Dodaj do ulubionych

Klub Sztrasbuski

16.08.06, 20:02
Ano - wloz żech na to prawie
www.club-strasbourg.eu/
Tyż wyglondo to ciekawie
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Sztrasburg 16.08.06, 21:34
   Katedra

   Katedra w Strasburgu mo miara Europy
   Czista lot jom przeca budowali chopy
   Dyć stanyło tukej richtig piykne cudo
   Możno kedyś do niyj zajrzeć mi sie udo

   Se alzacke wino w tyj intyncji pija
   Bo przeca we Unii już terozki żyja
   W ty flaszce zamknione słońce ze Francyji
   Niebo w gymbie - w uszach jakby dzwiynki cyji.
   • broneknotgeld Re: Wilno 16.08.06, 22:27
    4.IV - "Kaziuki"

    Kaziuki som tukej łod sztyrystu lot
    Kożdy ze jarmarku we Wilnie jest rod
    Przeca sie zabawisz chocioż grosz tyż stracisz
    We wercie co dusza tako ubogacisz.    Wilnianka na Kaziukach

    Serce mu z piernika frela tu kupiyła
    No i tym pierońsko karlusa tyz wziyła
    Toż jyj palma fundnoł kero piyknie stoła
    I tako sie łostać z niym łona niy boła.

    Św. Kazimierz

    Toż świyty Kazimierz Wilnu patronuje
    Niy yno "kaziukom" - kożdy forszteluje.
   • broneknotgeld Re: Wilno 16.08.06, 22:28
    Katedra

    Katedra wilyńsko zaś świontyniom zocnom
    Galeryjom była - zdo sie porom "nocnom"
    Dyć zaś tu som nazod relkwie patrona
    Co niyherske było ze Niym szło pokonać.

    Św.Kazimierz

    Kostucha we Wilnie karlusa dopadła
    Dyć tubera piyrwyj już mu płuca zjadła
    Rokow szejść dwadziścia - ano richtig mało
    Jak Cie Kazimierzu Niebo już zabrało

    Płakali po Ciebie wszyske Jagiellony
    Chocioż już wiedzieli komuś przeznaczony
    Toż i tako samo Wilno fest ślintało
    Łone już świyntego we Ciebie widziało.
    • broneknotgeld Re: Wilno 16.08.06, 22:28
     Brat z bratym

     Kazik z Aleksandrym we katedrze leżom
     Bratki Jagiellony u tych co durś wierzom
     W łopieka Ponboczka nad Litwy stolicom
     Kerom se we rymach tako jo zochwycom.

     Trojrynki

     Malyrz na łobrozie rynka zmiynić chcioł
     Choć zamalowywoł ciyngym piyrszo mioł
     Bestoż mo Kazimierz rynce aże czi
     Ło tym cudzie zaroz cołko Litwa wiy

     Pont se wtedy zaczoł - czynste uzdrowiynia
     Dało papiyżowi to fest do myślynia
     Drapko Kazimierza świyntym dyć łogłosioł
     Czy łon "czeciom rynkom" ło to wtedy prosioł?
     • broneknotgeld Re: Wilno 16.08.06, 22:29
      Św. Kazimiyrz 1602

      No toż sie stało co stać musiało
      Wilno świyntego tako "dostało".


      Katedra 1618

      Kaj groby dwoch braci wpiyrw była kaplica
      Dyć mało sie zdała już na świynte lica
      Tu na muster rzymski świontynia stanyła
      Kero w sercach wilnian nojzocniejszo była.
  • broneknotgeld Bratysława 17.08.06, 16:05
   Pozsóny

   Tako sie tyż kedyś Bratysława zwała
   Stolicom Madziarow dyć dugo bywała
   Tu krole korona na gowa se kłodli
   Niym pod Austryjokym we końcu sie znodli.
  • broneknotgeld Budapeszt 18.08.06, 17:23
   Budapeszt

   We stolicy co pionty Madziar zamiyszkuje
   Bestoż łona wiela we tym kraju znaczy
   Ze "Perły Dunaju" kożdy sie raduje
   Czamu? -Se możecie ło tym tu łonaczyć.
   • broneknotgeld Re: Budapeszt 18.08.06, 17:24
    "Dzielnica żydowsko"

    Stare kamiynice w końcu pobulyli
    Krolewsko ulica nowościom aż blyszczy
    Restauracyj hoteli wiela nawalyli
    Czy richtig Budapeszt na tym jednak zyszczy.


    Ferencvaros

    To jakby Soho we Budapeszcie
    Cosik mi szepto do ucha - wierzcie.
   • broneknotgeld Debreczyn 19.08.06, 18:47
    Debrezun (XIII w.)

    Ano - już była tukej osada
    Szłoby to szkryfnonć - normalno wiocha
    Dyć ło korzynie niy idzie zwada
    Yno trza poznać korzynie trocha.
   • broneknotgeld Szeged 21.08.06, 16:57
    Muzeum Salami

    Tu trza muzeum zwiydzić salami
    Co łod lot rzońdzi już Madziarami
    Pewnikym yjzji wiela tu majom
    No bo salami richtig fest pszajom.
  • broneknotgeld Warszawa 25.08.06, 22:57
   Nigdych niy łazioł po ty Warszawie
   Ynoch na dworcu przesiodki mioł
   Bestoż sie szkryfna jo ło tym prawie
   Taki już przeca jest tyn moj fioł.
   • broneknotgeld Gdańsk 25.08.06, 23:06
    Dwor Artusa

    Czi Dwory Artusa w Europie łostały
    A przeca ich było piyrwyj richtig wiela
    Gdańsk Tallin i Ryga - to już spis jest cały
    Nojpiykniejszy gdański - szkryfnońć sie łośmiela.
    • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.08.06, 23:07
     "Amberia"

     Niyjedna we Gdańsku bursztynu galeria
     Na Mariacki jednak jest zocno "Amberia"
     Cudami z jantaru napasiesz tu łoko
     Z tego nawet serce ponoć czasym skoko.
       • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.08.06, 23:10
        Poczontek klasztoru 1186-1188

        Toż princ Sobisław myśloł już ło tym
        Ściongnońć cystersow - niy dlo gupoty
        Łostawioł jednak to Samborowi
        Synym był jego - to kożdy powiy

        Konwynt mnich Dithard tukej przikludzioł
        Z Kołbacza karlus tako se trudzioł
        Bo miało to być ich "kolanijom"
        Chocioż cysterskom tyż familijom

        Zamek myśliwski princa w tych stronach
        No toż niy myśloł ło jakiś kromach
        Yno kwatera w niym przirychtowoł
        I ze mnichami klasztor już stowioł

        Tako minyły dwa lata z Bogym
        Już braty chwolom sie swojim progym
        Akt fundacyjny Sambor wystawioł
        Gdańsk ponoć wtedy za to go sławioł

        Nadoł przi tymu majontku tela
        Że pryndko rosła oliwsko sztela
        Prziwilejami sie tyż cieszyła
        Z nich tako samo zakonu siyła.
        --

        "Oława"

        Czy Potok Oliwski piyrwyj tako zwali?
        Czy ze ty "Oławy" miano szteli dali?
        Po prowdzie to niy wiym - tako yno szkryfna
        No i rymym ło tym terozki se gichna.
        • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.08.06, 23:11
         Oliwa 1226

         Skiż wypraw krziżowych tako tragedyjo
         Prusy se łodgryźli no i stond mecyjo
         Wypolony klasztor kościoła tyż niy ma
         Opata z mnichami już niy nosi ziymia

         Choć na łoczach gdańszczan ich pomordowali
         Jedni tu skończyli - inksi zaczynali
         Bo zaś ze Kołbacza mnichow prziszło tela
         Że łodrosła chnetko ta cystersko sztela.
   • broneknotgeld Poznań 25.08.06, 23:22
    Na Marcina

    W listopadzie na Marcina
    Poznań mo wesoło mina
    Ze kościoła procesyjo
    Nigdy zamku niu łomijo
    Przeca przed niym festyn wielki
    Dlo karlusa i dlo frelki

    Ston se wziyło że co roku
    W siyrpniu wiyncy poznaniokow
    Na tyn boży świat sie rodzi
    Dyć w Marcina pszoć nom godzi.

    ---

    Ostrow Tumski

    Jak żeś jest w Poznaniu toż drogi kolego
    Niy możesz łominońć Ostrowa Tumskiego
    Tu grod był nojwyrszy za Mieszka I
    I tukej łokrzciyli nom ksiyńcia istnego

    We katedrze znojdziesz tyż Złoto Kaplica
    Kero bizantyjske mo jak gdyby lica
    Prochy Mieszka z Bolkym tukej som złożone
    Kaj piyrsze we Polsce miejsce poświyncone.
    • broneknotgeld Re: Kraków 26.08.06, 11:02
     Kopiec Kraka

     Ksionże Wiślan Krakym zwany
     Tukej mioł być pochowany
     Możno żył łon w VII wieku
     Kto to dzisioj wiy czowieku?

     --

     1000

     Thietmar szkryfnoł ło Krakowie
     Rok był wtedy rowno tysionc
     Grod wawelski co sie zowie
     Na to już mogymy przisionc

     Było te podgrodzie Okół
     Zowdy take przi grodziszczu
     Dwie osady tyż na boku
     Pryndko sława Kraków zyszczoł.

     --

     Goethe w Krakowie

     Goethe tyż w Krakowie siedzioł
     Był tu przez dni sztyry
     Ło Wieliczce przeca wiedzioł
     Tam go niosły gyry

     Minerały mioł we zocy
     Tego był ciekawy
     Solom piyknie napas łoczy
     Tela mioł zabawy

     Dyć na chałpie kaj nocowoł
     Wisi już tabula
     Bliknij jak ci sie wydowo
     Że jo chca cie fulać.
   • broneknotgeld Wrocław 26.08.06, 15:01
    Hala Ludowo perełkom architektury

    Już takom byłą jak powstowała
    Za to tyż punkty dzisioj dostała
    Ajza z betonym w niyj skuplowano
    Tako że cudym jakby nom dano.
    • broneknotgeld Re: Wrocław 26.08.06, 15:02
     Wrocławsko Hala

     Wrocławsko hala krziżym podparto
     Już teroz wiymy - wiela jest warto
     I cudym Ślonska zdo sie nom dzisioj
     Czy ło zocniejszy żes tukej słyszoł?
     • broneknotgeld Re: Wrocław 26.08.06, 15:03
      W stulecie bitwy pod Lipskym

      Z bitwom pod Lipskym zas Prusy wolne
      Tam pułki ślonske swoje zrobiyły
      Tref do we końcu życie spokojne?
      Dyć wojna ciyngym łodbiyro siyły.
      --

      Wrocławsko Hala

      Wrocławsko hala krziżym podparto
      Już teroz wiymy - wiela jest warto
      I cudym Ślonska zdo sie nom dzisioj
      Czy ło zocniejszy żes tukej słyszoł?