Dodaj do ulubionych

Reklamacja sofy

IP: *.ols.vectranet.pl 10.12.07, 17:24
Dwa miesiące temu zgłosiłam reklamację sofy.Po odczekaniu umówionych max.3
tyg.nikt nie zadzwonił.W sklepie przekonano mnie,ze jednak ktoś
dzwonił,tyle,ze to było w godzinie mojej pracy/nie mam możliwości sprawdzania
tel.podczas pracy/.Podałam więc drugi nr.telefonu/osoby z rodziny/ na
wypadek,gdybym nie odebrała pierwszego.Tym razem żadnego odzewu.Czekam dwa
miesiące,na kolejne ponaglenie w sklepie,z serwisu przyszła odpowiedź,ze ktoś
inny przyjmował zgłoszenie i przez to całe zamieszanie.Czy powinnam domagać
sie swoich praw inną drogą?W ten sposób skracają mi czas gwarancji
towaru.Ponadto wady te pogłębiają się i sofa przez to niszczeje.Proszę mi
doradzić,jak korzystnie załatwić tę sprawę.Troszeczkę długo trwa to też przeze
mnie,bo jest mi nie po drodze do tego sklepu,by chodzić i jęczeć o
naprawę.Serwisanci są spoza miasta/200km/.
Obserwuj wątek
  • prawnik-skp Re: Reklamacja sofy 12.12.07, 12:06
   Kwestię domagania się praw w tej sprawie, tj. sposobu ich
   dochodzenia - należy poprzedzić o ustalenie, jakie to prawa są.
   W opisie sprawy mowa jest o gwarancji, ale ja nie mogę mieć
   pewności, że ta gwarancja została rzeczywiście udzielona.

   Co do tej kwestii światło rzuca art. 13 ust. 1 ustawy o sprzedaży
   konsumenckiej, który stamowi, że udzielenie kupującemu gwarancji
   następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta,
   zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się
   do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i
   uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego
   towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie
   uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków
   gwaranta.

   Niezależnie od ustalenia faktu udzielenia gwarancja (czy została
   udzielona, czy nie została), sprzedawca ponosi odpowiedzialność z
   mocy ustawy, o której mowa wyżej.
   Na podstawie jej art. 8 ust. 1 można dochodzić od sprzedawcy
   bezpłatej naprawy albo wymiany towaru na nowy. Na podstawie i na
   warunkach określonych art. 8 ust. 4 można dochodzić o sprzedawcy
   stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

   Brzmienie tych przepisów jest takie:

    Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może
   żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną
   naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są
   niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie
   nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową
   oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się
   pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób
   zaspokojenia.
   2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że
   sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez
   kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia,
   robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
   3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone
   w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni,
   uważa się, że uznał je za uzasadnione.
   4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać
   naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość
   takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana
   narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać
   się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie
   może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest
   nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany
   uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

   W każdym razie reklamacja powinna być złożona na piśmie za
   potwierdzeniem odbioru. Jeśli idzie o reklamację na podstawie
   ustawy, to odpowiedzialnym jest sprzedawca, a nie producent czy
   serwisant. W reklamacji powinno być jasno określone, dlaczego i
   czego chcemy, i na jakiej podstawie prawnej.

    • prawnik-skp Re: Reklamacja 09.01.08, 09:36
     Naprawa z gwarancji może trwać tyle, ile to przewiduje gwarancja (dokument
     gwarancyjny). Naprawa z ustawy o sprzedaży konsumenckiej może trwać w takim
     czasie, w którym nie dochodzi do przekroczenia "odpowiedniego czasu"
     naprawy. "Odpowiedni czas" to wyrażenie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca
     2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu
     cywilnego (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1176). Przy określaniu odpowiedniego
     czasu naprawy uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
  • Gość: Kaśka Re: Reklamacja sofy IP: *.ols.vectranet.pl 19.03.08, 08:54
   Witam:)
   Moja sprawa z sofą nadal jest nierozwiązana.Wysłałam pismo z żądaniem naprawy w ciągu 7 dni.Po czym miałam jeden telefon,w którym Pani zapewniała o naprawie sofy.Niestety tak się nie stało.Kolejny raz udałam się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów,tym razem rzecznik wyśle pismo w mojej sprawie.A sofa prawie trup.Zastanawia mnie jakie są dalsze działania.Sąd?Rzecznik twierdzi,że zwrot gotówki za mebel nie wchodzi w grę.A ja mam dosyć bycia miłą i cierpliwą,kiedy mebel mi się sypie za niemałe pieniądze.Pół roku czekam na naprawę,którą mi obiecano.A gwarancja niemalże na wykończeniu,masakra.
   Pozdrawiam:)
   • fleshless Re: Reklamacja sofy 28.03.08, 10:33
    Dalej może być:
    - sąd,
    - naprawienie towaru i dochodzenie odszkodowania
    - zmiana podstawy prawnej,
    - złożenie stosownego oświadczenia;

    ale, generalnie to co ma być dalej zależy od tego co było bliżej, niestety, nie
    ma takich informacji w tych postach

    - co było podstawą reklamacji? (gwarancja - karta gwarancyjna czy ustawowa
    odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową)
    - jakie były żądania
    - jeśli to była gwarancja to jakie były jej postanowienia (treść zobowiązania
    gwaranta, termin, czas trwania)    Zasady reklamowania towaru konsumpcyjnego są takie:
    - pierwszą zasadniczą odpowiedzialnością za towar jest odpowiedzialność
    sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w rozumieniu ustawy z
    27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
    Kodeksu Cywilnego (Dz. U nr 141, poz. 1176) - jest to odpowiedzialność USTAWOWA,
    DWULETNIA, jest zawsze, jest narzucana sprzedawcy przez ustawodawcę,
    - polega to na tym, że konsument, jeżeli niezgodność stwierdza (czyli wszelką
    wadliwość, brak cech, które towar danego rodzaju powinien mieć, brak możliwości
    korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, brak cech o których
    publicznie zapewniał sprzedawca, albo producent, albo inny podmiot związany z
    wprowadzeniem tego towaru na rynek), może domagać się od sprzedawcy
    doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną NAPRAWĘ ALBO
    WYMIANĘ NA NOWY (nawet od razu, za pierwszym razem). A jeżeli jest to
    niemożliwe, naraża konsumenta na znaczne niedogodności, albo nie jest możliwe w
    czasie odpowiednim do rodzaju towaru i celu w jakim został nabyty i niezgodność
    jest istotna konsument może od umowy ODSTĄPIĆ (i w konsekwencji żądać zwrotu
    pieniędzy), a jeżeli nie jest to niezgodność istotna można domagać się
    STOSOWNEGO OBNIŻENIA CENY.
    - warto jeszcze wspomnieć o domniemaniu z art. 4 ust. 1 tej ustawy, które mówi o
    tym, że jeżeli od wydania towaru do stwierdzenia niezgodności nie upłynęło pół
    roku to domniemywa się, że towar był niezgodny w chwili wydania, co oznacza, że
    w tym okresie to na sprzedawcy spoczywa ciężar dowodu na zgodność towaru z umową.
    - jeżeli sprzedawca otrzymawszy żądanie naprawy albo wymiany nie ustosunkował
    się do niego w terminie 14 dni (kolejnych kalendarzowych liczonych od następnego
    dnia od doręczenia żądania), można uznać, że żądanie zostało uwzględnione i
    wezwać do wykonania żądanego świadczenia.


    - gwarancja natomiast powstaje kiedy jakiś podmiot (z reguły jest to producent,
    importer, dystrybutor, sporadycznie sprzedawca - wtedy może odpowiadać z dwóch
    podstaw) zdecyduje się (więc tutaj źródłem zobowiązania jest WOLA podmiotu, a
    nie USTAWA) takiej gwarancji udzielić, z tym, że sam ją kształtuje - czyli sam
    określa czego konsument się może od niego domagać. Przy czym nie uważa się za
    gwarancję oświadczenia, które nie zawiera zobowiązań gwaranta. Do tego gwarancja
    powinna mieć formę pisemną - czyli powinna być karta gwarancyjna. UWAGA! -
    paragon NIE JEST gwarancją.

    Z reguły gwarancje są mniej korzystne od odpowiedzialności ustawowej
    sprzedawcy, bo są z reguły mniej precyzyjne (gwarant zazwyczaj zobowiązuje się
    do usunięcia wad - nie precyzując metody) i jesteśmy bardziej zdani bardziej
    na solidność gwaranta. Oczywiście też są one wiążące i niewywiązanie się ze
    zobowiązania gwarancyjnego, albo nienależyte jego wykonanie może wiązać się z
    odpowiedzialnością odszkodowawczą (chodzi głównie o straty materialne, czyli
    konkretne koszty, które spowodowane są nienależytym działaniem gwaranta).
    Oczywiście w wielu przypadkach gwarancja jest korzystna, a korzystanie z niej
    skuteczna, toteż wybór drogi postępowania zależy od konkretnych okoliczności.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka