Dodaj do ulubionych

Limit kosztów - Firma Windykacyjna

IP: 83.168.85.* 23.01.09, 14:39
Witam
Mam na dziś problem z firmom windykacyjną dotyczącą umowy z firmom PTK Centertel SP.Zoo.w której treści określony był limit kosztów abonamentu i połączeń.Wszystko działało do czasu aż któregoś dnia otrzymałem rachunek dużo przekraczający tom sumę,zgłosiłem reklamacje która została rozpatrzona negatywnie,w treści"limit kosztów jest to trzykrotna wysokość określonego limitu a powodem jego przekroczenia był błąd systemu ,oraz wezwanie do zapłaty" po niezapłaceniu tego rachunku Centertel rozwiązał umowę nałożywszy dodatkowo kare i w późniejszym okresie oddał sprawę do firmy windykacyjnej która do dziś nalicza sobie odsetki.Po rozmowie z konsultantem z firmy windykacyjnej i przedstawieniu sprawy otrzymałem informacje ze sprawę przekazał Centertel a oni nie są od rozpatrywania jej słuszności tylko od wyegzekwowania należności i od lat prawie dziesięciu dzwonią piszą meczom ale nie podają do sadu co im wielokrotnie sugerowałem.Dzisiejszy Orange umywa od tego ręce twierdząc ze właścicielem roszczeń jest firma windykacyjna,a na pytanie znaczenia określony limit kosztów w umowie odpowiadają że jest to nieprzekraczalna wartość ustalona w umowie.Może ktoś z was zna lekarstwo na chorobę system i pomoże jakoś wyjść mi z tej sytuacji.
Obserwuj wątek
  • gale Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna 23.01.09, 14:47
   Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym i Rozporządzeniem miał Pan 12 miesięcy od
   wystawienia faktury na złożenie reklamacji. Z treści postu wynika, że nie
   uczynił Pan tego lub reklamacja została odrzucona jako niezasadna.

   Operator odczekał i kiedy wierzytelność stała się bezsporna, zgodnie z art. 509
   kc przeniósł ją na inny podmiot.

   Wierzytelność mogła ulec przedawnieniu, co oznacza, że w przypadku wystąpienia
   przez dłużnika do sądu, pozew zostanie oddalony. Przedawnienie nie oznacza
   natomiast, że wierzytelność wyparuje - dług nadal istnieje i jest wymagalny,
   nadal naliczane są odsetki, nadal wierzyciel może (i powinien) poinformować o
   tym biuro informacji gospodarczej aby dłużnik nie mógł zaciągać kolejnych
   zobowiązań.

   Pozdrawiam,
   g.
   • Gość: Marek Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna IP: 83.168.85.* 23.01.09, 14:59
    Czyli koło dalej się drogom toczy ,jak z tego wybrną i co z limitem kosztów
    określonym w umowie i dotrzymaniem jej treści? Co mogę w tej sytuacji zrobi?
    • natalia_sankowska1 Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna 23.01.09, 22:35
     Istnieje możliwość wniesienia sprawy przez ciebie, ale nie przeciwko
     windykatorom, lecz telecomowi (miałeś z nim stosowną umowę). Siłą
     rzeczy roszczenia operatora zostaną albo uznane za przedawnione
     (ustawa telekomunikacyjna przewiduje 2 lata), albo za bezpodstawne,
     ponieważ błąd systemu - to problem operatora, nie twój. Co
     zamawiałeś, za to miałeś płacić, i tylko za to.
     Oczywiście, możesz wystapić przeciwko windykatorowi o uznanie
     roszczeń za bezpodstawne. Uzasadnienie jak wyżej. W umowie cesji
     wierzytelnosci jest zapis o tym, że telecom gwarantuje bezspornośc i
     wymagalność długu, ale przeciez nic nie przeszkadzało windykatorowi
     upewnić się, czy to twiredzenie jest prawdziwe.
   • natalia_sankowska1 Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna 27.01.09, 15:04
    A jednak w sytuacji stosunków firma telekomunikacyjna - jej klient-
    przedsiebiorca występuje zjawisko przedawnienia roszczeń. Wynosi ono
    3 lata od momentu powstania wymagalnosci zadłużenia. Więc brak
    wystąpienia telekomu przez okres ponad 3 lata do sądu, jak również
    niedokonanie tej czynności przez windykatora skutkuje przedawnieniem
    tych roszczeń niezależnie od ich słuszności.
    Źródło - kc, Ustawa prawo telekomunikacyjne.
    Dobre komentarze - www.e-prawnik.pl (proszę wpisać do
    wyszukiwarki "przedawnienie roszczeń" i na liście wybrać podana
    przeze mnie strone; sa tam także stosowne odnośniki).
    • Gość: nabity w tele2 Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna IP: *.adsl.inetia.pl 29.03.09, 09:56
     mam pytanko w zw. z temetem przedawnienia - jaki będzie termin przedawnienia,gdy stroną nie jest przedsiębiorca,lecz zwykły konsument?
     • natalia_sankowska1 Przedawnienie roszczeń 29.03.09, 20:16
      Nie istnieje osobna regulacja kwestii przedawnienia roszczeń w
      przypadku osób fizycznych i firm.
      KC
      Tytuł VI
      Przedawnienie roszczeń.
      Art.117 par.1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych,
      roszczenia majatkowe ulegaja przedawnieniu.
      Par.2. Po upływie przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje
      roszczenie, może uchylis cie od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka
      się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie sie
      zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
      Art.118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
      przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia
      okrwsowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
      gospodarczej - trzy lata.[Ten termin jest stosowany do kwot
      abonamentów}

      SN - wyrok z dn.17.11.1999(III CKN 450/98):
      do umowy o wykonanie usług telekomunikacyjnych przez operatora
      telewizji kablowej maja odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu
      (art.750-751 KC).

      Art.750 KC: Do umów o świadczeniu usług, które nie są regulowane
      innymi przepisami, stosuje sie odpowiednio przepisy o zleceniu.
      Art.751 KC: Z upływem lat dwóch przedawniają się:
      1)roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot
      poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w
      zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami
      danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek
      udzielonych tym osobom;[Ten przepis stosuje się do kwot za
      połączenia]

      Art.123.Par.1. Bieg przedawnienia przerywa się:
      1)przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do
      rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo
      przed sadem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu
      dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia
      roszczenia;
      2)przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie
      przysługuje.

      Wobec powyższego:
      każda faktura ma swój termin wymagalności;
      jeżeli pomiędzy datą wymagalności niezapłaconej faktury a datą
      wniesienia pozwu minęło - w zależności z czego roszczenie wynika
      (abonament lub połączenia) - minęło co najmniej 2 lub 3 lata, w
      sprzeciwie od wyroku wydanego w trybie upominawczym należy podnieść,
      że roszczenie się przedawniło.
      Jeżeli telekom nie sprzedał wierzytelności windykatorom, lecz
      upoważnił ich do ściągnięcia zadłużenia, można wystosować do firmy
      windykacyjnej oświadczenie, powołując się na ww. przepisy, że
      roszczenie uległo przedawnieniu, wobec czego dłużnik postanowił
      uchylić się od jego zaspokojenia.
      I nie musi szukac innych dróg, dogadywać się o ratach, cos komus
      wpłacać.
      Oprócz tego należy pamietać, że wszystkie pisma o przekazaniu spraw
      komornikom bez prawomocnego nakazu zapłaty/wyroku sądu nie mają pod
      sobą żadnych podstaw.
      • Gość: nabity w tele2 Re: Przedawnienie roszczeń IP: *.adsl.inetia.pl 29.03.09, 22:12
       @natalia_sankowska1
       Dzięki za szybką odpowiedź!
       Jeszcze jedno pytanko : czy Twoim zdaniem "opłata za wysłanie ponaglenia" (wg.logiki tele2 - usługa telekomunikacyjna),to bedzie 2,czy 3 lata na przedawnienie?
       • natalia_sankowska1 Re: Przedawnienie roszczeń 30.03.09, 01:19
        "Opłaty za wysłanie" - to tzw. koszty dodatkowe, zalezne od
        podstawowych. W wygranej przeze mnie sprawie z TELE2 one sie nie
        liczyły, poniewaz dotyczyły nieistniejacego zadłużenia.
        Abstrauhjąc od konkretnej sprawy nie jest to usługa i zalezy od
        tego, czego dotyczy. Jeżeli długu faktycznie nieistniejacego - w
        ogóle sąd pomija tego rodzaju monit i "oplatę". Jeżeli długu
        realnego, lecz przedawnionego - to generalnie tak samo jak ten dług:
        dług się przedawnił (tzw. należność główna) - to i monit też.
        • Gość: nabity w tele2 Re: Przedawnienie roszczeń IP: *.adsl.inetia.pl 30.03.09, 06:30
         Wg mnie "opłata za ponaglenie" jest próba obejścia przez Tele2 zakazu stosowania kar umownych w stosunku do zobowiązań pienięznych.
         Ale może opiszę po krótce rzecz od początku (sprawa jest trochę śmieszna,ale mijscami denerwująca):
         W 2005 moja prawie 80-letnia wówczas babcia podpisała umowę z tele2 na usługę preselekcji ("bo ta pani była taka miła i tak ładnie prosiła").Umowa była na czas nieokreslony i oczywiście bez abo - opłaty mialy być naliczane za rzeczywiscie wykonane połączenia.Niestety,z przyczyn technicznych,świadczenie usług okazało się niemozliwe - faktycznie babcia przez przwie 2 m-ce była pozbawiona mozliwości zadzwonienia gdziekolwiek.Umowa została wypowiedziana,preselekcja tp-sy właczona i zapomnielismy o sprawie.
         Po 2 latach,w lipcu 2007 babcia otrzymała fakturę za "opłatę za wysłanie ponaglenia".Po kontakcie z BO tele2 okazało się,ze jednak babci udało się gdzieś zadzwonić w czasie trwania umowy,bo naliczono opłatę za połączenia w wys. 7,42 pln.Na moje zdziwienie,ze przez ponad 1,5 roku żadna faktura nie przyszła,konsultant,po dość długiej i irytującej wymianie zdań,połączył mnie z kierownikiem,który wyjaśnił mi,że faktura nie przyszła,"bo system nie wystawia ponizej 30 pln".Zapytałem więc,jak mogłem opóźnic się z zapłatą faktury,która nie została faktycznie wystawiona?Odpowiedź-"no cóz,to nie moja kompetencja,ja mogę panu tylko podać kwotę i nr tej faktury".No to zapisałem te dane,poprosiłem o przesłanie duplikatu na adres,zareklamowałem zasadność wystawienia "opłaty za opóźnienie" i myślałem (naiwnie),ze na tym koniec.Oczywiscie naleznośc za połączenia zapłaciłem od razu(kopii tej nie wystawionej fv nie dostałem nigdy).Po miesiącu w skrzynce znalazłem . . .kolejną "opłatę za wysłanie ponaglenia".Na BO dowiedziałem się,że jest to opłata za wysłanie ponaglenia do zapłaty fv za ...opłatę za wysłanie ponaglenia!Na mój protest,że jak to,przeciez była reklamacja,po 30 dniach milcznia reklamacja jest z automatu uznawana za zasadną ( art 106 par 2 ust.Pr. Telekomunikacyjne),usłyszałem - no nie zapłacił pan,to wysłaliśmy,a jak pan tej nie zapłaci to wyslemy następną.
         Na takie dictum odłozyłem słuchawkę,żeby nie powiedzieć kilku brzydkich słow nt.tele2 i jej pracowników.Postanowiłem to po prostu olać.
         Pół roku (już 2008)później tele2 dotrzymało słowa i wysłało mi następną fakturę za "opłatę za wysłanie ponaglenia" do zapłaty za 2 poprzednie ponaglenia.Już nie zawracałem sobie głowy wyjaśnianiem sprawy w BO,wrzuciłem fv do teczki i czekałem na dalsze kroki ze strony tele2.
         No i tak właśnie zostałem (a właściwie moja babcia) klientem Presco.
         A,najważniejsze!Kwota sporna wyn. ok. 35 pln.
         Ktoś by pewnie powiedział - zapłać,będziesz miał spokój.A ja uważam,że takie wyciąganie od ludzi pieniędzy jest tego samego typu,co tekst pijaczka "daj no 5 pln na winko".Nie zapłacę i już!
         • Gość: w nosie Re: Przedawnienie roszczeń IP: *.ip.netia.com.pl 16.06.09, 16:10
          przez błędy pracowników Tele 2 ja miałam do zapłacenia ok 200 zł z czego ok.9 zł
          słusznie naliczonych
          ani reklamacje ani wystąpienie o polubowne załatwienie sprawy nie dały efektu -
          tele 2 nie zgodziło się
          to było w 2004 roku
          wielokrotnie dostawałam od windykatora wezwania do zapłaty i straszenie sądem
          konsekwentnie wrzucałam wszystko do kosza
          i spokojnie przedawniło sie i mam z głowy
  • sprytne_kartofelki Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna 26.01.09, 22:23
   Jak widać, UKE traktuje to Forum jako populistyczny dodatek do wątłej
   działalności Urzędu, a co za tym idzie, telekceważy Forumowiczów. Z czego to
   wynika? Wiadomo: z lenistwa. Urzędnikom nie chce się wypełniać poleceń
   przełożonych, nie chce się rozwiązywać problemów klientów telekomów. Wolą
   obnażać swoją bezradność, obnażać to, że UKE służy tak na prawdę rozgrywkom
   politycznym, usadzaniu na stołkach posłusznych pasibrzuchów. O tym większość z
   nas wie, natomiast ci którzy nie wiedzieli - wiedzą teraz: jesteśmy koncertowo
   olewani przez "ekspertów" UKE.
  • Gość: windykatorzy Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna IP: 193.203.192.* 30.03.09, 13:30
   Witam,
   Praconik firmy windykacyjnej miał rację, tu nie chodzi a słuszność,
   ale o pieniądze. Centertel sprzedał dług i zrezygnował z roszczeń
   wobec Pana. Tak naprawdę Centertel dał sobie spokój z Pana długiem.
   Problem jest tylko z firmą windykacyjną, ale z tego, co Pan mówi to
   tego problemu tak naprawdę nie ma. Najlepiej wszelkie telefony firm
   windykacyjnych ignorować i w żadnym wypadku nie odpowiadać na pisma.
   Odpowiedź Pana jest jedyna i prawidłowa: proszę skierować sprawę do
   sądu. Jeżeli firma windykacyjna nie skierowała sprawy do sądu , to
   znaczy, że zdaje sobie sprawę, iż przegra. Zwłaszcza jeżeli
   roszczenie jest przedawnione a Pan ten zarzut podniesie. Firma
   windykacyjna może dzwonić, jest właścicielem tego potencjalnego
   długu, ale ustalenie tej sprawy należy tylko do sądu. Nawet jeżeli
   firma skieruje sprawę do sądu (w co wątpię), wtedy nawet jeśli
   dostanie Pan wyrok w postępowaniu nakazowym bądź upominawczym, może
   się Pan od niego odwołać i taki wyrok od razu traci moc a sąd
   przeprowadzi rozprawę. Proszę się też nie bać kosztów sądowych,
   którymi straszą windykatorzy (w takich sprawach jest to zwykle
   30zł). Osobiście miałem bardzo podobną sytuację z Ideą oraz firmą
   Kruk, która po wnisieniu przeze mnie zarzutów od wyroku od razu
   wniosła o wycofanie powództwa. Od tej pory jest spokój. Najlepiej
   ich po prostu ignorować, bo ustalenie kto ma rację z pracownikiem
   firmy windykacyjnej nie ma sensu. Po prostu z nimi nie rozmawiać.
   • Gość: ja Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna IP: *.mofnet.gov.pl 12.06.09, 11:53
    Witam.
    Czy ktoś z pracowników UKE może udzielić mi pomocy w spr. windykacji
    zadłużenia. Do końca 2007 r. byłam szczęsliwą klientką TP S.A.
    (zrezygnowałam z ich usług z przyczyn finansowych), aż do dnia kiedy
    TPSA przysłała mi umowę cesji mojego rzekomego długu (faktura z
    grudnia 2007r kwota w wys. 56,60zł) na rzecz firmy windykacyjnej
    Kredyt Inkaso S.A.. KI S.A.jednocześnie przysłał mi wezwanie
    ostateczne do zapłaty wraz z groźbą skierowania sprawy na drogę
    sądową.
    Odszukałam fakturę za którą niby nie zapłaciłam oraz potwierdzenie
    wpłaty i (o zgrozo!) podziękowania od TPSY za dokonanie wpłaty.
    Wysłałam skargę do TP S.A.wraz z całym plikiem dokumentów
    potweirdzających uregulowanie należności, żądając m.in. wycofania
    sprawy z firmy windykacyjnej KI S.A.. Po 2 tygodniach otrzymałam
    odp., że (i teraz trzymajcie się mocno krzeseł) odrzucają moją
    reklamację ze względu na przekroczenie 12 miesięcznego okresu od
    dnia wystawienia faktury!!!
    Ręce mi opadły. Co robić? Czy można pozwać TPSĘ do sądu, jeśli tak
    to o co?
    • natalia_sankowska1 Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna 12.06.09, 22:33
     Mozliwe są nastepujące rozwiązania:
     1. Wysyła Pani pismo do TP S.A. i jednocześnie (kopię) do Kredyt
     Inkaso, nie tytułuje go jako reklamacji, lecz jako oświadczenie.
     Treśc ma być krótka: w zwiazku z opłaceniem przeze mnie faktury
     nr... (skerokopia w załączeniu) sugerowane zadłużenie nie istnieje,
     w związku z czym żądam zaprzestania nekania mnie żądaniami spłaty
     nieistniejącego zadłużenia. Niniejsze pismo nie jest reklamacją,
     ponieważ nie dotyczy jakości świadczonych usług oraz
     nieprawidłowości w naliczaniu opłat za nie.
     Koniecznie należy dołączyć ksero z wpłatą oraz podziękowanie od TP
     za jej dokonanie.
     No i, jak napisałam powyżej, nie jest to reklamacja lub zgłoszenie
     roszczeń, lecz sprostowanie żadań operatora i jego następcy
     prawnego - nabywcy roszczenia. Podobne pismo powinno załatwić sprawę.
     2. Złożenie skargi do UKE. Adres na stronie, treść skargi - krótki
     opis historii z załączeniem ksero jak wyżej.
     3. Ponieważ wystąpienie z pozwem "przeciwko" jest trochę karkołomne,
     można doczekać wniesienia pozwu przez Kredyt Inkaso. Oni to zrobią w
     trybie uproszczonym (upominawczym) w sądzie w Zamościu, i wtedy po
     otrzymaniu pozwu wraz z nakazem zapłaty wydanym zaocznie w
     odpowiedzi na pozew jako dowód należy dołączyć ksero wpłaty oraz to
     podziękowanie TP (poświadczyć te kopie "za zgodność" własnym
     imieniem i nazwiskiem), a w części wnioskowej należy napisać, że w
     związku z tym, że wymieniona faktura została opłacona i fakt tem
     został odnotowany przez wierzyciela pierwotnego, rzekome zadłużenie
     nie istnieje, w zwiazku z czym wnosi się o oddalenie pozwu.
     Odpowiedź (na formularzu ściągniętym ze strony ministerstwa
     sprawiedliwości) ma być wysłana do sądu poleconym. Mimo otrzymania
     wezwania stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe (jest to
     sprawa cywilna, nie karna), ale w taki sposób przygotowana odpowiedź
     (tzw. zarzuty od wyroku)załatwia sprawę definitywnie.
     • Gość: David Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 02.07.09, 23:00
      natalia_sankowska1, otóż mnie również dotknęła podobna sytuacja, lecz domyślam
      iż nie tyczy rachunku telefonicznego, mógłbym liczyć na odezwę i pomoc???
      • natalia_sankowska1 Re: Limit kosztów - Firma Windykacyjna 03.07.09, 13:00
       Proszę krótko opisać sprawę i wysłać do mnie na priva.
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka