Dodaj do ulubionych

Na początek

IP: 195.164.254.* 12.10.07, 14:12
Wraz ze wspólnikami chcemy założyć spółkę z o.o. na terenie
wiejskim, której celem będzie organizacja imprez. planujemy
inwestycję w postaci Domu weselnego (działkę mamy). czy możemy
liczyć na dofinansowanie z UE, jeśli tak to na jakich zasadach:
bierzemy na całość kredyt i później UE nam część kosztów zwraca, czy
od razu możemy dzięki pomocy wybudować obiekt.
Obserwuj wątek
  • ekspert_ernst.and.young Re: Na początek 15.10.07, 16:10
   Możliwości uzyskania wsparcia na planowane przez Państwa
   przedsięwzięcie należy w pierwszej kolejności szukać w odpowiednim
   Regionalnym Programie Operacyjnym. Jednakże z uwagi na fakt, że nie
   zostało podane województwo na terenie którego ma zostać zrealizowana
   inwestycja, poniżej przedstawiamy inne możliwości uzyskania
   dofinansowania.
   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach Osi 3 przewiduje
   wsparcie na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym i
   obejmuje pomoc związaną z podjęciem działalności np. w zakresie
   usług dla ludności, usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
   rekreacją i wypoczynkiem. Jako beneficjentów wskazano jednak osoby
   fizyczne ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
   o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika
   lub domownik.
   W tej samej Osi wskazano również Działanie „Tworzenie i rozwój
   mikroprzedsiębiorstw”. Przewidziano tutaj wsparcie dla
   mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających poniżej 10 osób i mających
   obrót nieprzekraczający równowartości 2 mln euro) działających np. w
   zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla
   ludności, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją
   i wypoczynkiem.
   Dotacje te mają formę refundacji, trzeba więc dysponować własnymi
   środkami finansowymi. Ponadto we wskazanych działaniach poziom
   pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych
   projektu.

   Agnieszka Skręt-Bednarz, Agnieszka Roman, Dział Ulg i Dotacji
   Inwestycyjnych Ernst & Young
    • ekspert_ernst.and.young Re: Na początek 23.10.07, 17:18
     W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego,
     opisana przez Pana inwestycja mogłaby kwalifikować się do wsparcia w
     ramach Działania 6.2 Turystyka, gdzie przewidziano wsparcie dla
     budowy, przebudowy, modernizacji i remontu bazy noclegowej i
     gastronomicznej, obiektów przeznaczonych na turystykę biznesową bądź
     działalność sportową i rekreacyjną, w tym bazę okołoturystyczną.
     Zakres Państwa działalności musiałby jednak być szerszy niż
     prowadzenie tylko domu weselnego, w szczególności musiałby obejmować
     działalność, która nie jest wspierana w ramach Działania Tworzenie i
     rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW. Dodatkowo, wśród beneficjentów
     tego działania wskazano przedsiębiorców, ale tych z sektora
     turystyki lub działających w partnerstwie publiczno-prywatnym.

     Dokonując wyboru między PROW a RPO proszę ponadto uwzględnić
     następujące informacje:
     • Beneficjentami Działania Wsparcie na różnicowanie
     działalności w kierunku nierolniczym w ramach PROW są wyłącznie
     rolnicy, co oznacza, że wszyscy wspólnicy musieliby posiadać status
     rolnika, a dodatkowo utworzona musiałaby zostać inna forma spółki
     (spółka osobowa). Natomiast w Działaniu Tworzenie i rozwój
     mikroprzedsiębiorstw (PROW) wsparcie przeznaczone jest dla
     mikroprzedsiębiorców, jednakże mając na uwadze fakt, że Państwa
     spółka zostanie dopiero utworzona będzie ona najprawdopodobniej
     spełniała odpowiednie kryteria (tj. zatrudnienie poniżej 10 osób i
     obrót nieprzekraczający równowartości 2 mln euro) .
     • w niektórych Działaniach określane są minimalne wartości
     projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie, np. w ramach Działania
     6.2 RPO dla województwa mazowieckiego minimalna wartość projektu dla
     mikroprzedsiębiorców to ponad 600 tys. zł. w sektorze turystyki (w
     tym usługi turystyczne, usługi związane ze sportem, rekreacją i
     wypoczynkiem).
     • przy wyborze projektów obowiązuje procedura konkursowa -
     dotacje uzyskują przedsięwzięcia, które uzyskały największą liczbę
     punktów (np. za trwałość projektu, poprawę konkurencyjności
     przedsiębiorstwa w skali rynku lokalnego, realizację polityk
     horyzontalnych UE, potencjał i doświadczenie we wdrażaniu projektów).

     Sugerujemy więc, by sprawdzał Pan pojawiające się informacje na
     temat kryteriów oceny
     wniosków i wtedy spróbował ocenić swoje szanse na uzyskanie dotacji
     w ramach wybranego programu. Proszę też pamiętać, iż część obecnych
     dokumentów programowych jest jeszcze na etapie konsultacji
     społecznych i mogą się w nich pojawić pewne zmiany.

     Agnieszka Skręt-Bednarz, Agnieszka Roman, Dział Ulg i Dotacji
     Inwestycyjnych Ernst & Young

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka