Dodaj do ulubionych

DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ

03.04.08, 23:31
Dotyczy RPO, osie środowiskowe, a dokładniej budowa kanalizy. Czy FRR po
dofinansowaniu może być ujemna, a dopiero w analizie ekonomicznej wykazać ją
dodatnią. Bo wg wytycznych luki finansowej nie liczy się gdy przychody nie
pokrywają kosztów, a w tym przypadku FRR zawsze będzie ujemna (a wręcz
niemożliwa do wyliczenia) gdyż wszystkie przepływy będą ujemne. Wytyczne
mówią, że FRR po dofinansowaniu ma być na "odpowiednim" poziomie, tylko co to
za poziom? Jak to ugryźć. Z chęcią z kimś głębiej porozmawiam. m.pi@poczta.fm
Obserwuj wątek
  • k.grad Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 05.04.08, 17:56
   egon233 napisał:

   > Czy FRR po
   > dofinansowaniu może być ujemna, a dopiero w analizie ekonomicznej wykazać ją
   > dodatnią.

   Tak, o ile dobrze Cię zrozumiałem to bym się z tym zgodził. FRR po dofinansowaniu może być ujemna chociażby z tego powodu, że dotacja i tak nie pokryje całej „dziury w środkach”.


   > Bo wg wytycznych luki finansowej nie liczy się gdy przychody nie
   > pokrywają kosztów,

   Tu chyba trochę inaczej. Poziom dotacji wyznaczamy za pośrednictwem metody „luki w finansowaniu” wtedy gdy projekt generuje dochód. A „projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom[...] (Art. 55 Rozp. Rady (WE) nr 1083/2006).


   > a w tym przypadku FRR zawsze będzie ujemna (a wręcz
   > niemożliwa do wyliczenia) gdyż wszystkie przepływy będą ujemne.

   W takim przypadku nie "wręcz" niemożliwa do wiliczenia tylko "po prostu" nie możliwa do wyliczenia”:) Tu masz pełną rację.


   > Wytyczne
   > mówią, że FRR po dofinansowaniu ma być na "odpowiednim" poziomie, tylko co to
   > za poziom? Jak to ugryźć.

   No tak... Tylko o jakim województwie i jakich wytycznych piszesz? Może chodzi o jakiś graniczny poziom FRR ustalony przez władzę. I ta władza nie chce współfinansować przedsięwzięć „gorszych”. Ale tu zgaduję...


   > Z chęcią z kimś głębiej porozmawiam. m.pi@poczta.fm

   Jeżeli to aktualne to wysyłam Ci maila...

   Pozdrawiam,

   • mak-si Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 06.04.08, 12:12
    Tutaj niestety obydwoje się mylicie. Jeżeli przepływy pieniężne
    wychodzą Ci ujemne, to znaczy, że wpływy nie pokrywają wypływów.
    Innymi słowy oznacza to, że projekt kompletnie nie wykazuje
    jakiejkolwiek trwałości finansowej. Moje pytanie w takim przypadku
    jest jak liczone są przychody. Czy one pokrywają koszty operacyjne
    (włącznie z amortyzacją)?. Jeśli by tak było, to przepływy finansowe
    zawsze wyjdą dodatnie w okresie eksploatacji majątku i tutaj zawsze
    FRR z uwzględnieniem dotacji stanowi wartość dodatnią, ale mniejszą
    od stopy dyskonta.

    Jeśli u Ciebie przepływy pieniężne projektu są zawsze ujemne,
    oznacza to, nie mniej nie więcej tylko tyle, że taryfa została tak
    skalkulowana, że przychody nie pokrywają generowanych kosztów, a co
    za tym idzie projekt nie ma szans się utrzymać w okresie
    eksploatacji, chyba, że właściciel bądź operator majątku
    zagwarantuje prawnie, że będzie stosował dopłaty do wyrównania
    nadwyżki kosztów nad przychodami.

    Inną sprawą jest zachowanie zasady "zanieczyszczający płaci" (która
    polega mniej więcej na tym, że taryfa ma zostać tak skalkulowana aby
    pokryte zostały wszelkie koszty funkcjonowania infrastruktury). W
    funduszu spójności projekt, który wykazuje ujemne przepływy
    pieniężne z automatu zostałby odrzucony.

    W praktyce taki projekt moim zdaniem nie ma szans na dofinansowanie.
    • k.grad Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 06.04.08, 18:28
     > Tutaj niestety obydwoje się mylicie. Jeżeli przepływy pieniężne
     > wychodzą Ci ujemne

     Kolega pisał, że mu wychodzi ujemna FRR a nie ujemne przepływy. Pytanie dotyczyło FRR.


     > Innymi słowy oznacza to, że projekt kompletnie nie wykazuje
     > jakiejkolwiek trwałości finansowej.

     O trwałości finansowej wnioskuje się na podstawie różnicy wpływów i wypływów. I to razem ze źródłami finansowania. (Tzw. tabela trwałości finansowej.) W tym sensie masz rację. Tylko, że egon233 pisał o FRR a nie o przepływach.


     > Moje pytanie w takim przypadku
     > jest jak liczone są przychody. Czy one pokrywają koszty operacyjne
     > (włącznie z amortyzacją)?. Jeśli by tak było, to przepływy finansowe
     > zawsze wyjdą dodatnie w okresie eksploatacji majątku i tutaj zawsze
     > FRR z uwzględnieniem dotacji stanowi wartość dodatnią, ale mniejszą
     > od stopy dyskonta.

     Przepływy finansowe w okresie eksploatacji dodatnie - zgoda. Z drugą częścią zdania byłbym ostrożny. Nawet jak przychody pokrywają koszty operacyjne w okresie eksploatacji to jeszcze nie znaczy, że FRR jest dodatnia. (Nawet z uwzględnieniem dotacji ). Wszystko rozbija się jeszcze o wysokość kosztów inwestycyjnych (i ewentualnie wysokość dotacji).

     Oczywiście nie wykluczam, że ujemna FRR po dofinansowaniu może się zbiec z brakiem trwałości finansowej. Ale nie widzę ścisłego związku między jednym a drugim.


     > Jeśli u Ciebie przepływy pieniężne projektu są zawsze ujemne,
     > oznacza to, nie mniej nie więcej tylko tyle, że taryfa została tak
     > skalkulowana, że przychody nie pokrywają generowanych kosztów

     Też bym tak to na pierwszy rzut oka widział.


     > chyba, że właściciel bądź operator majątku
     > zagwarantuje prawnie, że będzie stosował dopłaty do wyrównania
     > nadwyżki kosztów nad przychodami.

     No tak. I do tego jeżeli dopłaty zaistnieją „wewnątrz” inwestora (pwik-u) pojawia się problem subsydiowania skrośnego. Albo i tak można się przyczepić do "zanieczyszczających co nie płacą"..


    • egon233 Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 06.04.08, 18:32
     OK. Skoro taki projekt zostanie automatycznie odrzucony to po co Minister
     Rozwoju Regionalnego w "Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z
     przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód"
     strona 21 napisał, że "Metodę luki w finansowaniu stosuje się dla projektów
     generujących dochód pod warunkiem, iż ... wartość bieżąca przepływów pieniężnych
     netto generowanych przez projekt jest dodatnia". Czyli (według mnie) jeśli nie
     jest dodatnia to metody luki nie stosujemy (ale nie piszą że nie dopuszczają
     takich projektów). Co potwierdził pisemnie mi konsultant z UM woj. kujawsko -
     pomorskiego "...Dla tego typu projektów należy przeprowadzić analizę finansową
     mającą na celu wykazanie czy projekt generuje zdyskontowane przychody netto(DNR)
     oraz zastosować obniżenie dofinansowania UE w oparciu o metodologię luki w
     finansowaniu. Sam fakt występowania przychodów dla projektu, w rozumieniu art.
     55 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie oznacza automatycznie, że nastąpi obniżenie
     poziomu dofinansowania UE dla tego projektu. Jeżeli zdyskontowane przychody
     netto (DNR) są równe lub mniejsze od zera, wówczas wskaźnik luki wynosi 100 %, a
     tym samym poziom dofinansowania UE dla projektu jest równy poziomowi
     dofinansowania określonego dla danego działania." Mail został wysłany z adresu UM.
     Czyli oni również potwierdzili, że dopuszczają projekty o przychodach równych
     lub mniejszych od kosztów.
     Według mnie ten projekt jest nieefektywny finansowo nawet po dofinansowaniu i tu
     się z Tobą zgadzam, ale UM i wytyczne potwierdziły, że dopuszczalny.
     Może popełniłem gdzieś błąd w rozumowaniu. Jeśli tak, to proszę o odpowiedź.
     Z góry dziękuje i pozdrawiam.
     Marcin
     • mak-si Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 09:14
      egon233 napisał:

      > OK. Skoro taki projekt zostanie automatycznie odrzucony to po co
      Minister
      > Rozwoju Regionalnego w "Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień
      związanych z
      > przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
      generujących dochód"
      > strona 21 napisał, że "Metodę luki w finansowaniu stosuje się dla
      projektów
      > generujących dochód pod warunkiem, iż ... wartość bieżąca
      przepływów pieniężnyc
      > h
      > netto generowanych przez projekt jest dodatnia". Czyli (według
      mnie) jeśli nie
      > jest dodatnia to metody luki nie stosujemy (ale nie piszą że nie
      dopuszczają
      > takich projektów). Co potwierdził pisemnie mi konsultant z UM woj.
      kujawsko -
      > pomorskiego "...
      Wszystko ładnie pięknie, tylko to są ogólne wytyczne, stosowane do
      wszystkihc projektów, w tym np. do projektów z zakresu oświaty,
      gdzie przychodów z reguły z założenia nie ma, a koszty muszą być
      pokryte z budżetu gminy/powiatu.

      My mówimy o kanalizacji, a to zupełnie inna bajka.
      • k.grad Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 17:25
       mak-si napisał:

       > Wszystko ładnie pięknie, tylko to są ogólne wytyczne, stosowane do
       > wszystkihc projektów, w tym np. do projektów z zakresu oświaty,
       > gdzie przychodów z reguły z założenia nie ma, a koszty muszą być
       > pokryte z budżetu gminy/powiatu.
       >
       > My mówimy o kanalizacji, a to zupełnie inna bajka.


       Mak-si (i Deptaczek) a co Wy na to:

       W komisyjnych „Wytycznych dotyczących metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści” mamy:

       „3.2 Zakres
       Artykuł 55 ma zastosowanie do operacji, które generują dochód netto z opłat uiszczanych bezpośrednio przez korzystających.

       Przepis ten NIE MA zastosowania w następujących przypadkach:

       - Projekty, które nie generują dochodu (np. drogi, za korzystanie z których nie trzeba płacić)
       - Projekty, których dochody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych (np. niektóre koleje)
       - Projekty podlegające zasadom pomocy publicznej[...]”

       Już pomijając to czy projekt egona wydaje się być atrakcyjny czy nie. I również pomijając inne analogie.

       Czy ten środkowy punkt nie daje egonowi jakiegoś punktu zaczepienia? Koleje to w końcu nie oświata. A skoro koleje to może i wod-kan w jakichś okolicznościach?

       Pamiętajmy, że ta luka to nowość i praktyka jej stosowania dopiero się tworzy. A raczej my ją tworzymy.
       • k.grad Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 23:43
        A cha? Ale hipotetyczno-treningowe pytanie podtrzymuję. Wszystkie odpowiedzi dopuszczalne...


        > k.grad napisał:

        > Mak-si (i Deptaczek) a co Wy na to:
        >
        > - Projekty, których dochody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych (np. nie
        > które koleje)

        > Już pomijając to czy projekt egona wydaje się być atrakcyjny czy nie. I również
        > pomijając inne analogie.
        >
        > Czy ten środkowy punkt nie daje egonowi jakiegoś punktu zaczepienia? Koleje to
        > w końcu nie oświata. A skoro koleje to może i wod-kan w jakichś okolicznościach
        > ?
        >
        > Pamiętajmy, że ta luka to nowość i praktyka jej stosowania dopiero się tworzy.
        > A raczej my ją tworzymy.

      • egon233 Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 19:56
       Ale ja zacytowałem podpunkt wytycznych odnoszący się do projektów generujących
       dochód, a oświata (gdzie koszty pokrywa gmina/powiat) nie jest projektem
       generującym dochód. Odnośnie projektów niegenerujących dochodu mówi sie w
       następnym podpunkcie. Ten który zacytowałem odnosi się do projektów generujących
       dochód
    • egon233 Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 06.04.08, 18:38
     W tym przypadku przepływy są ujemne, a przychody nie pokrywają kosztów
     finansowych (nie wspominając o amortyzacji)
    • egon233 Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 06.04.08, 22:54
     Pytanie do Mak-si
     Jeśli taryfa zostanie tak skalkulowana, że pokryje całość kosztów wraz z cała
     amortyzacją to FRR/C przed dofinansowaniem wychodzi dokładnie 0,00%. Taki
     projekt również zostanie odrzucony, bo FRR/C musi być ujemne przed dofinansowaniem.
     Możesz mi podać jakie projekty mają szansę na dofinansowanie. Chodzi mi
     stosunek przychodów do kosztów (wraz z amortyzacją i bez). Dzięki
     • mak-si Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 09:10
      > Pytanie do Mak-si
      > Jeśli taryfa zostanie tak skalkulowana, że pokryje całość kosztów
      wraz z cała
      > amortyzacją to FRR/C przed dofinansowaniem wychodzi dokładnie
      0,00%. Taki
      > projekt również zostanie odrzucony, bo FRR/C musi być ujemne przed
      dofinansowan
      > iem.
      > Możesz mi podać jakie projekty mają szansę na dofinansowanie.
      Chodzi mi
      > stosunek przychodów do kosztów (wraz z amortyzacją i bez). Dzięki

      To ja nie wiem jak Ty konstruujesz przepływy pieniężne projektu,
      skoro twierdzisz, że FRR wyjdzie 0,00%. Przeanalizujmy przypadek w
      wielkim uproszczeniu. Kalkulujesz taryfę tak aby pokryła koszty
      operacyjne (włącznie z amortyzacją). To oznacza, że zysk na
      sprzedaży jest równy zero. Ale przepływy są DODATNIE dlatego, że ten
      zysk ze sprzedaży KORYGUJESZ o wielkość amortyzacji, która jest
      przepływem NIEPIENIĘŻNYM. Sam ten fakt sprawia, że generowany jest
      dochód netto (DNR), znacząco obniżający dofinansowanie, a wielkość
      FRR jest większa od zera (przy uwzględnieniu dotacji). A dlaczego
      FRR >0? Ano właśnie dlatego, że przepływy są wysokie właśnie ze
      względu na fakt, iż generowanych jest dochód netto. W funduszu
      spóności, standardowa wielkość dofianansowania w oparciu o ta
      metodologię wychodzi średnio na poziomie 50 - 60% kosztów
      kwalifikowanych.

      Co do tego kiedy się stosuje lukę odpowiadam: oczywiście osoba z UM
      miała rację, że nie każdy projekt generujący przychody, będzie
      pomniejszał dofinansowanie. Ale dla każdego projektu generującego
      przychody ze sprzeaży, lukę trzeba policzyć. W kanalizacjach
      wszystko zależy od sposobu kalkulacji taryfy. Trzymając się zasady
      zanieczyszczający płaci, otrzymujemy stosunkowo wysoką wartość
      dochodu netto (jak wyżej napisałem).
      • mak-si Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 14:31
       Powyższe jest oczywiście przy uwzględnieniu dofinansowania. Przy
       kalkulacji bez dotacji FRR wychodzi zawsze ujemne - z której strony
       by nie liczył ;-)
     • k.grad Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 17:19
      egon233 napisał:

      > Jeśli taryfa zostanie tak skalkulowana, że pokryje całość kosztów wraz z cała
      > amortyzacją to FRR/C przed dofinansowaniem wychodzi dokładnie 0,00%.

      Tak, w takim przypadku FRR/C (czyli przed dofinansowaniem) = 0,00%

      Prosty przykład:

      Nakłady inwestycyjne na początku (t=0) Wynoszą 40zł.
      Przychody ze sprzedaży po 20zł przez kolejne 4 lata.
      Koszty operacyjne (bez amortyzacji) po 10zł przez kolejne cztery lata.
      Amortyzacja 10zł rocznie (40zł:4 lata).

      Czyli założenia takie jak w pytaniu („taryfa zostanie tak skalkulowana, że pokryje całość kosztów wraz z cała amortyzacją”). Zysk równy 0zł w każdym roku.

      A FRR/C takiego przedsięwzięcia? Dokładnie 0%.
      A FNPV/C przy stopie dyskontowej = 0%? Dokładnie 0 zł.
      Więc ta stopa dyskontowa przy której NPV=0 to właśnie IRR.

      Czyli jeśli taryfa zostanie tak skalkulowana, że pokryje całość kosztów wraz z cała
      amortyzacją to FRR/C przed dofinansowaniem wychodzi dokładnie 0,00%.


      > Taki
      > projekt również zostanie odrzucony, bo FRR/C musi być ujemne przed dofinansowan
      > iem.

      Nie. FRR/C musi być niższe od stopy dyskontowej użytej w analizie (nie od 0).

      Projekt w powyższym przykładzie kwalifikuje się według metody luki. Dotacja jest mikroskopijna ale jest.
      • mak-si Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 20:22
       > Nakłady inwestycyjne na początku (t=0) Wynoszą 40zł.
       > Przychody ze sprzedaży po 20zł przez kolejne 4 lata.
       > Koszty operacyjne (bez amortyzacji) po 10zł przez kolejne cztery
       lata.
       > Amortyzacja 10zł rocznie (40zł:4 lata).

       No to żeś walnął. AMORTYZACJA NIE JEST PRZEPŁYWEM PIENIĘŻNYM.
       przecież skoro ujmujesz wypływy związane z nakładami inwestycyjnymi,
       to ujęcie dodatkowo amortyzacji powodowałoby, że ten sam koszt
       związany z inwestycją ujmujesz DWUKROTNIE - raz na początku okresu,
       a potem jeszcze raz poprzez amortyzacje.
       • k.grad Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 21:09
        mak-si napisał:

        > No to żeś walnął. AMORTYZACJA NIE JEST PRZEPŁYWEM PIENIĘŻNYM.
        > przecież skoro

        DŻIZUS MAK-SI!!! Otwórz excela i wpisz DOKŁADNIE to co napisałem

        Przychody ze sprzedaży = 20 (w latach 1,2,3,4)
        Koszty operacyjne bez amortyzacji = 10 (w latach 1,2,3,4)
        Amortyzacja (też bądź co bądź koszt operacyjny) = 10 (w latach 1,2,3,4)
        Suma kosztów operacyjnych = 20 (w latach 1,2,3,4)

        Rachunek zysków i strat:
        Przychody ze sprzedaży – koszty operacyjne => 20 – 20 = 0,00 (w latach 1,2,3,4)

        Czyli zysk = 0,00 (tu zysk brutto = zysk netto) (w latach 1,2,3,4).


        A teraz przepływy:
        Przychody ze sprzedaży = 20 (w latach 1,2,3,4)
        Koszty operacyjne bez amortyzacji = 10 (w latach 1,2,3,4)

        Przepływy pieniężne (CF)
        Przychody ze sprzedaży – koszty operacyjne bez amortyzacji => 20 – 10 = 10

        Czyli przepływy w latach 1, 2, 3, 4 wynoszą po 10.

        Czyli ostatecznie mamy takie przepływy CF0=-40, CF1=10, CF2=10, CF3=10, CF410.

        IRR wyliczona z TYCH przepływów = 0%.

        Jaśniej nie mogę.
        Mak-si! Mój elementarny szacunek dla Ciebie wykazuję w ten sposób, że czytam dokładnie każdy post zanim odpiszę. Prosiłbym o to samo.

        Zakończmy ten konkretny wąteczek. Mam nadzieję że teraz jest już wszystko jasne. A jak nie to poważnie otwórz excela i wpisz to sobie komórka po komórce.


        Lekko wyprowadzony z równowagi ale jednak pełen wiary w ludzi, pozdrawiam:)

        • mak-si Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 22:16
         No tak, masz rację - zwracam honor i szacunek...za bardzo się
         rozpędziłem. W takim uproszczeniu faktycznie FRR wyjdzie zero.

         Natomiast mi chodziło o to, że do przepływów dochodzą jeszcze np.
         zmiany w kapitale obrotowym - zazwyczaj zmiany KO wpływają
         niekorzystnie na przepływy pieniężne, przez co FRR przyjmuje wartość
         ujemną, ale bliską zero.
         • k.grad Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 23:23
          mak-si napisał:

          > Natomiast mi chodziło


          No tak, ja tak uprościłem, że w ogóle nie uwzględniłem zmian w kapitale obrotowym. Przytaknę więc i pójdę dalej: PRAWIE ZAWSZE zmiany KO wpływają niekorzystnie na przepływy pieniężne;) No chyba, że z wyjątkiem sytuacji kiedy pwik podejmuje projekt polegający na otwarciu supermarketu a ten jak wiadomo generuje ujemne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy:DD


          I tak osiągając konsensus możemy znów wspólnie budować lepsze jutro dzisiejszej Uni w duchu np. Odnowionej Strategii Lizbońskiej lub w jakimkolwiek duchu zarządzonym odpowiednim rozporządzeniem KE...

          Dobranoc:)

          -------------------------
          Poora na dobranoc... Bo już księżyc świeeci...
   • mak-si Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 06.04.08, 12:15
    > Tak, o ile dobrze Cię zrozumiałem to bym się z tym zgodził. FRR po
    dofinansowan
    > iu może być ujemna chociażby z tego powodu, że dotacja i tak nie
    pokryje całej
    > „dziury w środkach”.

    Co do znaczy nie pokryje dziury? Jakiej dziury? A bierzesz pod uwagę
    montaż finansowy ? Przecież tam musisz wykazać, że posiadasz środki
    na realizację inwestycji i o jakiejkolwiek dziurze nie może być
    mowy.
    • k.grad Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 06.04.08, 18:30
     > Co do znaczy nie pokryje dziury? Jakiej dziury?

     He he aleś mnie złapał:) Tak się zastanawiałem wymyślając „dziurę w środkach” czy tłumaczyć o co mi chodzi czy nie. Ale widać nie byłem zbyt jasny. Specjalnie wymyśliłem „dziurę” żeby nie pomylić chociażby z „luką”.

     A przez „dziurę w środkach” rozumiałem po prostu różnicę pomiędzy zdyskontowanymi wpływami i wypływami projektu.

     Dla prywatnego inwestora taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Podejmując taki projekt obniżałby on swój dobrobyt.
     Dla publicznego owszem. Chociażby wtedy, gdy projekt generuje korzyści zewnętrzne. Czyli dzięki korzyściom zewnętrznym inwestor (społeczność lokalna) powiększa swój dobrobyt pomimo ujemnej FNPV czyli „dziury w środkach”.
  • deptaczek Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 13:22
   z wytycznych MRR:
   Dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C nie
   uwzględniający dofinansowania z funduszy UE powinien mieć wartość ujemną, a
   FRR/C wartość niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. W
   przypadku projektów planowanych do dofinansowania z funduszy UE, wskaźnik FRR/K
   nie powinien przewyższać wartości finansowej stopy dyskontowej przyjętej w
   ramach analizy finansowej (...).
   i tyle jeśli chodzi o wskaźniki

   a teraz po kolei:
   1. dla wodkanu analizę luki przeprowadzić trzeba. prawdopodobieństwo wystąpienia
   projektu, gdzie dofinansowanie będzie 85% jest mniejsze niz6 w lotka.
   2. w analizie musisz przyjąć przychody na poziomie min. pokrycia kosztów z
   amortyzacją, chyba że wyliczona opłata za ścieki przekracza "cenę akceptowalną
   społecznie". I nie Unii problem, że radni Twojej opłaty nie uchwalą.
   2. jeśli opłata pokrywa koszt amortyzacji (i pozostałe), to automatycznie masz
   dodatnią "wartość bieżąca przepływów pieniężnych netto generowanych w ramach
   projektu". podkreślam: bieżącą,czyli przed zdyskontowaniem.
   3. FRR kapitału krajowego (czyli z dotacją) spokojnie może być ujemna. Zazwyczaj
   nakłady inwestycyjne są tak duże, że trudno osiągnąć dodatnią stopę, a w każdym
   razie wyższą niż 3%. Pamiętajmy wszak, że dyskontuje się całkowite nakłady
   inwestycyjne, a dotacja dotyczy tylko kosztów kwalifikowalnych.


   • egon233 Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 07.04.08, 20:13
    I tu powiedzmy, że się z Tobą zgodzę. Tak byłoby najbardziej klarownie. Ale w
    takim przypadku, jak przychody pokryją całość kosztów wraz z amortyzacją to na
    "dzień dobry" luka to około 50% i uwzględniając dofinansowanie na poziomie 50%
    daje 25% kosztów kwalifikowalnych. Trochę śmiesznie mało. Jeśli się mylę, to
    przedstaw uproszczony przykład liczbowy.
    Pozdrawiam
    • deptaczek Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 08.04.08, 12:11
     mylisz się z dwóch powodów:
     1. amortyzacja jest względna, nikt nie nakazał rozliczania jej w 30 lat :D
     2. lukę liczy się uwzględniając koszt kwalifikowany i niekwalifikowany

     ergo - średnie dofinansowanie projektów wodkan będzie w granicach 60-65%

     a poza tym lepsze 25% niż nic, zwłaszcza że zasady są takie same dla wszystkich.
     Tylko w PROWie 75% bez liczenia luki.
     • mak-si Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 08.04.08, 13:05
      > ergo - średnie dofinansowanie projektów wodkan będzie w granicach
      60-65%

      W RPO, gdzie nie tzreba wliczać całej amortyzacj ido taryfy tak
      będzie. W POIŚ natomiast jeśli koszty niekwalifikowane będą
      minimalne to mniej więcej dofinansowanie będzie się kształtowało na
      poziomie ok 50%. Chyba, że koszty niekwalifikowane będą jakoś
      szczególnie rozdmuchane, wtedy dofinansowanie spadnie nawet poniżej
      50% kosztów kwalifikowanych.
      • deptaczek Re: DO SPECA OD ANALIZY FINANSOWEJ 08.04.08, 13:40
       ale w POIiŚ amortyzacji też nie trzeba rozliczać na 30 lat

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka