Dodaj do ulubionych

BRONISZE -herb, nazwisko.

26.01.06, 19:18
wieś pod Warszawą , giełda owocowo-warzywna , Broniszew miasto między GRÓJCEM
a Białobrzegami Radomskimi, Nazwisko spotyka się k/ Otwocka , Węgrowa, Biała
Podlaska , Książka " Saga o Jarlu Broniszu " prof. Grabski , wyd. PAX-u.
Proszę więcej.
także herb. stare nazwisko ma około 1000 lat.
Obserwuj wątek
  • ampolion Re: BRONISZE -herb, nazwisko. 29.01.06, 22:12
   Nazwisko Bronisz, herb Bronic lub Wieniawa.
  • Gość: adam Re: BRONISZE -herb, nazwisko. IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.06, 23:32
   1000 lat temu nazwiska nie były jeszcze w użyciu.
  • nietuzinka Re: BRONISZ ,Heraldyka + genealogia, 11.02.06, 20:07
   www.familysearch.org/Eng/Search/ancestorsearchresults.asp?last_name=bronisz
   • nietuzinka Re: BRONISZ ,Heraldyka + genealogia, 11.02.06, 20:11
    www.familysearch.org/Eng/Search/customsearchresults.asp?LDS=0&last_name=bronisz
    • nietuzinka Re: BRONISZ ,Heraldyka + genealogia, 11.02.06, 20:13
     www.familysearch.org/Eng/Search/customsearchresults.asp?LDS=1®ion=5&last_name=bronisz
   • nietuzinka Re: BRONISZ ,Heraldyka + genealogia, 11.02.06, 20:14
    www.familysearch.org/Eng/Search/customsearchresults.asp?LDS=1®ion=8&last_name=bronisz
   • nietuzinka Re: BRONISZ ,Heraldyka + genealogia, 11.02.06, 20:15
    www.familysearch.org/Eng/Search/customsearchresults.asp?LDS=2&last_name=bronisz
   • nietuzinka Re: BRONISZ ,Heraldyka + genealogia, 11.02.06, 20:15
    www.familysearch.org/Eng/Search/customsearchresults.asp?LDS=3&last_name=bronisz
  • nietuzinka Re: BRONISZE -herb, nazwisko. 11.02.06, 20:26
   search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gsfn=&gspl=1,Any%20Locality&submit=Search&gskw=&gsdr=0&prox=0,1&gl=allgs&ti=0&gss=ansmp&gsln=bron
   isz
   • nietuzinka Re: pochodzenie nazwisk, 11.02.06, 20:30
    www.ornatowski.com/sname.htm
    • nietuzinka Re: Rzeczpospolita 11.02.06, 20:41
     www.ornatowski.com/places/rzeczpospolita.htm
    • nietuzinka Re: biedny chrzestny, księgi metrykalne, 11.02.06, 20:45
     www.ornatowski.com/arch-par.htm
    • nietuzinka Re: Bronisz Ignacy, szef batalionu, kamp. napoleoń 11.02.06, 20:50
     www.ornatowski.com/index/podsztandarami.htm
     • nietuzinka Re: Bronisz , h.Bronic,Wieniawa 11.02.06, 20:56
      www.ornatowski.com/index/herbarzrodowy_b.htm
     • nietuzinka Re: Bronisz , herby szlacheckie, 11.02.06, 21:07
      www.ornatowski.com/index/herbyszlacheckie_b.htm
      • nietuzinka Re: Bronisz , herbarz polski 11.02.06, 21:11
       www.ornatowski.com/index/herbarzpolski_b.htm
       • nietuzinka Re:Wyszukiwanie herbów- Broniszh. Wieniawa, legend 11.02.06, 21:25
        www.herby.com.pl/herby/main.php
       • nietuzinka Re: kalendarium polskie, 11.02.06, 21:28
        www.ornatowski.com/cal.htm
        • nietuzinka Re: Rycerstwo, szło + jechało pod Grunwald , 11.02.06, 22:14
         przeprawiało się przez Wisłę pod Czerwińskiem.
         www.ornatowski.com/kni.htm
    • nietuzinka Re: pochodzenie nazwisk, 14.03.06, 13:54
     Indeksy nazwisk występujących w różnych materiałach zbiorowych takich jak
     słowniki, herbarze, spisy, nobilitacje i inne INDEKS NAZWISK.
     Opisy rodzin o różnych nazwiskach RODZINY

     Wiele nazwisk pojawia się wśród opisów miejscowości MIEJSCOWOŚCI.

     Nazwania
     Jeszcze w XII w. człowieka określano tylko jednym słowem, nie istniało pojęcie
     imienia i nazwiska. Był to okres przednazwiskowy. Określenia, nazwania ludzi
     były jednowyrazowe i nie były dziedziczone. Ówczesne nazwania to m.in. Bogdan,
     Sulen, Micherz, Matuł, Suluj, Gęba, Godziesz, Niesiebud, Gościrad, Łątek,
     Boguchwał, Bielec, Kuczek, Dalestryj, Radost, Dobruj, Kuzior, Ustalicy, Pąs,
     Paweł, Siedlik, Suta, Chocian, Kotek, Przewodek, Gwozdan, Chwalisz, Krobcza,
     Miłostryj, Żydowin, Bożek, Chociemir, Dąbrosza, Proszek, Kędzierza, Trąbka,...
     Bulla Gnieźnieńska (1136 r.) wymienia około 300 nazwań, m.in. Będziech, Dobek,
     Pozdziech, Witosza.
     Dzisiejsze znaczenie wyrazu "nazwisko" utrwaliło się na początku XIX wieku.
     Wcześniej wyraz ten znaczył tyle co obecne słowo "nazwa" i był używany w
     odniesieniu do ludzi jak i do roślin, rzeczy czy obiektów geograficznych
     (Szajnocha w XIX w. pisał że miasta mają swoje nazwiska). W średniowieczu aż po
     wiek XVI w odniesieniu do człowieka używano takich wyrazów
     jak "imię", "imiono", "miano", "przezwisko" (przydomek), "zwanie" ("Jak go
     zwą?"). Do końca XIX w. nie było wyrazu określającego jednoznacznie pojęcie
     dziedzicznego nazwania człowieka, mieszano dzisiejsze pojęcia imienia,
     nazwiska, przezwiska i nazwania. Dopiero w XX w. ukształtowało się ostatecznie
     obecne znaczenie wyrazu "nazwisko", wtedy też zakończył się trwający od
     początku XIX w. proces kształtowania nazwisk.

     Pochodzenie nazw osobowych
     W XII i XIII w. zaczęły powstawać w sposób naturalny nazwiska w obecnym
     znaczeniu. Było kilka dróg do powstawania nazw dwuwyrazowych, zalążków nazwisk.
     Nie były one jednak dziedziczone i nie stanowiły o więzach pokrewieństwa. Do
     imion (nazw) zaczęto dodawać człony o różnym znaczeniu:
     Określenie osoby poprzez wskazanie jej ojca (patronymik).
     Przykład: Gościrad syn Łątka. W ten sposób nazywano osoby o powtarzających się
     imionach (nazwach) w jednej wsi oraz osoby spoza lokalnej społeczności,
     przyjezdne.
     Określenie osoby poprzez wskazanie jej brata.
     Przykład: Gościrad brat Pakosława. W ten sposób również nazywano osoby o
     powtarzających się imionach (nazwach)
     Określenie osoby poprzez podanie zawodu (zajęcia).
     Przykłady: Gościrad narocznik, Mikuł archidiakon krakowski, Fulko kantor
     gnieźnieński. W taki sposób wymieniano mieszkańców różnych wsi (przykład: Z
     Węgrzynowa wszyscy narocznicy: Gościrad, Kuzior syn Ustalica, Pąsa,
     Paweł, ...). Należy pamiętać, że różne wsie zajmowały się świadczeniem różnych
     usług na rzecz właścicieli ziemskich bądź wytwarzaniem określonych dóbr - jedne
     wsie zobowiązane były np. do wystawiania podwodów inne np. do produkcji
     lemieszy. Oprócz uprawy ziemi mieszkańcy musieli wykonywać różne posługi i
     wykonywanie danych posług było przypisywane mieszkańcom danej wsi. Często (ale
     nie była to reguła) nazwa wsi pochodziła od nazwy świadczonej przez wieś
     posługi. W przykładzie mowa o posłudze zwanej narokiem, dwie kolejne nazwy
     dwuczłonowe dotyczą szlachty. Warto zauważyć, że niektóre nazwy powstały nie od
     polskich lecz łacińskich określeń nazw zawodów, jak np. Uryga, której to nazwy
     próżno szukać w języku polskim (łac. auriga to woźnica). Typowym przykładem
     może być tutaj określenie Kowal dla kowala oraz Kowalczyk dla zarówno syna
     kowala jak i pomocnika kowala. Zawody i zajęcia stanowią źródło około 17%
     polskich nazwisk.
     Określenie osoby poprzez podanie zawodu i wskazanie ojca.
     Przykład: Gościrad syn Łątka narocznik. Czasem gdy ojciec był sędzią syna
     nazywano Sędzicem. Jest to połączenie dwóch poprzednich przypadków.
     Określenie osoby poprzez wskazanie miejscowości pochodzenia i nazw etnicznych
     (toponymik).
     Przykład: Przedbor z Mazowsza oraz Mazur, Górski. Określenia te stanowią źródło
     około 8% polskich nazwisk.
     Określenie osoby poprzez podanie zawodu i wskazanie miejscowości pochodzenia.
     Przykład: Bernard kapelan z Ruszczy.
     Określenie osoby poprzez wskazanie jej ojca określeniem odojcowskim.
     Przykład: Wojciech Sirakowic. Sirakowic to tyle samo co syn Siraka. Te dwa
     sposoby nazwań odojcowskich syn Siraka - Sirakowic używane były zamiennie.
     Określenie osoby poprzez dodanie drugiego określenia - nazwy osobowej o
     charakterze przezwiska, pochodzącego od wyrazów pospolitych.
     Przezwisko wynikające z cech osobowych fizycznych lub psychicznych danej osoby.
     Przykłady: Sulisław Gęba, Pęcin Oczko, Jakub Kika. Kika - staropolska forma od
     słowa kikut (pozostałość po kończynie). W ten sposób powstało około 10%
     polskich nazwisk.
     Przezwisko innego pochodzenia.
     Przykład: Mikołaj Zając, Paweł Sikora, Paweł Wiśniewski, Jakub Kwiecik. Kwiecik
     jest tutaj formą słowa kwiat. Przezwiska związane ze światem zwierząt są
     źródłem około 12,5% polskich nazwisk, ze światem roślinnym stanowią około 11%.
     Przezwisko wynikające z zachowania. W taki sposób powstało nazwisko Władysława
     Reymonta. Jego daleki przodek, imieniem Baltazar, był jeńcem szwedzkim w
     okresie potopu. Często pokrzykiwał w nerwach: - A niech was rejment diabłów
     porwie (rejment to staropolski regimen). Z powiedzenia utworzono przezwisko.
     Noblista zmienił tylko dwie literki i tak zmienione przezwisko uległo
     utrwaleniu.
     Przezwisko wynikajace z miejsca zamieszkania.
     Przykłady to: Boczniak (mieszkający na uboczu), Leśny (mieszkający w lesie).
     Określenie osoby poprzez ponowienie imienia. W średniowieczu czasem zapisywano
     imiona po łacinie. Często następowało ich ponowne spolszczenie i użycie jako
     drugiej nazwy, np. Wojciecha zapisanego jako Adalbertus nazywano później
     Wojciechem Wojcieszkiem.
     Złośliwość. Prusy i Austria wprowadziły (od 1787 r. - patent cesarski w zaborze
     austriackim) na obszarze zaborów przymus posiadania przez Żydów nazwiska w
     wersji niemieckojęzycznej. Józef II dążący do germanizacji Żydów nakazał nadać
     Żydom nazwiska niemieckojęzyczne. Żydzi nie posiadali nazwisk, używali
     wyłącznie patronymików. W Galicji nazwiska nadawali starostowie. Za "ładne"
     nazwiska pochodzące od szlachetnych metali lub kamieni (np. Goldman) pobierane
     były wysokie opłaty. Tanie były nazwiska pochodzące od metali zwykłych (np.
     Eisen, Eisenmann). Bezpłatne były nazwiska odzwierzęce. Uprzedzenia wobec Żydów
     były powodem nadawania wyjątkowo złośliwych, ośmieszających nazwisk. W Prusach
     zadaniem tym obarczono komisje oficerskie, które je wykonały z żołdackim
     wdziękiem. Wśród żołdaków zabłysnął ekscentryczny bajkopisarz, a zarazem
     urzędnik pruski - radca E. T. A. Hoffman. Jego niebywała wyobraźnia znalazła tu
     pełen upust, doprowadzając Żydów do rozpaczy. Oto przykłady: Ochsenschwanz -
     Wołowyogon, Temperaturwechsel - Zmianatemperaury, Kanalgeruch - Kanałowyzapach,
     Wanzenknicker - Pluskwianasknera, Signmirwas - Zaśpiewajmicoś, Muttermilch -
     Mlekomatki, Goldberg - Złotagóra. Liczne nazwiska żydowskie mają związek z
     miejscem zamieszkania: Warschauer, Płonskier czy Drohobycki lub wykonywanym
     zawodem, jak w przypadku Handelsmana.

     Przydomki
     Przydomki istotnie różnią się od przezwisk. Przezwiska są związane z osobą, we
     wczesnym okresie nie były dziedziczone. Natomiast przydomki związane są z
     nazwiskiem, są dziedziczone.
     Przydomki informowały o przynależności do różnych linii wywodzących się od tego
     samego protoplasty i pełniły dwie ważne role. Przede wszystkim powstawały w
     miarę rozrastania się rodzin jako naturalny sposób rozróżniania linii. Druga
     przyczyna to prawo kanoniczne - zabraniało ono i zabrania związków małżeńskich
     przy powinowactwie bliższym niż 8 stopnia (dla 2 i 3 generacji o ślubie
     decydował Rzym, dla 4 i 5 - biskup, dla 6 i 7 - proboszcz: zasada 2-4-6). W
     wielu miejscach występowały obok siebie od bardzo wielu poko
  • kotnaplotek Re: BRONISZE -herb, nazwisko. 21.02.06, 17:03
   widziałem takie nazwisko na liście Wildstaina,Bronisz Jan , Janusz
  • nietuzinka Re: BRONISZE -herb, nazwisko.+++ 21.02.06, 17:39
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=76&w=35333383&t=1140539916136
   • idla7 Re: Bronisze -herb, nazwisko.+++ 28.06.06, 16:38
    mnie się kojarzy z napisami na autobusach w Warszawie , Bronisze- giełda
    antyków,
   • adasha Re: B -herb, nazwisko.+++ 04.10.06, 14:04
    wielu na Lubelszczyżnie,
   • eewa18 Re: bronisz to jest także imię, 20.11.06, 16:51
    ktoś mi o tym powiedział,
  • nietuzinka Re: Bronisze -herb, nazwisko., otwock 26.02.06, 14:36
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=15342&w=37530285&v=2&s=0
  • Gość: joanna Chyba najlepsza strona !! IP: *.chello.pl 10.03.06, 23:15
   Tu znajdziesz dużo łącznie z herbami:
   genealog.home.pl/gd/szablony/herbarz.php?lang=pl
  • nietuzinka Re: Rodzina Bronisz herbu Wieniawa, 11.03.06, 12:31
   genealog.home.pl/gd/szablony/rodzina.php?lang=pl&id=00877
   • nietuzinka Re: Dorota Bronisz, 1692-1774r 11.03.06, 12:36
    genealog.home.pl/gd/szablony/osoba.php?lang=pl&id=007146
   • nietuzinka Re: Eliasz Bronisz- XVIw. 11.03.06, 12:37
    genealog.home.pl/gd/szablony/osoba.php?lang=pl&id=058080
   • nietuzinka Re: Krzysztof Bronisz - XVII w. 11.03.06, 12:39
    genealog.home.pl/gd/szablony/osoba.php?lang=pl&id=007148
   • nietuzinka Re: Piotr Bronisz, kasztelan kaliski- XVIII w. 11.03.06, 12:40
    genealog.home.pl/gd/szablony/osoba.php?lang=pl&id=007150
  • nietuzinka Re: Broniszewski-herbu Pomian,dynastie i rodziny 11.03.06, 12:47
   genealog.home.pl/gd/szablony/rodzina.php?lang=pl&id=00878
   • nietuzinka Re: herb Pomian 11.03.06, 12:48
    genealog.home.pl/gd/szablony/herb.php?lang=pl&id=0118
    • nietuzinka Re: herb Pomian, Bawola głowa, Pomianowicz,Proporc 11.03.06, 12:55
     Proporczyk, nazwiska , Broniszewski , Broniuszyc,
   • nietuzinka Re: Broniuszyc? 11.03.06, 13:33
   • nietuzinka Re: miejscowośc od Bronisze, 11.03.06, 13:34
    mapa.szukacz.pl/
    • nietuzinka Re: miasto Gołdap zakłada Bronisz Rostek, 11.03.06, 13:55
     w 1656r. książe Albrecht postanowił na granicy z Litwą założyć miasto celem
     wzmocnenia Prus Wschodnich. Miasto Gołdap. Założył je Bronisz Rostek ,który
     został jej pierwszym sołtysem.www.goldap.pl/?
     id=9201&location=f&msg=1&PHPSESSID=e228cff019a1416c1fb7c4805f7c7189
     • nietuzinka Re:Sołectwo Botkuny, Ziemia Gołdapska 11.03.06, 13:59
      100 osób zam. wieś Bronisze,www.goldap.pl/index.html?
      id=9239&location=f&msg=1
    • nietuzinka Re: Chrzanowo- Bronisze, 11.03.06, 14:12
     woj. mazowieckie, pow. Maków Maz. , wieś 50
     osób,www.makowmazowiecki.pl/index.php
     • nietuzinka Re: historia Makowa Maz. 11.03.06, 14:13
      www.makowmazowiecki.pl/pokaz.php?dzial=omiescie&kat_id=2
     • nietuzinka Re: Chrzanowo- Bronisze,gmina Karniewo 11.03.06, 14:39
      www.powiat-makowski.pl/index.php?id=165
    • nietuzinka Re:Broniszew Stary, woj. Sląskie, pow. Czestochows 12.03.06, 10:16
     gmina Mykanów, wieś 700 osób,www.zpp.pl/index.php?
     path=main/danetel&level=4&woj_id=13&id=253&gid=1252&filter=bylo
     • nietuzinka Re:Broniszew Nowy, woj. Sląskie, pow. Czestochow 12.03.06, 10:17
      gmina Mykanów ,wieś 250 osób,
      • nietuzinka Re:Gmina Mykanów,, 12.03.06, 10:25
       gmina Mykanów , historia,www.mykanow.pl/
       • nietuzinka Re:gm. Mykanów, herb Wieniawa, Jan Długosz 12.03.06, 10:31
        bohater bitwy pod Grunwaldem, herb Wieniawa,początki państwa
        polskiego,www.mykanow.pl/
    • nietuzinka Re: wieś Broniszew, gmina Promna, woj. Mazowieckie 12.03.06, 10:40
     powiat Białobrzeski, wieś 240 osób, założona po wycieciu puszczy
     wwww.promna.pl/ XVI w.
   • nietuzinka Re: Gmina Ożarów Maz. , wieś Bronisze 11.03.06, 13:44
    420 osób zamieszkałych, woj. mazowieckie, www.ozarow.maz.pl/
  • nietuzinka Re: pośrednik nieruchomości, Rzeczpospolita. 13.03.06, 15:49
   www.rzeczpospolita.pl/dodatki/nieruchomosci_060313/nieruchomosci_a_38.html
  • plackarz Re: Broniszewo,wieś,woj. podlaskie,gm. Tykocin 15.03.06, 12:56
   powiat Białostocki,160 osób,
   • plackarz Re: Broniszewo,wieś,woj. podlaskie,gm. Tykocin 15.03.06, 13:14
    www.regioset.pl/gazeta.php?wj=1719&pw=1721&id=1755&us=-1371354414&dr=historia&pf=1
  • plackarz Re: Broniszewo, wieś, gm. Aleksandrów Kujawski, 15.03.06, 13:37
   Woj. Kujawskie,www.aleksandrow.pl/aleksh.htm
   • plackarz Re: Broniszewo, wieś, gm. Aleksandrów Kujawski, 15.03.06, 13:39
    wieś 130 osób,
   • plackarz Re: Broniszewo, wieś, gm. Września, pow. wrześińsk 15.03.06, 13:46
    woj. wielkopolskie,www.wrzesnia.pl/index.php?
    act=0&sid=13&lang=pl&wrze=b57381e261a01d2c30e78e3951ed8b28&crc=442e193a8f84ca893
    7490e4d35879cfe
    • plackarz Re: Broniszewo, wieś, gm. Września, pow. wrześińs 15.03.06, 13:48
     50 osób,
  • plackarz Re: Broniszewo, wieś, pow. elbląskie, gm. Młynary 15.03.06, 14:02
   woj. warmińsko-mazurskie, 20 osób,
  • plackarz Re: Broniszewo, wieś, gm. Młynary, ow. elbląski,. 15.03.06, 14:06
   wj. wrmińsko-mazurskie, 20 osób,
   hosaka.chem.univ.gda.pl/mlynary/pl/historia_pl.html
  • plackarz Re: Broniec,wieś,woj. opolskie,gm. olesno, pow. 15.03.06, 14:42
   oleski, 220 osób,
   www.powiatoleski.pl/
  • 1plackarz Re: Broniszewice,wieś,pow. pleszewski,gm. Czermin. 15.03.06, 14:47
   woj. wielkopolskie, 1100 osób,
  • 1plackarz Re: Broniszewice, wieś, pow. pleszewski, gm. Czerm 15.03.06, 14:54
   gm. Czermin, woj. wielkopolskie,1100 osób,www.pleszew.pl/index.php?
   t=202&a=108
  • adasha Re: Bronisz -herb, nazwisko. 21.03.06, 18:39
   Bronisz Ewa, III miejsce , brązowy medal w siatkówce dziewcząt w Mistrzostwach
   Warszawy, rocznik 1993r. Warszawa Targówek.
  • maczynki Re: Książka telefoniczna, 25.03.06, 07:30
   www.ksiazka-telefoniczna.com/
  • Gość: irena du żo nas IP: *.it-net.pl 27.03.06, 19:44
   To nazwisko panieńskie mojej mamy. (Bronisz) Reszta rodziny (o tym samym
   nazwisku) mieszka w Wólce Rokickiej pod Lubartowem. Podobno lekka patologia
   Pozdrawiam:)
   • zbigniewbronisz Re: du żo nas 13.01.07, 20:59
    Nasz protoplasta przywedrowal i osidlil sie we wsi PODBIEL gm. Celestynow w
    XIXw. moze z okolic Lubartowa, ale slyszalem tez , iz zyja tam 2-metrowe chlopy
    o nazwisk Bronisz i o bardzo poczciwy charakterz. Zbyszek
    • Gość: Roman Re: du żo nas IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.09.07, 23:47
     Moja mama z domu Bronisz (Stanisława) pochodziła z okolic Lubartowa
     (Kozłówka)
  • 2zbigniew Re: bronisze -herb, nazwisko. 16.04.06, 16:27
   Bronisz Zbyszek żegarz rejs atlantycki styczeń-luty 2006 Wyspy Kanaryjskie
   Wyspy zielonego przyladka wyspy karaibskie 3 894 Mm pod żaglami
  • montrealczyk1 Re: bronisze - k/ Drohiczyna 10.05.06, 21:40
   Rodzina Broniszów , właściciele tartaków małych wiejskich k/ Drohiczyna, n/
   Bugiem.
  • montrealczyk1 Re: bronisz janina 10.05.06, 21:43
   zmarła Bronisz Janina ,9 kwietnia 2006r. w Warszawie.lat 86, pochowana na cm.
   Powązkowskim w Warszawie,
   • Gość: Bronisz Re: bronisz janina IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.12.06, 03:19
    Rodzina Bronisz -ów z Gorzowa Wlkp. zainteresowanych proszę o emeila.
    • zbigniewbronisz Re: bronisz janina 13.01.07, 20:48
     Zbyszek Bronisz z Milanowka/Warszawy. Atlantycki zeglarz. Kuzyn Nietuzinki Wuj
     Montrealczyka. BRONISZ herbu WIENIAWA./podobno/. Pozdrawiam Zbyszek
    • Gość: R.bronisz Re: bronisz janina IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 31.12.07, 00:40
     Info dla rodziny z Gorzowa Wlkp proszę na adres:
     r_bronisz@wp.pl.Pozdrawiam wszystkich BRONISZ-ÓW.
    • Gość: Bronisz Re: bronisz janina IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.01.08, 00:03
     Proszę o wiadomość dla Broniszów z Gorzowa.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka