głuchy ma mówić; głuchy ma czytać z ust;
     głuchy nie ma prawa porozumiewać się inaczej.

     W paryskiej szkole Augusta Bébiana czy w warszawskim Instytucie Głuchoniemych
     księdza Jakuba Falkowskiego (założonym przezeń w 1817 roku) uczyli także głusi
     nauczyciele - nie po francusku i nie po polsku, tylko "po głuchoniemsku". Ale w
     historii edukacji głuchych był to odosobniony, trwający kilkadziesiąt lat
     epizod. Zatriumfował oralizm - doktryna niezwykle żywotna, przynajmniej w
     Polsce.

     Z punktu widzenia lingwisty wszystko wygląda inaczej. Istota ludzka rodzi się z
     naturalnym otwarciem na język. Nie mają racji ani natywiści, którzy już w
     antyku uważali, że język jest wrodzony, ani ich oponenci, którzy utrzymują, że
     umiejętności językowe są produktem wychowania. Niemowlę przynosi na świat pewną
     wrodzoną dyspozycję. Szkoła Noama Chomskiego rozwija od kilku dekad koncepcję
     UG, czyli Gramatyki Uniwersalnej - pewnego schematu "języka w ogóle". To
     właśnie ów uśpiony język-schemat drzemie w główce niemowlęcia. Niemowlę
     słyszące rozwija się wśród mowy, słucha i słyszy. To prawdziwy cud, że
     kilkanaście miesięcy owego zanurzenia w teksty tworzy istotę rozumiejącą i
     mówiącą - istotę z pierwszym językiem (pierwszy język to ten, który nabywamy
     automatycznie, bez udziału woli, od otoczenia).

     Głuche niemowlę niczym się nie różni od słyszącego. Ono też ma UG w głowie. Ono
     również czeka na teksty. Jeśli jednak rodzice słyszą, maleństwo tekstów się nie
     doczeka. Matka i ojciec mówią bowiem do niego, a ono nie słyszy. Kiedy minie
     sześć miesięcy, włącza się sygnał alarmowy. Może i bez lekarza rodzice postawią
     diagnozę: głuchota. To koniec... A zarazem początek wielkiego nieszczęścia,
     jakim jest edukacja oralna.

     Oto lekarz-diagnosta śle dziecko głuche do logopedy, żeby je nauczył mówić. Ono
     tymczasem nie ma języka, którego wyrażenia miałoby artykułować. Komunikacja
     językowa tego dziecka zacznie się, być może, dopiero wtedy, gdy w przedszkolu
     specjalnym lub w szkole dla głuchych zamiga do niego niesłyszący rówieśnik. Ale
     wówczas jest już za późno. Takie dziecko nigdy nie dostanie pierwszego języka.
     Polski foniczny, który oferuje mu szkoła, to język drugi, obcy.
     Niejedna matka kalekiego dziecka podejmie ciężki, wieloletni trud sztucznego
     uczenia go mowy. W jednym czy dwóch miejscach w Polsce podsuną jej efemeryczną
     technikę fonogestów. To wymuszanie mowy czasem się udaje. Inni rodzice, którzy
     chcą, aby dziecko odzyskało słuch (choć przecież nie miało go nigdy), wysyłają
     je na kosztowny zabieg implantacji. Nikt im jednak przedtem nie powie, że
     zoperowane dziecko i tak pozostanie prelingwalnie głuche, że implant nie
     stanowi protezy języka, że czworo na pięcioro implantowanych dzieci ląduje w
     szkole dla niesłyszących.

     Głuche dziecko może mieć szczęście urodzić się w rodzinie niesłyszącej. Jego
     Gramatyka Uniwersalna, pod naciskiem migania rodziców, przekształca się
     błyskawicznie w język pierwszy. Są dowody, że naturalne nabywanie języka
     migowego dokonuje się tak samo jak opanowywanie języka fonicznego. Głuche
     dziecko głuchych rodziców nie jest żadnym językowym inwalidą. Przeciwnie,
     rozwija się emocjonalnie i intelektualnie w tym samym tempie co dziecko
     słyszące. Gdy idzie do szkoły (tej dla głuchych, rzecz jasna), społecznie jest
     dobrze przygotowane do kontaktu z migającymi, lingwistycznie zaś - otwarte na
     drugi język, czyli polszczyznę.
     Bywa, że język migowy jest pierwszym językiem słyszącego dziecka rodziców
     głuchych.

     Jest wiele różnych języków migowych. Każdy z nich, tak jak języki naturalne, ma
     słownik i gramatykę (zbiór reguł budowy nowych słów, wyrażeń, zdań), która
     różni się od gramatyk języków fonicznych. Komunikat migowy nie jest linearny,
     tylko przestrzenny. Budowanie zdania przypomina odgrywanie sceny w
     przedstawieniu lalkowym. W artykulacji biorą udział rozmaite części ciała:
     dłonie, ręce, głowa, twarz, tułów, a nawet narządy mowy. Dla głuchego język
     foniczny jest bardzo trudny, zarówno jako ów niby-pierwszy dla dziecka
     słyszących, jak i jako drugi dla dziecka głuchych.

     W Polsce oralistyczna szkoła dla niesłyszących od dwóch stuleci (od śmierci
     księdza Falkowskiego, który nie był oralistą) uczy głuche dziecko od razu
     języka fonicznego. Dla części dzieci jest to w ogóle pierwszy język, a
     pierwszym on być nie może, bo się go sztucznie uczy. Szkoła oralistyczna uczy w
     języku fonicznym, czyli obcym. Język migowy, rodzimą mowę ucznia, toleruje się
     co prawda, ale go nie rozwija. Nie ma lekcji Polskiego Języka Migowego (PJM),
     głównie dlatego, że nie znają go nauczyciele. W oralistycznej szkole kadra
     wcale nie musi biegle migać; jeśli miga, to nie w PJM, tylko w Systemie
     Językowo-Migowym, który jest wizualno-przestrzenną odmianą polszczyzny (a
     jeszcze niedawno nie migało się w ogóle). Wyniki nauczania są znacznie gorsze
     niż w szkołach masowych, a szanse życiowe abiturienta nie dadzą się w ogóle
     porównać z tymi, jakie mają słyszący.

     Oralistyczna szkoła dla głuchych staje się w świecie przeżytkiem. W Polsce,
     niestety, ten model edukacji jest modelem jedynym, aprobowanym przez oficjalną
     surdopedagogikę i resort edukacji. Niemal wszystkie szkoły dla głuchych uczą
     tak, jak opisałem wyżej. Z lingwistycznego punktu widzenia jest to fatalne, tak
     jak fatalne są rezultaty tego nauczania.

     Idea dwujęzyczności w edukacji głuchych opiera się na założeniu, że głuche
     dziecko musi dostać najpierw język migowy (to zresztą lingwistyczna
     oczywistość). Dopiero na tej podstawie budować można nauczanie języka obcego,
     czyli polszczyzny. Rodzinę słyszącą, w której przyjdzie na świat głuche
     dziecko, trzeba szybko skontaktować z innymi głuchymi, pomóc wejść w język
     migowy - tak aby od pierwszych lat życia dziecka miała miejsce skuteczna
     k
     • argonka Re: implant 11.03.04, 08:40
      cdn "Po głuchoniemsku"
      Idea dwujęzyczności w edukacji głuchych opiera się na założeniu, że głuche
      dziecko musi dostać najpierw język migowy (to zresztą lingwistyczna
      oczywistość). Dopiero na tej podstawie budować można nauczanie języka obcego,
      czyli polszczyzny. Rodzinę słyszącą, w której przyjdzie na świat głuche
      dziecko, trzeba szybko skontaktować z innymi głuchymi, pomóc wejść w język
      migowy - tak aby od pierwszych lat życia dziecka miała miejsce skuteczna
      komunikacja. Potem, w przedszkolu i szkole, nie może być żadnych barier
      komunikacyjnych. Cała kadra - od nauczycieli po kucharki i woźnych - musi migać
      biegle. Wtedy dzieci rozwiną najpierw swój język rodzimy, czyli migowy. W tym
      języku będą się uczyć matematyki, historii i biologii. Równocześnie powoli będą
      poznawać mowę słyszącej większości - najpierw jej odmianę pisaną, jedyną
      dostępną ich zmysłom. Na mowę przyjdzie czas w trzeciej kolejności. To
      oczywiście konieczne, bo większość słysząca przecież nie miga.

      Edukacja dwujęzyczna, którą w Polsce wdrożyło tylko kilka szkół, stanowi
      podstawę nauczania głuchych w wielu krajach świata, na przykład w Szwecji,
      Stanach Zjednoczonych, Holandii, Francji, a nawet w maleńkiej Estonii. Głuche
      dziecko, którego rodzice wybrali szkołę masową, chodzi tam w miarę potrzeby z
      tłumaczem. Głuchy abiturient nie odbiega poziomem intelektualnym od słyszących.
      W Stanach Zjednoczonych działa od kilkunastu lat Uniwersytet Gallaudeta -
      wyższa uczelnia głuchych, gdzie studenci słyszący przyprowadzają na zajęcia
      tłumaczy. Szkół oralistycznych jest coraz mniej. W roku 2001, na kongresie w
      Brisbane, Światowa Federacja Głuchych potępiła praktyki oralistyczne jako gwałt
      na kulturze. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość polskich Głuchych to edukacja
      bilingwalna.

      Kilkuletnie zaangażowanie Uniwersytetu Warszawskiego w problematykę komunikacji
      niesłyszących nie spotkało się z najmniejszym odzewem ze strony nauczycieli
      specjalistycznych szkół. Paradoksalnie, w pracach zespołu naukowego
      uczestniczyli aktywnie ich głusi uczniowie, a studenci w szkołach bywali
      regularnie, także po to, by pomóc czasem głuchym przyjaciołom. Ci nauczyciele,
      którzy się włączyli, byli albo głusi, albo dwujęzyczni. Zwykli nauczyciele po
      prostu nie widzą powodu, by uczyć inaczej, niż nauczono ich na studiach. Piękny
      wyjątek to Instytut Głuchoniemych w Warszawie, który od dekady jest pionierem
      dwujęzyczności. Jego dyrekcja zatrudnia głuchych nauczycieli, pielęgnuje
      kontakty ze światowymi ośrodkami edukacji niesłyszących, troszczy się o
      przyszłość absolwentów.

      Do dwujęzyczności jeszcze w Polsce daleko. Ale w roku 1998 na Wydziale
      Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a potem na Wydziale Psychologii
      wprowadzono lektorat PJM. Udało się wykształcić sporą grupę osób, z którymi
      Głuchy zdoła się porozumieć. Część uczestników lektoratu zasiliła zespół
      naukowo-badawczy. Część uczy PJM w Instytucie Języka Polskiego, wychodząc
      naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu studentów. To właśnie zainteresowanie
      młodzieży pozwala żywić nadzieję, że era oralizmu w Polsce dobiegła końca.
      Wkracza oto w świat pokolenie tych, którzy będą propagować idee dwujęzyczności
      i dwukulturowości.

      Marek Świdziński jest profesorem w Instytucie Języka Polskiego, gdzie kieruje
      Zakładem Językoznawstwa Komputerowego. Zajmuje się przede wszystkim lingwistyką
      formalną i informatyczną. W ostatnich latach pracował wraz z grupą studentów
      polonistyki nad opisem gramatycznym Polskiego Języka Migowego (w ramach grantu
      KBN). Napisał między innymi podręcznik akademicki "Składnia współczesnego
      języka polskiego" (wspólnie z Zygmuntem Salonim) i "Gramatykę formalną języka
      polskiego". Jego hobby to muzyka (W. A. Mozart, J. Haydn, A. Vivaldi), limeryki
      i historia polityczna.

      Źródło: "Charaktery" - Magazyn psychologiczny dla każdego, nr 07/2003,
      charaktery.onet.pl
      Autor: Marek Świdziński

    • e-tron Re: implant 11.03.04, 08:39
     Wiesz, że środowisko z wadą słuchu są
     > przeciwni operację. A lekarze nie pytali środowiska z wadą słuchu, czy chcą
     > mieć. Niesłyszący nie maja głosu do rządzenia.
     > Państwo myślą, że po operacji dziecko będzie słyszał. to jest koniec. To jest
     > nie prawda. Po 7-8 lat implant zużywa, trzeba wymienić części. Cześci
     kosztuje
     > jak samochód. Wy będziecie płacić. Myślę, że 18- latek ma pomyśleć, czy chce
     > mieć implantu. A nie rodzice postanowili rozwiązywać za dziecka.

     Środowisko ludzi z wadą słuchu jest bardzo hermetyczne, większość jest
     zwolennikami migania i zamyka się w swoim kręgu. Trudno pytać ludzi
     niesłyszących o to czy można wszczepiać implanty innym, to tak jakby pytać
     ludzi chorych na serce, czy warto wszczepiać rozruszniki serca. W wieku 18 lat
     może byc już za późno na implant, gdyz największe rezultaty daje założenie go w
     jak najmłodszym wieku, kiedy kształtuje się m. in. aparat mowy. Z tego co się
     orientuję , to co kilka lat wymienia się nie cały implant, ale tylko procesor
     mowy i nie wiąże się to z ponowną operacją. A koszty są dużo większe niż
     aparaty słuchowe i niestety dla osób,które nie reagują prawidłowo w aparatach,
     implant to jedyny ratunek żeby słyszeć.
     Adam
     • argonka Re: implant 11.03.04, 08:47
      Artykuł "Prof. Henryk Skarżyński wprowadza w błąd czytelników"
      2004-01-06 19:06:14 / Publikacja
      W nr. 11 "Przeglądu" z 12 marca br. ukazał się wywiad z profesorem Henrykiem
      Skarżyńskim, dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
      który znany jest szeroko - nie tylko w świecie lekarskim - ze swojej
      działalności na polu "przywracania słuchu" głuchym. Ten wywiad zbulwersował
      niesłyszących.

      Oto kilka cytatów z tej rozmowy, wprowadzających w błąd
      czytelników "Przeglądu", a nas w zdumienie i oburzenie. O zmyśle słuchu: "(...)
      jest podstawą rozwoju inteligencji, a więc rozwoju mowy i opanowania języka.
      Słuch zapewnia nam nasze własne, wewnętrzne myślenie." Jak myśli człowiek
      niesłyszący? "(...) zapewne myśli w taki sposób, w jaki się porozumiewa. Można
      porównać jego myślenie do pisma obrazkowego." O języku migowym: "Jeśli ktoś nie
      mógł się nauczyć języka mówionego, nie miał aparatu, nie przeprowadzono
      operacji, ważne jest, żeby znał jakikolwiek język." O implantach: "To one
      pozwoliły na przywrócenie zmysłu słuchu. Ktoś, kto ma obustronną głuchotę i nie
      może skorzystać z aparatu słuchowego, jest teraz poddawany operacji. Wtedy
      wszczepiony implant ślimakowy zastępuje ucho wewnętrzne i przywraca słuch."
      L.D.

      (...) W rozmowie tej profesor podkreślił, że słuch jest podstawą rozwoju
      inteligencji i zmysłem decydującym o niej, co nie jest prawdą. Z wypowiedzi
      profesora wniosek jest taki, że członkowie środowiska niesłyszących nie mają
      inteligencji. Zastanawiam się, na podstawie jakiej teorii, jakich badań podaje
      te informacje. Załóżmy, że, tak jak powiedział profesor, słuch decyduje o
      rozwoju inteligencji. Co w takim razie z ludźmi niesłyszącymi, którzy skończyli
      studia bądź właśnie studiują? Chodzi tu o osoby, które w ogóle nie słyszą i
      posługują się językiem migowym. Jest wielu takich magistrów, którzy pracują w
      placówkach oświatowych i nie tylko, biorą czynny udział w życiu naukowym, robią
      doktoraty. Czy te osoby nie mają inteligencji? Czy z powodu głuchoty ich
      inteligencja nie rozwinęła się? Zrobiono szereg badań nad inteligencją
      niesłyszących. Te badania pokazują, że to język, operowanie pojęciami, a nie
      słuch mają wpływ na rozwój inteligencji. Nie jest również powiedziane, że
      chodzi tu o język werbalny, tu chodzi o język w ogóle, czyli również migowy. W
      wielu badaniach porównywano inteligencję dzieci głuchych rodziców głuchych
      (DGRG) z dziećmi głuchymi rodziców słyszących (DGRS). Okazało się, że ci
      pierwsi, czyli DGRG mieli wyższe wyniki w porównaniu z DGRS. Wynika z tego, że
      rodzice głusi, dzięki wczesnej komunikacji w języku migowym, dostarczają swoim
      dzieciom bazę językową, która prowadzi do rozwoju wiedzy ogólnej i do
      osiągnięcia bardziej zaawansowanych poziomów myślenia.

      Język migowy jest efektywnym systemem komunikacyjnym, który pozwala na wymianę
      informacji między rodzicem a ich głuchym dzieckiem i który pozwala tym dzieciom
      rozwijać lepszą kompetencję językową niż dzieciom głuchym wychowanym w
      środowisku oralnym. DGRG od chwili narodzin, dzięki językowi migowemu otrzymują
      przekaz skierowany do kanałów wizualno-motorycznych, czego brak jest głuchemu
      dziecku w środowisku oralnym. Podobne badania robiono nad myśleniem
      abstrakcyjnym, w których wyższe wyniki uzyskały DGRG (Sisco i Anderson 1980;
      Kushe 1983; Zwiebel 1987). Informacje podane przez prof. Skarżyńskiego, takie
      jak ta, że słuch zapewnia ludziom wewnętrzne myślenie, czy że brak słuchu
      zmniejsza możliwości komunikowania się i poznawania świata, są sprzeczne z
      wynikami wielu badań oraz z rzeczywistością. Przecież my, ludzie głusi też
      mówimy w myślach, myślimy obrazowo, mamy bogatą wyobraźnię. U prof. H.
      Skarżyńskiego zauważa się podejście tylko i wyłącznie biomedyczne, czyli "co
      zepsute należy naprawić". Jeśli dziecko nie słyszy, to należy wszczepić
      implant. Nie bierze się pod uwagę konsekwencji biopsychospołecznych dla
      operowanego. Nieprawdą jest, że po operacji wszystko będzie "okay". Mam kilku
      znajomych, którzy są po wszczepieniu implantu u prof. Skarżyńskiego i którzy
      tak naprawdę to nie mogą znaleźć sobie miejsca w tym nowym świecie słyszących.
      Wewnętrznie, psychicznie nadal czują się głusi. Pozostali nadal w środowisku
      niesłyszących i żałują, że poddali się operacji. Wszczepiony implant jest dla
      nich przeszkodą, muszą uważać, unikać niebezpiecznych sytuacji takich jak np.
      uderzenia w miejsce, gdzie był wszczepiony implant, a niektórzy go nawet na co
      dzień nie używają, tylko odkładają ten transmiter na półkę. Jest wiele osób,
      którym obiecywano, że po wczepieniu implantu będą słyszeć. Okazało się, że po
      długiej rehabilitacji nie ma efektów, że odbierają tylko dźwięki, ale treści
      nie.

      Na pytanie, czemu poddali się operacji, odpowiedź brzmi - rodzice. Warto
      zapytać, czy jest to problem rodziców czy dziecka?

      Kto powinien mieć wpływ na decyzję o operacji? Wiadomo, że za dwulatka decydują
      rodzice, ale czy tak powinno być? Czy za osobę dorastającą też powinni
      decydować rodzice? Uważam, że psycholodzy, którzy współpracują z prof.
      Skarżyńskim w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu powinni zdawać sobie
      sprawę z wszystkich konsekwencji biopsychospołecznych i zapobiegać im. Wiadomo,
      że po operacji słyszy się tylko dźwięki, których pacjent jeszcze nie odróżnia,
      nie zna ich, wtedy potrzebna jest rehabilitacja i to codzienna, aby naprawdę
      były efekty. W wielu przypadkach efekty operacji i rehabilitacji nie są tak
      spektakularne jak to zwykle mówi prof. Skarżyński. Zwłaszcza, że ostatnio
      Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu po dokonaniu operacji proponuje zajęcia
      rehabilitacyjne tylko raz na 2 tygodnie. Nie rozumiem, po co reklamuje się
      implanty, robi się nadzieje operowanym i ich rodzicom, jeśli nie zapewnia się
      później optymalnej rehabilitacji. Ogólnie rzecz biorąc rozmowa z prof.
      Skarżyńskim w "Przeglądzie" wprowadza czytelników w błąd. Chodzi tu o tych
      czytelników, którzy nie mają żadnych informacji na temat osób niesłyszących.
      Czytając wypowiedź profesora mogą oni wywnioskować, że głuchy to ktoś gorszy,
      że to osoba nie mająca inteligencji, nie rozwijająca się pod względem
      psychicznym, nie radząca sobie w różnych sferach życia, że trzeba zrobić
      wszystko, żeby przestała być głucha, bo inaczej będzie stracona. Ludzie tym
      bardziej wierzą w te opinie, że wypowiada je profesor, osoba która otrzymuje
      wiele nagród na polu naukowym, myślą: "O, wypowiada się ekspert; ach to tak
      wygląda świat niesłyszących!" Dzięki takim publikacjom, jak rozmowa z
      profesorem Skarżyńskim rodzą się stereotypy, uprzedzenia do osób niesłyszących.
      Co można zarzucić profesorowi? Brak tolerancji i obiektywizmu oraz brak podstaw
      psychologii (a na ten temat profesor się wypowiadał, ja nie kwestionuję jego
      kwalifikacji medycznych).

      Czym tak naprawdę różni się osoba głucha od słyszącej? Niczym. Ma tak samo jak
      osoby słyszące swoje wartości moralne, poglądy na życie, politykę, uczucia,
      itd. Więc czym się różni? Tym, że nie słyszy! Tak, ale prowadzi życie
      towarzyskie, tańczy, uprawia sport, stawia sobie cele, realizuje swoje plany,
      zdobywa wykształcenie i wiedzę.
      Anna Gronowska

      niesłysząca studentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Akademii Podlaskiej w
      Siedlcach oraz społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii
      Społecznej w Warszawie

      Świat Ciszy - wrzesień/pażdziernik 2001


     • argonka Re: implant 11.03.04, 09:05
      Chcę zapytać Adama, czy wiesz o środowisku niesłyszących, czy spotkałeś osobę
      niesłyszącą na żywo? Jak nawiązywałeś konktat z osobę niesłyszącą? Może
      wystydzisz środowiska z wadą słuchu. Uważam,że nie miałeś racji o tym. Jeżeli
      straciłeś słuch, czy chciałbym podaać operację implantu słuchowego?
    • grzes_b Re: implant 18.03.04, 15:30
     Witam

     argonka napisała:
     > Witam Was!!!
     > Rozumiem wasze problemy. Ja nie chciałam podać operację implantu słuchowego.
     > Nie da rozwiązywania, aby słyszała świetnie. Będę czuła jak robot. Istnieje

     To jest dziecinne myślenie. Tak samo jak wstyd przed noszeniem okularów albo
     aparatów słuchowych.
     Jeśli komuś urwie nogę i może chodzić dzięki protezie ale sie wstydzi i woli
     siedzieć na wózku albo w domu - to jego sprawa ale ja uważam, że taki człowiek
     jest po prostu głupi.

     > ryzyko przy operacji, łatwo spowodować nierównowagę. Czasami ciało może
     > odrzucać implant.

     Ryzyko wystąpienia szkodliwych powikłań podczas przeprowadzania tego typu
     opercaji jest bardzo małe.

     > To była strata. Wiesz, że środowisko z wadą słuchu są
     > przeciwni operację. A lekarze nie pytali środowiska z wadą słuchu, czy chcą
     > mieć. Niesłyszący nie maja głosu do rządzenia.

     Nikt nikogo nie zmusza do poddania się wszczepieniu implantu.

     > Państwo myślą, że po operacji dziecko będzie słyszał. to jest koniec. To jest
     > nie prawda.

     Bzdury. Ja mam implant i słyszę. Oczywiście potrzebna była rehabilitacja, na
     początku nie rozumiełem nic z tego co słyszałem ale teraz (ok 1,5 roku po
     operacji) jest juz bardzo dobrze a bedzie jeszcze lepiej. Jak ktoś mówi
     wyraźnie to mogę z nim rozmawiać w ogóle nie patrząc na jego usta. Jako
     niesłyszący mogłem o tym tylko pomarzyc...

     > Po 7-8 lat implant zużywa, trzeba wymienić części. Cześci kosztuje
     > jak samochód. Wy będziecie płacić.

     Implant wszczepiany jest docelowo tak, aby funkcjonował w głowie przez całe
     życie. Wymiany moze wymagać procesor mowy. Ale jak pisałem wczesniej na tym
     forum, firma której aparat posiadam daje nieograniczoną gwarancje na procesor -
     jak się zepsuje to naprawiają albo wymieniają. Nie są to czcze obiecanki, mam
     znajomego, któremu zepsuł się procesor mowy i wymienili mu bez żadnych
     dodatkowych kosztów i dyskusji.

     > Myślę, że 18- latek ma pomyśleć, czy chce

     Źle myślisz. Im wcześniej dziecku wszczepi się implant tym lepsze efekty
     przyniesie. Poza tym, z niejakim wstydem dodam, że ja jako 18-latek z niechęcią
     myślałem o implancie i gdyby nie upór mjej Mamy to pewnie w ogóle nie mialbym
     tej operacji - teraz sie dziwię jak mogłem być tak głupi smile I żałuję, że
     wcześniej nie poddałem się tej operacji. Myślę, że inni nastolatkowie mogą
     myśleć podobnie jak ja kiedyś. Tym bardziej, że do takiego sposobu myślenia
     przycznić się mogą często idiotyczne opinie osób ze środowiska niesłyszących na
     temat implantów. Byłem niedawno na czacie dla niesłyszących, dowiedziałem się,
     że w mniemaniu niektórych osób, osobom z implantem wystają jakieś antenki(?!?)
     z głowy i wyglądają jak kosmici. Żałość.

     > mieć implantu. A nie rodzice postanowili rozwiązywać za dziecka.

     Powinni działać jak najszybciej. Tzn. skonsultować się ze specjalistą i o ile
     ten wyda opinię o przydatności implantu to dążyć do jak najszybszego
     przeprowadzenia operacji. Dziecko kiedyś bedzie im za to wdzięczne.

     > Pochodzę z słyszacej rodziny. Mój tatuś chciał, aby ja miałam operację.
     > Dowiedział u jasnowidza, on poradził, że nie warto mieć operację, gdyż mam

     Aż mi przykro czytać takie rzeczy. Powinien iść z Tobą do lekarza specjalisty a
     nie jasnowidza!

     > uszkodzony nerw. Doradził, aby posysłać mnie do przeszkola dla niesłyszących.

     Co nie oznacza, że nie możesz mieć implantu. Chociaż w Twoim przypadku nie
     byłby to implant ślimakowy ale wszczepiony bezpośrednio do pania mózgu. Takie
     operacje były już przeprowadzane z powodzeniem w Polsce.
     Co do placówek oświatowych dla niesłyszących - przykro mi o tym pisać ale po
     takich szkołach mało kto może zdać egazmin maturalny a co dopiero skoczyć
     szkołe wyższą. I co pozostaje po ukończeniu takich szkół? - beznadziejna praca
     za w spółdzielniach inwalidów. A niesłyszące dziecko z implantem ma duże szanse
     na normalny rozwój i ukończenie szkół masowych a przez to równe szanse w
     dalszym życiu zawodowym i nie tylko.

     Pozdrawiam
  • grzes_b Re: implant 17.03.04, 21:12
   Witam

   > Witam Państwa, które wychowują dziecko z wadą słuchu.
   > Jestem osobą niesłyszącą. Uważam, że nie warto podać dziecka implantu
   > słuchowego.

   A ja uważam ze piszesz bzdury.

   > Jest stresująca dla dziecka.

   Tak samo jak aparat słuchowy.

   > Części implantu będzie wymienić po 8
   > lat, będziecie musieli płacić dodatkowo. To jest ogromne koszty. Dla lekarzy

   Na mój implant i procesor mowy polski dystrybutor daje mi nieograniczona
   czasowo gwarancje bezplatnej naprawy/wymiany w przypadku uszkodzenia. Dodatkowo
   mogę też ibezpieczyć sobie procesor mowy na wypadek np. kradzieży.

   > jest interes. Implant słuchowy nie nawraca świetny słuch, czeka tyle
   > pracy.

   To prawda, ze rehabilitacja _czasem_ wymaga dużo ciężkiej pracy, niemniej nie
   mam żadnych wątpliwości, iż warto. Szczególnie jeśli chodzi o wszepianie
   implantów dzieciom oraz osobom, które kiedyś słyszały.

   Warto polecam książkę "Maska dobroczynności", ta mówi o losie osób
   > niesłyszących w USA, nawet implancie słuchowego. Jest bardzo dobra.
   > Radzę , aby dziecko nosiło aparat słuchowy, gdyż jest bezpieczne. Może
   > wymienić
   > po 5 lat.Aparat jest tańszy i bezpieczny.

   A implant jest niebezpieczny? Jeśli chodzi o mnie to nie płaciłem ani grosza za
   operację, implant i procesor mowy - zapłaciło państwo (dokładniej kasa chorych).

   > Wiem, że rodzice pragną, aby dzieci słyszą. To jest niemożliwe.

   Możliwe.

   > Nie słyszę od urodzenia.

   A ja niesłyszałem od dziecka, przez 17 lat i teraz dzięki implantowi znowu
   słyszę. Apaparaty słuchowe w ogóle mi nie pomagały. Pisząc ten post słucham
   muzyki, mogę znowu rozmawiać z ludźmi, słyszę swój głos, śmiech itd.
   • dalmag Re: implant 17.03.04, 21:36
    Wielki dzięki za ten post!!!!!!!!!!!!!
    Nawet nie zdajesz sobie sprawy ile nadziei rozbudziłeś we mnie.
    Piszesz, że masz 17 lat i od dziecka nie słyszysz. Czy mógłbyś napisać coś
    więcej: jaki masz ubytek słuchu? czy zacząłeś uczyć się mowy dopiero po
    wszczepieniu implantu i jak długo go "nosisz"?
    Skąd jesteś?
    Magda
    • malwe Re: implant 17.03.04, 22:26
     A ja zapraszam na strone Kakofonii, jest tam nas całkiem sporo i dorosłych
     słabo- i całkiem niesłyszących i rodziców dzieci z wadami słuchu. Tez warto
     poczytać.
    • grzes_b Re: implant 18.03.04, 09:09
     dalmag napisała:

     > Wielki dzięki za ten post!!!!!!!!!!!!!
     > Nawet nie zdajesz sobie sprawy ile nadziei rozbudziłeś we mnie.
     > Piszesz, że masz 17 lat i od dziecka nie słyszysz.

     Niezupełnie tak napisałem smile Pisałem, że niesłyszałem 17 lat. Słuch straciłem w
     wieku 9 lat, przy czym była to całkowita głuchota, aparaty słuchowe nic mi nie
     dwały (jakiś czas nosiłem a potem zrezygnowałem).

     > Czy mógłbyś napisać coś
     > więcej: jaki masz ubytek słuchu? czy zacząłeś uczyć się mowy dopiero po
     > wszczepieniu implantu i jak długo go "nosisz"?

     Mowy nauczyłem się jeszcze jak słyszałem. Potem czytałem dużo książek co wg.
     mnie miało kluczowe znaczenie w procesie dalszego rozwijania języka zamiast
     cofania się w słownictwie.
     No i oczywiście dzięki temu, że kiedyś słyszałem, chociaż było to całe 17 lat
     to rehabilitacja u mnie nie jest cieżka i przebiega szybko.

     > Skąd jesteś?
     > Magda

     Mieszkam w zachodniopomorskim.
     Jeśli Pani dziecko niesłyszy to zachęcam do jak najszybszej konsultacji ze
     specjalistą w celu ustalenia czy implant będzie najlepszym wyborem. Wg mnie,
     jeśli dziecko niesłyszy w takim stopniu, iż aparaty słuchowe nie pomagają,
     implant bezdyskusyjnie jest najlepszym wyborem. Przy czym im wcześniej się
     wszczepi tym łatwiej o szybkie efekty. Tam gdzie ja byłem na operacji (Poznań,
     szpital na Banaszewskiego) wszczepiają implanty dzieciom - widziałem maluchy
     biegające z implantami po korytarzach smile Na Pani miejscu skontaktowałbym się od
     razu z dr. Karlikiem z tego szpitala w celu ustalenia czy dziecku można
     wszczepić implant. Przy okazji dodam, że to bardzo sympatyczny i przyjaźnie
     nastawiony do pacjentow lekarz.
     Inna sprawa to pieniądze. Koszty operacji i impalntu są wysokie, jak pisałem mi
     to sfinansowała jeszcze kasa chorych, jak jest obecnie - nie wiem. Podobno
     brakuje pieniędzy na takie operacje sad
     Bez wzgledu na trudności warto jednak walczyć o tą operację. Tak jak moja Mama,
     która przez te całe lata kiedy niesłyszałem starała się coś zrobić i gdyby nie
     Ona to pewnie dzisiaj niemógłbym się cieszyć światem dźwięków. Za co jestem jej
     bardzo wdzięczny.

     Polecam też artykuł z "Przekroju" w tym temacie:
     www.przekroj.com.pl/archiwum/07_04/text5.html
     Życzę powodzenia w staraniach o implant dla dziecka.
   • argonka Re: implant 18.03.04, 15:16
    Masz szczęście, że straciłeś słuch w wieku 9 lat, dlatego mózg został
    zapamiętany. Czyli zostałeś wychowany wcześniej w świecie hałasu. Myślę, że
    mowa została doskonała przed utraty słuchu. Szkoda, że nie dostrzegałeś świata
    ciszy. Może wystydzisz środowiska z wadą słuchu. Ktoś nie słyszał od urodzenia,
    jest trudno, aby nauczyć wymowę.Dlatego znam problem środowiska z wadą
    słuchu.Dla jest normalne, trzeba poszanować ludzi. Nikt nie przymuszał do
    ciebie do operacji, bo ty chciałeś mieć implantu słuchowego.
    • grzes_b Re: implant 18.03.04, 15:48
     argonka napisała:

     > Masz szczęście, że straciłeś słuch w wieku 9 lat, dlatego mózg został
     > zapamiętany. Czyli zostałeś wychowany wcześniej w świecie hałasu. Myślę, że
     > mowa została doskonała przed utraty słuchu. Szkoda, że nie dostrzegałeś
     świata
     > ciszy.

     Nie wiem dlaczego tak uważasz. Przez 17 lat cłkowitej głuchoty miałem czas
     na "dostrzeżenie tego świata". Ale nie chciałem w nim zostać.

     > Może wystydzisz środowiska z wadą słuchu.

     Nie wstydzę się, ale czasem opinie niektórych osób z tego środowiska mnie
     drażnia. Np. to że ktoś na początku tego wątku odradza rodzicom operacje
     wszczepu implantów ich niesłyszącym dzieciom.

     > Ktoś nie słyszał od urodzenia,
     > jest trudno, aby nauczyć wymowę.

     Daltego zachęcam rodziców aby działali jak najwcześniej! Jak małemu dziecku
     wszczepi się implant to taki sposób słyszenia stanie się dla niego naturalny.

     > Dlatego znam problem środowiska z wadą
     > słuchu.Dla jest normalne, trzeba poszanować ludzi.

     Ja nikogo nie zmuszam. Zachęcam. Poza tym to jest forum o dzieciach
     niesłyszących, to co piszę kieruję gównie do rodziców takich dzieci.

     Pozdrawiam
  • mjtom Re: implant 04.04.04, 12:39
   Zgadzam się z grzesiem w sprawie implantu u dziecka. Trzeba sie skonsultować co
   jest lepsze dla dziecka implant czy aparat. Jeśli faktycznie aparat nie pomoże
   trzeba dać implant i to jak najszybciej. Dziecko wchodzi teraz w okres rozwoju
   mmowy, dlatego jest tak ważne umiejętność słyszenia. W każdym przypadku jest
   potrzebna rehabilitacja, tzn. wtedy gdy się nosi aparat i wtedy gdy się nosi
   implant. Ci, u których utrata słuchu nastąpiła, gdy umieli już dobrze mówić i
   pamiętają dźwięki rehabiltacja jest krótsza. Natomiast u osób, które nie
   słyszącą od urodzenia i u takich jak ja, gdy straciłam słuch w wieku 2 lat,
   rehabilitacja jest niestety do końca życia (do dzisaij chodzę do logopedy), ale
   sie opłaca. trzeba spróbować i walczyć.powodzenia. Magda
   • trincia Re: implant 21.07.04, 19:31
    eeee...implanty to....nowośc, nie pewność, i cos, co nie widać, co jest guzik
    prawda! Widac wszystko, ale ...nie będę komentować. Implanty sa dla osób z
    duzym ubytkiem słuchu emska, dla tych co nie słyszą prawie NIC, ZERO.
    Ostateczny efekt wszczepienia implantu ślimakowego u dzieci, jak i u dorosłych
    zależy od wielu czynników. Cała struktura rehabilitacji pooperacyjnej musi być
    zindywidualizowana a odbiór metod i środków rehabilitacji słuchu i mowy
    dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych pacjentów. Niebagatelny
    wpływ na postępy w rozwoju umiejętności słuchowej percepcji i komunikacji
    językowej ma wiek, w którym nastąpiło uszkodzenie słuchu, przyczyna uszkodzenia
    słuchu, rodzaj i stopień niedosłuchu, stan zdrowia i stan emocjonalny, a także
    moment rozpoczęcia terapii, sposób uczenia się i szeroko pojęta sprawność
    intelektualna i psychoruchowa.
    Sadzę, że implanty ślimakowe są wielką szansą dla osób głuchych i
    niedosłyszących. Aby można było rozważać zastosowanie wszczepu ślimakowego
    osoba niesłysząca musi posiadać znaczne lub graniczące z głuchotą uszkodzenie
    słuchu, brak korzyści z noszenia aparatu słuchowego, brak medycznych
    przeciwwskazań do operacji oraz silną motywację.
    • trincia Re: implant 21.07.04, 19:41
     www.deaf.pl/viewtopic.php?p=2670#2670
     Może panstwo zajrzą na tę stronke i posłuchają wypowiedzi osób niesłyszących na
     temat implantow. Oczywiscie zdania sa podzielone. Ja na własne oczy przekonalam
     się jak implant wplywa na dziecko. Jest ból, przerażenie i wstyd. A implanty
     można załozyć w każdym wieku.
     • mab5 Re: implant 22.07.04, 08:33
      z twoim ostatnim zdaniem nie do końca się zgodzę, a własciwie zasugeruję, że -
      owszem- implant można założyć w każdym wieku, ale jeśli spojrzymy na sprawę
      przez pryzmat wieku dziecka, wielkości ubytku i momentu utraty słychu (od
      urodzenia czy nie) - to nie w każdym wieku zakładanie implantu MA SENS....
      wszyscy wiemy,że mózg człowieka jest najbardziej plastyczny do 3 roku życia i w
      tym czasie tworzy się najwięcej połączeń neuronowych na skutek otrzymanych
      bodźców...założenie implantu dziecku 5letniemu niesłyszącemu od urodzenia mija
      się z celem, bo wtedy jest już za póżno na prawidłowy rozwój mowy...
      • e-tron Re: implant 22.07.04, 09:13
       Poza tym trzeba uwzględnić też tu aspekt najbardziej przyziemny czyli
       pieniądze. W pożniejszym wieku dziecko nie ma praktycznie szans na
       dofinansowanie implantu.
     • siuniek Re: implant 22.07.04, 15:24

      > Ja na własne oczy przekonalam
      > się jak implant wplywa na dziecko. Jest ból, przerażenie i wstyd.

      A ja znam co namniej 10 dzieci w wieku 3 - 12 lat noszące implanty, które
      doskonale władają językiem polskim, które nie mówią polszczyzną typu "Kali miec
      krowe", które nie wstydzą się tego co noszą, a wręcz przeciwnie są zadowolone i
      przez rówieśników traktowane są tak jak dzieci słyszące.


      > A implanty można załozyć w każdym wieku.
      Można, w Polsce są przypadki wszczepów nawet u osób nie posiadających
      kompetencji językowych, posługujących się językiem migowym i mających żadnych
      szans na rehabilitację. A najlepsze efekty daje założony w okresie pierwszych
      24 miesięcy życia.
  • evian66 Re: implant 12.11.04, 13:28
   Witam,

   Właśnie trafiłam na to forum i ze smutkiem przyglądam się, jak silne są jeszcze
   fałszywe stereotypy i agresja środowiska głuchych w stosunku do implantów.
   Jestem mamą 7-latki z głębokim niedosłuchem prelingwalnym, rehabilitowanej
   oralnie, która od 6.5 roku korzysta z aparatów, a od roku również z implantu
   (dzieki Bogu i dr Piotrowskiej z IFiPS!!!). Natalia mówiła już przed implantem,
   ale z implantem słyszy o niebo lepiej, rozumie bez porównania więcej i teraz,
   po roku, często prowadzimy długie rozmowy bez patrzenia na siebie. Mam czasem
   wrażenie, że implant zdjął każdemu członkowi naszej rodziny worek kamieni z
   pleców, a małej to chyba nawet 2.
   Nie będę już dyskutować z bzdurnymi argumentami typu "będę się czuć jak robot"
   (brawo grzes_b), natomiast wszystkim rodzicom zastanawiającym się nad implantem
   dla dziecka zwracam uwagę na fakt, że takie argumenty można usłyszeć wyłącznie
   od osób niesłyszących migających, które implantu nie mają, mieć nie będą, gdyż
   jest na to dla nich za późno, i z reguły BARDZO NIEWIELE wiedzą na jego temat.
   Mają natomiast ogromne pokłady agresji wobec świata słyszących, który nie chce
   się z nimi komunikować (a niby jak miałby to zrobić? wszyscy mają nauczyć się
   migać?). Mają również realne obawy, że im mniej dzieci będzie migać zamiast
   mówić, tym mniejsza będzie szansa na jakiekolwiej zatrudnienie dla
   głuchoniemych dorosłych (gł. w ośrodkach dla głuchych lub przy podstawowych
   zawodach fizycznych).
   To prawda, że jest grupa dzieci, dla której język migowy jest potrzebny i
   korzystny, i odpowiednie szkoły z j. migowym powinny dla nich istnieć, ale cała
   reszta z implantami lub aparatami może nauczyć się mówić i nie być skazana na
   uzależnienie od tłumaczy i opieki społecznej przez całe życie. A jeśli chodzi o
   możliwości edukacyjne jakie daje język migowy, wystarczy poczytać jakim
   językiem pisany jest post argonki (przykro mi argonko, ale tak ja to widzę),
   aby mieć pojęcie o poziomie tego typu szkolnictwa.
   Poza tym, kiedy moja córka przychodzi do mnie i MÓWI 'mamusiu kocham cię
   najbardziej na świecie', to nie zamieniłabym tego na migi za żadne skarby
   świata...
   • mab5 Re: implant 12.11.04, 14:49
    witaj!
    dzięki, że to napisalaś...
    Chyba wielu z nas podziela twoje poglądy co do dyskusji na temat implantów
    samych w sobie...
    a skoro masz już to za sobą - prosze, zaglądaj tu częsciej i powiedz nam czasem
    w chwili słabości, ze to co robimy - jest słuszne i dla naszych dzieci-
    najlepsze....
    pozdrawiam
    Magda
   • mjtom Re: implant 12.11.04, 18:23
    Wiesz evan66, bardzo mi przykro stwierdzić,że to ty jednak się bardzo mylisz.
    Nie czytałaś moich postów, ja należę do tych i twoja córka również do
    niesłyszących, a raczej do niedosłayszących, czy jak wolisz słabosłyszących. I
    nie mówię językiem migowym! I chodziłam do szkoły masowej, skończyłam z
    dyplomem studia! Nie obrażaj nas, bo nie wiesz z kim rozmawiasz, skoro dopiero
    teraz się pojawiłaś. Nie wszyscy słabosłyszący mówią językiem migowym i nie
    wszyscy mieli taki szczęście jak ja, by chodzić do masowej szkoły i jak
    mówisz "A jeśli chodzi o
    >
    > możliwości edukacyjne jakie daje język migowy, wystarczy poczytać jakim
    > językiem pisany jest post argonki (przykro mi argonko, ale tak ja to widzę),
    > aby mieć pojęcie o poziomie tego typu szkolnictwa. " Bardzo nie ładnie tak
    obrażasz innych. Upokarzasz nass bo uważasz nas za gorszych, bo twoja córka
    uniknęła tego co my musielismy przejść i "nie słyszeć" tak jak ona. Nie
    porównuj nas do niej. Zapomniałaś jakie są czasy teraz i jakie były kiedyś, a
    zreszta co ty tam wiesz, ty dopiero nic nie wiesz, jak to było przeszło 20 lat
    temu, kiedy nie było takich możliwości dla takich jak my, jakie są teraz. Twoja
    córka,(i chwała Bogu,że słyszy, bardzo się cieszę), gdyby była w tamtych
    czasach, czy mówiła by tak jak ja? Czy miała by wyróżnienia z konkursów
    ortograficznych w masowej szkoły? Chyba raczej nie, bo wtedy zmuszano szantażem
    rodziców, aby wysyłali do szkoły z internatem dla głuchych, gdzie uczono tylko
    jezyka migowego, a potem przygotowywano ich do zawodu szwaczki, czy ślusarza.
    Ciesz się,że twoja córka urodziła się 7 lat temu! Bo mogła mieć udana operacje
    wszczepu implantu i moze bez problemu chodzic do masowej szkoły, a w
    przyszłości skończyć studia. Czego serdecznie życzę. Poza tym nie mieszaj
    głuchych z słabosłyszących. Czy ty wogóle wiesz kim są głusi, a słabosłyszący,
    jaka jest różnica? Właśnie najbardziej nienawidzą głusi nas słabosłyszących! I
    chyba ty też nas, skoro tak nas krytykujesz. Czy kiedykolwiek miałaś operację,
    czy miałaś w sobie kiedys ciało obce? Chyba nie, bo z pewnością nie mówiłabyś
    takich bzdur. Zapominasz,że to poważna operacja jakim jest wszczepienie
    implantu. Nie zawsze się udaje, nie zawsze przyjmuje "to ciało obce" organizm
    dziecka. Bo mówię głównie o takich małych dzieciach, jak mój synek 2letni
    (dzięki Bogu słyszy). Chyba nie wiesz co to cierpienie w takim znaczeniu, i
    sadzę,że nie do końca się pogodziłaś z tym, że twoja córka jest "inna", nie
    taka jak Ty, słysząca. I co to za bzdury, które mówisz, że "natomiast wszystkim
    rodzicom zastanawiającym się nad implantem
    >
    > dla dziecka zwracam uwagę na fakt, że takie argumenty można usłyszeć
    wyłącznie
    > od osób niesłyszących migających, które implantu nie mają, mieć nie będą,
    gdyż
    > jest na to dla nich za późno, i z reguły BARDZO NIEWIELE wiedzą na jego
    temat. " Czy ty wiesz co MÓWISZ! Żal mi ciebie, skoro tak ty myślisz. Znam
    opinie ludzi słyszących na temat implantu. I gwarantuję,że ci co wiedzą co to
    implant są w większości przeciwnikami tego typu operacji. Czy znasz moja
    opinię? Nie, na pewno nie znasz. Chcesz wiedzieć co myślę? Więc implant to
    ostateczność, nie dlatego, że ja nie będę mieć, a tak naprawdę nie chcę,
    ponieważ uważam,że przy takim ubytku słuchu jaki ja mam wystarszy aparat
    słuchowy i odpowiedznia rehabilitacja. Technika idzie do przodu, również w
    aparatach słuchowych. Operacja tego typu jak implant to ingerencj w organizm,
    który nie zawsze się może "zgodzić" na ciało obce. Pomyślałaś o tym? Ja wiem co
    to mieć ciało obce, w swoim życiu przeszłam bardzo wiele, "zaliczyłam"
    szpitale. Więc po co implantować, skoro dziecko może słyszeć równie dobrze w
    aparatach słuchowych. Innaczej wygląda sprawa u dzieci, u których nie ma
    reakcji na dźwięk, mimo aparatowania, tak jak u Amelki, córeczki Magdy(dalmag).
    Wówczas implant może byc szansą na przywrócenie słuchu, i to na pewno nie w
    100%! Ale równie dobrze po implancie może nie być dalej reakcji. A swoją drogą
    twoja córka trochę zbyt późno zastała "zaimplantowana" I nie wiesz też, że
    rozumienie mowy zawsze przychodzi z wiekiem? Bez impalntu , ale z odpowiednim
    aparatem też w wieku 7 lat "rozumiała" bez porównania więcej. Poza tym poszła
    do szkoły i została w pewnym sensie zmuszona by "zacząć" rozumieć. Wiedziałaś o
    tym? Nie, bo ty widzisz tylko i wyłącznie efekty twojej córeczki, i krytykujesz
    innych. Ja podziwiam innych podobnych do mnie,że mimo barier na jakie się na
    tykają na swojej drodze, nie poddają się, uczą się mówić i pisać, bo nie mieli
    tyle szczęścia co ja, twoja córka...
    Mam nadzieję,że ochłoniesz i zaczniesz innaczej mysleć o takich jak ja czy
    argonki. Z szacunkiem proszę o nas wyrażać, bo my włożyliśmy wiele wysiłku by
    robić to co robimy.

    Z szacunkiem do wszystkich głuchych, słobosłyszących i słyszących - Magda
    • evian66 Re: implant 13.11.04, 00:36
     Przepraszam.

     Nie napisałam tego postu, aby kogokolwiek upokarzać. Na pewno nie Ciebie,
     mjtom, gdyż w ogóle nie odnosiłam się do twojego postu, ale też nikogo innego.
     Po prostu trafiłam na to forum, przeczytałam kilka wątków, i odniosłam
     wrażenie, że jest tu sporo 'nowych rodziców', którzy potrzebują rzetelnej
     informacji, a zamiast tego otrzymują garść fałszywych przesądów w
     rodzaju 'dziecko z implantem nie może się bawić ani pływać'
     (nieprawda), 'trzeba ponawiać operację co 7 lat' (skąd te dane???), 'słyszy się
     tak samo jak w aparatach' (jeśli ktoś kwalifikuje się na implant, usłyszy
     więcej niż w aparacie). I przypomniałam sobie moją pierszą panią audiolog,
     która na dzień dobry powiedziała, żebym tylko nie dała się namówić na implanty,
     bo słyszy się w nich jak kaczor donald (?). Po czym wyraziłam swoje zdanie na
     ten temat.

     Przyzwyczaiłam się już do braku wiedzy o implantach nawet u audiologów
     dziecięcych, ale kwiatki typu 'z głowy wystaje antenka' czy 'nie można myć
     włosów do końca życia' słyszam dotychczas zwykle na forum propagujących przede
     wszystkim język migowy, może stąd moja pochopna ocena.

     Chciałabym coś wyjaśnić - nie uważam, aby moje wybory życiowe dotyczące mojej
     córki były jedynie słuszne. Są dobre dla mojej rodziny. Jeśli ktoś decyduje
     inaczej dla swego dziecka, ma do tego pełne prawo, czy jest to decyzja o
     pierwszym języku migowym, czy też o pozostaniu przy aparatach. Natomiast aby
     podjąć tak ważną decyzję, trzeba najpierw zapoznać się z tematem, i to było
     moim celem. Uważam, że dobrze byłoby, gdyby o implantach wypowiadały się osoby
     implantowane lub rodzice dzieci z implantami. Osoby korzystające z aparatów
     mogą podzielić się swoim doświadczeniem odnosnie aparatów, bo tylko takie mają.
     Dlatego ja piszę o swojej córce, gdyż to jest moje doświadczenie, którym mogę
     podzielić się z innymi.

     Dodam jeszcze, że znam kilka osób niedosłyszących, które całe życie korzystały
     z aparatów i znakomicie sobie z nimi radziły, także z głębokim niedosłuchem. To
     ich przykład dał mi siłę, aby kontynuować rehabilitację oralną z moją córką,
     nawet w chwilach zwątpienia, których nie brakowało po drodze. I mam głęboki
     szacunek dla takich osób (i ich rodziców, którzy włożyli w to kupę pracy).

     Jeśli chodzi o 'zbyt późną implantację' mojej córki, nie komentuję. Napisałam o
     tym trochę na innym wątku, jakby ktoś był ciekawy. Nigdzie nie napisałam, że
     implant przywraca słuch w 100%, bo to nieprawda. Jeśli chodzi o skok w rozwoju
     mowy, który jak piszesz może być związany z wiekiem, to zupełnie nie w tym
     rzecz. Ja mówię o rozumieniu mowy wyłacznie na drodzę słuchowej - w przeciągu
     krótkiego czasu zdanie, które wcześniej trzeba było powtórzyć 3 razy i pokazać
     twarz, było rozumiane za pierwszym razem. I podkreślam, że tak było w naszym
     przypadku, ale wygląda to bardzo różnie - Natalia miała już wcześniej dobry
     podkład w postaci solidnego wychowania słuchowego i rozwiniętego języka, czego
     większość dzieci implantowanych w Polsce, nawet w jej wieku, nie ma. Zgadzam
     się z opinią, że jeśli implant, to im wcześniej tym lepiej.

     Zaciekawiło mnie stwierdzenie o powtarzających się przypadkach odrzucenia
     implantu jako ciała obcego. Czy masz jakieś dane na ten temat? Nie zetknęłam
     się z takim przypadkiem, poza oczywiście złym gojeniem się ran pooperacyjnych i
     w konsekwencji stanie zapalnym. Ale to zdarza się bardzo rzadko. Uczestniczyłam
     w różnych forach rodziców oraz dorosłych osób implantowanych, i tam nikt nie
     wspominał o takim przypadku. Chyba większym ryzykiem jest samoistne wadliwe
     działanie implantu, który trzeba wówczas wyjąć/wymienić, ale to ryzyko szacuje
     się na ok. 1% i mam szczere życzenie, aby było jeszcze mniejsze.

     Z wyrazami szacunku
     Ewa
     • mjtom Re: implant 14.11.04, 20:23
      Witam, Były tu gdzieś linki na temat implantu, wypowiedzi rodziców takich
      dzieci zaimplantowanych, jak równiez osób zaimplantowanych. Chyba Trinka
      pisała. Nie pamiętam. Implant, jak i każda proteza wszczepiana do organizmu
      jest ciałem obcym, tak samo wszczepiane narządy ludzkie jak serce, wątroba.
      Różne są reakcje organizmu na ciała obce. Idealnie jest jak organizm przyjmuje
      to ciało obce. Tylko nawet wtedy nie ma się pewności czy taka osoba nie będzie
      miała jakiś dolegliwości, np. bóle głowy przy implancie ślimakowego, czy bólów
      nogi na zmianę pogody z powodu śrubów w kości (tak jak ja miałam, były też inne
      bóle związane z tymi śrubami, po zdjęciu tych śrub nie odczuwam do dziś żadnych
      bólów). Mam kolegę, który z powodu wypadku miał trepanację czaszki i ma
      wstawioną platynowa płytkę. Niestety ma czasem problemy z koncentracją i miewa
      w tych okolicach bóle głowy. Mam też i takich znajomych, którzy mają w sobie
      różne ciała obce i nie odczuwają z tego powodu dyskomfortu (pewnie do tej grupy
      należy córka evian). Dlatego tak uczulam Was rodziców, którzy chcecie
      implantować swoje dzieci, byście taką możliwość wzięli pod uwagę. Przed
      wszystkim dlatego, że to głowa ma być operowana, to naprawdę bardzo poważna
      operacja i niestety nie zawsze daje 100% pewności,że będzie dobrze, nawet jak
      organizm przyjmie implant. Mam znajomych, którzy pracują w ośrodkach, gdzie są
      dzieci z aparatami słuchowymi i takie, które noszą implanty. Widzą jakie są
      różnice w uczeniu się, jakie mają problemy, i widzą które dziecko dobrze się
      czuje w aparatach czy w implantach. Niestety w większości przypadków, jest
      tak,że opinie tych dwóch osób jest taka,iż są przeciwne implantom. Zaznaczę
      też,że jedna mieszka pod Warszawą, druga w Szczecinie i jedna o drugiej nie ma
      pojęcia,że istnieje druga. Osobiście znam też osoby, które mają implant i u
      nich jest różnie. Jedna jest zadowolona z efektu,bo zaczęła mówić, druga słyszy
      tak jak w aparatach. Każdy rodzic chce dla dziecka jak najlepiej, ja też, bo
      sama jestem mamą, ale trzeba brać wszystkie za i przeciw. Pozdrawiam Magda
      • mab5 Re: implant 14.11.04, 21:29
       Cześć Magda!
       przepraszam, nie mam w tej chwili czasu czytać dokładnie o co chodzi w owej
       dyskusji i w jakim jest tonie, ale widzę, ze coś się dzieje i chcę Ci
       powiedzieć a'propos - z mojego punktu widzenia...
       Chciałabym zwrócic Twoją uwage na fakt, ze Evian nie napisała, ze wszyscy
       dorośli niesłyszący są przeciwni implantom, ale że TYLKO te osoby... a to
       różnica...
       Wiesz, w jakiej jesteśmy sytuacji, co robimy... wiesz tez, że kilka miesięcy
       temu, kiedy stanęliśmy pod murem i kazano nam obrać kierunek w którym
       pójdziemy - szukałam wszędzie opinii na temat...dostalam sporo odpowiedzi...
       wniosek: rodzice dzieci zaimplantowanych- zdecydowanie na tak, na nie- dorośli
       nieslyszący... sad(( Smutne, ale prawdziwe...
       Od tych ludzi "usłyszałam", że chcę skrzywdzic dziecko, że je oszpece (tak,
       jakby estetykę można było przyrównać do jakości życia), że z dziecka zrobię
       robota i że dziecko będzie miało do mnie pretensje....
       Takich opinii było dość żeby zachwiać nasze rozważania... i tylko dużo dużo
       wcześniej, zanim napisala to Evian zauważyliśmy, ze nie "spotkalismy" żadnego
       rodzica dziecka zaimplantowanego, który powiedziałby, ze żałuje...
       czy widzisz, że coś w tym jest?
       tak więc Magduś! bardzo się cieszę, ze jesteś z nami a nie przeciwko nam, ze
       umiesz się dzielić i nawet jeśli nie pochlebiasz naszych działań - nie ganisz
       nas, nie potepiasz, nie odbierasz nadzieji...
       Pozdrawiam serdecznie
       Magda
       • e-tron Re: implant 15.11.04, 08:15
        Niestety Magda i evian66 maja rację. Trzeba powiedzieć, że środowisko głuchych
        nie akceptuje implantu jako sposobu na odzyskanie słuchu. Dlaczego.....?
        • mjtom Re: implant 15.11.04, 10:44
         E-tron, Ja np. nigdy nie powiedziałam,że nie akceptuję implantu jako sposobu
         odzyskania słuchu. A sama jestem słabosłysząca i jestem też mamą. Chyba nie
         czytałeś moich wypowiedzi. Po prostu uczulam was, byście przed podjęciem
         decyzji tak poważnej operacji jak wszczep implantu ślimakowego dobrze
         przeanalizowali wszystko za i przeciw. Osobiście nie dałabym się wszczepić
         przede wszystkim dla tego,że jestem za stara i mam już swoje przyzwyczajenie ,
         nauczyłam się mówić najpierw bez potem z aparatem słuchowym. A teraz, gdybym
         się poddała operacji, cała dotychczasowa nauka poszła by w las i musiałbym się
         na nowo do wszystkiego sie przyzwyczajać i uczyć. Nie mówiąc o tym,że nie mam
         gwarancji czy po implancie byłoby lepiej i czy by się go u mnie przyjął, nie
         wspominając o bólu i długiej rehabilitacji. To nie dla mnie. Dlatego to był też
         kolejny powód, dla którego uważam,że wszczepianie implantu pod kątem wieku, to
         najlepiej mniej więcej do 2-3 lat. Druga sprawa to, iż środowisko głuchych to
         inne środowisko niż ludzie słabosłyszący tacy jak ja. Ja osobiście nie uważam
         mojej głuchoty za wadę, bo się nie czuję niepełnosprawna, można porównać wadę
         słuchu do wady wzroku. Czy wada wzroku jest postrzegana przez otoczenie za
         inwalidztwo? Nie. I uważam,że sprawdza się implant u tych dzieci, u których nie
         ma żadnej reakcji na dźwięk przy aparatowaniu, bo to może byc jedyna szansa
         jakiegoś słyszenia, nawet jeśli to oznaczało by odzyskanie resztki słuchu. Ale
         też niema gwarancji,że będzie dobrze. Wypowiadałam się już na ten temat
         wielokrotnie w ciągu tych paru dni. Czy to co powiedziałam e-tron jest
         wystarczajacą odpowiedzią na twoje pytanie "dlaczego?..."?
         Magda
         • e-tron Re: implant 15.11.04, 12:27
          Uwierz mi Magda, że cały czas analizujemy wszystkie za i przeciw. Niestety, a
          może na szczęście, ale wiekszośc przemawia za.Myślę, że środowisko głuchych
          należy podzielić na tych co mówią i tych co tylko migają. Bo własnie to ci
          ostatni najbardziej oponują. zreszta widać to po wypowiedziach na forum.

          Wiesz, jak widzę dzieci w wieku Marysi, które mówią juz tak dużo i tak dużo
          rozumieją, to ogarnia mnie wielki żal do świata i zawsze wtedy sobie
          postanawiam, że zrobię wszystko, aby ona także mówiła i wszystko rozumiała,
          chocbym miał wyżebrać te zasrane 17 tsięcy euro.
  • aniabj1 Re: implant 13.11.04, 08:41
   dziękuje evian66 !!
   Moim największym mażeniem jest usłyszeniejak mój syn mówi "mamusiu kocham cię"!!
   Dałaś mi nadzieję,że będzie to kiedyś możliwe. Jeszcze raz dziękuje.
   Anka i Julian

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka