02.08.09, 02:14
"Gorąca" dyskusja o przyczynie powstania wszechswiata (inny post)
spowodowała, że grgkh zapętlił się logicznie, przerwał dyskusje i
wyjechał na urlop. To dobrze, przynajmniej nie będzie jakiś czas
przeszkadzał. Temat jest ciekawy. Temat "rzeka". Wielcy tego świata
zastanawiali się nad tym, i naukowo, i poetcko. Mnie najbardziej
podoba się poetyckie ujęcie tego tematu przez Goethego (Faust) - oto
wyjątek:

„Więc : „Na początku” – czytam – „było Słowo”.
Tum utknął już! Któż da mi formę nową?
Wszak Słowo dla mnie tak wiele nie znaczy!
Muszę to jakoś przełożyć inaczej.
Jeślim od Ducha jest oświecony dziś.
A zatem: „Była na początku Myśl.”
Pilne baczenie daj tym pierwszym zgłoskom,
Aby cię czasem pióro nie poniosło!
Czyż tylko Myśl ten wszechświat w ruch wprawiła?
Powinno brzmieć: „Moc na początku była.”
Lecz i tu także, choć rzecz zda się prosta,
Coś mnie ostrzega, bym przy tym nie został.
Już wiem! Duch światłem mi pomaga swym
I piszę już: „Był na początku Czyn.”

"Jam cząstką czsci, co wpierw wszystkim była,
Cząstką ciemności, co światło zrodziła". - tak Mefistofeles
przedstawia się Fastowi.

Albert Einstein ujął to samo ale w sposób naukowy, rzeczywisty,
przedstawiając swoje stanowisko:

1. W przyrodzie nie istnieją oddziaływania natychmiastowe.
2. A zatem musi istnieć maksymalna prędkość oddziaływania.
3. Największą możliwą prędkością oddziaływania jest prędkość
oddziaływania elektromagnetycznego.
4. Prędkość oddziaływania elektromagnetycznego jest prędkość światła.

Prościej można to ująć, że nic nie może się wydarzyć we
wszechświecie bez działania siły.
"Wielki Wybuch" powstaje czas, przestrzeń, materia i energia, co to
oznacza? Coś się zdarzyło, po co to powstało? Czas - element, który
rozdziela zdarzenia (nie ma definicji czasu, możemy go tylko mierzyć
w pewnyvh przedziałach), przestrzeń - zakres działania energii i
istnienia materii, materia - to wszystko to, co w naszej
rzeczywistości ma trzy wymiary, energia - to mozliwość zdarzenia.
Mozliwość zdarzenia może być tylko realizowana przez działanie siły.
Wszystkie wywody grgkh o informacji, strunach, macierzach jako
samych w sobie tylko służą "ściemnianiu" tematu. Mysl, logika,
uczucia, informacja, ..... i tak mozna wymieniać bez końca, mogą
zaistnieć tylko jak będzie działanie siły, a ta jest oznaką
istnienia energii. Mogą zaistnieć tylko jak jest czas, przestrzeń,
materia i energia. Wszechswiat powstał, nie możemy wytłumaczyć
przyczyny powstania, bo nasz umysł, logika, inteligencja, nauka mają
tylko odniesienie jak już zaistniały te 4 czynniki.
Nie jest to żadnym dowodem na istnienie lub nieistnienie Boga, ale
dowodem, że takiego dowodu nie może być i trzeba dać sobie spokój.
Wszystkie rozważania mogą być tylko prowadzone w zakresie
filozoficznym, czyli można dyskutować bez rezultatu bez końca.
Obserwuj wątek
  • tyveog Re: Przyczyna 09.08.09, 19:03
   kociak40 napisał:

   > Wszystkie rozważania mogą być tylko prowadzone w zakresie
   > filozoficznym, czyli można dyskutować bez rezultatu bez końca.
   >
   No tak, skoro taki jest wniosek, po co było w ogóle zakładać taki wątek?
   • kociak40 Re: Przyczyna 10.08.09, 19:24
    tyveog napisała:

    > kociak40 napisał:
    >
    > > Wszystkie rozważania mogą być tylko prowadzone w zakresie
    > > filozoficznym, czyli można dyskutować bez rezultatu bez końca.
    > >
    > No tak, skoro taki jest wniosek, po co było w ogóle zakładać taki
    wątek?
    >

    Bo nie wszyscy to wiedzą, a o tym świadczy to forum, na którym, co
    jakiś czas, grgkh przedstawia nowy dowód na nieistnienie Boga.
    Zupełnie jak z perpetuum mobile. To, że perpetuum mobile I rodzaju
    nie jest możliwe, wie każdy, wyklucza to pierwsza zasada
    termodynamiki czyli prawo zachowania energii. Ale już perpetuum
    mobile II rodzaju, gdzie pierwsza zasada termodynamiki jest
    zachowana, wprowadza w błąd i współcześnie, bo nie każdy zna drugą
    zasadę termodynamiki, która to wyklucza ten II rodzaj.
  • grgkh Trochę o wszystkim niemal 18.08.09, 13:27
   Co to jest "przyczyna"?

   Zdefiniuj to pojęcie.

   A logicznie to Ty się zapętliłeś. Zadawałem Ci pytanie o definicję boga. Podałeś
   coś, co bez żadnego wysiłku obaliłem. A jak nie ma poprawnej definicji, to nie
   istnieje pojęcie, które się tak - błędnie - próbuje definiować. Bóg więc nie
   istnieje. Żaden i w żadnej z dziesiątków rodzajów definicji, które roją się w
   ludzkich głowach. Także i w definicji, jaką tu zaproponowałeś. Nie istnieje
   również nic, co do tej definicji się odnosi. I tę sprawę mamy załatwioną
   ostatecznie. Obaliłeś boga. Ty. Nie ja. Właśnie Ty. Bo dla mnie bóg nie
   istnieje, ponieważ nie próbuję go szukać.

   A teraz nauka. Nauka to metoda, przy pomocy której opisujemy świat. Jej
   najważniejszą cechą jest sprawdzanie, czy każdy z elementów opisu świata jest
   prawdziwy. Nikt nam nie poda prawdy absolutnej na tacy, a ogłaszanie się
   posiadaczem prawdy niepodważalnej jest nadużyciem w stosunku do nauki (metody
   naukowej). A Ty jesteś typowym przykładem dogmatyka, zarówno religijnego, jak i
   naukowego. Nie odpowiadasz na pytania, ale udzielasz odpowiedzi, które są ze
   sobą sprzeczne.

   Twój umysł jest ograniczony i pozostał na poziomie neandertalczyka. Ty MUSISZ
   mieć zapętloną przyczynę. Przy pomocy pojęć, które buduje Twoja - z musu, bo
   działamy w określonym kontekście - wyobraźnia Ty MUSISZ mieć "osobę", taką jak
   Ty, postać, sprawcę, kreatora. Bez tego nic Ci się nie porusza. To prymitywizm
   infantylnego myślenia dziecka. Nie potrafisz pojąć, czym naprawdę jest świat - a
   jest wyłącznie zbiorem reguł działania. Nie krzakami poruszanymi niewidzianym
   wzrokiem wiatrem, nie atomami, kosmicznym eterem lub innymi, wyobrażonymi sobie
   "podstawowymi" pojęciami. Świat z naszej wy6obraźni jest WYŁĄCZNIE REGUŁAMI
   DZIAŁANIA. A to, że widzimy krzesło, człowieka lub to, że się przewracają, to
   jest INTERPRETACJA według reguł działania. Tylko reguły działania są pierwotnym
   tworzywem Wszechświata. Nie materia, energia lub przestrzeń.

   A siły?

   To, co nimi nazywasz, to są właśnie oddziaływania natychmiastowe. Element A
   oddziałuje na element B, a w NATYCHMIASTOWEJ reakcji (odpowiedzi) element B
   oddziałuje na element A. To wzajemne, dwukierunkowe oddziaływanie jest
   natychmiastowe, jednoczesne. To jest to, co nazywasz siłą, ale w rzeczywistości
   jest to przekazanie informacji pomiędzy elementami A i B. Zmieniają się (lub
   pozostają ustalone, ale zgodnie z regułami matematycznymi) wartości. Zmienność
   dotyczy tylko wartości. Do naszej świadomości też dociera suma skutków tych
   zmian. Nie jakiś materialny lub niematerialny obiekt, ale liczbowy, wartościowy
   skutek. I te liczby są jedynym, co jest podstawowe i pewne, a wszystko inne jest
   interpretacją mózgów. Wszystko daje się zamienić na liczby i reguły, które je
   zmieniają. Bardziej tego już nie da się uprościć, gdyż system, według którego
   działa nasza świadomość jest systemem matematyczno-logicznym. I to jest koniec,
   albo - jak kto woli - początek drogi opisu świata. Nic więcej NIE WOLNO nam o
   świecie mówić ani sobie wyobrażać, bo złamalibyśmy zasadę logiki budowy systemów
   - gdy sformułowane są aksjomaty i wywiedzione zostały z nich jakieś wnioski, nie
   wolno dodawać nowych aksjomatów, które do formułowania pierwotnych wniosków w
   jakiś sposób się odnoszą. W matematyczno logicznym opisie odnosimy się do reguł
   działania i tym one muszą pozostać. A cała reszta jest skutkiem. Wszechświat
   jest tylko pierwotnymi matematyczno-logicznymi założeniami i wszystko z nich
   wyłącznie wynika. Tylko matematyka i logika. Nic więcej. Taki jest opis świata.
   I takim musi pozostać. Nasza wyobraźnia i wszystko, co ona tworzy, są wtórne.

   Dyskusja nie jest gorąca, kociak. Jest durna, bo Ty jesteś niereformowalnym,
   prymitywnym dogmatykiem, który liznął nieco naukowych pojęć, pomieszał to według
   swej fantazji, nie rozumiejąc tego do końca i głosi słowo boże.

   kociak40 napisał:

   > "Wielki Wybuch" powstaje czas,

   Trzeba być debilem, żeby wygłaszać tezę, że "czas powstaje" w WW. Czas jest
   miarą zmienności Wszechświata i wskaźnikiem działania reguł, praw fizyki. Zanim
   nastąpił WW (to, co my określmy jako ten epizod) działały TE SAME prawa fizyki,
   które obowiązują dziś, bo są to reguły zmienności tego samego wszechświata. A
   jeśli działały, to bezwzględny rytm odmierzający krokowość przemian tworzącego
   się Wszechświata był czasem.

   kociak40 napisał:

   > przestrzeń,

   Przestrzeń jest parametrem zmienności. To, że była zerowa, nie znaczy, że nie
   istniała wcześniej. Kompletnie debilne nierozumienie elementarnych pojęć
   matematycznych.

   kociak40 napisał:

   > materia i energia

   Materia i energia na poziomie elementarnym są synonimami. Są tym samym
   parametrem Wszechświata, widzianym jedynie poprzez sposób przekazywania
   informacji i interpretacji jej przez nas, poprzez właściwość, która przypisuje w
   danym momencie cechę "materia" lub jej logiczno-matematyczny odpowiednik
   "energia". W chwili kreacji Wszechświata została zaimplementowana ogólniejsza
   cecha Wszechświata, która przyjmuje dla swoich składników podstawowych jeden z
   dwóch stanów - materia lub energia. I nie jest to ani jedno, ani drugie, wtórne
   pojęcie. Jest to uogólnienie, cecha strukturalna.

   kociak40 napisał:

   > Coś się zdarzyło, po co to powstało?

   Po co powstało? smile smile smile Dziecko-kociak miauczy do mamy-kotki: "Mamusiu, po co
   powstało?" Debilne pytanie na poziomie kociaka. Gdy się je postawi, bez myślenia
   o jego sensie, już tylko bogiem kociaka można je uzasadnić.

   Kociak, pytania trzeba umieć zadawać z sensem. "Po co" sugeruje, ze MUSI istnieć
   celowość. Najpierw musisz siebie zapytać, czy istnieje obiekt, który ten cel ma.
   W matematyce i logice najpierw stawia się założenia, a reszta jest ich skutkiem.
   Świat jest matematyczno-logiczny, a więc wolno nam się odnosić tylko do SKUTKÓW
   ZAŁOŻEŃ. Ty odwracasz przyczynowość. Bierzesz gotowy świat za skutek i
   stwierdzasz, że istnieje "reguła zewnętrzna" w stosunku do reguł świata, która
   określa reguły tego świata, ale sama dla siebie nie wymaga analogicznego
   uzasadnienia. Ale jeśli tak myślisz, to MUSISZ (nie wolno Ci tego pomijać) -
   również i najpierw - odpowiedzieć na pytanie, po co istniał kreator?
   Debilne pytanie? Oczywiście. Bo sprzeczne. Istnieje tylko jeden kierunek
   zmienności - od przyczyny do skutku. Nie istnieją żadne cele, zamierzenia, dla
   których buduje się założenia, bo nie istnieje kontekst, w którym można by się
   tak zabawiać - kraina bogów.

   To świat wyobraźni ludzkiej z jej niepewnością reguł działania przypisywanych
   Wszechświatowi posługuje się protezą. Widzimy przecież skutki, a nie znamy
   założeń i reguł, które je spowodowały. Z musu myślimy pod prąd, strzelamy, a nuż
   trafimy, może odgadniemy reguły, może określimy świat. I tu wracamy do metody
   naukowej, jedynej dla nas możliwej, która mówi, że wolno nam posługiwać się
   domniemanym opisem świata, ale musimy pamiętać, że jest on niepewny i
   tymczasowy, a w żadnym wypadku nie wolno go traktować jak dogmatu, absolutu,
   prawdy niepodważalnej.

   Kociak, jesteś prosty, prymitywny, ale to nie byłoby jeszcze takie tragiczne.
   Tragedią jest, że ze swoimi dogmatami uczepiłeś się mnie. Ale to Twój pech
   zarazem. Bo potrafię pokazać, na czym Twój infantylizm polega. wink

   Na razie obaliłem Twoją definicję boga. Zgodnie z logiką oczekuję teraz na
   Twoją deklarację, że przyznajesz się do błędu, że boga (kreatora) nie ma, że Ty
   go już nie masz.
   A Twoje zapędy do brylowania na polu nauki będę w
   przyszłości olewał. To nie to forum, a na dyskusję z umysłowymi dinozaurami
   szkoda czasu. Nie stanowisz dla mnie partnera na odpowiednim poziomie do takiej
   dyskusji. wink
  • grgkh Kociak obalił swego boga 18.08.09, 13:41
   kociak40 napisał:

   > Nie jest to żadnym dowodem na istnienie lub nieistnienie Boga, ale
   > dowodem, że takiego dowodu nie może być i trzeba dać sobie spokój.

   Jak zwykle coś Ci się w kociej głowinie pomieszało. To nie ja, ani żaden inny
   nie teista, czegoś musimy dowodzić. Ja nie używam sprzecznych i alogicznych
   koncepcji. To Ty próbujesz opisać świat włączając w to kreatora. I to ja Ciebie
   pytam, a gdzie tu logika?

   Zgodnie z metodą naukową odrzucać powinieneś wszystko, co jest sprzeczne.
   Pokazuję Ci, że Twoje założenie o istnieniu kreatora jest błędne. A więc je
   odrzuć. To samo dotyczy każdego innego teisty. Na razie nie zdarzył się żaden,
   którego założenia byłyby do przyjęcia. A więc to wy się mylicie i to, dco
   chcecie powołać do istnienia nie istnieje. To w waszych światopoglądach
   umieszczacie to, czego tam nie wolno dodawać. To wy się mylicie. To u nikogo z
   was, zgodnie z logiką, w rzeczywistości bóg nie istnieje, choć twierdzicie,
   wciąż wbrew logice, że coś tam widzicie.

   Gdzież więc, ach gdzież, ten bóg jest, kociak?

   W ludzkim opisie świata istnieje to, co jest niesprzeczne i co minimalnie,
   nienadmiarowo opisuje świata. I tak właśnie upada bóg. Jak krasnoludek. W ten
   właśnie sposób nie istnieje. Bo nie da się do nijak logicznie w opis świata
   wmontować.

   Obalanie boga jest prymitywnie proste. Wystarczy pokazać, że nie ma on
   poprawnej, możliwej do zaakceptowania definicji. Obaliliśmy boga u Ciebie,
   kociak. Zauważyłeś to? U nie nie było potrzeby. Dowód na nieistnienie jest
   brakiem dowodu na istnienie. Tak to jest. Wątpisz w to? wink

   Amen.
   • kociak40 Re: Kociak obalił swego boga 23.08.09, 23:58

    Zbyszku, co się z Tobą dzieje. Z urlopu wróciłeś głupszy niż
    wyjechałeś. Pieprzysz (przepraszam za wyrażenie) coś bez sensu, jak
    widzę, tak denny jesteś w nauce (tej rzeczywistej, ktorą trzeba
    zdobyć wysiłkiem, a nie glupotą), że nie mam co z Tobą dyskutować.
    Dostrzegam natomiast coś groźnego u Ciebie, rozwój jakiejś choroby,
    jakiejś manii, już z nikim nie możesz dyskutować rzeczowo. Oceniam,
    że za 2-3 lata trafisz na leczenie i to bez swojej woli, rodzina się
    zlituje. Nawiasem mówiąc po co takie długie teksty smarujesz i to
    głupot, nikt tego nie będzie czytał. Stale tylko u Ciebie logika,
    logika, logika, a żadnej wiedzy nie ma. Logika bez wiedzy, to nie
    logika. Zastanów się nad sobą.
    • grgkh Re: Kociak obalił swego boga 25.08.09, 23:33
     Kociak, trollu, nie piłem z Tobą brudzia, a więc trzymaj odpowiedni dystans i
     nie zwracaj się do mnie po imieniu, bo i ja wyciągnę tutaj coś w Twojego
     prywatnego życia.

     A jak Ci się żyje bez boga, którego obaliłeś? smile
     • kociak40 Re: Kociak obalił swego boga 26.08.09, 20:18

      Po imieniu się zwracam, z litości, nad twoją głupotą. Napisałeś w
      innym poscie ot takie zdanie -"Dlatego foton raz ma naturę
      korpuskularną, a drugim razem (pojedynczy!!!) potrafi być
      interpretowany jako fala."
      zadałem pytanie - dlaczego to (pojedyńczy!!!) umieściłeś w tekscie i
      zamilkłeś. Czy możesz wyjasnić czytelnikom tego forum dlaczego
      światło ma tz. dualizm, czyli raz ma interpretację falową, a drugi
      raz korpuskularną? Z encyklopedii bierzesz terminy, a nic ich nie
      rozumiesz, chcesz szpanować?, jeśli tak, to jesteś prymityw.
      W innym wątku "madrzyłeś się" o masie, zadałem proste pytanie (dla
      sprawdzenia twojej wiedzy) - co potrzeba aby określić masę ciała w
      pustce kosmicznej? (jesteś w kosmosie sam na sam z np. bryłą węgla
      lub żelaza, z czym chcesz, i chciałbyś wyznaczyc jej masę, co
      potrzebujesz?) i znowu musiałeś zamilknąć. Zbyszku (to z litości),
      nie mozna używać naukowej terminologii jak jej nie rozumiesz, logika
      musi bazować na wiedzy, nie może latać samopas jak u Ciebie. Możesz
      teraz pokazać, że się mylę, nie tyle mnie, co innym czytającym.
      Wolisz przejść do rzucania oszczerstw, nie lubiszs wiedzy?

      -----
      "Czas spędzony z kotem, nigdy nie jest stracony"
      • grgkh Re: Kociak obalił swego boga 26.08.09, 23:21
       kociak40 napisał:

       > Po imieniu się zwracam, z litości, nad twoją głupotą.

       Używaj mojego nicka, cymbale, bo takie są zasady dyskusji tutaj.

       > Napisałeś w
       > innym poscie ot takie zdanie -"Dlatego foton raz ma naturę
       > korpuskularną, a drugim razem (pojedynczy!!!) potrafi być
       > interpretowany jako fala."
       > zadałem pytanie - dlaczego to (pojedyńczy!!!) umieściłeś
       > w tekscie i zamilkłeś.

       Kompromitujesz się kolejny raz, kociak. Jesteś ignorantem. Dyfrakcji podczas
       "przechodzenia" przez więcej niż jedną równoległą szczelinę podlega także
       pojedynczy foton. Znajdź to w internecie i podaj tutaj link. Nie nadrabiaj
       niedostatków swej wiedzy i nie opisuj - tylko link. Rozumiesz to? Link. Czy
       wiesz, co to jest link?

       > Czy możesz wyjasnić czytelnikom tego forum dlaczego
       > światło ma tz. dualizm, czyli raz ma interpretację falową, a drugi
       > raz korpuskularną?

       Jesteś debilem. Jeśli uważasz, że przepisywanie na forum religijnym fragmentów,
       które pierwszy z brzegu młodziak może w necie znaleźć ma o czymś świadczyć, to
       całkiem Cię pogięło smile. Spieprzaj dziadu, a zawody w szkółkę urządzaj sobie na
       swoim podwórku. O, zapomniałbym, że zraziłem do Ciebie twoich niegdysiejszych
       kibiców, więc na podwórku Ci już nie wyjdzie. wink To se ustaw teatrzyk cieni i
       graj w nim dla siebie na ścianie. wink

       I powtarzam, kiciński, nie po imieniu, bo tego pożałujesz. Wyciągnę i opiszę
       tutaj całe Twoje, intymne życie prywatne. Nie masz najmniejszej szansy w takim
       pojedynku ze mną. Spróbuj. Ja tylko na to czekam.

       Inni mogą używać mojego imienia, ale Ty już nigdy tego zaszczytu nie dostąpisz.

       Koleś, a gdzie jest Twój bóg? wink
       • kociak40 Re: Kociak obalił swego boga 29.08.09, 02:37
        GRGKH - teraz dobrze, znowu "nadziałeś" się brakiem widzy, a ja
        jestem tu po to, aby to wykazywać, żeś szpaner i nieuk. Znajdujesz
        coś w wikipedii, umieszczasz w swoim tekscie, niby, "taki mądry",
        straszysz, robisz pozory. Ja nigdzie nie muszę zaglądać jak ty, ja
        to po prostu umiem, uczyli mnie tego na Politechnice. Sam w swoich
        tekstach umieszczasz, naukowe terminy, a nie potrafisz ich wyjaśnić.
        Po co to robisz? To Ty zmuszasz mnie do naprawiania twoich bzdur.
        OTÓŻ: takich zjawisk świetlnych jak polaryzacja, interferencja,
        dyfrakcja, nie da się wyjaśnić własnością fotonu. To, że jak
        piszesz "dyfrakcji podczas przechodzenia przez więcej niż jedną
        równoległą szczelinę podlega także pojedyńczy foron" jest bez sensu,
        nie dlatego światło rozpatrujemy jako naturę falową. Zmuszsz mnie
        abym ja to wyjaśnił, dlaczego raz jest tak, a drugi inaczej. Ty nie
        zrozumiesz, ale inni to czytają.
        Przy badaniach nad teorią pola elektrycznego i magnetycznego Maxell,
        Hertz, zauważyli, że pola te są we wzajemnej zależności i
        sformuowali zależność fal elektromagnetycznych. Fala
        elektromagnetyczna to zaburzenia wektora pola elektrycznego i
        magnetycznego w kierunku prostopadłym odziaływująca w przestrzeni.
        Teoria ta bardzo dobrze wytłumaczała zjawiska świetne takie jak:
        dyfrakcja, polaryzacja, interferencja, zatem przyjęto naturę światła
        jako falową. Uczeni na świecie zgodzili się z tym i było jakiś czas
        dobrze. Niestety, odkryto zjawisko fotoelektryczne (prawie w tym
        samym czasie ~1900r.), ktorego teoria falowa światła nie była w
        stanie wytłumaczyć. Zjawisko fotoelektryczne (tak lapidarnie) polega
        na usunięciu elektronów z powierzchni metali oświetlonych
        odpowiednim rodzajem promieniowania. Aby usunąć elektron (ma masę)
        musi zadziałać siła. Światło usuwając elektrony taką siłą musiało
        zadziałać, a nie może mieć masy, bo nic co masę posiada nie może
        mieć prędkości światła. Innymi słowy, nie rozumiano tego zjawiska.
        Tu przyszedł w sukurs Planck, tworząc podwaliny do teorii kwantowej.
        Powstała ta teoria przy próbie opisu promieniowania ciała doskonale
        czarnego. W ujęciu klasycznym zakładano zawsze, że energia może
        przyjmować wszelkie wartości, a zatem zmiany energii mogą zachodzić
        w sposób ciągły. Nie można było otrzymywanych doświadczalnie zjawisk
        opisać matematycznie z zachowaniem fizyki klasycznej. Planck
        wprowadził nowy jakby mechanizm promieniowania. Zmiany energii
        atomowego źródła promieniowania mogą zachodzić tylko określonymi
        porcjami, czyli w sposób nieciągły. Taką porcję wypromieniowanej
        energii obecnie nazywamy kwantem promieniowania lub fotonem i
        przyjęto określać wzorem Plancka (E=hv h-stała Plancka, v-
        częstotliwość emitowanego promieniowania).
        Skorzystał z tego Albert Einstein i wytłumaczył zjawisko
        fotoelektryczne, za co otrzymał nagrodę Nobla. Przyjął on strukturę
        kwantową światła czyli światło jest materią w postaci polowej. Foton
        to elementarna cząstka biorąca udział jedynie w oddziaływaniach
        elektromagnetycznych, ma zerową masę spoczynkową, istnieje tylko w
        ruchu. Za odpowiednik działajacej siłą masy przyjął relatywistyczny
        pęd fotonu (stała Plancka). Einstein opisał matematycznie prawo
        rządzące zjawiskiem fotoelektrycznym. Można to ująć następująco:
        energia padającego kwantu promieniowania zostaje zużyta na wykonanie
        pracy wyjścia elektronu i na nadanie elektronowi energii
        kinetycznej. To byłoby na tyle.
        Czy to jest potrzebne na forum religia? w żadnym przypadku nie, ale
        nie mogą być także bzdury GRGKH i to bez odpowiedzi.

        Z tym drugim pytaniem panie GRGKH (o wyznaczeniu tej masy)
        pozostawiam Cię bez odpowiedzi, to moja kara dla Ciebie, tego nigdy
        nie będziesz wiedział.
        • grgkh Re: Kociak obalił swego boga 31.08.09, 17:26
         W czym masz problem, kociak? Co mi, konkretnie zarzucasz? Czy
         czegoś "nie wiedziałem"? wink Nie masz tu niczego "czarne na
         białym". wink

         A czy Ty znalazłeś link do porządnego wyjaśnienia zjawiska dyfrakcji
         pojedynczego fotonu przechodzącego przez szczeliny? Nie znalazłeś. W
         dalszym ciągu nasza publiczość tkwi w niewiedzy. Bo mamy profesorka
         kociaka tumana, który nie potrafi wykonać prostego zadania. Rusz się
         i znajdź w końcu to, o co Cię prosiłem. wink I nie odpowiadaj nie na
         temat.

         A mnie z fizyki nie będziesz tu egzaminował. Najpierw musiałbyś zdać
         egzamin z logiki, a niestety oblałeś go. Wiesz, o co chodzi, prawda?
         O Twoją definicję boga. wink Definicja jest fałśzywa, a więc bóg w
         Twojej wersji nie istnieje. Obaliłeś go.
         • kociak40 Re: Kociak obalił swego boga 01.09.09, 02:46

          Foton nic nie ma do dyfrakcji bo naturą kwantową tego zjawiska
          wytłumaczyć się nie da. Po co mnie pytasz o jakieś linki? Ja wiedzę
          z fizyki mam w swojej głowie i doskonale wiem co piszę, przeciwnie
          do Ciebie, ktory wypisuje bzdury, a one "kolą" mnie w oczy i nie
          mogę dopuścic do tego aby twoje brednie pozostały bez odpowiedzi.
          W rzucaniu oszczerstw jesteś mistrzem, jak każdy ciemniak i to nie
          ja tylko zauważyłem. Nikt inny na tym forum nie prostował tego co
          piszę z fizyki, a pisałem też kiedyś swego czasu na forum "nauka" i
          prowadziłem dyskusje w tym temacie. Ciebie, jak tu ktoś już pisał,
          wyśmieli na takim forum z tym nimy "dowodem".
          • grgkh Skompromitowany kociak 06.09.09, 15:38
           kociak40 napisał:

           >
           > Foton nic nie ma do dyfrakcji bo naturą kwantową tego zjawiska
           > wytłumaczyć się nie da.

           Czyli wtedy nie istnieje? wink Oj, kociak, bredzisz.

           > Po co mnie pytasz o jakieś linki?

           Bo Twoja "naukowa" pisanina jest mało wiarygodna i bełkotliwa. Linki do dobrze
           napisanych tekstów będą z pewnością lepszym źródłem wiedzy dla innych
           czytelników, a i Ty mógłbyś się lepiej uwiarygodnić. No i wykazałbyś się przed
           nami umiejętnością pogłębiania wiedzy ponad zasoby, które zdobyłeś niemal 40 lat
           temu na politechnice. Czterdzieści lat to szmat czasu i spora część wiedzy
           naukowej tamtych czasów jest już nieaktualna. Wiele domniemań i dogmatów zostało
           obalonych i odrzuconych. W jaki sposób aktualizujesz swoją wiedzę fizyczną? Co
           systematycznie czytasz? A więc może choć od czasu do czasu w internecie mógłbyś
           sam coś znaleźć, a potem nam tu wskazać. Dalej będziesz produkował tu te swoje
           wypracowania wzięte z głowy, "dinozaurze"? wink

           > Ja wiedzę
           > z fizyki mam w swojej głowie i doskonale wiem co piszę,

           A my Ci mamy wierzyć. Ponad 60 lat na karku i Twoja głowa nie jest już tak samo
           sprawna jak głowa dwudziestolatka. smile Pamięć i zdolność kojarzenia... I ta
           niechęć do czytania. Najpierw twierdzisz, że nie wiadomo co to jest czas, a gdy
           Ci polecam naprawdę dobrą, aktualną pozycję książkową, którą możesz sobie kupić
           lub wypożyczyć, to mówisz, że nie będziesz czytał, bo nie i już. I nadal
           pozostajesz ze swoim durnym przeświadczeniem, że o czasie nic nie wiemy. I
           gorzej, nam to usiłujesz wmówić, bo twierdzisz, że masz wszystko w głowie.

           Kociak, Twoja głowa to już nie ta głowa, co 40 lat temu. Oprzytomniej i przestań
           się wywyższać nad innych.

           > przeciwnie
           > do Ciebie, ktory wypisuje bzdury, a one "kolą" mnie w oczy i nie
           > mogę dopuścic do tego aby twoje brednie pozostały bez odpowiedzi.

           I przy okazji sam się kompromitujesz.

           > Nikt inny na tym forum nie prostował tego co
           > piszę z fizyki, a pisałem też kiedyś swego czasu na forum "nauka"
           > i prowadziłem dyskusje w tym temacie.

           Ja też tam pisałem i co z tego wynika? I widywałem na tym forum trolli i
           kompletnych ignorantów. Czy to jest nobilitacja jakaś szczególna?

           > Ciebie, jak tu ktoś już pisał,
           > wyśmieli na takim forum z tym nimy "dowodem".

           Kociak - nie ktoś pisał - ale poproszę o link i cytat. Tutaj Ty mnie nieustannie
           wyśmiewasz, ale nie stanowi to o słabości mojego dowodu, a raczej o Twojej
           głupocie. Musiałby to ktoś neutralny rozsądzić. Na razie jest to twoje
           pomówienie i nic więcej.

           =============================================

           Obaliłeś swego boga podając jego sprzeczną definicję. I tego nie widzisz. A o
           logice mówisz, że to zbędne bujanie w obłokach. KOMPROMITACJA, kiciński (a może
           kiciewicz), kompromitacja na wszystkich frontach. Nic dziwnego, że z taką
           zapalczywością wylewasz tu swoją nienawiść do mnie, bo pokazałem, kim jesteś i
           coś wart. smile
       • kociak40 Re: Kociak obalił swego boga 31.08.09, 06:15

        To, że lubię fizykę, powoduje, że jeszcze powyższe uzupełnie.
        W rozważaniach związanych ze zjawiskiem fotoelektrycznym jaskrawo
        zaznacza się nieciągłośc struktury światła i niemożliwość
        wyjaśnienia tego zjawiska na gruncie teorii falowej. Samo pojędcie -
        foton, to abstrakcyjność myślenia (foton nie istnieje w spoczynku i
        nie ma możliwości określenia istoty rzeczywistej). Nie dysponując
        lepszą teorią musimy przyjąć pewną sprzeczność i dlatego istnieje
        tz. dualizm światła. Albert Einstein do końca swego życia głowił się
        nad połączeniem w jedno teorii elektryczności i grawitacji. Sądził,
        że gdy to nastąpi, ta sprzecznośc w naturze światła zostanie
        usunięta. Niestety, nagroda Nobla czeka, bo wcikąż jeszcze można to
        zrobić!
   • kiwaczek11 Re: Kociak obalił swego boga 26.08.09, 02:19
    <<<
    To nie ja, ani żaden inny
    > nie teista, czegoś musimy dowodzić.
    >>>

    Cierpisz na amnezję. Bo to Ty rozgłaszałes wszem i wobec, że masz
    dowód na nieistnienie Boga.


    <<<
    Obalanie boga jest prymitywnie proste. Wystarczy pokazać, że nie ma
    on
    > poprawnej, możliwej do zaakceptowania definicji. Obaliliśmy boga u
    Ciebie,
    > kociak.
    >>>

    O ile pamiętam , Kociak przedstawił swoja definicję jako przyczyne
    powstania materii, energii itd. I wcale nie pokazałes,ze ta
    definicja nie jest poprawna, nie jest mozliwa do zaakceptowania.
    Postawiłes tylko swoją , równoległą tezę, ze przyczyna sa reguły.
    Ani pierwsze, ani drugie nie daje odpowiedzi na pytania , które
    mozna dalej zadawać ( typu skąd jest Bóg, albo skąd sa reguły).
    Niczego nie obaliłeś, choć próbujesz tym kociaka zakrzyczeć. Tupanie
    nogami nic tu nie pomoże.

    <<<
    Dowód na nieistnienie jest
    > brakiem dowodu na istnienie. Tak to jest. Wątpisz w to? ;
    >>>

    Tę wierutna , kompromitująca Cie bzdurę powtarzasz jak mantre.
    Dlatego jestes tak pewny innych swoich niczym nieuprawnionych
    wniosków. Grgkh, jedyne co zdołałes dowieść, to swoją ignorancję i
    infantylnośc rozumowania.    • grgkh Re: Kociak obalił swego boga 26.08.09, 22:56
     kiwaczek11 napisał:

     > <<<
     > To nie ja, ani żaden inny
     > > nie teista, czegoś musimy dowodzić.
     > >>>
     >
     > Cierpisz na amnezję. Bo to Ty rozgłaszałes wszem i wobec, że masz
     > dowód na nieistnienie Boga.

     Ateista nie posiada SWOJEJ definicji boga. Nie musi więc mówić o swoim
     światopoglądzie i o nieobecności lub nieistnieniu w nim czegokolwiek, czego nie
     zdefiniował. Może co najwyżej zajmować się poglądami innych i tropić w nich
     błędy. I dlatego powiedziałem, że to nie ja muszę dowodzić czegoś, bo ciężar
     dowodzenia spoczywa na was, którzy pojęcie boga usiłujecie definiować.

     W każdym systemie logicznym jest tak, że najpierw powstaje definicja. Potem, jej
     używając, dowodzi się istnienia definiowanego pojęcia. To Twoja szansa, ale
     niewykorzystana.

     No więc zająłem się definicjami bogów, Twoją i innych. Żadna nie spełniła
     kryterium poprawności i w tym momencie bogowie umarli zanim się narodzili. Na
     tym etapie (poprawności definicji, jej zaistnienia oraz konieczności poddania
     jej krytyce) mój dowód polega na tym, że to wy nie macie dowodu na istnienie.

     Tak więc ja niczego nie muszę dowodzić. Wystarczy, że stwierdzę, że wy nie
     posiadacie poprawnej definicji boga. Widzisz, jakie to proste? wink Dotarło
     wreszcie? wink

     > Postawiłes tylko swoją , równoległą tezę, ze przyczyna sa reguły.
     > Ani pierwsze, ani drugie nie daje odpowiedzi na pytania , które
     > mozna dalej zadawać ( typu skąd jest Bóg, albo skąd sa reguły).
     > Niczego nie obaliłeś, choć próbujesz tym kociaka zakrzyczeć.

     Pytania trzeba zadawać w taki sposób, by to miało sens. A więc pytam Cię, co
     jest przyczyną reguł? Co jest przyczyną elementarnych założeń?

     Kręcisz się w klasycznym, logicznym błędnym kole. Odpowiadasz na te pytania:
     przyczyną reguł i założeń jest bardziej złożony od nich byt (bóg). A więc -
     jeśli szukasz konieczności tłumaczenia prostych elementów bytem złożonym, to
     musisz kontynuować to rozumowanie o odpowiedzieć na pytanie: co jest przyczyną
     boga? Musisz, bo takim przymusem tłumaczysz definiowanie boga. A więc musisz być
     konsekwentny i szukać dalej, znajdując tego samego typu odpowiedź. Nie wolno Ci
     przestać pytać dalej. Twoje bezsensowne pytanie, daje odpowiedź pozorną, bo
     nadal nie widać końca nieskończonego ciągu pytań: o boga boga, o boga boga boga
     itp. A przecież chodziło Ci o odpowiedź ostateczną. Nie uzyskałeś jej i nigdy
     nie uzyskasz.

     Wyjaśnienie jest jedno. To jest złe pytanie. Nie ma ono sensu i nie prowadzi
     donikąd. Odpowiedź o istnieniu boga, nie wyjaśnia niczego, bo nie wyjaśnia
     istnienia samego boga.

     Treścią, którą usiłujemy wyjaśnić są reguły działania świata. Ich poszukiwania
     prowadzą od złożoności do pojęć coraz bardziej elementarnych, prostych. Do
     założeń. Aksjomatów. I po analitycznym dojściu do minimalnej złożoności
     otrzymujemy system, który opisuje świat - jego działanie. Są wyłącznie pierwotne
     założenia i wynikające z nich reguły. Nie ma nic więcej. Założenia są pierwsze i
     to one tworzą świat. To one są nim. Przed nimi nie ma nic. Bo mówimy wyłącznie o
     regułach. Jeśli natomiast uważasz, że produkty naszej świadomości - materia,
     przestrzeń, czas są pierwotne, są PRZED założeniami świata - to wybacz, nie mamy
     o czym rozmawiać. Jeśli tak uważasz, to jesteś ignorantem z zerową znajomością
     neurobiologii, psychologii i wszelkich nauk, które rozłożyły nasze myślenie na
     czynniki pierwsze już dawno. Idź między prymitywny lud, odczyniaj czary-mary,
     módl się do ojca, pana i władcy, i nie zawracaj nam tu głowy swoimi bredniami.

     Różnimy się tym, że ja nie zadaję głupich pytań, a Ty udajesz, że otrzymałeś na
     nie odpowiedź. wink

     Do roboty, kiwaczek:

     A więc skąd jest bóg? Jak powstał? Jak działa? Czy kierują jego działaniem
     jakieś reguły? Czy jest może jednak chaosem? Z czego stworzył reguły: z gliny?
     drutu? kółek lub prostokątów? Z czego stworzył kółka i prostokąty? czy czarując
     pstrykał przy tym palcami, czy raczej puszczał z wysiłku smrodliwe bąki? czy
     stworzony przezeń świat kręci się w jego czaszce? czy jak czarował, to łamał
     reguły nieczarowania? czyn jest dla niego czarowanie i nieczarowanie?

     Żądam odpowiedzi na te i jeszcze parę tysięcy innych pytań, które Ci mogę zadać.
     Jeśli go powołujesz do istnienia poza regułami samego świata, to jasno określ
     stosunek reguł świata i reguł boga, które nim samym kręcą. Nie wolno Ci
     poprzestawać na jednym idiotyzmie. Masz obowiązek brnąć w ten surrealizm do
     swojej usranej, z wysiłku myślenia o tym, śmierci. Masz się zapaść w siebie jak
     czarna dziura, ale masz to wszystko wymyślić.

     Bo na początku postawiłeś głupie pytanie i dałeś na nie odpowiedź. Ja niczego
     nie muszę dowodzić, bo takich pytań nie stawiam. Widzę jaka jest ich jakość i je
     odrzucam. I Tobie to pokazuję. Ale nie, Ty musisz bredzić, bo ukochałeś
     średniowieczną spuściznę swych dziadów. Budujesz dzień w dzień kapliczki i
     modlisz się o deszcz.

     > <<<
     > Dowód na nieistnienie jest
     > > brakiem dowodu na istnienie. Tak to jest. Wątpisz w to? ;
     > >>>
     >
     > Tę wierutna , kompromitująca Cie bzdurę powtarzasz jak mantre.

     A w czym niby tkwi kompromitacja i bzdurność? Nie. To jest logika. kiwaczek. A
     logika to jest śmierć Twojego bożka.

     ===

     A dlaczego piszesz Ty swego boga z takim szacunkiem, dużą literą? Hę? Czy jego
     imię jest "własne"? Zasady gramatyki, kolego, znasz Ty ze szkoły podstawowej? A
     więc nie bóg w ogóle, ale bóg konkretny? Ten z religii katolickiej? Z lekcji
     katechezy? Tresura w szkółce dała dobre wyniki, jak widzę. Pan, ojciec, władca,
     autorytet... A Ty skromny, potulny, niewolny, ale zajadły i wściekle ujadający
     kundel jego podwórzowy? Boisz się go?

     ===

     Następne pytanie dla Ciebie:

     Czy światopogląd człowieka, który uzasadnia dla siebie istnienie świata bez boga
     jest zły lub niepełny? A jeśli tak, to dlaczego? A jeśli nie, to dlaczego? Jeśli
     można się obejść bez tego uzasadniania boskim chłamem, to czemu w rzeczywistości
     służy pojęcie boga? No, czemu?
     • kiwaczek11 Re: Kociak obalił swego boga 28.08.09, 00:36

      <<<
      A w czym niby tkwi kompromitacja i bzdurność? Nie. To jest logika.
      Kiwaczek
      >>>
      Są ludzie , dla których przyswojenie rzeczy oczywistych nie wymaga
      zbyt wielkich wysiłków i nakładów, bo „czują je przez skórę”. Są tez
      tacy, którym oczywiste rzeczy trzeba długo tłumaczyć na różnorakich
      kursach i kursikach. Wśród nich są tacy, którym te kursy pomogą oraz
      tacy, dla których nie ma nadziei. Chociaż osobiście uważam, że
      należysz do tej ostatniej grupy, pro forma daję Ci szansę, darmową
      lekcję:
      www.statsoft.pl/czytelnia/badanianaukowe/d0ogol/nadrogi6.pdf
      Lekki i bardzo przyjemny wykładzik. Rzecz o zdrowym rozsądku mimo,
      że tematycznie o statystyce, którą nota bene wymachiwałeś i
      traktowałes jako fetysz, tak jak zresztą tarktowałeś jako fetysz
      fizykę, o której masz zielonego pojęcia , jak się okazało. Logiką
      tez posługujesz się jak fetyszem mimo, że Twoje rozumowanie jest od
      niej rażąco dalekie.
      Przeczytaj to dokładnie i ze zrozumieniem ( wymagam wiele, pewnie
      zbyt wiele) , a dowiesz się czegoś o swoim sposobie myślenia.

      <<<
      No więc zająłem się definicjami bogów, Twoją i innych. Żadna nie
      spełniła
      kryterium poprawności
      >>>
      Podaj kryteria poprawności definicji. Kociak podał Ci swoją
      definicję. Wg którego kryterium , które podasz, nie jest poprawna?
      Bo ja napisałem Ci że jest poprawna i dlaczego jest. Poszukaj sobie.

      <<<
      Na tym etapie (poprawności definicji, jej zaistnienia oraz
      konieczności poddania
      jej krytyce) mój dowód polega na tym, że to wy nie macie dowodu na
      istnienie. Tak więc ja niczego nie muszę dowodzić. Wystarczy, że
      stwierdzę, że wy nie
      posiadacie poprawnej definicji boga. Widzisz, jakie to proste?
      Dotarło
      wreszcie?
      >>>
      Otóż nie wystarczy. Jesteś niedouczony, a w dodatku głupi. Dlatego
      Twój rzekomy dowód nie ma żadnej wartości dowodowej, bo brak dowodu
      na istnienie nie jest dowodem na nieistnienie, co od miesięcy staram
      się Ci uzmysłowić.

      <<<
      Kręcisz się w klasycznym, logicznym błędnym kole. Odpowiadasz na te
      pytania:
      przyczyną reguł i założeń jest bardziej złożony od nich byt (bóg).
      >>>
      Przytocz choć jedną moją wypowiedź w której dałem taką odpowiedź.
      Masz UROJENIA!!! Nie odróżniasz wypowiedzi innych osób od swoich
      halucynacji.

      <<<
      Pytania trzeba zadawać w taki sposób, by to miało sens. A więc pytam
      Cię, co
      jest przyczyną reguł? Co jest przyczyną elementarnych założeń?
      >>>
      Przecież to ja zadawałem Ci takie pytania, bo to Ty twierdziłeś, że
      przyczyną powstania wszechświata są reguły i założenia. Bawisz się w
      kotka i myszkę???

      <<<
      Wyjaśnienie jest jedno. To jest złe pytanie. Nie ma ono sensu i nie
      prowadzi
      donikąd.
      >>>
      To pytanie nie miałoby sensu, jeśli padłoby w sytuacji, kiedy
      wiadomo byłoby, że wszechświat, reguły, nie ma przyczyny. Ale tego
      nie wiadomo.

      <<<
      Są wyłącznie pierwotne założenia i wynikające z nich reguły. Nie ma
      nic więcej. Założenia są pierwsze i to one tworzą świat. To one są
      nim. Przed nimi nie ma nic.
      >>>
      Skąd to wiesz? I wiem co napiszesz. Że wiesz to, bo nie obserwujesz
      nic innego poza regułami. Ale wtedy masz prawo napisać jedynie: ”nie
      obserwuję nic więcej”, a nie „ nie ma nic wiecej”, bo tego nie
      wiesz. Nawiasem mówiąc to co napisałeś, to wypisz wymaluj opis z
      katechizmu. Wymienić należy tylko podmiot.

      <<<
      Jeśli natomiast uważasz, że produkty naszej świadomości - materia,
      przestrzeń, czas są pierwotne, są PRZED założeniami świata - to
      wybacz, nie mamy
      o czym rozmawiać. Jeśli tak uważasz, to jesteś ignorantem ...
      >>>
      Gwoli ścisłości. Materia, przestrzeń nie jest produktem naszej
      świadomości . Produktem naszej świadomości i percepcji jest forma ,
      w jakiej je postrzegamy. Jeśli tak by było jak napisałeś,
      oznaczałoby istnienie świata od momentu pojawienia się ludzkiej
      świadomości. A wiadomo, że świat istniał przed ludzką świadomością.
      Świat więc musi mieć „budulec” niezależny od ludzkiej świadomości.
      Cokolwiek nim jest , czy składniki elementarne, czy liczby, jak
      gdzieś pisałeś, choć to właśnie liczby są produktem naszej
      świadomości , czy cokolwiek innego, niewątpliwie istnieje.
      I teraz tak:
      1.nie wiadomo, czy istnienie budulca możliwe jest tylko w wyniku
      panujących ( obserwowanych) reguł, czy jest możliwe niezależnie od
      tych reguł. Jako składniki elementarne mogą przecież istnieć obok
      siebie w sposób chaotyczny ( bez reguł) jak i uporządkowany ( z
      regułami). Jeśli jest możliwe tylko w wyniku działania reguł, to
      materia , przestrzeń są niewątpliwie następstwami reguł. Ale jeśli
      jest możliwe istnienie budulca bez reguł, to twierdzenie, że na
      początku były reguły nie musi być prawdziwe.
      2. nie wiadomo czy budulec to same reguły, czy „tworzywo, na którym
      działają reguły
      3. nie wiadomo, czy świat w całym okresie swojego istnienia podlegał
      tym samym regułom
      4. nie wiadomo, czy świat zawsze podlegał regułom, czy miał okres
      istnienia bez reguł
      Jeśli zdołasz w powyższych zdaniach pozbyć się części „nie wiadomo”,
      stwierdzić i dowieść słuszności tego stwierdzenia, że jest tak, a
      nie inaczej, wtedy możesz nazywać mnie ignorantem. W przeciwnym
      wypadku właź pod stół i szczekaj po 10 razy do każdego punktu.      <<<
      ... czy raczej puszczał z wysiłku smrodliwe bąki? [...] Ale nie, Ty
      musisz bredzić, bo ukochałeś
      średniowieczną spuściznę swych dziadów. Budujesz dzień w dzień
      kapliczki i
      modlisz się o deszcz.
      >>>
      Tylko nie wyskocz przez okno z tego uniesienia, bo Twoja nachalna
      ideologia i tak przegra z grawitacją.


      <<<
      Czy światopogląd człowieka, który uzasadnia dla siebie istnienie
      świata bez boga
      jest zły lub niepełny?
      >>>
      Nie jest (wg mnie). Ale nie mówimy tutaj o tym, który światopogląd
      jest zły , a który dobry. Zwracam uwage tylko na jeden
      szczegół: „uzasadnianie dla siebie”, to nie to samo co dowód.
      Miliony wiernych mają swoje „uzasadnienie dla siebie” świata z
      Bogiem. A dlaczego pytasz? Masz jakieś poczucie winy , czy co?
      Zapisz się na katechezę , może zniknie.
      • grgkh Nieuzasadnione zarzuty do grgkh 28.08.09, 16:18
       kiwaczek11 napisał:

       >
       > <<<
       > A w czym niby tkwi kompromitacja i bzdurność? Nie. To jest logika.
       > Kiwaczek
       > >>>
       > Są ludzie , dla których przyswojenie rzeczy oczywistych nie wymaga
       > zbyt wielkich wysiłków i nakładów, bo „czują je przez skórę”.
       > Są tez tacy, którym oczywiste rzeczy trzeba długo tłumaczyć na
       > różnorakich kursach i kursikach. Wśród nich są tacy, którym te
       > kursy pomogą oraz tacy, dla których nie ma nadziei. Chociaż
       > osobiście uważam, że należysz do tej ostatniej grupy, pro forma
       > daję Ci szansę, darmową lekcję:

       Hm... Gdy ktoś nie ma argumentów rzeczowych, to zdarza się, że sięga po
       personalne. smile Ale stosując takie, pokazuje swoją słabość. Jeśli uważasz, że to
       ma być podsumowanie naszej rozmowy na temat istnienia boga, to Ci współczuję. Na
       razie to Ty nie odpowiadasz na moje argumenty (lub udajesz, że odpowiadasz).

       > Lekki i bardzo przyjemny wykładzik. Rzecz o zdrowym rozsądku mimo,
       > że tematycznie o statystyce,

       No, rzeczywiście, lekki i przyjemny. wink I co z tego ma wynikać?

       > którą nota bene wymachiwałeś i traktowałes jako fetysz,

       A kiedyż to traktowałem ją jak fetysz? I co to znaczy w języku bardziej
       konkretnym, a nie w potocznej próbie dyskredytowania moich wcześniejszych
       wypowiedzi? wink Oj, kiwaczek, zakiwałeś się już na śmierć, nie sądzisz? Poproszę
       Cię o linki, cytaty i dokładną interpretację Twoich - jak na razie
       nieudokumentowanych - zarzutów.

       > tak jak zresztą tarktowałeś jako fetysz fizykę,

       Chyba nie zaprzeczysz, że - wraz z matematyką, która jest jej językiem - fizyka
       jest podstawowym opisem świata? Zaprzeczysz? Czy odnosząc się do podstaw opisu
       świata nie powinienem zwracać się, choćby czasami i bardzo ogólnie, do fizyki?
       Zabraniasz mi tego? wink Popełniam jakieś faux pas?

       > o której masz zielonego pojęcia , jak się okazało.

       Oho, nie mam pojęcia... wink Proszę, proszę... A więc proszę Cię teraz o wykaz
       wszystkich moich uchybień argumentujących tę tezę. Wszystkich, bo zarzut jest
       dużego kalibru. Podobno nie mam zielonego pojęcia, więc musiałeś tego zauważyć
       sporo. Jeśli nie poprzesz zarzutu linkami i cytatami, to tylko siebie
       ośmieszysz, a ja będę się mógł odtąd powoływać na ten Twój post. Czy wiesz, co
       to oznacza? Całkowita utrata wiarygodności. Etykietka kłamcy. Itd, itp... wink

       > Logiką tez posługujesz się jak fetyszem mimo, że Twoje rozumowanie
       > jest od niej rażąco dalekie.

       I tu też żądam cytatów i linków. Jeśli ich nie zamieścisz, to skutek będzie
       tragiczny dla Twojej, a nie mojej, opinii. wink

       > Przeczytaj to dokładnie i ze zrozumieniem ( wymagam wiele, pewnie
       > zbyt wiele) , a dowiesz się czegoś o swoim sposobie myślenia.

       Przeczytałem, przeskakując szybko większość trywialnych fragmentów smile, ale
       niczego więcej niż dotąd wiedziałem, nie dowiedziałem się o swoim sposobie
       myślenia
       . wink Czy możesz zdradzić swój sekret otwartym tekstem, żebym w końcu
       miał świadomość, kim jestem? wink I żeby wszyscy inni tego się dowiedzieli. Z
       konkretów, a nie pomówień.
       • kiwaczek11 Re: Nieuzasadnione zarzuty do grgkh 29.08.09, 19:37
        <<<
        Chyba nie zaprzeczysz, że - wraz z matematyką, która jest jej
        językiem - fizyka
        jest podstawowym opisem świata? Zaprzeczysz?
        >>>
        I kto komu robi wykład???

        <<<
        Czy odnosząc się do podstaw opisu
        świata nie powinienem zwracać się, choćby czasami i bardzo ogólnie,
        do fizyki?
        >>>
        Sęk w tym, że wymachiwałeś fizyką , plotąc pod jej znakiem
        niestworzone brednie, pewnie licząc na to ,że moherowy motłoch na
        tutejszym forum zlęknie się magicznego słowa „fizyka”i przyjmie za
        prawdę każdą bzdurę jaka Ci do głowy przyjdzie. A kiedy się okazało,
        że nie masz zielonego pojęcia o fizyce, przyparty do muru zacząłeś
        układać wierszyki. Jesteś błaznem o wybujałych aspiracjach.

        <<<
        Jeśli nie poprzesz zarzutu linkami i cytatami...
        >>>
        <<<
        I tu też żądam cytatów i linków...
        >>>
        Niezliczoną ilość razy ja od Ciebie żądałem, abyś przytoczył choć
        jeden cytat z moich wypowiedzi na poparcie Twoich urojeń. Nie byłeś
        łaskaw ani razu. Mało tego, nie raz to ja przytaczałem na
        Twoje „żądam”. Jak grochem o ścianę.
        Dlatego teraz mam głęboko w życi Twoje „ jeśli...” i Twoje „żądam”.
        Jestem w zgodzie z własnym sumieniem , nie piszę niczego co nie
        miałoby poparcia w konkretnych cytatach. Ale szukaj ich sobie sam,
        mnie się już znudziło. Jest ich cały wór w archiwum tego forum.
        Zresztą i tak nie znajdziesz, boś czytaty, ale nie kumaty. Nie
        obchodzi mnie Twoja opinia o mojej wiarygodności, bo co o
        wiarygodności może wiedzieć pyszałkowaty krętacz i piatej wody
        manipulant.

        <<<
        > Przeczytaj to dokładnie i ze zrozumieniem ( wymagam wiele, pewnie
        > zbyt wiele) , a dowiesz się czegoś o swoim sposobie myślenia.

        Przeczytałem, przeskakując szybko większość trywialnych fragmentów ,
        ale
        niczego więcej niż dotąd wiedziałem, nie dowiedziałem się o swoim
        sposobie
        myślenia.
        >>>
        Tak jak myślałem, wymagam zbyt wiele.
        • grgkh Kiwaczek to kłamca :) 31.08.09, 17:33
         kiwaczek11 napisał:

         > Sęk w tym, że wymachiwałeś fizyką , plotąc pod jej znakiem
         > niestworzone brednie, pewnie licząc na to ,że moherowy motłoch na
         > tutejszym forum zlęknie się magicznego słowa „fizyka”i przyjmie za
         > prawdę każdą bzdurę jaka Ci do głowy przyjdzie. A kiedy się
         > okazało, że nie masz zielonego pojęcia o fizyce, przyparty do muru
         > zacząłeś układać wierszyki.

         Konkrety, kiwaczek. Link i cytat. Jeśli nie zacytujesz
         tych "bredni", to jesteś tylko kłamcą.

         > Dlatego teraz mam głęboko w życi Twoje „ jeśli...” i Twoje
         > „żądam”.

         A więc jesteś kłamcą, kiwaczek. wink Proste. smile
      • grgkh System drugiego rodzaju 28.08.09, 16:51
       kiwaczek11 napisał:

       > <<<
       > No więc zająłem się definicjami bogów, Twoją i innych.
       > Żadna nie spełniła kryterium poprawności
       > >>>
       > Podaj kryteria poprawności definicji.

       Podałem przecie smile. Przede wszystkim ma być niesprzeczna. Była taka? Nie była. I
       koniec zabawy. wink

       > Kociak podał Ci swoją definicję. Wg którego kryterium , które
       > podasz, nie jest poprawna?
       > Bo ja napisałem Ci że jest poprawna i dlaczego jest.
       > Poszukaj sobie.

       Uzasadniłem powód sprzeczności, a Ty go nie podważyłeś. "Podpisałeś" się pod
       jego definicją uznając ją za prawidłową. A ja od tego momentu mam prawo uznawać
       ją jako Twoją. Kociaka zostaw więc już w spokoju. Nie muszę se jej
       szukać. Pamiętam jak była.

       > <<<
       > Na tym etapie (poprawności definicji, jej zaistnienia oraz
       > konieczności poddania jej krytyce) mój dowód polega na tym,
       > że to wy nie macie dowodu na istnienie.
       > Tak więc ja niczego nie muszę dowodzić. Wystarczy, że
       > stwierdzę, że wy nie posiadacie poprawnej definicji boga.
       > >>>
       > Otóż nie wystarczy. Jesteś niedouczony, a w dodatku głupi.

       I to jest clou Twojego sposobu myślenia. Ja jestem głupi, a a więc Ty
       masz rację. wink Puknij się w czoło, kiwaczek. Pokaż mi, gdzie się w ten sposób
       dyskutuje. U Ciebie na podwórku? W Twoim domu rodzinnym? W Twojej, pożal się
       boże, szkole? Stosowanie takiej argumentacji dyskredytuje Cię ostatecznie i tu
       mógłbym w ogóle Cię zacząć olewać, ale się nad Tobą jeszcze trochę popastwię. A
       czy jestem niedouczony? Hm... Nikt nie wie wszystkiego. A czy Ty pożarłeś
       wszystkie mądrości świata? Jesteś bogiem? Chyba nie. A więc jesteśmy sobie równi
       - obaj niedouczeni. wink

       > Dlatego Twój rzekomy dowód nie ma żadnej wartości dowodowej,
       > bo brak dowodu na istnienie nie jest dowodem na nieistnienie,
       > co od miesięcy staram się Ci uzmysłowić.

       Kiedyś Ci mówiłem o systemach dwóch rodzajów - pierwsze, oparte na
       zdefiniowanych i znanych aksjomatach (jak w matematyce), i drugie, o
       aksjomatach, których na pewno nie będziesz mógł na 100% zweryfikować (jak nasz
       świat, którego częścią jesteśmy, a którym siedzimy). To, o czym wspominasz
       dotyczy systemów pierwszego rodzaju. Tak jest tam ze względów logicznych. Znamy
       założenia i na nich - logicznie - budujemy resztę systemu. Ale systemy drugiego
       rodzaju rządzą się odwrotną logiką uznawania prawdy, która, nota bene,
       MUSI BYĆ z tych samych powodów traktowana jako tymczasowa i zawsze niepewna. Ten
       system, do którego się odnosimy i którego model tworzymy, to nasz świat. Tę
       zasadę znamy na co dzień jako metodę naukową. Czy wiesz, co to jest i jak się
       jej używa? W przypadku modelu świata NIE ISTNIEJE w nim jako prawdziwe nic, co
       nie jest zweryfikowane. Ponieważ boga nie zweryfikowałeś jako niezbędnie
       tłumaczącego działanie świata więc on tam, w tym modelu świata, nie istnieje.
       To Twój brak dowodu istnienia zabija boga u Ciebie, w Twoim światopoglądzie. Ja
       natomiast miałbym szansę nigdy w ogóle nie rozpatrywać zagadnienia istnienia
       bóstw, gdybym z jakichś powodów, na przykład, o nich nie usłyszał, albo ich
       sobie nie wymyślił (wymyślić=stworzyć). Bo bóg "istnieje" w modelu świata osoby
       tworzącej ten model, a nie "obiektywnie", manifestując swoją obecność
       pokrywającą się definicyjnie z założeniami nie z tego świata smile.
       Kiwaczek, założenia naszego świata to Ty sobie ustawiasz jako tymczasowe i
       niepewne, a nie są one Ci objawione i niepodważalne. Świat to system drugiego
       rodzaju. I taki sam musi być jego model w naszej świadomości.

       A teraz odnieś się do tez o systemach, które Ci tu od miesięcy staram się
       uzmysłowić
       . wink
       • kiwaczek11 Re: System drugiego rodzaju - bzdury 30.08.09, 00:52
        <<<
        > Podaj kryteria poprawności definicji.

        Podałem przecie . Przede wszystkim ma być niesprzeczna. Była taka?
        Nie była. I
        koniec zabawy. [...]Uzasadniłem powód sprzeczności, a Ty go nie
        podważyłeś
        >>>
        Bzdura. Nic nie uzasadniłeś. Napisałem Ci , w jakim przypadku ta
        definicja byłaby sprzeczna. Ty czepiłeś się czegoś, czego ta
        definicja nie obejmowała. I to też wtedy napisałem.
        Pisałem już kiedyś, zanim weźmiesz się za dowodzenie istnienia lub
        nieistnienia, poćwicz uzasadnienie, że zimą jest zimno a w lecie
        ciepło.

        <<<
        > Otóż nie wystarczy. Jesteś niedouczony, a w dodatku głupi.

        I to jest clou Twojego sposobu myślenia. Ja jestem głupi, a a więc
        Ty
        masz rację.
        >>>
        To nie jest clou mojego myślenia. To tylko konkluzja, uboczny efekt
        wielomiesięcznego czytania twoich postów.

        <<<
        Pokaż mi, gdzie się w ten sposób
        dyskutuje. U Ciebie na podwórku?
        >>>
        Jaki elegancki pan! Zapomniałeś, jak Ty dyskutowałeś z ludźmi i
        nadal dyskutujesz? Z mojej strony to tylko elastyczność,
        przystosowanie się do Twojego poziomu dyskusji. U Ciebie na podwórku
        czuję się z tym własciwie.

        <<<
        Nikt nie wie wszystkiego. A czy Ty pożarłeś
        wszystkie mądrości świata? Jesteś bogiem? Chyba nie. A więc jesteśmy
        sobie równi
        - obaj niedouczeni.
        >>>
        Jest między nami następująca różnica: ja nie udaję ,ze znam się na
        wszystkim.

        <<<
        > Dlatego Twój rzekomy dowód nie ma żadnej wartości dowodowej,
        > bo brak dowodu na istnienie nie jest dowodem na nieistnienie,
        > co od miesięcy staram się Ci uzmysłowić.

        Kiedyś Ci mówiłem o systemach dwóch rodzajów - pierwsze, oparte na
        zdefiniowanych i znanych aksjomatach (jak w matematyce), i drugie, o
        aksjomatach, których na pewno nie będziesz mógł na 100% zweryfikować
        (jak nasz
        świat, którego częścią jesteśmy, a którym siedzimy). To, o czym
        wspominasz
        dotyczy systemów pierwszego rodzaju. Tak jest tam ze względów
        logicznych.
        >>>
        Bzdura! Jest dokładnie odwrotnie. Kolejny raz dajesz dowód, że nie
        wiesz o czym piszesz. O czymś tam czytałeś, ale JAK ZWYKLE bez
        zrozumienia, bo nie umiesz jednocześnie czytac teks i rozumieć
        tekst. O ile pamiętam parasz się informatyką i pewnie z tej racji
        cos liznąłeś. Ale na wykładach nie wystarczy być , trzeba jeszcze
        uważać.
        W systemie pierwszego rodzaju, o którym tu piszesz obowiązuje tzw.
        closed world assumption, reguła świata zamkniętego, która mówi , że
        informacje zawarte w bazie danych stanowią pełny opis świata. W
        konsekwencji z braku w bazie pozytywnej informacji dotyczącej
        istnienia bądź własności danego obiektu możemy wnioskować, ze obiekt
        ten, bądź jego własność nie istnieje (patrz : R. Reiter „On closed
        world data bases”wink.
        Tymczasem Ty piszesz, że maksyma „ brak dowodu istnienia nie jest
        dowodem na nieistnienie” dotyczy właśnie tego systemu. I jeszcze
        wzmacniasz swoją prześmieszną tezę zdaniem „Tak jest tam ze względów
        logicznych”. Chłopie, nie masz pojęcia o logice. Idź człowieku w
        siną dal i wróć dopiero wtedy , kiedy zdołasz przeczytać choć jeden
        tekst nie wypaczając jego treści. Na początek polecam „Elementarz”
        Falskiego.

        W systemie drugiego rodzaju , czyli o niepełnych danych czy
        aksjomatach stosuję się regułę układu domyślnego, czyli wybór
        rozwiązań , które intuicyjnie można przyjąć a inne można odrzucić (
        bo intuicyjnie wiemy, że nie sa potrzebne). Inaczej musielibyśmy
        znać stan kazdego obiektu w każdym punkcie czasowym, co jest
        niewykonalne.

        Ale zarówno reguła świata zamkniętego jak i reguła układu
        domyślnego są stosowane ( głównie własnie w implementacjach
        programistycznych) po to, aby można było cokolwiek zrobić w celach
        praktycznych. Podobnie jak brzytwę Ockhama stosuje się w modelowaniu
        po to , aby w ogóle jakikolwiek model mógł powstać ( pisałem o tym
        kiedyś).
        Na ich podstawie nie można rozstrzygnąć problemów pryncypialnych,
        takich jak stwierdzenie nieistnienia . Można tylko PRZYJĄĆ dla
        celów praktycznych, że w danym modelu czy systemie danego elementu
        nie bierzemy pod uwagę.

        Reszta tekstu to jakiś bełkot.


        • grgkh System drugiego rodzaju - poprawna definicja :) 31.08.09, 18:49
         kiwaczek11 napisał:

         >I to też wtedy napisałem.

         Napisałeś? To daj link. smile

         > > > Otóż nie wystarczy. Jesteś niedouczony, a w dodatku głupi.

         > > I to jest clou Twojego sposobu myślenia. Ja jestem głupi, a więc
         > > Ty masz rację.

         > To nie jest clou mojego myślenia. To tylko konkluzja, uboczny
         > efekt wielomiesięcznego czytania twoich postów.

         Daj sobie spokój. Widocznie nie jest Ci dane ich zrozumieć. smile I tu
         uważam dyskusję z Tobą na ten temat za zakończoną. Jeśli będziesz
         wracał do tematu, to najpierw musisz podać linki uzasadniające Twoje
         zarzuty. smile

         > <<<
         > Nikt nie wie wszystkiego. A czy Ty pożarłeś
         > wszystkie mądrości świata? Jesteś bogiem? Chyba nie.
         > A więc jesteśmy sobie równi - obaj niedouczeni.
         > >>>
         > Jest między nami następująca różnica: ja nie udaję ,ze znam się na
         > wszystkim.

         Nie udajesz? Wrost przeciwnie. Wszystko, co się nie zgadza z Twoim
         ulubionym, fałszywym dogmatem o istnieniu boga, choć błędnie,
         odrzucasz. Czy to nie jest symptom wiedzy o wszystkim? A ja
         wszystkiego nie znam. Ale pokaż, w czym - z tego, o czym się
         wypowiadałem - myliłem się. Jeśli okaże się to prawdą, to skoryguję
         swój niedostatek wiedzy, bo lubię się uczyć i wciąż mam wiele przed
         sobą.

         > > > Dlatego Twój rzekomy dowód nie ma żadnej wartości dowodowej,
         > > > bo brak dowodu na istnienie nie jest dowodem na nieistnienie,
         > > > co od miesięcy staram się Ci uzmysłowić.

         > > Kiedyś Ci mówiłem o systemach dwóch rodzajów - pierwsze,
         > > oparte na zdefiniowanych i znanych aksjomatach
         > > (jak w matematyce), i drugie, o aksjomatach, których na
         > > pewno nie będziesz mógł na 100% zweryfikować
         > > (jak nasz świat, którego częścią jesteśmy, a którym siedzimy).
         > > To, o czym wspominasz dotyczy systemów pierwszego rodzaju.
         > > Tak jest tam ze względów logicznych.

         > Bzdura! Jest dokładnie odwrotnie.

         Odwrotnie, czyli jak? Znasz założenia świata? Nie znasz. A więc nie
         ma się do czego NA PEWNO odnosić. Gdy brak Ci założeń, to musisz
         odrzcać wszystko, czego prawdziwosci nie dowiodłeś. Nieudowodnione
         nie istnieje. Nie istnieje w opisie świata.

         I nic nie jest odwrotnie. smile

         > Kolejny raz dajesz dowód, że nie
         > wiesz o czym piszesz. O czymś tam czytałeś, ale JAK ZWYKLE bez
         > zrozumienia, bo nie umiesz jednocześnie czytac teks i rozumieć
         > tekst. O ile pamiętam parasz się informatyką i pewnie z tej racji
         > cos liznąłeś.

         Kim jestem z wykształcenia i zawodu, to nie ma znaczenia. Pojęcia
         systemów dwóch rodzajów są moimi własnymi, nigdzie dotąd nie
         spotkanymi przeze mnie sposobami definiowania. Podoba Ci się to? A
         może masz wątpliwości? To je pokaż i obal te definicje.

         > Ale na wykładach nie wystarczy być , trzeba jeszcze uważać.

         Na jakich wykładach?

         > W systemie pierwszego rodzaju, o którym tu piszesz obowiązuje tzw.
         > closed world assumption, reguła świata zamkniętego, która mówi ,
         > że informacje zawarte w bazie danych stanowią pełny opis świata.

         A może prościej? Hę? Wszystko, co istnieje w systemie MUSI się
         odnosić do aksjomatów. Nie mówimy tu o żadnej bazie danych. Niczego
         takiego nie wprowadzałem. Tak jest właśnie w matematyce. Na
         podstawie aksjomatów i reguł logiki, budowane są wszystkie pochodne
         twierdzenia, reguły itp.

         Opis świata - jeśli mówisz o świecie rzeczywistym - jest próbą
         rekonstrukcji systemu, którego założeń nigdy nie będziemy mieli
         możliwości zweryfikować na pewno. I to jest system drugiego rodzaju,
         o nieznanych aksjomatach. A jednak jakieś reguły istnieją - jest to
         fizyka.

         Opis świata jest próbą dopasowania do istniejącego systemu drugiego
         rodzaju jakiegoś systemu pierwszego rodzaju, na razie, na początek
         choćby fragmentarycznie. Ale to "na razie" musi pozostać do końca,
         bo nikt nam prawdy o założeniach nigdy nie objawi.

         > W konsekwencji z braku w bazie pozytywnej informacji dotyczącej
         > istnienia bądź własności danego obiektu możemy wnioskować, ze
         > obiekt ten, bądź jego własność nie istnieje (patrz : R. Reiter
         > „On closed world data bases”wink.
         > Tymczasem Ty piszesz, że maksyma „ brak dowodu istnienia nie jest
         > dowodem na nieistnienie” dotyczy właśnie tego systemu.

         Co piszę? Kiwaczek, bój się boga. Cytat proszę, z linkiem najlepiej,
         a nie pisanie "z głowy", co Ci się wydaje, że ja pisałem.
         W systemie drugiego rodzaju nieistnienie uznajemy, gdy brak dowodu
         na istnienie. Brak weryfikacji obala tezę, bo weryfikacja następuje
         nie do aksjomatów, ale do rzeczywistości. W tym przypadku istnienie
         jest równoważne weryfikacji ze światem rzeczywistym. Ty swojego boga
         NIE CHESZ zweryfikować (naukowo, zgodnie z zasadami metody
         naukowej). Ty nie masz jego definicji. Poprawnej. Bo takiej, którą
         można obalić, nie zaliczam Ci. I z tego powodu TAKŻE Twój bóg nie
         istnieje w opisie świata.

         > W systemie drugiego rodzaju , czyli o niepełnych danych czy
         > aksjomatach stosuję się regułę układu domyślnego, czyli wybór
         > rozwiązań , które intuicyjnie można przyjąć a inne można odrzucić
         > ( bo intuicyjnie wiemy, że nie sa potrzebne). Inaczej musielibyśmy
         > znać stan kazdego obiektu w każdym punkcie czasowym, co jest
         > niewykonalne.

         System drugiego rodzaju jest czymś, co faktycznie istnieje - to jest
         otaczająca nas rzeczywistość, to jest źródło informacji, którego nie
         wolno ignorować. Każdy element opisu świata musi go opisywać
         minimalnie, nienadmiarowo.

         > Ale zarówno reguła świata zamkniętego jak i reguła układu
         > domyślnego są stosowane ( głównie własnie w implementacjach
         > programistycznych) po to, aby można było cokolwiek zrobić w celach
         > praktycznych.

         Świat nie jest typowym obiektem informatycznym, bo widzimy go "od
         środka" i pewnych jego cech nie mamy szans w ogóle i nigdy ujrzeć -
         tak może być.

         > Podobnie jak brzytwę Ockhama stosuje się w modelowaniu
         > po to , aby w ogóle jakikolwiek model mógł powstać ( pisałem o tym
         > kiedyś).

         Brzytwę Ockhama stosuje się po to, by w metodzie naukowej odrzucać
         wszystko, co nie opisuje świata, bo jest zbędne. Bóg jest zbędny, a
         więc nie istnieje.

         > Na ich podstawie nie można rozstrzygnąć problemów pryncypialnych,
         > takich jak stwierdzenie nieistnienia . Można tylko PRZYJĄĆ dla
         > celów praktycznych, że w danym modelu czy systemie danego elementu
         > nie bierzemy pod uwagę.

         Nie bierzemy pod uwagę, a to jest równoważne z wykluczeniem z opisu.
         Nieistnienie jest nieistnieniem w opisie, a nie gdzieś indziej. Opis
         systemu, kiwaczek, opis, a nie świat będący źródłem informacji. Nie
         myl tych pojęć.
         • kiwaczek11 Słuchaj no krętaczu! 31.08.09, 20:04
          Z nosa Ci się kurzy, jak 5-ci latkowi co to kłamie przed babcią, ze
          cukierków nie podebrał i myśli że z niego wielki cwaniak.

          Będzie to jedyny dziś i ostatni w ogóle cytat, na Twoje żądanie, aby
          nikt nie miał wątpliwości , żeś bezczelny kłamca i krętacz, łżesz
          jak pies w żywe oczy.

          Dziś , tj. 31.08.2009 cytując mnie napisałeś tak :
          <<<
          > Tymczasem Ty piszesz, że maksyma „ brak dowodu istnienia nie
          jest
          > dowodem na nieistnienie” dotyczy właśnie tego systemu.


          Co piszę? Kiwaczek, bój się boga. Cytat proszę, z linkiem najlepiej,
          a nie pisanie "z głowy", co Ci się wydaje, że ja pisałem.
          >>>

          A ja 30.08.2009, cytując Ciebie napisałem tak :

          <<<
          <<<
          Kiedyś Ci mówiłem o systemach dwóch rodzajów - pierwsze, oparte
          na
          zdefiniowanych i znanych aksjomatach (jak w matematyce), i drugie, o
          aksjomatach, których na pewno nie będziesz mógł na 100% zweryfikować
          (jak nasz
          świat, którego częścią jesteśmy, a którym siedzimy). To, o czym
          wspominasz
          dotyczy systemów pierwszego rodzaju. Tak jest tam ze względów
          logicznych.

          >>>
          Bzdura! Jest dokładnie odwrotnie. Kolejny raz dajesz dowód,
          że nie
          wiesz o czym piszesz. O czymś tam czytałeś, ale JAK ZWYKLE bez
          zrozumienia, bo nie umiesz jednocześnie czytac teks i rozumieć
          tekst. O ile pamiętam parasz się informatyką i pewnie z tej racji
          cos liznąłeś. Ale na wykładach nie wystarczy być , trzeba jeszcze
          uważać.
          W systemie pierwszego rodzaju, o którym tu piszesz obowiązuje
          tzw.
          closed world assumption, reguła świata zamkniętego, która mówi , że
          informacje zawarte w bazie danych stanowią pełny opis świata. W
          konsekwencji z braku w bazie pozytywnej informacji dotyczącej
          istnienia bądź własności danego obiektu możemy wnioskować, ze obiekt
          ten, bądź jego własność nie istnieje (patrz : R. Reiter „On closed
          world data bases”.

          Tymczasem Ty piszesz, że maksyma „ brak dowodu istnienia nie jest
          dowodem na nieistnienie” dotyczy właśnie tego systemu. I jeszcze
          wzmacniasz swoją prześmieszną tezę zdaniem „Tak jest tam ze względów
          logicznych”.

          >>>

          A to co napisałeś czyli
          <<<
          To, o czym
          wspominasz
          dotyczy systemów pierwszego rodzaju. Tak jest tam ze względów
          logicznych.

          >>>
          było odpowiedzią na to co ja napisałem 28.08.2009 :
          <<<
          Dlatego Twój rzekomy dowód nie ma żadnej wartości dowodowej, bo
          brak dowodu
          na istnienie nie jest dowodem na nieistnienie, co od miesięcy staram
          się Ci uzmysłowić.

          >>>

          Ponadto:

          <<< Pojęcia systemów dwóch rodzajów są moimi własnymi, nigdzie dotąd
          nie
          spotkanymi przeze mnie sposobami definiowania.
          >>>
          Trochę mi ulżyło, bo już myślałem , wszystko to wymyśla ktoś poważny.
          • grgkh Słucham, ale czy na pewno jestem krętaczem? ;) 01.09.09, 00:33
           Kiwaczek, to, co piszesz, jest kompletnie nieczytelne. Już parę razy namawiałem
           Cię byś zaczął formatować tekst zgodnie z jakimiś ogólnie znanymi zasadami. W
           tym coś tu nabazgrał, nie mogę się wcale połapać. Co tu jest czyje, kto co
           powiedział itp. Ale spróbuję...

           Nie mam czasu na powtórne, potrójne itp. czytanie postów i wielokrotną ich
           analizę. Nie uczę się ich na pamięć i na pewno mnie do tego nie zmusisz. Czy
           mogła mi się zdarzyć kiedyś literówka? Oczywiście, że tak mogło być, ale każdy
           ma prawo do dodatkowych wyjaśnień. I Tobie też je daję.

           I przestań się zachowywać jak cham, który zamiast argumentów ogranicza się
           niemal wyłącznie do lżenia oponenta. Na mnie to nie robi wrażenia, przeciwnie,
           wyczuwam, że nie masz racji, nie potrafisz sobie poradzić z normalnym
           artykułowaniem treści, co mi daję dodatkową, nieplanowaną przez Ciebie
           satysfakcję. wink

           A teraz dokładniej:

           kiwaczek11 napisał:

           > Z nosa Ci się kurzy, jak 5-ci latkowi co to kłamie przed babcią, ze
           > cukierków nie podebrał i myśli że z niego wielki cwaniak.

           Fakty mówią same za siebie. Przyjrzyjmy się im.

           > Będzie to jedyny dziś i ostatni w ogóle cytat, na Twoje żądanie,

           Pogróżki? Czy wiesz, że im bardziej się wkurzasz, tym ja jestem spokojniejszy?
           Poza tym NIGDY w ten sposób nie uciekniesz od obowiązku odwoływania się do
           cytatów. Ja Ci zacytuję Twoje obelgi, przy których nie ma żadnej argumentacji.

           > aby nikt nie miał wątpliwości ,

           Jesteś naiwny. Czy Ty naprawdę uważasz, że te taśmowe posty ktoś jeszcze czyta?
           smile To już przeszłość. Toż nawet ja często nie mam dość sił, by się zmusić do
           przebrnięcia od razu przez Twoje wypociny. A te obecne, składające się niemal
           wyłącznie z inwektyw i ataków personalnych interesują chyba tylko trolla
           kociaka, który odreagowuje w nich nienawiść organiczną do mnie. wink

           > żeś bezczelny kłamca i krętacz, łżesz jak pies w żywe oczy.

           Naprawdę? Ale o co chodzi?

           > Dziś , tj. 31.08.2009 cytując mnie napisałeś tak :
           > <<<
           > > Tymczasem Ty piszesz, że maksyma „ brak dowodu istnienia nie
           > jest
           > > dowodem na nieistnienie” dotyczy właśnie tego systemu.


           I tak dalej... Przeczytałem twój post trzy razy. Na wszelki wypadek wyświetliłem
           sobie całą zawartość tego wątku i wrzuciłem opcję "znajdź" poszukując
           fragmentów, które mi przypisujesz. No więc nigdzie w tym wątku nie napisałem
           zdania, które powyżej umieściłeś w cudzysłowie jako cytat z mojej wypowiedzi. O
           co tu chodzi? Co mi przypisujesz? Czy możesz od początku, spokojnie, bez obelg?
           Możesz? Już przestały Ci drżeć dłonie? Biegunka myśli zwolniła szaleńczy wyścig?
           No to pokaż, co potrafisz. Co ja powiedziałem, a co - według Ciebie - jest
           błędne i za co powinno mi się ściąć publicznie głowę? Bez sądu, bo jedynym
           wyrokującym jesteś Ty, jedyny nieomylny i wyedukowany absolutnie geniusz.

           grgkh napisał:

           > > Co piszę? Kiwaczek, bój się boga. Cytat proszę, z linkiem
           > > najlepiej, a nie pisanie "z głowy", co Ci się wydaje, że ja
           > > pisałem.

           Czy na pewno właściwie zinterpretowałeś powyższe zdania? No wiesz, ja Ci nie
           ufam. Kiedy piszesz, że ja coś napisałem, a ja tego nie widzę dosłownie w
           poprzednim poscie, to (1) nie jestem pewien kontekstu (często wyrywasz zdania
           błędnie je sobie tłumacząc), (2) nie wiem, czy tego celowo nie zniekształciłeś
           lub (3) może zrobiłem jakąś literówkę, ale nie mogąc tego skonfrontować ze
           źródłem, nie wiem, co wtedy miałem na myśli.

           Chyba uczciwie dla nas obu jest wyjaśnić sprawę? Prawda? No więc dawaj ten link
           do źródła, tego pierwszego, razem z kontekstem, w którym się ta "maksyma"
           pojawiła. A z tą maksymą to też dziwna sprawa, bo nie poczuwam się do pisania
           zdań pretendujących do zaszczytnego miana maksym. I tu też czuję jakieś naciąganie.

           Kiwaczek, ja muszę mieć ten kontekst, w którym tak czy inaczej się (podobno)
           wyraziłem, a nie ułomną, zacytowaną z pamięci przez Ciebie "maksymę". Rozumiesz?

           P.S. Czy potrafisz sobie wyobrazić, że kiedyś się dogadamy, przestaniemy sobie
           skakać do oczu i będziemy po przyjacielsku gawędzili? Bo ja tak. Na razie.
           Jeszcze nie przekroczyłeś granicy, którą nieodwracalnie pokonał kociak. Ale nie
           wiem, czy to niedługo się nie zdarzy.
      • grgkh Opis świata nie jest światem 28.08.09, 17:34
       kiwaczek11 napisał:

       > <<<
       > Kręcisz się w klasycznym, logicznym błędnym kole. Odpowiadasz na
       > te pytania:
       > przyczyną reguł i założeń jest bardziej złożony od nich byt (bóg).
       > >>>
       > Przytocz choć jedną moją wypowiedź w której dałem taką odpowiedź.
       > Masz UROJENIA!!! Nie odróżniasz wypowiedzi innych osób od swoich
       > halucynacji.

       To, o czym mówię, to Twoje poparcie dla definicji boga według kociaka. Bóg, jako
       kreator musi być bardziej złożony od założeń świata opartych na pojęciach
       całkowicie abstrakcyjnych i elementarnych. Takiego boga sobie wyobrażasz - jako
       byt bardziej złożony od założeń świata. I gdzie te "halucynacje", kiwaczek?
       Chyba powinieneś wziąć urlop i wyjechać gdzieś, gdzie mógłbyś zresetować swoją
       przemęczoną pamięć. Ja właśnie wróciłem i czuję się w dobrej formie. Zauważyłeś?
       Nie pozwalam sobie na emocje i nie ulegam Twoim prowokacjom. Punktuję
       precyzyjnie każdy Twój błąd. A co do urojeń, to urojeniem jest bóg. Jego
       nieuznawanie nie jest urojeniem lecz brakiem urojenia. wink

       > <<<
       > Pytania trzeba zadawać w taki sposób, by to miało sens.
       > A więc pytam Cię, co jest przyczyną reguł?
       > Co jest przyczyną elementarnych założeń?
       > >>>
       > Przecież to ja zadawałem Ci takie pytania, bo to Ty twierdziłeś,
       > że przyczyną powstania wszechświata są reguły i założenia.
       > Bawisz się w kotka i myszkę???

       Powstanie założeń świata nie jest skutkiem czegoś. To nie jest przyczyna. Ja
       uznałem, że założenia reguł działania świata są granicą ostateczną poza którą
       NIE WOLNO nam, się wychylać. A Ty szukasz jeszcze czegoś "przed" tymi
       założeniami, przyczyny. Pomyśl logicznie, co jest "przed założeniami"? Inne
       założenia? Przecież to bzdura. Nie sądzisz? I tak umiera mit o bogu. U Ciebie.
       Powinien umrzeć. Jeśli jeszcze dycha, to coś nie w porządku z logiką Twojej
       umysłowości. Szczerze, jak na spowiedzi, mów: czy bóg istnieje, czy nie? A jeśli
       o nim mówisz, to jak go definiujesz? Jako założenia założeń świata? A co to są
       założenia założeń? Czy to nie są po prostu założenia i już? Co jest przyczyną
       reguł (założeń)? Według mnie... nic. Istnieją same. Są swoim początkiem. I to
       jest koniec wszelkich mitologii. I domniemań.

       > <<<
       > Wyjaśnienie jest jedno. To jest złe pytanie.
       > Nie ma ono sensu i nie prowadzi donikąd.
       > >>>
       > To pytanie nie miałoby sensu, jeśli padłoby w sytuacji, kiedy
       > wiadomo byłoby, że wszechświat, reguły, nie ma przyczyny. Ale tego
       > nie wiadomo.

       Ale co to jest "przyczyna"? Czy potrafisz podać definicję, czym ona miałaby być?
       Co "jest"? Betoniarka to produkcji materii? Klepsydra do produkcji czasu?
       Drzewiec wytwarzające rozciągliwy kauczuk do produkcji przestrzeni? A jeszcze i
       superglue by to wszystko skleić... Opisz te urządzenia i pojęcia terminami z
       "naszego świata". Mówisz "nie wiadomo", ale chyba coś podejrzewasz. Jeśli "nic",
       to po kiego diaska bredzisz o bogu, o którym też "nic" nie potrafisz powiedzieć?
       Po co to całe zamieszanie, kiwaczek? Żeby religie miały uzasadnienie i by w
       atmosferze ciemnoty dawało się ludźmi manipulować? Po co to wszystko,
       przemądrzały autorytecie? Ty wiesz czy nie wiesz? Nie wiadomo, to znaczy, że nie
       wiesz, a więc przestań walczyć o "nic".

       Widzisz w swoim postępowaniu sens? O co Ci właściwie chodzi? O krasnoludka?

       > <<<
       > Są wyłącznie pierwotne założenia i wynikające z nich reguły.
       > Nie ma nic więcej. Założenia są pierwsze i to one tworzą świat.
       > To one są nim. Przed nimi nie ma nic.
       > >>>
       > Skąd to wiesz? I wiem co napiszesz. Że wiesz to, bo nie
       > obserwujesz nic innego poza regułami. Ale wtedy masz prawo
       > napisać jedynie: ”nie obserwuję nic więcej”, a nie „ nie ma nic
       > wiecej”, bo tego nie wiesz.

       Chyba mówimy o MODELU ŚWIATA. Boga umieszcza w nim każdy dla siebie. Na
       podstawie obserwacji lub halucynacji. Lub urojeń. Ja go nie umieszczam, bo
       odnoszę się do świata, na podstawie którego weryfikuję WSZYSTKO, co chcę mieć w
       jego opisie.

       > Nawiasem mówiąc to co napisałeś, to wypisz wymaluj opis
       > z katechizmu. Wymienić należy tylko podmiot.

       Reguły są nieprzekraczalną granicą dlatego, bo tylko je możemy weryfikować. W
       opisie świata nie można umieszczać niczego, co jest zbędne i jego reguł nie
       opisuje. A katechizm religijny mówi o "rzeczach nie z tego świata". Nie,
       kiwaczek. Opis świata jest "z tego świata". Wyłącznie. Nie ma tam być ani
       jednego pojęcia boskiego lub źle zdefiniowanego.

       Granica poznawalności to kres mówienia o świecie. A wy, teiści, mówicie, że bóg
       jest "nie z tego świata", ale umieszczacie akcję przez niego powodowaną "w tym
       świecie". I łączycie go z opisem świata. I to jest sprzeczność. I do niej też
       MUSISZ się odnieść.

       ============================

       Nasz opis świata nie jest tym samym, co świat. Mylisz te pojęcia. Utożsamiasz je
       błędnie.
       • kiwaczek11 Re: Opis świata nie jest światem - dokładnie! 30.08.09, 21:37
        <<<
        To, o czym mówię, to Twoje poparcie dla definicji boga według
        kociaka.
        >>>
        Nie napisałem nic o moim poparciu dla definicji Boga wg kociaka.
        Pisałem tylko o POPRAWNOŚCI definicji Boga wg kociaka. Poprawności ,
        którą Ty kwestionowałeś. Definicja kociaka nie dowodzi istnienia
        Boga, ani jego nieistnienia. To tylko definicja. Czy istnieje coś ,
        co jej odpowiada to inna kwestia.

        <<<
        Powstanie założeń świata nie jest skutkiem czegoś.
        >>>
        Skąd to wiesz? Bo przecież wiesz.

        <<<
        Ja uznałem, że założenia reguł działania świata są granicą
        ostateczną poza którą
        NIE WOLNO nam, się wychylać.
        >>>
        Dogmat! Taki sam, jak religijny. Poza tym, jak pisałem w poście
        wcześniej, pisząc o tych „założeniach reguł” ulepiłeś jakiegoś
        semantycznego potworka. Trudno tu cokolwiek brać do dyskusji.

        <<<
        Pomyśl logicznie, co jest "przed założeniami" ?Inne założenia?
        Przecież to bzdura.
        >>>
        Napisałem o tym w poprzednim poście.

        <<<
        Pomyśl logicznie, co jest "przed założeniami" ?Inne założenia?
        Przecież to bzdura . Nie sądzisz? I tak umiera mit o bogu.
        >>>
        Wg tego co tutaj napisałeś, mit o Bogu ma się bardzo dobrze. Wg
        katolików nie ma nic przed Bogiem. Skoro wg ciebie nie ma nic przed
        założeniami, to wersja katolików jest równo uprawniona z Twoja
        wersją. Bo i Ty i oni dopuszczacie taki wariant, że może być coś
        przed czym nie ma nic.

        <<<
        Ale co to jest "przyczyna"?
        >>>
        Znaczenie, definicję słowa „przyczyna „ znajdziesz np. w słowniku
        języka polskiego.

        <<<
        Czy potrafisz podać definicję, czym ona miałaby być?
        >>>
        Mylisz definicję z obiektem, który jej odpowiada ( bądź nie
        odpowiada).

        <<<
        Mówisz "nie wiadomo", ale chyba coś podejrzewasz.
        >>>
        To właśnie nieprzerwana linia Twojego psychotycznego rozumowania.
        Jeśli mówię „nie wiadomo” to oznacza, że NIE WIADOMO. Ideologia
        tryska Ci z uszu, dlatego doszukujesz się u innych tego, co jest na
        porządku dziennym u Ciebie.

        <<<
        Mówisz "nie wiadomo", ale chyba coś podejrzewasz. Jeśli "nic", to po
        kiego diaska bredzisz o bogu, o którym też "nic" nie potrafisz
        powiedzieć?
        >>>
        Oho! Cos zaczyna kiełkować! Trzeba było miesięcy aby wreszcie
        zapaliła się lampka! Cos się nie zgadza, prawda? Gdybyś przez te
        miesiące oprócz siebie czytał też innych, spostrzegłbyś się dużo
        wcześniej.
        Bo, jak wielokrotnie to pisałem, nie twierdze , że Bóg istnieje.
        Twierdzę tylko, że nie ma dowodu na nieistnienie Boga ( Ty jesteś
        przekonany , że go masz) , jak tez nie ma dowodu na istnienie Boga.
        Eeee, znów jestem naiwny. I tak nie pojmiesz.

        <<<
        > Skąd to wiesz? I wiem co napiszesz. Że wiesz to, bo nie
        > obserwujesz nic innego poza regułami. Ale wtedy masz prawo
        > napisać jedynie: ”nie obserwuję nic więcej”, a nie „ nie ma nic
        > wiecej”, bo tego nie wiesz.

        Chyba mówimy o MODELU ŚWIATA.
        >>>
        Ty mówisz o modelu. Kwestia istnienia czy nieistnienia Boga nie
        dotyczy modelu. Pisałem to wielokrotnie.

        <<<
        Granica poznawalności to kres mówienia o świecie.
        >>>
        Dlatego nie możesz nic powiedzieć o czymś, co leży poza nią. W
        granicach poznawalności leży OPIS świata. ŚWIAT może zawierać się w
        tych granicach lub wychodzić poza nie. Czy rzeczywiście tak jest i
        jak bardzo wychodzi tego nie wiadomo, bo to co wiadomo leży w
        granicach poznawalności. Dlatego o tym co hipotetycznie istnieje lub
        nie istnieje poza granicami poznawalności nie można nic powiedzieć.
        Nie można powiedzieć , że istnieje i nie można powiedzieć że nie
        istnienie. Bo nie wiadomo. Ty twierdzisz , że nie istnieje, mimo, że
        nie wiadomo.

        <<<
        Nasz opis świata nie jest tym samym, co świat. Mylisz te pojęcia.
        >>>
        Nie mylę pojęć. Jeszcze raz napiszę. Kwestia istnienia lub
        nieistnienia Boga nie dotyczy opisu świata , ale świata.
        • grgkh Informacja wartościowo-logiczna to świat 31.08.09, 19:52
         kiwaczek11 napisał:

         > <<<
         > To, o czym mówię, to Twoje poparcie dla definicji boga według
         > kociaka.
         > >>>
         > Nie napisałem nic o moim poparciu dla definicji Boga wg kociaka.
         > Pisałem tylko o POPRAWNOŚCI definicji Boga wg kociaka.

         I właśnie o to mi chodzi. O niepoprawnośc tej definicji. Jest błędna.

         > Poprawności , którą Ty kwestionowałeś.
         > Definicja kociaka nie dowodzi istnienia Boga, ani jego
         > nieistnienia.

         Owszem. Dowodzi nieistnienia boga w opisie świata. W Twoim,
         prywatnym opisie świata. W Twoim jest bóg, a w moim go nie ma. A na
         zewnątrz nas nie ma definicji, ani niczego innego. Czy masz jakieś
         uniwersalne żródło definicji boga dla nas obu? Nie masz. A ja Ci
         pokazuję, że I Ty musisz weryfikować swój opis świata w stosunku do
         rzeczywistości. I żebyś się zes..ł z wysiłku smile, to nie masz szans
         zweryfikować boga w świecie rzeczywistym, a więc jednak nie istnieje
         on i u Ciebie. Jego istnienie narzucasz sobie łamiąc zasadę brzytwy
         Ockhama.

         Nie ma boga, kiwaczek. Zrozumiano? Nie tylko u mnie. Nie ma go i u
         Ciebie.

         I wróćmy jeszcze raz do tej nieszczęsnej gramatyki. Dlaczego piszesz
         słowo bóg dużą literą? Czy chodzi Ci o konkretnego boga z mitologii
         katolickiej?         > To tylko definicja. Czy istnieje coś ,
         > co jej odpowiada to inna kwestia.
         >
         > <<<
         > Powstanie założeń świata nie jest skutkiem czegoś.
         > >>>
         > Skąd to wiesz? Bo przecież wiesz.

         OK. To sobie załóż, że jest skutkiem innych, wcześniejszych reguł.
         Ale skąd one powstały? Czy o to też pytasz? Musisz pytać. Gdy
         zacząłeś, to nie wolno Ci przestać. Ja zakładam, że prowadzę łańcych
         przyczynowo skutkowy do najwcześniejszego historycznie momentu, gdy
         już nie ma wcześniejszej przyzczyny. Tę pierwszą przyczynę określam
         właśnie założeniami podstawowymi.

         Jasne? Czy Cię w końcu oświeciłem? Czy to takie trudne? Czy logika
         nie narzuca takiego rozumowania?

         > <<<
         > Ja uznałem, że założenia reguł działania świata są granicą
         > ostateczną poza którą NIE WOLNO nam, się wychylać.
         > >>>
         > Dogmat! Taki sam, jak religijny. Poza tym, jak pisałem w poście
         > wcześniej, pisząc o tych „założeniach reguł” ulepiłeś jakiegoś
         > semantycznego potworka. Trudno tu cokolwiek brać do dyskusji.

         Poza założenia początkowe się nie wychylisz. To matematyka i logika.
         Aksjomaty są absolutnym początkiem systemu. KAŻDEGO systemu!!! I nie
         jest istotne, czy je wypowiadasz Ty, czy ja, czy jeszcze ktoś inny.
         System oparty na tych samych założeniach jest hermetyczny i
         niezależny od wypowiadającego go. Tak samo jest z opisem świata. To
         opis matematyczno-logiczny. Inne elementy (jakie?) w nim nie
         uczestniczą.

         > <<<
         > Pomyśl logicznie, co jest "przed założeniami" ?Inne założenia?
         > Przecież to bzdura.
         > >>>
         > Napisałem o tym w poprzednim poście.

         Założenia sa pierwsze. I koniec. Nic nie napisałeś. Albo były to
         bzdury.

         > <<<
         > Pomyśl logicznie, co jest "przed założeniami" ?Inne założenia?
         > Przecież to bzdura . Nie sądzisz? I tak umiera mit o bogu.
         > >>>
         > Wg tego co tutaj napisałeś, mit o Bogu ma się bardzo dobrze. Wg
         > katolików nie ma nic przed Bogiem. Skoro wg ciebie nie ma nic
         > przed założeniami, to wersja katolików jest równo uprawniona z
         > Twoja wersją. Bo i Ty i oni dopuszczacie taki wariant, że może
         > być coś przed czym nie ma nic.

         Nieprawda. Bóg katolicki nie ma poprawnej, nienadmiarowej definicji
         i nie da się go umieścić w matematyczno logicznie opisywanym
         świecie. Nie istnieje. Twierdzenia, że np bóg to to samo co świat są
         sprzeczne z zasadą brzytwy Ockhama.

         > <<<
         > Ale co to jest "przyczyna"?
         > >>>
         > Znaczenie, definicję słowa „przyczyna „ znajdziesz np. w słowniku
         > języka polskiego.

         Przyczyna w Twoim kontekscie. W słowniku są nieprecyzyjne,
         wieloznaczne opisy.

         > Bo, jak wielokrotnie to pisałem, nie twierdze , że Bóg istnieje.
         > Twierdzę tylko, że nie ma dowodu na nieistnienie Boga ( Ty jesteś
         > przekonany , że go masz) , jak tez nie ma dowodu na istnienie
         > Boga.

         Brak dowodu na istnienie w systemie drugiego rodzaju jest
         nieistnieniem w tym systemie. smile Mój dowód jest zgodny z definicją.

         > <<<
         > > Skąd to wiesz? I wiem co napiszesz. Że wiesz to, bo nie
         > > obserwujesz nic innego poza regułami. Ale wtedy masz prawo
         > > napisać jedynie: ”nie obserwuję nic więcej”, a nie
         > > „ nie ma nic wiecej”, bo tego nie wiesz.
         >
         > Chyba mówimy o MODELU ŚWIATA.
         > >>>
         > Ty mówisz o modelu. Kwestia istnienia czy nieistnienia Boga nie
         > dotyczy modelu. Pisałem to wielokrotnie.

         Ależ dotyczy. Na zewnątrz nas jest nieprzetworzona informacja o
         naturze matematyczno-logicznej. Tam nie ma nic oprócz założeń tego
         typu i wynikających zeń reguł. Na podstawie tej informacji obaj
         tworzymy swoje opisy świata. Ty umieszczasz w nim tezę o bogu (bo
         twierdzisz, że eter, flogiston, kanały na Marsie, krasnoludki i bóg
         istnieją), a ja mówię, że nie istnieje w opisie świata nic, czego
         nie daje się zweryfikować pozytywnie.

         Mylisz świat i jego opis. Jakoś dziwnie je utożsamiasz przenosząc
         właściwości z jednego obiektu na drugi. Czy wiesz, co je łączy ze
         sobą? Tylko matematyka i logika. Natomiast świat naszego umysłu jest
         pełen wtórych, kontekstowych, nieprecyzyjnych definicji, które do
         zdefiniowania prawdziwości działania świata się nie nadają. One NIE
         OPISUJĄ ŚWIATA rzeczywistego prawdziwie, ale w prymitywny sposób,
         AUTOMATYCZNIE, domyślnie, w sposób wytresowany ewolucyjnie modelują
         pewne fragmenty rzeczywistości, Są protezami, namiastką, jak
         przysłowia. Są jak pomiary objętości aproksymowane skalą liniową, bo
         tak to odruchowo robi nasz mózg, ale wynikają z tego tylko błędy
         oszacowania. Opis świata fizycznego, ten prawdziwy, a do takiego też
         i bóg pretenduje, musi być ścisły, naukowy. Inny opis świata nie
         jest opisem świata, bo łamie zasadę metody naukowej. Nie istnieje w
         tym opisie świata NIC, co nie jest zweryfikowane naukowo. A więc bóg
         OBIEKTYWNIE nie istnieje. Jak krasnoludek.

         > <<<
         > Granica poznawalności to kres mówienia o świecie.
         > >>>
         > Dlatego nie możesz nic powiedzieć o czymś, co leży poza nią. W
         > granicach poznawalności leży OPIS świata. ŚWIAT może zawierać się
         > w tych granicach lub wychodzić poza nie.
         > Czy rzeczywiście tak jest i jak bardzo wychodzi tego nie wiadomo,
         > bo to co wiadomo leży w granicach poznawalności.
         > Dlatego o tym co hipotetycznie istnieje lub
         > nie istnieje poza granicami poznawalności nie można nic
         > powiedzieć.

         Przecież jeśli coś jest POZA światem to nie należy do jego opisu. O
         czym więc chcesz tu dywagować?

         > Nie można powiedzieć , że istnieje i nie można powiedzieć że nie
         > istnienie. Bo nie wiadomo. Ty twierdzisz , że nie istnieje, mimo,
         > że nie wiadomo.

         Powtarzam: istnienie jest istnieniem w opisie świata. Opis świata
         opisuje jego reguły działania od jego aksjomatów i ani kroku
         wcześniej. Przed aksjomatami NIE MA NIC!!! Ani Kazika, ani Wacka,
         ani Pana naszego.

         > <<<
         > Nasz opis świata nie jest tym samym, co świat. Mylisz te pojęcia.
         > >>>
         > Nie mylę pojęć. Jeszcze raz napiszę. Kwestia istnienia lub
         > nieistnienia Boga nie dotyczy opisu świata , ale świata.

         Mylisz te pojęcia. Jeśli mówisz coś o świecie to go opisujesz. I w
         tym momencie staje się to opisem. A świat jest strumieniem
         informacji o charakterze wartościowo-logicznym. Niczym więcej. Tylko
         tym. Reszta jest I
         • kiwaczek11 Re: Informacja wartościowo-logiczna to świat 31.08.09, 20:58
          <<<
          I właśnie o to mi chodzi. O niepoprawnośc tej definicji. Jest błędna.
          >>>
          Napisałem Ci , kiedy byłaby błędna. Nie rozumiesz znaczenia
          słowa „definicja”. Kolejny raz odsyłam do słowników, jakich tam
          chcesz.

          <<<
          Owszem. Dowodzi nieistnienia boga w opisie świata.
          >>>
          Po pierwsze dowodzi „dowód” a nie definicja.
          Po drugie nie dowodzi ani istnienia , ani nieistnienia Boga wg
          kociaka, zwłaszcza w opisie świata. Dlaczego? Dlatego ,że opis
          świata ( jak dotychczas) nie daje odpowiedzi na pytanie co było
          przyczyn powstania. Wiec tego nie wiadomo. A jeśli nie wiadomo, to
          nie można na tej wyciągać żadnych wniosków o istnieniu czy
          nieistnieniu Boga.

          <<<
          I żebyś się zes..ł z wysiłku , to nie masz szans
          zweryfikować boga w świecie rzeczywistym,
          >>>
          Dokładnie tak. Dlatego nie można nic powiedzieć o istnieniu czy
          nieistnieniu.

          <<<
          I wróćmy jeszcze raz do tej nieszczęsnej gramatyki. Dlaczego piszesz
          słowo bóg dużą literą? Czy chodzi Ci o konkretnego boga z mitologii
          katolickiej?
          >>>
          Zadajesz to nic niewnoszące do dyskusji pytanie chyba już z piąty
          raz. Przypuszczam, że przygotowałeś zmasowany atak wykorzystując
          Twoją obserwację.
          Odpowiadam krótko: tak mi pasuje. Możesz się teraz wyżyć.

          <<<
          OK. To sobie załóż, że jest skutkiem innych, wcześniejszych reguł.
          Ale skąd one powstały? Czy o to też pytasz? Musisz pytać. Gdy
          zacząłeś, to nie wolno Ci przestać. Ja zakładam, że prowadzę łańcych
          przyczynowo skutkowy do najwcześniejszego historycznie momentu, gdy
          już nie ma wcześniejszej przyzczyny. Tę pierwszą przyczynę określam
          właśnie założeniami podstawowymi.
          >>>
          Tak po cichu, bezszelestnie chcesz po prostu zrobić w konia...siebie
          . No bo co było przed “najwcześniejszym historycznym momentem”? Nie
          wolno Ci nie zapytać, skoro prowadzisz “ łańcuch przyczynowo
          skutkowy do ...”! Ale natura krętacza podpowiada coś innego: może po
          cichu uda się oszwabić...samego siebie. Litość się wzbiera...

          <<<
          > Granica poznawalności to kres mówienia o świecie.
          > >>>
          > Dlatego nie możesz nic powiedzieć o czymś, co leży poza nią. W
          > granicach poznawalności leży OPIS świata. ŚWIAT może zawierać się
          > w tych granicach lub wychodzić poza nie.
          > Czy rzeczywiście tak jest i jak bardzo wychodzi tego nie wiadomo,
          > bo to co wiadomo leży w granicach poznawalności.
          > Dlatego o tym co hipotetycznie istnieje lub
          > nie istnieje poza granicami poznawalności nie można nic
          > powiedzieć.

          Przecież jeśli coś jest POZA światem to nie należy do jego opisu. O
          czym więc chcesz tu dywagować?
          >>>

          Właśnie rozgraniczyłem świat od opisu świata, podczas, gdy Ty zaraz
          wymieszałeś je ze sobą. Bo nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Nie
          pisałem o „czymś poza światem” tylko o świecie poza opisem świata.
          • grgkh Matrix - teoria wszystkiego 06.09.09, 16:54
           kiwaczek11 napisał:

           > <<<
           > Owszem. Dowodzi nieistnienia boga w opisie świata.
           > >>>
           > Po pierwsze dowodzi „dowód” a nie definicja.

           Oczywiście, że dowód. Na podstawie niesprzecznych (!!!) założeń i definicji
           przeprowadza się dowód.

           > Po drugie nie dowodzi ani istnienia , ani nieistnienia Boga wg
           > kociaka, zwłaszcza w opisie świata.
           > Dlaczego? Dlatego ,że opis
           > świata ( jak dotychczas) nie daje odpowiedzi na pytanie co było
           > przyczyn powstania.

           W opisie świata jest na odwrót niż w systemach pierwszego rodzaju, o znanych
           założeniach. W opisie świata nieistniejące jest to, co jest odrzucone ze względu
           na niezbędność jego opisu (nazywamy to regułą brzytwy Ockhama). Wszystko, co
           jest w naszych myślach, a co z założenia dotyczy świata, jest wyłącznie jego
           opisem, jego modelem. Gdy mówisz, że "nie wiadomo co jest przyczyną wcześniejszą
           od domniemanych założeń elementarnych", to przekraczasz zasadę mówienia o
           świecie, bo o nim wolno nam mówić tylko do tych podstawowych założeń. Reszta,
           coś wcześniejszego nie istnieje, bo mogłoby być czymkolwiek, a i tak nie miałoby
           wpływu na taki a nie inny kształt założeń naszego świata. Wkraczasz w sferę
           fantazji na pewno nie powiązanej przyczynowo-skutkową zależnością z naszym światem.

           To, co nie ma żadnego takiego związku, to ze względów definicyjno-logicznych nie
           należy do opisu świata, nie jest jego częścią. Opis świata zaczyna się od jego
           logicznych (sposób zmienności) i matematycznych (dane początkowe i ich skutki)
           założeń i to jest kres ostateczny dywagacji o świecie.

           Poza tym bóg NIE MA DEFINICJI.

           > <<<
           > I żebyś się zes..ł z wysiłku , to nie masz szans
           > zweryfikować boga w świecie rzeczywistym,
           > >>>
           > Dokładnie tak. Dlatego nie można nic powiedzieć o istnieniu czy
           > nieistnieniu.

           Nie można, bo bóg nie ma definicji. Natomiast nieistnienie automatycznie pojawia
           się wskutek odrzucania w opisie świata wszystkiego, co go przyczynowo-skutkowo,
           w sposób niezbędny nie dotyczy. Boga nie ma, bo nie wiadomo co to jest i jaki
           miałby czy ma wpływ na świat. Także i dlatego, że nikt nie definiuje zasad,
           według których bóg wpływałby na świat. Bóg jest zerem, niczym - a więc nie istnieje.

           > <<<
           > I wróćmy jeszcze raz do tej nieszczęsnej gramatyki.
           > Dlaczego piszesz słowo bóg dużą literą?
           > Czy chodzi Ci o konkretnego boga z mitologii katolickiej?
           > >>>
           > Zadajesz to nic niewnoszące do dyskusji pytanie chyba już z piąty
           > raz.

           Jest ono istotne. Ja piszę o bogu ogólnie, a nie o konkretnym, którego mi jako
           dziecko zaszczepiono w głowie, by pozbyć się posądzenia o takie odniesienia. Ty
           twierdzisz, że masz ateistyczne skojarzenia, a jednak z uporem trwasz przy
           absurdalnym wprowadzaniu zamieszania terminologicznego.

           > Odpowiadam krótko: tak mi pasuje. Możesz się teraz wyżyć.

           Nie będę się wyżywał, bo nie o to mi chodzi. Chcę ustalić prawdę. Chaos temu nie
           sprzyja, a Twoje udawanie szacunku wobec konkretnego boga rodzi podejrzenie co
           do motywacji, którą miałaby być wcześniejsza, skuteczna indoktrynacja i
           dzisiejszy brak Twojego obiektywizmu w naszej rozmowie.

           > <<<
           > OK. To sobie załóż, że jest skutkiem innych, wcześniejszych reguł.
           > Ale skąd one powstały? Czy o to też pytasz? Musisz pytać. Gdy
           > zacząłeś, to nie wolno Ci przestać. Ja zakładam, że prowadzę
           > łańcuch przyczynowo skutkowy do najwcześniejszego historycznie
           > momentu, gdy już nie ma wcześniejszej przyczyny. Tę pierwszą
           > przyczynę określam właśnie założeniami podstawowymi.
           > >>>
           > Tak po cichu, bezszelestnie chcesz po prostu zrobić w
           > konia...siebie. No bo co było przed “najwcześniejszym
           > historycznym momentem”? Nie wolno Ci nie zapytać, skoro
           > prowadzisz “ łańcuch przyczynowo skutkowy do ...”! Ale natura
           > krętacza podpowiada coś innego: może po cichu uda się
           > oszwabić...samego siebie. Litość się wzbiera...

           Nie. Nie wolno zadawać pytań, które są bez sensu. Świat fizyczny jest czystą
           matematyką. W takim modelu ostateczną granicą jest pytanie o aksjomaty. I nie
           jest ważne, kto, kiedy i gdzie je formułuje - zawsze w wyniku ich deklaracji
           skutkiem będzie dokładnie TEN SAM świat. Nie drugi, trzeci lub jakiś kolejny,
           ale ten sam. Ten świat jest TAM, gdzie istnieją wszystkie deklaracje, definicje,
           i te odkryte i te, o których jeszcze nie wiemy, ale zawsze istnieje potencjalna
           możliwość definiowania ich na zasadzie symulacji. Takim "symulowanym" światem
           jest model świata rzeczywistego wewnątrz niego samego, w naszej świadomości. Ale
           jest to TYLKO symulacja, a nie ta rzeczywista możliwość, którą właśnie jesteśmy.

           > Przecież jeśli coś jest POZA światem to nie należy do jego opisu. O
           > czym więc chcesz tu dywagować?

           Dokładnie tak. Jeśli się dobrze zastanowisz, to zauważysz, że mówimy w tym
           momencie dokładnie to samo. Jest tylko opis świata. Nie ma w nim boga. A więc
           nie ma boga w ogóle, bo nie wiadomo: czym jest, gdzie miałby być, jaki miałby
           wpływ. Jest on sprzecznością samą w sobie. W ogóle nie należy o niego pytać, bo
           są to pytania absurdalne. O czym więc mówią ci, którzy twierdzą, że BYĆ MOŻE
           istnieje? O co im chodzi?

           W modelu świata, który obejmuje wszystko, co tego świata dotyczy nie ma boga.
           Bóg nie istnieje.

           > Właśnie rozgraniczyłem świat od opisu świata, podczas, gdy Ty zaraz
           > wymieszałeś je ze sobą. Bo nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Nie
           > pisałem o „czymś poza światem” tylko o świecie poza opisem świata.

           W jaki sposób - według Ciebie - mieszam te pojęcia?

           Ja twierdzę, że zewnętrze naszej świadomości jest źródłem informacji typu
           matematyczno-logicznego. Według tych samych cech działa świadomość - matematyka
           i logika. Po drodze jest niedostrzegalny przez nas, niemożliwy do wyczuwania
           swego działania w szczegółach w czasie myślenia, interpreter,
           arytmetyczno-logiczny. Interpreter jest częścią samego świata. Nie "posiada" on
           żadnych pojęć pierwotnych. Wszystkie definicje, które sobie formułujemy są
           wtórne, są związane - o czym już się przekonała neurobiologia - z odpowiednią
           strukturą (danych) w zasobach mózgu. Tak więc to Wszechświat żyje sobie naszym
           życiem i "czasem" niektóre z jego przypadkowych (wyselekcjonowanych w toku
           ewolucji strukturalnej jego zasobów) konfiguracji tworzą struktury, które są
           naszymi myślami (wcześniej ciałami itd). Na zewnątrz nas (i w nas) jest matrix.
           Matematyka i logika jego przetwarzania się. A to przetwarzanie zaczęło się od
           momentu pierwotnych założeń. Nie wcześniej.

           Jeśli świat nie jest chaosem, a nie możemy tak zakładać, bo sami jesteśmy choć
           odrobinę niechaotycznym zbiorem liczb, to muszą istnieć REGUŁY. Te reguły to
           fizyka, to WSZYSTKO. I nic więcej. I my, wciąż ewoluując jako Wszechświat, mamy
           szansę zbudować najlepszy, zgodny z rzeczywistymi założeniami, model działania
           tego świata. To jest nasz cel. Znalezienie prawdy. Jest to ważne, bo cała
           ewolucja służy doskonaleniu się struktur wewnątrz Wszechświata. Jest niezwykle
           agresywna. Nie zna pojęcia litości. A my jesteśmy jej biernymi wykonawcami. Ale
           możemy coś osiągnąć: zdobyć prawdę, wiedzę absolutną, która pozwoli nam trwać,
           panować nad regułami nie łamiąc ich. Już jesteśmy potężni, ale wciąż w tej walce
           zabijamy się, bo bezrozumnie pozwalamy być tylko nosicielami idei, nie dbając o
           ich prawdziwość, trwając wciąż jedną nogą w świecie bezmyślnej ewolucji
           biologicznej.

           Odchodząc, umierając możemy po sobie coś pozostawić. Tacy jak kociak, pozostawią
           zakłamanie i nienawiść. Takim jak ja, marzy się lepszy świat, bez zbędnej
           rywalizacji, świat, w którym będziemy konstruktorami i twórcami, i nie będziemy
           nikogo krzywdzili. I niechby to był świat lepszy dla naszych potomków niż jest
           teraz dla nas.

           Wszechś
      • grgkh Teoria Wszystkiego - podstawy 28.08.09, 23:14
       kiwaczek11 napisał:

       > <<<
       > Jeśli natomiast uważasz, że produkty naszej świadomości - materia,
       > przestrzeń, czas są pierwotne, są PRZED założeniami świata - to
       > wybacz, nie mamy o czym rozmawiać.
       > Jeśli tak uważasz, to jesteś ignorantem ...
       > >>>
       > Gwoli ścisłości. Materia, przestrzeń nie jest produktem naszej
       > świadomości . Produktem naszej świadomości i percepcji jest forma,
       > w jakiej je postrzegamy. Jeśli tak by było jak napisałeś,
       > oznaczałoby istnienie świata od momentu pojawienia się ludzkiej
       > świadomości. A wiadomo, że świat istniał przed ludzką
       > świadomością.
       > Świat więc musi mieć „budulec” niezależny od ludzkiej świadomości.
       > Cokolwiek nim jest , czy składniki elementarne, czy liczby, jak
       > gdzieś pisałeś, choć to właśnie liczby są produktem naszej
       > świadomości , czy cokolwiek innego, niewątpliwie istnieje.

       Definicje materii, przestrzeni, czasu itp. - wszystkie one - są produktem naszej
       świadomości. Spoza mózgu pochodzą impulsy o określonych wartościach, które są
       interpretowane przez strukturę, którą jest nasz mózg. INTERPRETOWANE! Nie
       "istniejące jako coś odrębnego", ale interpretowane w mózgu. To dzięki zmysłom,
       a potem przetworzeniu informacji w tym mózgu tworzy się obraz wszystkiego, co
       opisuje świat. Nasze "widzenie" świata jest tylko jego opisem. Interpretowanym
       opisem, a nie światem jako takim. Mylisz te pojęcia. Świat i jego względny opis,
       to coś całkiem różnego. Gdybyś nie "czuł" grawitacji, to w Twoim opisie świata
       by ona nie istniała lub była czymś całkowicie innym pojęciowo. Gdybyś odczytów
       długości fali świetlnej nie "ubierał" w kolory, to o kolorach w ogóle byś nie
       wiedział. I to nie znaczy, że kolory istnieją obiektywnie. Podobnie smaki i
       zapachy. Na poziomie elementarnym są to wyłącznie oddziaływania pomiędzy
       najmniejszymi składnikami tego czegoś, co jest światem z naszej perspektywy.
       Świat rzeczywisty to wyłącznie liczby i oddziaływania między nimi, a
       strukturalnie wyodrębniony fragment tego świata, Twój mózg, ma wyćwiczone przez
       miliardy lat ewolucji "halucynacje" na podstawie uporządkowanych oddziaływań
       elementów, z których się wszystko składa i reguł, które go bezwzględnie dotyczą.
       Jesteśmy częścią czegoś, co można określić jako matriks. To jest świat. Cała
       reszta w naszym mózgu jest złożonym pojęciowo skutkiem oddziaływań, jest modelem
       świata. A nie światem. Widzenie świata przez różowe okulary jest światem
       różowym, bo taka jest INTERPRETACJA. Wszystko co mamy w świadomości jest
       interpretacją, a nie obiektami złożonymi. Prawdziwy świat to wyłącznie wartości
       przekazywanych oddziaływań, ich suma.

       > I teraz tak:
       > 1.nie wiadomo, czy istnienie budulca możliwe jest tylko w wyniku
       > panujących ( obserwowanych) reguł, czy jest możliwe niezależnie od
       > tych reguł. Jako składniki elementarne mogą przecież istnieć obok
       > siebie w sposób chaotyczny ( bez reguł) jak i uporządkowany ( z
       > regułami). Jeśli jest możliwe tylko w wyniku działania reguł, to
       > materia , przestrzeń są niewątpliwie następstwami reguł. Ale jeśli
       > jest możliwe istnienie budulca bez reguł, to twierdzenie, że na
       > początku były reguły nie musi być prawdziwe.

       Wiadomo. Jeśli świat możemy zauważać jako przekaz informacji typu liczbowego, to
       nic oprócz tego nie jest potrzebne. To jest jak program komputerowy, jak
       algorytm, który można odpalić na dowolnym sprzęcie, ale w myśli, w wyobraźni
       można sobie przeprowadzać krok po kroku jego historię. Algorytm nie potrzebuje
       sprzętu, który nie zmienia w jego przebiegu nic. To w samym algorytmie przekaz
       informacji jest takiego rodzaju, że stworzony przez niego koncentrator (istota
       świadoma), wnioskuje "o materii", "o grawitacji", o czymkolwiek, co przestaje
       być dlań liczbą i staje się modelem świata. Wizja naszego świata jest pośrednia,
       dedukowana, oparta na pojęciach, które tworzy nasz mózg.

       A Twoje wyobrażenie, że może jednocześnie istnieć w jakimś układzie element
       reguł działania chaotyczny i uporządkowany jest alogiczny. Jakikolwiek wtręt
       chaotyczny podważałby którąkolwiek regułę i natychmiast spowodowałby degenerację
       systemu. Zresztą, jak sobie wyobrażasz zakłócanie działania reguł? Przecież
       reguły muszą się odnosić do pierwotnych założeń. Są nimi. Cokolwiek, co zakłóca
       reguły jest częścią nich, jest regułą, a nie budulcem. Niemożliwe jest
       współistnienie "budulca" i "reguł", bo wszelkie "działanie" (zmienność) musi być
       jednego typu. Budulec jest czymś innym. Czym? Czym on jest dla reguł? Sprzętem,
       na którym działa program świat? A więc to on generuje reguły. I wtedy działanie
       świata znów musi się zawężać do samych reguł. Jest TYLKO nimi.

       > 2. nie wiadomo czy budulec to same reguły, czy „tworzywo, na
       > którym działają reguły

       Wiadomo. Zmienność to reguły. My czytamy świadomością wyłącznie reguły, skutek
       ich działania. Tym - dla nas - jest świat. I niczym więcej nigdy nie będzie.
       Model świata to matematyczny opis działania. Obiekty przez nas "postrzegane" są
       złożeniem informacji w bloki, pakiety, zbiory. I takim samym blokiem
       informacyjnym jest całość Wszechświata. A my jesteśmy jego wyodrębnionym
       fragmentem. I to wiadomo na pewno.

       > 3. nie wiadomo, czy świat w całym okresie swojego istnienia
       > podlegał tym samym regułom

       Wiadomo. Musiał podlegać tym samym. Bo jeśli by miało być inaczej, to musiałaby
       istnieć reguła nadrzędna, która koordynowałaby tę zmianę reguł. Gdyby jej nie
       było, to - tak sobie to tłumacz - wszystko popadłoby w chaos, ale w
       rzeczywistości taki świat nie mógłby w ogóle wystartować. Jeśli istnieją jednak
       reguły nadrzędne, koordynujące, to one są tymi, o których mówię ja, a których Ty
       nie dostrzegasz. Natomiast te warianty, których zmienność chcesz widzieć są
       lokalnymi uproszczeniami widzianymi przez naszą świadomość - jak mechanika
       niutonowska i relatywistyczna (lokalna i ogólniejsza).

       > 4. nie wiadomo, czy świat zawsze podlegał regułom, czy miał okres
       > istnienia bez reguł

       Wiadomo. Świat jest wyłącznie zmiennością. Jest regułami tej zmienności. Samo
       powstawanie świata, rozciągnięte na więcej niż jeden krok jego algorytmu jest
       tymi samymi regułami. I to wiadomo też na pewno, bo tylko to widzimy.

       > Jeśli zdołasz w powyższych zdaniach pozbyć się części „nie wiadomo”
       > ,
       > stwierdzić i dowieść słuszności tego stwierdzenia, że jest tak, a
       > nie inaczej, wtedy możesz nazywać mnie ignorantem. W przeciwnym
       > wypadku właź pod stół i szczekaj po 10 razy do każdego punktu.

       W Twoich założeniach jest cała masa alogiczności. Jeśli ich nie dostrzegasz, to
       zaiste jesteś ignorantem.
       • kiwaczek11 Re: Teoria Wszystkiego - podstawy cz.1 29.08.09, 19:46
        <<<
        Mylisz te pojęcia. Świat i jego względny opis,
        to coś całkiem różnego.
        >>>
        Niemożliwe???!!! To Ty cały czas żonglujesz granicą między jednym a
        drugim , jeśli chodzi o istnienie Boga. Jak Ci się podoba.

        <<<
        Gdybyś nie "czuł" grawitacji, to w Twoim opisie świata
        by ona nie istniała lub była czymś całkowicie innym pojęciowo....
        >>>
        Nie potrzebujesz tyle rozwodzić się na rzeczami oczywistymi. Nie
        musisz mi tłumaczyć, że nasza, ludzka rzeczywistość to
        rzeczywistość sensoryczną a nie obiektywna.

        <<<
        Świat rzeczywisty to wyłącznie liczby i oddziaływania między nimi,
        >>>
        Zapomniałeś ,że liczby jako takie to też nasze halucynacje, nasza
        interpretacja. Bądź wreszcie konsekwentny.


        <<<
        Wiadomo. Jeśli świat możemy zauważać jako przekaz informacji typu
        liczbowego, to
        nic oprócz tego nie jest potrzebne. To jest jak program komputerowy,
        >>>

        <<<
        Algorytm nie potrzebuje sprzętu, który nie zmienia w jego przebiegu
        nic.
        >>>
        <<<
        Niemożliwe jest współistnienie "budulca" i "reguł", bo
        wszelkie "działanie" (zmienność) musi być jednego typu. Budulec jest
        czymś innym. Czym? Czym on jest dla reguł? Sprzętem,
        na którym działa program świat? A więc to on generuje reguły. I
        wtedy działanie
        świata znów musi się zawężać do samych reguł. Jest TYLKO nimi.
        >>>
        Algorytm bez sprzętu NIE MA PRZEBIEGU, nie ma działania!!! Jest
        tylko abstrakcyjną pusta instrukcją.. Aby mogło być działanie musi
        być element wykonawczy i/lub tworzywo, na którym realizuje się
        algorytm. Niezależnie czy to jest program komputerowy, czy
        instrukcja korzystania z wychodka ( czy wychodek generuje
        instrukcję? Czy korzystający to to samo co instrukcja? Przystopuj
        fantazję). A działanie jest , bo świat „działa”. Zatem nie mogą być
        tylko reguły. Musi być tworzywo, budulec.

        <<<
        A Twoje wyobrażenie, że może jednocześnie istnieć w jakimś układzie
        element
        reguł działania chaotyczny i uporządkowany jest alogiczny.
        >>>
        Albo ja nieprecyzyjnie się wyraziłem, albo Ty opatrznie zrozumiałeś
        moje zdanie. Jedno z dwóch albo oba na raz.
        W zdaniu: „Jako składniki elementarne mogą przecież istnieć obok
        siebie w sposób chaotyczny ( bez reguł) jak i uporządkowany ( z
        regułami)” miałem intencję napisać, że składniki mogą istnieć obok
        siebie w obrębie systemu chaotycznego ( jeden przypadek – składniki
        między którymi zachodzące relacje mają charakter czysto chaotyczny,
        bez panowania jakichkolwiek reguł) , a także ( drugi przypadek)
        składniki mogą istnieć obok siebie w obrębie systemu uporządkowanego
        (z regułami), jakim wydaje się być nasz świat.

        <<<
        Przecież reguły muszą się odnosić do pierwotnych założeń.
        >>>
        Jako elementy naszej rzeczywistości , reguły czy prawa odnoszą się
        raczej do definicji, a nie do założeń. Założenie jest jednym z
        elementów procesu dowodzenia. Ale jeśli nawet., to jednak trudno
        sobie wyobrazić „założenia pierwotne”, tak jak i cokolwiek
        absolutnie ( bo o absolutnie pierwotne przecież tu chodzi)
        pierwotnego. Dlaczego? Z definicji. Założenia pierwotne
        pojęciem „pierwotne” wprowadzają porządkowanie czasowe. Bo pierwotne
        to pierwsze w czasie. O ile np. wg hipotezy Big Bangu istnieje
        bezwzględna chwila zerowa – pojawienie się czasu, o tyle trwanie
        CZYNNOŚCI można odmierzać na osi czasu tylko od WZGLĘDNEJ chwili
        zerowej. Zawsze istnieje czas poprzedzający zakończenie się danej
        czynności. A ZAŁOŻENIA to nic innego jak wynik , zakończenie
        czynność polegającej na przyjęciu pewnych aksjomatów. Zatem istnieje
        czas i proces poprzedzający same założenia. A proces przyjmowania
        założeń tez musiałby być w jakiś sposób sformalizowany. Zatem same
        założenia nie mogą być czymś pierwotnym. A sformalizowanie procesu
        przyjmowania tez nie może być czymś pierwotnym z tego samego powodu.
        I tak można w nieskończoność.

        <<<
        Są nimi.
        >>>
        Założenie nie może być regułą. Np. założenie: „mój samochód dziś nie
        odpali”. Reguła : „jeśli mój samochód nie odpali, nie zdążę do
        roboty”. W jaki sposób stworzyć tożsamość między tym założeniem a
        regułą? To dwie odrębne elementy. Ba ,jeszcze jedno. Założenie wcale
        nie musi być pierwsze (poprzedzające) od reguły. Założenie to
        szczególny przypadek reguły. Brany pod uwagę po sformułowaniu reguły.
        Kolejny raz mam nieodparte wrażenie, że nie wiesz o czym piszesz.

        Wracając do punktu 1 tj. : .nie wiadomo, czy istnienie budulca
        możliwe jest tylko w wyniku
        panujących ( obserwowanych) reguł, czy jest możliwe niezależnie od
        tych reguł.
        Chociaż można co nieco wywnioskować o budulcu i algorytmie na
        przykładzie komputera czy wychodka, to trudno dać jednoznaczna
        odpowiedź , jeśli chodzi o wszechświat. Choćby dlatego, że nie znamy
        wszystkich reguł. Dlatego Twoje „Wiadomo” można wsadzić w buty.
        Wychodzi to czego nie dostrzegłeś w podesłanym Ci przeze mnie
        artykule.
        <<<
        > 2. nie wiadomo czy budulec to same reguły, czy „tworzywo, na
        > którym działają reguły

        Wiadomo.
        >>>
        <<<
        Zmienność to reguły.
        >>>
        Zmienność to WYNIK działania reguł. Same reguły nie są zmiennością.
        A do działania nie wystarczą reguły. Musi być element wykonawczy
        lub/i tworzywo (patrz punkt wyżej)

        <<<
        Obiekty przez nas "postrzegane" są
        złożeniem informacji w bloki, pakiety, zbiory.
        >>>

        Norbert Weiner nadał informacji rangę fizyczną wprowadzając jej nowe
        znaczenie , jako trzeciego składnika Wszechświata. Wszystko wskazuje
        na to, że oprócz materii istnieje niezależna od niej informacja ,
        jakby pakiet zasad, reguł. Nie ma jednak mowy o tym, że materia to
        informacja lub ze energia to informacja. Wręcz przeciwnie, Weiner
        stanowczo oddziela materie i energię od informacji.
        To po pierwsze. Po drugie jakakolwiek próba wyjaśnienia tego
        zagadnienia to tylko hipoteza ( przynajmniej na razie). Dlatego
        Twoje „Wiadomo” można wsadzić w buty.

        <<<
        > 3. nie wiadomo, czy świat w całym okresie swojego istnienia
        > podlegał tym samym regułom

        > 4. nie wiadomo, czy świat zawsze podlegał regułom, czy miał okres
        > istnienia bez reguł

        Wiadomo. Musiał podlegać tym samym. Bo jeśli by miało być inaczej,
        to musiałaby
        istnieć reguła nadrzędna, która koordynowałaby tę zmianę reguł.
        Gdyby jej nie
        było, to - tak sobie to tłumacz - wszystko popadłoby w chaos, ale w
        rzeczywistości taki świat nie mógłby w ogóle wystartować.
        >>>
        Istnieje coś takiego jak chaos deterministyczny. To sytuacja, kiedy
        proces ma wielką wrażliwość na niewielką zmianę warunków
        początkowych, skutkiem czego brak jest przewidywalności zachowań
        tego procesu. Liczne działające stabilnie systemy i układy mają
        parametry krytyczne, które lokują je w sytuacji tzw. równowagi
        niestabilnej, gdzie bardzo łatwo jest je wytrącić ze stabilnej
        pracy. Wytrącone z tego punktu równowagi tracą stabilność,
        przewidywalność, uporządkowanie w dzialaniu. Zachowują się
        chaotycznie. Prawdopodobieństwo powrotu do stanu równowagi ( również
        niestabilnej) jest bardzo małe, ale niezerowe ( np. na skutek zbiegu
        okoliczności).
        Obserwowany dziś Wszechświat bezsprzecznie działa wg reguł, działa w
        sposób uporządkowany i w dużej mierze przewidywalny. Skąd jednak
        pewność, że nie znajdujemy się w cudem odzyskanym punkcie równowagi
        ( stabilnej lub niestabilnej)? Skąd wiadomo, że Wszechświat nie
        działa tymczasowo w sposób uporządkowany. Skąd wiadomo, że nie
        nastąpi zachwianie stabilności układu, zapanowanie chaosu? Skąd
        wiadomo , że takie zachwianie nie nastąpiło wcześniej , raz lub
        wielokrotnie? Skąd wiadomo, że odzyskany punkt
        • kiwaczek11 cz.1 - kontynuacja urwanego 30.08.09, 12:14
         Istnieje coś takiego jak chaos deterministyczny. To sytuacja, kiedy
         proces ma wielką wrażliwość na niewielką zmianę warunków
         początkowych, skutkiem czego brak jest przewidywalności zachowań
         tego procesu. Liczne działające stabilnie systemy i układy mają
         parametry krytyczne, które lokują je w sytuacji tzw. równowagi
         niestabilnej, gdzie bardzo łatwo jest je wytrącić ze stabilnej
         pracy. Wytrącone z tego punktu równowagi tracą stabilność,
         przewidywalność, uporządkowanie w dzialaniu. Zachowują się
         chaotycznie. Prawdopodobieństwo powrotu do stanu równowagi ( również
         niestabilnej) jest bardzo małe, ale niezerowe ( np. na skutek zbiegu
         okoliczności).
         Obserwowany dziś Wszechświat bezsprzecznie działa wg reguł, działa w
         sposób uporządkowany i w dużej mierze przewidywalny. Skąd jednak
         pewność, że nie znajdujemy się w cudem odzyskanym punkcie równowagi
         ( stabilnej lub niestabilnej)? Skąd wiadomo, że Wszechświat nie
         działa tymczasowo w sposób uporządkowany. Skąd wiadomo, że nie
         nastąpi zachwianie stabilności układu, zapanowanie chaosu? Skąd
         wiadomo , że takie zachwianie nie nastąpiło wcześniej , raz lub
         wielokrotnie? Skąd wiadomo, że odzyskany punkt równowagi , to ten
         sam ( z tymi samymi regułami) co poprzedni?
         Otóż nie wiadomo.
        • grgkh Czym jest świat, a czym jego model 02.09.09, 03:41
         kiwaczek11 napisał:

         > <<<
         > Mylisz te pojęcia. Świat i jego względny opis,
         > to coś całkiem różnego.
         > >>>
         > Niemożliwe???!!!

         Jak mam rozumieć te znaki zapytania? Możliwe, czy niemożliwe? Wiesz,
         co piszesz?

         > To Ty cały czas żonglujesz granicą między jednym a
         > drugim , jeśli chodzi o istnienie Boga. Jak Ci się podoba.

         Nieprawda. Nie twierdzę, że bóg istnieje gdzieś indziej poza
         urojeniami w modelach niektórych osobników rodzaju ludzkiego. Na
         zewnątrz nas tylko informacja. Potem jest interpreter tworzący
         definicje, czyli nasz mózg, i opisujacy tymi definicjami w jakimś
         tam modelu świat.

         Świat to "bezdefinicyjna" informacja, taka na poziomie elementarnym,
         taka, jaką ją widzi nowoczesna fizyka. Tam boga nie ma na pewno, bo
         jest to informacja BEZ ŻADNYCH NARZUCANYCH NAM DEFINICJI. Jest to
         informacja o charakterze wartościowo-logicznym (bedę się starał
         pamiętać, by nie używać pojęcia liczby zamiast wartości, bo masz z
         liczbami jakieś jednoznaczne skojarzenia).

         Interpreter (mózg), na podstawie oddziaływań swego zewnętrza,
         całkowicie biernie, tworzy strukturalny obraz świata - model. I tam
         czasem mu się zdarza fałszywie, wbrew logice, umieszczać bogów.
         Ludzie lokują bogów wyłącznie w swoich modelach świata.

         Innej możliwości nie ma. Od bardzo dawna tak właśnie twierdzę
         (oczywiście nie od urodzenia). I nie widzę szansy, bym miał
         twierdzić inaczej.

         > <<<
         > Świat rzeczywisty to wyłącznie liczby i oddziaływania między nimi,
         > >>>
         > Zapomniałeś ,że liczby jako takie to też nasze halucynacje, nasza
         > interpretacja. Bądź wreszcie konsekwentny.

         Nic podobnego. Świat dla naszego mózgu jest liczbowy (wartościowy) i
         logiczny. Nie bierze się to z niczego, ale musi zależeć od
         posiadania takich właśnie cech przez sam świat, a nie tych cech
         stworzonych od zera przez nasz mózg i obcych światowi. Takie jest
         nasze myślenie pojęciowe: wartościowo-logiczne (arytmetyczno-
         logiczne). [odnoszę się tu do dokonań neurobiologii]
        • grgkh Teoria Wszystkiego - dalszy ciąg 02.09.09, 04:29
         kiwaczek11 napisał:

         > Algorytm bez sprzętu NIE MA PRZEBIEGU, nie ma działania!!! Jest
         > tylko abstrakcyjną pusta instrukcją.. Aby mogło być działanie musi
         > być element wykonawczy i/lub tworzywo, na którym realizuje się
         > algorytm. Niezależnie czy to jest program komputerowy, czy
         > instrukcja korzystania z wychodka ( czy wychodek generuje
         > instrukcję? Czy korzystający to to samo co instrukcja? Przystopuj
         > fantazję). A działanie jest , bo świat „działa”.
         > Zatem nie mogą być tylko reguły. Musi być tworzywo, budulec.

         Uczepiłeś się założenia, że sprzęt musi być, a potem sam sobie
         odpowiadasz, że jeśli wynik działania kroku algorytmu pojawi się na
         tym sprzęcie, to ten sprzęt jest niezbędny, bo przecież właśnie na
         nim się coś pojawiło.

         Nie jest to prawda. Już to kiedyś pisałem, ale powtórzę:

         Wyobraź sobie, że ten sam algorytm, niepotrzebujący żadnych
         zewnętrznych danych, istniejący w pełnej formie jako założenia, jest
         SYMULOWANY na dowolnym sprzęcie, równolegle wiele razy. W takiej
         sytuacji ZA KAŻDYM RAZEM na elementach tego sprzętu, dla
         analogiczego zaawansowania algorytmu, bedą się pojawiały TE SAME
         DANE. Niezależnie od tego, która to jest symulacja. Tak więc w ogóle
         ISTNIEJE teoretyczna, WSPÓLNA historia algorytmu będąca wynikiem
         samych tylko założeń, niezależna od sprzętu. Jeśli niezależna, to
         sprzęt staje się zbędny dla niej samej, dla tej historii.

         Następna przesłanaka, to ta, że my, a właściwie nasza świadomość,
         która się znalazła wewnątrz pewnego algorytmu, w poszukiwaniach
         reguł przyczynowo-skutkowych (to fizyka świata) doszła już do etapu,
         gdy każde z pojęć opisujących działanie świata jakie ten mózg
         potrafi wygenerować daje się sprowadzić do czystej matematyki. Dla
         fizyka współczesnego nauka ta (ta wiedza) jest tylko matematyką. Czy
         to potrafisz zanegować? Fizyka już nie potrzebuje czterch żywiołów,
         materii równoważnej energii itp. Fizyce czyli opisowi świata
         wystarcza sama matematyka, a matematyka teorii wszystkiego to nic
         innego jak algorytm. Jeden algorytm, bo - znów logicznie - nie
         mogłyby istnieć obok siebe różne, niezależne, ale działające w
         sposób skoordynowany, niezakłócający siebie, oddzielne algorytmy
         dające dla naszych zmysłów spójny obraz reguł działania świata.

         A więc musi istnieć jeden tylko algorytm, który jest fizyką. Jeden.
         Logika wyklucza ich mnogość. Jeden algorytm może być (musi być, gdyż
         jest najprostszym możliwym wytłumaczeniem)) tego typu, o którym
         mówię od początku. Jest to algorytm kroczący, ale bez sprzętu.

         Oczywiście można by przeprowadzać różnego rodzaju symulacje. Istota
         z innego wszechświata może sobie zasymulować działanie naszego, ale
         będzie to TYLKO symulacja. A czym się ona różni od rzeczywiście
         działającego algorytmu? Symulacja nie ma skutku, efektu prawdziwej
         jednoczesności, bo jest rozbita na bardziej elementarne kroki, na
         instrukcje, które wykluczają jednoczesność, o której mówię,
         jednoczesność oddziaływania A->B i B->A realizowaną jednocześnie dla
         całego Wszechświata. I nie chodzi tu nawet o rozmiar, choć i nad tym
         należy się pochylić z szacunkiem. Ten efekt, który znika podczas
         symulacji, to przeniesiona z całego Wszechświata na nas cecha świata
         objawiająca się w poczuciu świadomości.

         I jeszcze jeden argument przeciwko symulacji, którą jakoby
         moglibyśmy być. Jeśli sprzęt, na którym ta symulacja się odbywa jest
         tak sprawny, że mógłby obsłużyć działanie Wszechświata, to sam
         musiałby być o jeden schodek doskonalszy od niego. A wtedy powstaje
         ten sam problem, o którym, mówię w przypadku boga, dla którego
         musimy szukać jego stwórcy: na jakich zasadach działa sprzęt tak
         doskonały, jeśli sam nie wymaga dla siebie sprzętu? Czy on może
         działać "w próżni"? I odpowiedź jest analogiczna, i zgodna z brzytwą
         Ockhama: odrzucamy to, co zbędne, bo jeśli sprzęt z działającym
         światem jest tak doskonały i nie potrzebuje dla siebie sprzętu
         jeszcze doskonalszego, to musimy pozostać przy symulacji naszego
         świata bez sprzętu.

         Taka jest logika. Takie jest moje prywatne zdanie o tym wszystkim i
         tak to ja sam opisuję nie wzorując się na żadnych źródłach.

         A teraz wrócę do początku. Dlaczego nie mielibyśmy (my, nasz
         wszechświat) być taką TYLKO TEORETYCZNĄ wersją algorytmu?

         Czy łańcuch symulacji, które są symulowane wewnątrz jeszcze
         sprawniejszych symulacji ma sens? A wtedy - gdzie jest początek tego
         łańcucha i czym on jest, jeśli mówimy wyłącznie o algorytmie?

         Dobrze sobie to przemyśl zanim cokolwiek odpiszesz.
        • grgkh Re: Teoria Wszystkiego - podstawy cz.1 02.09.09, 05:03
         kiwaczek11 napisał:

         > W zdaniu: „Jako składniki elementarne mogą przecież istnieć obok
         > siebie w sposób chaotyczny ( bez reguł) jak i uporządkowany ( z
         > regułami)” miałem intencję napisać, że składniki mogą istnieć obok
         > siebie w obrębie systemu chaotycznego ( jeden przypadek –
         > składniki między którymi zachodzące relacje mają charakter czysto
         > chaotyczny, bez panowania jakichkolwiek reguł) , a także ( drugi
         > przypadek) składniki mogą istnieć obok siebie w obrębie systemu
         > uporządkowanego (z regułami), jakim wydaje się być nasz świat.

         Nadal nie jest to jasne, ale w każdej z wersji nie zgadzam się z
         twoim tłumaczeniem. Żeby uniknąć zbędnej pisaniny określ, o jakiej
         definicji chaosu mówisz: (1) czy o chaosie, jako naszej
         nieznajomości reguł (2) czy o chaosie, który w otaczającym nas,
         wydawałoby się, że jednolitym świecie, miałby dopuszczać obok
         elementów działających według reguł, elementy nie działające według
         żadnych, ale dające o sobie "znać" swoim istnieniem?
        • grgkh Pierwotne założenia 02.09.09, 05:14
         kiwaczek11 napisał:

         > > grgkh napisał:

         > > Przecież reguły muszą się odnosić do pierwotnych założeń.

         > Jako elementy naszej rzeczywistości , reguły czy prawa odnoszą się
         > raczej do definicji, a nie do założeń. Założenie jest jednym z
         > elementów procesu dowodzenia. Ale jeśli nawet., to jednak trudno
         > sobie wyobrazić „założenia pierwotne”, tak jak i cokolwiek
         > absolutnie [...]

         Nie masz racji. Jeśli świat podlega zmienności, to można się w jego
         historii umownie cofać, aż dojdziemy do pierwszego kroku algorytmu,
         który jest przez fizyków nazywany Teorią Wszystkiego. BB jest
         punktem na osi czasu tego algorytmu, a to, że nie potrafimy go
         dokładnie opisać, ani powiedzieć, "co było przed BB", to nie znaczy,
         że logicznie taki początek nie istniał. Pierwotne założenia to
         aksjomaty typu matematycznego. Dla systemów matematycznych układamy
         je sami. Dla świata, który usiłujemy opisać matematyką też MUSIAŁY
         (muszą nadal) takie (te same) istnieć.
       • kiwaczek11 Re: Teoria Wszystkiego - podstawy cz.2 29.08.09, 19:47
        <<<
        I to wiadomo też na pewno, bo tylko to widzimy
        >>>
        Przeciwnie! Nie wiadomo, bo TYLKO to widzimy!
        Twoje „wiadomo” można wsadzić w buty.

        <<<
        W Twoich założeniach jest cała masa alogiczności. Jeśli ich nie
        dostrzegasz, to
        zaiste jesteś ignorantem.
        >>>
        W Twoich założeniach jest cała masa alogicznych , niczym
        nieuprawnionych wniosków. Dlatego podesłałem ci tekst do
        przemyślenia. . Jeśli ich nie dostrzegasz, to jesteś ignorantem.
        • kociak40 Re: Teoria Wszystkiego - podstawy cz.2 31.08.09, 05:43
         To dla grgkh

         "Definicje materii, przestrzeni, czasu itp. - wszystkie one - są
         produktem naszej świadomości.............." - grgkh
         Nie przytaczam całego wywodu chciałbym zwrócić tylko uwagę na pewną
         sprawę i to zasadniczą. Odczucie grawitacji, smaku, zapachu itd.
         czyli tego co odbierają nasze tz. zmysły, wynika z odziaływania
         rzeczywistego, a nie tylko z informacyjnego. Już kiedyś dawałem
         przykład na te odczucie grawitacji. Jak znajdziesz się (to do grgkh)
         na jakiejś platformie zawieszonej na wysokości i na wadze
         spręzynowej sam staniesz lub położysz jakiś ciężar np 80 kG to po
         przecięciu sznura jak zacznie to wszystko spadać, waga spręzynowa
         wskaże 0, czyli w tym spadającym układzie nie ma cięzaru. Waga nie
         reaguje na wyobraźnie lecz na rzeczywiste działanie siły. Tak samo
         odczucie smaku, zapachu. Musi zadziałać siła aby takie odczucie
         powstało. Np zapach - musi zadziałać siła aby cząstki, molekuły czy
         jak to zwał, dotarły do receptorów, ktore przekażą to do mózgu
         (czyli znowu działanie siły sprawi przekaz). Każde powstanie
         odczucia, wizji itd. naszego odbiornika - mózgu, wymaga dzialania
         siły bo nie istnieją w przyrodzie oddziaływania natychmiastowe.
         Weśmy tz. wizje senne, w których możesz snić poza prawami fizyki,
         możesz latać w powietrzu, możesz skakać na odległość 100 m, możesz
         spotkać diabła, anioła, nawet możesz śnić, że sam jesteś bogiem. Aby
         takie wizje powstały w snie, muszą być zachowane wszystkie prawa
         fizyki i dziłanie siły. To, że nie jest realny sen, wynika w podobie
         gdy np. światlo padnie na uszkodzone lustro, prawa fizyki są
         zachowane, a wada lustra spowodowała obraz wadliwy.
         W naszej rzeczywistości, istniejącej w wymiarach czasu, przestrzeni,
         materii i energii nic nie może się wydarzyć bez działania siły, a ta
         jest objawem istnienia energii. Żadne, informacje, żadne alegorytmy,
         żadne .... itd. nie zaistnieją bez dzialania siły i istnienia
         energii, a to jest rzeczywistość, nie urojenie i tylko odczucie.

         Wyżej w tych postach, przystępnie opisałem Twoją niedorzeczność jaką
         znowu popełniłeć pisząc o tej naturze światła, na ktorą się
         powołałeś. Przeczytaj, może coś zrozumiesz albo unikaj fizyki.
         • grgkh Re: Teoria Wszystkiego - podstawy cz.2 02.09.09, 00:56
          Skomentuję to tylko tak: jesteś za tępy, żeby o tych sprawach
          dyskutować. Nie zabieraj więc głosu. wink Już lepiej wypisuj te swoje
          czytanki fizyczne, choć nie wiem po co to robisz na forum
          religijnym, zaśmiecając je czymś, czego nikt chyba nie czyta.
          • kociak40 Re: Teoria Wszystkiego - podstawy cz.2 02.09.09, 02:08

           A z kim chcesz dyskutować? jak ja Ci nie odpiszę to nie będzie
           dyskusji. Chcesz, jak wynika z postów, "cierpieć za miliony" i ludzi
           od religii odracać. Samo to już jest dennie głupie, bo pożytku z
           tego nie ma żadnego. Ty może masz pożytek, trochę pozbędziesz się
           stresu i wypróznienie jest lepsze na wieczór. Ot i wszystko.
           Piszę, bo twoja osoba mnie smieszy i muszę przyznać, że mam trochę
           rozrywki, i to darmowej. Nasz administrator zalożył te forum i
           wyniósł się z niego na fora damsko-męskię, tylko pozazdrościć. Ty
           biedaku miotasz się z tymi swoim "dowodami" i to niemożliwymi,
           bzdurami, których sam nie dostrzegasz na tym forum, liczysz
           na "burzliwą" dyskusję, a taką ja mogę tylko zapewnić, jakby kto
           inny taką z Tobą podjął i to nie krytyczną, to się wyłącze. Nie
           możesz tylko pisać głupot podpadających z fizyki. Filozofować
           możesz, tracisz tylko czas, ja chociaż trochę z fizyki popisze dla
           wprawy i z pisania na klawiaturze.
           • grgkh Spieprzaj, dziadu :) 02.09.09, 04:39
            Nie będiesz mnie straszył krzywdą ludzką, oszołomie. Jestem wolnym
            człowiekiem i występuję w imieniu prawdy. I, na sczęście, wolno mi
            tu pisać, a Ty mnie na stos nie wyślesz, jak to robiliście kiedyś.

            Musicie wyzdychać, bo jesteście niereformowalni, a świat stanie się
            lepszy, bo będzie to świat prawdy i odrzucenia manipulacji. I wara
            Tobie i innym od oczerniania mnie jako dyskutanta. Używaj argumentów
            prawdziwych, a nie erystyki (ataków personalnych). A teraz idź się
            wypróżnić, co mnie radziłeś. I żeby Ci na rzadko leciało, to będzie
            łątwo i szybko. wink

            Obnażasz się w takich wypowiedziach do końca jako zwykły,
            wytresowany przez religię niewolnik i bojówkarz. Tylko na to was
            stać.
            • kociak40 Re: Spieprzaj, dziadu :) 03.09.09, 01:45

             No i widzisz Zbyszku jaką pokazałeś prawdziwą twarz, twarzyczkę i
             poziom własciwy, taki prawdziwy, nie zafałszowany tymi terminami
             naukowymi, ktorymi chcesz brylować. Teraz podobasz mi się. To twoje
             stwierdzenie - "Musicie wyzdychać, bo jesteście niereformowalni, a
             świat stanie się lepszy..." jest kapitalne, szkoda, że tak krótkie
             są te kalumnie. Myslę, a tu oceniam Cię w tym zakresie wysoko, że
             peno stać cię na więcej, nie tylko na pięć linijek wierszy ale dużo
             więcej. Widać tu lekkoś twego umysłu i polot, nie to co w wiedzy.
             Ciekaw jestem, czy mógłbyś tych oszczerstw (kapitalnych) napisać np.
             na dziewięc linijek? Tak spodobały mi się one i ta lotność twoja
             umysłu w tym zakresie, że chętnie poczytam ich więcej.
      • grgkh Bóg to zło 28.08.09, 23:29
       kiwaczek11 napisał:

       > <<<
       > Czy światopogląd człowieka, który uzasadnia dla siebie istnienie
       > świata bez boga jest zły lub niepełny?
       > >>>
       > Nie jest (wg mnie). Ale nie mówimy tutaj o tym, który światopogląd
       > jest zły , a który dobry. Zwracam uwage tylko na jeden
       > szczegół: „uzasadnianie dla siebie”, to nie to samo co dowód.
       > Miliony wiernych mają swoje „uzasadnienie dla siebie” świata z
       > Bogiem. A dlaczego pytasz? Masz jakieś poczucie winy , czy co?
       > Zapisz się na katechezę , może zniknie.

       Na katechezę kiedyś chodziłem, jako dziecko, jako nie potrafiąca się obronić,
       nieświadoma, ale próbująca myśleć istota. Gdy dorosłem, zrozumiałem, że bóg jest
       całkowicie zbędny. Że służy tylko jednemu celowi - budowie systemów religijnych,
       które manipulując ludźmi pozwalają ich wykorzystywać.

       A więc PO CO nam bóg-kreator? Jeśli można bez tego bzdetu wszystko
       opisać, jeśli jest on zbędny, to do czego Tobie potrzebny jest bóg?

       Po co Ci bóg w opisie świata, jeśli nie potrafisz go ani porządnie zdefiniować,
       ani uzasadnić konieczności jego istnienia w tym opisie?

       Po co Ci ten chłam? Dlaczego tak zajadle go bronisz, jeśli sam uważasz, że "nie
       wiadomo" o nim nic? Posłuszny piesek? Niewolnik zmanipulowany? Bojówkarz? Czy
       zdajesz sobie sprawę, że występując publicznie z boskim memem stajesz po tej
       samej stronie walczącej barykady, po której stoją np. islamscy ortodoksi
       zabijający dla tego memu niewinne istoty ludzkie? Stajesz po stronie zła
       wcielonego i jak ogłupiony szaleniec szerzysz tę durną zarazę.

       Tylko świadomość tego jakie to zło dla naszej świadomości motywuje mnie do
       występowania przeciwko tej zarazie. A co motywuje Ciebie?

       Bóg to zło z definicji, bo podważa logikę i racjonalność myślenia.
       • kociak40 Re: Bóg to zło 29.08.09, 02:46

        Po co to wszystko piszesz? Nikt, a zwłasza ja, nie przytaczałem
        jakiegoś "dowodu na istnienie Boga", na samym wstępie mojego wejścia
        na to forum, stwierdziłem, że takiego dowodu nie ma i nie może być,
        tak samo jak dowodu na "nieistnienie Boga", wsprzęgając w to naukę i
        wiedzę rzeczywistą. Wszelkie roważanie mogą być tylko na
        płaszczyźnie filozoficznej, czyli nieskończone. Nawet tego nie
        rozumiesz? Nerwy ci puszczają, a niepotrzebnie. Głupoty nie da się
        ukryć, prędzej łysinę. Ja nie widziałem Ciebie, Ty mnie, to co
        piszesz, jak piszesz, jednak daje twoj obraz kultury, wiedzy, nawet
        charakteru oraz manii w jaką popadłeś.
        • grgkh Co to jest dowód? :) 31.08.09, 13:09
         kociak40 napisał:

         > Po co to wszystko piszesz? Nikt, a zwłasza ja, nie przytaczałem
         > jakiegoś "dowodu na istnienie Boga",

         Kociak, cierpisz na amnezję. Podałeś swoją definicję boga? Podałeś.
         Podawanie takiej definicji jest "aktem wiary". smile Mimo tego, że jest
         ona sprzeczna, twierdzisz, że jest prawdziwa i poprawna. A więc
         potwierdzasz prawdziwość, DOWODZISZ !!!, że bóg istnieje,
         choć fałszywie. Nieudolnie, prymitywnie, lecz mówisz: "oto jest
         prawda
         ". smile

         Ale masz szansę. Wystarczy, że przyznasz, że ta Twoja definicja jest
         błędna, a zniknie podstawa do przypisywania Ci "dowodu". Kapujesz,
         kotek?

         > na samym wstępie mojego wejścia na to forum, stwierdziłem,
         > że takiego dowodu nie ma i nie może być,

         Nie było mnie, jak wstępowałeś na to forum, ale mogłeś tak mówić. A
         jeśli tak, to jesteś sprzeczny sam ze sobą. Raz mówisz, ze dowodu
         nie ma, a zaraz potem twierdzisz, że nie da się zaprzeczyć, że boga
         nie ma. A to ustawia boga na pozycji istniejącego. No to bóg
         istnieje, czy nie? Oczekuję Twojej jednoznacznej deklaracji.
         Pamiętaj, tylko tak lub nie. Nie ma pośredniego kombinowania, bo bóg
         nie może jednocześnie istnieć i nie istnieć - oczywiście w Twoim
         kocim rozumku, a nie obiektywnie gdzieś tam lub u mnie. Kociak,
         gadaj, istnieje czy nie istnieje? No, zastanów się...

         I ogólniej do Ciebie, podaj definicję dowodu i kiedy możemy o nim
         mówić...
         • kociak40 Re: Co to jest dowód? :) 01.09.09, 03:31
          Tylko spokój może uratować. Trzeba po kolei. Otworzyłeś post, w
          który pochwaliłeś się, że jakiemuś "wujowi" podesłałeś swój "dowód
          na nieistnienie Boga" i tym samym wywołałeś dyskusję ze mną i
          kiwaczkiem11, którego też "kuje w oczy" twoja głupota. Nie byłoby
          dyskusji jakbym nie odpisał i on. Kiwaczek11, jak dostrzegam, jest
          dość dobry w rozważaniach filozoficznych, widać u niego pewną
          bystrość odpowiedzi na twoje bredzenie. Ja nie podejmuje się
          dyskutować na polu filozoficznym, bo mnie to i nie interesuje, i
          słaby jestem z tego kierunku. Nigdy filozofią się nie zajmowałem.
          Moja domena to tz. nauki ścisłe, zwłaszcza ogólnie pojęta fizyka, a
          w szególności mechanika, termodynamika, itd. Nie mogę dopuścić aby
          twoje glupoty z tego zakresu pozostały bez właściwej mojej reakcji,
          bo to, że sam jesteś głupi z nauk scisłych, to nie możesz oglupiać
          innych.
          Teraz przejdzmy do meritum. Dowodu żadnego nie przedstawiłeś jako
          takiego. Napisałeś, że to co nie ma definicji w ścisłym slowa
          znaczeniu nie może istnieć. Ja dalem Ci przykład, że tak nie jest.
          Przytoczyłem z fizyki przykłady - czas nie ma definicji, masa ciał
          (nikt nie wie dlaczego ciała mają taką właściwość) itd. Definicje są
          tylko dla pewnych przedziałów i to w odniesieniu do skutków jakie
          powodują, a nie samych w sobie. Tego było Ci mało i chciałeś jednak
          jakiejś definicji. To odpisując, na bieżąco przyszła mi na myśl ta
          sekwencja, ktorą podałem, i która przedłużyła dyskusję. Obecnie
          zwróciłem uwagę na to co napisałem i muszę przyznać, że jest w miarę
          bardzo dobra, więc ją powtorze:

          "Bóg, to przyczyna i skutek powstania czasu, przestrzeni, materii i
          energii" - definicja kociak40

          Podpisuję się pod swoim pomysłem, uważam, że jest bardzo dobry i
          nawet mogę się tym pochwalić.

          Ja przyczynę i skutek powstania tego mogę nazwać Bogiem. Jeśli tak,
          a to wiemy na pewno, taka przyczyna i skutek istniej bo wszystko to
          powstało, a tego nie było. Mnie to wystarcza.

          Coś w rodzaju - "burza, to skutek zjawisk atmosferycznych". Takie
          zjawiska muszą istnieć, bo była burza. Jakie to zjawiska, tego
          określać nie muszę. Są i tyle.

          Jak już się zorientowałem, Ty "informację" uważasz za przyczynę i
          skutek powstania tego i ja mogę się z tym zgodzić, jeśli
          ta "informacja" mogła być, i przewidywala co do działania, i była
          sprawcza, to dla mnie jest to tożsame tylko inaczej nazwane.

          Prościej, wiemy, że Bóg jest, tylko nie wiemy czy jest wzajema
          relacja człowiek-Bóg, i tu jest problem.
          • grgkh Re: Co to jest dowód? :) 02.09.09, 00:20
           kociak40 napisał:

           > Kiwaczek11, jak dostrzegam, jest
           > dość dobry w rozważaniach filozoficznych, widać u niego pewną
           > bystrość odpowiedzi

           Jeśli kiwaczek naprawdę jest "bystry", to prędzej lub później, ale
           go przekonam do swojej racji. I wtedy Ty okażesz się durniem. wink

           > Moja domena to tz. nauki ścisłe

           Ale tezę o bogu wygłaszasz jakby była z dziedziny nauk ścisłych. wink
           A więc, uważając się za autorytet w tej sprawie, zabierając w niej
           głos, potwierdzasz, że bóg jest częścią nauk ścisłych. Bo, jak
           twierdzisz, na filozofii się nie znasz. Wobec tego jesteś jednak z
           tych nauk cieniasem. wink

           > Teraz przejdzmy do meritum. Dowodu żadnego nie przedstawiłeś jako
           > takiego. Napisałeś, że to co nie ma definicji w ścisłym slowa
           > znaczeniu nie może istnieć. Ja dalem Ci przykład, że tak nie jest.
           > Przytoczyłem z fizyki przykłady - czas nie ma definicji, masa ciał
           > (nikt nie wie dlaczego ciała mają taką właściwość) itd.
           > Definicje są tylko dla pewnych przedziałów i to w odniesieniu do
           > skutków jakie powodują, a nie samych w sobie.

           Ośmieszasz się. Kociak, pokazujesz, że nie wiesz co mówisz i w
           jednej wypowiedzi co raz sobie sam zaprzeczasz.

           Mówisz, że nie ma definicji? Ale zaraz potem mówisz, że one są. Co z
           tego, że względne? Definicja jest definicja i już. Przecież to
           system drugiego rodzaju, a więc nigdy, niczego pewnego o świecie nie
           będziemy wiedzieli. Tak działa nauka - ustala tymczasową wiedzę o
           świecie. Wszystko, co o nim wiemy jest tylko tymczasowe i niepewne.
           Wszystko, w nieskończoność, wciąż będziemy musieli traktować jak do
           ciągłego upewniania się. W opisie świata nie wolno dodawać wobec
           tego niczego, co mogloby być zbędne. I dlatego właśnie bóg nie może
           w nim istnieć. Boga w opisie świata nie było, nie ma i nigdy być nie
           może, bo bóg nigdy nie miał i nigdy nie będzie miał poprawnej
           definicji. Definicja dowolnego pojęcia opisującego świat jest tylko
           częścią reguł jego działania.

           Bóg nie istnieje i właśnie to jest dowodem na jego nieistnienie,
           który będzie aktualny po wsze czasy. W opisie świata mogą się
           znajdować wyłącznie elementy do weryfikacji, bo dotyczą reguł
           działania świata. Muszą się do nich odnosić. Jeśli z założenia ktoś
           mówi, że tego nigdy nie da się zweryfikować, to nie jest to
           rzeczywisty opis świata, a więc nie istnieje w nim. W nim czyli w
           ogóle, bo tylko o opisie świata mówimy. O niczym innym. Tylko o
           opisie świata.

           > "Bóg, to przyczyna i skutek powstania czasu, przestrzeni,
           > materii i energii" - definicja kociak40

           A dlaczego czas, materia i energia nie mogłyby powstać same,
           bez "zewnętrznej" przyczyny?

           > Podpisuję się pod swoim pomysłem, uważam, że jest bardzo dobry i
           > nawet mogę się tym pochwalić.

           Chwal się, chwal, ale najpierw odpowiedz na moje, wyżej postawione
           pytanie. wink Zaraz zobaczysz, co z tego chwalenia wyjdzie.

           > Prościej, wiemy, że Bóg jest, tylko nie wiemy czy jest wzajema
           > relacja człowiek-Bóg, i tu jest problem.

           Nie "wiemy". Mnie w to nie mieszaj. Ja tego nie wiem. I tu mi
           wytłumacz, dlaczego ja "nie wiem", jeśli to takie oczywiste dla
           dowolnego człowieka? Wytłumacz mi także, dlaczego niektórzy ludzie
           wierzą w kosmitów, którzy zapoczątkowali istnienie inteligentnych
           istot na Ziemi a inni w płaską Ziemię, a Ciebie ta ich wiara nie
           dotyczy? Czy oni sie mylą, czy Ty?

           A ta relacja to raczej jest czy nie? Dlaczego nie możesz sobie
           założyć jednego z wariantów, jak z istnieniem boga, i wygłaszać
           święte dogmaty o tym na forum?
       • marca_1 Re: Bóg to zło 30.08.09, 12:38
        jeżeli chodzi o racjonalność w myśleniu, to człowiek zmanipulowany
        ją zatraca

        obawiam się,że jako niewinne dziecko zmanipulowano cię, nie tylko
        ciebie

        niestety, gdy dorosłeś nie potrafisz się z tego wyzwolić, nadal
        trwasz w przekonaniu, w kłamstwie , które kościół poprzez
        manipulacje wpaja ludziom, że bóg i religie to to samo

        bóg nie jest wyznawcą żadnej religii, nie tworzył je, religie to
        dzieło ludzi i dla ludzi, bo bogu one nie są potrzebne

        wystarczy pobieżna znajomość historii i natury ludzkiej, aby odkryć
        tą "prawdę" i wyzwolić się z kłamstwa wpojonego w dzieciństwie
        obawiam się,że nadal również boisz sie piekła, i widocznie dlatego
        tak bardzo zależy ci na dowodzie istnienia lub nieistnienia boga

        gdybyś był naprawdę przekonany ,że bóg nieistnieje, to dowodu byś
        niepotrzebował, bo gdy jesteśmy o czymś w pełni przekonani,to
        potwierdzenia tego niepotrzebujemy
        • grgkh Re: Bóg to zło 31.08.09, 12:52
         marca_1 napisała:

         > jeżeli chodzi o racjonalność w myśleniu, to człowiek zmanipulowany
         > ją zatraca

         Człowiek zmanipulowany to ten, który wbrew sprzecznościom broni
         swych absurdalnych tez. Ja nie bronię żadnych.

         > obawiam się,że jako niewinne dziecko zmanipulowano cię, nie tylko
         > ciebie

         Jako dziecko, niestety, byłem poddawany religijnej manipulacji ale
         uewolniłem się od ich skutków. Dogmatyzm to najwieksze zło naszego
         swiata. Teza o istnieniu bogów jest dogmatyzmem.

         > niestety, gdy dorosłeś nie potrafisz się z tego wyzwolić, nadal
         > trwasz w przekonaniu, w kłamstwie , które kościół poprzez
         > manipulacje wpaja ludziom, że bóg i religie to to samo

         Religia to system oparty na pojeciu boga. Bez załozenia o istnieniu
         boga religie zniknęłyby całkowicie. A ja nigdy nie twierdziłem, ze
         bóg i religia to to samo.

         > bóg nie jest wyznawcą żadnej religii, nie tworzył je, religie to
         > dzieło ludzi i dla ludzi, bo bogu one nie są potrzebne

         Boga nie ma, a więc on niczego nie potrzebuje.

         > wystarczy pobieżna znajomość historii i natury ludzkiej,
         > aby odkryć tą "prawdę" i wyzwolić się z kłamstwa wpojonego
         > w dzieciństwie obawiam się,że nadal również boisz sie piekła,
         > i widocznie dlatego tak bardzo zależy ci na dowodzie istnienia
         > lub nieistnienia boga

         Zależy mi na tym, by ludzie myśleli racjonalnie i nie poddawali się
         manipulacji. Bezmyślne tłumy to armia na usługach wykorzystujacych
         ich, cynicznych, żądnych władzy, innych ludzi. Kłamstwo, tolerancja
         dla fałszu akceptowanego równoznacznie z prawdą jest główną
         przyczyną zła na świecie.

         > gdybyś był naprawdę przekonany ,że bóg nieistnieje, to dowodu byś
         > niepotrzebował, bo gdy jesteśmy o czymś w pełni przekonani,to
         > potwierdzenia tego niepotrzebujemy

         Mnie nie jest potrzebny żaden dowód. Wystarczy, że myślę
         racjonalnie, a wszystko się samo układa w spójną całość. Mógłbym
         egoistycznie olać to, co się dookoła mnie dzieje, ale nikomu nie uda
         się uciec przed skutkami zła wynikajacego z akceptacji fałszu.

         Opis świata MUSI być weryfikowany poprzez odnoszenie go do
         źródła, z którego dostajemy informacje o świecie. Musi być
         weryfikowany, bo jeśli tego zaniechamy, to przestanie opisywać
         świat. I dlatego tworząc opis świata musimy odrzucać wszystko to, co
         go nie dotyczy.
         Bóg nie opisuje świata, a wiec nie istnieje. I
         to jest koniec dywagacji na ten temat. Ci, którzy tego nie
         rozumieją, nie mają prawa mówić, ze posiadają jakąkolwiek prawdę o
         świecie. Taka jest elementarna logika działania naszej świadomości.
         • kociak40 Re: Bóg to zło 01.09.09, 04:01
          ".[/b] Bóg nie opisuje świata, a wiec nie istnieje." - grgkh

          Bóg nie tylko opisuje świat poprzez prawa natury, które są Jego
          dziełem (przyjmując absolut - Bóg, to tak zakładamy) ale kształtuje
          go w ciągłych przemianach (ciągły ruch, wszystko się kręci), a więc
          istnieje.

          • kociak40 Re: Bóg to zło 01.09.09, 04:20

           To tak piszę dla rozrywki, mam taki twój cytat - "Nie ma pośredniego
           kombinowania, bo bóg nie może jednocześnie istnieć i nie istnieć"

           Chodzi mi o problem, czy coś może istnieć i nie istnieć?
           Nie zastanowiłeś się. Obserwujesz gwiazdę lub galaktykę, która jest
           oddalona np. o 6 miliardów lat świetlnych. Określasz jej wielkość,
           gęstość, skałd chemiczny itd. Masz odpowiednie przyrządy pomiarowe,
           ktore to analizują, podają wartości rzeczywiste itd. Ona np. 3
           miliardy lat temu, licząc w latach świetlnych, wpadła np. do czarnej
           dziury, może rozerwała się w zderzenie kosmicznym i już jej nie ma,
           nie istnieje, a dla nas dalej istnieje. Wynika z tego, że może coś
           istnieć i nie istnieć.
           • grgkh Różne "istnienia" 02.09.09, 00:53
            Istnienie dotyczy zakładanego przez nas kontekstu
            czasoprzestrzennego. Jeśli mówisz, że coś istnieje w danym miejscu
            lub czasie, jak ta Twoja galaktyka, to w jednym kontekscie ona
            istnieje, a w innym dokładnie takiej jej nie ma. Czy istnienie musi
            być wieczne, jak twój idealny bóg? Czy istnienie w świecie to
            stagnacja, niezmienność? Chyba coś mylisz.

            Wszechświat, zanim rozpoczęła się jego zmienność, zanim powstały
            jego założenia, też nie istniał. Istnienie zawsze jest kontekstowe i
            musi odnosić się do jakichś założeń, reguł, czasu itp, a nie zawsze
            i wszędzie, jak wy to bredzicie o bogu.

            To samo jest w matematyce. Gdy założymy sobie pewien kontekst z
            aksjomatami i logiką (ustalamy ich istnienie), to skutkuje to
            wszystkimi pochodnymi przetworzeniami, jakie na tych założeniach
            może budować logika (reguły). I wtedy, w konsekwencji (kontekstowo)
            istnieją (są prawdziwe) pewne, pochodzące w konsekwencji od nich
            twierdzenia. Wtedy one istnieją. Ale to znów inne istnienie, bo
            dotyczy systemów pierwszego rodzaju.

            W świecie, który nas otacza nie poznamy nigdy jego założeń na pewno,
            bo jesteśmy jego częścią, bo sami jesteśmy skutkiem założeń
            Wszechświata. A więc istnienie czegokolwiek potwierdzamy
            kontekstowo - w czasie, w miejscu itp. A jeśli chodzi o reguły
            działania świata (jego logikę), to w sytuacji narzuconej nam
            niepewności musimy także odnosić się do kontekstu, a więc miejsca,
            czasu, otoczenia i w ogóle warunków, dla których ta reguła wydaje
            nam się prawdziwa. Jej prawdziwość jest istnieniem w zbiorze reguł
            opisujących świat. Chociaż jest to istnienie tymczasowe,
            zweryfikowane na tyle, na ile to się nam dotąd udało. Ale jednak
            istnienie.

            Bóg, w ten sposób kwalifikowany, nie istnieje, bo jest
            nieweryfikowalny, bo niczego nie opisuje, niczego i w żadnym
            kontekscie. I sam nie jest składnikiem założeń początkowych i
            pochodnych reguł, które widzimy jako fizykę. My widzimy wyłącznie
            fizykę (rejestrowaną jako reguły matematyczne). Boga się tu nie da
            umieścić. Świat jest wyłącznie fizyczny w sensie reguł, które
            wyszukujemy w rejestrowanej przez nas jego zmienności. Boga nie ma w
            opisie świata, a więc nie ma go w ogóle. Nie istnieje.
          • grgkh Coś tu kręcisz, kociak :) 01.09.09, 23:44
           kociak40 napisał:

           > "Bóg nie opisuje świata, a wiec nie istnieje." - grgkh
           >
           > Bóg nie tylko opisuje świat poprzez prawa natury, które są Jego
           > dziełem (przyjmując absolut - Bóg, to tak zakładamy) ale
           > kształtuje go w ciągłych przemianach (ciągły ruch, wszystko się
           > kręci), a więc istnieje.

           Już Ci udowodniłem, że Twoja definicja boga jest sprzeczna. A Ty
           bredzisz i bredzisz... wink

           Siedzi sobie brodaty staruszek (albo równie dobrze - niczego
           nieświadomy osesek) i kręci korbką. I z tego kręcenia wykręcił
           kociakowi numer. Jaki to numer, kociak? Postawisz go w lotto?
           Postaw, wygrasz kumulację. wink

           Aha, raczej to jest staruszek, który zestarzał się wcześniej pod
           wpływem wysiłku w tworzeniu 666. światów. Bo nasz ma taki numer
           (kociak założył, więc tak jest), gdyż bóg umieścił w nim
           schizofreniczną część swojej osobowosci, Szatana, który wobec
           będącego absolutnym dobrem boga spieprzył mu dzieło i uczynił je
           kaźnią dla milionów ludzi w obozach koncentracyjnych i łagrach. To
           tak dla zabawy. Bo bóg po to kręci korbką, żeby ludziom przysrać bez
           powodu, bo tak sobie zaplanował. Przywala im z wielkiej miłości do
           swego świadomego tworu.

           Bóg jest zbędny w opisie działania świata, a więc nie istnieje w
           nim
           . Wszystko, co się mieści w naszej świadomości jest tylko
           opisem świata, jego reguł. I tam mają prawo być tylko reguły, a nie
           krasnale oraz pan i władca wszystkiego z korbką do kręcenia.

           PS. To pewnie jednak Ty, kociak jesteś bogiem, bo kręcisz. Zgadłem,
           trollu? wink
           • kociak40 Re: Coś tu kręcisz, kociak :) 02.09.09, 03:05
            Posuwasz się do złosliwości jak brak Ci konceptu. Przypisujesz mi
            to, czego nigdy nie twierdziłem. Może napiszę to jeszcze raz.

            Aby był dowód na istnienie lub nie istnienie Boga i to taki, że
            wszystkich może to przekonać, musiałby być z zakresu nauk ścisłych,
            bo tylko te mogą dać jednoznaczną odpowiedz i to wiążącą. Nuki
            ścisłe nie mogą dać takiego dowodu w żadnym kierunku.
            Wszelkie dowody z tego zakresu mogą być tylko prowadzone w zakresie
            filozoficznym. Pisałem to już dziesiątki razy i albo kłopoty masz z
            pamięcią, albo piszesz to ze złosliwości, że ja naukami ścisłymi
            chce coś w tym zakresie dowodzić.
            Natomiast twoje wywody dla "oszaru" istnienia czasu, przestrzeni,
            materii i energii są dlatego bzdurne, bo w tym "obszarze" nic nie
            może się wydarzyć bez działania siły. Powołujesz się na - zmysły,
            liczby, informacje, macierze, struny itd. jako na czyniki same w
            sobie sprawcze. To jest tylko Twoja fantazja. Chyba możesz się
            chwilę zastanowić i jeśli się mylę, podać cokolwiek, jakie chcesz
            zdarzenie, które może zaistnieć bez działania siły. W nauce, na
            obecnym etapie, obowiązuje prawidło Alberta Einsteina (podstawa
            całej fizyki), że nie ma w przyrodzie odziaływań natychmiastowych.
            Tak już lapidarnie, bardziej zrozumiale aby to dotarło do Ciebie w
            końcu, musi być "czynnik" oddziaływania i to z ograniczeniem, że
            maksymalna prędkość oddziaływania jest prędkością odziaływania
            elektromagnetycznego czyli prędkością światła. Energia jest tym
            czynnikiem (skalar) i działa poprzez siłę (wektor). Bez tego nic nie
            zaistnieje, ani zmysł nie zadziała, ani myśl, odczucie, informacja,
            ani .... itd. Musisz to uwzględnić.

            Przytoczę teraz Twój cytat, ktory bardzo mi się spodobał -"Bóg nie
            istnieje i właśnie to jest dowodem na jego nieistnienie,
            który będzie aktualny po wsze czasy." - grgkh

            Bardzo dobre, prawie jak stwierdzenie pacjęta w Tworkach -"ja zawsze
            myśle tylko logicznie".

            Zadajesz mi pytanie: - "A dlaczego czas, materia i energia nie mogły
            powstać same bez "zewnętrznej" przyczyny?

            Jeśli mogły, to można nazwać to Bogiem i wtedy przyjmujemy, że to
            wszystko to istota Boga.
            • grgkh Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 02.09.09, 04:53
             kociak40 napisał:

             > Posuwasz się do złosliwości jak brak Ci konceptu. Przypisujesz mi
             > to, czego nigdy nie twierdziłem. Może napiszę to jeszcze raz.
             >
             > Aby był dowód na istnienie lub nie istnienie Boga i to taki, że
             > wszystkich może to przekonać, musiałby być z zakresu nauk
             > ścisłych, bo tylko te mogą dać jednoznaczną odpowiedz i to
             > wiążącą.

             Logika to podstawa naszego myslenia w każdej z anuk. Ale Ty jej nie
             znasz, nieuku.

             > Przytoczę teraz Twój cytat, ktory bardzo mi się spodobał -"Bóg nie
             > istnieje i właśnie to jest dowodem na jego nieistnienie,
             > który będzie aktualny po wsze czasy." - grgkh
             >
             > Bardzo dobre, prawie jak stwierdzenie pacjęta w Tworkach -"ja
             > zawsze myśle tylko logicznie".

             To jest zdanie wyjęte z kontekstu i bez niego brzmi nie tak, jak
             powinno. Druga część tego zdania odnosi się do dowodu
             przedstawionego we wcześniejszej partii tekstu. A Ty jesteś tak
             prymitywny, że nie potrafisz czytać tekstu ze zrozumieniem. Jesteś
             tak praymitywny, że nie stać Cię na stosowanie weryfikacji
             poprawnosci ortograficznej w jakimś edytorze tekstu, "pacjęcie" z
             Tworek.

             > Zadajesz mi pytanie: - "A dlaczego czas, materia i energia nie
             > mogły powstać same bez "zewnętrznej" przyczyny?
             >
             > Jeśli mogły, to można nazwać to Bogiem i wtedy przyjmujemy, że to
             > wszystko to istota Boga.

             No to następne pytanie: A dlaczego bóg powstał bez zewnętrznej
             przyczyny?

             A tak na marginesie, to zostałeś z fizyką z uczelni i jej programem
             sprzed wielu lat i z uwzględnieniem katechezy. Dziś żaden poważny
             fizyk nie twierdzi, że materia i energia są pierwotne. Dziś do opisu
             materii i energii wystarcza sama matematyka - np. teoria strun. Ale
             to temat za trudny dla Ciebie więc nie zamierzam go dalej ciągnąć.
               • kociak40 Re: Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 03.09.09, 01:23
                Sam widzisz, tylko ja chcę jeszcze dyskutować z Tobą. Kiwaczek11,
                jako bystry człowiek, zorientował się, że jesteś psychiczny i nie ma
                co dalsza dyskusja. Mnie to nie przeszkadza, psychol nie psychol
                mogę sobie popisać i tak pracuje na kompie późno, prawie nocą. Na
                moje błędy ortograficzne nie zwracaj uwagi. Wiem, że są i to
                okropne. Jak piszę odręcznie to ich nie robie. Na klawiaturze jakoś
                nie mogę się nauczyć i piszę "jednym palcem", drugiego używał
                wyłacznie do Enter (lubię go, jest największy i łatwo w niego
                trafić). Pytasz się w miarę grzecznie więc grzecznie (też w miarę)
                odpowiem.

                Oto pytanie - "A dlaczego - według Ciebie - bóg powstał bez
                zewnętrznej przyczyny?" - grgkh

                Co prawda to Ty masz jakieś dowody, a nie pytania, ale sprobuje na
                nie odpowiedzieć to co myślę.

                Tak bez większego zastanawiania się. Jeżeli nauka nie może wyjaśnić
                powstania czasu, przestrzeni, materii i energii, a wiemy już, że
                tego nie było, a powstało. Więcej, znana nam nauka wyklucza
                powstanie tego z niczego, a to istnieje, musimy wejść niejako w
                obszar pozanaukowy, w fantazję, w obszar, ktory nie może być żadnym
                dowodem raczej własnym wyobrażeniem. Nie możemy odpowiedzieć jak
                powstało to co isnieje, to i nie możemy tak samo odpowiedzieć i na
                to Twoje pytanie. Jeśli Ty przyjmujesz, że mogło to powstać z
                niczego, to mogę się z tym zgodzić i ten skutek i przyczynę co
                powoduje powstanie czegoś z niczego nazwać Bogiem. Dlaczego Bogiem a
                nie tylko "informacją"? (uprzedzam następne pytanie). Dlatego, że w
                prawach przyrody, w calej strukturze Wszechświata, widzę ogrom
                mądrości, przewidywania skutków czyli ogrom inteligencji. Jak już
                pisałem, jestem z zawodu inż. mechanikiem, a konkretnie -
                specjalistą konstruktorem (taki zajmuje etat) i Wszechswiat traktuje
                jako genialną konstrukcję dokonaną przez genialnego konstruktora.
                Wymaga to abstrakcyjnego myślenia, przewidywania skutków, wyboru
                najlepszego rozwiązania itd. Własnie inteligencja i mądrość i to na
                miarę nieogarniętą przez człowieka kojarzy mi się z Bogiem.
                Odpowiedzialem Ci i jeśli chcesz dyskutować to bez buty, obelg itd.
                Jeśli tak się nie będziesz zachowywał, to nikt nie będzie chciał
                dyskutować z Tobą, pozostanie Ci przystanek autobusowy i przypadkowi
                ludzie.

                • grgkh Re: Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 03.09.09, 19:18
                 Dlaczego, według Ciebie, bóg mógł powstać "bez przyczyny", a samemu światu już nie ma dajesz takiej możliwości?

                 > Więcej, znana nam nauka wyklucza
                 > powstanie tego z niczego, a to istnieje

                 Znana nam nauka to także logika. Ty jej niestety nie rozumiesz, a więc nie masz podstaw, by się wypowiadać. Logika nie pozwala na akceptowanie sprzeczności (fałszu) i stawianie jej na równi z prawdą.

                 Jeśli hipotetyczny bóg mógł powstać bez przyczyny, jak to twierdzisz, i jeśli "istnieje", to Wszechświat sam ma dokładnie takie same możliwości. Powstał sam. Bez boga.

                 > Dlatego, że w
                 > prawach przyrody, w calej strukturze Wszechświata, widzę ogrom
                 > mądrości, przewidywania skutków czyli ogrom inteligencji.

                 Ogrom mądrości i inteligencji, które widzisz, zawierają w sobie obozy koncentracyjne, nienawiść, zwalczanie prawdy dla dobra dogmatu itd.

                 I to są dowody na nieistnienie bogów.
                 • kociak40 Re: Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 05.09.09, 00:07
                  Stwierdzasz - "znana nam nauka to także logika". Zgadzam się
                  cząstkowo z tym stwierdzeniem, bo jednak logika musi być oparta na
                  wiedzy aby była prawidłowa. Może przykład. Wielki geniusz, słynny
                  Leonardo, posłużył się logiką obserwując ptaki i na ich wzór chciał
                  człowika oderwać od ziemi. Niestety, nie znał prawa powstawania siły
                  nośnej (Bernoulli jeszcze się nie urodził) i sama tylko logika
                  spowodowała, że chciał, na wzór ptaków, skonstruować skrzydła.
                  Jakby jego logika była oparta na wiedzy, znałby zasadę powstawania
                  siły nośnej, na pewno jako pierwszy człowiek uniósłby się w
                  powietrze, bo konstrukcja skrzydła Rogallo (lotnia) jest bardzo
                  łatwa. Sznurka, drewnianych listewek i płótna nie brakowało. Już
                  dawałem przykład z tym spadaniem swobodnym ciał. Wielcy mędrcy
                  starozytności uważali, że ciala cięższe spadają szybciej niż lżejsze,
                  nawet nie sprawdzali, bo wydawało się to logiczne. Logika może
                  dawać "mniemanie" ale jej prawidłowość określa wiedza, nauka.
                  To odnoszę właśnie do Ciebie, dużo piszesz logika to, logika tamto
                  ale nie widzę wiedzy z fizyki u Ciebie (a ona jest mechanizmem
                  wszechświata), tej politechnicznej, na której trzeba ją oprzeć. Stąd
                  nie mogę tego przyjmować co piszesz bezkrytycznie. Mało tego, Ty
                  wiedzę rzeczywistą, tą konkretną, tą którą trzeba zdobyć na
                  studiach, masz w pogardzie. Fantazje stawiasz wyżej. Dla mnie to
                  jest coś nienormalnego.

                  Zadajesz pytanie - "dlaczego, według mnie, bóg mógł powstać "bez
                  przyczyny", a samemu światu nie daje takiej możliwości".

                  Nie odnoszę się do "powstania boga" (jakbym znał jak powstał, to sam
                  zrobiłbym się bogiem. (Tu masz dobrą ripostę dla mnie - nie mógłbym
                  tego zrobić, bo bóg nie może być głupi). Na poważnie. Nie rozpatruje
                  tego w ten sposób. W prawach przyrody widzę taką mądrość, że
                  zakladam do niej inteligencję wyższą aby mogły powstać. Coś na wzór
                  programów komputerowych. Musi być inteligencja aby takie programy
                  zrobiła.
                  Aby był dowód taki jak założyłeś - "100% dowód na nieistnienie boga"
                  musiałby być on oparty nie tylko na filozofi i logice ale na
                  mozliwości udziału w tym wiedzu i nauki rzeczywistej, ktora jest
                  weryfikalna. Logika jest zaliczana do nauk filozoficznych i sama w
                  sobie może "bujać w obłokach".
                  • grgkh Re: Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 05.09.09, 01:33
                   kociak40 napisał:

                   > Stwierdzasz - "znana nam nauka to także logika".

                   Logika to podstawa rozumowania. Bez niej ono nie istnieje.

                   > Logika może
                   > dawać "mniemanie" ale jej prawidłowość określa wiedza, nauka.

                   Mniemanie? wink Co za bzdury... wink

                   > To odnoszę właśnie do Ciebie, dużo piszesz logika to, logika tamto
                   > ale nie widzę wiedzy z fizyki u Ciebie

                   Nie widzisz? Bo jesteś ślepy. Znajdź jedno miejsce, gdzie napisałem kiedyś coś
                   sprzecznego z fizyką. Oczywiście z linkiem i cytatem, i bez wycinania z kontekstu.

                   A forum, to sobie, kiciewicz, pomyliłeś. Przenieś się na jakieś tematyczne z fizyki.

                   > Fantazje stawiasz wyżej. Dla mnie to
                   > jest coś nienormalnego.

                   Nienormalne to są Twoje fantazje na temat "mądrości" przyrody, definicji boga i
                   w ogóle jego istnienia.

                   > Zadajesz pytanie - "dlaczego, według mnie, bóg mógł powstać "bez
                   > przyczyny", a samemu światu nie daje takiej możliwości".
                   >
                   > Nie odnoszę się do "powstania boga" (jakbym znał jak powstał,
                   > to sam zrobiłbym się bogiem.

                   A co to jest bóg, że miałbyś się nim "zrobić"? Bo ja wciąż nie mam jego
                   definicji. Czy to coś z Tworek?

                   > W prawach przyrody widzę taką mądrość, że
                   > zakladam do niej inteligencję wyższą aby mogły powstać.

                   I tu jest właśnie Twoja ograniczoność w używaniu logiki. Wciąż pytam Cię o to
                   samo. Jeśli przyroda jest tak mądra, że nie może ta jej mądrość wynikać z samego
                   tylko stopnia komplikacji i naturalnej ewolucji, jeśli potrzebuje wyższej
                   inteligencji, to co spłodziło tę inteligencję?

                   Czy Ty naprawdę jesteś tak głupi, że nie widzisz logicznej sprzeczności w tym
                   uzasadnianiu? Fizyka i składanie traktorów przeżarło Ci mózg tak bardzo, że
                   zatraciłeś resztki logiki?

                   Przecież jeśli do istnienia świata - według Ciebie - niezbędna jest "wyższa
                   inteligencja", to do powstania tej wyższej inteligencji potrzebna byłaby
                   wcześniej jeszcze od niej wyższa, a dla tej jeszcze następna, bardziej złożona i
                   tak w nieskończoność.

                   A więc jakaś pierwsza z nich musi być mniej złożona i mniej mądra od swego
                   tworu. MUSI BYĆ. A wtedy upada Twoja konieczność. To, co nam się wydaje
                   skomplikowane i mądre jest skutkiem prostych założeń.

                   I tak właśnie widzą Wszechświat dziś fizycy. Jego początki to elementarnie
                   proste założenia. A cała dzisiaj widziana złożoność to skutek ewolucji, skutek
                   działania reguł zmienności istniejących od samego początku. Wciąż tych samych.

                   Taki jest świat i tak działa. Jego entropia, czyli swego rodzaju odpowiednik
                   stopnia złożoności, wzrasta, a nie maleje.

                   Ale Twoja logika tego nie widzi. Ty uważasz, że entropia może ten jeden raz, w
                   akcie tworzenia świata, zmaleć. Co za niewyobrażalna ograniczoność umysłowa.
                   Kiciewicz, bój Ty się boga.

                   > Coś na wzór programów komputerowych.
                   > Musi być inteligencja aby takie programy zrobiła.

                   Bzdura. Programy komputerowe są na każdym sprzęcie tylko SYMULOWANE. Czy wiesz,
                   co to jest symulacja? Polega ona na nadawaniu elementom pamięci NASZEGO ŚWIATA
                   wartości WEDŁUG zakładanego przez nas algorytmu. Czy zdajesz sobie sprawę z
                   tego, że KAŻDY działający (symulowany) w naszym świecie program w rzeczywistości
                   i tak odnosi się do sprzętu, na którym działa, a także musi opierać się na
                   właściwościach fizycznych tego sprzętu emulujących bramki logiczne i ich skutki
                   zmian wartości? Każda taka zmiana, chociaż dokonywana wskutek logiki programu i
                   tak odnosi się do procesora, jego składników, atomów, z których się składa, ich
                   struktury przestrzennej, cząstek elementarnych, kwarków, strun, czy co tam
                   jeszcze poniżej nich jest. Nic się bez tego sprzętu nie odbędzie, bo to jest
                   symulacja.

                   Właściwy algorytm "istnieje" POZA wymyślającym go programistą. Może go powtórzyć
                   językiem różnych, całkowicie dowolnych symboli dowolny kosmita, z dowolnej
                   galaktyki, dowolnego wszechświata, ale za każdym razem jest to tylko jego
                   symboliczne przetworzenie. To jest jak 2+2=4. Zapisane w dowolnym systemie
                   liczbowym, dwójkowym lub dziesiętnym, ale zawsze jest tym samym "zdaniem"
                   logicznym, bo opiera się na tych samych założeniach, prostych definicjach. I
                   system liczenia nie wpływa na zawartość informacyjno-logiczną tego zdania.

                   Po co ja Ci to mówię? smile I tak tego nie zrozumiesz, bo masz za ciasną wyobraźnię.

                   > Aby był dowód taki jak założyłeś - "100% dowód na nieistnienie
                   > boga"
                   > musiałby być on oparty nie tylko na filozofi i logice ale na
                   > mozliwości udziału w tym wiedzu i nauki rzeczywistej, ktora jest
                   > weryfikalna. Logika jest zaliczana do nauk filozoficznych i sama w
                   > sobie może "bujać w obłokach".

                   System drugiego rodzaju jako sito posiada zasadę brzytwy Ockhama. Czy rozumiesz,
                   dlaczego tak musi być? Jest tak, bo nie znając założeń świata musimy wszystkie
                   nasze domniemania ZAWSZE weryfikować doświadczalnie, a i tak pozostaniemy w
                   niepewności, czy weryfikacja nam się udała. NA ZAWSZE! Niezweryfikowane
                   założenia są fantazją i nie stanowią niczego, co się do świata odnosi. Nie są
                   częścią jego opisu. Dzięki tej zasadzie mamy w tej chwili dość solidnie
                   zgadzający się z jego działaniem opis świata, m.in. fizykę. Brzytwa Ockhama to
                   jedna z zasad logicznych i wcale nie buja w obłokach. Bez logiki i jej
                   podstawowych pojęć - prawdy i fałszu niczego byśmy w opisie świata nie ustalili,
                   więc nie pieprz głupot, że logika jest nieistotna. Ponieważ bóg nie ma definicji
                   - każdy "wierzący" człowiek ma swoją, niestałą, niepewną itp - a także że z
                   założenia boga się nie weryfikuje, to go nie ma w tym opisie świata. A wszystko,
                   co myślimy o świecie jest tylko opisem świata. Nie światem, ale względnym,
                   subiektywnym opisem, który musi być weryfikowany brzytwą Ockhama.

                   Czy do Twojej tępej pały dociera ta oczywistość? Bóg nieweryfikowalny nie jest
                   częścią opisu świata, a więc na 100% nie istnieje. Nie istnieje w naszym opisie
                   świata. Nie istnieje nigdzie i nigdy nie istniał, bo dla naszej świadomości nie
                   ma niczego poza opisem świata. Jesteśmy biernymi odbiornikami, mózgami, które są
                   złożone z cząstek elementarnych i którymi rządzi np. mechanika kwantowa, a nie
                   nie wiadomo skąd przychodzące myśli.

                   A przy okazji, czy zastanawiałeś się SKĄD PRZYCHODZĄ TWOJE MYŚLI? No skąd?

                   Ten dowód jest stuprocentowy. To jest dowód. Bóg nie istnieje. Gdybyś ułożył
                   jakąś jego niesprzeczną definicję, a potem go zweryfikował doświadczalnie, to
                   pewnie mógłby w opisie świata zaistnieć, ale tego nie zrobisz. Po co więc
                   pieprzysz głupoty, że WBREW zasadom opisywania świata wkładasz do tego opisu
                   coś, czego nie definiujesz tak, by to miało sens i dało się zrobić?

                   Mówisz "mądrość przyrody"... smile smile smile. Infantylne dziecko jesteś. Ty wciąż
                   pozostajesz na poziomie oseska, któremu się świat wydaje magiczny, bo za każdą
                   zmiennością jest coś, co pociąga za sznurki, żeby to się poruszało. Bóg od
                   wiatru, bóg od słońca, bóg od płynącej wody... I u Ciebie bóg od świata,
                   stwórca, tatuś, pan i władca. Fizyka w sposób pewny i jasno określiła, że
                   przyczyna zmienności świata wzdłuż osi czasu jest jedna, jedne są założenia, a
                   nie założenia i bóg, który nimi porusza. Dla opisu świata nie istnieje
                   "przyczyna przyczyn", bo byłaby to definicja absurdalna, sprzeczna. Przyczyna, z
                   założenia, jest początkiem. I już.

                   A propos Twojego bujania w obłokach i miernego znaczenia logiki: Rzeczywiście
                   padło Ci na mózg, że logice odmówiłeś absolutnej nadrzędności w myśleniu.
                   Zapomniałeś, że fizyka to w gruncie rzeczy tylko matematyka, to matematyczny
                   zapis obserwowanych korelacji zmienności. A matematyka bez logiki nie istnieje,
                   bo każda jej część składa się z aksjomatów i logicznych reguł ich przetwarzania,
                   z reguł rachunku zdań. Bez tego nie ma matematyki, a bez matematyki nie ma
                   fizyki. Tak więc logika jest podstawą wszystkiego, podstawą świata. Kto odmawia
                   logice priorytetu ten nie ma prawa mówić o sobie, że rozumie cokolwiek ze świata.

                   Jesteś ostatni głąb i oszołom.
                   • kociak40 Re: Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 05.09.09, 03:53
                    Pytasz się o to, co sam nie wiesz i uważasz, że mogło to się samo
                    zrobić. Mało tego, przytaczasz znowu coś za fizyki, czego nie
                    rozumiesz. Piszesz -"Taki jest świat i tak działa. Jego entropia,
                    czyli swego rodzaju odpowiednik stopnia złożoności, wzrasta, a nie
                    maleje."
                    Energia i etropia są we wzajemnej zależności. Prawa przyrody są
                    oczywiście takie jak napisałeś. Energia ma zdolność do samoistnego
                    rozpraszania, a etropia do wzrostu. Nie trzeba wykonywać żadnej
                    pracy uzytecznej samo tak się robi. W tym problem. Natomiast aby to
                    odwrócić, aby stopień energii wzrósł, musi etropia zmaleć i tu jest
                    potrzeba wykonania pracy i to niejako logicznej, wymagającej
                    inteligencji. Samo się to nie zrobi. Jeśli zalozymy entropię równą 0
                    (w tem. 0 bezwzględnego tak się przyjmuje, choć udowodnić tego nie
                    mozna bo takiej tem. nie ma we Wszechswiecie) żadna energia nie moze
                    być już przekazana. Nic już nie może się zdarzyć. Prościej, żaden
                    atom, cząsteczka, nie śmie drgnąć w sieci krystalicznej (ruch
                    elektronów natomiast w atomie jest, dalej krążą po orbitach wokół
                    jądra atomowego). Aby "coś" zaistniało musi istnieć energia
                    zewnętrzna i bez niej nic nie zaistnieje. Skąd ta energia, sama
                    powstać nie może? Chcesz mi oczy mydlić "brzytwą Ockhama", a podstw
                    fizyki nie znasz. Naczytałeś się literatury tz. popularnej, może
                    tego Dawkisa wałkowałes, przepisujesz teksty i myslisz, że można tym
                    własną ciemnotę przykryć. Myslisz, że jak zajrzysz do wikipedii to
                    już "mądrol". To trzeba rozumieć i mieć podkład wiedzy zdobyty nauką
                    rzeczywistą. Jesteś na tyle beszczelny co i głupi. Myslisz, że nie
                    dostrzegam tego co "rżniesz" z tekstów innych i markujesz tu jako
                    swoje. Pytasz się, co napisałeś sprzecznego z fizyki? Sam tego nie
                    widzisz bo jej nie znasz, choćby to co napisałeś o entropii, a nie
                    wiedziłeś, że scisle wiąże się to z energią i jest w scisłej relacji
                    z nią. Jakbyś wiedział to byś tych bzedur nie wypisywał. Dalej nie
                    rozumiesz, że nic nie może się zdarzyć w "obszarze" istnienia czasu,
                    przestrzeni, materii i energii bez działania siły. Mnie to wystarcza
                    już, żeś nieuk, a pozer. Na proste pytanie "co potrzeba aby
                    wyznaczyć masę w kosmosie" nie możesz odpowiedzić, bo tego nie
                    możesz znależć w wikipedii. Bedziesz "gawędził" o "brzytwie
                    Ockhama", o "strunach", macierzch itd. ale jak herbatę gotujesz i
                    spojrzysz na czajnik, to nie wiesz jak wyznaczyć jego masę jakby
                    znalazł się w kosmosie. Jeśli się myle to napisz, to tylko jedno
                    zdanie, nie trzeba tych długich tekstów, ktore przepisujesz. Jedno
                    zdanie i wszystko się wyjaśni. Może i ja stanę się ateistą, jak
                    zmienie zdanie o twojej wiedzy.
                    • grgkh Żenująca niewiedza kociaka 05.09.09, 12:53
                     kociak40 napisał:

                     > Natomiast aby to
                     > odwrócić, aby stopień energii wzrósł, musi etropia zmaleć i tu jest
                     > potrzeba wykonania pracy i to niejako logicznej, wymagającej
                     > inteligencji.

                     Entropia to wskaźnik dotyczący ZAMKNIĘTYCH układów, bez wymiany informacji (pod
                     każdą postacią) z zewnętrzem. Jeśli tego nie wiesz, to masz elementarne braki z
                     teorii. Mówienie o entropii w sytuacji, którą tu próbujesz tworzyć nie ma sensu
                     i jest sprzeczne z definicją.

                     Kociak, kto Cię uczył fizyki? W jaki sposób zdobyłeś swoje oceny? Posuwałeś
                     córkę dziekana? wink

                     > ruch
                     > elektronów natomiast w atomie jest, dalej krążą po orbitach wokół
                     > jądra atomowego

                     Po orbitach to krążą Twoje oczy. Powinny Ci raczej wyjść z orbit. Co Ty tu za
                     teorie opowiadasz. Czy słyszałeś o orbitalach atomowych i cząsteczkowych? A o
                     gęstości prawdopodobieństwa coś słyszałeś? A czym jest ta "orbita", może kółkiem
                     lub ósemką? A elektron krąży w lewo, czy w prawo?

                     > Myslisz, że nie
                     > dostrzegam tego co "rżniesz" z tekstów innych i markujesz tu jako
                     > swoje.

                     Ciężki zarzut. Poproszę o choćby jeden cytat i link do tekstu, który przepisałem
                     od innych i podpisałem się pod nim. Jeśli tego nie potwierdzisz, to jesteś tylko
                     kłamcą. smile

                     > Chcesz mi oczy mydlić "brzytwą Ockhama", a podstw
                     > fizyki nie znasz.

                     A jakich podstaw nie znam? Takich jak Ty, który nie wie o orbitalach i powtarza
                     prymitywne bajki o orbitach i nie wie, co to jest brzytwa Ockhama? Poproszę o
                     cytat i link do miejsc, gdzie się wykazałem niewiedzą podstaw fizyki.

                     Na razie to ty wykazujesz się niewiedzą podstaw logiki. Pytam Cię, kto stworzył
                     "wyższą inteligencję", jeśli najpierw "wyższa" musiała istnieć? Ale Twoja logika
                     wysiada w tej sytuacji. Twierdzisz, że Wszechświat musiał być stworzony, bo sam
                     nie mógł powstać, bo nic samo nie powstaje, ale "wyższa inteligencja" nie musi
                     sama powstawać, bo jej ta zasada nie dotyczy. Dlaczego? Nie widzisz sprzeczności
                     i wciąż te same nonsensy powtarzasz.

                     > nie
                     > wiedziłeś, że scisle wiąże się to z energią i jest w scisłej
                     > relacji z nią. Jakbyś wiedział to byś tych bzedur nie wypisywał.

                     Pieprzysz, kiciewicz. Cytat poproszę i link. Wszystko, co napisałem jest prawdą.

                     > Jeśli się myle to napisz, to tylko jedno
                     > zdanie, nie trzeba tych długich tekstów, ktore przepisujesz. Jedno
                     > zdanie i wszystko się wyjaśni.

                     Nie będziesz mnie egzaminował, kiciewicz, bo już się przekonałem, że Tobie nie o
                     wiedzę chodzi. Gdy kiedyś odpowiadałem w podobnych sytuacjach, zaraz wymyślałeś
                     następny problem, a potem następny i tak w nieskończoność. Masz tylko jeden cel
                     - szpanować tutaj i gnoić innych. I masz chorą ambicję, bo nigdy się nie
                     przyznasz do swojego błędu. Mnie nie interesuje rywalizacja tego typu. Baw się
                     sam. Ja dążę do prawdy i nie uważam, by to co teraz wiem lub co obecnie jest
                     uznawane za dogmat naukowy musiało być "świętą" prawdą.

                     Dam Ci przykład. Takim dogmatem naukowym są prawa zachowania (energii, materii
                     itp). Owszem, obecnie w naszej części Wszechświata obowiązują o tyle, że nie
                     powstaje w widzianym horyzoncie przestrzennym np. nowa materia ale nie znaczy
                     to, że kreacja całego Wszechświata zaszła w jednym momencie. Uważam, że akt
                     kreacji był rozciągnięty w czasie, a cała obecna zmienność świata jest tylko
                     skutkiem tej niejednoczesności kreacji, jej echem. Nie ma oddzielnych praw
                     przyrody, które jedne wykreowałyby świat, a potem inne rządziłyby jego zmiennością.

                     I to jest logika, kociak, a nie bierne powtarzanie wyuczonych na pamięć formułek.

                     > Może i ja stanę się ateistą, jak
                     > zmienie zdanie o twojej wiedzy.

                     A to to mi kompletnie zwisa. Bądź se jaki chcesz, ale publicznie zachowuj się
                     nie jak dogmatyk, który wszystko to, czego nie rozumie, uważa za głupie i to
                     opluwa. Głupia i szkodliwa dla ludzkiej wiedzy jest tylko taka jak Twoja postawa.
                     • kociak40 Re: Żenująca niewiedza kociaka 06.09.09, 00:18
                      W innym poscie wyjaśnilem co spowodowało, że zainteresowałem się
                      Twoją osobą.
                      Teraz przejdzmy do tego terminu, ktory uzyłeś - entropia.
                      Jako rzeczywisty inżynier nie mogę przejśc nad tym objętnie co
                      wypisujesz, bo nie rozumiesz tego terminu. Widziales to określenie,
                      może zajrzałeś do wikipedii i robisz szpan. Bezszczelnością (jak
                      zwykle) chcesz pokryć swoją głupotę. Oczywiście mógłbym to wyjaśnić
                      dokładnie ale po co mam się męczyć jak i tak nic nie zrozumiesz.
                      Użyłeś tego terminu więc męcz się sam. Ułatwię Ci trochę sprawe i
                      uproszczę. Tz. równanie definicyjne - entropia, jaki ma wymiar? a
                      entropia własciwa jaki ma wymiar? (musisz tego szukać w
                      termodynamice) jak znajdziesz, to zrozumiesz, że ma relację z
                      energią. Ja podczekam. Napisałeś publicznie, że pewno "posuwałem
                      corke dziekana" i dlatego zaliczyli mi fizykę. Przekonają się
                      czytelnicy (o ile tacy są), że ja miałem czas, i na córkę dziekana,
                      i na naukę. Ty ani na jedno i drugie. Ty beszczelny baranie i
                      pieniaczu, podaj wlasciwą odpowiedz.
                      • grgkh Re: Żenująca niewiedza kociaka 06.09.09, 20:31
                       kociak40 napisał:

                       > Teraz przejdzmy do tego terminu, ktory uzyłeś - entropia.
                       > Jako rzeczywisty inżynier nie mogę przejśc nad tym objętnie co
                       > wypisujesz, bo nie rozumiesz tego terminu. Widziales to określenie,
                       > może zajrzałeś do wikipedii i robisz szpan.

                       Jak nie odpowiem, to źle, a jak odpowiem, to też źle. Bo Ty masz rację, tak? Tyś
                       się z logiką, kiciewicz, rzeczywiście rozstał na zawsze i dokładnie. I dlatego
                       nie będę rozmawiał z Tobą na Twoich zasadach. Czy to jest dla Ciebie logiczne?

                       > Ty beszczelny baranie i
                       > pieniaczu, podaj wlasciwą odpowiedz.

                       Podaję właściwą odpowiedź: jestem bezczelny baran i pieniacz. smile
                       • kociak40 Re: Żenująca niewiedza kociaka 10.09.09, 01:50
                        Oczywiscie, tylko taka może być Twoja odpowiedz, bo nawet nie jesteś
                        w stanie tego znależć.
                        Entropia może charakteryzować stan układu abstrakcyjnego (w teorii
                        informacji) albo materialnego (w termodynamice). W związku, z tym,
                        że czynnikiem sprawczym jest energia, raczej trzeba uwzględnić
                        entropię w sensie termodynamicznym. Entropia ma wymiar pojemności
                        cieplnej, a entropia właściwa - ciepła właściwego. Ot, proste
                        jak "krowi ogon", oczywiście dla tych co dysponują wiedzą.
                        • grgkh Czekam, aż odszczekasz fałsz swojej definicji boga 10.09.09, 12:50
                         Ta prosta jak świński ogon definicja jest dostępna dla nas wszystkich w wielu
                         miejscach w internecie. I musisz się pogodzić a tym, że egzaminy w takim trybie
                         na nic się nie zdają. A więc spieprzaj dziadu.

                         Masz zaległości. Odszczekaj swoją definicję boga, która jest oparta na fałszach.
                    • kiwaczek11 do kociaka 05.09.09, 23:26
                     te jego bzdury o entropii próbowałem prostować jakies pół roku temu.
                     Teraz , kiedy wspominam,ze nie ma pojecia o fizyce, "ŻĄDA" cytatów.
                     Przeciez to śmieszne wszystko jest.
                     Przemieszał równo ze sobą entropię w ujeciu fizycznym z entropią
                     Shannona ( bo się jawił jako informatyk), a kiedy po moim
                     pytaniu "kiedy entropia Shannona moze maleć, bo entropia fizyczna
                     może", zaczął układać wierszyki na mnie ( oczywiście nie dając
                     odpowiedzi). Pisze o bramkach logicznych , ale nie jest wstanie
                     pojąć stanów nieokreślonych przerzutników, bo jego "logika" zaczyna
                     szwankować.
                     Moim zdaniem grgkh to szczególny przypadek
                     dziecka "Fantastyki", "Wiedzy i życia" i tomów
                     wydawnicta 'Prószyński i s-ka". Najprostsze zadanie z wahadłem
                     sprawiłoby mu wielki problem. Mam nieodparte wrażenie, że NICZEGO,
                     ale to niczego o czym pisze nie rozumie do końca, nie rozumie w
                     ogóle, lub/i deformuje informacje z przeczytanych tekstów. No ale
                     ambicje ma, nie powiem. Szkoda czasu.
                     • kociak40 Re: do kociaka 06.09.09, 01:55
                      Witam
                      Muszę wyrazić swój podziw dla Pana. Czytałem z przyjemnością Pana
                      wypowiedzi w temacie filozoficznym w dyskusji jaka była prowadzona z
                      grgkh. Bardzo lubię i cenię ludzi wykształconych, zwlaszcza tz.
                      błyskotliwych. Niestety, ja na filozofii się nie znam, nigdy mnie
                      ona nie interesowała. Dlatego nie mogłem się do niej włączyć.
                      Moja wiedza jest bardzo ograniczona, jestem inż. mechanikiem i
                      znajomość fizyki u mnie jest tylko z zakresu studiów
                      politechnicznych.
                      Wystarcza mi to, aby dostrzegać brednie grgkh jakie wypisuje
                      używając terminów z tego zakresu nauki. Właśnie "nadział się" na
                      mnie z tą swoją etropią, dałem mu (nad tym postem) odpowiedz, więc
                      zamilknie albo przejdzie do swoich rzucanych kalumni. Mnie on
                      smieszy, wyraźnie dostrzegam pieniactwo u niego i (trochę to
                      nieładne) lubię go kontrować z tz. nauk ścisłych.
                      Jak pierwszy raz wszedłem (przypadkowo, dość dawno temu) od
                      razu "rzucił w się w oczy". Sama idea "100% dowodu na nieistnienie
                      Boga" wydala mi się dośc dziwna, że też ktoś może takie dowody
                      przedstawiać i to z takim zaangażowaniem, z taką wielką pasją,
                      poswięceniem dla ideii. Przedstawił mi się jako "inzynier chemik" i
                      tak przez krotko go traktowałem. "inzynier" to trmin określajacy
                      ukończenie wyższej uczelni technicznej czyli Politechniki. Na
                      pierszym semestrze, nawet i częściowo na drugim, program i poziom
                      przedmiotów ścisłych jest zbliżony na wszystkich wydziałach. Każdy
                      przyszły inzynier musi znać ogólny poziom matematyki, fizyki, chemii
                      itd. Zauważyłem (z wielkim zdumieniem), że grgkh nie ma wiedzy
                      podstawowej jako inżynier. Z jednej strony sprawia wrażenie jakby
                      był naukowcem, a z drugiej nie rozumie podstawowych operacji
                      matematycznych na macierzach, nie rozumie III prawa Niutona, że
                      każda siła musi mieć reakcje, nie wie jakie są rodzaje przepływu
                      energii itd. itd. Coś niesamowitego. Nawet z tej chemii nie bardzo
                      wiedział "co to jest płomień" (co powoduje intensywność świecenia).
                      Byłem tym tak zaskoczony, na ile i zdziwiony. Jak może ktoś
                      przedstawiać się jako inżynier jak nie ma wiedzy tego poziomu.
                      Tylko osobnik z poczuciem własnej niższości może posuwać się do
                      tego, nie zdając sobie sprawy , że tego ukryć się nie da, nie da się
                      tego braku wiedzy przykryć beszczelnością, choć w tej ma poziom
                      mistrzowski.
                      Zgadzam się całkowicie, że grgkh to szczególny przypadek i to dość
                      ciekawy. Mam wrażenie, że cierpi na pieniactwo i dyskusja z nim nie
                      ma żadnego sensu, chyba że dla rozrywki.
                     • grgkh Do kiwaczka 06.09.09, 15:10
                      kiwaczek11 napisał:

                      > te jego bzdury o entropii próbowałem prostować jakies pół roku
                      > temu.

                      Podaj cytat i link, chętnie wrócę do tamtej dyskusji.

                      > Teraz , kiedy wspominam,ze nie ma pojecia o fizyce, "ŻĄDA" cytatów.
                      > Przeciez to śmieszne wszystko jest.

                      Czy uważasz, że Twoje pomówienia są bardziej wiarygodne? Są czczą gadaniną,
                      która mi zwisa. wink

                      > Przemieszał równo ze sobą entropię w ujeciu fizycznym z entropią
                      > Shannona

                      Entropia Shannona jest odpowiednikiem entropii termodynamicznej. A Ty tego nie
                      rozumiesz.

                      > ( bo się jawił jako informatyk), a kiedy po moim
                      > pytaniu "kiedy entropia Shannona moze maleć, bo entropia fizyczna
                      > może",

                      Entropia fizyczna może maleć? Kiwaczek, kompromitacja ostateczna.

                      CytatEntropia
                      Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od
                      jednego stanu równowagi do drugiego, bez udziału czynników zewnętrznych (a więc
                      spontanicznie), to jego entropia zawsze rośnie.

                      O entropii jest mowa jednoznacznie - dotyczy ona układów izolowanych, w
                      przypadku złamania tej zasady przestaje być zgodna z definicją. Jak widzisz,
                      zawsze rośnie.

                      > zaczął układać wierszyki na mnie ( oczywiście nie dając
                      > odpowiedzi).

                      Tak Ci się to spodobało, że też ułożyłeś wierszyk. wink

                      > Pisze o bramkach logicznych ,

                      CytatBramka logiczna - element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów (dziś
                      zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za
                      pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki),
                      realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne
                      logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1
                      (zob. algebra Boole'a).

                      Pisałem o bramkach logicznych, które są niezależne od sprzętu. Pisząc o nich
                      miałem na myśli, i napisałem to wyraźnie, FUNKCJĘ LOGICZNĄ i możliwość
                      przyjmowania przez nią WYŁĄCZNIE jednego z dwóch stanów - prawda lub fałsz.

                      > ale nie jest wstanie
                      > pojąć stanów nieokreślonych przerzutników,

                      A to już są kwestie sprzętowe i nie dotyczyły nijak przykładu, który podawałem.
                      To było NIE NA TEMAT. Nie mam zwyczaju dawać się wciągać w dygresje, które
                      powodowałyby nadmierne odchodzenie od tematu, a które doń nic nie wnoszą. Twoje
                      dywagacje o przerzutnikach są więc typową zagrywką erystyczną.

                      > bo jego "logika" zaczyna szwankować.

                      A co ma do tego logika? To, że Ty bredzisz, a ja nie wtóruję Ci, to ma być objaw
                      szwankowania logiki? Chyba na głowę upadłeś, kiwaczek. wink

                      > Moim zdaniem grgkh to szczególny przypadek
                      > dziecka "Fantastyki", "Wiedzy i życia" i tomów
                      > wydawnicta 'Prószyński i s-ka".

                      "Fantastykę" już bardzo dawno temu przestałem czytywać, choć ją bardzo lubiłem.
                      Znacznie więcej ciekawej tematyki oferują obecnie bardziej dostępne wydawnictwa
                      naukowe lub popularnonaukowe. "Wiedza i Życie", "Świat Nauki" i wydawnictwa
                      Prószyńskiego to wcale niezłe źródło kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki
                      we wszystkich jej dziedzinach. Wątpisz w to? Negujesz je? wink Kolejny raz się
                      kompromitujesz. wink

                      > Najprostsze zadanie z wahadłem
                      > sprawiłoby mu wielki problem.

                      Tego nie wiesz i się nie dowiesz, bo nie dam Ci okazji do sprawdzenia. Może tak,
                      może nie... wink I co z tego wynika?

                      > Mam nieodparte wrażenie,

                      "Wrażenie kiwaczka"... To nowa metoda dowodzenia prawdy. smile A jak jeszcze stanie
                      się "nieodpartym", to już żadną siłą odeprzeć się go nie da (zgodnie z
                      definicją) i dowód jest przeprowadzony do końca (do końca świata). Kiwaczek,
                      kiedyś starałeś się o pozór posiadania wiedzy. A teraz to już zacząłeś
                      dyskutować jak kiciewicz. Porażka. Im bardziej się w to angażujesz, tym gorzej
                      na tym wychodzisz.

                      > że NICZEGO,
                      > ale to niczego o czym pisze nie rozumie do końca, nie rozumie w
                      > ogóle, lub/i deformuje informacje z przeczytanych tekstów.

                      Wydaje Ci się, masz wrażenie, a więc nie jest to do końca udowodnione. A jednak
                      wygłaszasz takie oszczerstwa pod moim adresem. Stajesz się zwyczajnym trollem.
                      Zauważyłeś? wink

                      > No ale ambicje ma, nie powiem. Szkoda czasu.

                      Jeśli szkoda czasu, to po co piszesz?

                      Mimo wszystko, chcę Ci zaproponować "zawieszenie broni". Gruba kreska na
                      wszystko, co sobie dotąd przykrego powiedzieliśmy. Przemyśl to. wink
                      • kiwaczek11 Re: Do kiwaczka 06.09.09, 19:54
                       <<<
                       Podaj cytat i link, chętnie wrócę do tamtej dyskusji.
                       >>>
                       Napisałem już coś o cytatach i słowa dotrzymam.

                       <<<
                       > Przemieszał równo ze sobą entropię w ujeciu fizycznym z entropią
                       > Shannona

                       Entropia Shannona jest odpowiednikiem entropii termodynamicznej. A
                       Ty tego nie rozumiesz.
                       >>>
                       No więc podaj , kiedy entropia Shannona może maleć i z czego wynika
                       Twoja odpowiedź.

                       <<<
                       > ( bo się jawił jako informatyk), a kiedy po moim
                       > pytaniu "kiedy entropia Shannona moze maleć, bo entropia fizyczna
                       > może",

                       Entropia fizyczna może maleć? Kiwaczek, kompromitacja ostateczna.
                       >>>
                       Gdybyś czuł to o czym wstawiasz kopie z wikipedii odpowiedziałbyś :
                       tak, może maleć, pod warunkiem, że do układu dostarczymy energię (
                       kociak Ci o tym wspominał) , a tym samym kiedy układ przestaje być
                       izolowany .

                       <<<
                       O entropii jest mowa jednoznacznie - dotyczy ona układów
                       izolowanych, w
                       przypadku złamania tej zasady przestaje być zgodna z definicją. Jak
                       widzisz,
                       zawsze rośnie.
                       >>>
                       To co zacytowałeś nie jest definicją entropii a prawem entropii
                       . Po raz któryś – nie rozumiesz pojęcia definicji. Tak jak i nie
                       rozumiesz pojęcia entropii.
                       Układów izolowanych dotyczy prawo entropii. Pojęcie entropii nie
                       jest warunkowane układem izolowanym. Nie czujesz tego, więc
                       myślałeś , że wstawiasz asa z rękawa.
                       Nie mniej , wiesz już, że entropia może maleć ( przy określonym
                       warunku). Jeśli entropia Shannona to „odpowiednik” entropii
                       fizycznej , to też powinna móc maleć. Kiedy może maleć? Odpowiedz.

                       <<<
                       > zaczął układać wierszyki na mnie ( oczywiście nie dając
                       > odpowiedzi).

                       Tak Ci się to spodobało, że też ułożyłeś wierszyk.
                       >>>
                       Zrobiłem to tylko po to, abyś nie myślał, że tylko Ty tak potrafisz.

                       <<<
                       > ale nie jest wstanie
                       > pojąć stanów nieokreślonych przerzutników,

                       A to już są kwestie sprzętowe
                       >>>
                       Bzdura, przerzutniki tak jak i bramki to tez funktory,rozważane
                       abstrakcyjnie lub/i realizowane na sprzęcie.

                       <<<
                       i nie dotyczyły nijak przykładu, który podawałem.
                       To było NIE NA TEMAT.
                       >>>
                       Oczywiście ,że na temat. Na temat logiki i jej możliwości. Na temat
                       możliwości wnioskowania , kiedy zaprzęga się do roboty logikę.
                       Trochę też było o tym w pdf-ie o statystyce ,którego Ci podesłałem,
                       ale nic z tego dla siebie nie wyciągnąłeś.

                       <<<
                       > No ale ambicje ma, nie powiem. Szkoda czasu.

                       Jeśli szkoda czasu, to po co piszesz?
                       >>>
                       Bo, jak i kociak pisał, bzdur , w dodatku ubranych w fartuszek
                       nauki, pozostawiać do rozmnażania się nie można.

                       <<<
                       Mimo wszystko, chcę Ci zaproponować "zawieszenie broni". Gruba
                       kreska na
                       wszystko, co sobie dotąd przykrego powiedzieliśmy
                       >>>
                       Po pierwsze jestem pamiętliwy. Po drugie nie potrzebuje sztucznej
                       grubej kreski. Wystarczy zmiana tonu dyskusji. Twojego tonu. Ale ,
                       jak zauważyłem, leży to daleko poza Twoimi możliwościami ( i może
                       chęciami).
                       • kiwaczek11 wróć 06.09.09, 20:09
                        napisałem:
                        <<<
                        > Gdybyś czuł to o czym wstawiasz kopie z wikipedii
                        odpowiedziałbyś :
                        > tak, może maleć, pod warunkiem, że do układu dostarczymy energię (
                        > kociak Ci o tym wspominał) , a tym samym kiedy układ przestaje być
                        > izolowany .
                        >>>
                        powinienem oprócz tego napisać : entropia , tak jak może maleć, może
                        tez być ujemna

                        Napisałem tez :
                        <<<
                        > Nie mniej , wiesz już, że entropia może maleć ( przy określonym
                        > warunku). Jeśli entropia Shannona to „odpowiednik” entropii
                        >fizycznej , to też powinna móc maleć. Kiedy może maleć? Odpowiedz.
                        >>>

                        Powinienem napisać:
                        Jeśli entropia Shannona to „odpowiednik” entropii fizycznej , to też
                        powinna móc być ujemna. Kiedy może być ujemna? Odpowiedz.


                        • grgkh Tylko prawda 06.09.09, 21:21
                         O entropii jest sens mówić w warunkach, dla których opisuje to, co ma opisywać.

                         > Kiedy może być ujemna? Odpowiedz.

                         Robię wyjątek - tylko tu i teraz. Odpowiem.

                         Nigdzie nie zaglądam. Nie wiem. Ale nie sądzę, by łamana była zasada
                         obowiązująca dla definicji entropii termodynamicznej. Toż to jej odpowiednik
                         opisujący INFORMACJĘ.

                         I co mi zrobisz?

                         Kiwaczek, ja nie jestem jakiś tam skończony dureń, jak Ty sobie to w pewnym
                         momencie wyobraziłeś. Staram się myśleć. Jeśli mi potrzeba jakiejkolwiek
                         informacji, na pewno potrafię sobie ją znaleźć. Potrafię zrozumieć WSZYSTKO!!! -
                         co jest logiczne. Mam, oczywiście, tak jak niemal każdy człowiek, ograniczone
                         możliwości pamięciowe, czasowe itp. Ale interesuję się autentycznie wszystkim.
                         Czytam niemal od deski do deski te popularnonaukowe, tak pogardzane przez
                         Ciebie, pisma.

                         Co do definicji entropii Shannona, to napisz swoją odpowiedź, a ja się do niej
                         ustosunkuję i podejmę dyskusję jak równy z równym. Daję Ci szansę. wink Dlaczego
                         napisałem, że nie wiem? Przede wszystkim zakładam, że chodzi o jakieś warunki
                         brzegowe. Ale czuję rozleniwienie i nie chce mi się dociekać, co by to mogło
                         być. Mam teraz inną, ciekawszą robotę, a Ty i tak mi zaraz podasz odpowiedź, z
                         której zrozumieniem nie będę miał żadnego problemu.

                         Ponawiam moją propozycję zawieszenia broni. Nie jesteś głupi i dziwię Ci
                         się, że dajesz się wciągać we współpracę z kociakiem. Ponadto widzę, że
                         zaczynamy się rozumieć. Dla mnie nieistotne jest jak i kto mnie ocenia, choć w
                         przekazie publicznym ma to znaczenie, którego nie pomijam. Posty tutaj to ulotna
                         chwila, po której lądują one w archiwum i nikt do nich już nie zagląda, chyba że
                         przypadkiem. Nie ma takiej potrzeby. Nikt jej nie ma. Tak samo przeminiemy i my
                         obaj. Jutro, za rok, może za kilkadziesiąt lat. Po co to wszystko? Tylko prawda
                         się liczy i spokojne dochodzenie do niej. Tylko prawda może dać ludziom w
                         przyszłości to, czego nie dostajemy od otaczającej nas społeczności my dziś. Nie
                         warto toczyć bitew, spalać się w nich i pozwalać brylować oszołomom i fałszowi,
                         dzięki któremu żyją.

                         Ale i na ten temat mam swoją teorię. To też nie jest złe ani zbędne. Dla samej
                         ewolucji. Doskonalenie się wszystkiego nie byłoby możliwe, gdyby nie odbywało
                         się na jakiejś linii frontu. A, wiadomo, nie ma i nie będzie ideału. Nic takie
                         nie jest. Każdy system składa się z elementów mocniejszych i słabszych, ale ich
                         kwalifikacja jako takie zależy od kontekstu. A więc to, co jest dziś naszą
                         słabością, jutro może się okazać decydującym o zwycięstwie składnikiem. Także
                         więc i fałsz ogrywa istotna rolę - kontakt z nim hartuje nas, uczy jak sobie z
                         nim radzić. Kamuflaż, mimikra, choć są nieuczciwe, pomagają czasem przetrwać
                         także tym pożytecznym osobnikom i ideom. A przecież do prawdy nie dochodzi się
                         wprost. Trzeba ją przetestować. I najpierw zawsze jest hipoteza - a potem
                         dopiero wynika z tego prawda lub fałsz.

                         Jesteśmy nosicielami memów. One istnieją, potrafią przetrwać dzięki naszym
                         mózgom. Tak więc warunkiem koniecznym do przetrwania memów w ogóle jest taki
                         trening wehikułu-nosiciela, by był on odporny na wszystkie przeciwności losu,
                         które mogą się zdarzyć. I w ten oto sposób splata się ze sobą w nierozerwalną
                         całość symbiotyczne istnienie memów, tych prawdziwych i tych fałszywych oraz
                         doskonałych w sztuce agresji i przetrwania nosicieli, naszych mózgów i ciał.

                         Taka jest ewolucja. Wciąż dalej i dalej, a przetrwa to, co "umie" sobie poradzić.

                         Wiem, jaka jest, jaka powinna być, przyszłość ludzkości. Przyjdzie czas, gdy
                         będziemy potrafili się uniezależnić od ziemskiej biosfery. A wtedy usuniemy się
                         na bok. Nie ma tu dla nas miejsca. Ale jakże ciekawe jest oglądanie dalszego
                         ciągu historii miejsca, które nas poczęło. I cóż z tego, że istoty te będą się
                         dalej pożerały, zadawały sobie ból, że będą ginęły bezpotomnie... Być widzem, to
                         nam zostanie, jeśli zechcemy spoglądać na Ziemię i jej mieszkańców. A poza tym?
                         Cały Wszechświat, na tyle na ile na to pozwoli fizyka, stanie przed nami
                         otworem. Wszystkie jego możliwości. Być może, nieskończoność w czasie trwania,
                         być może...

                         A może za daleko sięgam wyobraźnią? Może, ale taki cel sobie powinniśmy
                         postawić. I dążyć do niego. A na początek ci, którzy zechcą w nim mieć swój
                         udział, muszą założyć, że dążą do prawdy.

                         Tylko prawda się liczy. Nie my. Tylko ona. I nie jest ważne, kto ją wypowie.
                         Byle dotarła do największej ilości ludzi, a będzie lepiej. I to chcę pozostawić
                         po sobie.
                 • kociak40 Re: Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 05.09.09, 00:37

                  "Musicie wyzdychać, bo jesteście niereformowalni, a świat stanie się
                  lepszy, bo będzie to świat prawdy i odrzucenia manipulacji." - grgkh

                  Przeczytałem to i zastanowiłem się, spodobało mi się i zastanowiłem
                  się drugi raz. Tak może pisać tylko człowiek, ktory wie czego chce.
                  Tyle w tym przekonania, tyle w tym wielkiej ekspresji, że tylko
                  genisz może tak pisać. W końcu Einstein też był niezrozumiały przez
                  ówczesnych (za teorie względności nie dostał Nobla, nie zrozumiano
                  go). W końcu to wielka sprawa dać ludzkości "100% dowód na
                  nieistnienie Boga", to tak genialne, że może być niezrozumiałe.
                  Pisałeś, że ten dowód w Tobie dojrzewa już od dawna, tak jak owoc
                  zaczyna czerwienieć i niegługo dojrzeje całkowicie i spadnie. Może i
                  masz rację, kto wie? Już widzę jak Benek XVI pakuje w Watykanie
                  swoje manele. Zapewne będzie zły z tego dowodu, ktory tak jasno jak
                  2+2=4 dowodzi, że Boga nie ma. W Polsce nasz ojciec Rydzyk da sobie
                  radę, będzie gorącą wodą handlował. Gorzej z biskupami. Taki np.
                  Nycz, Głódź itd. muszą w kolejce ustawić się w Urzędzie Pracy i to
                  za pracą fizyczną. Do innej się nie nadają. Taka praca dodatnio
                  wpłynie na ich tuszę. Ciekawe czy już zdają sobie sprawę z tego, że
                  ten genialny dowód jest w fazie końcowej? Śpią spokojnie?
                  Pisałeś, że jakaś pani o nicku "oko jeża" nie chce wpuścić cię z tym
                  dowodem, aby dojrzewał, na swoje forum. Pluń na to. Tam nie miałbyś
                  zrozumienia, raczej sugerowano by abyś poddał się egzorcyzmom, że
                  niby diabeł w Tobie siedzi, i to zapewne nie jeden. Tobie potrzeba
                  aby Twoja genialna logika dostała odpowiedni bodzieć do jeszcze
                  wiekszego wysiłku. Potrzeba do tego zrozumienia, zainteresowania i
                  jakiś dłuższego pobytu gdzie jest cisza, spokój, dużo zieleni,
                  odwiedziny tylko w czwartki i niedzielę. Tam będziesz miał
                  wyrozumienie i zainteresowanie, a nawet konsultacje i to w większym
                  gronie. Tak genialny dowód wymaga odpowiednich warunków do koncepcji.
                  • grgkh Re: Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 05.09.09, 01:41
                   Ktoś, kto nie rozumie, co to jest logika, kto zwalcza stosujących ją, ten jest
                   złem ludzkości. Tak, nie mając szans na przyjecie logicznych zasad rozumowania,
                   jedyne co was czeka, to zdechnięcie w nieświadomości, że logika jest istotna. I
                   nawet mi was nie żal. Bo mój żal dotyczyłby mnie, a dla was byłby nieistotny. A
                   więc sobie go odmówię, dla zdrowia swego wink, a więc się moją opinią nie
                   interesuj. Jestem wolny i mam prawo mówić, co myślę. wink I mam prawo pogardzać Tobą.

                   Zdycha, a nie umiera, ten, kto się negatywnie zapisuje w historii ludzkości, bo
                   traci prawo do nazywania się homo sapiens.

                   Dlaczego - według Ciebie - bóg powstał bez przyczyny, a świat nie mógł?
             • kociak40 Re: Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 02.09.09, 22:17

              Zbyszku (to z litości), zarzucasz mi, że zostałem w nauce na
              poziomie Politechniki. Może to i słuszny zarzut, w końcu to 5 lat
              nauki, zaliczenanie ogromnych ilości kolokwiów, cwiczeń, ponad 35
              egzaminów, pisanie pracy przejsciowej, dyplomowej inżynierskiej i
              magisterskiej. Ty tego błędu nie popełniłeś, czasu nie zmarnowałeś,
              unikałeś uczelni, przeszedłeś bez niej na wyższy poziom, np. teorii
              strun. Tylko pozazdroscić Ci tak mądrej decyzji. Tytuł "inżynier"
              można sobie tak jak Ty przypisać bez tego marnowania czasu, może
              i "magistera" (tu musisz tylko uważać, aby po skrócie mgr kropki nie
              postawić, bo się natychmiast wyda).
              • grgkh Re: Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 05.09.09, 01:47
               Ostrzegałem Cię, kiciewicz, inżynierku od traktorów, żebyś się do mnie tutaj nie
               zwracał po imieniu. Mój nick znasz i jego używaj. Czy do Twojej tępej mózgownicy
               nie dotarła moja prośba? Przekraczasz dopuszczalne granice i nie zdziw się jeśli
               w odpowiedzi podejmę odpowiednie kroki. smile
               • kociak40 Re: Dlaczego bóg powstał bez przyczyny? 05.09.09, 02:51
                A podejmuj sobie kroki jakie chcesz, ja się swojej wiedzy nie
                wstydzę i nie muszę. Jak już tak dużo o mnie wiesz, to powinneś
                podać i to, że byłem najlepszym studentem całego wydziału
                machanicznego podczas swoich studiów. Średnią ocen ze wszystkich
                egzaminów za 5 lat miałem 4,3 (a szóstek wtedy nie było). Zbyszku,
                nie będę się rewanzował tym samym, podawaniem twoich danych, bo nie
                jestem takim prymitywem i szpanerem jak ty.