31.01.06, 09:41
Co sądzicie o tej informacji? Kurs chyba powinien pójść sporo do góry.
EMCINSMED (EMC): Zawarcie znaczącej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
(raport nr 6/2006)
30.01.2006 17:49Raport bieżący nr 6/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zawarciu umów z Narodowym
Funduszem Zdrowia â?? Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Szczecinie o
łącznej wartości 6.871.782,63 złotych. Umowy dotyczą świadczeń usług w
Szpitalu Świętego Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

Umową o największej wartości jest umowa nr 16-00-02979-06-07/03-01-05-161 z
dnia 16 stycznia 2006 roku o świadczenie opieki zdrowotnej, w rodzaju
leczenie szpitalne. Kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia â??
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie z tytułu realizacji
umowy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku wynosi
maksymalnie 6.282.350,00 złotych. W przypadku gdy wartość wykonanych usług
przekroczy tę kwotę, strony umowy zwiększą liczbę jednostek rozliczeniowych
oraz kwotę zobowiązaniu Funduszu, na wniosek Spółki składany nie częściej niż
raz w kwartale.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn
leżących po stronie Spółki Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę
umowną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005
roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.

Umowa została zawarta na okres od 16 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% łącznej
wartości kapitałów własnych Spółki.

Data autoryzacji: 19.01.06 17:13

Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka