Dodaj do ulubionych

CyberSangha - nowy profil na FB

06.08.12, 13:49
Witam i z radością informuję o pojawieniu się w serwisie FaceBook profilu portalu CyberSangha.

Oprócz informacji o uaktualnieniach portalu oraz publikowanych nowych tekstach znajdziecie w fejsbukowym profilu wpisy przypominające starsze artykuły - te najciekawsze, najbardziej popularne i godne polecenia. Mam nadzieję, że ułatwi to wam i waszym przyjaciołom dotarcie do wartościowej lektury.

Zapraszam do odwiedzania profilu:

www.facebook.com/​buddyzm.cs

Jarek Wierny
www.buddyzm.edu.pl
www.facebook.com/​buddyzm.cs
Obserwuj wątek
  • siewca77 Re: CyberSangha - nowy profil na FB 15.04.13, 19:34
   no nf jest tez konto CYberJogina zapraszam:
   www.facebook.com/pages/CyberJogin/489692311092621
  • buddyzm.cybersangha Re: CyberSangha - nowy profil na FB 16.04.13, 11:26
   Nastapiła zmiana adresu na:

   www.facebook.com/​buddyzm.edu
  • woxilo Re: CyberSangha - nowy profil na FB 28.12.15, 14:45
   Nietrwałość :

   Na pierwszy rzut oka buddyjski wgląd w nietrwałość może wydawać się niezbyt nadzwyczajny. Z pewnością każda tradycja uznaje i docenia zmianę. To, co jest jednak unikatowego w buddyjskim stanowisku, to radykalne rozciągnięcie zmiany na wszystkie bez wyjątków zjawiska. Przywykliśmy słyszeć, że niektóre rzeczy zmieniają się lub nawet że większość rzeczy się zmienia, ale informacja, że wszystkie rzeczy się zmieniają, jest poważnym wyzwaniem. Nie istnieje żadna niezmienna esencja ukryta pod naszymi tryskającymi życiem umysłami i ciałami; żaden nieruchomy sprawca stojący poza matrycą przyczyny i skutku; żaden stały punkt, w którym znaleźć można mocne wsparcie; żadne schronienie przed nieustannym naporem starzenia się, choroby i śmierci. Oczywiście, możemy wyczarować koncepcję lub ideę takiej stabilnej esencji, lecz jak mówi Buddha, nigdy nie możemy znaleźć jej w skrupulatnie przebadanym życiowym doświadczeniu. Takiej idei czegoś stabilnego nie możemy nawet utrzymać zbyt długo w zmieniających się prądach umysłu.

   I faktycznie, umysł sam w sobie jest najbardziej dramatycznym przykładem gruntownej zmiany. Samo narzędzie, którym posługujemy się w konstruowaniu świata mającego sens, jest niestabilne, nie jest więc niespodzianką, że przy jego pomocy budujemy niestabilny świat. Klasyczna buddyjska myśl traktuje świadomość jako coś, co powstaje i znika, chwila za chwilą. W płynnym strumieniu doświadczenia każdy epizod poznania chwyta najpierw jeden przedmiot, a później kolejny. Jeden z tekstów przedstawia to w następujący sposób:

   Natomiast co do tego, co zwie się ?umysłem?, co zwie się ?mentalnością?, co zwie się ?jaźnią? ? przejawia się dniami i nocami jako coś innego, a zanika jako coś zupełnie różnego. Jest niczym przechodząca przez dżunglę małpa, która łapie się gałęzi, a puściwszy jedną, łapie się kolejnej, puszcza kolejną, łapiąc się następnej. Dlatego co do tego, co zwie się ?umysłem?, co zwie się ?mentalnością?, co zwie się ?jaźnią? ? przejawia się dniami i nocami jako coś innego, a zanika jako coś zupełnie różnego.


   Co więcej, zarówno przedmioty poznane przez świadomość, jak i organy, przy pomocy których przedmioty są poznawane, same są:

   ?nietrwałe, zmienne, stające się czymś innym?.


   Pracownicy służb zdrowia psychicznego są bardziej niż ktokolwiek inny zaznajomieni z wrodzoną niestabilnością świadomości, konfrontują się bowiem z tym faktem na co dzień w postaci różnych trudności napotykanych przez pacjentów. Bardziej odzwierciedla to język potoczny, który zakłada, że duża część leczenia psychoterapeutycznego osoby, która ma wrażenie, że ?traci oparcie? w rzeczywistości lub nawet zdrowy rozsądek, ma na celu pomóc pacjentowi, aby ?odnalazł równowagę?, ?znalazł mocne oparcie?, ?utrzymał się? czy ?wziął się w garść?. Być może ma to na celu ustabilizowanie indywidualnej tożsamości czy obrazu samego siebie lub przywrócenie ciągłości w relacji z obiektem, albo nawet podtrzymywanie ciągu zdrowych emocjonalnych więzi. Buddyjska myśl i praktyka wskazuje inny kierunek, który prowadzi raczej ku zaprzyjaźnianiu się ze zmianą niż traktowaniu jej jako przeciwności. Nowa psychologia zamiast izolować nas od zmiany, będzie miała więcej wspólnego z adaptowaniem się do zmiany i uczeniem się tego, jak zachować spokój w obliczu nietrwałości. Z każdą zmianą coś się traci, lecz również coś zyskuje. Kiedy z naszego uścisku coś się wyślizguje, to jednocześnie tworzy się miejsce, aby w zasięgu pojawiło się coś innego.

   Ile z powszechnie występujących psychiatrycznych dolegliwości ma swoje korzenie w lęku przed zmianą? Nie ulega wątpliwości, że zaburzenia lękowe, ale być może również trudności z przystosowywaniem się, unikanie, poczucie zależności i wyobcowania. A ile przypadłości ma swoje korzenie w próbach trzymania się czegoś bezpiecznego i znajomego na przekór naporowi zmiany? Na myśl przychodzą tutaj zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, jak również cała gama uzależnień. W naszej kulturze ludzie często utwierdzani są w tym, aby myśleć, że zmiana jest jak ogromny i groźny ocean, którego fale zmiotą ich, jeżeli nie będą trzymali się wiernie jakiejś ostoi. Jednak w rzeczywistości, uporczywie trzymając się skał, jest się tylko obijanym przez fale; krzywda dzieje się nie wskutek samej zmiany, ale przez opór wobec niej. Dzięki określeniu nietrwałości jako fundamentu samego istnienia, a nie jako problemu, który ma być rozwiązany, buddyści zachęcają nas do zaniechania trzymania się iluzorycznej trwałości i do uczenia się swobodnego pływania w morzu zmian. Zamiast opłakiwać straty w trakcie dokonujących się zmian, lepiej otworzyć się na możliwości, jakie przynosi ze sobą każda nowa chwila.

   Medytacja jest formą ćwiczenia się: należy puścić doświadczenie bieżącej chwili, ażeby być uważnym podczas następnej.
   • woxilo Re: CyberSangha - nowy profil na FB 28.12.15, 16:00
    Źródło przeczuć - Intiicja-Transcendentny Stan Umysłu ,Nadświadomy (kierunkowskaz Boski / Duchowy w życiowych wyborach ) :)

    Zdolność odczytywania takich subiektywnych doznań sięga korzeniami naszej ewolucyjnej przeszłości. Okolice mózgu, które biorą udział w powstawaniu przeczuć, są o wiele starsze od cienkich warstewek kory mózgowej, ośrodków racjonalnego myślenia okrywających sam szczyt mózgu. Przeczucia rodzą się dużo głębiej. Są one funkcją ośrodków emocjonalnych, które otaczają pierścieniem pień mózgu nad rdzeniem kręgowym, zwłaszcza struktury o kształcie migdała zwanej ze względu na ów wygląd ciałem migdałowatym, i powiązanych z nią obwodów nerwowych.

    Ta siatka połączeń nerwowych, nazywana czasami ciałem migdałowatym przedłużonym, rozciąga się aż do ośrodka wykonawczego mózgu, znajdującego się w przednich częściach płatów czołowych2.
    Mózg magazynuje różne aspekty doświadczeń w różnych okolicach ? źródło pamięci znajduje się w jednej strefie, obrazy, dźwięki i zapachy trafiają do innej i tak dalej.

    Ciało migdałowate jest miejscem, w którym przechowywane są emocje wywołane przez przeżycia. Każde przeżycie, na które reagujemy emocjonalnie, nawet najlżejsze i najbardziej ulotne, zdaje się być rejestrowane przez ciało migdałowate.
    Jako przechowalnia wszystkiego, co czujemy w różnych sytuacjach, ciało migdałowate stale wysyła nam sygnały. Kiedy wybieramy na przykład risotto zamiast przysmaku ze słonowodnego basa, albo kiedy odczuwamy przymus sprzedania po niskiej cenie posiadanych przez nas akcji, to odbieramy wiadomość przesłaną nam przez ciało migdałowate.
    A poprzez łączące się z nim obwody, czyli drogi nerwowe prowadzące do organów wewnętrznych, możemy odczuwać reakcje somatyczne ? dosłownie ?czuć w bebechach? ? wywoływane wyborem, przed którym stoimy.

    Zdolność ta, podobnie jak inne elementy inteligencji emocjonalnej, może się zwiększać w miarę gromadzenia doświadczeń, które przynosi życie. Szczycący się dużymi osiągnięciami przedsiębiorca, jeden z wielu badanych pod tym kątem przez zespół naukowców z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, opisał to tak: ?Jest to czucie kinestetyczne, które mają niektórzy ludzie. Myślę, że silna intuicja zdarza się częściej u ludzi starszych niż u młodszych, bo zwiększają ją doświadczenia życiowe [?] To zupełnie tak, jak gdyby bebechy coś mówiły i w ciele zachodziła reakcja chemiczna wyzwalana przez umysł, skutkiem czego kurczą ci się mięśnie żołądka. W ten sposób żołądek mówi: ?To nie sprawia dobrego wrażenia??.

    Klasycznym terminem na określenie tego wzmocnienia kierującej nami szczególnej wrażliwości jest mądrość. Jak się przekonamy, osoby, które ignorują albo lekceważą komunikaty płynące z owej skarbnicy mądrości życiowej jaką jest intuicja , robią to na własną zgubę.

    Wielki Chrystusowy Jogin Budda Maitreja .
    • woxilo Re: CyberSangha - nowy profil na FB 30.12.15, 17:18
     8 Buddyjskich Zasad Prowadzących Do Oświecenia /Przebudzenia Duchowego / Doskonałości

     1. Słuszny (prawy, prawdziwy, właściwy) pogląd (rozumienie) ? zrozumienie Czterech Szlachetnych Prawd, zrozumienie konieczności przebywania w medytacyjnym zrównoważeniu, zrozumienie prawa przyczyny i skutku, zrozumienie nietrwałości, pragnienie uwolnienia wszystkich istot od cierpienia.

     2. Słuszne myślenie (postanowienie) ? wykorzenienie żądzy i nieżyczliwości, postanowienie wyrzeczenia się złej woli i odstąpienie od wyrządzania wszelkiej krzywdy

     3. Słuszne słowo (mowa) ? wstrzymanie się od kłamstwa i obmowy, używanie mowy w celu przynoszenia pożytku innym .

     4. Słuszny czyn (postępowanie) ? przestrzeganie Pięciu Wskazań:
     Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od odbierania życia.
     Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by nie brać tego co nie dane.
     Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od złego seksualnego prowadzenia się.
     Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od niewłaściwej mowy.
     Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się przed spożywaniem napojów odurzających i narkotyków, które prowadzą do nieuważności.
     W Ośmiu wskazaniach dodane zostają trzy wskazania:
     Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od jedzenia w zakazanym czasie (tj. po południu).
     Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od tańca, śpiewu, muzyki, oglądania przedstawień, noszenia girland, używania perfum i upiększania ciała kosmetykami.
     Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od spania w wysokich i luksusowych łożach.
     Mnisi przestrzegają dodatkowo szeregu wskazań, większość z których jest rozwinięciem lub pogłębieniem Ośmiu Wskazań. Tak na przykład Trzecie Wskazanie dla mnicha oznacza nawet nie dotykać się do kobiety. W celu utrzymywania ciała i umysłu w czystości, mnisi uczą się szanować wszystkie kobiety i traktować starsze kobiety jak matki, rówieśniczki jak siostry, a młodsze kobiety jak córki. Oprócz tego mnisi nie korzystają z pieniędzy ("złota i srebra"), przestrzegają szeregu reguł etycznego zachowania. Do cierpienia, między innym, prowadzi też późna pora nocnego spoczynku.

     5. Słuszne zarobkowanie (sposób utrzymywania się przy życiu) ? utrzymywanie się z zajęcia niewymagającego łamania przykazań: powstrzymywanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom, takiego jak: handel bronią, żywymi istotami lub ich ciałami, odurzającymi napojami i innymi narkotykami, trucizną, od rybołówstwa, rzeźnictwa, wojskowości, fałszu, zdrady, przepowiadania przyszłości, oszustwa, wykorzystywania itp.

     6. Słuszne dążenie (wysiłek) ? intencje i wysiłek, które nie pozwalają na powstawanie złych, a pozwalają na powstanie dobrych mentalnych właściwości, dążenie do oświecenia .

     7. Słuszne (bezwysiłkowe) skupienie (uważność, przytomność) ? brak przeszkadzających myśli ? znalezienie przestrzeni między nimi. Zachowanie uważności we wszystkim, co się przedsięwzięło .

     8. Słuszna medytacja (koncentracja) ? dążenie do osiągania stanów, w których znika ?ego?

     Codzienna Wewnętrzna Modlitwa /Kontemplacja /Medytacja (rozmowa ze swoją duszą)

     ?Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od odbierania życia.?

     W przeciwieństwie do religii, w tym chrześcijańskiej, w których nakaz ?nie zabijaj? stosuje się wyłącznie do człowieka, buddyjski nakaz dotyczy każdej istoty, która ma ciało, każdego stworzenia, które czuje (każdej czującej istoty). Słowa Buddy z Dhammapady:

     Wszyscy drżą, widząc uniesiony kij.
     Wszyscy boją się śmierci.
     Biorąc samego siebie za przykład,
     Nie powinno się uderzać innych
     ani sprawiać, by byli bici.
     Wszyscy drżą, widząc uniesiony kij.
     Życie jest drogie każdemu.
     Biorąc samego siebie za przykład,
     Nie powinno się uderzać innych
     ani sprawiać, by byli bici.
     W zamierzchłych czasach istniały tylko trzy choroby: pożądanie, głód i zepsucie; ale z powodu zabijania zwierząt wzrosły one do dziewięćdziesięciu ośmiu. (Słowa Buddy z Sutta Nipata)
     Panie Tajemnic!
     Pierwotna mądrość wszechwiedzącego zakwita z korzenia współczucia. (Słowa Buddy z Sutry Ukazywania Tajemnic Tathaghaty)
     Logicznym wnioskiem z ahimsy ? głównej idei przyświecającej filozofii buddyjskiej jest fakt, jakoby jedynie dieta wegetariańska oraz jej bardziej radykalne formy były odpowiednią dietą dla buddystów. O ile większość zasad w buddyzmie to wskazówki, które nie muszą być przestrzegane mocno rygorystycznie, a także wiele z nich dotyczy tylko ludzi pragnących doznać oświecenia, o tyle do przestrzegania podstawowej zasady - ahimsy, zobowiązany jest każdy buddysta. Potwierdzenia tego - poza samą oczywistością płynącą z ahimsy - są słowa Buddy zawarte w Lankavatara oraz Surangama Sutra, a także innych tekstach.

     Właściwa mowa określa zalecenia dla buddystów dotyczące tego jak i kiedy powinni się wypowiadać. W Kanonie Palijskim znajdujemy liczne fragmenty dotyczące właściwej mowy. W punktach o Ośmioaspektowej Ścieżce czytamy:

     Co to jest właściwa mowa?

     Powstrzymanie się od kłamstwa, powstrzymanie się od kłótni, powstrzymanie się od obelg, powstrzymanie się od czczego gadania .

     Na podstawie też innych fragmentów Tipitaki możemy stwierdzić, że właściwa mowa powinna spełniać następujące warunki:

     powinna być prawdziwa
     korzystna dla słuchającego
     możliwa do przyjęcia, chciana
     miła, łagodna i pozbawiona arogancji
     zachęcająca do zgody
     nie powinna być "czczym gadaniem" (np. plotkowaniem)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka