Dodaj do ulubionych

Ślonski słownik

25.10.03, 20:25
Możno ktoś mi w tym pomoże
Zaczynomy w imie boże.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: A 25.10.03, 20:27
   Ancug

   Szaket westa i galoty
   Z tym niywiela jest roboty.
   • broneknotgeld Re: A 25.10.03, 20:29
    Antryj

    Niy wiysz? - przeca to boroku
    We miyszkaniu jest "przedpokój".
    • broneknotgeld Re: A 25.10.03, 20:31
     Aszynbecher

     Tam se kepniesz cygareta
     No i tyż łostawisz peta.
     • broneknotgeld Re: B 26.10.03, 09:15
      Bana

      Cug na glajzach z wagonami
      Pewnie ło tym wiycie sami.
      • broneknotgeld Re: B 26.10.03, 09:16
       Banhof

       Cugi czynsto tam stowajom
       Ludzie ze nich wysiodajom.
       • broneknotgeld Re: B 26.10.03, 09:18
        Banka

        Ta na glajzach glingo fest
        W wiynkszych miastach łona jest.
       • broneknotgeld Re: B 26.10.03, 15:47
        Baba

        Staro panna, ślubno, wdowa
        Trza na baba pozor dować.
       • broneknotgeld Re: B 26.10.03, 15:53
        Babka

        Zista na nia idzie pedzieć
        Ło tym tyż wom czeba wiedzieć.
       • broneknotgeld Re: B 26.10.03, 16:00
        Binder

        Ze Kroacji łon pochodzi
        Karkowi mojymu szkodzi.
       • broneknotgeld Re: B 27.10.03, 22:34
        Bryle

        Na kicholu trza je nosić
        Słaby ślyp sie ło nie prosi.
        • broneknotgeld Re: B 27.10.03, 22:40
         Byfyj

         Byfyj zowdy w kuchni stoji
         Ło noczynie łon sie boji
         Garce szolki i talyrze
         Kere byś niy łotwar dzwiyrze.
        • broneknotgeld Re: B 28.10.03, 17:15
         Bonclok

         Łon jest dobry do tustego
         Żur kiszony tyż ze niego.
        • broneknotgeld Re: B 28.10.03, 17:19
         Bajlaga

         Przeca wszyscy ło tym wiycie
         Wylyguje sie na sznicie.
        • broneknotgeld Re: B 28.10.03, 17:21
         Bratruła

         Kołocz w bratrule ołma nom piykła
         Wyloz zokalec - heksa urzykła.
        • broneknotgeld Re: B 28.10.03, 17:25
         Bratkartofle

         Nojpiyrw warzone potym pieczone
         Wcinali my je jak łoparzone.
        • broneknotgeld Re: B 28.10.03, 18:27
         Brałza

         Bergmon czorny w badyhałzie
         Dugo moczoł rzić przi brałzie

         Jeszcze inkszo brałza znom
         Smak do dzisioj w gymbie mom.
        • broneknotgeld Re: B 29.10.03, 19:56
         Bigel

         Na biglu wiyszom se jupka
         A czasym bawia we gupka.
        • broneknotgeld Re: B 29.10.03, 20:01
         Bigylfalta

         Na nogawicy jest łona
         Niy chytej nigdy rynkoma
         Bo przeca urznońć sie idzie
         Niy trza ci zaś być we biydzie.
         • broneknotgeld Re: B 01.11.03, 23:47
          Bumelka

          Jo już robia te ćwierć wieku
          Bez bumelki - wiydz czowieku.
         • broneknotgeld Re: B 01.11.03, 23:48
          Bergmon

          Bergmon to tyn co na grubie
          Durś pod ziymiom cosik dubie.
         • broneknotgeld Re: B 01.11.03, 23:53
          Błecha

          Niy chcioł byś jom mieć u siebie
          Jak sie dropiesz toś niy w niebie.
          • broneknotgeld Re: B 02.11.03, 16:18
           Blank

           Richtig cołkym - tela szkryfna
           Blank żech czyźwy - dyć se gichna.
           • broneknotgeld Re: B 04.11.03, 12:26
            Blynda

            Blynda w taszynlampie mom
            Ździybko światła zaroz dom
            I daleko niym zablyndza
            Bo jo przeca w Ślonzek pyndza.
            • broneknotgeld Re: B 06.11.03, 22:58
             Bigylbret

             Tako decha
             Co mo pecha
             Choć materiał na niyj jest
             Przipiykajom jom durś fest.
             • broneknotgeld Re: B 07.11.03, 07:39
              Bebechy

              Niy za wiela mom uciechy
              Jak mi burczom te bebechy.
              • broneknotgeld Re: B 14.11.03, 21:08
               Bebok

               Łon na Ślonsku straszoł zowdy
               We tym richtig wiela prowdy.
              • broneknotgeld Re: B 14.11.03, 21:10
               Berga

               Bergom w łeb tyż dostać idzie
               Dyć niywiela z tego przidzie.

               • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 08:56
                Babske scochy

                Babske scochy żech zbiyroł na łonce
                Tyż som kwaśne a przeca w niych słońce.
                • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:00
                 Bajzel

                 Bajzel w doma naszym jest
                 Jak sie przontać niy chce fest.
                 • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:02
                  Babowka

                  W gymbie mom słodko
                  Boch jom tam potkoł.
                  • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:13
                   Beblać

                   "Beblać" tyż klawiyrom idzie
                   Na forum to wszysko przidzie.
                   • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:16
                    Bakpulwer

                    Kedyś drożdże były w zocy
                    Dzisioj łon mo wiyncyj mocy.
                    • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:18
                     Bal

                     Ciepać kopać i kepkować
                     - Niy chciyj na niym zatańcować.
                     • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:21
                      Bamońcić

                      We wybory biydny czowiek
                      Durś bamoncom mu we gowie.
                      • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:23
                       Baniorz

                       Łon przi glajzach robi zowdy
                       We tym rymie wiela prowdy.
                       • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:26
                        Bas

                        Zowdy mi sie przipomino
                        Jak zaś kopla dali spinom.
                        • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:28
                         Bachraty

                         Jak puloka już niy widzi
                         To sie basym ździybko wstydzi.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:31
                          Bajukać

                          Stary chop a tyż bajuko
                          Jak szpyroniym gardło płuko.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:34
                          Babrać

                          Czy sie zbabrać idzie słowym?
                          Idzie! -Tela jo wom powiym.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:36
                          Babrok

                          Niy ma dnia by sie niy zbabroł
                          We tym wprawy wielki nabroł.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:39
                          Badki

                          Naturysty żech uprosioł
                          By na plaży badki nosioł
                          Dyć sie ślubno tym wnerwiyła
                          Zawiedziono jakoś była.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:42
                          Badnońć

                          Jak żech badnońć chcioł na frela
                          Ślubno zaroz - W pysk ci szczela!
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:45
                          Bauplac

                          Bauplac kupioł na cmyntorzu
                          Dyć budowy już niy dożoł.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:47
                          Barzoły

                          Utopek w barzoły wpod
                          Z czego był pierońsko rod.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:49
                          Belontać

                          Jak wysłepia seta pionto
                          Już mi w gowie sie belonto.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:51
                          Bela

                          Idzie "naprać sie jak bela"
                          To słowo tyż znaczy wiela.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:53
                          Berać

                          Umiała berać Szecherezada
                          Jo tyż - choć frelka tymu niy rada.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:55
                          Bery

                          Niy byda jyj berow prawić
                          Lepi z dziołchom sie zabawić.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 09:58
                          Bezkurcyjo

                          Bych go ździeloł pryndko w ryjok
                          Jak widza ta bezkurcyjo.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 10:00
                          Betlyjka

                          Przi betlyjce we Wilijo
                          Śpiywo cołko familijo.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 10:06
                          Bez

                          Niy. To niy jest wcale flider
                          Bez kery gnat złomoł szwiger.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 10:10
                          Bezmała

                          Bezmała my som w Europie
                          Dyć co dali z tym chopie?
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 10:12
                          Bezto

                          Bezto że wongel tu momy
                          Bezmała biydy doznomy.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 10:15
                          Beztydziyń

                          Na beztydziyń i łod świynta
                          Trza ło pszoniu durś pamiyntać.
                         • broneknotgeld Re: B 15.11.03, 10:20
                          Biksa

                          Ślonsko biksa łotwiyrajom
                          I ze tego sie chichrajom.
                         • broneknotgeld Re: B 16.11.03, 16:47
                          Biydaszyb

                          Zaś fedrujom w biydaszybach
                          Momy kryzys w Polsce chyba.
                         • broneknotgeld Re: B 16.11.03, 16:53
                          Binda

                          Łobindować trzeba gowa
                          Co durś rzońdzić chce łod nowa
                          I sie ciśnie na tyn wiyrch
                          A kurować trza jom wpiyrw.
                         • broneknotgeld Re: B 16.11.03, 16:56
                          Blindar

                          Jak mosz blindar - pod noż przidziesz
                          Wtedy przeca zdrowym bydziesz.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 08:20
                          Biza

                          Jak se galant szwongu wziył
                          Na bizach mu wiater wył.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 08:30
                          Blaszok

                          Fest sie boł ło ta landara
                          Aż blaszany kupioł garaż.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 08:31
                          Blacha

                          Blacha z kołoczym
                          Cieszy nom łoczy.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 08:57
                          Blank

                          Kupiyli nastympny szrank
                          Już go pełny majom blank.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 09:02
                          Blukać

                          Cołki dziyń jyj blukoł w ucho
                          Szczyńściym frela była gucho.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 19:14
                          Błozny

                          Błoznować idzie we rymach
                          Nado sie tu kożdy tymat.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 19:19
                          Blumwaza

                          Bez łogrodek wom to powiym
                          Tam jest kwiotek. A kaj korzyń?
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 19:22
                          Boczoń

                          Do Afryki sie przekludzioł
                          Jak se yno dziyń łostudzioł.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 19:30
                          Boki

                          Nawet w doma u borokow
                          Niy ma łokyn bez tych bokow.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 19:25
                          Bodnońć

                          Bodnońć idzie nawet słowym
                          Tela jo tu yno powiym.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 19:28
                          Bojtel

                          Bojtel piniyndzy by sie mu przidoł
                          Pewnie by wszysko na frelki wydoł.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 19:33
                          Bolawo

                          Chodza teroz dość niymrawo
                          No bo szłapa mom bolawo.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 19:35
                          Boliłoczko

                          Tyn kwiotek na łonce
                          Jest jak małe słońce.
                         • broneknotgeld Re: B 17.11.03, 19:38
                          Bolok

                          Ze niego niyborok
                          Na boloku bolok.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 08:06
                          Bonkawa

                          Dyć my sie zbestwiyli
                          Żodyn jom niy miyli
                          Kedyś młynkym sie kryńciyło
                          Do aromy jyj nyńciyło.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 08:10
                          Bonty

                          To co bonte puszczo tyż
                          Ło tym chyba dobrze wiysz.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 08:13
                          Borajstwo

                          Rykniesz nań - już serce ścisko
                          Bo tam litość przeca miyszko.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 08:31
                          Borok

                          Ślintać czynsto przi niym możesz
                          Czasym chichrać - moj ty Boże.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 14:16
                          Brytfanka

                          W niyj rolady już se piekom
                          Jo ciyrpliwie na nie czekom.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 14:17
                          Bryja

                          Bryja gynsto
                          Tusto czynsto.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 14:19
                          Brynol

                          Choć łon kolor nosi modry
                          We procyntach przeca szczodry.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 14:23
                          Brzim

                          Brzim na zima cołki goły
                          Choinki już go wyśmioły.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 14:25
                          Bubikopf

                          Frelki lubiom tako friza
                          Lepszy kok niż kudły lizać.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 14:28
                          Buda

                          Fuzbaler ta buda zno
                          Szkolorz z niyj pożytek mo
                          Na targu tyż wiela tego
                          Buda z piwym - coś mojego.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 14:31
                          Buks

                          Idzie drogom - w gymbie cipa
                          Z niego przeca niy jest klipa.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 17:46
                          Bulić

                          Bulić forsa grubo idzie
                          I ruderze tyż to przidzie.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 17:49
                          Bulkać

                          Zaciyr bulkać już mi zaczoł
                          Potym byda go łonaczoł.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 17:53
                          Bożo krowka

                          Czerwono we czornych kropkach
                          Niy dojono tyż przez chopka.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 17:55
                          Bratering

                          Łopieczony w łoccie pływo
                          Take ze ty ryby dziwo.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 18:04
                          Brecha

                          Chachor zowdy mo uciecha
                          Jak we rynkach czimie brecha.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 18:07
                          Breweryjo

                          Larmo wielke - breweryjo
                          Sie spotkała familijo
                          Kaj łostuda ciyngym jest
                          Haja możno bydzie fest.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 18:10
                          Brusić

                          Ślubny noż nabrusić - strach
                          W nocy moze zrobić - ciach!
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 18:13
                          Bymbyn

                          Walić w niego wiela idzie
                          Ale co nom z tego przidzie?
                          Choć zrobiymy wielke larmo
                          W środku pusty - niy na darmo.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 18:16
                          Byrna

                          Poszła byrna - wielki ćmok
                          Jak terozki zrobić krok?
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 18:19
                          Byszta

                          Do kudłow dobro i do żelazła
                          Nawet do gymby byszta tyż wlazła.
                         • broneknotgeld Re: B 18.11.03, 18:22
                          Bysztek

                          Noże łyżki i widelki
                          Bywo mały i tyż wielki.
                         • broneknotgeld Re: B 22.09.07, 00:23
                          Baje

                          Rechtorka waje
                          -Ciyngym te baje.
                         • step44 Re: B 23.02.05, 18:30
                          Hallo Bronek!
                          Czy Ty sie przypadkiem nie pomyliles? Fraszka Buks:

                          Idzie drogom - w gymbie kipa
                          Z niego przeca niy jest klipa

                          (kipe mozna kurzyc a c... raczej nie!)

                          Opowiadala mi moja ciocia, ze w latach 30-tych na Slasku byla fabryczka
                          produkujaca srodki czystosciowe, miedzy innymi takze mydlo. Wlascicielem tej
                          fabryczki byl pan o nazwisku Kolataj. Na jego prosbe jedna z rozglosni
                          radiowych oglosila konkurs na nazwe albo slogan zwiazany z tym mydlem.
                          Jej maz, Tadeusz Z. nie wiele sie namyslajac napisal i wyslal do tej redakcji.

                          CHCESZ MIEC ZAWSZE CZYSTE JAJA
                          MYJ JE MYDLEM KOLATAJA!

                          Jakis czas potem dostal wujek duza, 10-cio kilogramowa paczke z mydlem wraz z
                          gratulacjami od samego wlasciciela zakladu. Redakcja radiowa nie odwazyla sie
                          na tzw. falach eteru zacytowac tego sloganu!
                          Pozdrowienia Step44
                         • broneknotgeld Re: B 11.03.06, 00:19
                          Bysztek

                          Czi byszteki istnym dali
                          Jak se w końcu pobiyrali.
                         • broneknotgeld Re: B 01.07.06, 00:15
                          Bajtle

                          Bajtle przeca to dziecioki
                          Rodziciele niy boroki.
                         • broneknotgeld Re: B 09.05.07, 17:46
                          Baje

                          Pyndzyjonista co życiu pszaje
                          Chciołby se jeszcze wybrać na baje.
                         • broneknotgeld Re: B 29.05.07, 21:58
                          Bonkawa

                          Bonkawa z mlykym tyż czynsto pija
                          Bez niyj ze rana jakby mniyj żyja.
                         • broneknotgeld Re: B 21.10.12, 14:04
                          Brytfana

                          Co w brytfanie upiekymy
                          www.dziennikzachodni.pl/artykul/681951,szoltysek-godka-slaskich-dzieci,id,t.html
                          Tako tukej tyż pojymy.
                         • broneknotgeld Re: B 29.06.14, 16:19
                          Bzik

                          Ano - richtig chycioł bzika
                          Na komputrze durś chcioł klikać.
                         • karolinka44 Re: G 01.12.05, 15:09
                          Gyniusz
                          Gyniusz gynialny jest w swojim zamilowaniu
                          Bronek Tys sam gyniusz w slowny piramidy budowaniu !
                         • broneknotgeld Re: G 01.12.05, 17:15
                          Łoj Karolinko - dlo szpasu to
                          Choć w tym koncepcie tyż jakby jo.
                         • broneknotgeld Re: G 02.12.06, 00:13
                          Buły

                          Buły brać czasami idzie
                          Wiela ojlow ze tym bydzie?
          • broneknotgeld Re: B 10.06.14, 08:56
           Bojonczek

           Kej włazi do ćmoka
           Mo mokro we zokach.
     • broneknotgeld Re: B 26.10.03, 09:19
      Bakać

      Idzie bakać cygarety
      I harować tyż - niystety.
      • broneknotgeld Re: B 26.10.03, 09:22
       Blumkul

       Śmierdzi fest jak sie go warzy
       Dyć ło smaku idzie marzyć.
       • broneknotgeld Re: B 26.10.03, 09:23
        Bombon

        Czynsto go do gymby tkosz
        Niebo we niyj wtedy mosz.
        • broneknotgeld Re: C 26.10.03, 09:25
         Cera

         Łojciec cera zowdy zno
         Chyba że po świecie mo.
         • broneknotgeld Re: C 26.10.03, 09:27
          Cug

          Roztomajte som te cugi
          Znom ze glajzow taki dugi
          A zaś inkszy z luftym jest
          Ciongnie wtedy ponoć fest.
          • broneknotgeld Re: C 26.10.03, 09:29
           Cycek

           Ło niym to jo wiela pisoł
           Boch u cycka przeca wisioł.
           • broneknotgeld Re: C 26.10.03, 15:54
            Cygareta

            Jak za wiela ich wybakosz
            Krebsa niy wygoni "rakorz".
            • broneknotgeld Re: C 29.10.03, 20:16
             Chachor

             Stary jest czy możno mody
             - Jo tam niy chca z niym przigody.
            • broneknotgeld Re: C 29.10.03, 20:18
             Ciaplyta

             Dyć czasym w duszy jom momy
             Do tego sie niy prziznowomy
             A łona se siedzi głymboko
             Choć bywo że w łoczy tyż skoko.
             • broneknotgeld Re: C 31.10.03, 19:13
              Ciga

              Zjadła ciga stary charboł
              Dlo niyj to był Pearl Harbor.
              • broneknotgeld Re: C 01.11.03, 23:42
               Chyrtoń

               Chyrtoń mie terozki dropie
               Zimne piwo pioł żech chopie.
               • broneknotgeld Re: C 01.11.03, 23:54
                Ćmok

                Psinco widać powiym tela
                Choć ćmok czasym lubi frela.
                • broneknotgeld Re: C 02.11.03, 16:07
                 Cfibak

                 Cfibak zymbom rada doł
                 Piyrwyj bych sie z tego śmioł.
                 • broneknotgeld Re: C 05.11.03, 09:05
                  Cipa

                  Znom tyż te nazwisko zocne
                  Choć to słowo trocha "mocne".
                  • broneknotgeld Re: C 07.11.03, 07:45
                   Cwerg

                   Cwergi w doma czasym som
                   Jak cie niy ma sprzontnom krom.
                   • broneknotgeld Re: C 07.11.03, 08:54
                    Cajtong

                    Cajtong ślubno cygarety
                    Take życio tyż podniety.
                    • broneknotgeld Re: C 12.11.03, 18:18
                     Cwist

                     Możno ciynkim być jak cwist
                     Dyć tyż mocny taki gizd.
                     • broneknotgeld Re: C 12.11.03, 18:47
                      Cycyhalter

                      Zowdy cycki we niym sztram
                      Pewnie dobrze im jest tam.
                      • broneknotgeld Re: C 14.11.03, 21:13
                       Cyja

                       Na cyji fajniście gro
                       Grajfka łon do tego mo.
                       • broneknotgeld Re: C 14.11.03, 21:16
                        Cufal

                        Rym bez cufal taki wyloz
                        Yno żech na forum prziloz.
                        • broneknotgeld Re: C 15.11.03, 09:05
                         Cimpel

                         Cimple łapły papagaja
                         Na śmierć była z tego haja.
                         • broneknotgeld Re: C 16.11.03, 17:25
                          Cwaja

                          Rektor w szkole dowoł jom
                          Bestoż dobrze cwaja znom.
                         • broneknotgeld Re: C 16.11.03, 17:29
                          Chuderlok

                          Sama yno skora-kość
                          Blikom - już mom tego dość.
                         • broneknotgeld Re: C 16.11.03, 17:31
                          Colsztok

                          Stolorz bez colsztoka
                          Jest jak chop bez kroka.
                         • broneknotgeld Re: C 17.11.03, 08:13
                          Cyferblat

                          Na cyferblat bliko
                          Już do betow rzyko.
                         • broneknotgeld Re: C 17.11.03, 08:15
                          Chopionka

                          Po chopsku durś chodzi
                          Bo jyj to niy szkodzi.
                         • broneknotgeld Re: C 19.11.03, 09:38
                          Cangi

                          Cangi take chciołby mieć
                          By szło czimać nimi mocno
                          Internetu wielko sieć
                          Chocioż sprawa to niyzocno.
                         • broneknotgeld Re: C 19.11.03, 09:41
                          Canpasta

                          Dziury w zymbach ci "przemyje"
                          A prochnica i tak "żyje".
                         • broneknotgeld Re: C 19.11.03, 09:44
                          Capnońć

                          Capnoł jo bych modo frela
                          Ale lotek już za wiela.
                         • broneknotgeld Re: C 19.11.03, 09:46
                          Cedzitko

                          Jak rym ciepniesz na cedzitko
                          To niy przyńdzie łokym wszytko.
                         • broneknotgeld Re: C 19.11.03, 09:48
                          Cesta

                          Czyńści w uszach sztrasa brzynczy
                          Cesta jednak tyż niy mynczy.
                         • broneknotgeld Re: C 19.11.03, 09:52
                          Chichrać

                          Chichrać z rymow tyż sie idzie
                          Z tego zdrowie yno przidzie.
                         • broneknotgeld Re: C 04.12.03, 15:26
                          Cygaństwo

                          Zaroz mie łopieprzy Rom
                          Jakoś rada se z tym dom.
                         • broneknotgeld Re: C 15.10.05, 09:09
                          Scyganić

                          Normalnie to chopa dusi
                          Dyć scygani jak już musi.
                         • broneknotgeld Re: C 24.03.06, 19:56
                          Ciarach

                          Przeca wiycie kto to ciarach
                          -Namarasi i na marach.
                         • broneknotgeld Re: C 18.04.06, 23:09
                          Cider
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=38506&w=39598833&a=40462992
                         • broneknotgeld Re: C 26.10.06, 23:03
                          Cichtować

                          Choć karlusa cichtowała
                          Wiela z niego dyć niy miała.
                         • broneknotgeld Re: C 05.04.07, 08:36
                          Ciband

                          Ciband se na kark założoł
                          Za fest skryńcioł - krotko pożoł.
                         • broneknotgeld Re: C 17.02.08, 18:45
                          Cinza

                          Cinza ze jednego grosza
                          W portmaneju ciyngym nosza.
                         • broneknotgeld Re: C 12.01.09, 18:26
                          Ciurlikać

                          Tako wele ucha mi piyknie ciurlikoł
                          Że mi se zdowało jakby prawie rzykoł.
                         • broneknotgeld Re: C 08.07.14, 23:12
                          Ciućmok

                          Ciućmok wiela niy poradzi
                          Choć kaj niy trza cosik wsadzi.
                         • broneknotgeld Re: C 08.07.14, 23:14
                          Ciulik

                          Chop bez niego
                          Do niczego.
                         • broneknotgeld Re: C 09.07.14, 18:29
                          Ciulibinder

                          Ciućmok w szakecie
                          Frelki – go chcecie?
                         • broneknotgeld Re: C 09.07.14, 18:35
                          Ciulyta

                          Coniyco we bōntku mo
                          Czy profit ze tego zno?
                         • broneknotgeld Re: C 09.07.14, 18:43
                          Cymbergraj

                          Skiż cymbergaja
                          Szkolorz mioł baja.
                         • broneknotgeld Re: C 09.07.14, 18:46
                          Citrōn

                          Dyć wykrziwio citrōn gamby
                          Gyjbis bydziesz mioł na rymby?
                         • broneknotgeld Re: C 09.07.14, 18:51
                          Cyntla

                          Jydna chlapnōńć – ździybko mało
                          Prawie sztyry by sie zdało.
                         • broneknotgeld Re: C 11.07.14, 14:20
                          Chwolba

                          Z wielgi chwolby profit mały
                          Choćbyś wpiyrw wytrzyszczoł gały.
                         • broneknotgeld Re: C 04.09.16, 21:25