Dodaj do ulubionych

Ludzie Ślonska

28.09.03, 23:27
Do kogo rzykać - do Ślonska Ludzi
To nom Pon Boczka w duszy łobudzi.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:34
   Jakub Boehme

   Na misa cynowo z szewca ławy blikoł
   Po cichu do Boga możno przi tym rzykoł
   Miska z jedny strony nojpiyrw mu blyszczała
   A potym ze inkszy światło łodbijała

   Już wiy! - Już łobudzioł sie we niym Bog-czowiek
   W kerym zło i dobro jakby po połowie
   Może w tym przebiyrać - zoglondać we siebie
   Łod niego zależy - w piekle jest czy w niebie

   Wyloz ze swyj izbi - stanoł se na progu
   I poczuł że jakby sie topioł we Bogu
   Łogyń w niym buzuje a woda go gasi
   Dusza sie do świata tym sposobym łasi

   Świat Bogym jest przeca - a łon z tego świata
   Łod sia trza Mu za to dać dobro zapłata
   Być durś blisko Niego pociongnońć tyż inkszych
   By Duch Świynty we niym stoł sie jeszcze wiynkszy

   Dyć łostawioł szydło - piora prziszła pora
   Natchniony napisoł ta bosko "Aurora"
   Kero luterany pryndko potympiyli
   Choć inksi do serca naprowdy sie wziyli

   Już prawie przeklynty - z wyroku niymowa
   We niebie swyj duszy wypszone kłod słowa
   Na wieki nastympne sie łone wyryły
   Wszachwieczny mu we tym dodowoł tyż siyły

   Choć szewc pomarł w końcu - prochym jego ciało
   Żyło i żyć bydzie co po niym łostało
   Przez wieki już siedzi to we naszych duszach
   Te słowo czowieka zowdy bydzie wzruszać

   Za Jakubym Boehme ku światłu idymy
   Choć ło niym niy wszyscy możno cosik wiymy
   Bestoż joch sie szkryflać te rymy łodważoł
   Ło ślonskim mistyku trocha tyż pomarzoł.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:35
   Giovanni Angelus Ballestrem

   Przodek rodu ślonskego z pomnika zaś patrzy
   Na tyn piykny pałac swojego prawnuka
   I dlo jego ducha wiela tyż to znaczy
   Że sie tukej łonczy religio i sztuka.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:36
   Karol Franciszek von Ballestrem

   Majontek erbnoł po tych von Stechov
   O jakim wcześni niy marzoł
   I w nim niy zrobioł za wiela grzechow
   Godula mu gospodarzoł.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:36
   Franciszek Karol von Ballestrem

   Zaczoł w armiji kariera
   Loł Austryjoka Francuza
   Koń jednak - tako cholera
   Porzondny zrobioł mu uraz

   Cugle chcioł czimać we rynkach
   Habeta podmiynioł pryndko
   Reichstag mioł ze nim udrynka
   Bo łon przed nikim niy pynkoł.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:37
   Walynty Wolfgang von Ballestrem

   Rzońdzioł majontkym przez dziesiyńć lot
   Potym ze świata tego nom spod
   Jednak je z nami tukej do dzisioj
   W świyntym Józefie żech ło tym słyszoł.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:37
   Mikołaj Wolfgang von Ballestrem

   Pan majoratu łostatni
   Z drezdyński niy wyloz matni
   Grad bomb pożary i gruzy
   Widzioł u końca podróży.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:38
   Dyć Korfanty...

   Dyć Korfanty na nos z nieba
   Patrzy coroz bardzi chmurny
   Złoić skora by nom trzeba
   Bo straciyli my Ślonsk Gorny.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:39
   Jak Korfanty z Piłsudskim

   Przed tym Sejmym Ślonskim na parkingu stoji
   Bliko na marszałka i trocha sie boji
   Bo łon z ty habety srogo nań tam łypie
   Myśli chyba ło tym jak Wojtkowi sypie.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:39
   Marszałek na Ślonsku

   We Katowicach marszałek stoji
   Koniym chce wjechać do Sejmu
   Łon sie nikogo tukej niy boji
   Co dobre to wszysko dej mu.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:40
   Laurka

   Ballestrem Francek mo tu laurka
   Bo łon bergmonom płacioł "barborka".
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:40
   ks. Ludwik Tunkel

   Farorz z Kochlowic ze kelniom w rynce
   Znoloz se miejsce w tyj ślonski mynce
   To co zbudowoł dzisioj nos cieszy
   A kto go wygnoł pierońsko zgrzeszył
   Na Dolnym Ślonsku jego mogiła
   Choć do Gornego dusza mu wyła
   Biskupym prawie byłby tu przeca
   Dyć niy pasowoł do Polski neca.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:41
   Donnersmarckowie

   Na "czwortkowym targu" kariera zrobiyli
   We Spiszu kajś wele Lewoczy
   Jak grosz cysorzowi kedyś pożyczyli
   To Henckel na Bytom nom wskoczył

   A potym do tego Bogumin dodali
   Na Ślonsku już mieli dwie nogi
   Fortuna sie piyknie toczyła im dali
   Aż urosł majontek tyn srogi.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:43
   Markiza de Paiva

   Sławno to była kokota
   Żodyn niy skompioł jyj złota
   A jak sie z wiekym roztyła
   W Świerklańcu końca dożyła.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:44
   Fryderyk II

   Na Austryjokach łon tyn Ślonsk zdobył
   Jednak co niyco tyż tukej zrobiył
   Kozoł budować gruby i werki
   Niy darmo Niymcy godajom - Wielki.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:44
   We Świerklańcu

   Pałac kerymu Wersal mogby coś zazdrościć
   Zrodzioł sie ze wielki francuski miłości
   Duch markizy de Paiva błonkoł sie w komnatach
   Niy dała mu rady łod Slepcowa Katia.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:45
   Franciszek Winckler

   W Goduli szoł ślady
   Wyraźnie to widać
   Lepiyj sie doł rady
   Niy wżynioł sie w biyda

   Majontek ucapioł
   Dziynki pewnyj wdowie
   "Po mie jom obłapioł"
   Aresin nom powie.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:45
   Karlik G i Francik W

   Karlik nosz samotnie
   Umar we Wrocławiu
   A Francik łodwrotnie
   Niywiasta łostawioł

   Majontek ich wielki
   Wszysko co zostało
   Erbły mode frelki
   Bo Niebo to chciało.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:46
   Fryderyk Wilhelm Grundmann

   Stoła nom po wojnie jeszcze jego chałpa
   Kozała jom kipnońć jakoś naszo małpa
   Wiater we tym miejscu szumi durś po cichu
   By pamiyntać ło tym katowickim grzychu

   Dyć łostatnio ło nim głośniyj tukej słychać
   Do jego pomnika zaczynomy wzdychać
   Na rynku nojlepi trza go nom postawić
   Coby roz na zawsze pamiyńć sie poprawić.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:46
   Biskup Jan Kropidło

   Rojber był z tego Jana Kropidło
   Chacharske życie mu niy łobrzidło
   Bo aż do końca chcioł forsy władzy
   I z kurewkami dowoł se rady.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:47
   Morcinek

   Pod Stalinogrod "wyromboł chodnik"
   Choby tyn Łysek wozyk ciong
   Dyć we tym lesie wyrosł już młodnik
   A jego pryndko ktoś wyprzong.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:48
   Gustav Freitag

   Freitaga po polsku niy mog żech przeczytać
   Bestoż tu za wiela niy ma ło to pytać
   Inszo rzecz że teroz szłoby go tłumaczyć
   Dyć jego szkryflanie coś dlo Ślonska znaczy.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:48
   Maria Goppert-Mayer

   Katowicko frelka w atomie grzebała
   Dyć nawet do bombki sie w Stanach zabrała
   Bo wdycki nojbardzi jom ciongło te jondro
   I Nobel jyj przipod za cołko ta mondrość
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:49
   Richard Holtze

   Przewodzioł łon Radzie we tych Katowicach
   I łaźniom skiż niego szło sie tu zachwycać
   Łodcisnoł tyż tukej swoj sztympel dość fest
   Czas by to docynić - stoć nos na tyn gest.
  • broneknotgeld Re: Ludzie Ślonska 28.09.03, 23:50
   Karol Godula

   Niy przijoł szlachectwa łod krola pruskego
   Stykło że robota godała za niego
   Niy chcioł grać jakegoś wielmożnego pana
   Harować łon prziwyk łod samego rana.
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka