Dodaj do ulubionych

szkoły wyższe i PZP

01.10.07, 16:35
czy państwowe szkoły wyższe podlegają ustawie PZP? A jeśli tak , czy w takim
samym zakresie, czy są dla nich wyjątki. Chodzi miedzy innymi o to, czy
wartość zamówień sumuje sie dla całej uczelni, czy każdy z wydziałów
traktowany jest jako odrębny podmiot?
pozdrawiam
Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: szkoły wyższe i PZP 04.10.07, 20:53
   TAK. Uczelnie publiczne są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo
   zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.
   Uczelnie publiczne są tzw. klasycznym zamawiającym i ustawodawca nie
   przewidział dla tych instytucji szczególnych zwolnień, czy ułatwień.
   Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy pzp jeżeli jednostka organizacyjna
   zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia
   związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego
   zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych
   przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające
   samodzielność finansową. Tym samym jeżeli wydział posiada
   samodzielność finansową i udziela zamówienia związanego z jego
   własną działalnością to wartości tego zamówienia nie sumuje się z
   wartością zamówień z całej uczelni. Natomiast jeżeli wydział nie
   posiada samodzielności finansowej to jego zamówienia sumuje się z
   zamówieniami z innych jednostek organizacyjnych uczelni nie
   posiadającymi samodzielności finansowej.

   Pozdrawiamy
   Zespół Ekspertów
   Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

   • szmk_zp Re: szkoły wyższe i PZP 05.10.07, 21:44
    Chciałbym prosić o bliższą interpretację pojęcia "wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową". Pojęcie to niestety nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, a w praktyce budzi ogromne wątpliwości interpretacyjne, szczególnie w przypadku uczelni publicznych.

    Czy uznalibyście Państwo za samodzielną jednostkę w rozumieniu art. 32 ust. 5 Pzp wydział uczelni, której statut zawiera następujące postanowienia:

    [paragraf Statutu]

    "1.Wydziały i inne niż Wydziały jednostki organizacyjne Uniwersytetu, którym przyznano środki finansowe na realizację ich działalności, przygotowują roczne plany rzeczowo-finansowe oraz sprawozdania z ich wykonania.
    2.Plany te są przedstawiane Rektorowi i stanowią część planu rzeczowo-finansowego Uczelni. W oparciu o te plany Wydziały i inne niż Wydziały jednostki organizacyjne Uniwersytetu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, uchwałami Senatu i zarządzeniami Rektora – prowadzą autonomiczną politykę finansową.
    3. Dziekani są wykonawcami planów rzeczowo-finansowych Wydziałów i ponoszą z tego tytułu bezpośrednią odpowiedzialność przed Radami Wydziałów. Kierownicy innych jednostek organizacyjnych, które otrzymały środki finansowe na realizację ich działalności, są wykonawcami planów rzeczowo–finansowych i ponoszą z tego tytułu bezpośrednią odpowiedzialność przed Rektorem."
    • kancelariazp.pl Re: szkoły wyższe i PZP 11.10.07, 13:11
     Na podstawie przywołanego fragmentu Statutu można stwierdzić, że
     Wydziały i inne niż Wydziały jednostki organizacyjne Uniwersytetu
     prowadzą autonomiczną politykę finansową. W oparciu o wskazane
     zapisy jednostki organizacyjne mogą prowadzić samodzielną gospodarkę
     finansową za co ponoszą odpowiedzialność. Jest to jedna z trzech
     przesłanek, o których mowa art. 32 ust. 5 upzp. Co do pozostałych
     możemy się domyślać, że są również spełnione i znajdują swoje
     odzwierciedlenie w regulacjach dot. Uczelni, tj., że zostały
     wyraźnie wyodrębnione ze struktury Uczelni, z czym należy wiązać
     przypisanie im stosownych uprawnień w tym zakresie oraz że wskazano
     na uprawnienia wyodrębnionej jednostki do udzielania zamówień
     publicznych związanych z jej działalnością (związanych z realizacją
     jej celów). Przykładowy zapis statutu/regulaminu w zakresie
     ostatniej z przesłanek mógłby brzmieć następująco: „Wydział (…) jest
     wyodrębnioną jednostką organizacyjną posiadającą samodzielność
     finansową i jest upoważniony do przygotowania i przeprowadzania
     postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie zadań związanych z
     jego działalnością”.

     Pozdrawiamy
     Zespół Ekspertów
     Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o. o.
     • szmk_zp Re: szkoły wyższe i PZP 11.10.07, 21:59
      Dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem i za odpowiedź. Pozdrawiam również!

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka