Dodaj do ulubionych

Siodmy stan materii

02.02.04, 16:01
Siodmy stan materii

Siodmy stan materii to przeca te SŁOWO
Na poczontku było! - Tako mi sie zdowo.
Obserwuj wątek
  • ciupazka Re: szósty stan materii 02.02.04, 19:03
   Godalimy o szóstym stanie materii , a jako fajno dyskusja po artykule,
   hehe...

   serwisy.gazeta.pl/fotografie/964822,35083,964860.html

   Tyn siódmy stan to Twój Bronku , on w Tobie siedzi i to jak! Pozozdrościć.
   Nobel Geld juz mos! Hej!

   • ciupazka Re: szósty stan materii 02.02.04, 19:10
    info.onet.pl/863165,16,item.html#czytaj - właściwy l
    • broneknotgeld Re: szósty stan materii 02.02.04, 23:31
     Czy piykne som słowa prowdy?
     Niy zowdy - godom - niy zowdy.
  • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 03.02.04, 20:08
   Spowiydź

   To je w nos tyż boske - powiym na spowiedzi
   Roz dioboł roz anioł ciyngym w sercu siedzi
   Jednak człowiek wyży - to pedzieć tu musza
   Ponboczek nom tyż doł przeca wolno dusza.
   • ciupazka Re: Siodmy stan materii 03.02.04, 21:21
    Cyzby twoja baba tako jędza,
    co to wyspowiado nawet księdza?
    • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 03.02.04, 21:32
     A czamu ślubny tu żeś wstawiyła?
     To przeca moja ta spowiydź była!
     • ciupazka Re: Siodmy stan materii 03.02.04, 22:06
      A bok se pomyślała, ze moze ona
      tom przycynom spowiedzi była.
      Teroz jo sie bije w piersi: moja wina
      zek Cie troske uraziyła.
      • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 05.02.04, 17:33
       Dyć jo yno z ciekawości
       Wciep z pytaniym taki pościk.
       • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 05.02.04, 17:38
        Moj fioł

        Forsa licza na biliony
        Taki zy mie pomylony
        Kolekcjoner co bez tydziyń
        Chleba z kyjzom sie niy wstydzi
        Zjodbych nawet sucho sznita
        Dyć pilnuje mie kobiyta
        Bych sie w fiole niy zatracioł
        Zdrowiym tego niy przeplacioł
        Ło rodzinie durś pamiyntoł
        I bez tydziyń i we świynto
        Myśla że tyż wiysz coś ło tym
        Na tym dość już - reszta potym.
   • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 05.02.04, 17:43
    We raji

    Stoł żech we raji po bożo łaska
    A Łon mi pedzioł "Ciebie dom fraszka"
    Zapomnioł jednak dodać polotu
    Bestoż to krynca ze siodmych potów.
    • ciupazka Re: Siodmy stan materii 05.02.04, 18:26
     nie grzys, nie bluźnij, przed Panym Bogiym
     Dziynkuj mu fraskom piyknom, telo Ci powiym.
     • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 05.02.04, 23:43
      Jakub Boehme

      Na misa cynowo z szewca ławy blikoł
      Po cichu do Boga możno przi tym rzykoł
      Miska z jedny strony nojpiyrw mu blyszczała
      A potym ze inkszy światło łodbijała

      Już wiy! - Już łobudzioł sie we niym Bog-czowiek
      W kerym zło i dobro jakby po połowie
      Może w tym przebiyrać - zoglondać we siebie
      Łod niego zależy - w piekle jest czy w niebie

      Wyloz ze swyj izbi - stanoł se na progu
      I poczuł że jakby sie topioł we Bogu
      Łogyń w niym buzuje a woda go gasi
      Dusza sie do świata tym sposobym łasi

      Świat Bogym jest przeca - a łon z tego świata
      Łod sia trza Mu za to dać dobro zapłata
      Być durś blisko Niego pociongnońć tyż inkszych
      By Duch Świynty w ludziach stoł sie jeszcze wiynkszy

      Dyć łostawioł szydło - piora prziszła pora
      Natchniony napisoł ta bosko "Aurora"
      Kero luterany pryndko potympiyli
      Choć inksi do serca naprowdy sie wziyli

      Już prawie przeklynty - z wyroku niymowa
      We niebie swyj duszy wypszone kłod słowa
      Na wieki nastympne sie łone wyryły
      Wszachwieczny mu we tym dodowoł tyż siyły

      Choć szewc pomarł w końcu - prochym jego ciało
      Żyło i żyć bydzie co po niym łostało
      Bo mocno już siedzi to we naszych duszach
      Te słowo czowieka zowdy bydzie wzruszać

      Za Jakubym Boehme ku światłu idymy
      Choć ło niym niy wszyscy możno cosik wiymy
      Bestoż joch sie szkryflać te rymy łodważoł
      Ło ślonskim mistyku trocha tyż pomarzoł.
      • Gość: Ciupazka Re: Siodmy stan materii IP: *.it-net.pl 06.02.04, 08:27
       Uskrzydlił mnie ten twój wiersz i lece do roboty! Hej!
       • ciupazka Re: Siodmy stan materii 06.02.04, 21:55
        A teroz wciepne sklycony wiyrs:

        A jo furt se myślem, wiycie,
        kaz tyn Bronek dońdzie w necie?
        A on leci z siebie przez sie
        I dlo inksyk radość niesie!

        Za to bars jo mu dziękujym
        zwłosca wte, kie źle sie cujym.
        Cytom fraszki przez niego pisane,
        a we wnuku radość, kielo po nim ostanie.

        Furt zazierom jo do Rudy Śląśkiej
        ka źródło fraski z Bronka głowicki i ręki.        • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 07.02.04, 21:39
         Jo kilofym fraszki rombia
         Ło tym głośno tukej trombia
         Kynsy lecom i drobnica
         A mie śmiejom sie durś lica.
        • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 07.02.04, 21:41
         Prowda

         Wiela we tym prowdy że lepi dwa razy
         Trza pomyśleć przodzi by prowdom niy razić
         Jednak richtig prowda mo być w wiynkszy cynie
         Niż słodke cygaństwo co niszczy sumiynie.
         • roomtsays Re: Siodmy stan materii 07.02.04, 22:02
          Broneknotgeld napisał:
          "Wiela we tym prowdy że lepi dwa razy
          Trza pomyśleć przodzi by prowdom niy razić..."

          Mnie zaś uczyli już w szkole,
          że prawda zawsze w oczy kole.
          Owijać w bawełne zda sie psu na budę -
          wolę gorzką prawdę niż ludzką obłude!
          ;o)))

          • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 08.02.04, 10:50
           Kto żyje w prowdzie tyn sie niy nudzi
           Choć możno w inkszych złośc czynsto budzi.
           • ciupazka Re: Siodmy stan materii 08.02.04, 22:44
            Cujem, ze serce Ci kwili,
            cyzby Ci krzywde wyrządzili?
            • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 09.02.04, 10:45
             Mie niy krziwdzom - mom robota
             I durś chodza we galotach
             Tego mi do szczyńścio styknie
             Że ło prowdzie szkryflom - piyknie.
             • ciupazka Re: Siodmy stan materii 13.02.04, 23:10
              Prowda... scęście... to som słowa,
              Ftore teroz muse chować.
              Niek cichutko siedzom w skrzyni,
              bo mi sie juz nie odmiyni. Hej!
              • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 14.02.04, 23:34
               Taki kij

               Dlo jednych znak krziża jest życiowom tarczom
               Inszym zaś srebrniki za wiara wystarczom.
               • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 14.02.04, 23:35
                Piniondz

                Piniondz jest starszy łod krześcijaństwa
                Wiela tyż dzisioj znoczy dlo państwa
                Jo - numizmatyk czasym sie śmieja
                Bo wiym że piniondz to tyż ideja.
                • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 15.02.04, 00:27
                 Kaj żeś jest?

                 Kaj żeś jest? Powiydz. Cicho sie pytom
                 Przez lata na drodze swoji
                 Wy mie? We inkszych? Tu abo niy tu?
                 Czamu sie serce dyrś boji?
                 Że możno Ciebie niy ma że yno
                 Ktoś kedyś tak Cie wymyśloł
                 Jeronie - cosik sie przipomino
                 Czy jo Cie latoś niy prziśnioł?
                 Syn to był piykny żech jest we niebie
                 Zło kajś w niypamiyńć wleciało
                 A dobro było wy mie i w Ciebie
                 Chciołbych by to sie nom stało!
                 • ciupazka Re: Siodmy stan materii 15.02.04, 11:58
                  Między nami nic nie było
                  Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych
                  Nic nas z sobą nie łączyło
                  Prócz wiosennych marzen zdradnych

                  Prócz tych woni barw i blasków
                  Unoszących się w przestrzeni
                  Prócz szumiących śpiewem lasków
                  I tej świeżej łąk zieleni

                  Prócz tych kaskad i potoków
                  Zraszających każdy parów
                  Prócz girlandy tęcz obłoków
                  Prócz natury słodkich czarów

                  Prócz tych wspólnych jasnych zdrojów
                  Z których serce zachhwyt piło
                  Prócz pierwiosnków i powojów
                  Między nami nic nie było

                  Adam Asnyk " Między nami nic nie było"
                  • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 15.02.04, 12:36
                   To prawie jakby "pieśń nad pieśniami"
                   Niych miyndzy ludźmi se niesie
                   Łona ze łonym niy som już sami
                   Z pszoniym durś w gora nom chce sie.
                   • ciupazka Re: Siodmy stan materii 15.02.04, 14:21
                    Miłość jak słońce: ogrzewa świat cały
                    I swoim blaskiem ożywia różanym,
                    W głębiach przepaści, w rozpadlinach skały
                    Dozwala kwiatom rozkwitnąć wiośnianym
                    I wyprowadza z martwych głazów łona
                    Coraz to nowe na przyszłość nasiona.

                    Miłość jak słońce: barwy uroczemi
                    Wszystko dokoła cudownie powleka;
                    Żywe piękności wydobywa z ziemi,
                    Z serca natury i z serca człowieka
                    I szary, mglisty widnokrąg istnienia
                    W przędzę z purpury i złota zamienia.

                    Miłość jak słońce: wywołuje burze,
                    Które grom niosą w ciemnościach spowity,
                    I tęczę pieśni wiesza na łez chmurze,
                    Gdy rozpłakana wzlatuje w błękity,
                    I znów z obłoków wyziera pogodnie,
                    Gdy burza we łzach zgasi swe pochodnie,

                    Miłość jak słońce: choć zajdzie w pomroce,
                    Jeszcze z blaskami srebrnego miesiąca
                    Powraca smutne rozpromieniać noce
                    I przez ciemność przedziera się drżąca,
                    Pełna tęsknoty cichej i żałoby,
                    By wieńczyć śpiące ruiny i groby.
                    A.Asnyk " Miłość jak słońce"
                    • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 15.02.04, 20:44
                     Łoj Ciupazko

                     Przi klasykach jo niy szczimia
                     Zarozki mie zżyro tryma.
                     • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 15.02.04, 20:53
                      Jo sie yno rymym bawia
                      Czasym nawet radość sprawia
                      We tym kajś tyn "siodmy stan"
                      Jak go znojda - przida dran.
                      • ciupazka Re: Siodmy stan materii 15.02.04, 21:49
                       Łaska Bosko i skrzypce!
                       Przecie wreście zrozumiołeś,
                       ze kie cytom Twoje rymy,
                       To ta nie dziwota,
                       ze kie "bury biydok" pise rymy
                       to dostaje wielgiyj tremy. (jo)
                       A kie nie fces dostać dłoniom,
                       to bij takom samom broniom,
                       W Bronka lepsym rymem ??? Moze?!
                       Nei, udało mi sie, hehe...
                       Som ześ sie przyznoł, ze...
                       nei, jo tyz sie ciese, hehe...
                       Telo. Pozdr.
               • ciupazka Re: Siodmy stan materii 15.02.04, 21:52
                broneknotgeld napisał:

                > Taki kij
                >
                > Dlo jednych znak krziża jest życiowom tarczom
                > Inszym zaś srebrniki za wiara wystarczom.

                Godos, ze jaki ześ se kij wzion, takim sie podpiyroj?
                Cosi w tyj przymowie jest...
                • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 16.02.04, 22:11
                 Łod kijoka lepszo kryka
                 Jak chce kery mocno brykać.
                 • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 16.02.04, 22:13
                  Kery satyryk może być w niebie?
                  - Tyn co sie umi pośmioć tyż z siebie.
                 • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 16.02.04, 22:15
                  Biglowanie

                  Biglowoł żech swoje koszule galoty
                  Na glaca ze pary aż prziszły mi poty
                  I myśl tako zaczła sie kłymbić we gowie
                  - Jakby wybiglować swe życie mog czowiek

                  Przidało by mi sie do życio żelozko
                  Wygładził bych zmarszczki i czuł bych sie bosko
                  Na falty specjalnie niy tracioł bych czasu
                  Choć możno bych jednak je robioł dlo szpasu.
                  • ciupazka Re: "Błąka się wicher w polu" 17.02.04, 12:34
                   Błąka się wicher w polu.
                   Nie wie, w którą wiać stronę;
                   Błąka się w dzikim bolu
                   Moje serce zmęczone.
                   Śnieg leży w gęstym borze
                   I pokrywa krwi ślady:
                   Tam moje ślubne łoże,
                   Tam kochanek mój blady!
                   Tak długo na mnie czeka
                   Próżno pytam o drogę:
                   Droga ciemna, daleka,
                   Dotąd trafić nie mogę!
                   Noc czarna świat otacza,

                   Mówiono, że to biedna,
                   Obłąkana dziewczyna,
                   Po polu sama jedna
                   Żale swoje poczyna.
                   Lecz nie wiem, kto to taki?
                   Bo tak ciemno, jak w grobie;
                   Gdy ujrzę krwawe znaki,
                   To przypomnę ją sobie!
                   Nie będę cię rwała
                   Konwalijko biała,
                   Bobyś ty na moją
                   Płochość narzekała.
                   Myślałabyś sobie

                   Rośnij więc szczęśliwie,
                   Gajom ku ozdobie.
                   Nie mam ja dziś komu
                   Kwiaty nieść do domu.


                   Zdradziecki to chłopiec,
                   Ale słodka zdrada!
                   Pokąd nie przyjedzie,
                   Nic mi się nie wiedzie,
                   Bo wciąż o tym myślę
                   O młodym sąsiedzie.
                   I wszystko mnie nudzi,
                   Uciekam od ludzi,
                   Nawet zrywać kwiaty
                   Chętka się nie budzi
                   Możesz więc w spokoju
                   Rosnąć tu przy zdroju,
                   Dziś mi nic nie przyjdzie
                   Z kwiecistego stroju.
                   Lecz gdy wróci luby
                   Zawrzeć ze mną śluby,
                   Wtedy, konwalijko,
                   Już nie ujdziesz zguby.
                   (Adam Asnyk)                   • broneknotgeld Re: "Błąka się wicher w polu" 17.02.04, 18:23
                    Na Asnyka!
                    Trza sie smykać!
                    • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 17.02.04, 18:37
                     Jo Ci smykne, ba jako!
                     Piyrse narobi smaków,
                     a pote godo:
                     "Na Asnyka!
                     Trza sie smykać!"

                     Hehe, pozdrowiom Cie.
                     • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 17.04.04, 08:55
                      A ka tyn siódmy stan materii nom sie podzioł , he?
                      Telo.Pozdr.
                      • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 18.04.04, 00:04
                       Hehe, Ciupazko, łon zowdy jest
                       Po gowie chodzi nom przeca fest
                       Choć czasym słychać - Krucafuks! - Spam!
                       Siodmy stan - myśla - to inkszy kram.
                       • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 18.04.04, 10:24
                        Hehe...a jo ino se zaśpiywom:
                        tamtaradam, tamtaradam...
                        Niek nom zyje nasyj
                        siódmyj materii stan...
                        • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 18.04.04, 22:36
                         Siyła we niym niychej bydzie
                         "Dobre słowo" chyntnie przidzie.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 19.04.04, 20:55
                          Sieła ,sieła... kieby miełość była...
                          Poezja nie jest śmiychem Twoim
                          ani nieuconyj dusy prymitywem,
                          casami mocno niek zaburzy,
                          dźwiyrze otwiyro na ościyrz
                          i zakrzycy oździawionym garłem:
                          Kaście syćka, kaście? No, kaście???

                          Hej!
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 22.04.04, 23:36
                          Padosz "na łościyrz łotwiyro"
                          Dyć rymy w klotce chcom dusić
                          Cosik z nikerych wyziyro
                          I zaroz noże chcom brusić

                          Słowo! - Trza zamknońć w pywnicy
                          Tam se po cichu mo kwilić
                          Na forum niych im niy ryczy
                          Bo utnom możno we chwili.
                          forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 23.04.04, 08:17
                          Uciąć trza "dziadów" słowa,
                          bo juz boli od tego głowa.
                          Ciekawe, ze ni mo fto tego zrobić
                          i zbója hepika roz a dobrze usadzić.

                          Krótki śpic! Krucazeks!
                          Do stu jancykrystów!
                          Coroz barzyj wyłazi,
                          kielo on jest malutki.
                          Bronek! Kie robimy swoje,
                          to takie "dziady" bojom sie. Hehe
                          Telo.Pozdr.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 23.04.04, 12:58
                          Teroz sie moga ździybko pokrakać
                          Cobych niy musioł potym fest płakać
                          Jest oskarżony! Bydzie tyż sond!
                          A karom możno wygnanie stond!

                          Miołbych se jeszcze cieszyć z tyj roli
                          Bo piyrwyj szłoby tyż stos podpolić
                          We Inkwizycji wpod bych jo rynce
                          I skończoł w wielki naprowdy mynce

                          Dyć dzisioj branda jo wpiyrw podpola
                          Brak dymokracji - z tym sie niy smola
                          Ciymnogrod kajś mom - w zocy Europa
                          Cynzura wy mie niy złomie chopa.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 23.04.04, 17:13
                          Co jest? Ka ta Ruda?
                          A ka Bronek?
                          Zniknyni z pola widzenio,
                          przecie to nie przywidzynio.

                          Za linkiem zek wlazła
                          i co uwidziałak?
                          Milcynie , milcynie, milcynie.
                          Ech ten Bronek, ech ten Bronek...
                          Nie śpiywo juz jak skowronek?

                          Zaprosomy w Zokopane!
                          Mos tu pore wątków załozone.
                          I cobyś nie straciył języka w gębusi,
                          zaprosomy do nos na małom kawusie.
                          Hej!
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 06.05.04, 22:32
                          Co nom brakuje?

                          Cosik ty Polsce dzisioj brakuje
                          Ciyngym "prywatom" jakby rymuje
                          Nawet na forach niy demokracjo
                          Yno wszechwładno "prywatyzacjo"

                          We modzie teroz słowo "afera"
                          A "obywatel"? -Co za cholera?
                          Słysza -"Ze wierzby to jakby grucha"
                          -"We tym nic wiyncy yno podpucha"

                          Jake ze tego weznymy plony?
                          Widza po stronie Samoobrony
                          PO jom wspiyro jak yno może
                          To prawie "Tango" co szkryfnoł Mrożek.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 06.05.04, 22:54
                          W Krakowie zyjom paradom gejów
                          Nawet Noblistom klepki szwankujom
                          A społeceństwo het ogłupiałe
                          biere to za super zabawe...
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 06.05.04, 23:38
                          Mie tam geje ganc egal
                          Ważny dlo mie ślonski "bal".
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 08.05.04, 11:24
                          Godajom, ze jak se posciylis,
                          tak sie tyz i wyśpis,
                          A kie Ci ściylajom łoze,
                          to dej im zdrowie Panie Boze?
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 08.05.04, 13:05
                          Ciyngym ciongnie mie do freli
                          Moja zowdy mi pościeli.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 21.05.04, 16:55
                          "Prywatyzacjo" ślonski godki

                          "Ryba psuje sie łod gowy"
                          Wiycie ło tym przeca
                          To niy jakiś pomysł nowy
                          Ze naszego neca

                          Możno tyż "Wyborczo" - myśla
                          Na zło strona idzie?
                          Taki rym na forum wyśla
                          Co z niym dali bydzie?

                          Chciołby ktosik tympić godka?
                          Publiczno mo niy być?
                          Trza kajś chować jom do środka?
                          Ślonzoki niy ryby!

                          Powiym wiyncy - tyż "niy gyńsi"
                          Bo "swoj jynzyk majom"
                          Choć echt-Polok niymi krynci
                          Godka przeca znajom

                          Czy nom yno mo sie zdować
                          Że my som u siebie?
                          Polska jakby "świynto krowa"?
                          Ciynżko żyć w tym "niebie"

                          Nawet prosto fraszka ślonsko
                          Kero radość niesie
                          Potympi kto myślo wonsko
                          We tym "polskim lesie"

                          Czamu tako? - Znom łodpowiydź
                          We łańcuchach dusze!
                          Niy zaradzi tymu spowiydź
                          Za mocne by skruszeć!

                          Jednak jest tyż na to rada
                          Trza w nos szukać Boga
                          Znojdziesz - zniknie kożdo zwada
                          Tela szkryfnońć moga.
                         • Gość: Ciupazka Re: Siódmy stan materii.. IP: 5.5.* / 80.58.2.* 21.05.04, 21:45
                          Nic dodac ,nic ujac,
                          wystarcy zrozumiec i pojac.
                          Jo tyz po goralsku sie nose
                          i nikogo o nic nie prose, haj!
                          Telo.Pozdr.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 01.07.04, 07:17
                          Wakacje, wakacje,
                          to i tu wypcynkowo i odlotowo.
                          A słonko niek świeci
                          nie ino dlo dzieci. Hej!
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 03.07.04, 08:17
                          Lone latoś lato
                          Co Ciupazka na to?
                         • Gość: Ciupazka Re: Siódmy stan materii.. IP: *.it-net.pl 04.07.04, 10:12
                          Co Ty opowiados, u nos słonecko świyci
                          i temu fajnie mi leci. Hej!
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 11.07.04, 00:35
                          Od zycyń i nadmiaru piwa
                          głowicka juz mi sie kiwa.
                          A zycynio z Poronina
                          hehe... trwały ponad godzine.
                          Hej!
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 15.07.04, 21:57
                          Ponoć som link dać to jakiś "spam"
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=14214000&a=14215745
                          No ale przeca łon mo być sam.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 17.07.04, 11:20
                          Drobno przesada!!!
                          Jo inkso odmiana alotropowa węgla
                          - SADZA!

                          Hehe...Telo i pozdrowio sadza Cie.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 17.07.04, 15:11
                          Łodpedzioł żech Ci na forum Ruda
                          Terozki jednak kaj ińdzi póda.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 17.08.04, 09:16
                          Posed i ni mo...
                          siódmego stanu materyjo...

                          Nei telo.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 21.08.04, 23:27
                          Co godosz "niy ma"? -Durś przeca jest
                          I we Zakopcu tyż blyszczy fest.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 22.08.04, 13:17
                          Nom tu piyknie dopisuje,
                          po spotkaniu forumowym
                          niedosyt cuje....
                          A cemu?
                          Bo Ci co nojblizyj
                          to nos zawiedli...

                          Telo.Pozdr
                         • broneknotgeld Re: Bytomiowi 22.08.04, 21:16
                          Na kutym płocie

                          Na kutym płocie cwergi łoboczysz
                          Jak do downego starostwa zboczysz
                          We kerym filio muzeum dzisioj
                          Czy ło koncertach tukej żeś słyszoł?
                         • broneknotgeld Re: Siodmy stan materii 22.08.04, 21:23
                          Wyboczom mi

                          Kurde - komputer cosik wariuje
                          Pewno swoj koniec już bliski czuje.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 22.08.04, 21:28
                          Co do spotkanio to mie niy dziwo
                          We Rudzie Ślonski gorzy z tym bywo.
                         • Gość: Ciupazka Re: Siódmy stan materii.. IP: *.nowysacz.sdi.tpnet.pl 23.08.04, 10:35
                          Troske załuje, ze hanysowie z Roomtsaysem
                          nie uczestnicom se mnom w 36 Mędzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
                          i kamerka cyfrowa tego piyknego ozpocęcio Festiwalu i piyknyk do cudu
                          tońćów nie rejestruje... Ka im tak wartko było??? Coz, odzałuje.... Hej.
                          Pozdrowienia.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 23.08.04, 21:00
                          Co na pociecha Ci sie łostało?
                          Dyć przeca richtig wcale niy mało
                          Jeszcze niyjedyn festiwal przidzie
                          Kaj se Ciupazka tańcować bydzie.
                         • Gość: Ciupazka Re: Siódmy stan materii.. IP: *.celinternet.pl 24.08.04, 16:47
                          Ech, jo nie tańcuje,
                          ba kibicuje,
                          Dobrze zek nie ślepo,
                          to jesce uwidze... chojco!
                          Telo.Pozdr.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 24.08.04, 20:21
                          Dyć pewno po pigwowecce
                          Zatańcujesz se we kecce.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 26.08.04, 10:39
                          Nom i bez pigwówecki rusajom sie kiecki.
                          Hej!
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 24.09.04, 09:55
                          Kie święto fraski w Rudzie,
                          To moze i w Zokopane słowo pódzie?
                          Hehe...
                          Hej!
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 24.09.04, 11:30
                          Toż SŁOWO nawet mury łobali
                          Yno być musi ciyngym "na fali".
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 24.09.04, 14:37
                          • Zaproszom na gyburstag
                          broneknotgeld 24.09.2004 08:17 odpowiedz na list odpowiedz cytując

                          Internautow ze Zakopca do Rudy jo prosza
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=16066033&v=2&s=0
                          Dyć gyburstag piykny momy - toast za to wnosza.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 24.09.04, 14:39
                          Dyć ze cynzurom łostry jest boj
                          Dlo mie jednego za ciynżki znoj.
                         • hepik1 Gyburstag na Oślej 24.09.04, 16:51


                          Ośla ławka (228376)

                          + dodaj swoją reklamę
                          - poprzednia strona 0 1 2 3 4 5 6 7 + następna strona

                          + dodaj do ulubionych forów
                          Sortuj według: + rozpocznij nowy wątek

                          Zaproszom na gyburstag (2) broneknotgeld
                          24.09.04, 11:12
                          • Zaproszom na gyburstag (3) broneknotgeld
                          24.09.04, 11:08
                          • Zaproszom na gyburstag (3) broneknotgeld
                          24.09.04, 11:02
                          • Zaproszom na gyburstag (4) broneknotgeld
                          24.09.04, 11:01
                          • Oj,Oj jak mi brakuje glupka z Bchsia.telus.net (1) Gość: jarek-Zyd ne telus
                          24.09.04, 10:59
                          • Zaproszom na gyburstag (2) broneknotgeld
                          24.09.04, 10:39
                          • POTRZEBUJESZ STRONY INTERNETOWEJ?ZROBIMY JA!!! (1) swfweb
                          24.09.04, 10:39
                          • puściłem bąka (22) Gość: ryter
                          24.09.04, 10:27
                          • EXPERT.UP.PL -> SUPER STRONA (3) Gość: Expert
                          24.09.04, 10:01
                          • Zaproszom na gyburstag (2) broneknotgeld
                          24.09.04, 10:00
                          • Super strona (1) Gość: drix
                          24.09.04, 09:56
                          • expert.up.pl (1) Gość: drix
                          24.09.04, 09:55
                          • Zaproszom na gyburstag (2) broneknotgeld
                          24.09.04, 09:55
                          • Super strona (1) Gość: Expert
                          24.09.04, 09:54
                          • Super strona (1) Gość: Expert
                          24.09.04, 09:54
                          • Super strona (1) Gość: Expert
                          24.09.04, 09:53
                          • Super strona (1) Gość: Expert
                          24.09.04, 09:52
                          • Zaproszom na gyburstag (4) broneknotgeld
                          24.09.04, 09:35
                          • Zaproszom na gyburstag (4) broneknotgeld
                          24.09.04, 09:30
                          • Zaproszom na gyburstag (4) broneknotgeld
                          24.09.04, 09:25
                          • Zaproszom na gyburstag (3) broneknotgeld
                          24.09.04, 09:20
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld
                          24.09.04, 09:12
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld
                          24.09.04, 09:11
                          • O zwiekszenie wydajnosci Palestynczykow! (2) Gość: Gucio
                          24.09.04, 08:51
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld
                          24.09.04, 08:46
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld
                          24.09.04, 08:38
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgel

                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 08:35
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 08:34
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 08:31
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 08:29
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 08:27
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 08:03
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 08:02
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 08:00
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:59
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:57
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:56
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:55
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:51
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:49
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:45
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:41
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:38
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:33
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:29
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:26
                          • Zaproszom na gyburstag (1) broneknotgeld 24.09.04, 07:25
                          • Bez komentarza (1) Gość: PP
                         • Gość: x Re: Gyburstag na Oślej IP: *.mine.nu / *.02-163-73746f2.cust.bredbandsbolaget.se 24.09.04, 18:32
                          a tak poza tym to wszyscy zdrowi w domu pierdziuszku??buhaha
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 25.09.04, 12:28
                          broneknotgeld napisał:

                          > Dyć ze cynzurom łostry jest boj
                          > Dlo mie jednego za ciynżki znoj.


                          Nei tak, nawet dlo słowa ni mo szacunku
                          syćko "podlicys" na jego rachunku.
                          Wleci, wyleci i tu i teroz nom ino naśmieci...
                          I to nie spam! Bo pise chłam i ....!
                          Telo.Pozdr.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 25.09.04, 14:15
                          Dyć ciyngym jeszcze wontek tam leci
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=299&w=16066067
                          Słowo "o forum" jakoś se kleci.
                         • Gość: Ciupazka Re: Siódmy stan materii.. IP: *.it / 217.153.209.* 12.10.04, 11:34
                          A słowo jesiyń ciałem sie stało,
                          I jakby furt go było mało ?!

                          Hej!
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 12.10.04, 15:09
                          Dyć jest tu ciyngym i pewno styknie
                          Przeca z tym słowym zowdy jest piyknie.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 02.11.04, 12:31
                          Bronek ...kansi mi sie stroka siódmego stanu materyji zapodziała.
                          Cemu?
                          Moze temu, ze głowicka juz osedziała?
                          Hej!

                          Telo.Pozdr.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 03.11.04, 16:50
                          Hehe, Ciupazko - możno i tako
                          Ze słowym jednak zowdy jednako
                          Ktoś chce łobrzidzić to co jest piykne
                          Dyć czy mu cołki szpetoty styknie?
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 08.11.04, 00:50
                          Tyś hepika chyciył za głowe
                          mistrzu fraskowy
                          i przywiązoł mu syćkie
                          fraski do głowy ?
                          I choć głowicka cała, to zcięzała
                          i barz go ozbolała, hehe...
                          Telo.Pozdr.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 08.11.04, 19:29
                          Mie ślonsko dusza ciyngym se śmieje
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=299&w=16602402
                          Bliknij co tukej sie teroz dzieje.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 08.11.04, 23:18
                          Hehe, mnie tyz sie gębusia sama otwiyro
                          Kie cytom, jak słowo i fraszka nieftoryk zabijo.
                          Tele ś nik gieroje,
                          a fraszki sie boje?

                          Hej! Nie dziwota, nie dziwota,
                          kie słuchos i cytos o tyk niecnotak.
                          A moz trza im pa ruskim jazyku pisać?
                          Wte bedom strawialne, hehe... ???
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 08.11.04, 23:53
                          Kije bywajom tyż "samobije"
                          Nikerym ciynżko se z niymi żyje.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 09.11.04, 16:33
                          Siedym dni chyba mie tu niy bydzie
                          Dyć kaj "stan siodmy" Bronek zaś przidzie.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 10.12.04, 12:51
                          Jak posed tak posed i dalyj suko...
                          "siódmego stanu materii" nie nased?

                          Hehe... Kaześ sie Bronkunotgeldzie straciył???

                          Telo.Pozdr.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 10.12.04, 22:51
                          "Co mo wisieć niy utonie"
                          Słowo - przeca to niy koniec.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 16.12.04, 09:41
                          To co wisiało, to sie urwało...
                          i koniec końców koniec?!

                          Hej!
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 16.12.04, 10:49
                          Przi łobrozku Dudy Gracza

                          Stanołch kedyś se przi "Biurwie"
                          Cosik w Polsce sie niy urwie

                          Tyż niy urwie se nom SŁOWO
                          Byłby koniec - sie wydowo.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 27.12.04, 23:21
                          Syćko sie Bronku rwie -
                          nawet słowo.. przy "biurwie"


                          Hehe...
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 28.12.04, 22:52
                          Cosie niy rwie? -Ślonsko dusza
                          I góralsko - szkryfnońć musza.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 07.01.05, 22:12
                          Moze i nie dziwota,
                          kie my oboje "nicpota".
                          Nic ino by po nos cupkali
                          trza moze dziękować, ze nie hipkali.
                          Hej!
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 08.01.05, 09:50
                          Hehe - Ciypazko bywo tyż czasym
                          Tak zwane "słowo łostatnie"
                          Choć łone jeszcze kajsik za lasym
                          Dyć możno ktosik se natnie.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 24.01.05, 19:03
                          Wiys, ze som słowa i słowa ...
                          Nojgorso ludzko mowa?

                          Telo.Pozdr.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 24.01.05, 23:16
                          A mie sie yno to zdowo
                          Co kajsik "łostatnie słowo".
                         • hepik1 Re: Siódmy stan materii.. 02.02.05, 07:01

                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html ?f=324&w=18278945&a=18278945
                          Chorzów
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html ?f=67&w=10225394&a=18278913
                          Poznań
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html ?f=73&w=15294935&a=18278927
                          Zielona Góra
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html ?f=170&w=9481173&a=16604640
                          Zakopane

                          Sie zdematerializowały-hehehe
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 02.02.05, 18:45
                          Boroczku, toż ty chyba normalnych linkow dać już niy możesz
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=73&w=15294935&a=20013626
                          Przeca wiysz jak to sie robi.
                         • hepik1 Re: Siódmy stan materii.. 02.02.05, 20:10
                          Na czerwono są w dwóch miejscach.Styknie.Zresztą pod nimi juz nic nie
                          ma.Pusto.Bo były spamerskie.Wycięli.Nie ma.Poszły w luft.Kapejszen?
                         • hepik1 Re: Siódmy stan materii.. 02.02.05, 20:13
                          Aha- z tego Twojego czerwonego zniknęła ta jedna spamerska strofa o
                          Barborce-gwoli jasności.Spamerom mówimy zdecydowane-NIE;)
                         • Gość: Ciupazka Re: Siódmy stan materii.. IP: *.it-net.pl 02.02.05, 20:42
                          Czy Ty hepik 1 mógłbyś te swoje też spamerskie rozgrywki uprawiać na
                          swoich dwóch Rudzkich Forach? Kie tak tu i teroz mos nom robić, to
                          fora ze zokopiańskiygo dwora!!! Wszystko Ci wolno? Nie chcemy Cie tu i
                          teroz widzieć, i juz. Poza tego typu odzywkami ni ma nic. Na manie
                          prześladowcom cierpis , cy jako. Pytałak juz nie roz i nie dwa, dej pokój.
                          Podły jesteś i koniec! Nam Broneknotgeld se nom ne vadi, wręcz urozmaica
                          naskie Forum. I chętnie tu go widzimy. Kim Ty do cholery jesteś, jak nie
                          spamerem ! W koło Macieju drepces nom po piętak i nękos, nieźle Cie w
                          PRL-u wyszkolili. W kazdym wątku nasros. Nic poza tym , załosne. Nie wiada ,
                          jak do Tobie przegodać. Koniec z tym. Fto to wytrzymo?
                          Telo.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 14.03.05, 17:51
                          Dyć recht w tym wielki - mie to sie niy zdowo
                          Zowdy na poczontku było przeca - SŁOWO
                          Bestoż już dwa lata grzeja rożne fora
                          Tym co mi wyłazi z gowy jakby z wora
                          Wszyndy ślonskośc sieja tako jako umia
                          Bo trza nom jyj wiela - to zowdy rozumia

                          Fraszka czasym dlo mie jest jakby tom tarczom
                          Łosłoni przed pluciym - zagłuszy jak warczom
                          Łona mi pociechom w samotności była
                          Choć tyż czynsto "kulom" co wroga trefiyła
                          Nikerzy se nawet rymow wystrachali
                          Jak je łodparować niy forszelowali.
                         • Gość: Ciupazka Re: PAŁAS ZAKUTAS. IP: *.it-net.pl 02.02.05, 22:32
                          Cty to nie hepik 1? COsik mi widzi, abo mi sie ino zdaje , ze to on!

                          trole.joemonster.org/?troll=zakuta-pala
                         • teran Re: PAŁAS ZAKUTAS. 03.02.05, 00:40
                          heheh przecież to Ty Ciupazecko. Nic doadac nic ująć.
                         • hepik1 Re: PAŁAS ZAKUTAS. 03.02.05, 06:27
                          Gość portalu: Ciupazka napisał(a):

                          > Wszystko Ci wolno? Nie chcemy Cie tu i
                          > teroz widzieć, i juz.

                          A co ty ciupazka taka liczba mnoga się zrobiłaś,a?
                          I jakie u was?Ja na Lublinie nie piszę przecież.
                          Zresztą o dobro portalu trzeba dbać,serwery przeciążone ,milion użytkowników
                          miesięcnie- ze spamerami trzeba walczyć,dla dobra Agory i nas wszystkich;)
                          "Nie spoczniemy,nim dojdziemy..."-żeby zostać w konwencji liczby mnogiej;)
                         • hepik1 Re: PAŁAS ZAKUTAS. 03.02.05, 07:58
                          No i mylisz przyczynę ze skutkiem.Nie będzie spamu Notgeldowego,nie będzie
                          prześladowań.Jeden cel już został osiągnięty-w RŚl poety nie ma.I sobie
                          spokojnie tworzy na Katowicach,Olsztynie,Trójmieści e i gdzieś tam
                          jeszcze.Tyle,że znowu zaczyna hipkać ,kryptoreklamę uprawiać a to też jest spam.
                          Sam się prosi.A ja czuły na prośby jestem;)
                         • Gość: Ciupazka Re: Bronek na swoim... IP: *.it-net.pl 01.05.05, 02:26
                          ..i w Rudzie tworzy i Hepik się na to godzi?
                         • broneknotgeld Re: Bronek na swoim... 01.05.05, 19:48
                          Hehe - nożyczki durś w ruchu
                          I ślonsko fraszka niy w puchu.
                         • ciupazka Re: PAŁAS ZAKUTAS. nie swiętuje? 08.12.05, 09:17
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=11785988&v=2&s=0
                         • ciupazka Re: PAŁAS ZAKUTAS. 03.02.05, 08:23
                          I tu sie teran, jak zwykle mylis.... hehe... Nie widzis, ze to chłop...i
                          zielony? Hehe...
                         • ciupazka Re: PAŁAS ZAKUTAS. 15.03.05, 11:39
                          A to Admin:

                          trole.joemonster.org/index.php?troll=admin
                         • ciupazka Re: PAŁAS ZAKUTAS. 15.03.05, 11:45
                          teran napisała:

                          > heheh przecież to Ty Ciupazecko. Nic dodac nic ująć.

                          Taak?
                          No to hepicek tu:

                          trole.joemonster.org/index.php?troll=android
                         • broneknotgeld Re: PAŁAS ZAKUTAS. 19.03.05, 15:30
                          Hehe - no piykne to wszysko zdo sie
                          A SŁOWO zowdy "zagro na nosie".
                        • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 02.05.05, 22:40
                         Coś niy chce wylyźć mi cołkym z gowy
                         Już wiym - poemat - przeca majowy
                         forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=23382489&v=2&s=0
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 06.06.05, 23:31
                          Juz nie majowy, ba cyrwcowy...
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 08.06.05, 19:32
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=24628759
                          Dyć jo przi kwietniu ciyngym coś broja
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=22303782
                          Rok niychej leci - ideja moja.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 13.07.05, 16:57
                          A kie tak godos, to lipiec przecie
                          przekwitły lipy, nie fraski przecie, hehe...
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 13.07.05, 17:37
                          Trza mi do wiosny miesionce liczyć
                          I ło papiyżu ciyngym coś klycić
                          Na Katowicach cynzura wytnie?
                          Łoj - by to było richtig niypiyknie.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 14.07.05, 15:12
                          ..to drukuj , nie czekaj aż dostaną się w ręce głuptoków
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 14.07.05, 18:10
                          Do sia na kartki moga se druknońć
                          Dyć w wydawnictwo niy idzie puknońć.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 25.08.05, 08:04
                          Teroz sie moze okoze,
                          cy siódmy stan materii cosi pokoze?
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 25.08.05, 08:07
                          Toż przi welunku "siodmy" we zocy
                          Włazi do ucha i mami łoczy.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 05.09.05, 12:47
                          Kogo mami, to mami,
                          gorzyj jak przy wyborak
                          nos omami...
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 06.09.05, 07:58
                          Dyć przi welunku tyż ciyrpi fraszka
                          Tako wybiórczo tukej jest "łaska".
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 03.10.05, 22:42
                          Cy siódmy ston
                          przezywajom sługa i pon?
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 04.10.05, 19:46
                          A dlo mie siedym zdo sie jak kosa
                          Toż świsna fraszkom tyż koło nosa
                          Nożyczki przeca kajsik jo mom
                          Ze rymym rada jakoś se dom.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 04.10.05, 20:00
                          W tvn 24 konkurs na godke śląską
                          nom pokozali
                          ocy fciałak wypatrzyć,
                          cy nie uwidze Bronka
                          z piyknymi fraszkami.
                          Widziołeś to? Cosi jesce mo być w październiku.
                          Hej!
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 04.10.05, 20:17
                          A dyć Ciupazko, jo niy mom czasu łazić po jakisik konkursach.
                          Styknie tego co tukej se szkryfna. Jak czasym coś wlejzie na papior, tako mom
                          dubeltowo uciecha i tela.
                          Pozdrowiom.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 14.11.05, 12:36
                          Za pozdrówka dziękuje,
                          siódmy stan niek odzyje!
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 15.11.05, 00:16
                          Ano - toż SŁOWO niych jest we gorze
                          Jako ci kierzy w anielskim chorze.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 06.12.05, 16:26
                          Hmmmm, kieby nie to s ł o w o
                          byłoby jałowo...
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 06.12.05, 19:02
                          Łod siodmego stanu
                          wszysko sie zaczyno
                          Prawiom co Ponboczka
                          tako przipomino.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 08.12.05, 09:09
                          A kie nos domyncy, to sie pewnie skońcy, hehe..
                         • Gość: Ciupazka Re: Siódmy stan materii.. IP: *.it-net.pl 15.01.06, 16:41
                          Teroz my juz w ósmym stanie ,
                          niedługo dziewiąty nastanie...
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 15.01.06, 16:47
                          3/4 RP

                          A Polska ciyngym mo te czi szworte
                          Wiela naprowdy to bydzie worte?
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 07.02.06, 10:20
                          Przecie to od nos Bronku syćkik zolezy,
                          jako w Polsce cłek biego i biedzie bieży...
                          Telo.Pozdr.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 08.02.06, 22:16
                          Toż na inkszych niy rachuja
                          Cosik łod sia ciyngym suja.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 09.02.06, 15:24
                          DWANAŚCIE SIÓSTR
                          / słowa i muzyka: Krzysztof Trebunia /

                          W siompawicy łyskawicy
                          Wykrotami krętom pyrciom
                          Idzie Radość staje błądzi
                          Swoich sióstr dwunostu suko
                          Downiej razem się trzymały
                          Wte ze sobom dobrze było
                          Kie ozfyrkły się po świecie
                          Złe się straśnie uciesyło
                          Scyro Prowda się przebrała
                          Nadziejo –wiare straciła
                          Miłości - cudzołoźnicy
                          Ostatni gros zapłaciła
                          Zaś Wytrwałość z Ucciwościom
                          W chuście młodse siostry niesły
                          Ftosi złom droge pokozoł
                          Miłość Wierność się ozesły
                          Jasność - pławi się w ciemności
                          Cierpliwość – tęsknie zawodzi
                          Pokusa – zło towarzyska
                          Prosto w ogień jom prowadzi
                          Miłosierno Sprawiedliwość
                          Smutek mo w dusy niemały
                          Łagodność i Litość płacom
                          Syćkie ze strachu zamarły
                          Nienawidzom się do bólu
                          Kozdo cyni Złego wolom
                          Jedna drugiej nie odpuści
                          Owocem zolu się dzielom
                          Jedna drugiej suko teroz
                          Casem widzom się z daleka
                          Pokiel razem się nie zyńdom
                          Scęścio nie będzie dlo Cłeka

                          Telo jo Ci na to słowami Tutków...
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 15.03.06, 17:28
                          Cicho wsędy, głucho wsędy,
                          ino w tivi jazgocom mendy.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 19.03.06, 10:01
                          Witom w łostatnio zimy niydziela
                          Wiosna - poszukać póda ta frela.
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 09.07.06, 23:51
                          W lato zaś nad morze,
                          frelki cekajom, jako dar Bozy!
                         • ciupazka Re: Siódmy stan materii.. 30.11.06, 21:36
                          Jesień minena, zima sie zblizo
                          i słów brakuje, na to, co sie dzieje.
                         • broneknotgeld Re: Siódmy stan materii.. 30.11.06, 23:10
                          Czy strzimie głowa
                          jak braknie słowa?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka