Dodaj do ulubionych

chrzest/apostazja

16.09.08, 20:34
Co w sensie duchowym dzieje sie podczas chrztu oraz podczas
apostazji? Co te rytualy powoduja?
Chce zrobic apostazje i chcialabym posluchac Waszych opinii na temat
tego, blokuje w nas chrzest ("blokuje" to moje subiektywne zdanie) i
co powoduje apostazja.

dzieki za Wasze przemyslenia.
Obserwuj wątek
   • may7 Re: chrzest/apostazja 16.09.08, 22:06
    dzieki, ale bardziej chodzi mi o to jak wplywa na nas chrzest (np.
    na poziomie energetycznym) a potem co powoduje ewentualna apostazja.

    jest ktos, kto potrafi to zobaczyc i zechce opisac?


    • srilankowiec Re: chrzest/apostazja 16.09.08, 22:49
     Wpływ chrztu również jest opisany,chociażby w tym fragmencie:
     www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm
     VII. Łaska chrztu

     1262 Widzialne elementy sakramentalnego obrzędu chrztu oznaczają różne jego
     skutki. Zanurzenie w wodzie mówi o symbolice śmierci i oczyszczenia, a także o
     odrodzeniu i odnowieniu. Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są oczyszczenie z
     grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym 53 .

     Na odpuszczenie grzechów...

     1263 Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy
     osobiste, a także wszelkie kary za grzech 54 . W tych, którzy zostali odrodzeni,
     nie pozostaje więc nic, co mogłoby przeszkodzić im w wejściu do Królestwa
     Bożego, ani grzech Adama, ani grzech osobisty, ani skutki grzechu, wśród których
     najcięższym jest oddzielenie od Boga.

     1264 W ochrzczonym pozostają jednak pewne doczesne konsekwencje grzechu, takie
     jak cierpienie, choroba, śmierć czy nieodłączne od życia ułomności, takie jak
     słabości charakteru, a także skłonność do grzechu, którą Tradycja nazywa
     pożądliwością lub metaforycznie "zarzewiem grzechu" (fomes peccati).
     "Pożądliwość jest nam pozostawiona dla walki, nie może ona szkodzić tym, którzy
     nie dają jej przyzwolenia i mężnie opierają się jej z pomocą łaski Jezusa
     Chrystusa. Właśnie dzięki temu <<każdy otrzyma nagrodę, kto będzie należycie
     walczył>> (2 Tm 2, 5)" 55 .

     "Nowe stworzenie"

     1265 Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, lecz także czyni
     neofitę "nowym stworzeniem" (2 Kor 5, 17), przybranym synem Bożym 56 , który
     stał się "uczestnikiem Boskiej natury" (2 P 1, 4), członkiem Chrystusa 57 , a z
     Nim "współdziedzicem" (Rz 8, 17), świątynią Ducha Świętego 58 .

     1266 Najświętsza Trójca daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą, łaskę
     usprawiedliwienia, która:
     - uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i miłowania Go przez
     cnoty teologalne;
     - daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego
     pośrednictwem Jego darów;
     - pozwala mu wzrastać w dobru przez cnoty moralne.
     W ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego chrześcijanina zakorzenia się
     w chrzcie świętym.

     Włączeni w Kościół, Ciało Chrystusa

     1267 Chrzest czyni nas członkami Ciała Chrystusa: "Jesteście nawzajem dla siebie
     członkami" (Ef 4, 25). Chrzest włącza w Kościół. Ze źródeł chrzcielnych rodzi
     się jedyny Lud Boży Nowego Przymierza, który przekracza wszystkie naturalne lub
     ludzkie granice narodów, kultur, ras i płci: "Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu
     zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało" (1 Kor 12,13).

     1268 Ochrzczeni stali się "żywymi kamieniami", "budowani jako duchowa świątynia,
     by stanowić święte kapłaństwo" (1 P 2, 5). Przez chrzest uczestniczą oni w
     kapłaństwie Chrystusa, w Jego misji prorockiej i królewskiej; są plemieniem,
     królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym",
     aby ogłaszać "dzieła potęgi Tego, który (ich) wezwał z ciemności do przedziwnego
     swojego światła" (1 P 2, 9). Chrzest daje udział w kapłaństwie wspólnym wiernych.

     1269 Stając się członkiem Kościoła, ochrzczony "nie należy już do samego siebie"
     (1 Kor 6,19), ale do Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał 59 . Od tej
     chwili jest powołany, by poddał się innym 60 i służył im 61 we wspólnocie
     Kościoła, by był "posłuszny i uległy" (Hbr 13,17) przełożonym w Kościele, by ich
     uznawał z szacunkiem i miłością 62 . Z chrztu wynikają odpowiedzialność i
     obowiązki. Ochrzczony posiada równocześnie prawa w Kościele; ma prawo do
     przyjmowania sakramentów, do karmienia się słowem Bożym i korzystania z innych
     pomocy duchowych Kościoła 63 .

     1270 Ochrzczeni, "odrodzeni (przez chrzest) jako synowie Boży, zobowiązani są do
     wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem
     Kościoła" 64 , i uczestniczenia w apostolskiej i misyjnej działalności Ludu
     Bożego 65 .

     Sakramentalny węzeł jedności chrześcijan

     1271 Chrzest stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami,
     również z tymi, którzy nie są jeszcze w pełnej komunii z Kościołem katolickim.
     "Ci przecież, co wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie chrzest, pozostają w
     jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie ze społecznością Kościoła katolickiego...
     usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusa, dlatego też
     zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego
     słusznie ich uważają za braci w Panu" 66 . "Chrzest stanowi sakramentalny węzeł
     jedności, trwający między wszystkimi przezeń odrodzonymi" 67 .

     Niezatarte duchowe znamię

     1272 Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego
     68 . Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem
     (charakterem) jego przynależności do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje
     żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owoców
     zbawienia 69 . Sakramentu chrztu udziela się jeden raz; nie może on być powtórzony.

     1273 Wierni wszczepieni w Kościół przez chrzest otrzymali charakter
     sakramentalny, który konsekruje ich do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie
     religijnym 70 . Pieczęć chrzcielna uzdalnia i włącza chrześcijan do służenia
     Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa
     na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości 71 .

     1274 "Pieczęć Pana" (Dominicus character) 72 jest pieczęcią, którą naznaczył nas
     Duch Święty "na dzień odkupienia" (Ef 4, 30) 73 . "Istotnie, chrzest jest 197
     pieczęcią życia wiecznego" 74 . Wierny, który "zachowa pieczęć" do końca, to
     znaczy pozostanie wierny obietnicom chrztu, będzie mógł odejść "ze znakiem
     wiary" 75 , w wierze otrzymanej na chrzcie, w oczekiwaniu na uszczęśliwiające
     widzenie Boga, które jest wypełnieniem wiary, i w nadziei zmartwychwstania.
     • may7 Re: chrzest/apostazja 16.09.08, 23:14
      juz znalazlam smile

      na forum Przebudzenie. Wkleje, moze komus sie tez przyda. Bez
      katolickiej propagandy.

      art tu link wolnemedia.vae.pl/157

      Ezoteryka, Religioznawstwo


      Dechrystianizacja
      Data publikacji: 07.04.2007


      Zanim przeczytasz ten artykuł, zastanów się poważnie, czy naprawdę
      chcesz to uczynić. Ten tekst to nie bajka, to nie rozważania
      filozoficzne ani prowokacja. To prawdziwa opowieść o odejściu z
      Kościoła Katolickiego i dokonaniu obrzędu duchowej
      dechrystianizacji, której towarzyszyło cudowne, sprzeczne z nauką,
      zdarzenie. Ten tekst może zmienić Twoje życie, zwrócić ci wolność,
      albo wywołać poczucie winy, jeśli ochrzciłeś swoje dziecko. Czasami
      lepiej żyć w błogiej nieświadomości niż ponosić konsekwencje
      wolności.

      Nie jesteś rzeczą,
      Ani niewolnikiem.
      Jesteś sobą,
      Wolnym Człowiekiem.


      WSPOMNIENIA, CZYLI GDY RODZICE ŁAMIĄ PRAWA DZIECKA

      Czym jest chrzest i pozostałe sakramenty kościelne - wiedzą wszyscy.
      Pierwszy dokonywany jest w kołysce, ostatni na łożu śmierci. Lecz aż
      cztery sakramenty dokonywane są na osobach niepełnoletnich, co jest
      niezgodne z Konstytucją RP (Konstytucja PRL była dla Kościoła
      przychylniejsza).

      Konstytucja RP mówi:

      Art. 48 ust. 1: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z
      własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień
      dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz
      jego przekonania.

      Art. 53 ust. 3: Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom
      wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi
      przekonaniami. Przepis Art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

      Wątpię, aby chrzczenie niemowlaka uwzględniało stopień jego
      dojrzałości i było dlań zrozumiałe, a sama ceremonia, tożsama z
      przypisaniem go do Kościoła Katolickiego, uwzględniała jego
      przekonania, poglądy i nie naruszała wolnościowych praw. Nawet
      podpisany z Watykanem konkordat nie narusza konstytucji i brak w nim
      najmniejszej wzmianki o chrzczeniu dzieci.

      Nowo narodzony człowiek nie posiada umiejętności rozróżnia dobra i
      zła, zamiast tego natura wyposażyła go w umiejętność instynktownego
      rozpoznawania rzeczy miłych i nieprzyjemnych. Dzieci nie zdają sobie
      sprawy z przysługujących im praw i nie rozumieją czym jest komunia
      święta lub spowiedź/pokuta (trzeci sakrament). Dopiero nastolatkowie
      zaczynają zdawać sobie sprawę z posiadania poglądów i przekonań,
      które nie zawsze muszą być zbieżne z poglądami rodziców. Mają wtedy
      możliwość powiedzenia “NIE”, jeśli z czymś się nie zgadzają.

      Tak było i w moim życiu. Choć byłem niemowlakiem, rodzice kompletnie
      nie zwracali uwagi na moje dziwne zachowanie przed i w czasie
      chrztu. Z tego, co opowiadała mi niedawno matka, w kościele cały
      czas płakałem, byłem niespokojny i gdy próbowano uspokoić mnie
      smoczkiem, nic to nie dawało. Nie domyślili się, że człowiek, który
      ma duszę, działa podświadomie i czuje, że dzieje się coś, co mu się
      nie podoba i w żaden sposób nie zareagowali. Bo i po co? Większość
      członków naszego społeczeństwa to katolicy, którzy postępują zgodnie
      z naukami Kościoła chrzcząc dzieci tuż po narodzeniu, więc dlaczego
      moi rodzice mieliby się wyróżniać? Dlaczego mieliby wsłuchiwać się w
      dziecko? A może ten płacz i nerwowość wywoływał szatan, który we
      mnie siedział? Ot głupie myślenie! Przecież nowo narodzone dziecko
      nie popełniło w życiu żadnego złego uczynku, jest jak biała kartka
      papieru, więc niby dlaczego jakiś zły duch miał w nim przebywać?

      Czytałem w internecie niezwykle interesujący artykuł o pieczęciach,
      jakie księża nakładają na człowieka w czasie sakramentów. Pierwszy z
      nich zaczyna się od przywołania imienia szatana, aby niby wypędzić
      go z niemowlaka. Kto zna się na szamaństwie i magii ten wie, że
      skutek jest odwrotny. Jeśli w dziecku nie ma nic złego, a zło
      próbujemy z niego wypędzić, to zło to może wtedy wejść. Przywołany
      zły duch przybywa do dziecka gnany ciekawością, aby mu się
      przyjrzeć. Jeśli chce zbadać dokładnie jego duszę, może wejść w jego
      ciało. W niemowlętach nie ma zła, więc zły duch nie znajduje w nim
      niczego, co pozwoliłoby zatrzymać się na dłużej. Jeśli
      zapieczętowanie dziecka nastąpi nim dusza dziecka wyrzuci z siebie
      gościa, który wstąpił w chwili przywołania szatana (a nie
      wcześniej), może w nim pozostać na zawsze, aż do chwili śmierci.
      Rodzice i księża nie rozumiejąc szamańskich praw, szkodzą
      nieświadomie dziecku i mogą obciążyć jego duszę skazą.

      Nie wiem jak to było ze mną, lecz okres mojego dzieciństwa był
      niezwykle spokojny. Byłem bardzo grzecznym i zaradnym dzieckiem,
      takim “małym dorosłym”, więc przypuszczam, że zło we mnie nie
      wstąpiło. Ale pewności człowiek nigdy nie ma. Kolejnym dowodem, że
      moja dusza sprzeciwia się przynależności do chrześcijaństwa i kocha
      wolność, była pierwsza lekcja religii. Po opuszczeniu salki
      katechetycznej powiedziałem mamie słowa, które pamiętam do
      dziś: “Mamo, ja już tu nie chcę przychodzić, bo mi się tu nie
      podoba”. Moja prośba została wysłuchana, ale tylko do momentu, gdy
      zbliżał się czas odbycia drugiego i trzeciego sakramentu, czyli
      komunia święta a następnie pokuta.

      Rodzice namówili księdza, aby nie słuchał katechetki, która nie
      chciała dopuścić mnie do komunii świętej z powodu nie uczęszczania
      na zajęcia. No i stało się, kazano mi chodzić w drugiej klasie
      podstawówki na lekcje katechezy. Choć ksiądz był bardzo sympatyczny,
      lekcje religii traktowałem jak naukę historii a nie wiary. Nie
      lubiłem momentu odklepywania modlitwy “Ojcze nasz” i dlatego często
      udawałem, że się spóźniam. Po komunii świętej przez jakiś czas
      chodziłem na roraty (czyli po otrzymaniu obrazka wracałem do domu).
      Prezent otrzymany za komplet obrazków totalnie mnie rozczarował -
      był nim plastikowy różaniec, który do niczego nie był przydatny. W
      międzyczasie byłem na jednorazowej spowiedzi i pamiętam moje
      zażenowanie, kiedy musiałem wymyślać grzechy, bo nie wiedziałem, z
      czego mam się niby spowiadać. Kolegów nie biłem, starałem się być
      dla wszystkich miły, lekcje odrabiałem, mamy słuchałem, etc. Więc z
      jakich grzechów miałbym się spowiadać? Jedynym plusem spowiedzi było
      wielkie uczucie ulgi, gdy wychodziłem z kościoła, że wreszcie
      to “odbębniłem” i “już po wszystkim” - czułem się jakbym opuszczał
      gabinet dentystyczny. A potem przestałem chodzić na lekcje religii.
      Gdy nadszedł czas bierzmowania, byłem już na tyle świadomy, że
      powiedziałem “NIE”. I decyzji tej nie żałuję.

      PRZEMYŚLENIA, CZYLI CO ZROBIĆ ZE ZGWAŁCONĄ DUSZĄ?

      W życiu człowieka nadchodzi okres, gdy świadomość społeczna ulega
      wykrystalizowaniu się i zrozumieniu świata. Wtedy człowiek
      spoglądając z perspektywy na swoje życie może poczuć się
      nieszczęśliwy. Tak stało się i ze mną. Gdy zdałem sobie sprawę z
      tego, czym jest chrzest i komunia święta, poczułem się jakby
      zgwałcono mi duszę. Nigdy nie byłem prawdziwym chrześcijaninem i
      świadomość, że przypisano mnie do Kościoła Katolickiego nie czekając
      aż sam podejmę decyzję, bolała mnie przez wiele lat i psuła
      samopoczucie.

      Dopiero niedawno, w wyniku poszukiwań, natrafiłem w internecie na
      pocieszającą informację, iż sakramenty, a zwłaszcza chrzest, nie są,
      jak twierdzi Kościół, nieodwracalne. Okazało się, że dawni Słowianie
      znali obrzęd dechrystianizacji. Gdy jednego dnia Krzyżacy najeżdżali
      pruską wioskę i z mieczem na gardle chrzcili wszystkich mieszkańców,
      ci następnego dnia zbierali się ponownie i zmywali chrzest
      przywracając słowiańskie imiona. Było to tak nagminne, że nawet
      jakiś biskup krzyżacki wydał zakaz ponownego obmywania.

      Dotarcie do ww. wiadomości stało się punktem zwrotnym mojego życia.
      Odtąd wiedziałem już, czego chce moja dusza - wyrzucenia chrztu i
      pozostałych sakramentów, do których przyjęcia
      • may7 Re: chrzest/apostazja 16.09.08, 23:17
       cd.
       do których przyjęcia zostałem zmuszony. Skontaktowałem się z jednym
       ze słowiańskich kościołów rodzimowierczych, lecz żaden z kapłanów
       nie chciał odtworzenia rytuału dechrystianizacji w obawie przed
       prześladowaniami ze strony Kościoła Katolickiego. Dowiedziałem się
       wtedy, że Kościół nasyła na przywódców mniejszości religijnych różne
       kontrole i rewizje, a rodzimowiercy są już nimi zmęczeni i chcą
       spokojnie praktykować swoje rytuały. Znalazłem się w kropce, a moja
       determinacja doprowadziłaby w końcu do tego, że sam bym się
       dechrystianizował, bez niczyjej pomocy. Byłoby to jednak mało
       uroczyste doświadczenie duchowe, a zależało mi na odpowiednim
       nastroju. W dniu imienin nawiązałem kontakt z niezależnym szamanem z
       Wrocławia, który obiecał pomóc.

       Ale zrzucenie z siebie kajdanów religijnego niewolnictwa to nie
       wszystko, chciałem jeszcze opuścić oficjalnie szeregi Kościoła, aby
       nie fałszować statystyk. Wszak Kościół określa liczbę wiernych na
       podstawie wzoru matematycznego:

       liczba chrztów - (liczba zgonów + liczba osób występujących z KK) =
       liczba wyznawców

       W efekcie wszyscy ateiści, którzy nie wystąpili formalnie z
       Kościoła, są uważani za jego członków. Na szczęście odnalazłem w
       internecie artykuł pt. “Jak wystąpić z Kościoła Katolickiego?”.
       Jeden jedyny, który udzielał konkretnych wskazówek. Tutaj służę
       wszystkim zainteresowanym informacjami…

       RADA, CZYLI JAK WYSTĄPIĆ Z KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO?

       Aby wystąpić formalnie z Kościoła Rzymskokatolickiego, należy:
       1. Wystąpić do parafii, w której dokonano chrztu, o wydanie
       świadectwa chrztu.
       2. Złożyć w parafii tożsamej z miejscem aktualnego zamieszkania
       wniosek o akt apostazji z uzasadnieniem (np. wyjaśniając, że wierzy
       się w coś innego, że dokonano aktu chrztu bez świadomej zgody
       zainteresowanego, etc.).
       3. Do wniosku o akt apostazji należy dołączyć świadectwo chrztu i
       dane osobowe dwóch świadków - członków Kościoła Katolickiego, którzy
       nie utracili prawa do bycia świadkiem.

       Artykuł “Jak wystąpić z Kościoła Katolickiego?” radził kierować
       pismo na ręce kanclerza kurii, lecz z mojego doświadczenia wynika,
       że wydłuża to procedurę (w telefonicznej rozmowie z kurią nakazano
       skierować je na ręce proboszcza parafii).

       Nie jestem już członkiem KK. Z informacji zdobytych w internecie
       wynikało, że sam akt apostazji miał potrwać około 10 minut. W tym
       czasie ksiądz miał odczytać formułkę, że pozbawia mnie prawa do
       ostatniego namaszczenia, ślubu kościelnego, śpiewów kapłana nad
       grobem, bycia ojcem chrzestnym i wszelkich innych praw związanych z
       przynależnością do Kościoła, a na których mi nie zależało. Miał, ale
       proboszcz parafii pod którą podlegam, wystosował tylko wniosek o
       dokonanie wpisu, że wystąpiłem z Kościoła.

       Wszystko ma jednak swoje plusy i minusy. Plusem jest niezwykła
       poprawa samopoczucia. Humor poprawił mi się tak bardzo, że zacząłem
       wesoło podśpiewywać pod nosem i uśmiechać się bez powodu. Minusem
       jest wysłuchiwanie różnych gróźb i próśb. Straszono mnie wiecznym
       potępieniem duszy (nie wierzę w zbawienie, lecz reinkarnację i prawo
       karmy, więc się tym nie przejąłem) i opętaniem przez szatana w
       chwili dechrystianizacji. Szydzono, abym później nie płakał i nie
       przychodził się żalić. Proszono mnie o opamiętanie się i modlenie do
       Jezusa, aby objawił mi prawdę (odmówiłem, bo nie mam zwyczaju modlić
       się do zmarłych ludzi, a wszelkie formy spirytyzmu uważam za
       szkodliwe i niepotrzebne).

       W czasie przygotowań do dechrystianizacji i wystąpienia z Kościoła,
       spotkałem się nie tylko z krytyką, lecz i pochwałami. Chwalili mnie
       ludzie myślący i tolerancyjni, nie tylko za odwagę, ale i uczciwość
       przed samym sobą, gdyż nie mam zamiaru udawać kogoś, kim nie jestem.
       Niektórzy Katolicy zaskoczyli mnie totalnie obrażając się, jakbym
       wyrządził im wielką krzywdę. Mówili też, że zaczęli się za mnie
       modlić, aby wrócił mi rozum i nie wyrzekał się dobrodziejstw, które
       niesie z sobą chrześcijaństwo i aby mi się nie udało. Wierzę w moc
       modlitw - nieważne do kogo człowiek się modli, jeśli czyni to
       szczerze, może zostać wysłuchany. No i stało się, pewna osoba
       doradziła mi abym zaprosił na obrzęd dechrystianizacji program “Nie
       do wiary”. Pomysł ciekawy, lecz miałem pewne wątpliwości. Zapytałem
       więc niezależnego szamana, co o tym sądzi, a ten zareagował
       alergicznie wycofując pomoc. Na nic tłumaczenia, on odebrał to po
       swojemu i uczynił wszystko, aby udowodnić, że do dechrystianizacji
       nie dorosłem. Uległ modlitwom Katolików i nawet o tym nie wiedział.
       Cóż było mi robić? To samo. Pomodliłem się do mojego Opiekuna
       Duchowego, aby znalazł się ktoś nowy i aby nikt moich zamiarów nie
       próbował już pokrzyżować i tak też się stało. Od razu znalazłem
       zastępcę. Sam się zgłosił.

       Razem z nowym kapłanem, który postanowił pomóc w obrzędzie prywatnie
       (aby wspólnota religijna do której należy nie ucierpiała w wyniku
       represji), ustaliliśmy dokładnie charakter obrzędu. Byłem poddany
       chrztowi i komunii świętej, więc na tych dwóch punktach programu
       należało się skoncentrować. Sakramentu spowiedzi i pokuty, który
       został wymyślony po to, aby wywoływać w wiernych poczucie winy za
       zabicie Jezusa, nie trzeba odwracać. Ten sakrament musi być co jakiś
       czas odświeżany, aby nie utracił swej mocy.

       ZDARZENIE, CZYLI DUCHOWA DECHRYSTIANIZACJA

       Na miejsce dechrystianizacji wybrałem górę Ślężę w Sobótce - miejsce
       kultu nie tylko Słowian, ale prawdopodobnie także kultury celtyckiej
       i germańskiej. Ślęża to najsilniejsze miejsce mocy w Polsce, gdzie
       przecina się aż pięć linii geomantycznych łączących takie
       miejscowości, jak Gniezno, Biskupin, Gdańsk, Hel (wiele dawnych
       miejsc rytualnych), Syltem (wyspa z ośrodkiem kultu Wikingów),
       Lubeka, Berlin, Legnica, Konstantynopol (Istambuł), Rugia (świątynia
       Prasłowian), Uznam (wyspa Wolin), Szczecin, Głogów, Częstochowa,
       Kraków i Święty Krzyż (Góry Świętokrzyskie). Warto wiedzieć, że z
       mocami Ślęży nie należy zadzierać. Mogą być niebezpieczne dla osób,
       które będą wobec nich nieszczere i tych, których nie wezwą. Należy
       wsłuchiwać się wnią i grać uczciwie, z pokorą. Na Ślęży wielokrotnie
       stawiano kościoły i klasztory i wszystkie płonęły (np. od pioruna),
       albo zapadały się od wstrząsów sejsmicznych.

       Termin dechrystianizacji został wybrany nieprzypadkowo - 31
       października 2004 - pierwszy dzień nowego roku celtyckiego, kiedy
       Celtowie zaczynali sadzić zboża ozime. Doskonały dzień na
       rozpoczęcie nowego życia.

       Na tydzień przed wyjazdem wszedłem w szamański trans, aby nawiązać
       kontakt z mocami Ślęży. Zadałem pytanie, czy mogę przybyć (starałem
       się stosować do wskazówki, że nie należy przybywać bez zaproszenia)
       Udało się. Ślęża odpowiedziała. W wizji powiedziała, czego się
       spodziewać. Miałem zaczerpnąć ślężańskiej wody do obrzędu, spotkać
       po drodze dziewczyny próbujące nawiązać kontakt z mocami i obudzić
       tygrysa (we śnie tygrys budząc się był agresywny do momentu, gdy
       przypomniałem mu, kim jestem - wtedy się uspokoił i stał bardzo
       miły). Wskazówki były jednoznaczne, acz w pełni zrozumiałem je na
       miejscu.

       30 października pojechaliśmy we dwóch na Ślężę. Pogoda dopisywała,
       było ciepło i słonecznie. Zaczęła psuć się we Wrocławiu. Na
       szczęście chmury ominęły Ślężę i świeciło tam słońce. Wędrówka
       trwała 3 godziny. Wpierw szliśmy intuicyjnie szlakiem czarnym,
       spotykając po drodze dziewczyny z szamańskim bębnem (według kapłana
       były to Viccanki - czcicielki Wielkiej Boginii - punkt drugi
       programu zaliczony) kapłan pozdrowił je z daleka słowiańskim
       słowem “Sława!”, lecz najwyraźniej nie usłyszały. Na pewno były to
       TE dziewczyny, gdyż spotkaliśmy je na tle krajobrazu, który ujrzałem
       w wizji. Szliśmy dalej, przy jednym z drzew poczułem wielką moc, aż
       plecy pokryła gęsia skórka - potem zmieniliśmy szlak czarny na
       zielony. Tutaj czekała
       • may7 Re: chrzest/apostazja 16.09.08, 23:18
        Tutaj czekała nas nie tylko wielka stromizna, ale i kilkadziesiąt
        ściętych w poprzek drogi drzew (punkt trzeci - tygrys się budzi i
        okazuje agresję). Po zmianie szlaku zielonego na żółty dotarliśmy
        wreszcie na zamglony szczyt i do schroniska. Góra była niezwykle
        wyciszona. Moce ziemi były bardzo stłumione, praktycznie nie czuło
        się owych mocy, fal ciepła i dreszczy przebiegających przez ciało.
        Szukaliśmy dobrego do dechrystianizacji miejsca, gdzie byłaby
        wyczuwalna moc, albo rósł dąb. Ale mgła, utożsamiana przez naszych
        przodków z duchami, opatulała wszystko coraz szczelniej i trzeba
        było odłożyć poszukiwania do rana.

        Aby dokończyć trzeci punkt programu, poddałem się przed snem
        transowi. W rytmach szamańskiego bębna docierających ze słuchawek CD-
        mana, wpadłem w odmienny stan świadomości. Opowiedziałem górze
        szczerze kim jestem, czego chcę i jak tego zamierzam dokonać.
        Przypomniałem o poprzednim dialogu z mocami góry (tygrys już wie kim
        jestem i przestaje być groźny). Poprosiłem o pięć rzeczy i
        udzielenie w czasie snu rady na bardzo osobiste pytanie (czy
        powinienem wykonać pewien pomysł, czy też nie). No i dziwna wizja
        nadeszła.

        Sen ukazał męski pentagram. Na każdym z jego ramion rosło jedno
        drzewo, obok którego stała jedna istota duchowa. Pierwsze drzewo
        było bardzo wyraźne, drugie mniej, a dalsze słabiej. Duchy
        spoglądając na mnie wypowiedziały dziwne zdanie w języku, którego
        nie znałem i wtedy poczułem falę pozytywnej energii, ciepła które
        wlało się we mnie przez czakrę na czubku głowy. Wraz z energią
        pojawiły się obrazy. Przedstawiały uśmiechniętych, szczęśliwych i
        radosnych ludzi związanych z moim pytaniem.

        Wtedy obudziłem się. Mgła znikła, a księżyc pogłaskał twarz
        promieniami. Poczułem, że energia pozostała we mnie, a migrena
        (miewam migreny lokomocyjne związane z dalekimi podróżami) nagle, w
        jednej sekundzie, minęła.

        Zgodnie z tym, co opisywał w listach niezależny szaman (choć
        zrezygnował z udziału w ceremonii, udzielił kilku cennych rad),
        każdy człowiek musi sam zinterpretować wizje, które przysyła Ślęża,
        ponieważ każdy człowiek operuje innym zestawem pojęć i inną wiedzą.
        Moja interpretacja była szybka. Nie miałem żadnych wątpliwości:
        duchy i bogowie Ślęży są przychylni (tygrys otacza mnie opieką).

        Istnieją dwa rodzaje pentagramów - męski i żeński. Żeński przypomina
        literę A. Jego ramiona symbolizują głowę, ręce i nogi. Miejsce
        pomiędzy dolnymi ramionami to kobiece narządy płciowe gotowe do
        przyjęcia nasienia. Znaczenie żeńskiego pentagramu jest
        jednoznaczne: brać, przyjąć nasienie, a jeśli dawać, to z wielkim
        bólem i wysiłkiem (tak, jak poród u kobiety). Męski pentagram jest
        odwrotnością żeńskiego i oparty jest na literze V. Dwa górne ramiona
        gwiazdy symbolizują ręce, boczne to nogi, a dolne ramię to męskie
        przyrodzenie. Obszar pośrodku symbolizuje resztę ciała mężczyzny,
        łącznie z głową. Pentargam męski oznacza dawanie z przyjemnością,
        bez wysiłku (mężczyźni nie odczuwają bólu przy dawaniu nasienia,
        lecz orgazm).

        Pięć drzew i duchów wpisanych w pentagram symbolizowało pięć rzeczy,
        o które prosiłem. Najwyraźniejszy symbolizował pomoc w
        dechrystianizacji, którą otrzymałem następnego dnia, a pozostałe
        prośby spełnią się później. Być może za kilka miesięcy, a może i
        lat.

        Wizja radosnych i szczęśliwych ludzi była odpowiedzią na osobiste
        pytanie. Odpowiedź była pozytywna: to, o co pytałem, jest dobre i
        właściwe.

        W tym samym czasie towarzyszący mi kapłan miał wizję - śniły mu się
        różne gatunki drzew, które były mu bardzo przyjazne. Zinterpretował
        to następująco - nie musi szukać dębu, bo wszystkie drzewa pomogą
        energetycznie przy dechrystianizacji.

        Wstał poranek. Mgły nie było i ruszyliśmy szukać miejsca oraz
        strumyka, by zaczerpnąć wody. Zapytaliśmy obsługę, gdzie znajdziemy
        najbliższy strumyk. Okazało się, że przy schronisku jest studnia
        głębinowa i można zaczerpnąć z niej ślężańskiej wody (punkt pierwszy
        programu zrealizowany). Także i odpowiednie na dechrystianizację
        miejsce szybko odnaleźliśmy. Dotarliśmy do niego w chwili, gdy zza
        chmur wyjrzało słońce. Dobry znak. Wtedy poczuliśmy, że z ziemi
        zaczyna powoli bić energia. Nie musieliśmy nawet dyskutować -
        wiedzieliśmy, że to tu. Wróciliśmy do schroniska po akcesoria i
        dokonaliśmy obrzędu.

        Najpierw rozpaliliśmy ognisko. Później kapłan nawiązał przez
        modlitwę kontakt ze słowiańskimi bogami i przystąpił do ceremonii. W
        pierwszej kolejności podzieliliśmy się z bogami kromką chleba, aby
        zaskarbić ich sympatię. Jeden kęs zjadłem ja, drugi kapłan, a trzeci
        został oddany bogom za pośrednictwem ogniska. Następnie kapłan
        odciął mi kosmyk włosów symbolizujący “ciało Chrystusa”, które
        przyjąłem w czasie komunii świętej i mówiąc, by wróciło tam skąd
        przybyło, wrzucił je do ognia. Te szybko się spaliły i zamieniły w
        dym. Z kapłanem zaczęło dziać się coś dziwnego. Głos zaczął drżeć mu
        ze wzruszenia i poczułem, że coś, co ciążyło mi na duszy, wychodzi
        ze mnie. Następnie wziął do rąk buteleczkę z wodą, zwilżył
        chusteczkę i zmył z mej twarzy chrzest i wszystko to, co się z nim
        wiązało. W tym momencie ręce zaczęły drżeć mu z emocji a ja
        poczułem, jak wielka energia ziemi oczyszcza moją aurę. Oczyszczając
        moje oblicze, usunął imię chrzestne (drugie) i zastąpił je nowym -
        słowiańskim, które wcześniej starannie wybrałem konsultując sprawę z
        jasnowidzami (aby nie wpaść z deszczu pod rynnę). W wykopanej w
        ziemi dziurce schowałem mój dar - rzecz, z którą byłem bardzo
        emocjonalnie i uczuciowo związany. Zakopałem ją i ceremonia dobiegła
        końca. Kapłan podziękował bogom i zaczęliśmy się zbierać. Chciał
        ugasić ognisko zakopując je, lecz doradziłem skorzystać z resztki
        wody z butelki. I wtedy BUCHŁO płomieniem, a woda się spaliła! Coś
        niesamowitego! Wręcz cud! Nigdy w życiu czegoś podobnego nie
        widziałem. Jakby nie woda to była, lecz nafta czy benzyna. Płomień
        miał z pół metra wysokości. Kapłan odskoczył zaskoczony i
        powiedział, że to dobry znak, bo bogowie przyjęli prezent i
        wysłuchali moich próśb. Resztką wody ugasił ognisko (tym razem nic
        nie buchło) i oddał butelkę mówiąc, że powinienem ją zachować, a
        fragment szkła nosić przy sobie w charakterze amuletu, bo dotknął go
        boski płomień. Utraciłem cenną rzecz i w zamian otrzymałem drugą -
        kto wie, czy nie cenniejszą? Na razie nie mam zamiaru jej tłuc.
        Postawiłem ją na półce. Stała się dla mnie nie tylko pamiątką, ale i
        przedmiotem, który pozwala kontaktować się z siłami natury. Od
        chwili, gdy woda się spaliła, ziemia zaczęła intensywnie
        promieniować dobrą, przyjazną energią. Zrobiło się cieplej,
        przyjemnie, a wiatr przestał być zimny… Wiem, czym jest
        autosugestia, jak emocje mogą wyzwolić w człowieku pokłady energii,
        aż poczuje się gorący z wrażenia, i wiem, że ta dobra moc, którą
        wtedy poczułem, nie ma nic wspólnego z moim ciałem - ona była z
        zewnątrz. Tam naprawdę obudziły się jakieś moce i kto nigdy nie
        poczuł tego na własnej skórze, ten tego nie zrozumie.

        Prawdę mówiąc, liczyłem po cichu, że w czasie tej pierwszej (po
        kilkusetletniej przerwie) dechrystianizacji na polskiej ziemi
        wydarzy się coś niezwykłego (np. pojawi się jakiś duch, który dokona
        zdechrystianizacji wyręczając kapłana, albo coś równie dziwnego). W
        momencie, gdy zwątpiłem, że cokolwiek niezwykłego się wydarzy,
        płomień ogniska zapalił wodę. Coś, co jest niemożliwe z naukowego
        punktu widzenia i w co sam bym nigdy nie uwierzył, gdyby mi o tym
        opowiedziano.

        Tak oto dokonała się moja duchowa dechrystianizacja. Żaden zły demon
        mnie nie opętał i poczułem się czysty i świeży, jakbym wyszedł z
        wanny i założył czystą, pachnącą bieliznę.

        Dechrystianizacja formalnie została już dokonana. Niebawem złożę
        wniosek do Starostwa Powiatowego (do Urzędu Stanu Cywilnego) o
        zmianę drugiego imienia. Będzie to kosztować 5 złotych za wnio
        • may7 Re: chrzest/apostazja 16.09.08, 23:19
         5 złotych za wniosek, 50 groszy za każdy załącznik i 30 złotych za
         wydanie decyzji.

         WNIOSKI, CZYLI JAK ŻYĆ NA WOLNOŚCI?

         Na zakończenie wyjaśnię, że nie należę do żadnego kościoła, ani
         sekty. Jestem wolnym człowiekiem, bezwyznaniowcem, który obrał
         własną drogę duchowego rozwoju. Sympatyzuję z proekologicznymi
         wierzeniami naszych przodków i ich tradycjami, ale nie zamierzam się
         do nich ograniczać. Nikt nie posiadł całej wiedzy o wszechświecie i
         nikt nie ma monopolu na głoszenie jedynie słusznej prawdy. Nikogo
         takiego nigdy nie było i nie będzie, gdyż świat nie stoi w miejscu i
         ulega ciągłej przemianie. Tylko podstawy stworzenia wszechświata i
         prawa nim rządzące są stałe i niezmienne. Warto też wspomnieć, że w
         Rosji obrzęd dechrystianizacji nie zanikł i słowiańskie świątynie
         praktykują go do dziś.

         Podsumowując - w zależności od potrzeb można:
         1. dokonać tylko dechrystianizacji formalnej (czyli wystąpienia ze
         wspólnoty chrześcijańskiej)
         2. dokonać tylko dechrystianizacji duchowej (aby świadomość
         dokonania obrzędu nie obciążała naszego sumienia i psychiki)
         3. dokonać dechrystianizacji kompleksowej, duchowej i formalnej, jak
         ja.

         Żyjcie zgodnie z własnym sumieniem i nie przejmujcie się głupimi
         gadaniami i złymi spojrzeniami znajomych. Po dokonaniu
         dechrystianizacji będą się wam przez jakiś czas uważnie przyglądać.
         Chociaż postępować będziecie dokładnie tak, jak dotąd, każdy objaw
         waszego zdenerwowania, irytacji czy złości przypisywać będą demonom
         i szatanowi. Nieważne, że wcześniej też wam się to zdarzało, jak
         wszystkim ludziom, oni będą WIEDZIEĆ swoje. Zawsze możecie też
         przeprowadzić się w miejsce, gdzie nikt was nie zna i rozpocząć nowe
         życie. Warto wiedzieć, że częste sugerowanie opętania przez osoby
         trzecie może wywołać u osób mniej odpornych psychicznie załamanie
         nerwowe i depresję. Wtedy najlepiej udać się do jasnowidza-
         egzorcysty. On rozwieje wątpliwości, przywróci radość życia i
         doradzi jak postępować z fanatykami religijnymi, którzy za wszelką
         cenę chcą obrzydzić nam życie. Niestety, taka jest cena za wolność.
         Ale płacąc gotówką za tę wolność otrzymacie resztę - poznacie, kto
         jest waszym prawdziwym przyjacielem, a kto go udawał. Kto darzył was
         przyjaźnią i miłością, a kto tylko tak twierdził.

         Autor: Mirosław (01.11.2004)
         Źródło: Własnowierca

          • joolka7 Re: chrzest/apostazja 17.09.08, 10:21
           Krótkotrwałe oddziaływanie chłodnej wody na skórę dziecka (w postaci
           szybkiego zanurzenia lub natarcia itd.)niezwykle silnie stymuluje
           siły obronne i rozwój niemowląt.Chrzest wodą u wielu narodów to
           zabieg przeznaczony właśnie dla tego celu. (Gienadij
           Małachow "Samoleczenie i uzdrawianie")

          • wladi3 Re: chrzest/apostazja 17.09.08, 14:28
           Chrzest jest "wszczepieniem w Chrystusa " - rodzimy się na poziomie
           Ducha , na Nowo z Ducha Boga i zostaje w naszej Duszy "Odwzorowany
           Jezus - Doskonały Bóg i Doskonały człowiek . Chrzest nas Chroni jak
           chcesz dokonac świadomej rezygnacji - narażasz sie na
           niebezpieczenstwo ataków mocy której człowiek pozbawiony Jezusa nie
           moze się oprzeć . Należy dorastac i stawać się Dorosłym dzieckiem
           Boga a nie rezygnować z Doskonałości i Mocy przez niechęć do KK .
           Mogę Ci pomóc zrozumieć Kim Jesteś bez rezygnacji z Jezusa .
           Pozdrawiam . Władek .
          • wladi3 Re: chrzest/apostazja 17.09.08, 14:30
           Chrzest jest "wszczepieniem w Chrystusa " - rodzimy się na poziomie
           Ducha , na Nowo z Ducha Boga i zostaje w naszej Duszy "Odwzorowany
           Jezus - Doskonały Bóg i Doskonały człowiek . Chrzest nas Chroni jak
           chcesz dokonac świadomej rezygnacji - narażasz sie na
           niebezpieczenstwo ataków mocy której człowiek pozbawiony Jezusa nie
           moze się oprzeć . Należy dorastac i stawać się Dorosłym dzieckiem
           Boga a nie rezygnować z Doskonałości i Mocy przez niechęć do KK .
           Mogę Ci pomóc zrozumieć Kim Jesteś bez rezygnacji z Jezusa .
           Pozdrawiam . Władek .

           Kocham Cię Boże Ojcze . Władek .
           Jestem cząstką Boga !

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka