Dodaj do ulubionych

Ło Mazowszu

01.06.05, 22:54
Szkryflom ło regionach se na forum Ruda
Terozki już ze tym we Mazowsze póda.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ło Mazowszu 01.06.05, 22:55
   Fest ło regionach szkryflom po ślonsku
   Dyć czegoś brakło w tym rudzkim konsku.
   • broneknotgeld Re: Ło Mazowszu 01.06.05, 22:56
    Mazowsza! Toż go teroz dołoża
    Tako na forum wontek tyn "stworza".
    • broneknotgeld Re: Ło Mazowszu 21.07.07, 17:56
     Momy frelki ze Warszawy
     Niych se wontek wiyrchym jawi.
     • broneknotgeld Re: Ło Mazowszu 24.10.08, 08:32
      A dyć Mazowszoki
      Wcale niy boroki.
      • broneknotgeld Re: Ło Mazowszu 03.04.15, 21:13
       Ze Niziny Mazowiecki
       Piykne som niy yno kiecki.
  • broneknotgeld Warszawa 01.06.05, 22:56
   Nigdych niy łazioł po ty Warszawie
   Ynoch na dworcu przesiodki mioł
   Bestoż sie szkryfna jo ło tym prawie
   Taki już przeca jest tyn moj fioł.
   • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 22:57
    Pałac Kultury i Nauki

    Jest w ty stolicy Pałac Kultury
    A we nim ślonske przeca marmury
    Z zamku w Kamiyńcy je wytargali
    No i Warszawie "podarowali".
    • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 22:57
     "Salonik"

     "Breżniewa salonik" ponoć tyż w Pałacu
     Ducha ktoś tam widzioł ale był na kacu.
     • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 22:58
      Most Świyntokrzyski

      Tym łon podobnoś tukej zasłynoł
      Że ktoś se richtig z kosztami minoł
      Fufcig miljonow wiyncyj wydali
      Mo szwong stolica - niy żałowali.
      • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 22:58
       Dom Partii

       Bioły - dyć partio czerwono była
       We tych kolorach polsko jest siyła
       Ponoć tam giełda terozki "rzońdzi"
       Choć duch Bieruta po salach "błońdzi".
       • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 22:58
        Stolica w Warszawie

        Dyć skuli Wazy tela mecyji
        Bo chcioł łon bliży mieć do Szwecyji.
        • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 22:59
         "Toi Toi"

         Turek Toy wieżowiec tyn zaprojektowoł
         Hajziel przipomino - czy mi sie wydowo?
         • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 22:59
          "Daewoo"

          Daewoo tu poszło dwiesta metrow w gora
          Biurowiec niy jejich - w kasie mieli dziura
          Kto skoko wysoko - toż wiymy już wszyscy
          Jak śleci to wiyncy bolu przi tym zyszczy.
         • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:00
          "Złoty Zomb Komunizmu"

          Komuna wieżowiec dugo budowała
          Dyć siył by go skończyć już cosik niy miała
          Bestoż łon terozki bardzi "jasnomodry"
          Szczyńściym że do niego los był jednak szczodry
          Bo już se myśleli że padnie "niyboga"
          Przeca piyrwyj tukej była synagoga.
          • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:00
           Plac Defilad

           Kaj som te ludzie co tukej stoli?
           Toż ponoć wiela komunie pszoli
           Bardzi w pamiyńci już targowisko
           To historyjo przeca nom blisko.
           • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:00
            Ściana Wschodnio

            Łoj to ponoć "cud" jest z epoki Gomułki
            Zowdy tu być miały przeca pełne połki.
            • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:01
             Na pamiontka

             Na pamiontka w Warszawie ciynżko znojść syrynka
             Cosik z tym niyrichtig. Trza sie ło nich lynkać?
             • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:01
              100

              "Setkom" przejechać se po stolicy
              Czy już wystyknie ty okolicy?
              • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:01
               Bar "Pod Żubrym"

               Vipowskom ponoć zasłynoł "chryjom"
               Szkryfna niyśmiało. -Ciyngym tu bijom?
               • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:02
                Na Praga

                "Setkom" dojedziesz tyż na ta Praga
                Czy trza do tego mieć durś łodwaga?
                • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:02
                 "Koneser"

                 Nojzocniejszo tukej gorzołeczka prasko
                 Dyć czasym na gowie tyż jom keryś szczasko.
                 • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:03
                  W warszawskim zoo

                  Pingwiny w raja se ustowiajom
                  Dwa razy na dziyń fisze tu majom
                  Możno przi tymu ktosik zaślinto
                  Co stare czasy ciyngym pamiynto.
                  • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:03
                   Metro

                   Czamu we metrze niy robiom na noc?
                   Niym przidzie połnoc już tam - dobranoc.
                   • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:04
                    Pałacowy zygor

                    Wajzry mo ponoć łon "rekordowe"
                    Choć czas tu jakby "stanoł na gowie".
                    • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:04
                     "Przekręt"

                     Konkurs we Warszawie ponoć "rozpisano"
                     Jake by mioł tunel zocne nosić miano
                     co pod Wisłostradom se wyrychtowali?
                     "Przekręt" - propozycjo warszawioki dali.
                     • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:04
                      Warszawske bobry

                      Zalyngły se bobry w Warszawie
                      Dyć tam niy budujom se prawie
                      Wiślane mosty im styknom
                      Prawiom co rzeka w nich piyknom.
                      • broneknotgeld Re: Warszawa 01.06.05, 23:05
                       "Belwedere" - gryfny widok

                       Pac tu swoji ślubny pałacyk wystawioł
                       Niy yno ze Klarom widokym se bawioł
                       Dyć to pewno skryła ta ichnio alkowa
                       Bestoż se niy byda zawrocoł tym gowa.
                  • broneknotgeld Re: Warszawa 10.06.06, 22:52
                   Toż to prawie
                   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=19764660&a=43409663
                   Ło Warszawie.
                   • broneknotgeld Re: Warszawa 26.07.06, 21:51
                    Na Warszawie leci wontek
                    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=51&w=38125104
                    Niych i tukej link mo kontek.
                 • broneknotgeld Re: Warszawa 28.10.07, 17:50
                  Ech ta "warszawka"
                  miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,4617721.html
                  Łoddo "zabawka"?
                  • broneknotgeld Re: Warszawa 25.07.10, 16:18
                   Ślonski jynzyk we Warszawie
                   Mogby latoś blysnońć prawie.
                 • broneknotgeld Re: Warszawa 07.05.13, 17:38
                  "Krysia"

                  "Krysia" niy podrzymie
                  No i wiela strzimie.
                  www.dziennikzachodni.pl/artykul/887364,slaska-krystyna-przegryza-sie-przez-warszawe-tunel-metra,id,t.html
          • broneknotgeld Warszawa - Żoliborz 05.03.06, 18:23
           Żoliborz

           Łostoł sie z wojny cołki w Warszawie
           Bo tukej Niymce miyszkali prawie
           Polić i bulić mieli stolica
           By już niy mogła podźwignońć lica.
           • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 05.03.06, 18:25
            "Polkowo"

            Niym tu Żoliborz warszawski stowo
            To wioska była zwano Polkowo
            Wpiyrw princ jom czimoł - tyn mazowiecki
            Trza by wiedziały to nawet dziecki
            • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 06.03.06, 21:21
             "Kympa Polkowsko"

             Piyrwyj to wyspa na Wiśle była
             Rzeka kapryśno swoj nurt zmiyniyła
             Dzisioj park z mianym Kympy potocki
             To Żoliborza już nowsze "klocki".
             • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 06.03.06, 21:22
              "Kanałek"

              Tu piyrwyj Wisła loła swo woda
              "Kanałek" łostoł - ździybeczko szkoda.
              • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 06.03.06, 21:25
               Dżuma 1624

               Jako se radzić prziszło ze morym?
               Tako se znoloz niyjedyn chory
               Na wyspie zwany Kympom Polkowskom
               Wiela przeżyło za łaskom Boskom?
               • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 06.03.06, 21:26
                Drna

                Ano - przez Polkowo ta rzeczka płynyła
                Ruski pogłymbiyli toż i fosom była.
                • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 06.03.06, 21:27
                 Polkowske młyny

                 Wiela stanyło młynow przi Drnie?
                 -Komu se dzisioj łodpedzieć chce?
                 • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 06.03.06, 21:29
                  Lazaryt Świyntego Ducha

                  Kalyki i ołpy swo sztela w tym mieli
                  Toż i łoni godnie doczkać śmierci chcieli.
                  • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 06.03.06, 21:32
                   "Fawory" Lazarytu Świyntego Ducha

                   Folwark tako zwali - na lazaryt robioł
                   Kery możno nawet szteli niy łozdobioł
                   Dyć jedyny taki co służoł Warszawie
                   No i przeca wiycie co poczebny prawie.
                   • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 06.03.06, 21:34
                    Fosa

                    Ze Drny fosa sie łostała
                    Cytadeli bronić miała
                    Ruski tako umocniyli
                    Bo niy cołkym u sia byli.
                    • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 07.03.06, 20:47
                     Wały Lubomirskiego (XVIII w.)

                     Czy Warszawy łobroniyły?
                     Mor łod miasta łodgoniyły?
                     Ruskom bardzi sie przidały?
                     Cytadeli tyż to wały.
                     • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 07.03.06, 20:49
                      Majontek "Fawory" (1768)

                      Majontek "Fawory" rozparcelowany
                      Toż gryfny szmat ziymi pod budowa dany
                      By rezydyncyje urosły podmiejske
                      Z tym drapko aromy tukej myni wiejske.
                      • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 07.03.06, 20:51
                       "Joli bord"

                       Marysiyńka Sobiesko tako powiedziała
                       Jak na ta dziedzina kedyś se blikała.
                       • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 07.03.06, 20:52
                        "Żoliborz"

                        "Gryfny brzeg" ze francuzkego
                        Toż se richtig cieszom z tego.
                        • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 07.03.06, 20:54
                         Cytadela

                         Kaj to wszysko sie straciyło
                         co tu piyrwyj zbudowali?
                         Pałacykow wiela było
                         -Ruski Cytadela dali!
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 08.03.06, 16:28
                          Pod ryskim zaborym

                          Pod ruskim zaborym Żoliborz rozkwito?
                          Cytadela kwiotkym? -Wojok cie tu wito?!
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 08.03.06, 16:31
                          We dwudziestoleciu

                          We dwudziestleciu Żoliborz w przod ruszo
                          Sie rozbudowuje dziynki społdzielczości
                          Miyszkaniami wszyskich do dzielnicy kuszom
                          Zawodowy kontek fachmanow niy złości.
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 08.03.06, 16:33
                          Żoliborz wojskowych

                          Oficersko społdzielnia piyrsze domy stowio
                          Tako i armijo ze kwater wybowio.
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 10.03.06, 23:24
                          Żoliborz dziynnikarski

                          Żornalisty rożne w dzielnicy miyszkajom
                          Ze szkryflanio żyjom - piorom tako pszajom
                          Toż jejich społdzielnia domy zbudowała
                          Bestoż tu cuzamyn istnych pozbiyrała.
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 10.03.06, 23:26
                          Żoliborz beamtrow

                          Być beamtrym we Warszawie
                          To dopiyro życie
                          Sie Żoliborz niymi asioł
                          Już terozki wiycie.
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 10.03.06, 23:27
                          Kolanije robotnicze

                          Toż jakby miały być mini-gminy
                          Ze utopijny zdo sie dziedziny
                          Dlo robotnikow raj maciupyńki
                          -Zabrakło czasu i zocny rynki.
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 11.03.06, 09:38
                          Solidarnościowy Żoliborz

                          Tu Popiełuszko głosioł kozania
                          Zaś Kuroń miyszkoł kaj Plac Wilsona
                          Tukej wolności szukać zarania
                          Choć sie zdowało że bydzie konać.
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 11.03.06, 09:39
                          Czarnieckiego 55

                          Toż Piłsudskiego to ponoć sztela
                          Choć niy pomiyszkoł tukej za wiela.
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 11.03.06, 09:41
                          Czarnieckiego 45

                          Lucjan Żeligowski szarża mioł wysoko
                          Dyć rym taki ło niym niych i tukej skoko.
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 11.03.06, 22:10
                          Czesław Niemen

                          Na Żoliborzu pieśniczki tworzoł
                          Szkoda że końca swojego dożoł.
                         • broneknotgeld Re: Warszawa - Żoliborz 11.03.06, 22:11
                          Za okupacyji

                          Za okupacyji w Żoliborzu wrało
                          Tu polske podziymie swoja sztela miało.
  • broneknotgeld Radziejowice 26.08.05, 17:25
   Radziejowice

   Toż Radziejowskich była ta sztela
   Potym Krasińskich - tyż mieli wiela.
   • broneknotgeld Re: Radziejowice 26.08.05, 17:27
    Radziejowicki zamek

    Choć już magnackich łoczow niy cieszy
    Toż "bidom z nyndzom" wcale niy grzaszy
    Dom Pracy Tworczy we niym terozki
    We inkszych czasach inksze tyż troski.
    • broneknotgeld Re: Radziejowice 26.08.05, 17:29
     W dobrych rynkach

     Zamek i pałac oranżeryjo
     Gryfne choć ze tym czasym mecyjo
     Dyć sie zobytek magnacki łostoł
     I w dobre rynce tyż przeca dostoł.
     • broneknotgeld Re: Radziejowice 26.08.05, 17:33
      Park angielski

      Toż łon łozdobom tyż Radziejowic
      Se we aleji kłoniom grabowi
      Olchy jesiony buki czerwone
      Tyż miłorzymby szkryfna na koniec.
  • broneknotgeld Liw 14.02.06, 22:37
   Liw terozki

   Liw terozki żyje cichcym
   Piyrwyj dzioło se nad Liwcym
   Ziymi Liwski dyć stolica
   Mo do dzisioj krase lica.
   • broneknotgeld Re: Liw 14.02.06, 22:39
    Czysto woda

    Liwiec durś mo czysto woda
    Aże kompać se w niyj szkoda.
    • broneknotgeld Re: Liw 25.02.06, 21:29
     Liwski zamek

     Mazowsza przed Litwom tyn zamek mioł bronić
     Niklos go budowoł ze cegły czerwony
     Toż ksiyńcia Janusza we tym jest staranie
     Bydzie spokojniejszy jak warownia stanie
     • broneknotgeld Re: Liw 31.07.11, 11:30
      Ech, tyn Liw
      Jako dziw.
  • broneknotgeld Jabłonna 29.08.06, 19:30
   Jabłonna 1418

   Biskupow płockich Jabłonna tako
   Dbajom ło swoja dziedzina
   Princ skiż niyj przeca wcale niy płako
   Dyć ze Kościołym trza czimać.
   • broneknotgeld Re: Jabłonna 29.08.06, 19:31
    Jabłonna Poniatowskich

    Rod we Jabłonnie wcale niy straszy
    Dyć Poniatowski był tyż prymasym.
    • broneknotgeld Re: Jabłonna 29.08.06, 19:34
     Pałac prymasa Poniatowskiego

     Łostoł we Jabłonnie po dzisiejsze czasy
     Mazowiecko sztela tako richtig krasi
     Sala Pompejańsko, Chińsko i kolisto
     Zodziwiom bogactwym a przeca niy wszysko
     Jest jeszcze Balowo no i Mayrytańsko
     Pomiyzkiwoł prymas richtig wielkopańsko.
     • broneknotgeld Re: Jabłonna 29.08.06, 19:36
      Park pałacowy

      Prawiom co ze Zuga wyloz richtig gowy
      Starych drzew tu wiela - na nie se podziwej
      Trzidziści hektorow jakby do "łodnowy"
      Poszpacyruj ździybko - toż gowom niy kiwej.
      • broneknotgeld Re: Jabłonna 29.08.06, 19:39
       Łuk Tryjumfalny 1842

       W parku pałacowym tyn Łuk ciyngym stoji
       Ksionże Poniatowski z tym we gowie moji
       Bo przeca istnego chwała tako głosi
       A możno ło pamiyńć yno richtig prosi.
  • broneknotgeld Nowy Dwor Mazowiecki 02.09.06, 10:58
   Nowy Dwor Mazowiecki

   Kaj se do ty Wisły Bug i Narew wlywo
   Tam i grod takowy niyjednego dziwo.
   • broneknotgeld Re: Nowy Dwor Mazowiecki 02.09.06, 11:01
    Nowy Dwor Mazowiecki 1355

    Zajta historyji łotwarto z tym rokym
    Choć na prawa miejske trza było poczekać
    Dyć we koncu przidom - to nastympnym krokym
    Tako mieszczaninym uwidzom czowieka.
    • broneknotgeld Re: Nowy Dwor Mazowiecki 02.09.06, 11:02
     Nowy Dwor Mazowiecki 1374

     "Dwor" se tako grodym stowo
     Niychej miasto rośnie zdrowo.
     • broneknotgeld Re: Nowy Dwor Mazowiecki 02.09.06, 20:16
      Dziedzina rosła

      Na handlu zbozym i solom rosła
      Z tym do znaczynio poleku doszła
      Toż i komora celno tu była
      Coby Korona tyż niy traciyła.
      • broneknotgeld Re: Nowy Dwor Mazowiecki 02.09.06, 20:18
       Kościoł św. Michała Archanioła 1792

       Zocno świontynia ciyngym tu majom
       Klasycyzmowi istny tyz pszajom
       Zawadzki tako jom projektowoł
       Archanioł Michał w opiece stowoł.
       • broneknotgeld Re: Nowy Dwor Mazowiecki 02.09.06, 20:19
        Św. Izydor

        W nowodworskim kościele łobroz Izydora
        Łod downa go majom - przeca niy łod wczora.
   • broneknotgeld Modlin 02.09.06, 20:21
    Modlin

    Z Nowym Dworym Mazowieckim
    Tako dzisioj skuplowany
    Dyć to wiedzom nawet dziecki
    -Ku łobronie piyrwyj dany.
    • broneknotgeld Re: Modlin 02.09.06, 20:23
     Twierdza Modlin 1807

     W czas napoleoński tako budowano
     Chnetko rokow dwiesta ty dziedzinie dano.
     • broneknotgeld Re: Modlin 02.09.06, 20:25
      Modlin 4.XII.1830

      Powstańce twierdza tako chyciyli
      "Listopadowcow" nadzieje marne
      Choć se w Modlinie fest rozgościyli
      Dyć przeca prziszły dni dlo nich marne.
      • broneknotgeld Re: Modlin 02.09.06, 20:29
       Modlin 20.IX-9.X.1831

       Warszawa padła - Modlin se broni
       Skory niy sprzedo przeca łon toni.
       • broneknotgeld Re: Modlin 02.09.06, 20:32
        Nowogieorgijewsk 1834

        Toż pokozali swoje Rosjany
        Terozki Modlin ze takim mianym
        Dyć twierdza ze tym drapko tyż rośnie
        Coby niy marzoł Polok ło wiośnie.
        • broneknotgeld Re: Modlin 02.09.06, 20:35
         Gieorgijewsk 1864

         Toż twierdza ze tym juzaś fest rośnie
         Todtleben tako rozbudowuje
         Możno niy wszyskim ze tym radośnie
         Czy Sewastopol tu istny czuje?
         • broneknotgeld Re: Modlin 03.09.06, 09:12
          Hmm, tytył ty wiyrchni fraszki mioł być - Nowogieorgijewsk.
          • broneknotgeld Re: Modlin 03.09.06, 09:18
           Twierdza pierściyniowo 1878-1880

           Mo forteca małe forty
           Pierściyń taki wiela worty
           Cybulice Małe tako
           Ze Kosewym w tym jednako
           Te Grochale i Janówek
           Małocice, Poniechówek
           Tyż Zakroczym i Dymbina
           Z tym warowno fest dziedzina.
           • broneknotgeld Re: Modlin 03.09.06, 09:21
            Modlin "Pierściyń zewnyntrzny" 1912-1914

            Toż przed piyrszom wojnom samom
            Łon dlo nowych fortow "mamom"
            Dziesiyńć z dalsza ich stanyło
            Zdo sie - wszysko wojskym żyło.
            • broneknotgeld Re: Modlin 03.09.06, 09:22
             100 tysiyncy wojokow

             Tu armijo wielko stoła
             Ponoć wroga se niy boła
             Generałow tyż dość wiela
             Bo trzidziści miała sztela.
             • broneknotgeld Re: Modlin 03.09.06, 09:24
              W tydziyń

              Niymce w tydziyń Modlin wziyli
              Ruski marnie se tu biyli
              Już niy cara a kajzera
              Tako twierdza richtig teraz.
              • broneknotgeld Re: Modlin 03.09.06, 09:27
               W 1939

               Armjo "Modlin" twierdzy broni
               Skory tu niy sprzedo toni
               Chnet do końca września czimie
               Bioły oreł dyć kajś drzymie
               Zdo sie - ciynżko łon raniony
               Furgnoł jakby w inksze strony.
               • broneknotgeld Re: Modlin 05.09.06, 19:02
                Do dzisioj

                Do dzisioj wojsko znaczy tu wiela
                Chnet rokow dwiesta momy ta sztela.
               • broneknotgeld Re: Modlin 05.09.06, 19:05
                Zobytek

                Toż tako gryfny zobytek momy
                Na zatracynie twierdzy niy domy.
                • broneknotgeld Re: Modlin 05.09.06, 20:25
                 Twierdza zobytkowo

                 Ano - dwiesta rokow już twierdzy klupnyło
                 Tako zobytkowe chnet wszysko co było
                 I aże do dzisioj se nom tu łostało
                 Możecie mi wierzyć - richtig to niymało.
                • broneknotgeld Re: Modlin 05.09.06, 20:26
                 Koszary

                 Długość fasady jako tu zmierzyć?
                 Niy styknie miary - możecie wierzyć.
                • broneknotgeld Re: Modlin 05.09.06, 20:27
                 Reduta Napoleona 1813

                 Dano naszym czasom
                 Czy tu duchy straszom?
                • broneknotgeld Re: Modlin 05.09.06, 20:29
                 Działobitnie 1839

                 Jako kanony stowiać tu trza
                 by szło zrachować - piyńćdziesiont dwa?
                • broneknotgeld Re: Modlin 05.09.06, 20:29
                 Kasyno 1875

                 Powojowoł tu bych yno
                 Trza miec w zocy te kasyno.
                • broneknotgeld Re: Modlin 05.09.06, 20:31
                 Wieże i bramy twierdzy

                 Ano - ciynżko porachować
                 Dyć na muster trza je dować
                 Tyż som przeca zabytkowe
                 Niyroz dziwo se im czowiek.
                • broneknotgeld Re: Modlin 05.09.06, 20:32
                 Stacjo gołymbi pocztowych

                 Same flugi to za mało
                 Se briftryjgrow we nich miało.
                 • broneknotgeld Re: Modlin 05.09.06, 20:38
                  Hajźle

                  Tu i hajźle zabytkowe
                  Jak se wysrać w nich mo czowiek?
  • broneknotgeld Czerwińsk 06.09.06, 21:22
   Czerwońsk nad Wisłom

   Na szkarpie wiślany se zicnoł wysoko
   Dyć przeca do wody niy bydzie łon skokoł.
   • broneknotgeld Re: Czerwińsk 06.09.06, 21:23
    Czerwińsk 1065

    Już w historyji se zajtom asi
    Tako i Wisła ździybeczko krasi.
    • broneknotgeld Re: Czerwińsk 06.09.06, 21:24
     Czerwińsk 1124

     Erbnoł Czerwińśk biskup płocki
     Spokojniejsze mo z niym nocki.
     • broneknotgeld Re: Czerwińsk 06.09.06, 21:26
      Czerwińsk 1148

      Dzisioj klasztor Salezjanow
      Piyrwyj tych ze Lateranu
      Kanonikow Regularnych
      Z tym tref zocny a niy marny.
      • broneknotgeld Re: Czerwińsk 06.09.06, 21:27
       Blyszczy

       Kunsztym romańskim tu klasztor blyszczy
       Czy dlo dziedziny czas lepszy zyszczy?
       • broneknotgeld Re: Czerwińsk 06.09.06, 21:29
        W czerwińskim klasztorze

        Jagiełło z Witoldym tu se spotykali
        Pewnikym radziyli jako ciongnońć dali.
        • broneknotgeld Re: Czerwińsk 06.09.06, 21:31
         Czerwińsk 1819

         Zakon skasowali z tym rokym Rosjany
         Tako istny klasztor na zniszczynie dany
         Zdało se co ciyngym bydzie we ruinie
         Dyć przeca rozblyśnie jeszcze w ty dziedzinie.
         • broneknotgeld Re: Czerwińsk 06.09.06, 21:33
          Kościoł Zwiastowanio NMP (XII w.)

          Tako już widzicie - romańsko świontynia
          Szkryfnońć ło niyj cosik tukej niy łomina
          Bo przeca niywiela takowych łostało
          Piyrwyj wiyncy było - dzisioj richtig mało.
          • broneknotgeld Re: Czerwińsk 08.09.06, 18:49
           Cegła romańsko

           W czerwińskim kościele ta cegła znojdziecie
           Dyć starszy ze świyczkom darmo szukać przecie.
           • broneknotgeld Re: Czerwińsk 08.09.06, 18:51
            Kościelne freski

            Toż nojstarsze tukej z XII wieku
            Kunsztym starodownym dzisioj zodziwiajom
            Łodkrycio zocniejszych wcale już niy czekom
            W Czerwińsku szczyńśliwi że takowe majom.
            • broneknotgeld Re: Czerwińsk 08.09.06, 18:52
             Gotycko pieta 1425

             Toż i taki fresku tymat
             Pon Bog bydzie - syna niy ma.
             • broneknotgeld Re: Czerwińsk 08.09.06, 18:53
              Mynka Pańsko (XVII w.)

              Tyn fresk już jest barokowy
              Dlo nos dzisioj tyż niy nowy.
              • broneknotgeld Re: Czerwińsk 08.09.06, 18:56
               Matka Bosko Czerwińsko (1612)

               Łukasz z Łowicza jom namalowoł
               Na muster włoski Madonny
               Wiara swyj duszy kunsztym nom dowoł
               Dar cudny - tako dozgonny.
               • broneknotgeld Re: Czerwińsk 08.09.06, 18:58
                Pod łobrozym

                Pod łobrozym czerwińskim rzykali i Wazy
                Wtedy jak Korona łobrywała razy
                Toż czerwińsko Matka kraj w łopiece miała
                Na co i dowody niyroz tyż dowała.
                • broneknotgeld Re: Czerwińsk 08.09.06, 19:01
                 Matce Boski płaczki lecom

                 Ano - z łobrozu płaczki leciały
                 Na Dzikich Polach łogyń niymały
                 Chmielnicki ruszoł kozokow tako
                 Se we tym razie łobroz rozpłakoł

                 Po Beresteczku ze tym już koniec?
                 Chorongwie bestoż tu powieszone?
                 Co historyjo ło tym nom prawi?
                 Możno legyndom se yno jawi.
                 • broneknotgeld Re: Czerwińsk 08.09.06, 19:02
                  "Brama opata Rafała" 1497

                  Łod rzeki ta brama ci klasztor łotwiyro
                  Byś na jego cuda terozki zaziyroł.
                  • broneknotgeld Re: Czerwińsk 08.09.06, 19:03
                   Przi figurze Krystusa

                   Pawiom co w tym miejscu wojska porzykały
                   A potym pod Grunwald se tako wybrały.
                   • broneknotgeld Re: Czerwińsk 08.09.06, 19:05
                    Czerwińsk dzisioj

                    Małe miasteczko - dyć se niy zdowo
                    We historyji grod zocnie stowo.
  • broneknotgeld Zakroczym 07.09.06, 19:30
   Zakroczym 1065

   Tela pewne - już łon był
   I nabiyroł jakby siył.
   • broneknotgeld Re: Zakroczym 07.09.06, 19:31
    Zakroczym XII-XIII w.

    Tu kasztelan z wojskym siedzioł?
    Sie coś wiyncy żeś dowiedzioł?
    • broneknotgeld Re: Zakroczym 07.09.06, 19:32
     Zakroczym XIV-XV w.

     Mazowiecke prince Zakroczym czimali
     Prawiom co tu niyroz nawet nocowali.
     • broneknotgeld Re: Zakroczym 07.09.06, 19:36
      Kościoł Podwyższynio Krziża Św. (XVI-XVII w.)

      Dugo bazylika tukej budowali
      Dyć przeca se rada ze świontyniom dali
      Łokna fynsterbretow tu cołkym niy majom
      Przeca som łokrongłe toż po co jo wajom.
      • broneknotgeld Re: Zakroczym 07.09.06, 19:40
       Matka Bosko z Dzieciontkym (1663)

       Matka Bosko z Dzieciontkym na głownym ołtorzu
       W Zakroczymiu łobroz zowdy wiela wożoł
       Toż we tym kościele do Niyj durś rzykajom
       Tako Jezusowi ze Mateczkom pszajom.
       • broneknotgeld Re: Zakroczym 07.09.06, 19:42
        Kościoł św. Wawrzyńca (1714)

        Kaj tu klasztor kapucynow
        Ta świontynia stoji
        Bliknij tam we Zakroczymiu
        Sztela przeca stroji.
        • broneknotgeld Re: Zakroczym 07.09.06, 19:43
         W klasztorze

         Tu sztuki sakralny muzeum znojdziecie
         Kunszt na chwała Pana - tako wiycie przecie.
         • broneknotgeld Re: Zakroczym 07.09.06, 19:46
          Refektorz klasztoru X.1831

          Rzond se siedzioł - Sejm tyż radzioł
          Polok z historyjom wadzioł
          Toż łostatnie tu łobrady
          Insurgyntom dali rady.
  • broneknotgeld Wyszogród 08.09.06, 22:50
   Wyszogrod V w.n.e.

   Cosik ło tym durś bajajom
   Czy recht richtig we tym majom?
   • broneknotgeld Re: Wyszogród 15.09.06, 22:35
    Wyszogrod 1065

    Ano - historyjo już tyn grod nom jawi
    Toz i ze tym przeca radość wielko sprawi.
    • broneknotgeld Re: Wyszogród 15.09.06, 22:36
     Wyszogrod XII w.

     Kasztelanio wyszogrodzko
     Blyszczy w ty dziedzinie
     Lepszych czasow jeszcze doczko
     Zocnośc niy przeminie
     • broneknotgeld Re: Wyszogród 15.09.06, 22:38
      Wyszogrod XIII w.

      Princ Konrad tu zamek dlo siebie buduje
      Mazowieckim Piastom tyn grod fest sztimuje.
      • broneknotgeld Re: Wyszogród 15.09.06, 22:39
       Wyszogrod XV-XVI w.

       Toż Wyszogrod blyszczy
       Handlym se bogaci
       Wiślany port zyszczy
       Na suknie niy traci.
       • broneknotgeld Re: Wyszogród 15.09.06, 22:41
        Po wojnach szwedzkich

        Po tych wojnach szwedzkich sztela fest biydnieje
        Mało kto radośnie se już tukej śmieje.
        • broneknotgeld Re: Wyszogród 18.09.06, 17:59
         Gora Zamkowo

         Po zamku śladu tu niy łostało
         A przeca piyrwyj dziedzina cało
         Princ mazowiecko doglondoł z grodu
         Już se niy wroci - tako wom godom.
         • broneknotgeld Re: Wyszogród 18.09.06, 18:01
          Zamek proncow mazowieckich

          Niy ma już zamku z Gory Zamkowy
          Zbulyli cołkym niy do połowy
          Cegła przidała se im kaj ińdzi
          Tako widzicie - czas w przodek pyńdzi.
          • broneknotgeld Re: Wyszogród 18.09.06, 18:02
           W XIX wieku

           Z Gory Zamkowy se zamek stracioł
           Chocioż grod piyrwyj richtig bogacioł.
           • broneknotgeld Re: Wyszogród 18.09.06, 18:09
            Stroże Grobu Pańskego 1320-1819

            Toż Bożogrobcow Wyszogrod znoł
            Pociecha ze nich przeca tyż mioł
            Princom mieszczanom w Bogu służyli
            Dlo tych w utropie nojpełni żyli.
            • broneknotgeld Re: Wyszogród 18.09.06, 18:12
             Piyrszy kościoł parafialny Trojcy Świynty

             Piyrszy kościoł na szkarpie stanoł blisko rzeki
             Woda z Wyszogrodu go wziyła na wieki
             Toż dugo świontyni tu nowy niy mieli
             Chocioż do Ponboczka ciyngym rzykać chcieli.
             • broneknotgeld Re: Wyszogród 18.09.06, 18:14
              Wyszogrod 1726

              Z tym rokym Wisła szkarpa zabrała
              Z cołkom świontyniom! Czy jeji chwała?
              • broneknotgeld Re: Wyszogród 18.09.06, 18:18
               Kościoł parafialny Trojcy Świynty 1779-1786

               Siedym rokow w Wyszogrodzie tyn kościoł dźwigali
               Z Gdańska Fischer kunszt swoj dowo - bydom jymu pszali
               Dyć wyrosła im świontynia - blyszczy we dziedzinie
               Jak zoglondniesz to na pewno tego niy łominiesz.
               • broneknotgeld Re: Wyszogród 18.09.06, 18:19
                Kościoł Franciszkanow

                Gotyk z barokym w niym wymiyszany
                Był wangelikom piyrwyj tyż dany
                Po drugi wojnie zaś katolikom
                Tako se we niym teroz porzykom.
                • broneknotgeld Re: Wyszogród 18.09.06, 18:22
                 Most na Wiśle

                 Przi drugi wojnie ze jyńcow potu
                 I krwi tyż przeca był budowany
                 Że już go niy ma zdo sie gupotom
                 Bo ku pamiyńci tyż jakby dany.
  • broneknotgeld Serock 17.09.06, 11:30
   Serock

   Se wiela wiekow już niym cieszymy
   Możno terozki tam zoglondnymy.
   • broneknotgeld Re: Serock 17.09.06, 11:32
    Serock 1417

    Ano - se miastym już Serock stowo
    Wyrosnoł tako - miywo tyż zdrowo.
    • broneknotgeld Re: Serock 17.09.06, 11:33
     Kościoł Zwiastowanio NMP (1526)

     Miasto jakby nowe - wystilizowane
     We niym ty świontyni krolowanie dane.
     • broneknotgeld Re: Serock 17.09.06, 11:34
      Serocki zajazd

      Tam zoglondnijcie bo chocioż stary
      Gości prziwito jak ktosik jary.
  • broneknotgeld Kurpie 21.10.06, 23:21
   "Kurpie"

   Nizina Kurpiowsko wandrusa powito
   Toż tako Mazowsze - jakby se kto pytoł.
   • broneknotgeld Re: Kurpie 21.10.06, 23:22
    "Puszcza Zielono"

    Puszcza Zielono grzibami darzy
    Tu nogdy ło nich niy trza nom marzyć.
   • broneknotgeld Kadzidło 21.10.06, 23:23
    Kadzidło

    Jest se w Kadzidle czymu dziwować
    Tako mi werci tyż tam wandrować.
    • broneknotgeld Re: Kadzidło 21.10.06, 23:24
     "Zagroda kurpiowsko"

     Kurpiowski chałpy zocno uroda
     We tym skansynie - łominońć szkoda.
     • broneknotgeld Re: Kadzidło 21.10.06, 23:25
      "Wesele kurpiowske"

      Jak na impreza tukej treficie
      Weselsze bydzie i wasze życie.
      • broneknotgeld Re: Kadzidło 21.10.06, 23:27
       Z Kadzidła na Mszyniec

       Z Kadzidła na Mszyniec - prowdziwki znojdziecie
       Podgrzibkow, kozokow tyż wiela tu przecie.
       • broneknotgeld Re: Kadzidło