Dodaj do ulubionych

Jedność Górnośląska

05.05.05, 12:30

Osoby związane z RAŚ i organizacjami regionalistycznymi, zatroskani o dobro
Naszego Miasta i całego Śląska, apelujemy do wszystkich organizacji i ludzi
dobrej woli o przyłączenie się do naszej inicjatywy. Nie mogąc liczyć na
jakiekolwiek wsparcie i zrozumienie ze strony ogólnopolskich partii i
organizacji politycznych, nie wykazujących najmniejszego zainteresowania
upadkiem gospodarczym, katastrofą społeczną i zapaścią cywilizacyjną Śląska,
postanawiamy co następuje:

W czasie wyborów każdego szczebla, poczynając od wyborów do Parlamentu
Europejskiego na wyborach samorządowych kończąc, wspólnie i w porozumieniu,
będziemy popierać jedynie takie osoby, mieszkańców Śląska, których
dotychczasowa działalność i postawa życiowa gwarantuje, że mandatu zaufania
społecznego użyją dla dobra społeczności lokalnej a nie dla własnych korzyści.

Postanawiamy z całą mocą i konsekwentnie, nigdy nie udzielać poparcia
wyborczego tzw. spadochroniarzom, to jest osobom nie związanym ze Śląskiem,
którzy głosy śląskich wyborców traktują jedynie jako odskocznię dla osobistej
politycznej kariery.

Pamiętajmy, że bieda i bezrobocie dotyka ludzi niezależnie od ich narodowości
i poglądów politycznych. Jeśli my Mieszkańcy Rudy Śląskiej i całego Górnego
Śląska sami sobie nie pomożemy, wybierając do Parlamentu czy Rady Gminy,
najlepszych spośród Nas, to nikt inny Nas nie uratuje.


Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą działać na rzecz idei politycznego
upodmiotowienia mieszkańców Śląska na kolejne spotkanie , które odbędzie się
19 maja
o godzinie 18 w kawiarni „AS” przy ul. Kłodnickiej 95 na Halem
Obserwuj wątek
  • lswaczyna Re: Jedność Górnośląska 05.05.05, 17:37
   Jak się pościelisz tak się wyśpisz

   „Każdy jest kowalem własnego losu”, „Jak się pościelisz tak się wyśpisz”, któż
   nie zna tych i innych przysłów dobitnie stwierdzających, że za jakość naszego
   życia w decydującej mierze sami odpowiadamy. Jesteśmy tego świadomi dlatego
   ciężko pracujemy, oszczędzamy, kształcimy nasze dzieci, ponosimy wiele trudów i
   wyrzeczeń by nasze życie uczynić chociaż trochę znośniejszym.
   Niestety z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, w decydującym momencie pozwalamy
   by o naszym teraźniejszym życiu i przyszłości naszych dzieci decydowali inni.
   Nie chodzimy na wybory bo „oni zrobią i tak to co będą chcieli”. I za naszą
   cichą zgodą, wybrani głosami tych, którzy do wyborów poszli robią z nami to co
   chcą. Każą nam dopłacać do działalności partii politycznych, zmuszają nas do
   kosztownej wymiany dokumentów (np. prawa jazdy dowodów osobistych), każą nam
   wielokrotnie płacić za posiadanie towaru, który legalnie kupiliśmy (tzw.
   abonament telewizyjny obowiązkowe O.C. czy opłaty korporacyjne). To tylko kilka
   z całej masy przykładów „ułatwiających” życie działań, podejmowanych przez
   wybraną w demokratycznych wyborach władzę. Władza nie tylko nie pomaga zwykłym
   obywatelom, ale często niweczy ich wysiłki.
   Drogi Czytelniku, możesz się nie interesować polityką, ale zapewniam Cię, że
   polityka już dawno zainteresowała się Tobą (czyt. Twoimi pieniędzmi). A wiele
   wskazuje, że będzie się interesować coraz bardziej. Odpoczywając na ogródku,
   pomyśl co lub kto, może „ich” powstrzymać by wzorem abonamentu za telewizor
   (czyli podatku od luksusu), za kilka lat lub kilka miesięcy nie wprowadzili
   „podatku podymnego” czyli abonamentu za posiadanie grilla.
   • adm7 Re: Jedność Górnośląska 06.05.05, 15:58
    lswaczyna napisał:

    > Jak się pościelisz tak się wyśpisz
    >
    > „Każdy jest kowalem własnego losu”, „Jak się pościelisz tak s
    > ię wyśpisz”, któż
    > nie zna tych i innych przysłów dobitnie stwierdzających, że za jakość naszego
    > życia w decydującej mierze sami odpowiadamy. Jesteśmy tego świadomi dlatego
    > ciężko pracujemy, oszczędzamy, kształcimy nasze dzieci, ponosimy wiele trudów i
    > wyrzeczeń by nasze życie uczynić chociaż trochę znośniejszym.
    > Niestety z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, w decydującym momencie pozwalamy
    > by o naszym teraźniejszym życiu i przyszłości naszych dzieci decydowali inni.
    > Nie chodzimy na wybory bo „oni zrobią i tak to co będą chcieli”. I
    > za naszą
    > cichą zgodą, wybrani głosami tych, którzy do wyborów poszli robią z nami to co
    > chcą. Każą nam dopłacać do działalności partii politycznych, zmuszają nas do
    > kosztownej wymiany dokumentów (np. prawa jazdy dowodów osobistych), każą nam
    > wielokrotnie płacić za posiadanie towaru, który legalnie kupiliśmy (tzw.
    > abonament telewizyjny obowiązkowe O.C. czy opłaty korporacyjne). To tylko kilka
    > z całej masy przykładów „ułatwiających” życie działań, podejmowany
    > ch przez
    > wybraną w demokratycznych wyborach władzę. Władza nie tylko nie pomaga zwykłym
    > obywatelom, ale często niweczy ich wysiłki.
    > Drogi Czytelniku, możesz się nie interesować polityką, ale zapewniam Cię, że
    > polityka już dawno zainteresowała się Tobą (czyt. Twoimi pieniędzmi). A wiele
    > wskazuje, że będzie się interesować coraz bardziej. Odpoczywając na ogródku,
    > pomyśl co lub kto, może „ich” powstrzymać by wzorem abonamentu za t
    > elewizor
    > (czyli podatku od luksusu), za kilka lat lub kilka miesięcy nie wprowadzili
    > „podatku podymnego” czyli abonamentu za posiadanie grilla.


    Czy to Pański tekst?
    • lswaczyna Re: Jedność Górnośląska 07.05.05, 17:13
     > Czy to Pański tekst?
     Tak.

     At a to Marka Sokoła

     Rady marszałka

     Dnia 21 kwietnia w chorzowskim hotelu „Batory” odbyło się spotkanie otwarte
     wicemarszałka Senatu RP Kazimierza Kutza z działaczami i sympatykami Ruchu
     Autonomii Śląska. W gorących słowach Mistrz zaapelował o połączenie wysiłków
     wszystkich organizacji górnośląskich i skoncentrowaniu się na wygraniu
     przyszłorocznych wyborów samorządowych. Jego zdaniem postawa taka pozwoli na
     przełamanie politycznego monopolu partii ogólnopolskich i doprowadzi do tego, że
     „wreszcie na Górnym Śląsku jego mieszkańcy będą mogli się samorządzić”

     M.S.
     • paul11 Re: Jedność Górnośląska 15.05.05, 21:02
      "Śląsk zawsze Polski!"

      "Z inicjatywy Polskiej Gazety Narodowej odbyła się 20 lipca 2003 r. pikieta i
      konferencja pod hasłem „W obronie polskości Śląska”. Miejscem pikiety był
      Rynek Główny w Katowicach pod teatrem imienia Stanisława Wyspiańskiego. W
      pikiecie wzięło udział około 120 osób. Były to głównie delegacje młodzieży
      narodowej z Katowic, Chorzowa, Bytomia, Będzina, Siemianowic, Bielska –
      Białej, Pilicy, Żywca i Krakowa. Uczestnicy manifestacji reprezentowali;-
      Polską Grupę narodową, Młodzieżowe Porozumienie Organizacji Patriotycznych,
      Front Narodowo-Robotniczy, Stronnictwo Narodowe „Patria” i Polskie
      Stronnictwo Ludowe. W tej patriotycznej manifestacji zabrakło jednak
      przedstawiciela Ligi Polskich Rodzin! Na licznych transparentach jakie
      wznosili manifestanci widniały hasła: - „Śląsk zawsze Polski”, „Nie dla
      UE”, „Polska dla Polaków”, „Polska Grupa Narodowa”. Hasła wznoszone słownie
      przez manifestantów to: - „ani Unia, ani NATO tylko Polska dla
      Polaków”, „Polska tak – Unia – nie”, „syjoniści do Syjonu”, „Nasza święta
      rzecz, Niemcy z Polski precz”, „Śląsk Opolski zawsze Polski”. W okolicznych
      wystąpieniach jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący MPOP Łukasz
      Jastrzębski. Mówił o zagrożeniu dla Polski ze strony Ruchu Autonomii Śląska.
      Następny mówca – Marcin Gruszka mówił w imieniu PGN o konieczności wspólnej
      walki z germanizacją Śląska. Następni mówcy – Anna Sokół i Rafał Franek
      podkreślali nierozłączność Śląska z Polską. Manifestację zakończono
      odśpiewaniem Roty. Do manifestantów przyłączyło się wielu mieszkańców Katowic
      Po manifestacji około 50 osób pojechało do Siemianowic Śląskich na
      konferencję pod hasłem „Śląsk zawsze Polski”, zorganizowaną przez Marcina
      Gruszkę, Rafała Franka i Roberta Mądera. Na konferencji poruszono problemy
      wzmożonej germanizacji Śląska, niszczenia i sprzedawania za bezcen fabryk i
      kopalń na Śląsku. Na konferencji podjęto decyzje o czynnym udziale młodych
      nacjonalistów w strajkach i akcjach protestacyjnych w obronie miejsc pracy.
      Po konferencji złożono kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego. Wieczorem
      uczestnicy konferencji spotkali się przy ognisku w nastroju muzyki narodowej
      Oi\RAC uprzyjemnionej pieczonymi kiełbaskami i tradycyjnym śląskim piwem.

      (Paweł Musioł, Olaf Baczyński)


      --
      "NIE MA NARODU ŚLĄSKIEGO"

      "Działacze Ruchu Autonomii Śląska (organizacji skrajnie antypolskiej,
      wydającej szowinistyczne pismo „Jaskółka") postanowili namawiać ludzi
      zamieszkałych na Śląsku do podawania w spisie powszechnym narodowości
      śląskiej. Pomimo tego. iż sądy, jak również Europejski Trybunał Praw
      Człowieka w Strasburgu odmówiły rejestracji związku ludności narodowości
      Śląskiej. Inicjatorami tych antypolskich posunięć byli Ernin Sowa, Rudolf
      Kołodziejczyk i szef Ruchu Autonomii śląska Jerzy Gorzelik - były działacz
      pampersowej Ligi Republikańskiej. Niestety tych cynicznych graczy
      politycznych posłuchało aż 173 000 mieszkańców województwa śląskiego
      opolskiego (jeżeli dodamy do tego oficjalną wielkość 153 000 mniejszości
      niemieckiej -to mamy problem narodowościowy na Śląsku). Istnieje kilka
      podstawowych powodów dla których działa Ruch Autonomii Śląska, Po pierwsze;
      chodzi o tzw. „próg wyborczy". Mniejszości narodowe w Polsce nie muszą
      przekraczać 5 % progu, aby wejść do parlamentu. Z tego niezrozumiałego prawa
      korzysta mniejszość niemiecka, która zawsze ma swoich reprezentantów w
      parlamencie. ( mniejszość żydowska nie korzysta z tego prawa, ponieważ
      posiadają oni swoich przedstawicieli prawie we wszystkich partiach
      politycznych, a także w strukturach władzy ustawodawczej i wykonawczej. Po
      drugie RAS, bardzo dobrze współpracuje ze stowarzyszeniami niemieckimi na
      Śląsku, w tym z Ditmanem Bremerem, którzy popierają wszelkiego rodzaju akcje
      prowokacyjne w Polsce np.: stawianie pomnika antypolaka hrabiego von Redena w
      Chorzowie, opowiadanie się po stronie gloryfikantów pomników żołnierzy II
      wojny światowej z Wermahtu, Abwery, SS itd. . wspólne żądania delegalizacji
      polskich organizacji narodowych. Po trzecie chodzi o pieniądze dla Ruchu
      Autonomii Śląska, które mogą się pojawić gdy tej antypolskiej organizacji uda
      się wywołać kłótnie narodowościowe na Śląsku oraz uda się oskarżyć o
      ksenofobie polskich patriotów, doskonale wiemy o wieloletniej współpracy
      autonomistów z podobnymi organizacjami w Europie ( w tym lewacko-żydowską
      organizację ETA w Hiszpanii). Warto także przypomnieć osoby popierające Ruch
      Autonomii Śląska z pierwszych stron gazet - senator UW Kazimierz Kutz, poseł
      PO - Jan Rzymełka, arcybiskup Damian Zimoń i arcybiskup Alfons Nossol - znany
      ze skrajnego anty polonizmu . Warto odnotować, iż Ruch Autonomii śląska był
      jedną z organizacji, która w nachalny sposób namawiała do NATO i Unii
      Europejskiej. To Ruch Autonomii Śląska robił razem z masońskim Związkiem
      Górnośląskim (organizacja elitarna o obliczu lożowym skupiającą wrogą Polsce,
      europejską elitę na Śląsku). Pomimo tego, iż sądy oraz wszyscy myślący ludzie
      wiedzą o tym. iż Ślązak to Polak (tak samo jak Mazur, Kaszub czy Góral, to
      RAS walczy o miejsce na scenie .politycznej. Teraz po wejściu do germańskiej
      UE. która kieruje się prawem bizantyjsko - żydowskim> Rejestracja Związku
      Ludności Narodowości Śląskiej staje się coraz bardziej realna, l w ten sposób
      globaliści rozbijają jedność Narodu Polskiego.

      (Paweł Musioł)      Źródło: narodowa.webpark.pl/nr_5_20.htm

      ...
      Niczego niy sugeruja, znolozżech to wciepuja!

      Pyrsk!
  • kagarro Re: Jedność Górnośląska 08.05.05, 21:26
   lswaczyna napisał:
   >Jeśli my Mieszkańcy Rudy Śląskiej i całego Górnego
   > Śląska sami sobie nie pomożemy, wybierając do Parlamentu czy Rady Gminy,
   > najlepszych spośród Nas, to nikt inny Nas nie uratuje.

   Ci najlepsi spośród Nas są już wybrani, ma się rozumieć?

   Co to ma poza tym znaczyć: "idea politycznego
   upodmiotowienia mieszkańców ", chodzi zwłaszcza o jeden, niezbyt jasny
   termin "upodmiotownienia"?
   Chociaz, jeśli ma okazać się, ze najlepsi spośród Nas zostali już wybrani, z
   dużym wyprzedzeniem, niz samo spotkanie w "Asie" miało dojść do skutku,
   wszystko byłoby jasne :).
   • slezan Re: Jedność Górnośląska 08.05.05, 23:16
    Chyba najprościej iść do knajpy i samemu zadać pytania. W ostateczności można
    napić się piwa, tak więc czas nie będzie stracony.
    • w36 Re: Jedność Górnośląska 09.05.05, 00:05
     slezan napisał:

     > Chyba najprościej iść do knajpy i samemu zadać pytania. W ostateczności można
     > napić się piwa, tak więc czas nie będzie stracony.

     Są może ciekawsze sposoby spędzania czasu niż bycie upodmiotowionym w Asie,
     nawet przy piwie ;) Zmienilibyście może ten tekst (znowu spadochroniarze), bo
     rzeczywiście jak się tak przyglądać z bliska, nie bardzo się to kupy trzyma.
     • hepik1 Re: Jedność Górnośląska 09.05.05, 06:08
      Na tym polega uprawianie polityki-na bełkocie.Im bardziej bełkoczesz tym
      wydajesz sie mąddrzejszy i bardziej nadający na wysokie stanowiska w
      państwie.Oczywiście w swoich własnych oczach;))

      To tez smakowity kawałek:

      "... zmuszają nas do
      kosztownej wymiany dokumentów (np. prawa jazdy dowodów osobistych), każą nam
      wielokrotnie płacić za posiadanie towaru, który legalnie kupiliśmy (tzw.
      abonament telewizyjny obowiązkowe O.C. czy opłaty korporacyjne). To tylko kilka
      z całej masy przykładów „ułatwiających” życie działań, podejmowanych przez
      wybraną w demokratycznych wyborach władzę..."

      Leon jak ktoś pierdyknie w twoje auto a nie będzie miał OC to ci lekko rura
      zmięknie;)
      )Albo jak ty pierdykniesz komuś w jego BMW bez swojego opłaconego OC,to ci
      dopiero rura zmięknie;))

      A z nowego dowodu i prawa jazdy ja jestem zadowolony.Stary dowód miał ponad
      ćwierć wieku i był w strzępach a nigdy mi się nie chciało pojechać do N.B go
      wymieniać.A jak mnie zmusili to pojechalem i mam;))
      I w ogóle moja briftasza teraz spoko do kapsy się mieści;))

      • slezan Re: Jedność Górnośląska 09.05.05, 14:14
       Lubisz płacić? Twoja psrawa. Ja nie lubię. Np. za nowy dowód osobisty. A co by
       było, gdyby OC nie było obowiązkowe, a ktoś rozwalił Ci auto? Płaciłby
       bezpośrednio z własnej kieszeni i tyle. Facet ma rację.
       • hepik1 Re: Jedność Górnośląska 09.05.05, 20:26
        Taaa,z 1000 pln oficjalnej pensji albo z zasiłku dla bezrobotnych,oczywiście po
        prawomocnym wyroku sądowym,który po zakończeniu spraw we wszystkich instancjach
        tak za 5 lat by zapadl i przez następne 30 był splacany;))
        • slezan Re: Jedność Górnośląska 09.05.05, 21:59
         Problemem byłby w tej sytuacji chyba stan wymiaru sprwiedliwości, a nie brak
         obowiązkowych ubezpieczeń? A może w tej sytuacji proponujesz przymusowe
         ubezpieczenia od przewlekłych procesów sądowych?
         • hepik1 Re: Jedność Górnośląska 10.05.05, 04:50
          Będę się upierał przy swoim.
          Kiedy swoja Syrenką Bosto wymuszę pierwszeństwo na skrzyżowaniu P.Skargi i 1
          Maja na Mercedesie klasy C,nówka,metalic a wyniku którego to zdarzenia ulegnie
          skasowaniu moja poczciwa Syrena ale i przód Merca(eeech,te strefy
          kontrolowanego zgniotu) z reflektorami ksenonowymi ,szybą przednią oraz
          wszystkie poduszki powietrzne -zdecydowanie będę szczęśliwy,gdy szkody pokryje
          PZU,w którym mam wykupione OC na swój wóz a nie będę musiał sięgać do własnej
          kieszeni,by za szkodę zapłacić.
          (Zresztą ten w mercu to i tak złodziej albo poseł,na pewno,bo kto uczciwy w
          dzisiejszych czasach może sobie pozwolić na Mercedesa kl C,nówka metalic??A ja
          bym musiał własne oszczędności krwawo zarobione na roli oddawać takiemu?)
          Oczywiście ,mniej szczęśliwy będę z powodu konieczności oddania mojej bostówki
          na złom przy ulicy Młyńskiej ale trudno-swoje lata juz ma...;))
      • lswaczyna Re: Jedność Górnośląska 10.05.05, 16:20
       Leon jak ktoś pierdyknie w twoje auto a nie będzie miał OC to ci lekko rura
       > zmięknie;)
       > )Albo jak ty pierdykniesz komuś w jego BMW bez swojego opłaconego OC,to ci
       > dopiero rura zmięknie;))
       >       OC. przymusowe to podatek i jest on co najmniej 50% kosztowniejszy od zakładu
       ubezpieczeniowego OC dobrowolnego i w ten sposób wolałbym się ubezpieczać bo
       starczyłoby mi na AC. W odróżnieniu od moich adwersarzy potrafię myśleć i liczyć.
       • hepik1 Re: Jedność Górnośląska 10.05.05, 18:12
        No to dawaj jeszcze przyklady panstw ,gdzie nie ma obowiązku
        ubezpieczeniowego.Może pomyslę o emigracji ,w końcu jesteśmy w UE i mogę jechac
        gdzie taniej;)
        • paul11 Re: Jedność Górnośląska 10.05.05, 18:23
         hepik1 napisał:

         > No to dawaj jeszcze przyklady panstw ,gdzie nie ma obowiązku
         > ubezpieczeniowego.Może pomyslę o emigracji ,w końcu jesteśmy w UE i mogę jechac
         > gdzie taniej;)

         Wybierz się a dowiesz się , że jesteś w błędzie.

         Zapraszamy na IV edycję Konferencji Unisceptycznej pt.: „Uniokonstytucji – nie!”         Gośc specjalny konferencji: Władimir Bukowski.

         Prelegenci: Stanisław Michalkiewicz, Janusz Korwin – Mikke, Stanisław Wojtera,
         Tomasz Teluk, Krzysztof mazur i inni.         Harmonogram:         13 maja (piątek)

         Warszawa, godz. 17.30, Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5; konferencja         14 maja (sobota)

         Lublin, godz. 13.00, Centrum Kultury Języka UMCS, ul. Weteranów róg ul.
         Sowińskiego; konferencja

         Rzeszów, godz. 19.00, Dom Kultury WSK, ul. Dąbrowskiego 83; konferencja         15 maja (niedziela)

         Tarnów, godz. 15.00, Restauracja "Pasaż", Pasaż Tertila; konferencja

         Kraków, godz. 19.30, Pałac Larischa UJ, ul. Bracka 12; konferencja         16 maja (poniedziałek)

         Katowice, godz. 10.00, aula im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych
         Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12; konferencja

         Bytom, godz. 16.30, aula w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu,
         ul. Frycza Modrzewskiego 12; konferencja         Na wszystkie konferencje wstęp wolny.

         Po każdej konferencji Włodzimierz Bukowski będzie podpisywał swoją najnowszą
         książkę pt. „Unia Sowiecka czy Związek Europejski czyli dysydent w archiwach
         Gorbaczowa.”         Serdecznie zapraszamy!         Organizatorzy:

         Fundacja Niepodległości www.niepodleglosc.pl

         Tygodnik Najwyższy CZAS! www.nczas.com

         Stowarzyszenia KoLiber www.koliber.org

         Unia Polityki Realnej www.upr.org.pl

         Fundacja Arystoteles www.arystoteles.org

         Center For The New Europe www.cne.org


         Władimir Bukowski

         Urodził się 30 grudnia 1942 roku. Od 1963 roku popadł w niełaskę systemu
         sowieckiego - pierwszym krokiem "antypaństwowym" było zorganizowanie w centrum
         Moskwy, przed pomnikiem Władimira Majakowskiego, spotkania poetyckiego. Władze
         sowieckie uznały to za działanie wywrotowe i Bukowski trafił do psychuszki na
         przymusowe leczenie. Z zakładu został zwolniony dopiero w lutym 1964 roku. W
         styczniu 1965 roku zorganizował demonstrację w obronie aresztowanych Aleksandra
         Giznburga i Yuriego Galanskowa. Podczas tej demonstracji Bukowski został
         aresztowany. Z więzienia wyszedł dopiero w styczniu 1970 roku.

         W 1971 roku udało mu się przeszmuglować na Zachód, do Szwajcarii ponad 150 stron
         różnego rodzaju dokumentów, dzięki którym wolny świat miał się dowiedzieć o
         nadużyciach psychiatrii w ZSRR. Po raz kolejny trafił w 1967 roku za
         zorganizowanie w centrum Moskwy, pod pomnikiem Puszkina manifestacji w obronie
         dysydentów. Tym razem władze zamknęły go na trzy lata. Bukowski opuścił
         ostatecznie Związek Sowiecki w grudniu 1976 roku pod naporem światowej opinii
         publicznej. W 1973 roku w Chile miał miejsce przewrót wojskowy generała Augusto
         Pinocheta, który uchronił w ten sposób swoją ojczyznę przed totalnym zwycięstwem
         komunistów. Wówczas to nastąpił układ Breżniew-Pinochet, dzięki któremu Bukowski
         trafił do Szwajcarii. Szybko przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, gdzie
         ukończył prestiżowy Uniwersytet Cambridge, a później został na nim wykładowcą.
         Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zaangażował się w
         działalność polityczną na Zachodzie - krytykował kraje zachodniej Europy, że
         zbytnio ulegają komunistom sowieckim, a także że przyjmują wiele rozwiązań z
         systemu sowieckiego. W 1983 roku został jednym ze współzałożycieli tzw.
         Międzynarodówki Oporu - organizacji skupiającej reprezentantów krajów
         zagrożonych przez komunizm.

         W 1992 roku, w trakcie zawirowań po rozpadzie Związku Sowieckiego Bukowskiemu
         udało się trafić do tajnych archiwów kremlowskich. Dzięki małemu skanerowi
         wbudowanemu w okulary i posiadaniu niewielkiego osobistego komputera na miejscu
         w archiwach wyniósł stamtąd wiele tajnych aktów i dokumentów dotyczących
         polityki wewnętrznej oraz zagranicznej Związku Sowieckiego. Zebrane dokumenty i
         materiały wraz ze swoim komentarzem wydał po dwóch latach żmudnej pracy w
         głośnej książce "Moskiewski proces. Dysydent w archiwach kremlowskich", która na
         Zachodzie szybko stała się bestsellerem. W 1996 roku Kreml ogłosił Bukowskiego
         jako persona non grata w Rosji i zakazał mu wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej.

         Od 2000 roku zaangażował się w przeciwdziałanie sowietyzacji Unii Europejskiej.
         Bukowski jest zdania, że w wielu bardzo istotnych podobieństw. "Jak rządzony był
         ZSRS? Kierowało nim 15 osób, których nikt nie wybierał, które przed nikim nie
         odpowiadają i których nikt nie mógł zwolnić. Jak jest rządzona UE? Przez 25
         osób, których nikt nie wybierał, które przed nikim nie odpowiadają i których
         nikt nie może zwolnić". Nie zgadza się też z twierdzeniem, że UE od ZSRS różni
         brak obozów pracy. "To nieprawda. Unia ma też gułag, ale intelektualny" - mówił,
         dodając, "że za głoszenie opinii niezgodnych z unijną ideologią poprawności
         politycznej grozi odsunięcie na margines. W praktyce oznacza ono uniemożliwienie
         zrobienia kariery". Władimir Bukowski jest obecnie obywatelem brytyjskim,
         popiera eurosceptyczną Angielską Partię Niepodległości (United Kingdom
         Independence Party), szefuje włoskim Libertarianom, w Polsce zasiada w Radzie
         Fundacji Niepodległości, zaś prywatnie przyjaźni się z byłą premier Wielkiej
         Brytanii, Margaret Thatcher.
         • hepik1 Re: Jedność Górnośląska 10.05.05, 18:41
          No to może na Białoruś-oni zdajsie też nie chcą do Unii;))Tylko nie wiem jak tam
          z OC;)
          A tak na marginesie -stawki OC to juz każdy ubezpieczyciel sam ustala a nie
          państwo?Proszę mnie poprawic jesli się mylę.
          • darek10004 Re: Jedność Górnośląska a OC 10.05.05, 20:18
           a za mojego merca OC przy moich zniżkach to 600 kilka zł. chyba nie dużo? a ma
           dużąąąąą pojemność a pali jak smok
           • darek10004 Re: Jedność Górnośląska a OC 10.05.05, 20:20
            wcześniej napędzał koniunkturę Orlen Deutschland a teraz będzie napędzał
            koniunkturę Orlen Poland hihi
            • hepik1 Re: Jedność Górnośląska a OC 10.05.05, 20:44
             Zagłosujesz na Swaczyne,masz 600 stów w kapsie.Piechty nie łazi.
             • darek10004 Re: Jedność Górnośląska a OC 10.05.05, 20:56
              wiesz ja jednak dam te szeset zł. ubezpieczycielowi - domniemuję, że to
              pewniejsze hehe. Wiem co mam.
        • w36 Re: Jedność Górnośląska 11.05.05, 01:29
         hepik1 napisał:

         > No to dawaj jeszcze przyklady panstw ,gdzie nie ma obowiązku
         > ubezpieczeniowego.Może pomyslę o emigracji ,w końcu jesteśmy w UE i mogę jechac
         > gdzie taniej;)

         Hepik ty chyba nie czaisz bazy :(
         W poważną dyskusję polityczną wjeżdżasz swoją syrenką. A fakty historyczne są
         niepodważalne. Przed wojną na Śląsku żaden Ślązak nie płacił ani obowiązkowego
         OC ani abonamentu za telewizor. Za Niemca też nie. Dopiero pod polskim rządem
         Ślązakom narzucono to ciężkie jarzmo.
         Masz materiał do przemyśleń. Wniosek chyba się narzuca jednoznaczny ;)
         • hepik1 Re: Jedność Górnośląska 11.05.05, 05:02
          Taa,jeszcze mi wmówisz,że dowodów plastikowych wtedy nie było...
          • kapioh1 Panie Swaczyna !!!! 11.05.05, 09:17
           Może mi Pan wyjaśni co się stało z tzw. "śląską stroną" Wiadomości Rudzkich ??
           Czyżby się już Panu odechciało pisania solidnych (jak na miarę Rudy Śl.)
           tekstów ?? Pewnie łatwiej wypisywać te d..piny na forum. Jakoś dziwnie Pan
           milczy w tym temacie, a może to lenistwo tylko...
           • w36 Re: Panie Swaczyna !!!! 11.05.05, 12:13
            kapioh1 napisał:

            > Może mi Pan wyjaśni co się stało z tzw. "śląską stroną" Wiadomości Rudzkich ??
            > Czyżby się już Panu odechciało pisania solidnych (jak na miarę Rudy Śl.)
            > tekstów ?? Pewnie łatwiej wypisywać te d..piny na forum.

            Przeglądam teraz stare numery WR i widzę że uległeś pewnej iluzji. Teksty własne
            pana Swaczyny w WR to niestety takie właśnie jak nazywasz "d..piny" (tekst z
            tego wątku też tam zdaje się był), a reszta to głównie przedruki tekstów innych
            autorów, niektóre dostępne też w internecie (na wiadomych serwerach).
            • kapioh1 Re: Panie Swaczyna !!!! 11.05.05, 13:40
             No troszkę w36 przesadziłeś. W Wiadomościach Swaczyna się bardziej starał,
             obiektywnie !! A tutaj jest jak jest i nikt mu korekty nie robi, niestety. Ale
             strona moim zdaniem była potrzebna !!
          • darek10004 Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 11.05.05, 20:26
           ty hepik dzisiaj byłem zapytać ile mnie będzie kosztowało OC za mojego merca
           uuuu ale mi dowalili za taaaaaką pojemność ale co tam zapłacę a jak ten kto nie
           zapłaci to wwwwwwwww, miałem już przypadek, że facet walnął we mnie i nie
           zapłacił OC - było z tego kupę syfu więc niech mi nikt nie pierdzieli, że OC
           powinno być dobrowolne - słusznie mówisz kto nie chce płacić to myk emigracja
           na wschód. Jeszcze raz trafie na swojej drodze kogoś bez OC to będzie się
           działooooo ah.
           • slezan Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 11.05.05, 21:02
            To raczej Ty z tym podejściem powinieneś pomyśleć o emigracji na wschód. I to
            daleki - do Korei Północnej. Tam wszystko jest obowiązkowe. To zwalnia od
            myślenia.
            • darek10004 Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 11.05.05, 21:26
             ooo a jak by ktoś wpierdzielił do twojego samochodu i okazało by się, że
             zniszczył ci szybę za 1000 zł, reflektor za 700 zł, i on ci mówi wybacz ale nie
             mam OC ani AC to ty mu powiesz eee tam ok zapłacę za moją furę bo mnie stać,
             idź z Bogiem nie roszczę do ciebie pretensji hehe niezły frajer, wybacz mnie na
             frajerstwo nie stać!!!
            • darek10004 Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 11.05.05, 21:37
             poza tym człowieku w demokracji wszystko powinno być uregulowane prawnie a
             samowola jest w np. Indiach bo jak krowa idzie to samochody muszą stać, hehe
             mimo wszystko dziękuję Bogu że mieszkam w Polsce, bo jeżeli mnie dorwie policja
             za przekroczenie predkości to należy mi się mandat i tyle (nawiasem mówiąc
             często płacę i się z tym zgadzam). Chcę żyć w państwie prawa a nie anarchii.
             Prawo chłopie prawo i prawo. Trąbią o zapinaniu pasów bezpieczeństwa w aucie a
             co niektórzy oszołomi mówią, że to ograniczanie swobody obywatelskiej, gówno
             prawda. Ja sobie nie życzę żeby kierowca bądź pasażer samochodu, który we mnie
             uderzy czołowo wyleciał przez przednią szybę prosto na mnie tylko dlatego, że
             nie miał zapiętych pasów. Aaaa jeżeli kogoś nie stać na posiadanie samochodu i
             związanego z tym kosztami utrzymania to są środki komunikacji miejskiej.
             • slezan Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 11.05.05, 21:56
              W takiej sytuacji każdy kto posiada jakieś dobra materialne powinien
              obowiązkowo je ubezpieczać. Może ktoś je ukraść. Ale to nie wszystko. Powinny
              być też obowiązkowe ubezpieczenia dla potencjalnych sprawców kradzieży, czyli
              dla wszystkich. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Idziesz na raut ze swoją panią.
              A tu jakiś menel buch, kradnie miłej damie kolię i chodu ile sił w nogach. Po
              dwóch dniach policja namierza drania. Ale, pech, gad sprzedał już klejnot
              paserowi i przepił kasę. Nie ma nic, czym mógłby pokryć Twą stratę. Przecież to
              niedopuszczalne! Na takką anarchię nie ma zgody. Ubezpieczyć!!! Obowiązkowo!!!
              • darek10004 Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 11.05.05, 22:12
               Człowieku ty się masz ubezpieczyć od swojej odpowiedzialności!!! rozumiesz to?.
               Nie nie rozumiesz, twoje ubepieczenie zadość uczyni za twoje ewentualne szkody
               wynikłe z korzystania z twojej żeczy. Widzisz mam owczarka niemieckiego po
               szkoleniu na towarzysza i po obronie, mimo tego, że ona chodzi ja szwajcar
               wolałem się ubezpieczyć w PZU gdyby ewentualnie kogoś pogryzła. Po co
               ryzykować. Aha ona ewentualnie zaatakuje tylko kogoś kto zagrozi mi albo moim
               najbliższym, ale mimo tego wolę dmuchać na zimne.
               • kapioh1 Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 12.05.05, 00:32
                Ależ pierdoły z tym OC. Każde ubezpieczenie winno być dobrowolne, bo
                odpowiedzialność za szkodę ponosi zawsze szkodnik, niezależnie od tego czy jest
                ubezpieczony, czy też nie. Ubezpieczenie to kosztowny zakup stanu psychicznego,
                który mozna nazwać "własny komfort". Jeżeli ktos nie lubi komfortu, to jego
                sprawa. A te historie z mercem to dobre dla taksówkarzy lub turków. Oni lubią
                takie samochody.
                • hepik1 Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 12.05.05, 05:53
                 kapioh1 napisał:

                 > Ubezpieczenie to kosztowny zakup stanu psychicznego,
                 >
                 > który mozna nazwać "własny komfort".

                 OC za moje auto to dokładnie 428 pln co daje 1,17 gr na dzień.
                 Stać mnie na ten komfort.
                 Swaczyny nie stać a w związku z tym,że postuluje pozbawienie mnie tego
                 "komfortu", w zyciu nie zagłosuje na tubylców z Jedności Górnosląskiej;))
                 • lswaczyna Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 12.05.05, 09:07
                  hepik1 napisał:

                  > kapioh1 napisał:
                  >
                  > > Ubezpieczenie to kosztowny zakup stanu psychicznego,
                  > >
                  > > który mozna nazwać "własny komfort".
                  >
                  > OC za moje auto to dokładnie 428 pln co daje 1,17 gr na dzień.
                  > Stać mnie na ten komfort.
                  > Swaczyny nie stać a w związku z tym,że postuluje pozbawienie mnie tego
                  > "komfortu", w zyciu nie zagłosuje na tubylców z Jedności Górnosląskiej;))                  Naucz się czytać z zrozumieniem ja nikomu nie chce odebrać prawa do
                  ubezpieczenia się a tylko dać prawo wyboru które jest podstawą demokracji.
                  A ludziom z mentalnością niewolnika nie zabraniam emigracji np. na Kubę.
                  • hepik1 Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 12.05.05, 09:29
                   lswaczyna napisał:

                   > Naucz się czytać z zrozumieniem ja nikomu nie chce odebrać prawa do
                   > ubezpieczenia się a tylko dać prawo wyboru które jest podstawą demokracji.
                   > A ludziom z mentalnością niewolnika nie zabraniam emigracji np. na Kubę.

                   W d....mam taką demokrację jak mi auto skasuje gościu bez OC pracujący w
                   hipermarkecie za 600pln;)
                   A na Kubę chętnie .Fidel nie będzie żył wiecznie,klimat cieplejszy,ludzie
                   fantastyczni a i moja Syrenka Bosto będzie tam jako nówka metalic robiła;))
               • slezan Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 12.05.05, 14:37
                To ty niewiele zrozumiałeś. Demo-liberalne państwo opiera się na założeniu, że
                dorosły człowiek jest za siebie odpowiedzialny. Dlatego też sam powinien
                decydować czy wykupić ubezpieczenie, czy nie. Dla tego zaożenie, choć jest ono
                uogólnieniem, nie ma rozsądnej alternatywy przy zachowaniu zasady równości
                wobec prawa.
     • kagarro Re: Jedność Górnośląska 09.05.05, 22:28
      Nie chciałabym się wtrącać, a tym bardziej łapać słówek, ale moim
      zdaniem "kupa" to jest właśnie to, czego to się trzyma. Wybaczcie ordynarność.
      Zmienić tekst faktycznie przydałoby się, jesli nie tekst, znaczenie tekstu na
      pewno.
      • w36 Re: Jedność Górnośląska 09.05.05, 23:55
       kagarro napisała:

       > Nie chciałabym się wtrącać, a tym bardziej łapać słówek, ale moim
       > zdaniem "kupa" to jest właśnie to, czego to się trzyma. Wybaczcie ordynarność.

       :)))) i jeszcze :))))

       > Zmienić tekst faktycznie przydałoby się, jesli nie tekst, znaczenie tekstu na
       > pewno.

       Znaczenie chyba ok, po co zmieniać, jak coś wcześniej już zdaje się dobrze
       zinterpretowałaś ;) . A tekst, który w identycznej postaci już się tu na forum
       trzeci raz pojawia (i pewno nie ostatni), może nie jest taki najgorszy, skoro
       każdorazowo jest punktem wyjścia do przyjemnej ożywionej dyskusji (np. o
       ortografii).

       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=21245760

       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=22732935
       • hepik1 Re: Jedność Górnośląska 10.05.05, 05:01
        w36 napisał:
        A tekst, który w identycznej postaci już się tu na forum
        > trzeci raz pojawia (i pewno nie ostatni), może nie jest taki najgorszy, skoro
        > każdorazowo jest punktem wyjścia do przyjemnej ożywionej dyskusji (np. o
        > ortografii)

        Niestety drogi w36 -mylisz sie ,że teksty te identyczne są .Zmienia się w nich
        rzecz najważniejsza - data spotkań,ostatnio była marcowa a teraz jest
        majowa.Niby też na M ale ja tam różnicę widzę.
        A o ortografii nigdy za wiele -wśród młodzieży rudzkiej istnieje problem czego
        dowody w watku obok(z apelem do p.O i nie tylko...;)
  • hepik1 Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 12.05.05, 15:55
   Jak ja lubie bezsensowne dyskusje;)
   A cóz to za twór te demo-liberalne państwo?
   Do tej pory mi sie wydawalo ,że rządy w panstwach demokratycznych moga byc
   liberalne albo konserwatywne a tu sie okazuje co innego.
   A odpowiedzialny to ten klient co mi wjedzie w kufer może byc albo nie być.
   Mnie to wisi.
   Tylko,że jak nie bedzie miał OC a będzie miał pensji 600pln i trójkę dzieci na
   utrzymaniu to ja kasy za moje zniszczone auto w życiu nie zobaczę;)
   • baba2 DAF ubezpieczenie od Ubezpieczalni 13.05.05, 06:17
    Z dyskusji tu na forum rozumiem grupę Swaczyny która sie nie chce ubezpieczać
    bo Ubezpieczalnie do czego są powołane okradaja swoje ofiary.
    Na rynku pojawiła się firma DAF która ubezpiecza od tej nieuczciwosci
    ubezpieczalni.
    Niestety to jest kolejne 300zł.
    Daje jednak komfort nie posiadania adwokata,ktory taką dupiną by się nie zajął.
    Grupa Swaczyny chyba ma na myśli obowiązkowego OC z którego i tak nic nie
    wynika dla poszkodowanego.
    Daje jednak komfort bezpieczeństwa dla pirata drogowego który jest bezkarny.
    Ale tak nie do końca bo znam przypadki że pomimo posiadania OC sprawca był
    pozywany do popkrycia kosztów od których wymigała się Ubezpieczalnia.
    • hepik1 Re: DAF ubezpieczenie od Ubezpieczalni 13.05.05, 10:20
     Chyba nie do końca o to chodzi kol.Leonowi.
     A działalnosc ubezpieczycieli na polskim rynku,gdy maja juz wypłacac
     odszkodowania to juz całkiem inna inszość
    • darek10004 baba gada głupoty 13.05.05, 18:57
     Co ty gadasz kobieto OC musi być obowiązkowe i koniec!!!. Miałem kilka razy
     przypadki gdzie wjechał ktoś w moją dupę i zawsze dostałem odszkodowanie. A
     miałem raz przypadek, że facet walnął we mnie i nie miał OC, było z tego kupe
     syfu. I w tym momencie nie obchodzi mnie, że dostał wyrok, mnie obchodzi
     ODSZKODOWANIE!!! dla mnie. Z czego pokryje odszkodowanie ktoś kto posiada 15
     letniego malucha?, nigdzie nie pracuje i ledwo mu starcza na żarcie. Ludzie co
     wy gadacie. Jasne, że jeszcze można takiemu gadowi walnąć w ryj a mnie bardzo
     kusiło gdy spotkałem na drodze gnoja, który miał 1,8 promila. Robię rocznie ok.
     40000 km. i trochę już widziałem na drogach. Baba trafisz na mnie bez ważnego
     OC ojjjjj. Teraz będę płacił za OC następnego mojego auta ok. 1200 zł. I
     zapłacę bo tak musi być!!!. Jeżeli kogoś nie stać mówiłem już wcześniej są
     autobusy i tramwaje.
     • hepik1 Re: baba gada głupoty 13.05.05, 20:46
      Baba2 to chłop a nie baba;))
      • kapioh1 Re: baba gada głupoty 13.05.05, 22:10
       No tu przynajmniej jest ciekawie, ale gdzie się podział Swaczyna ?? Rozpoczął
       dyskusję i co ?? Milczy.
     • slezan Re: baba gada głupoty 15.05.05, 19:24
      Ty chyba pracujesz w ubezpieczeniach. Tylko tak można Cię wytłumaczyć.
     • lswaczyna Re: baba gada głupoty 28.05.05, 18:08

      darek10004 napisał:

      > Co ty gadasz kobieto OC musi być obowiązkowe i koniec!!!. Miałem kilka razy
      > przypadki gdzie wjechał ktoś w moją dupę i zawsze dostałem odszkodowanie. A
      > miałem raz przypadek, że facet walnął we mnie i nie miał OC, było z tego kupe
      > syfu. I w tym momencie nie obchodzi mnie, że dostał wyrok, mnie obchodzi
      > ODSZKODOWANIE!!! dla mnie. Z czego pokryje odszkodowanie ktoś kto posiada 15
      > letniego malucha?, nigdzie nie pracuje i ledwo mu starcza na żarcie. Ludzie co
      > wy gadacie. Jasne, że jeszcze można takiemu gadowi walnąć w ryj a mnie bardzo
      > kusiło gdy spotkałem na drodze gnoja, który miał 1,8 promila. Robię rocznie ok.
      >
      > 40000 km. i trochę już widziałem na drogach. Baba trafisz na mnie bez ważnego
      > OC ojjjjj. Teraz będę płacił za OC następnego mojego auta ok. 1200 zł. I
      > zapłacę bo tak musi być!!!. Jeżeli kogoś nie stać mówiłem już wcześniej są      Doskonale rozumiem pański punkt widzenie, jednakże jest on charakterystyczny dla
      normalnego człowieka, który został wychowany przez ileś tam lat propagandy
      socjalistycznej. Socjalizm tym rózni się od kapitalizmu, że w Kapitalizmie
      człowiek odpowieda aż za Siebie i jednocześnie TYLKO za siebie. W socjalizmie -
      część odpowiedzialności człowiek ceduje na
      "społeczeństwo", godząc się że część jego praw zostanie mu odebrana. I nie ma w
      tym nic zdrożnego. Każdy by chciał płacić trochę żeby w razie wpadki mu inni
      pomogli. Problem tkwi gdzie indziej. Jeśli mamy niejednolite społeczeństwo
      składające się z (przejaskrawię) Debili i Geniuszy - to mamy dwa wyjścia albo
      robimy prawo niespójne, inaczej traktujące Debili inaczej Geniuszy, albo robimy
      jedno prawo wspólne. Jeśli jedno wspólne to znowu mamy dwie możliwości - albo
      zakładamy że kazdy jest Debilem (i problem mają Geniusze), albo zakładamy że
      każdy jest Geniuszem (i problem mają Debile).
      Odrzucam z odrazą niespójne prawo (kto ma decydować o przydziale;)
      Zostaje prawo spójne - Lewica chce traktować wszystkich jak Debili, czyli
      zabraniać nakazywać itp. Prawica, z która się utożsamiam, chce traktować
      wszystkich jak Geniuszy (rób co chcesz - jeśli złamiesz prawo zostaniesz SUROWO
      ukarany). Konsekwencja takiego podejścia jest taka, że w pierwszym przypadku
      społeczeństwo Debilizuje się, skoro państwo roztacza parasol ochronny, to nie
      trzeba się zabezpieczać, skoro dostanę emeryturę to nie muszę oszczędzać -
      natomiast w drugim - społeczeństwo się Genializuje - Totalni debile uczą się
      poprzez system kar (skoro łamią prawo to się ich kara - następnym razem tego
      przestępstwa nie popełni), Debile mniejsi uczą się poprzez przykład - Lepiej nie
      robić pewnych rzeczy bo mnie ukarzą jak debila totalnego itd. itp.

      Konkludując - jeśli ubezpieczenie OC będzie nieobowiązkowe to Debile totalni się
      nie ubezpieczą (tak jak i dziś), Debile więksi się nieubezpieczą (i bedą musieli
      płacić do końca życia odszkodowanie), a reszta sobie poradzi (albo się
      ubezpieczą, jeśli są bojaźliwi, albo się nie ubezpieczą, licząc się z tym że
      musza mieć w razie czego pieniądze na zapłacenie). Z punktu widzenia
      społeczeństwa jest to nadzwyczaj korzystne jeśli ludzie będą widzieć Debila
      większego ciorającego do końca życia, w odróżnieniu od sytuacji kiedy dziś
      widzimy jak ktoś kto nie jest ubezpieczony smieje się z gościa któremu wjechał
      do bagażnika, bo wie, ze zanim sąd coś ustali to się przedawni, a ten co myślał
      że OC daje mu bezpieczeństwo się BAAAAAAAAAAARDZO zdziwi....
      • darek10004 Re: baba gada głupoty 28.05.05, 18:25
       lswaczyna napisał:

       > Doskonale rozumiem pański punkt widzenie, jednakże jest on charakterystyczny
       dla normalnego człowieka, który został wychowany przez ileś tam lat propagandy
       > socjalistycznej. Socjalizm tym rózni się od kapitalizmu, że w Kapitalizmie
       > człowiek odpowieda aż za Siebie i jednocześnie TYLKO za siebie.


       Człowieku co ty za pierdoły pleciesz, mówisz że mój punkt widzenia jest
       charakterystyczny dla człowieka, który został wychowany w dobie socjalizmu, tak
       tyle, że jak się komuna skończyła to ja miałem 14 lat. Pamiętaj człowieku, że
       prawo jest równe dla wszystkich, prawo nie rozgranicza pojęć debila i
       myślącego. Ponoć żyjemy w demokracji - więc masz prawo wyboru: płacisz za swoje
       auto i nim jeździsz albo nie płacisz i zasuwasz tramwajami albo autobusami.
       MASZ PRAWO WYBORU!!!. Powiem Ci, że jak któs taki jak ty ma reprezentować
       Ślązaków, a ja jestem nim z któregoś już pokolenia to chłopie wyjdź, wyjdź i
       daj nam odsapnąć. Chcesz żyć w kraju gdzie będzie panowała anarchia?. Ciśniesz
       fleki że już Cię normalnie nie mogę czytać, więc dostajesz ode mnie ignorka
       oo.
       • lswaczyna Re: baba gada głupoty 28.05.05, 19:39
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=44&w=24051007
       • slezan Re: baba gada głupoty 30.05.05, 18:05
        Aleś się chłopie zbłaźnił.
        "Ponoć żyjemy w demokracji - więc masz prawo wyboru: płacisz za swoje
        auto i nim jeździsz albo nie płacisz i zasuwasz tramwajami albo autobusami".

        Najlepsze jest to - "płacisz za SWOJE auto". Skoro ono już jest Twoje (tzn. już
        raz za nie zapłaciłeś), to jakim prawem ktoś żąda od Ciebie kolejnych opłat?

        To też jest niezłe:
        "Pamiętaj człowieku, że prawo jest równe dla wszystkich, prawo nie rozgranicza
        pojęć debila i myślącego".

        Właśnie to Ci Swaczyna napisał. Różnica między Wami polega na tym, że on woli
        przyjąć, że wszyscy myślą, a Ty, że wszyscy są debilami.
        W tym kontekście nie sądzę, by Swaczyna specjalnie ubolewał nad brakiem Twojego
        poparcia. Nie masz najlepszej opinii o ludziach - za to wysoką o sobie. Pewnie
        przejdzie z wiekiem.


        • darek10004 slezan gada głupoty 30.05.05, 18:40
         slezan napisał:

         > Aleś się chłopie zbłaźnił.
         > "Ponoć żyjemy w demokracji - więc masz prawo wyboru: płacisz za swoje
         > auto i nim jeździsz albo nie płacisz i zasuwasz tramwajami albo autobusami".
         >
         > Najlepsze jest to - "płacisz za SWOJE auto". Skoro ono już jest Twoje (tzn.
         już
         >
         > raz za nie zapłaciłeś), to jakim prawem ktoś żąda od Ciebie kolejnych opłat?
         >
         > To też jest niezłe:
         > "Pamiętaj człowieku, że prawo jest równe dla wszystkich, prawo nie
         rozgranicza
         > pojęć debila i myślącego".
         >
         > Właśnie to Ci Swaczyna napisał. Różnica między Wami polega na tym, że on woli
         > przyjąć, że wszyscy myślą, a Ty, że wszyscy są debilami.
         > W tym kontekście nie sądzę, by Swaczyna specjalnie ubolewał nad brakiem
         Twojego
         >
         > poparcia. Nie masz najlepszej opinii o ludziach - za to wysoką o sobie.
         Pewnie
         > przejdzie z wiekiem.


         Nie normalnie nie wierzę, że ktoś może mieć takie przekonania, przede wszystkim
         pamiętaj o tym, że płacisz za swój samochód jak za swoje mieszkanie. Mimo tego,
         że ktoś ma własnościowe, czyli swoje, musi płacić za jego utrzymanie, no chyba
         że nie płaci i czeka na eksmisję jego problem. Tak samo każdy musi płacić za
         swój samochód: odnośnie podatku za użytkowanie dróg - drogi nie są naszą
         własnością, płacimy za cywilną odpowiedzialność odnośnie ewentualnych szkód
         komunikacyjnych wyrządzonych przez nas, aaa jeszcze pierdnąłeś o tym, że między
         Panem Leonem a mną jest różnica, która polega na tym, że on woli przyjąć, że
         wszyscy myślą, a ja, że wszyscy są debilami. Typowa gra pozorów. Ty on cię
         nasłał czy jak bo już zwątpiłem. Ja po prostu nie chcę takiej autonomii mojego
         Śląska - autonomii demagogii i bezprawia. Aaa jeszcze mówisz, że mi to
         przejdzie z wiekiem, e nie przejdzie. Odnośnie opinii o ludziach to faktycznie
         często mam nie najlepszą widząc ich głupotę.

         • slezan Re: slezan gada głupoty 30.05.05, 18:48
          Za nieruchomość płacisz podatek od nieruchomości. Za mieszkanie w
          kamienicy/bloku płacisz składkę na fundusz remontowy. Możesz nie płacić, ale
          wtedy poniesiesz koszty Twojej części remontu w całości.
          A drogi są naszą właśnością. Mówi się o nich "publiczne" (to nie to samo co dom
          publiczny). Płacisz na to specjalny podatek, a jeszcze biorą na nie z innych
          podatków. A "ewentualną szkodę" możesz też wyrządzić jeżdżąc na rowerze, albo
          idąc piechotą, albo poruszając się na wózku inwalidzkim. Wiele rzeczy można
          spieprzyć, a jednak nikt nie każe Ci się ubezpieczać.
          • darek10004 Re: slezan gada głupoty 30.05.05, 18:54
           ale zawsze, zawsze musisz zadość uczynić za swoje krzywdy a jak nie masz z
           czego to co wtedy?
           • darek10004 Re: slezan gada głupoty 30.05.05, 19:02
            co daleko będę szukać, w ostatnią niedzielę stary dziad fiatem uno naraz
            wjechał na mój pas i musiałem ostro hamować. Gnój jeden w ogóle nie rozumiał co
            zrobił, często z tego powodu giną ludzie, ale miałem chęć wyjść i walnąć mu w
            ryj. Przez takiego gnoja i przez ludzi na tzw. fleku giną ludzie, trzeba ich
            mocno radykalnie gnoić bo inaczej w naszych rodzinach może dojść do tragedii i
            jeżeli nie wyeliminujemy wrzodów na drodzę będziemy mocno cierpieć.
            • slezan Re: slezan gada głupoty 30.05.05, 19:06
             Każąc im płacić OC nie wyeliminujesz ich. Zadośćuczynienie, a jak nie ma do do
             pierdla i niech odpracuje.Poza tym co znaczy, że nie ma? Za coś kupuje paliwo.
             Ma w domu kuchenkę gazową. Siąść na pensję (lub emeryturę), zlicytowac sprzęty
             domowe itp.
             • darek10004 Re: slezan gada głupoty 30.05.05, 19:29
              a jak nie ma nic i starego grata kupił za parę groszy to co?
              • slezan Re: slezan gada głupoty 30.05.05, 19:33
               A za co kupuje paliwo?
               Zawsze może odpracować.
               • darek10004 Re: slezan gada głupoty 30.05.05, 19:39
                tak i płacić mi na raty przez kilka lat to ja to mam w du...
                • slezan Re: slezan gada głupoty 30.05.05, 19:44
                 A myślisz, że jak taki biedny jest to wykupił OC? Jeździ bez.
                 • darek10004 Re: slezan gada głupoty 30.05.05, 20:15
                  ale jeszcze jest fundusz gwarancyjny, który mi wypłacił odszkodowanie jak
                  pewien gnój walnął we mnie bez ważnego OC. Mam nadzieję, że mocno gnoja
                  ukarali.
   • slezan Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 15.05.05, 19:25
    Nie słyszałeś o liberalnej demokracji? Czas poczytać coś poza forum
    i "Wiadomościami Rudzkimi". Zacznij np. od Fukuyamy.
    • hepik1 Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 15.05.05, 20:40
     To ten futorolog,który wieści koniec czlowieka?
     Wsio panimaju;))
     • slezan Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 15.05.05, 23:16
      No ni panimajesz. On wieści koniec historii, nie człowieka.
      • hepik1 Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 16.05.05, 06:07
       Koniec to koniec.Człowieka czy historii...Znaczy sprawą OC zajmowac sie nie
       trzeba ,bo i po co ...jesli ma byc koniec;))
       • slezan Re: Jedność Górnośląska a drogiee OC 16.05.05, 13:01
        No i o to chodzi - obowiązkowe OC powinno przejść do historii, żeby człowiek
        miał święty spokój.
  • darek10004 Ludzie mamy Jedność Górnośląską 28.05.05, 18:34
   Ludzie mamy Jedność Górnośląską tyle, że kierując naszymi samochodami będziemy
   musieli każdego traktować jako potencjalnego wroga bez OC, kiedy walnie w nas a
   jak się okaże, że nie ma OC i chwilowo jest na bezrobociu i nie ma dutków na
   naprawę naszego auta, więc my będziemy musieli mu walnąć w ryj bo z
   odszkodowania nici, więc pozostanie nam nisko pojęta satysfakcja. Panie Leonie
   jak ja mam żyć w takiej Autonomii Śląska to ja to pierd.... i mam to w dup...
   • lswaczyna Re: Ludzie mamy Jedność Górnośląską 28.05.05, 19:51
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=44&w=24051007
    Kasza Byle Polska Nasza.
   • paul11 Re: Ludzie mamy Jedność Górnośląską 30.05.05, 17:37
    darek10004 napisał:

    > Ludzie mamy Jedność Górnośląską tyle, że kierując naszymi samochodami będziemy
    > musieli każdego traktować jako potencjalnego wroga bez OC, kiedy walnie w nas a
    >
    > jak się okaże, że nie ma OC i chwilowo jest na bezrobociu i nie ma dutków na
    > naprawę naszego auta, więc my będziemy musieli mu walnąć w ryj bo z
    > odszkodowania nici, więc pozostanie nam nisko pojęta satysfakcja. Panie Leonie
    > jak ja mam żyć w takiej Autonomii Śląska to ja to pierd.... i mam to w dup...
    >

    Autonomijo to niy ino Swaczyna choć łon we Rudzie nojwęcyj ku tymu robi i mo
    przynajmni jakoś wizjo co ło innych niy idzie pedzieć.
  • darek10004 Re: Jedność Górnośląska 30.05.05, 19:32
   mój kierunkowskaz może być więcej wart niż auto i kto mi za niego zwróci?
   • kapioh1 OC sraty- pierdaty 30.05.05, 23:55
    Ludzie, przestańcie sprowadzać autonomię do OC !! Panie Swaczyna, dyskusja o
    jedności zeszła do poziomu naprawdę dennego, kierunkowskazy, autka, sraty-
    pierdaty !! Trochę to z Pana winy, bo nie wytłumaczył Pan jasno, o co chodzi !!
    I tu ludzie mają trochę racji, ale to nie znaczy, że tak ważny temat można tak
    spłycać !! W tym kraju większość ludzi nie dostrzega, że hasła o jednym
    narodzie w dodatku całym katolickim to przeszłość, stąd idea jedności na Górnym
    Śląsku. I o tym dyskutujmy !! Skąd Pan wziął ten nieszczęsny przykład, Panie
    Leonie ??
    • w36 Re: OC sraty- pierdaty 31.05.05, 01:33
     kapioh1 napisał:

     > Ludzie, przestańcie sprowadzać autonomię do OC !!


     Tak się zastanawiam ....

     A możno bydzie, jak Ślonzok bydzie jechoł nowet nawalony jak meserszmit i
     wrombie komuś we ałto choby tamtyn mioł pierszyństwo, ale jak to bydzie Polok
     (albo inny gorol) to łon bydzie winny (wiadomo skuli czego) i bydzie musioł
     spłacić Ślonzokowi szkoda. To po łonego Ślonzokowi OC? :))))
     • slezan Re: OC sraty- pierdaty 31.05.05, 09:03
      Trujesz i tradycyjnie wmawiasz innym rzeczy, których nie powiedzieli.
      Faktem jest natomiast, że to OC to jakoś tak luźno kojarzy mi się z autonomią i
      Jednością Górnośląską.
     • kapioh1 Re: OC sraty- pierdaty 31.05.05, 09:42
      W36 tyś sie powiniyn richtik nazywać J23 !! Ślonzok jest zowdy nawalony jak
      meserszmit, bo słowo meserszmit mo blank niymiecki klang !! A kożde niymieckie
      słowo jest do Ślonzoka maszketne choby bonbony z łodpustu !! Jedzie, po swoji w
      końcu drodze i mu wolno, a co !! Mo mundur od oupy z żelaznym krziżym, niy
      płaci OC, bo mu Swaczyna godali, że niy trza a potym wparzi w auto gorola !!!
      No co za spostrzegawczość !! Tacy właśnie jesteśmy, my Ślonzoki, staramy się z
      tym kryć, ale przed Tobą Wielki Agencie W36 nic się nie ukryje !! Buuuuu...
      • hepik1 Re: OC sraty- pierdaty 31.05.05, 16:36
       Nie wiadomo kiedy ,co sie moze przydac...
       Akurat dostałem formularz z PZU z OC na następny rok.Gdyby nie ta dyskusja
       ,nawet bym sie nie zastanawiał,tylko wziął kase i zaplacił ,przy okazji.A tak to
       się troche nad tym zastanowiłem i wyszło lekkie nadużycie
       Do przypomnienia o zaplacie składki PZU dołącza dwa przekazy,jeden
       wypełniony,drugi czysty.Na wypełnionym jest kwota naleznej składki z
       uwzglednionymi zniżkami ale powiększona o nieobowiązkowe NW,które wynosi 59pln.W
       sumie to NW nic specjalnie nie daje-w razie poniesionego uszczerbku na zdrowiu
       procent inwalidztwa oblicza sie z kwoty 9000pln czyli kwota dosyc śmieszna.
       Reasumując-większośc podejrzewam,nie zastanawia sie nad tym,i nawet nie chcąc
       korzystać z nieobowiązkowego NW robi to,wpłacając sumę,wypisaną na przekazie.
       Ja w ten sposób zaoszczędziłem 59 pln i zamiast 256 pln widniejącej na przekazie
       ,zapłaciłem 197 pln(za pół roku)A drugi formularz wypełniła pani z agendy tej
       firmy,która sama mnie o tym wciskaniu poinformowała.
       To spryciarze;))
       Aha-w związku z tym,że całe OC na rok kosztuje mnie 394 pln a ubezpieczenie od
       wszystkich szkód wyrządzonych przeze mnie daje mi gwarancję,że zapłaci za nie
       ubezpieczyciel-proszę Jednośc Górnośląska ,by nie zabierała głosu w moim
       imieniu,żądajac jego zniesienia;))
       • darek10004 Re: OC sraty- pierdaty 31.05.05, 19:20
        obiektywnie patrząc Hepik mimo, że wpieprzają mnie niektóre twoje wypowiedzi,
        jestem z tobą, teraz masz 100% rację. Nic dodać - nic ująć.
       • lswaczyna Re: OC czy JG ? 01.06.05, 15:22
        hepik1 napisał:

        >Nie wiadomo kiedy ,co sie moze przydac...
        >Akurat dostałem formularz z PZU z OC na następny rok.Gdyby nie ta dyskusja
        >,nawet bym sie nie zastanawiał,tylko wziął kase i zaplacił ,przy okazji.A tak >to
        >się troche nad tym zastanowiłem i wyszło lekkie nadużycie
        >Do przypomnienia o zaplacie składki PZU dołącza dwa przekazy,jeden
        >wypełniony,drugi czysty.Na wypełnionym jest kwota naleznej składki z
        >uwzglednionymi zniżkami ale powiększona o nieobowiązkowe NW,które wynosi >59pln.W
        >sumie to NW nic specjalnie nie daje-w razie poniesionego uszczerbku na zdrowiu
        >procent inwalidztwa oblicza sie z kwoty 9000pln czyli kwota dosyc śmieszna.
        >Reasumując-większośc podejrzewam,nie zastanawia sie nad tym,i nawet nie chcąc
        >korzystać z nieobowiązkowego NW robi to,wpłacając sumę,wypisaną na przekazie.
        >Ja w ten sposób zaoszczędziłem 59 pln i zamiast 256 pln widniejącej na >przekazie
        >,zapłaciłem 197 pln(za pół roku)A drugi formularz wypełniła pani z agendy tej
        >firmy,która sama mnie o tym wciskaniu poinformowała.
        >To spryciarze;))>

        Potwierdzasz moje zdanie , iż ubezpieczyciele prawie nigdy do końca nie są
        porządku wobec swoich klijętów.

        >Aha-w związku z tym,że całe OC na rok kosztuje mnie 394 pln a ubezpieczenie od
        >wszystkich szkód wyrządzonych przeze mnie daje mi gwarancję,że zapłaci za nie
        >ubezpieczyciel-proszę Jedność Górnośląska ,by nie zabierała głosu w moim
        >imieniu,żądając jego zniesienia;))>

        Oświadczam , że moje poglądy nie są poglądami "JG" a poza tym nigdy nie byłem
        przeciwnikiem ubezpieczania się od OC co regularnie czynie i jeszcze nigdy nie
        zdarzyło ni się wyjechać na drogę publiczną bez ważnego ubezpieczenia.
        Powyższe posty potwierdzają pogląd o wtórnym analfabetyzmie wielu
        "wykształconych" obywateli naszego kraju.
        Proponuje zakończyć dyskusję o OC a przejść do spraw tyczących REGIONU Górnego
        Śląska.
  • darek10004 Re: Jedność Górnośląska 01.06.05, 17:52
   swoja drogą patrząc utopijnie gdyby funkcjonował taki twór jak Autonomia
   Śląska, ze swoim rządem, niezależnością, parlamentem, własna gospodarką, prawem
   i całą masą innych budulców potrzebnych do sprawnego funkcjonowania państwa,
   dla nas, czyli mieszkańców tego regionu byłoby to idealne rozwiązanie, coś na
   wzór Szwajcarii, bylibyśmy małym państwem, którym łatwiej zarządzać niż dużym
   molochem. Mamy bogate złoża surowców naturalnych. Z całą pewnością bylibyśmy
   bogatym krajem. O ile sobie przypominam za komuny ok. 94% dochodu wypracowanego
   przez Śląsk szło do Warszawy. Hm... Czechosłowacja podzieliła sie na pół. I
   wszystko jest ok. Fajnie tak pomarzyć.
   • slezan Re: Jedność Górnośląska 01.06.05, 18:46
    Autonomia nie oznacza niepodległości. To rozwiązanie na wzór niemieckich landów
    czy Katalonii albo Południowego Tyrolu.
    • darek10004 Re: Jedność Górnośląska 01.06.05, 20:02
     i co w związku z tym?
     • slezan Re: Jedność Górnośląska 01.06.05, 20:07
      Mieszasz pojęcia pisząc o autonomii, a następnie w tym samym kontekście o
      atrybutach suwerennego państwa.
      • darek10004 Re: Jedność Górnośląska 01.06.05, 20:46
       napisałem, że pomarzyć zawsze można, nie wnikam w tzw. politykę i jej zwyczaje.
       • hepik1 Re: Jedność Górnośląska 01.06.05, 21:25
        lswaczyna napisał:
        iż ubezpieczyciele prawie nigdy do końca nie są
        > porządku wobec swoich klijętów.

        W związku z klientami ,to ty może ,Leon, już nie wspominaj o wtórnym
        analfabetyźmie;)
        • kapioh1 Re: Swaczyna i ortografia 01.06.05, 22:36
         Panie Swaczyna, niech Pan pisze te teksty najpierw używając programu ze
         sprawdzaniem pisowni !! Przeca Ślonzoki niy muszom durś pisać z błyndami po
         polsku. Wiadomo, ślonsko godka pisowni niy mo porychtowanyj, ale polsko mo, do
         pierona !!
         • slezan Re: Swaczyna i ortografia 01.06.05, 23:36
          No nie da się ukryć, że mistrzem ortografii to pan Swaczyna nie jest.
          • hepik1 Re: Swaczyna i ortografia 04.06.05, 19:50
           Ale maturą się legitymuje podobno...
           A forum dzięki fraszkom Poety odwiedza pół Polski,nie możemy się tak kompromitować;)
       • slezan Re: Jedność Górnośląska 01.06.05, 23:37
        No dobra, już dobra.
  • darek10004 Re: Jedność Górnośląska 04.06.05, 13:47
   Panie Swaczyna a chciałem zapytać Pana czy zna Pan gwarę śląską?.
   • lswaczyna Re: Jedność Górnośląska 04.06.05, 16:02
    Posługuję się językiem Śląskim w mowie tak, że nie mam problemów rozmawiając z
    kimś z Paszowa Oprawy czy Opola bez względu gdzie dziś na skutek XIX czy XX
    wiecznych zawieruch dziś mieszka.Oczywiście o ile mój rozmówca zna śląski
    • slezan Re: Jedność Górnośląska 04.06.05, 19:14
     A co to są "Paszów" i "Oprawa"?
     • lswaczyna Re: Jedność Górnośląska 04.06.05, 19:41
      Przepraszam Opawa Pszow
      • slezan Re: Jedność Górnośląska 04.06.05, 22:24
       Acha:-).
       • jozefosmenda Re: Język śląski 04.06.05, 22:27
        znalazłem na Forum Mysłowic:

        >>winetou74 04.06.2005 21:59
        Mam gościu do ciebie taką jedną prośbę! Sram na Graweckiego debila i jak i na
        czerwoną zarazę z Mysłowic, ale mam taki apel czy jak tam kto woli prośbę do
        wszystkich co w domu godają po śląsku (jak ja zresztą też). Otóż gwara śląska
        nie jest językiem tylko gwarą mimo że wolałbym sam by była językiem ale tak nie
        jest. Więc kodyfikuje się ją albo inaczej zapisuje w pisowni fonetycznej
        polskiej i co więcej jeśli chodzi o pochodność słownictwa to należy pisać
        zgodnie z pochodzeniem danego słowa np. Przyszło pisze się przyszło a nie przez
        SZ psziszło bo to tak jak bym ja sobie wymyślił swoją zasadę pisania np. hlyp i
        nie wszyscy będą wiedzieć że chodzi o chleb albo chlyb po śląsku.
        Więc jak nie zna ktoś pisowni polskiej to niech się nie zabiera broń Boże!!!!!
        za pisanie po śląsku!!! Bo nawet stary Hanys musi sie domyślać o co ci łazi!!!
        Amen.<<<

        No i właśnie o to chodzi!
        • kapioh1 Re: Język śląski 04.06.05, 22:38
         Właśnie o to nie chodzi, Panie Osmenda. Bo pisanie wyrażeń i słów gwarowych,
         śląskich z zachowaniem pisowni języka z którego dane słowo pochodzi to bzdura.
         Dlatego, że gwara zawiera wyrazy zapożyczone z wielu języków i przekształcone.
         Dużo jest słów pochodzenia niemieckiego, ale są też czeskiego i francuskiego
         nawet !! Dlatego należy oddać brzmienie słowa, tak aby czytając można je było
         prawidłowo wypowiedzieć. Tych zasad jednakże nie skodyfikowano. Co nie znaczy,
         że gwarę należy na siłę spalszczać. Dlatego ci którzy starają się pisać po
         śląsku mają do tego prawo, i do błędów również. Gdy będzie Pan chciał napisać
         po śląsku papieros na przykład, to napisze Pan "cigareta" czy "Zigarette"
         zgodnie z radą polonisty z Mysłowic ?? A może uznamy, że takiego wyrazu w
         gwarze nie ma, bo nieładnie brzmi po polsku, ale wtedy cała gwara traci sens.
         Pozdrawiam.
         • darek10004 Re: Język śląski 05.06.05, 00:17
          hehe odnośnie fajek to można też napisać cipa. I chyba każdy wie o co chodzi.
          Bardzo popularne u nas jest zdanie "te mosz jakeś cipy?, dej zakużić". A taka
          dygresja, nie "cigareta" a ślązak powie "cygareta". Ludzie, nie znający
          śląskiej gwary a chcący coś powiedzieć po śląsku często w słowach zamieniają
          samogłoskę "y" na "i", hehe komicznie to wygląda, wiem coś o tym bo sam mam w
          domu prawdziwego basztarda lub jak to woli krojcoga. Ciekaw jestem jak można
          określić dziecko Ślązaka i Basztarda hehe.
          • w36 Re: Język śląski 05.06.05, 00:48
           darek10004 napisał:

           > hehe odnośnie fajek to można też napisać cipa. I chyba każdy wie o co chodzi.

           Aleś sobie znalazł przykład :)))
           Nie bardzo można napisać :( Każdy wie jak słyszy cipa że to o cigarety chodzi,
           ale w tekście to już kłopot, bo tak samo pisane słowo choć inaczej wymawiane
           znaczy całkiem co innego ;)
           Chytosz ? :)))
           • darek10004 Re: Język śląski 05.06.05, 00:57
            tego się obawiałem, że może być to słowo inaczej odczytane, więc wyjaśniam
            śląskie słowo "cipa" znaczy papieros po prostu oooo.
            • w36 Re: Język śląski 05.06.05, 01:03
             darek10004 napisał:

             > tego się obawiałem, że może być to słowo inaczej odczytane, więc wyjaśniam
             > śląskie słowo "cipa" znaczy papieros po prostu oooo.

             Oczywiście bez zmiękczenia tego c na początku, żeby nie było niejasności.
             tzipa może bliżej fonetycznie ;))
             • darek10004 Re: Język śląski 05.06.05, 01:13
              przede wszystkim w gwarze śląskiej podstawową literą jest "ö" tzw. o umlałt
              wymawia się ją pomiędzy literą "o" a "y". Hehe moja mysia do teraz nie potrafi
              jej poprawnie wypowiedzieć, oczywiście poprawnie w mniemaniu nas Ślązaków.
         • hepik1 Re: Język śląski 05.06.05, 05:02
          A jak to wymyślileś ,że polonista z M każe napisac "zigarette"?
          To przecie czysto po niemiecku...A po polsku od cygara-cygareta,bo mniejsza i
          chudsza,no i najczęsciej w białej bibułce;)

          A jaka jest różnica w wymowie pszaja i przaja? Ktoś to słyszy?
          • kapioh1 Re: Język śląski 05.06.05, 08:35
           Różnica w zapisie to najczęściej różnica w wymowie. Zasady pisania "RZ" i "Ż" w
           języku polskim to pokazują i słychać to również. Zgadzam się, że gwara śląska
           używa tzw. "umlautów". I to słychać bardzo, jak w języku niemieckim. A cipka to
           po śląsku kurczątko. No i kto to wreszcie, leniwe Ślonzoki, skodyfikuje ??
           Swaczyna pewnie nie, bo z ortografią polską mu nie idzie, a ortografią śląską
           winny rządzić podobne, często logiczne zasady. Może ludzie z Ruchu Autonomii
           Śląska wezmą się wreszcie do roboty, a wtedy Panie Swaczyna napisze Pan z dumą-
           "posługuję się językiem śląskim" i nikt Panu nic nie zarzuci. Pod warunkiem,
           że śląską ortografią będzie się Pan również posługiwał.
        • darek10004 Re: Język śląski 05.06.05, 00:06
         i właśnie z tego powodu denerwuje mnie czytanie po tzw. "śląsku" bo po prostu
         czesto nie mogę się domyślić o co chodzi.
         • broneknotgeld Re: Język śląski 09.06.07, 07:24
          Ło co by se tukej spytać?
          Niy ma obowionzku czytać
          Toż i niy trza wnerwić tym
          Tako szkryfna jako wiym.
       • lswaczyna Re: Jedność Górnośląska 10.06.05, 20:35
        Mam nadzieje,że 17 czerwca w uroczystościach na Zgodzie pojawią się poczty
        sztandarowe wszystkich organizacji ktJGóre podpisały się pod "JG"
       • lswaczyna Re: Jedność Górnośląska ?????????? 02.03.06, 14:21
        Koło Ruchu Autonomii Śląska
        12.01.2006r.        Do Zarządu Koła Związku Górnośląskiego        Szanowni Państwo. W związku z zaistniałą sytuacją, czyli odrzuceniem przez
        Zarząd Związku Górnośląskiego, oferty skierowanej przez Zarząd Ruchu Autonomii
        Śląska a dotyczącej wspólnego startu w wyborach samorządowych, nie
        ma co liczyć na współpracę naszych organizacji na szczeblu regionu.
        Jednak jesteśmy głęboko przekonani, że szczególnie w Rudzie Śląskiej, ciężkim
        grzechem zaniechania, byłoby nie podjęcie próby stworzenia porozumienia
        wyborczego wszystkich sił pro-śląskich. Celem takiego porozumienia powinno być
        wyłonienie kandydata na kompetentnego, rzetelnego i słownego prezydenta.
        Oczywiste jest także stworzenie wspólnej listy wyborczej w wyborach do Rady
        Miasta. (Oczywiście poziom moralny i kompetencje kandydatów powinny
        być jak najwyższe). Jesteśmy pewni, że efektem takich działań byłoby przerwanie
        łańcucha patologii, krępującego dynamiczny rozwój Naszego Miasta.
        Zdajemy sobie sprawę, że oddzielny start w wyborach naszych organizacji jest
        osłabieniem szans na wyborczy sukces opcji prorozwojowej i prośląskiej. Zdając
        sobie sprawę z różnorodności sił prośląskich, proponujemy formułę komitetu
        zawartą w podpisanej przez władze naszych organizacji w deklaracji „Jedność
        Górnośląska”.
        W razie odrzucenie naszej propozycji i gdyby jednocześnie jakimś cudem Związek
        Górnośląski nie wziął udziału w wyborach samorządowych pod własnymi sztandarami,
        propozycja współpracy pozostaje aktualna dla wszystkich członków Związku
        Górnośląskiego.
        Prosimy o odpowiedź na powyższą ofertę współpracy, jak najszybciej. Brak
        odpowiedzi do dnia 28 lutego 2006 będziemy uważali za odmowę współpracy w/w kwesti.


        Za Koło Ruchu Autonomii Śląska

        w Rudzie Śląskiej
        Przewodniczący Leon Swaczyna

        P.S.

        Pismo przesyłamy na ręce Zarządu Koła. Jednocześnie mamy nadzieję, iż z treścią
        niniejszego listu, będą mogli się zapoznać wszyscy członkowie koła.        Leon Swaczyna

        Tej treści list wysłaliśmy do wszystkich działających na terenie Rudy Śląskiej
        organizacji odwołujących się do wartości regionalnych i regionalistycznych.
        Niestety do dzisiejszego dnia od Kół ZG nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
        • ksiaze_brzr Re: Jedność Górnośląska ?????????? 02.03.06, 14:43
         Macie kogoś na myśli? :) Może ja sie nadam :P albo mój kumpel nadalibyśmy tempa
         tem miastu. Heh
         • kapioh1 Re: Leon, Ty się zastanów !! 02.03.06, 16:09
          Ty się Leon dobrze zastanów, nim tego Piasta Kołodzieja zaprosisz do
          RAŚ...tylko potem nie płacz... I weź stwórz nowy wątek o współpracy ze
          Związkiem Górnośląskim, bo ten jest nieczytelny !
          • broneknotgeld Re: Leon, Ty się zastanów !! 02.03.06, 19:29
           No dyć ważne, że rynka została podano.
           Koła możno terozki jeszcze śpiom abo paczom na Kraina Rudzko.
           Możno i paczom na prezydynta, kery ciyngym przeca w rudzkim ZG cosik znaczy.
           Pożyjymy łoboczymy. Jak bydom zoglondać na PO, to jakby stanom za tym co
           cyntralne, a niy regionalne (tako zresztom bydzie w przipodku poparcio kożdy
           inkszy partyji).
           Możno chcom sztartować samodzielnie, choć zdo sie, co ze tym bardzi idzie
           stracić niż być w proficie.
  • broneknotgeld Re: Jedność Górnośląska 30.01.06, 16:25
   Co z "Jednościom"? -Dyć w wybory
   Skiż partyjow Ślonzek chory.
   • kapioh1 Re: Jedność Górnośląska- do roboty !! 30.01.06, 19:04
    Tak, przyznaję Ci rację Bronku. Była to zdrowa inicjatywa regionalna. Tylko
    wyborcy troszkę do niej nie dorośli. A skarżą się, hihi, że posłowie PIS
    głosują, hihi, że tak powiem, nie zawsze na korzyść swojej małej ojczyzny. Tak
    to jest, moi drodzy, wielka partyja nie zważa na promlemiki ślązaków. Panie
    Swaczyna, do roboty ! Coś Pan jakoś sflaczał ostatnio. To kiedy następne
    spotkanie JG ? Może je odwiedzę.
    • lswaczyna Re: Jedność Górnośląska- do roboty !! 30.01.06, 20:08
     Roboty się nie boję. Niestety prezes ZG po przejściu do PiS-u wycofał się z
     budowania JG na poziomie regionu. W naszym mieście jak na razie nic nie jest
     jeszcze przesądzone. Pracuję nad tym bardzo intensywnie i przygotowania do
     wyborów idą pełną parą. Szczegółów na razie nie mogę ujawniać aby grupa
     trzymająca władze nie niszczyła sojuszników.
     • broneknotgeld Re: Jedność Górnośląska- do roboty !! 30.01.06, 20:17
      A co mo do tego Szyga?
      Był w PO, a teroz jest w PiS.
      Toż wiymy co bydzie sie zowdy czimoł partyjnego cycka.
      Na poziomie miejskim som Koła ZG i z niymi trza godać.
      Szyga to już yno tako "cyntralno" przeszłość, liczonco sie yno we sejmowy
      maszynce do głosowanio.
      • lswaczyna Re: Jedność Górnośląska- do roboty !! 04.02.06, 14:46
       broneknotgeld napisał:

       > A co mo do tego Szyga?
       > Był w PO, a teroz jest w PiS.
       > Toż wiymy co bydzie sie zowdy czimoł partyjnego cycka.
       > Na poziomie miejskim som Koła ZG i z niymi trza godać.
       > Szyga to już yno tako "cyntralno" przeszłość, liczonco sie yno we sejmowy
       > maszynce do głosowanio.

       Jo je zawsze do dyspozycji. Wysłoech brif do Koł ZG. Jak mi łodpedzą dom znać.
       • broneknotgeld Re: Jedność Górnośląska- do roboty !! 02.03.06, 19:33
        Niy dali znać, toż trza robić swoje. Niy spać jak inksi.
        Co sie zaś tyczy wspołpracy z ZG, to werci sie propozycjo ponowić, choćby skiż
        tego co "do czech razy sztuka".
        Pozdrowiom.
    • broneknotgeld Re: Jedność Górnośląska- do roboty !! 30.01.06, 22:48
     Hehe - Kapioh, te partyjki piyknie by szło tukej łobrobić fraszkom.
     Tela że już widać co "ORMO czuwo".
     • broneknotgeld Re: Jedność Górnośląska- do roboty !! 20.07.06, 08:12
      We jedności ponoć siyła
      Łona bydzie, jest, czy była?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka