28.09.09, 09:37
Witam,

Chciałbym wziąć udział w paru przetargach na dostawę. Każdy zamawiający wymaga
"aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej". Czy każdemu zamawiającemu muszę
przesyłać oryginały tych dokumentów? czy wystarczą tylko ksera albo inne
poświadczenia zgodności z oryginałem?

Dziękuję.
Obserwuj wątek
  • wmiedzyczasie Re: dokumenty 29.09.09, 11:07
   Zgodnie z par.4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów
   dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w
   jakich te dokumenty mogą być składane
   ,wykonawca składa dokumenty
   (w tym aktualny odpis) w formie oryginału lub kopii
   poświadczonej za zgodność przez wykonawcę.
   Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
   poświadczonej kopii tylko i wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
   wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
   do jej prawdziwości (par. 4 ust.2 rozporządzenia)
  • maniutek23stan Re: dokumenty 08.10.09, 12:48
   decemberpl napisała:

   > Witam,
   >
   > Chciałbym wziąć udział w paru przetargach na dostawę. Każdy zamawiający wymaga
   > "aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
   > ewidencji działalności gospodarczej". Czy każdemu zamawiającemu muszę
   > przesyłać oryginały tych dokumentów? czy wystarczą tylko ksera albo inne
   > poświadczenia zgodności z oryginałem?
   >
   > Dziękuję.

   Witaj.
   Nie musisz przesyłać dla Zamawiającego oryginału aktualnego odpisu z właściwego
   rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
   ewidencji działalności gospodarczej. Może to być ksero oryginału, ale każda
   strona tego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem i
   parafowana i opatrzona imienną pieczątką.

   Pozdrawiam
   • kancelariazp.pl Re: dokumenty 13.11.09, 13:24
    Jak najbardziej wystarczy kopia (ksero) dokumentu, pod warunkiem, że
    każda strona będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
    osobę, która jest uprawniona do podpisania oferty.

    Zdecydowanie odradzamy załączanie kopii kolorowych i udawanie, że to
    oryginały!!!

    Pozdrawiamy
    Zespół Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka