Dodaj do ulubionych

Balcerowicz: data przyjęcia euro z programem sp...

IP: *.bredband.comhem.se 26.01.10, 15:21
Czy ten dureń kiedyś zamilknie?
Obserwuj wątek
   • Gość: Jola z Dywit S_A_M_0_0_B_R_0_N_A IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.01.10, 00:19
    Historia zycia tego strasznego czlowieka , przeczytajcie warto tego w Gazecie


    Wyborczej nie napiszą.

    W najbardziej wpływowych mediach po 1989 r. konsekwentnie lansowano mit Leszka
    Balcerowicza jako swoistego tytana nowatorskiej myśli ekonomicznej. "Tytana"
    upowszechniającego jedynie słuszne poglądy na temat polskiej gospodarki, wbrew
    wrzaskowi różnych "populistycznych" dyletantów. W rzeczywistości Balcerowicz był
    przez wszystkie lata po 1989 r. jedynie posłusznym narzędziem w rękach
    sterujących nim zagranicznych globalistów typu George Soros. Z ogromnym oddaniem
    i konformizmem służył ich działaniom zmierzającym do opanowania kluczowych
    dziedzin polskiej gospodarki, przemysłu, bankowości.

    Konformizmu uczył się już za młodu, pod "odpowiednim" wpływem ojca, dyrektora
    PGR-u. Już w młodości Leszek Balcerowicz dał szczególnie wymowny dowód
    umiejętności przystosowywania się do silniejszych, do tych, którzy dzierżyli
    władzę. Wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, i to w czasie, gdy
    partia ta była szczególnie mocno skompromitowana - w 1969 roku. Gdy odliczymy
    trwający rok obowiązkowy staż kandydacki, okazuje się, że Balcerowicz zgłosił
    się do PZPR tuż po bezwzględnym moczarowskim stłumieniu ruchów studenckich i
    tzw. kampanii antysyjonistycznej oraz po interwencji w Czechosłowacji. Miał
    wtedy 22 lata. Trudno więc tłumaczyć niedojrzałością jego decyzję wstąpienia do
    partii komunistycznej, którą podejmowali wówczas tylko najgorsi karierowicze.
    Ciekawe, jak tłumaczy ten pomarcowy zaciąg Balcerowicza do partii Bronisław
    Geremek, który przez lata był jego najbliższym współpracownikiem w Unii
    Wolności.
    Początkowo przez blisko dziesięć lat Balcerowicz pracował w SGPiS pod
    kierownictwem Pawła Bożyka, szefa doradców ówczesnego pierwszego sekretarza KC
    PZPR Edwarda Gierka. Sam Bożyk, później złośliwie komentując wyjątkowo
    doktrynerskie poczynania Balcerowicza, mówił o nim, że był to jego jeden z
    najbardziej odległych od praktyki gospodarczej uczniów.
    W latach 1978-1980 pracował w szczególnie antyreformatorskiej instytucji, za to
    prawdziwej szkole konformizmu - w Instytucie Podstawowych Problemów
    Marksizmu-Leninizmu przy KC PZPR.
    W latach 90. ex post uczyniono z Balcerowicza rzekomego czołowego ekonomistę,
    wywodzącego się spośród opozycji solidarnościowej. W rzeczywistości przed latem
    1989 roku nikt go za takiego nie uważał. Jeszcze w początkach 1989 roku
    Balcerowicza, mającego wówczas tylko stopień doktora, nie wzięto ani do
    20-osobowego składu solidarnościowego w zespole ds. gospodarki i polityki
    społecznej przy Okrągłym Stole, ani do wspierającego go grona ekspertów (!!!).
    Próżno więc szukać jego nazwiska w informatorze "Okrągły stół. Kto jest kim.
    'Solidarność' - opozycja. Biogramy, wypowiedzi", Warszawa 1989.

    Wykonawca planu Sorosa
    Swą przyspieszoną karierę w 1989 r., awans na wicepremiera i ministra finansów,
    Balcerowicz zawdzięczał tylko i wyłącznie protekcji prawej ręki premiera
    Mazowieckiego, jego zausznika - ekonomisty Waldemara Kuczyńskiego. Początkowo
    ofiarował się tylko z rolą doradcy Kuczyńskiego (por. L. Balcerowicz, "800 dni",
    Warszawa 1992, s. 10) i sam był zaskoczony swym nieoczekiwanym ogromnym awansem.
    Zawdzięczał go głównie temu, że kolejno odmówiły cztery pierwsze osoby, którym
    zaproponowano stanowisko ministra finansów we wrześniu 1989 r., a Balcerowicz
    urząd ten skwapliwie przyjął. Tym gorliwiej podjął się realizacji importowanego
    ze Stanów Zjednoczonych do Polski planu Sorosa-Sachsa, w Polsce funkcjonującego
    pod fałszywą nazwą "plan Balcerowicza".
    W rzeczywistości cały plan był pomysłem słynnego amerykańskiego lewicowego
    miliardera George'a Sorosa, przybyłego z Węgier do USA giełdowego spekulanta
    żydowskiego pochodzenia. O tym, że cały rzekomy plan Balcerowicza był w istocie
    dziełem Sorosa, możemy dowiedzieć się również z bardzo nieostrożnej enuncjacji
    W. Kuczyńskiego, wspomnianego już zausznika Mazowieckiego, ministra
    przekształceń własnościowych w jego rządzie. Jak wyznał Kuczyński w książce
    "Zwierzenia zausznika" (Warszawa 1992, s. 82-83): "Soros przyjechał z planem
    reformy gospodarki polskiej, zwanym planem Sorosa. To była kombinacja szokowej
    operacji antyinflacyjnej z restrukturyzacją naszych firm". Balcerowiczowi jako
    wicepremierowi nadzorującemu polską politykę gospodarczą przypadło zaś tylko
    zadanie firmowania tego wszystkiego i uwiarygodniania polityki służącej
    gospodarczym celom Zachodu.
    Celom tym służyła skrajnie doktrynersko realizowana polityka gospodarcza
    Balcerowicza, skupiająca się głównie na walce z inflacją, przy zaniedbaniu
    wysiłków na rzecz wzrostu gospodarczego i pobudzania polskiego eksportu. Jednym
    z najszkodliwszych elementów tej polityki było nastawienie na przyśpieszoną
    gruntowną prywatyzację polskiego przemysłu i banków, stanowiącą faktyczną
    wyprzedaż za bezcen.

    Rzecznik terapii szokowej
    Wielkie wsparcie dla Balcerowicza stanowiły zachęty do jak najszybszej terapii
    szokowej lansowane już latem 1989 r. przez współdziałającego z Sorosem
    amerykańskiego ekonomistę Jeffreya Sachsa. Reklamował on się w Polsce jako ten,
    który z dnia na dzień zwalczył w Boliwii ogromną inflację. Obiecywał tę samą
    skuteczną terapię w Polsce, zapominając uprzedzić, że jego boliwijski sukces
    dokonał się kosztem ogromnie wysokiego bezrobocia i buntu boliwijskich
    robotników, wprowadzenia w Boliwii stanu wyjątkowego i internowania przywódców
    związkowych. O tym wszystkim milczano w najbardziej wpływowych polskich mediach,
    tym chętniej za to nagłaśniając obietnice Sachsa łatwej, bezbolesnej i szybkiej
    terapii szokowej. Szczególnie kłamliwa pod tym względem była informacja w
    "Gazecie Wyborczej" z 24 sierpnia 1989 r., zamieszczona pod znamiennym tytułem:
    "Cud gospodarczy w Polsce?". Sachs obiecywał tam m.in.: "Likwidujemy całkowicie
    inflację w ciągu sześciu miesięcy. Stopa życiowa zacznie wzrastać za pół roku
    (...) Nie dajcie sobie wmówić, że radykalny program gospodarczy wymaga cierpień
    i wyrzeczeń".
    Nader szybko miało się okazać, że realizowana przez Balcerowicza terapia szokowa
    doprowadziła do wielkiego pasma cierpień i wyrzeczeń przeważającej części
    społeczeństwa, z korzyścią dla gromady cwaniaków polskich i zagranicznych. Pisał
    o tym jednoznacznie bardzo ostry amerykański krytyk terapii szokowej, noblista z
    dziedziny ekonomii, prof. J. Stiglitz. Dzięki skokowym podwyżkom cen państwo
    zagrabiło wieloletnie oszczędności obywateli. Straciły ogromną część wartości
    zbierane przez wiele lat wkłady na mieszkania. Państwo zgarnęło przeważną część
    oszczędności dolarowych, szacowanych na koniec 1988 r. na 7-15 miliardów dolarów
    amerykańskich (por. S. Dąbrowski, Logika postkomunistów, "Nowy Świat", 13
    stycznia 1993 r.). Przypomnijmy zapomniane już dane o rozmiarach podwyżek cen w
    1990 r. Według tekstu "Gazety Wyborczej" z 29 stycznia 1991 r., opartego na
    danych GUS, średnie ceny w 1990 r. były sześcio-, siedmiokrotnie wyższe niż w
    1989 roku. Przy tym chleb średnio podrożał 13 razy, makaron - 22 razy, ceny
    mebli, naczyń kuchennych, lodówek wzrosły 8-10 razy. Ceny podstawowych artykułów
    w wielu przypadkach stały się wyższe niż w krajach EWG. W tym samym czasie
    miesięczne wynagrodzenie mieszkańca Polski odpowiadało 2-3-dniowym zarobkom
    Francuzów lub Niemców.
    Jak wielkie rozmiary przybrało skokowe zubożenie polskiego społeczeństwa w
    efekcie balcerowiczowskiej terapii szokowej, doskonale dokumentowała podstawowa
    wręcz książka o polityce społecznej wydana w 1995 r. pod redakcją prof. Juliana
    Auleytnera. Według niej, w samym tylko 1990 r. przeciętne płace spadły o 24
    proc., realna wartość przeciętnej emerytury i renty - o 19 proc., a dochody
    netto z rolnictwa na 1 pracującego - o 63 proc. Rolników szczególnie dotknęło
    otwarcie przez Balcerowicza granic na produkty rolne z zagranicy, w dużej mierze
    dotowane przez rządy zachodnie i sprowadzane do Polski po dumpingowych cenach.
    Dz
    • wujaszek_joe nagle ci kierownik PGRu nie pasuje? 27.01.10, 07:14
     Lepperowi by się to nie spodobało:)
     > Konformizmu uczył się już za młodu, pod "odpowiednim" wpływem ojca, dyrektora
     > PGR-u.

     straszliwy zarzut, współautor gierkowskiej katastrofy wyrażał się źle o
     Balcerowiczu. Na czyje wyszło?
     > Początkowo przez blisko dziesięć lat Balcerowicz pracował w SGPiS pod
     > kierownictwem Pawła Bożyka, szefa doradców ówczesnego pierwszego sekretarza KC
     > PZPR Edwarda Gierka. Sam Bożyk, później złośliwie komentując wyjątkowo
     > doktrynerskie poczynania Balcerowicza, mówił o nim, że był to jego jeden z
     > najbardziej odległych od praktyki gospodarczej uczniów.
  • j-50 Co komu z późniejszej emerki? 27.01.10, 03:04
   Z tego co widzę, to jeśli jestem w II filarze, to jak nie dożyję do
   pierwszej wypłaty emerki, wówczas cała zebrana przeze mnie kasa
   przepada. Początkowo całość forsy w II filarze miała być
   dziedziczona, co skłoniło mnie do wejścia w ten interes. Ale potem
   manipulowano przy tym i kasa może całkowicie przepaść. Jaki jest
   zatem interes mój i mojej rodziny, abym jak najpóźniej przeszedł na
   emerkę?
   Poza tym jest sprawa pracy po uzyskaniu emerytury. Taki człowiek
   nadal płaci podatki, a na jego emerkę nadal wpływają forse. Powinien
   być zatem preferowany w dalszym zatrudnieniu (oczywiście w
   sytuacjach uzasadnionych). Teraz zależy to tylko od woli szefostwa.
   W szczególności dotyczy to kobiet, które mają niższy wiek emerytalny.
  • cygan37 Balcerowicz: data przyjęcia euro z programem sp... 27.01.10, 08:13
   Przyjdzie Lepper i pogoni jeszcze raz.
   Balcerowicz ubiega się o kolejne transze dla swojej fundacji i stąd jego
   aktywność. Niby to mieć coś wspólnego ze społeczeństwem obywatelskim ale
   wychodzi na to żeby to było społeczeństwo z ulicy. Wasze ulice, nasze
   kamienice. Wszystko mamy prywatyzować bo prywatne lepsze tyle że nikt nie
   chciał kupić stoczni, nikt nie kupił ZNTK ani cukrowni w Łomży. Ludzie poszli
   na bruk ale trzeba wydłużyć wiek emerytalny.
   Czy nikt nie może złożyć doniesienia do prokuratury za sianie szkodliwej
   propagandy za pieniądze z zagranicznych ośrodków?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka