14.05.10, 01:41

Na tym forum bardzo dużo uczestników zapewnia o swojej wierze.
Wierzymy w to, wierzymy w tamto, ale czy tak jest to w
rzeczywistości? Wiara to nie tylko mowienie i zapewnianie o niej ale
musi być ona w nas samych. Może dam przykład o co chodzi. Parę lat
temu, w okresie bardzo dużej suszy, ktora mogla spowodować tragiczne
skutki, będąc na "rybach" nad rzeką Bug, przyglądałem się
uryczystosci kościelnej na pobliskich polach. Zgromadzili się
mieszkańcy tej wsi na polu i ksiądz odprawiał jakieś modły w
intencji deszczu. Przyszli modlić się o deszcz, a nikt nie miał
parasola, nawet ksiądz. Przyniesli jakieś obrazy, figury, a parasoli
nie wzieli. Jak można modlić się o coś, jak robi się to bez wiary?
Obserwuj wątek
  • sunn0 Re: Wiara 14.05.10, 11:29
   nie miej pretensji to ludzi, że zachowali resztki zdrowego rozsądku smile
  • marca_1 Re: Wiara 14.05.10, 11:54
   problem w tym, jak słusznie zauważyłeś,że ludzie wierzą w coś, w
   kogoś, a w sobie niestety wiary nie mają
   gdyby mieli, to góry by mogli przenosić, i to dosłownie, wystarczy,
   aby mieć w sobie wiarę, a wręcz przekonanie,że to jest możliwe, ale
   również pewność,że przeniesienie góry jest użyteczne
   wiara bez przekonania o użyteczności traci moc sprawczą, i
   odwrotnie, przekonanie o użyteczności bez wiary jest niewystarczające

   rytuały, nabożeństwa , modlitwa wspólna, sprawiają,że ludzie
   skupiają sie na swojej świadomości, a wiara dotyczy naszej
   wewnętrznej istoty,

   niestety chrześcijaństwo skutecznie wypaczyło nauki chrystusa,
   dlatego choć tak wielu w niego uwierzyło, swojej wewnętrznej istoty
   duchowej nie odkryło, a bez tego prawdziwa wiara (nie ta
   chrześcijańska) nie jest możliwa

   jestem przekonana,że słowa chrystusa skierowane do faryzeuszy "sami
   nie wchodzicie i innym nie pozwalacie" (chodzi o osiągnięcie
   królestwa bożego, inaczej mówiąć jedności z ojcem niebieskim, będąc
   w ciele, tu na ziemi), chrystus w obecnym czasie skierowałby do
   duchowieństwa i to nie tylko katolickiego
   • kociak40 Re: Wiara 14.05.10, 23:03
    Jak widać to po Twoim poście, masz dość przemyślane zagadnienia
    religijne i umiesz je tłumaczyć. Korzystając niejako z Twojej wiedzy
    w temacie religijnym, czy mogłabyś przekazać swoje przemyślenia i
    odpowiedzić - "kim był i jest Jezus Chrystus"? Krótkie stwierdzenie
    ŚJ, że to Syn Boga Jahwe jakoś mnie nie przekonuje. Może przekaże to
    dlaczego. Istoty absolutu - Bóg, człowiek nie może tej istoty
    zrozumieć. Może natomiast stwierdzić - Bóg, to przyczyna i skutek
    powstania przestrzeni, czasu, materii i energii. Mamy na to dowód -
    Wielki Wybuch. Nie było tego, a zaistniało. Biblia przekazuje to -
    "niech się stanie". Nauka potwierdza tą chwilę powstania.
    Wszystko co zaistniało i istnieje jest w obszarze przestrzeni,
    czasu, materii i energii. Jaką rolę mają spełnić tz. organizmy żywe,
    rosliny, zwierzęta oraz ludzie? Głownym i najważniejszym zadaniem
    dla wszystkich organizmów żywych (także i ludzi) jest przekazanie
    genów przez czas aby to zycie trwało. My jako ludzie mamy przkazać
    swą cząstkę, swoje geny, potomnym. To dla nas ludzi jest sens synów
    i córek, bo to forma naszego przekazywania zycia. Absolut - Bóg jest
    poza pojęciem przestrzeni, czasu, materii i energii więc nic nie
    musi przekazywać. Boga nie może dotyczyć ludzki problem - syn, córka.
    W nieskończoności czasu nagle Bóg zapragnał mieć na tą chwilę syna?
    To pojęcie wzięte z mitów greckich gdzie bogowie mieli ludzkie
    cechy, mieli żony, synów, córki. To są wyłącznie rozumowania ludzi
    sprzed tysięcy lat i to dostosowane do ludzkich wyobraźni i ich
    wiedzy. Obecnie mamy XXI wiek, inny poziom wiedzy i nauki, jakoś nie
    pasuje mi żeby Bóg, twórca przestrzeni, czasu, materii, energii oraz
    praw natury bedącymi okresloną korelacją dla tych pojęć, miał
    ludzkie pragnienie posiadania syna (a dlaczego tylko jednego, a
    dlaczego nie chce córki?).
    • marca_1 Re: Wiara 15.05.10, 13:34
     jeżeli chodzi o jezusa chrystusa, to on sam siebie nazywał synem
     człowieczym

     jezus chrystus, to inkarnacja wyższej energii w ciele ludzkim, czyli
     jezus to po prostu człowiek, a jego istota duchowa, to chrystus,
     czyli energia pochodząca ze "światłości", najwyższej energii
     niebios, czyli wszechświata niewidzialnego, duchowego

     ponieważ każda wyższa energia, aby móc zaistnieć w świecie
     widzialnym, musi po prostu "obniżyć" swoje wibracje
     i tak chrystus, osiągnął najpierw energię "pana boga, lub jahwe" jak
     kto woli
     wtedy, energia ta mogła połączyć się z energią pramatki natury,
     zwanej niewiastą (maryja z nazaretu , to po prostu inkarnacja tej
     energii, jak większość kobiet na ziemi)
     dopiero wtedy, chrystus mógł narodzić sie jako jezus

     podsumowując, jezus to człowiek, chrystus ewentualnie może być
     nazwany synem bożym, ale synem duchowym, i nie boga stwórcy, ale
     istot duchowych , przez stwórcę stworzonych,
     może być tak nazwany, gdyż połączenie dwóch cząstek, tworzy nową
     istotę,połączenie dwóch cząsteczek, nie tylko w świecie widzialnym,
     może zapoczątkować nowe istnienie, nowe życie, stąd te córki, synowie
     warto tylko pamiętać,że to córki synowie istot ,których energia jest
     daleka od tej energii uniwersalnej, od absolutu
     • marca_1 Re: Wiara 15.05.10, 15:59
      cd

      córki,synowie różnych bóstw,to po prostu różne wymiary duchowe,
      różne energie, każda istnieje w przypisanym sobie zakresie, każda
      posiada ściśle określone możliwości, to po prostu wg biblii i mitów
      niebiosa
      im niższa energia, tym bardziej przypomina życie na ziemi, im
      wyższa, bliższa absolutowi, tym bardziej duchowa, tym mniej
      ograniczona czasem i przestrzenią

      wiele z tych energii jest "sprawcą" tego co dzieje sie na ziemi,
      gdyż te energie są nadrzędne w stosunku do materii widzialnej

      fakt,że te energie ludzie od wieków traktują jako boga, sprawia iż
      religia tak trudno przyjmują odkrycia nauki, odrycia, które wraz ze
      wzrostem świadomości człowieka staja się możliwe

      opis tzw wybuchu w pełni oddaje to co się działo na początku
      tworzenia
      wystarczy uważnie czytać biblię, aby wiedzieć,że tzw pan bóg, to
      istota stworzona przez absolut, istota, która choć odgrywa wielką
      rolę w dziele tworzenia, bogiem nie jest,oddawanie jej hołdów,
      uznawanie jej za boga, powoduje uzależnienie się od wpływu tej
      energii na ludzką świadomość, to jest mniejszy lub większy fanatyzm
      religijny

      co do roli absolutu w dziele tworzenia, to był jeden akt, "niech się
      stanie"
      nastąpił on, po ustanowieniu prawa, któremu wszystko zarówno
      widzialne jak i niewidzialne, ożywione jak i nieożywione podlega

      akt woli absolutu "niech się stanie" dotyczył podziału jego samego
      na wszystkie "cząsteczki składowe"
      to właśnie jest ten wielki wybuch, ktory nauka już odkryła i opisała

      absolut to po prostu czysta świadomość, energia, której cząsteczki
      osiągają prędkość światła

      pytanie dlaczego absolut postanowił się podzielić?
      wg mnie po to, aby każda jego cząstka mogła sama, niezaleznie
      zadecydować,czy chce istnieć w jedności z absolutem ,czy też nie

      życie na ziemi, to swoisty poligon , gdzie istnieje możliwość
      różnorakich doświadczeń
      dzięki czemu , każda istota może uświadomić sobie swoje miejsce "w
      szzeregu", jak również może samodzielnie, korzystając z wolnej
      woli , zadecydować,czy chce ponownego zjednoczenia się z absolutem

      przekazywanie genów, to tworzenie możliwości zarówno porządkowania,
      jak dojrzewania danego genetotypu ,aż do osiągnięcia możliwości
      ponownego zjednoczenia sie z absolutem, ale zjednoczenia sie już nie
      na zasadzie "nirwany" ale zjednoczenia sie przy pełnym zachowaniu
      świadomości swojej istoty
      • kociak40 Re: Wiara 18.05.10, 21:08

       Pierwszy raz spotykam się z takim wywodem, ktory religię odnosi do
       nauki. Bardzo mnie on zaciekawił. Jest orginalny. Nauka, to
       poznawanie mądrości bożej i jest najbardziej cenna. To przez
       zdobycie wiedzy możemy oddziaływać na przyrodę, zapobiegać i
       przewidywać kataklizmy, nieść dobro dla ludzi. Bardzo źle jest jak
       człowiek chce wiedzę zastapić ceremoniałem kościelnym.
       • marca_1 Re: Wiara 19.05.10, 14:14
        powiem więcej, nauka to jedyna "religia" ustanowiona przez stwórcę

        w pierwszym opisie tworzenia, zawartym w księdze rodzaju, bóg poleca
        człowiekowi czynić sobie ziemię poddaną
        gdyby to miało znaczyć, poddaną przez zdobycie, zniewolenie,
        człowiek został by obdarzony wielką siłą fizyczną, jak i możliwością
        psychicznego zniewalania innych istot
        a tak sie składa,że człowiek nie jest najsilniejszą istotą w świecie
        zarówno widzialnym, jak i niewidzialnym

        ale człowiek został obadarzony inteligencją, a ta pozwala mu
        poznawać otaczający świat, dzięki czemu może czynić ziemię "sobie
        poddaną", czyli tak jak oczekiwał od niego stwórca

        inaczej ma się sprawa ze znanymi nam religiami,
        każda z nich ma swoje nakazy jak i zakazy,
        czyli źródło powstania religii należy poszukiwać w drugim opisie
        stwarzania, zawartym w księdze rodzaju
        tam właśnie spotykamy pana boga, który to nie tylko daje zakaz, ale
        za chęć "poznania dobra i zła" karze,
        wystarczy uważnie przeczytać te dwa opisy, aby zauważyć,iż pan bóg
        zdrugiego opisu, to nie ta sama istota co bóg, z opisu pierwszego

        bo cóż to był by za bóg, który najpierw daje zalecenie poznawania, a
        następnie za chęć poznania karze?
  • twoj_aniol_stroz Re: Wiara 14.05.10, 16:10
   Masz rację pisząc, że wiara musi być w nas. Myślę jednak, że warto tu zauważyć jedną kwestię: wiara nie jest złotym pierścionkiem, który po otrzymaniu jest już w moim posiadaniu na zawsze, w takiej samej ilości i pod taką samą postacią. Wiara nie jest wartością constans. To jest coś nieustannie podlegające przemianom (wszystko ok jeśli te przemiany idą we właściwym kierunku, czyli wzmacniają moja wiarę). Często mówi się, że wiara jest łaską daną od Boga. Warto pamiętać, że oprócz tej łaski potrzebna jest także wola by na tę łaskę odpowiedzieć tak by zrodziła wspaniałe owoce.
   Modlitwa bez wiary... Myślę, że w wielu ludziach wiara jest bardzo silna, ale jest też spora grupa ludzi, którzy zapytani o to czy faktycznie spodziewają się deszczu po modlitwie, byliby ciężko zadziwieni takim pytaniem. Już na kartach NT widać tych, którzy wierzą (jak choćby kobieta z krwotokiem, która wierzy, że choćby dotknęła płaszcza Jezusa, to będzie uzdrowiona) i tłum ludzi oglądający scenkę niczym kryminał. Jezus doskonale zadaje sobie z tego sprawę, bo mówi: choćby umarli z grobów powstali, to nie uwierzą... Jezus wie, że są tacy, którzy nie uwierzą, tacy, którzy uwierzą gdy zobaczą cud i tacy, którzy uwierzą na słowo i żaden cud im nie jest potrzebny. Tylko musimy pamiętać, że Jezus przychodzi do wszystkich ludzi, nie tylko tych najbardziej wierzących, ale do każdego, do tego niedowiarka także. On jest ponad to zwątpienie. Niezależnie od tego, czy ci modlący się na polach mieli parasole i głęboko wierzyli w to, że Bóg ich wysłucha, czy przyszli załamani suszą i uznali, że spokojnie mogą zmoknąć w czasie deszczu, a parasole im niepotrzebne, czy też nie do końca wierzyli w to, że Bóg tej modlitwy wysłucha - to Jezus był obecny pośród tych ludzi,bo sam to kiedyś obiecał. A w sumie ta obecność jest tu najważniejsza smile
   • wladi3 Re: Wiara 17.05.10, 09:18
    Dzisiaj obudziłem się z myślami o Wierze . Co daje Wiara ?
    Wiara pozwala Bogu nas Uzdrawiać . Przykład z wężem miedzianym z
    historii Izraela . Izraelitów kąsały węże jadowite i masowo
    umierali . Mojżesz na prośbę Izraelitów , którzy przez Niego Prosili
    Boga o Pomoc uczynił węża z miedzi i powiesił go na wysokim słupie i
    przekazał Im Słowa Boga , że kto ukąszony zdąży spojrzeć na węża -
    to nie umże ... . I choć chorowali , to każdy kto zdążył spojrzeć
    pozostawał przy życiu .
    Co się w takim razie działo ? Co czyniła Wiara w Boga i w Jego
    Słowa ? Ta Wiara pozwalała sięgnąć po taką Moc w Człowieku ,że
    człowiek wracał do zdrowia . Słowo Boga powodowało że Ciało
    człowieka wyprodukowało w sobie takie antyciała że śmiercionośny jad
    węży nie zabijał Ciała człowieka .
    Takich przykładów w Biblii jest więcej . Jezus Nauczył swoich
    uczniów stąpać po wężach i żmijach i dał Władzę nad złymi Duchami i
    nad materią tegoż świata ... .
    Jacy jesteśmy dzisiaj po tysiącach lat Oddzielenia od Boga ?
    Jacy jesteśmy Nadal , choć Jezus nas już Wyzwolił ? Czego nam
    brakuje ? Brakuje nam Zaufania że Bóg Nas już ZBAWIŁ i że Odrodzeni
    przez Wiarę i Chrzest Święty Zanużający nas w Jezusa , Staliśmy się
    Nowym Stworzeniem - Dziećmi Boga na Wzór Jezusa i Wierząc mamy
    dostęp do Miłości i Mocy Boga Najlepszego Ojca . Pozdrawiam Was
    Umiłowani , Siostry i Bracia w Chrystusie Jezusie Naszym Bogu i
    Bracie ,Pierworodnym Synu Naszego Ukochanego Ojca . Władek .
    • marca_1 Re: Wiara 17.05.10, 10:19
     wladi, widzę,że nadal nalewasz młode wino do starego kubłaka,że też
     nie szkoda Ci czasu i energii na to bezsensowne działanie

     i ta Twoja tęsknota za mocą
     mogę Cię zapewnić,że tutaj na ziemi, dla człowieka najlepiej, gdy
     może żyć zwykłym ludzkim życiem
     ale jeżeli tak bardzo zależy Ci na posiadaniu mocy, to musisz
     wiedzieć jedno, bez WIEDZY to niemożliwe, a to dlatego ,że WIEDZA to
     znajomość prawa bożego, a bez znajomości tego prawa nigdy nie
     będziesz miał pojęcia, co w danym momencie jest użyteczne a co nie
     • wladi3 Re: Wiara 17.05.10, 15:46
      Moje motto to:

      "Chcę BYĆ ŚWIĘTY - Jestem Święty , a więc żadna moja myśl nie może
      być nieczysta , niegodna , zła . Żadna moja myśl nie może oskarżać
      ani mnie ani innych ludzi . Moje myśli muszą być zawsze Czyste i
      pełne Miłości . O to walczę każdego dnia , każdej godziny i każdej
      sekundy - Jezus pokazał nam Drogę ... . Miłość i Przebaczenie Sobie
      i innym i Zaufanie do Boga najlepszego Ojca . Zaufanie i jeszcze raz
      Zaufanie na przekór rozumowi - tylko Zaufanie .
      Władek ."

      Twoja to rzecz jak Ty wierzysz Marca_1 .Ja nikogo nie oceniam . W
      każdym wyznaniu , czy religii zawarta jest cząstka prawdy .
      Zakodowanie i zranienia zamykają drogę do porozumienia między
      wieloma ludżmi we własnych rodzinach a cóż dopiero w sprawach
      Wiary ? Jezus powiedział ;"...poznają was po Miłości ...".
      Pozdrawiam wszystkich w Miłości Jezusa naszego Boga i Brata .Władek .
      • marca_1 Re: Wiara 18.05.10, 11:58
       chrystus nauczał,abyśmy byli jak dzieci
       nauczał również,że grzeszymy 77 razy dziennie

       i słusznie, dzieci każdego dnia broją, wiele razy bywają
       nieposłuszne itd

       ale dzieci są szczere, ufne, bezpośrednie

       i właśnie o to, o taką postawę chodziło chrystusowi

       być szczerym, to np gdy ktoś mnie irytuje, nie udaję ani przed
       sobą , ani przed tą osobą, że wzbudza we mnie dobre emocje, bo tak
       nie jest,
       owszem, nie muszę złymi emocjami odpowiadać, ale irytację muszę ze
       siebie uwolnić, wskazane aby odbywało sie to w duchu miłości

       nie ważne ile razy dziennie zgrzeszę, ważne aby nawracać się tyle
       razy ile razy danego dnia sie zgrzeszę


       wladi, nie należę do żadnego wyznania, sekty, religii, więcej, nie
       wierzę, bo już nie muszę,

       właśnie po to chrystus przyszedł na świat, aby ludzie mogli będąc
       tu na ziemi , w ciele, swą istotą duchową osiągnąć królestwo boże, a
       gdy to ma miejsce, wiarę zastępuje przekonanie, wiedza
      • kociak40 Re: Wiara 18.05.10, 21:01
       wladi3 napisał:

       > Moje motto to:
       >
       > "Chcę BYĆ ŚWIĘTY - Jestem Święty , a więc żadna moja myśl nie może
       > być nieczysta , niegodna , zła ....

       Twoje motto wladi3 jest przerażające, odzwierciedla pewien stan
       psychiczny. Przypomina mi to Violette Villas, ktora też zapewniała,
       że będzie swiętą. Aktualnie ona znajduje się w pewnym miejscu gdzie
       jest cisza, spokój, dużo zieleni, odwiedziny w czwartki i niedziele.
       Twoje wywody nie mają żadnego sensu, to raczej jakieś nawiedzenie.
       • wladi3 Re: Wiara 19.05.10, 10:54
        Nie znamy się osobiście , więc masz prawo tak myśleć smileChciałbym
        zmienić ten stereotyp jaki masz . Moje motto zawiera dwa podstawowe
        stwierdzenia " "Chcę BYĆ ŚWIĘTY " i to odzwierciedla stan do jakiego
        dążę . Drugi człon :"Jestem Święty ..." dotyczy Wiary , że My
        wszyscy / w tym ja też oczywiście/Odrodzeni przez Wiarę i Chrzest
        Rodzimy się na Nowo - Nasze Dusze i One to - My jako Cząstka Ducha
        Boga - Jesteśmy Święci .
        Tutaj odnajduję porównanie z pism Apostoła Pawła o toczącej się w
        człowieku nieustannej walce pomiędzy pożądliwością Ciała i
        pragnieniami Duszy - cząstki Boga .
        Ja mam równowagę w tej sprawie a Ty mówisz o sytuacjach , gdy osoby
        bardzo nawet wierzące dają zły przykład . Mam na myśli osoby nawet
        codziennie chodzące do kościoła a po wyjściu z kościoła utopiłyby
        blizniego w łyżce wody , lub obmawiają itp.
        Jestem Święty Kocie - Moja Dusza to Prawdziwe Ja , lecz Ciału wiele
        jeszcze brakuje . Dążę jednak do tego i nie wstydzę się swojej Wiary
        i mojej Miłości do Boga - Mego i Naszego Najlepszego Ojca . Och
        Kocie , Kocie . Przy całej twojej uczoności - tak mało w Tobie
        tolerancji i Miłości . We mnie też oczywiście . Pozdrawiam Cię
        Bracie Miau Kocie . Władek .
        • marca_1 Re: Wiara 19.05.10, 14:25
         wladi, niestety, ale Twoje wypowiedzi brzmią jak wypowiedzi
         człowieka nawiedzonego, choć ostatnio o trochę mniejszym stopniu
         nawiedzenia

         mam nadzieję,że ten "rausz" po wypiciu "młodego wina" powoli mija, z
         tym,że o ile nadal będziesz uparcie nalewał do starego bukłaka,czyli
         doktryny katolickiej, to obawiam się,że ani świętości nie
         osiągniesz, ani super katolikiem nie zostaniesz, pozostanie
         tylko "nawiedzenie", i to coraz większe ,takie, które powoduje
         całkowite zatracenie świadomości
         • wladi3 Re: Wiara 19.05.10, 15:17
          Powiedziałem już Tobie Marca_1 , że nie boli mnie brak twego
          zrozumienia . Ja Ciebie też nie rozumiem .Nie przeszkadza mi to
          jednak otaczać Ciebie - jako dziecko Mego Ojca Dobrymi Myślami i
          życzliwością . Szukasz Boga i Jesteś Jego dzieckiem - mi to
          wystarcza . Co z tego że myślisz inaczej niż ja ? Ilu ludzi , tyle
          indywidualnych światów . Może jednak Ktoś z Braci i Sióstr mysli
          podobnie ? Nie ma we mnie pychy abym zawłaszczał sobie cały świat i
          chciał podporządkowania moim pogladom .Ja dzielę się tylko moimi
          pogladami . Pisałem już nieraz i powtórzę , że wielu pisze swoją
          myśl a jak ktoś inny się z tym nie zgadza to od razu następuje
          rozczłonkowanie czyjejś wypowiedzi na czynniki proste i oplucie
          czyichś mysli w ten mniej lub bardziej kulturalny sposób. Oczywiście
          ja się nie gniewam bo znam ograniczoność i głupotę i zakodowanie
          człowieka w tym swoje ,ale wiem że to rani i zraża innych .
          Pozdrawiam Ciebie Siostrzyczko . Acha . dużo masz skojarzeń z
          winem , chyba je lubisz ?
          • marca_1 Re: Wiara 19.05.10, 21:15
           boga nie szukam, już nie muszę

           od wina zdecydowanie wolę wódkę, koniak

           niestety , chrystus aby ostrzec przed pewnymi zagrożeniami, jakie ze
           sobą niesie otwarcie się na wymiar duchowy, wykorzystał młode wino,
           więc nie pozostaje mi nic innego jak również do wina sie odwoływać
          • kociak40 Re: Wiara 20.05.10, 02:54
           Bracie wladi3. Piszesz - "Chcę BYĆ ŚWIĘTY". Co to ma znaczyć?
           Może rozpatrzmy to na przykładzie św.Pawła. Tu nie chodzi o św.Pawła
           apostoła ale o św.Pawła patrona zakonu Paulinów (tego zakonu w
           Częstochowie). Ten Paweł był chrześcijaninem i żył podczas
           prześladowań religijnych w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Jego
           rodzona siostra wyszła za mąż za centuriona (to taki oficer w
           wojsku) i od niego dowiwedziała się, że Pawłowi grozi śmiertelne
           niebezpieczeństwo za jego wiarę. Uprzedziła brata, Paweł nie chciał
           zginąć śmiercią męczeńską za wiarę, więc uciekł na pustynie i tam
           wiódł zycie pustelnicze nie mając kontaktu z ludzmi. Nie wiadomo co
           tam robił, bo nikt go więcej nie widział. Jak legenda mówi, w chwili
           jego śmierci, spotkał go na pustyni św. Franciszek (lub św.
           Augustyn, nie pamiętam, który z nich) i Paweł poprosił go aby
           pochował go na tej pustyni. Paweł po wyrażeniu tego życzenia wziął i
           umarł, a św. Franciszek nie mając odpowiednich narzędzi nie mógł
           wykopać grobu. Nagle pojawiły się dwa ogromne lwy, ktore łapami
           wykopały grób, Franciszek włozył zwłoki Pawła do tego grobu, lwy
           łapami zasypały grób i poszły sobie. Stąd w herbie zakonu Paulinów -
           dwa lwy. Jak Franciszek przekazał tą wiadomość, ludzie zaczeli
           naśladować żywot Pawła, też udawali się na pustynie aby wieźć tam
           życie w samotności. Tak powstał zakon pustelniczy, Paweł został
           swiętym i patronem tego zakonu nazwanego zakonem Paulinów. Bardzo
           ciekawą miał ten zakon regułę, szczególną. Otóż w przepisie zakonnym
           mieli nie korzystać z żadnej jałmużny, wolno im było wyłącznie żyć
           ze swojej pracy na roli, nic im nie wolno było brać i rządać od
           innych. Siedzibą tego zakonu były Węgry, ludzie bardzo cenili ten
           zakon, bo zakonnicy nic nie chcieli. Tak to spodobało się jednemu z
           książąt śląskich, ktory będąc na Węgrzech odwiedził ten zakon, że
           przeniósł ten zakon do Polski dajac im za siedzibę drewniany kosciół
           na wzgórzu w Częstochowie i przylegające pola aby mnisi pracując na
           roli zapewniali sobie utrzymanie. W tym czasie w Polsce wszystkie
           istniejące zakony, to tylko dawaj i dawaj, i tak bez końca, a
           Paulini nic nie chcą, a nawet w regule mają, że nie wolno im
           przyjmować żadnej jałmużny. Byli bardzo cenieni przez okoliczną
           ludność za to, że nic nie chcą, a słowo boże głoszą. Niestety, tylko
           do czasu. W niewyjaśnionych okolicznościach pojawił się w ich
           zakonie obraz NMP (ten co jest obecnie) i po pewnym czasie rozeszły
           się wieści, że obraz ten czyni cuda. Tak się zaczęło. Tłumy zaczęły
           walić do tego obrazu i szybko Paulini zorientowali się, że obraz ten
           może im zapewnić dostatni żywot i to bez pracy na roli. Szybko
           zrezygnowali z tej reguły nie brania jałmużny, wprost przeciwnie, im
           większa jałmużna tym obraz przychylniejszy i bardziej skory do
           wyczyniania cudów. Z reguły pustelniczej nic już nie zostało, oprócz
           tych dwóch lwów w herbie. Teraz bardzo chętnie biorą. Ostatnio nawet
           słyszałem w radiu ojca dyrektora jak przeor tego zakonu powiedział -
           "drodzy pielgrzymi, przenajświetsza panienka prosi was o nową
           sukienkę z klejnotów i złotą koronę" - to niby ten obraz tak prosi.
           Wracając do tematu, co zrobił ten przykładowy Paweł, co zrobił
           dobrego dla ludzi, że został świętym? Jaki z niego był pożytek?
           Możesz bracie wladi3 się do tego wypowiedzieć? Na czym ma Twoja
           świętość polegać?
           • wladi3 Re: Wiara 20.05.10, 13:33
            Braciszku Kocie , którego nawet imienia człeczego nie znam ,
            posłuchaj mnie głupiego ; podziwiam twoją wiedzę , rozum ,
            wykształcenie / jak sądzę wyższe , być może doktor rehabilitowany /
            i szanuję to i Ciebie . Każdy człowiek dostaje inne dary od Boga , a
            raczej według mojego dzisiejszego zrozumienia - jest to wynik
            przypadku/ a może nie jest to przypadek ?/ w jakowym to ciele się
            rodzimy - mniej lub bardziej obciążonym genetycznie i
            świadomościowo . Tutaj jest pozorna niesprawiedliwość Boga , lecz ja
            pojmuję to jako wynik Odejścia od Boga . Tysiące lat deprawacji
            świadomości a w ostatnich stuleciach a może
            dziesięcioleciach ,dodatkowo niszczenie naszej Planety ma wyłącznie
            negatywny wpływ na długość i jakość życia Człowieka w tym choroby .
            Tutaj zmieżam do różnic między ludżmi , które w odniesieniu do
            jednostek są niezawinione , lecz w odniesieniu do społeczeństwa -
            całej ludzkości są wynikiem działania tej to ludzkości .
            Po co ten wywód ? Abyś mógł mnie lepiej poznać i sposób mojego
            głupiego-ułomnego rozumowania .
            Co zaś się tyczy twojego opisu - o apostole Pawle i św. Franciszku ,
            jest to legenda , opowieść i ładnie ją opowiedziałeś .
            Dotknąłeś jednej sprawy z którą się zgadzam , to znaczy wypowiedzi
            o tym że Matka Boża życzy sobie nowej sukienki , słuchałem tej
            wypowiedzi i osobiście byłem również zdegustowany . Ja jednak nie
            obwiniam nikogo i uważam że gdybym mógł a wiem że Będę Mógł w
            przyszłości ,to będę dążył do podniesienia stanu świadomości
            Wierzących w Boga - moich Braci i Siostr . Już to zresztą czynię
            choć na poziomie jaki jest mi dzisiaj dany .
            Co do meritum twojego pytania , świętość człowieka do której
            powinien On dążyć , w tym ja też dążę - to Miłość do Boga -
            Stwórcy , do Siebie samego i do innych ludzi /Dzieci Boga Ojca / I
            DO KOTÓW OCZYWIŚCIE TEŻ ale /nie gniewaj się Kocie i do piesków
            też/. Pozdrawiam . Władek .
            • kociak40 Re: Wiara 21.05.10, 19:23
             Bracie wladi3.
             Po Twoich postach można sądzić, że jesteś człowiekiem prawym,
             zapewne dobrym i wartościowym. Twoje poglądy są szczególne,
             wyrózniające Cię i dość dziecinne. Podejrzewam, że wynika to z braku
             u Ciebie wiedzy, a zastapiłeś ją przekazem biblijnym.
             Za wszystko obwiniasz rodzaj ludzki, tak jak Księga Rodzaju
             przekazuje. To tylko alegoria, tylko rozumowanie ludzi sprzed
             tysięcy lat. Rozwój wiedzy i nauki doprowadził obecnie do tego, że
             mogliśmy poznać "chwilę stworzenia" - Wielki Wybuch. Miał on miejsce
             15-14 miliardów lat temu. Powstała przestrzeń, czas, materia,
             energia oraz prawa przyrody, ktore są korelacją działania. To w
             tamtej chwili powstał Kosmos i określona została wszelka działalność
             w nim. To w tamtej chwili zostały ustanowione przez Boga przyszłe
             warunki naszego powstania i życia. Warunki te są dla nas surowe i
             nieprzychylne, określają je prawa fizyki. To w chwili stworzenia Bóg
             zadecydował, że energia i entropia (jak nie znasz tych określeń to
             odsyłam do podręcznika) są ścisle związane ze sobą i mają
             niekorzystną dla nas właściwość. Samoistnie entropia może wzrastać,
             a energia rozpraszać się. Każde zdarzenie, nawet powstanie myśli,
             uczucia itd. w obszarze Wszechświata wymaga energii (to wielkość
             skalarna, prościej mowiąc - zdolność do wykonania pracy). Energia
             realizuje się przez działanie - wektora siły. Aby czlowiek mogł
             istnieć i żyć w tych warunkach zaplanowanych przez Boga, jest
             skazany na wieczny wysiłek, trud pracy, pot i cierpienie. Musi swoją
             ciężką pracą, wysiłkiem, poświęceniem i trudem odwracać tą zależnść -
             powodować wzrost energii i obniżanie entropii. Samo robi się to
             odwrotnie. Tak to Bóg zaplanował. Może prostrzy dla Ciebie przykład,
             bardziej zrozumiały. Masz pole, jak nic nie będziesz robił, sam perz
             bujnie wyrośnie, chwasty, zakwasi się ziemia, wyjałowieje. Żadnej
             Twojej pracy to nie potrzebuje. Jak chcesz mieć plon z tego pola,
             musisz orać i uprawiać ziemię, musisz pracować. Tak jest ze
             wszystkim. Człowiek, jako istota rozumna to okres 3 milionów lat.
             Ewolucja dotyczy wszystkich organizmow żywych. Powstają organizmy
             korzystne dla czlowieka jak i wrogie mu itd. Co dał Bóg człowiekowi
             aby mogł kształtować te niekorzystne warunki dla niego (dla
             człowieka)? Jest tym intelekt, rozum ludzki, którym człowiek może
             poznawać mądrość bożą, Jego wielkość, prawa przyrody, ktore
             ustanowił i ktore człowiek może wykorzystać dla siebie. Człowiek
             może dzięki tej poznanej mądrosci bożej czynić dla siebie świat
             lepszy, bezpieczniejszy, łatwiejszy, nie wymagający takigo wysiłku i
             ponoszenia trudu i potu. Ogrom tego Wszechswiata jest tak wielki, że
             nie dla człowieka został stworzony, to człowiek jest tylko jego
             malutką cząstką. Dla Twojego wyobrażenia, że zaistniałeś po to aby
             miłować Boga, a Bóg Ciebie, ten Wszechświat byłby niepotrzebny.
             Ta Twoja Miłość, o ktorej stale zapewniasz, Bogu nie jest potrzebna,
             może być tylko przydatna innym ludziom, bo to tylko ludzka cecha i
             ludzkie uczucie. Piszesz - "gdybym mógł a wiem że Będę Mógł w
             przyszłości ,to będę dążył do podniesienia stanu świadomości
             Wierzących w Boga". Tego robić nie musisz, jest to wszystko w NT i
             to sam Jezus przekazał. Nic nie ma tam o ustanawianiu świetych na
             ziemi, o czci dla obrazów i figur, o wyczynianiu teatru z Jego męki
             na krzyzu zwanym obecnie - mszą (codziennie dla pospulstwa mordują
             Jezusa) itd. Sługa boży ma głosić tylko Ewangelie, a nie zbierać na
             sukienkę z klejnotów dla obrazu NMP, wyczyniać jakieś ceremoniały
             wymyslone dla własnych korzyści materialnych. Wiara ma uszlachetniać
             człowieka w stosunku do innych ludzi i całej przyrody. Jeśli piszesz
             o deprawacji, to pomyśl jaką deprawację wprowadza KK?
             Przemyśl to, myślenie to korzystna cecha, na pewno miła Bogu.
             Uważam, że Bog wiecej ceni mądrosć niż głupotę, więcej, nasze
             pozytywne dziłanie dla innych niż odmawianie różańców na kolanach,
             wiecznie tych samych modlitw i innych prawie mechanicznych czynności.
             Bóg nie może być próźny i głupi, nie może mieć ludzkich pragnień i
             uczuć. Bóg, to absolut poza przestrzenią, czasem, materią i energią,
             to Stworzyciel tego i "nie jest z tego świata".
            • kociak40 Re: Wiara 21.05.10, 20:37
             Bracie woladi3

             Jeszcze taki dodatkowy dla Ciebie do przemyślenia.
             Oglądając w TV ostani kataklizm z powodzi wychwyciłem takie dwa
             niuanse. Pierwszy to ewakuacja zakonnic, ktore bez ewakuacji mogły
             by się potopić. Przeorysza powiedziala, że od trzech dni zakonnice
             modliły się aby powódz im nie zagroziła i niestety, musiały się
             ewakuować. Normalne, Bóg nie nagradza głupoty, ceni mądrość. Zamiast
             skierować te zakonnice do pracy aby napełniały worki z piaskiem i
             umacniały wały, to przeorysza kazała im się modlić. Tylko mądrość i
             trud pracy może ewentualnie Bóg wynagrodzić, nigdy głupotę. Mozna
             tylko się z tego pośmaić i dla śmiechu powiedzieć, że Bóg nie
             wysłuchał modlitw zakonnic, bo jakieś "nieczystosci" seksualne są w
             tym żeńskim zakonie.
             Były i poważniejsze wypadki. Rok 1348 - "czarna śmierć" w Europie.
             To zarazek dzumy przywleczony na Sycylie przez marynarzy ze wschodu.
             Nie rozumiejąc tej choroby (nie wolno było robić sekcji zwłok, za to
             groził stos) KK organizował zbiorowe modły w kosciołach, modlitwy do
             Boga o ratunek. Procesje biczowników przemierzały Europę z modlitwą
             i pieśnią koscielną. Nie wiedziano, że zarazek ten roznoszony jest
             przez pchły i drogą kropelkową. Modły te i procesje rozniosły
             chorobę po całej Europie, od Sycylii do Skandynawi. Śmierć pochłonęła
             prawie 60% całej populacji ludzkiej w Europie. To znamienny
             przyklad, że nie modlitwa, rózańce, procesje ale w nauce i wiedzy
             jest ratunek. Mądrość boża i jej poznawanie ma największą wartość.
             Wszyscy święci razem wzięci nie dali ludziom takiego dobra jak dla
             przykładu jeden człowiek - Fleming, wynalaazca penicyliny,
             pierwszego antybiotyku, który uratował zycie milionom ludzi.
             Bóg po to dał rozum człowiekowi aby ten korzystał z niego dla dora
             własnego i innych, a nie zamykał się w rózańcach, modlitwach i
             ceremoniałach.
             • marca_1 Re: Wiara 24.05.10, 11:51
              wladi, aby móc podnosić wibrację świadomości ludzkości, należy
              zadbać najpierw o własne
              nikt, kto podlega prawu tego świata, prawu natury, nie osiągnie
              będąc w ciele, wibracji tzw królestwa bożego

              kto osiąga wibracje tzw królestwa bożego, ten wie,że miłość, ta
              bezwarunkowa, jest dla istoty duchowej tak jak powietrze dla ciała,
              nie trzeba o niej zapewniać, mówić,więcej nie trzeba o niej myśleć,
              ona po prostu jest w człowieku, i im bardziej działa w ukryciu, tym
              większe owoce przynosi

              tak się bowiem składa,że im bardziej coś istotnego, tym mniej
              uznania,ogłaszania, potrzebuje, tym bardziej działa w sposób
              niezauważalny nawet dla najbliższego otoczenia

              • wladi3 Re: Wiara 25.05.10, 20:22
               Drogi Kocie . Nie rozumiesz mnie . Ja wiem że przekaz biblijny nie
               jest w pełni prawdą . Jest szczątkową prawdą . Uznaję odkrycia nauki
               i nie przeszkadza mi to Wielbić Boga Stwórcę , Który Wszystko
               Powołał do Istnienia . To że opis Stworzenia jest opisem na poziomie
               świadomości człowieka sprzed tysięcy lat też mi nie przeszkadza - ja
               to rozumiem . Odkrywam jedynie prawdę , że Bóg Objawiał się i
               Objawia człowiekowi przez świadomość Człowieka i dlatego tyle
               religii i wierzeń . Bóg Jest ponad tym co małe i ułomne w Człowieku
               Jego błądzącym i oszukanym przez zło dziecku i dlatego zawsze
               Człowieka Kocha i Zawsze Pomaga i Czeka i Wskazuje Drogę . Kazdemu
               indywidualnie według świadomości danego człowieka . Ty buntujesz się
               przeciwko obrzędowości i ułomności człowieka , wytykasz je i
               wyśmiewasz . Ja Kocham i Rozumiem . Nie da się w kilu zdaniach
               opowiedzieć co myślę i jak myślę . Potrzeba czasu i na pewno
               osobistego spotkania aby zrozumieć drugiego człowieka . Tak łatwo
               osądzać . Osądzać przecież według własnych "kodów" . Tysiące lat
               Oddzielenia i różne poziomy świadomości Oddzielają Człowieka od
               Człowieka , dlatego Jezus aby wyrwać nas z Kodu Oceny - wskazał nam
               Drogę Miłości i Przebaczenia - najpierw Siebie i Sobie a dalej w
               stosunku do Innych Braci i Sióstr . Cóż zatem że jesteśmy różni ?
               Jedni mądrzejsi , inni mniej mądrzy - jeżeli się Kochamy ?
               Gdy mnie Pokochasz / daje taki przykład / inaczej będziesz na mnie
               patrzył - z Miłością i Wyrozumiałością . Ja /daje taki przykład / z
               Miłością i Dumą powiem - To jest Mój Brat . On jest mądrzejszy ode
               mnie i dużo wie i jest szczery i mnie Kocha .
               Co się dzieje jak ktoś udowadnia że ktoś inny jest głupszy i wierzy
               w zabobony i nie sznuje czyjejś Wiary ? Taki ktoś skazany jest na
               Odrzucenie bo opluwa świadomość Innego człowieka - Siostrę , Brata .
               Wynosi się i znajduje przyjemność z poniżania słabszych . Sam zaś
               tez nie jest doskonały a nawet jeżeli obdarzony za darmo wyższą
               inteligencją - łatwo może ją stracić . Mam przykład mojego
               Przyjaciela i brata duchowego , który opowiedział mi jak będąc
               młodym przestał Wierzyc i praktykować religię a był super
               inteligentny , znał 7 języków w mowie i piśmie i potrafił zapamiętać
               czytana raz książkę i powiedzieć gdzie dane zdanie sie znajduje na
               jakiej stronie . Wszystko do czasu . W czasie wspinaczki górskiej
               spadł i stracił pamięć i mowę i wracał do zdrowia bardzo długo i na
               końcu się okazało że ma guz w mózgu . Nie miał juz żadnej ludzkiej
               nadzieji i pojechał do Lourdes aby zwrócić się do Boga przez
               wstawiennictwo Maryji . Tam trzy dni nic nie jadł i klęczał przy
               grocie gdzie objawiała się Matka Boża Maryja i pił jedynie wodę ze
               żródełka jaką przynosili Mu inni Pielgrzymi . Doznał Uzdrowienia i
               potwiertdziły to badania po powrocie do Polski . Powiedział mi że po
               tym wypadku zrozumiał kruchość i małość swoją i jak mało potrzeba
               aby Wielki Człowiek pełen buty i pychy własnej zrozumiał że jest
               maleńkim dzieckiem zależnym jednak od Łaski Najwyższego i że
               Otrzymał Tak Wiele za Nic i bez własnych zasług . Pozdrawiam Ciebie
               Bracie nieznanego Imienia . Władek .
               • kociak40 Re: Wiara 26.05.10, 01:28

                "...dlatego zawsze (Bóg) Człowieka Kocha i Zawsze Pomaga i Czeka i
                Wskazuje Drogę . Kazdemu indywidualnie według świadomości danego
                człowieka ." - wladi3

                Najlepiej wytłumacz to na konkretnym przykładzie. Niedawno obiegło w
                TV ujęcie modlącej się kobiety na skraju przerwanego wału
                przeciwpowodziowego, tuż po jego przerwaniu. Dzisiaj był wywiad z tą
                kobietą. Powiedziała ona, że modliła się słowami (cytuje) - "Boże
                jeśli możesz to napraw ten wał, bo tysiące ludzi będą strasznie
                cierpieć ....". Niestety, Bóg widać nie mógł tego spełnić ale na
                skutek tej modlitwy, jak powiedziała ta kobieta, krzyż przestał ją
                boleć. Jakąś korzyść indywidualną jednak odniosła z tej modlitwy,
                chociaż nie oto jej chodziło. Jak to rozumieć? Bóg nie jest
                wszechmocny? Władny jest tylko na ból w krzyżu? Tu tysiące ludzi
                będą cierpieć, a ten ból w krzyzyu tej kobiety jest ważniejszy?
                Trudno mi to zrozumieć.
                • wladi3 Re: Wiara 26.05.10, 09:36
                 Tutaj zaczynamy rozmawiać jak Brat z Bratem . Bóg Stworzył Świat i
                 Oddał go we władanie Człowiekowi . Zło jakie się dzieje teraz na
                 świecie jest wyłącznym wynikiem działalności Człowieka - ludzkości .
                 Bóg Stworzył Świat i określił jego prawa . Nie ingeruje w materię
                 tego świata . Człowiek narusza równowagę biologiczną Ziemi , niszczy
                 ją i sam ponosi konsekwencje swojej głupoty , pychy , braku Miłości
                 i braku odpowiedzialności za matkę Naturę w której żyjemy i dzięki
                 której żyjemy i oddychamy .
                 Człowiek w wyniku zachłanności i pychy i pogoni za zyskiem nie widzi
                 niebezpieczeństw związanych z Naturą . Politycy choć widzą zło nie
                 poprą Dobrych działań - bo wymyśliła je Opozycja , gdy tamci dojdą
                 do władzy zrobią to samo . Głupota i nienawiść i brak
                 odpowiedzialności .
                 My zaś - większość z Wierzących jest jak małe dzieci . Obarcza Boga
                 winą za kazde zło jakie sami robimy , lub jako społeczność ludzka
                 czyni .
                 Bóg nie łamie ustanowionych Praw materii tego świata i dlatego
                 dziecinne proszenie aby Bóg w cudowny sposób naprawił wały jest
                 tylko dziecinną prośbą dziecka nie znającego realiów i zasad .
                 Co zaś się tyczy indywidualnych skutków Wiary człowieka i doznania
                 Uzdrowienia , lub polepszenia stanu zdrowia - wynika to z faktu iż
                 zwracając się do Boga Człowiek łączy się z Jego Energią i Ta Energia
                 wchodząc - wnikając w Człowieka potrafi wywołać Pozytywne skutki .
                 Poziom możliwych "cudów" zależy od kodów świadomości danego
                 człowieka, który w mniejszym lub większym stopniu nawet podświadomie
                 dopuszcza Takową Możliwość Ingerencji Boga . Brak Wiary zamyka
                 możliwość takowych działań Energii Boga . Bóg nie łamie woli
                 Człowieka . Pozdrawiam . Władek .
               • kociak40 Re: Wiara 26.05.10, 02:31
                Bracie wladi3

                Oczywiście, że nie rozumiemy się. Mylisz nawet pewne pojęcia.
                Inteligencja, to przyznaje, jest pewnym darem od nas niezależnym.
                Inteligencja to zdolność naszego mózgu do przyswajanie wiedzy i
                abstrakcyjnego myślenia. Wiedza, to nie dar, to ponoszony trud w jej
                poznanie, zrozumienie i przyswojenie. Jak Ty sobie to wyobrażasz?
                Że ja wolałem siedzieć w dusznych aulach wykładowych uczelni niż dla
                przykładu odbywać przejażdzkę z dziewczyną kajakiem po Wiśle?
                Że wolałem z przyjemności siedzieć i uczyć się rozwiązywać całki niż
                iść sobie z kolegami do kina? Zdobycie wiedzy to ogromny poniesiony
                trud kosztem przyjemności, poświęcenie czasu kosztem odpoczynku, to
                ogromny stres przed kolokwiami, egazaminami itd. Wiedzy nikt nie
                podarowuje, ją każdy człowiek musi zdobywać sam. Poniosłem taki trud
                i umiem go docenić u innych ludzi, ktorzy tak jak ja, część swego
                zycia poświęcili na naukę. Co u mnie było "motorem" takiego
                działania? Pasja poznania, chcialem zrozumieć otaczający mnie świat,
                chcialem poznać prawa rządzące jego funkcjonowaniem. Chciałem
                wiedzieć "dlaczego buty skrzypią?" i jak energia jest przekazywana w
                kosmosie? itd. itd. itd. Dla mnie Bóg, to nieogarnięta mądrość, dla
                Ciebie to kochanie i miłość do wszystkich. Dla Ciebie uczucia, dla
                mnie działanie. Wszystkie uczucia jakie może posiadać człowiek to
                tylko procesy chemiczne i elektryczno-magnetyczne zachodzące w jego
                osobie i przetwarzane przez mózg. Jedne i drugie jest pożyteczne i
                dlatego są rózni ludzie, całe szczęcie, że tak jest.
                Robisz mi zarzut, że wyśmiewam się z ceremoniałow koscielnych, robię
                tak, bo tylko tego są warte. Dostrzegam, że służą tylko do
                zniewolania ludzi i robienia na tym pieniędzy. W mojej dzielnicy
                jest obecnie 6 kosciołow, w budowie 7-my, a istniejące pogotowie
                ratunkowe z końca lat piędziesiątych ubiegłego wieku. O czym to
                świadczy?
                Ten Twój przykład z tym przyjacielem, jego niszczęściem jakie go
                spotkało i cudowne uleczenie, jest bardzo typowe dla takich osób jak
                Ty. Takich tkliwych opowiastek słyszalem bardzo dużo i mnie ich nie
                przekazuj. Najwięcej cudownych uleczeń jest w religii
                hinduistycznej, a to by świadczyło, że ta bogini (ta co ma tyle rąk,
                nie wiem jak się nazywa) jest bardziej miłosierna od NMP.
                Jak to rozumieć? Wstawiennictwo Maryji to spowodowało? Jest ona
                bardziej miłosierna niż Bóg? Sam chyba widzisz, że coś tu nie tak.
                Twoje wywody pozwalają mi się utwierdzać w przekonaniu, że
                najbardziej prawidłową (o ile tak można stwierdzić) jest
                protestantyzm. Tam są tylko dwa sakramenty, ktore są wymienione w
                NT, nie ma świetych, obrazów, figur, zakonów, kultu NMP i innych
                świętych, ceremoniałów dla wyludzania pieniędzy i co najważniejsze -
                papieża. Religia wyższego poziomu i formatu, zapewne trudniejsza ale
                mamy przecież XXI wiek i nie powinno być miejsca na ciemnotę i
                zabobony, najwyższa pora na to.
                • wladi3 Re: Wiara 26.05.10, 09:55
                 Bracie Kocie , nie rozumiesz - nie możesz zrozumieć , że dla Boga
                 nie ma znaczenia głupota i ułomne myślenie Jego dziecka ?
                 Dla Boga liczy się tylko Otwarcie przez Wiarę na Niego , lub na
                 Jego Cząstkę - Inne Jego dziecko już Zjednoczone z Duchem Boga .
                 Wybór przez Człowieka kontaktu z Bogiem przez Inną Osobę , nie ma
                 wpływu na działanie Łaski Boga a jest jedynie Wyborem danego
                 Człowieka ze względu na jego indywidualne zakodowanie . Pozdrawiam
                 Ciebie . Władek .
                 • kociak40 Re: Wiara 26.05.10, 17:33
                  Bracie wladi3
                  Bardzo ciężko się z Tobą dyskutuje, bo Twoje "nawiedzenie" nie
                  pozwala Ci oderwać się nawet na chwilę od niego.
                  To nie człowiek sprowadza kataklizmy. Człowieka jeszcze nie było na
                  tym świecie, a takie kataklizmy były. Wybuchały wulkany, zalewały
                  ziemie gorącą lawą, płyty kontynentalne nasuwały się na siebie
                  powodując trzęsienia ziemi, były ogromne powodze, długie okresy
                  zlodowaceń, tsunami, orkany, tajfuny itd. To nie człowiek
                  jest "autorem" tego, to nie człowiek "wyprodukował" muchę tse-tse,
                  pasożyty, insekty, bakterie chorobotwórcze, szkodliwe promieniowane
                  kosmiczne, chwasty, szkodniki itd. Jeśli dla Boga (tak jak
                  piszesz) "liczy się tylko Otwarcie przez Wiarę na Niego" to po co to
                  zło utworzone przez Niego? Popatrz na faune i florę, aby jedno
                  zwierzę mogło żyć, musi pożreć drugie, aby jedna roslna mogła
                  rosnąć, musi cieniować inną. To Bóg stwarzając prawa przyrody, sam
                  zadecydował, że aby człowiek mógł istneć musi czerpać energię,
                  przetwarzać ją, a to powoduje wydzielanie szkodliwych substancji i
                  zatruwanie środowiska. Prawa przemian chemicznych są takie, że
                  spalanie tworzy dwutlenek i tlenek węgla, a nie azot i jakiś gaz
                  obojętny. Człowiek nie jest autorem praw przyrody, nie jest w stane
                  ich zmieniać, może tylko poznawać i wykorzystywać. Zostawmy to.
                  Zaciekwiło mnie jakby Twoje rozumowanie. Opisujesz przypadek
                  znajomego, że ten chcąc wyzdrowieć udał się do sanktuarium, tam
                  pościł, pił tylko wodę ze żródełka i wyzdrowiał. Ciekawy jestem jak
                  tłumaczysz sobie, że Matka Boża Maryja tylko w tamtym miejscu robi
                  wstawiennctwo do Boga i tam ją Bóg wysłuchuje, a w innym miejscu nie.
                  Tam post i picie wody ze żródełka pomaga, a w innych miejscach nic z
                  tego, nawet jakby pościł przez tydzień i wypił więcej wody z innego
                  żródełka? Możesz to wyjaśnić? Dlaczego przed obrazem w Częstochowie
                  robą się cuda, a przed innym w domu obrazem nie chcą się robić? Jak
                  możesz pogodzić wiarę w jednego Boga z cudownością miejsca, żrodełka
                  czy obrazu? Bardzo mnie to ciekawi, Twoj sposób rozumowania.
                  Co do samych cudów uzdrowień. Występują one we wszyskich religiach,
                  nawet w pogańskich, nawet u obecnych murzynów w Afryce, ktorzy
                  wierzą w drewniane bożk przez siebie wystuganych. Co ciekawe,
                  najwięcej takich cudów jest własnie u tych prymitywnych murzynów
                  oraz w hinduiźmie. Tz. cud uzdrowienia, polega na silnej wierze,
                  ktora powoduje inną pracę organizmu, inny przebeg procesów
                  chemicznych i elektro-magnetycznych w naszym organiźmie, ktore mogą
                  usunąc defekt choroby. Miłość, strach, kochanie, lęk, wiara itd. to
                  sfera uczuć, pewnych bodźców odberanych przez mózg. Jeśli na skutek
                  jakiejś przyczyny (własnie może być to przez silną wiarę) te bodzce
                  w naszym ciele się wytworzą, mogą zmanę choroby usunąć. Twój
                  przyjaciel, ten co pojechał do sanktuarum, jakby miał silną warę np.
                  w rogatego fauna, ktory mieszka w lesie i może uzdrowić, też by się
                  to stało. To nie wstawiennictwo Matki Bożej, nie wysłuchanie prośby
                  przez Boga, to spowodowało, ale inne stany wewnętrznych przemian w
                  organiźmie wywołane uczuciem wiary, oddziaływaniem na świadomość
                  tego mejsca itd.
                  Inna jeszcze sprawa, też mnie bardzo ciekawi. Jak to możliwe, że
                  Bóg, Stwórca ogromu Wszechśwata, przestrzeni, czasu, materii i
                  energii, może mieć matkę, syna, pragnienie ludzkich uczuć? Ja to Ty
                  tłumaczysz?
                 • kociak40 Re: Wiara 26.05.10, 19:15
                  "Uzdrowienia , lub polepszenia stanu zdrowia - wynika to z faktu iż
                  zwracając się do Boga Człowiek łączy się z Jego Energią i Ta Energia
                  wchodząc - wnikając w Człowieka potrafi wywołać Pozytywne skutki" -
                  wladi3

                  Bracie władku.

                  To nie boska energia powoduje uzdrowienia ale nasza własna, ktora
                  poprzez wiarę (silne stany napięcia, nie wiem jak to nazwać)
                  powoduje inne procesy zachodzących przemian chemicznych i
                  elektromagnetycznych.
                  Podoba mi się (pierwszy raz to piszesz) - "Boska Energia. Takim
                  pojęciem operuje marca-1 - ENERGIĄ.
                  Co to jest energia, w naszym ziemskim rozumowaniu? Jest to skalarna
                  wielkość fizyczna charakteryzująca się pod wzgledem ilściowym.
                  Prościej, to mozliwość wykonania pracy. Energia nie ma uczuć,
                  pragnień, porządań itd. Ma natomiast mozliwość wywołania zdarzeń
                  poprzez działanie wielkości wektorowej - siły. Działanie energii
                  może wywołać to co tak lubisz, kochanie, miłość, pragnienie, wiarę
                  czyli uczucia. Aby tak było musi być materia jako odbiornik tego
                  działania - nasz mózg. Zwróć uwagę, rozpatrując absolut - Bóg, jest
                  to pojęcie poza przestrzenią, czasem, materią i energią. To pojęcie
                  Bóg nie może mieć uczuć, bo jest poza materią, nie jest potrzebna
                  temu pojęciu Twoja miłość i Twoje uczucia. To tylko Tobie i dla
                  Ciebie jest to przydatne, bo w Tobie powstają te uczucia i Tobie
                  zapewniają poczucie szczęścia, spokoju ducha, zadowolenia itd. Bóg
                  tego nie potrzebuje, bo jest Stwórcą przestrzeni, czasu, materii i
                  energii. Pomyśl nad tym. Przestrzeń to obszar mozliwości zdarzeń, to
                  obszar gdzie możesz wyznaczać odległość. Czas to pojęcie
                  filozoficzne, nie wiemy co to jest, natomiast w pewnych układach
                  możemy ten czas mierzyć. Odziela to pojęcie zdarzenia. Np. nie może
                  tak być abyś jednocześnie był w wielkim smutku, zalewał się łzami i
                  jednocześnie miał uczucie szszęścia itd. Czas rozdzieli te
                  zdarzenia. Materia to "tworzywo" dla dzialania energii i wywołania
                  zdarzeń. Energia to mozliwość zaistnienia wszelkich zdarzeń.
                  Pamietaj o tym, że największą prędością zaistnienia czego kolwiek
                  jest prędkość światła, czyli prędkość przekazywania energii. Już
                  dawałem Ci przykład, że to co nazywasz rzeczywistoscią, też temu
                  podlega. Wyobraź sobie. Leżysz na pięknej plaży, szum morza, mewy
                  latają, słońce pięknie opala, prawie tak miło jak w raju. Robimy
                  załozenie, Słońce przestało istnieć, już go nie ma. Ty dalej masz
                  jak w raju, nic się nie zmieniło, słońce opala choć już go nie ma,
                  ładują się dalej baterie solarne, jest cicho i pieknie, mewy latają,
                  kochasz wszystkich ludzi, Boga, za dar istnienia Słońca, a tego
                  Słońca już nie ma. Dopiero po 8,5 minuty przestaniesz istnieć,
                  dopiero po 8,5 minuty Słońce przestanie istnieć w układzie gdzie się
                  znajdujesz. Rzeczywistość jest tworzona przez przepływ energii, a ta
                  ma prędkość przepływu skończoną, nie natychmiastową. Energia może
                  byc przekazywana z jednej materii do drugiej (z jednego ciała do
                  drugiego), z jednego układu do drugiego. Istoty absolutu - Bóg,
                  nigdy nie poznasza, to niemożliwe, zwiększona twoja wiedza może
                  tą "istotę" choć o drobinę przybliżyć.
                  Pozdrawiam
                  • sinobrody62 Re: Wiara 26.05.10, 21:13
                   Bardzo ciekawie dyskutujecie, bardzo. Tylko co z tej dyskusji wynika?
                   Myślę, że niewiele. Każdy z Was pozostaje przy swoich racjach.
                   Nie będę się wdawał w takie uczone dywagacje, ale zapytam: skoro Pan
                   Bóg jest wszędzie, to po co nam kościoły??? Przecież chodzi o to aby
                   żyć w zgodzie z naukami Pana. I dalej; skoro Kościół jako instytucja
                   wyrządził w historii tyle zła i dopuścił się tylu podłości i
                   nikczemności, że wspomnę tylko o wyprawach krzyżowych i inkwizycji
                   to po co nam taki Kościół??? Pisząc Kościół mam na myśli treść,
                   która ten Kościół wypełnia czyli hierarchów i cały kler. Przecież do
                   zbawienia nie jest nam potrzebny proboszcz, który wysłucha w
                   skupieniu nasze grzeszki. Grzeszki możemy wyznać Bogu bez
                   pośrednictwa proboszcza, a w zasadzie nie powinniśmy grzeszyć jako
                   świadomi katolicy. Można tak gdybać, gdybać, wykazywać swoje racje
                   tylko, że z tego naprawdę nic nie wynika. Kler w dalszym ciągu
                   ogłupia całkiem sporą grupę naszych ziomków jak by to było
                   średniowiecze, a nie XXI wiek. Nasi "pobożni" katolicy biegają co
                   niedziela do kościółka, przyjmują sakrament i uważają się za godnych
                   zbawienia bo przecież idą do Kościoła, przjmują opłatek, a że na
                   codzień bardzo wielu z nich jest pospolitymi kanaliami??? No to co?
                   Od czego jest pleban?
                   • kociak40 Re: Wiara 27.05.10, 01:51
                    Brawo, mało jest ludzi, którzy umieją samodzielnie myśleć. Tych
                    kilka Twoich zdań dobitnie śwadczy, że Ty do takich należysz.
                    Też pod Twoim postem mogę się podpisać, sama prawda.
                    Problem jest w tym, że religia swoim przekazem musi być dostosowana
                    do każdego poziomu intelektu i wiedzy człowieka. Im ten poziom jest
                    nższy, tym łatwiej manipulować człowiekiem. Kler ma w tym wprawę już
                    prawie od 2000 lat. Wymyslanie róznych ceremoniałów zapewnia im
                    dostatnie życie doczesne, własne wywyższenie się nad innych, łatwo
                    zdobyty szacunek i dominującą pozycję w danych społecznościach.
                    Ogłupianie ludzi to ich główna specjalność. Handel bogiem jest
                    bardzo dochodowy i nie wymagający zadnych własnych nakładów. Szkopuł
                    w tym, że wymaga to pewnego własnego myslenia, bacznej obserwacji,
                    wyciągnięcia wniosków itd. aby to zrozumieć. Ludzie wolą tego nie
                    robić, wolą mieć pośredników (czyli kler) i kierować się ich
                    przekazem. Ceremoniał daje poczucie uczestnictwa w "drodze do
                    zbawienia", nie wymaga przemysleń, własnej zmiany postępowania i
                    odniesienia do innych ludzi, wprost przeciwnie, daje poczucie, że to
                    uczestnicy pielgrzymek, mszy, rózańcowych modlitw itd. są
                    na "drodze" gdzie zbawienie idzie całą parą, zapewnia poczucie
                    bycia "lepszymi" od innych ludzi. Całej rzeszy ludzi, przekaz
                    biblijny i nauki kleru, zastępują naukę i wiedzę. Dla takiej
                    przykładowej już "babci dewotki", musi być diabeł, piekło, czyściec,
                    anioł, ksiądz z kropidłem, świety, figura NMP, obraz, cudowne
                    miejsce gdzie wyczyniają się cuda itd. itd. Dopiero gdzieś na końcu
                    Bóg w formie czarodzieja, może jakiegoś facia z brodą, który co chce
                    to się zrobi. Świat dla takiej osoby jest wtedy zrozumiały, ona
                    mądra itd. Kler wie o tym doskonale i umiejętnie to podsyca. Papież
                    dodaje koralików do rózańca (wymysla nowe tz. tajemnice), robi
                    nowych świętych (starzy już się zużyli), nowe sanktuaria itd. itd.
                    Jednym słowem, kler ujmie trzymać rękę na pulsie w swoim interesie.
                    To może tylko zweryfikować czas, większa świadomość ludzi, większa
                    ich wiedza. To będzie długi okres ale nieuchronny. Kościół już nie
                    może palić heretyków i oskarżać o czary, nie może działać
                    Inkwizycja, nie może grozić w ogromnym zakresie anatemą, nie może
                    ustanawiać prawem podatków dla siebie, nie może tworzyć zapory dla
                    nauki itd. Został zmuszony do rozstania się z tym, i musiał to
                    zrobić chociaż bardzo niechętnie. Już nie może mordować ludzi, za to
                    może tylko święcić pola, samochody, wiaty autobusowe, budynki i
                    wszystko co tylko się daje i przynosi to zysk.
                  • wladi3 Re: Wiara 26.05.10, 23:18
                   Co za różnica że Ty mówisz nasza własna energia poprzez Wiarę ? Może
                   tak jest ? Co za różnica jeżeli efekt jest tylko dzięki Wierze w
                   Boga . Ci co nie wierzą nie sięgają po taką możliwość , nie
                   otwierają się na takie rozwiązanie i nie mogą sobie pomóc .
                   Ja zwał tak zwał jeszcze raz mówię - liczy się Efekt . Czy ja
                   mówię , że Ty jesteś mną ? A ja Tobą ? Bóg nie łamie woli człowieka
                   i pozwala mu wybierać i rozmyślać i kazdy myśli według swojego
                   zakodowania - myśl sobie jak chcesz Kocie , czy ja Tobie bronię ?
                   Chcesz rzeszy popleczników i tylko takich co Tobie podmaślają bo
                   mają podobne zdanie a inni to wariaci ? Twój wybór . Ja i tak Ciebie
                   lubię , bo jak powiedziałem Jesteśmy z Rodu dzieci Boga - Jesteśmy
                   Rodziną i mimo że w rodzinie jest różnie to jednak to Rodzina .
                   Rodzinę zaś mimo wszystko powinna łączyć Miłość . Mi też się z Tobą
                   ciężko rozmawia i co z tego ? Nie przytaknę Tobie , jak myślę
                   inaczej bo nie włażę nikomu w tyłek i mam swoje zdanie . Jedną
                   Partię i Myśl Przewodnią już mieliśmy i do niczego dobrego to nie
                   doprowadziło . Pozdrawiam Ciebie Kocie . Władek .
                   • kociak40 Re: Wiara 27.05.10, 02:07
                    Bracie wladi3

                    Po co się denerwujesz, po co odpisujesz nie na temat?
                    Zadałem Ci kilka pytań, a Ty nie chcesz na nie odpowiedzieć,
                    dlaczego?
                    Jak chcesz przekazywać swoję przesłanie jak nie chcesz udzielić
                    odpowiedzi na zadane pytania? Co jest warta Twoja wiara, jak pytań
                    się ona boi? Mnie nie musisz kochać, miłować, włazić do tyłka
                    (brzydko to określiłeś), przytakiwać. Mnie interesuje wyłącznie
                    własne Twoje zdanie, a piszesz, że takie masz. Chciałbym poznać
                    właśnie jakie ono jest w odpowiedzi na moje zadane Tobie pytania.
                    Pytam się grzecznie, jasno i z całym szacunkiem. Takiej też oczekuje
                    odpowiedzi od Ciebie. Po tym ostatnim poście jaki napisałeś, mam już
                    pewne wątpliwości, co do prawdziwości tego co sam sobie przypisujesz.
                    • wladi3 Re: Wiara 27.05.10, 10:05
                     Dobry to nie znaczy głupi - Kocie . Traktujesz wszystkich jakbyś
                     wszystkie rozumy pozjadał . Cały świat Wierzących w Boga jest
                     zaściankowy i zabobonny , mierzi Cię obrzędowość , atakujesz
                     nieustannie i wyśmiewasz Wiarę w Boga , przeinaczasz słowa z Biblii
                     i się dziwisz że może dosadnie ale powiedziałem Tobie co myślę . Z
                     niektórymi osobami na tym forum maślicie sobie ujeżdzajac po
                     Wierzących . W rodzinie też od czasu do czasu coś się dosadnie powie
                     i dziecku da klapsa.Ty jestes takim rozbrykanym dzieckiem . Jak
                     Dorośniesz do tolerancji i wzajemnego obcowania z różnymi ludżmi to
                     wrócimy do rozmowy. Opuszczam Ciebie Kocie . Z zasady Miłości nie
                     wdaje się w polemikę i do czasu staram się cierpliwie tłumaczyć a
                     przynajmniej Prosić o tolerancję . Ja wiem że wielu myśli inaczej
                     ale nikogo nie atakuję . Z Panem Bogiem Kocie . Władek .
                     • kociak40 Re: Wiara 27.05.10, 13:00
                      Bracie wladi3

                      Jak sam w końcu zrozumiałeś Twoje stale to samo ględzenie nie ma
                      sensu. Miłuj i kochaj sobie wszystkich ale nie ośmieszaj wiary
                      w Boga. Bóg nie mieszka w żadnej światyni, jest wszędzie i wszędzie
                      może nas wysłuchać. Nie potrzeba żadnego wstawienictwa i protekcji
                      świetego, NMP, ojca Pio, Faustyny czy innych dziwnych postaci
                      ludzkich abyś otrzymał łaskę, jeśli jest taka wola Boga. Zastanów
                      się nad tym co piszesz, dlaczego NMP wysłuchuje i udziela protekcji
                      w Lourds, a gdzie indziej nie chce tego zrobić? Jakaś rejonizacja do
                      cudów? Podoba się jej to miejsce i tylko tam obdarza nas łaską
                      wysłuchania? Nie wiem tego i chciałbym abyś to wyjaśnił jesli Ty to
                      wiesz, a tego nie chcesz zrobić. Jeśli też tego nie wiesz to napisz -
                      nie wiem. Wszelka protekcja to raczej otrzymanie tego na co nie
                      zasługujemy, a chcemy dostać. Ja nie wyśmewam wiary w Boga ale
                      wysmiewam to, co pomniejsza wymiar Boga. To co z Boga robi
                      czarodzieja łasego na pochlebstwa, pokłony, i inne ludzkie przywary,
                      ktore są złe u ludzi i nie mogą one obciążać Boga w Jego wielkości.
                      Dobrze, że chcesz juz zamilknąć, to lepsze niż osmieszanie religii.
                    • sinobrody62 Re: Wiara 27.05.10, 11:56
                     "Kotku". Mam wrażenie, że Twoja dyskusja z "Wladi" nie ma
                     najmniejszego sensu. Wladi domaga się tolerancji, a co
                     robią "katolicy" np. od Rydzyka i nie tylko??? Oni są zaślepieni i
                     żadne racjonalne przesłanki do nich nie docierają. Są jacy są. Każdy
                     ma swój rozum (przynajmiej powinien mieć)i odbiera świat po swojemu.
                     Wielu ludzi, pewnie większość, idzie do Kościoła, wysłucha kazania,
                     ale gyby ich zapytać o czym pleban mówił, jaki był sens i przekaz
                     tego kazania??? Tego zdecydowana większość nie wie. Ja już mam swoje
                     latka, jestem emerytem, ale jestem również katolikiem bo tak
                     zostałem wychowany, ale jestem świadomym katolikiem. Obecnie bardzo
                     rzadko chodzę na msze. W kazanich, które proboszcz głosi jest albo
                     polityka, albo treści kierowane do ludzi kompletnie "wypranych".
                     Mnie to śmieszy. Śmieszą mnie również pielgrzymki. Uczestnicy tych
                     pielgrzymek uważają, że jeżeli zaliczą jedną lub kilka pielgrzymek
                     to już stają się lepszymi katolikami i bliżej im do zbawienia.
                     Jeżeli jest tak jak głosi Biblia, że na koniec Pan zważy nasze
                     uczynki i które przeważą tak będziemy ocenieni to liczy się tzw.
                     całokształt naszego życia, a nie to ile i gdzie odbędziemy
                     pielgrzymek. No ale aby to rozumieć to należy mieć odrobinkę
                     zdrowego rozsądku i czasami pomyśleć co się wokół nas dzieje i jak
                     ten Świat jest skonstuowany.

                     PS. Jeszcze odnośnie pielgrzymek. Chyba ze 3 lata temu pewna znajoma
                     dziewczyna, (zupełnie dojrzała to tak dla jasności sytuacji)
                     wybierała się na pielgrzymkę do Częstochowy i opowiadała mi, że
                     zagadnął ją pewien jej znajomy słowami: " masz już wszystkie nocki
                     obstalowane czy mogę się na jakąś załapać". Na początku nie mogła
                     zrozumieć o co chodzi ponieważ wybierała się pierwszy raz, gdy do
                     niej dotarło to była wściekła i zarzenowana. Tak więc wielu
                     uczestników tych bogobojnych pielgrzymek bierze w nich udział z
                     zupełnie innych pobudek.
                     • kociak40 Re: Wiara 27.05.10, 13:36

                      ""Kotku". Mam wrażenie, że Twoja dyskusja z "Wladi" nie ma
                      najmniejszego sensu." - sinobrody62

                      Masz rację i ja wiem o tym doskonale. Liczę tylko na to, że mogą
                      czytać inni uczestnicy tego forum i piszę jakby "matertiał" do
                      przemysleń. Zwróć uwagę jak groźny może być przekaz
                      takich "nawiedzonych". Wladi3 opisał swojego przyjaciela i cud jaki
                      uzyskał on w Lurdes. Napisał to bez żadnego zastanowienia. Nie wziął
                      pod uwagę, że pojechanie do Lurdes jest związane z bardzo dużą sumą
                      pieniędzy. To sam przejazd, dochodzi jedzenie, zakwaterowanie i inne
                      wydatki związane z takim wyjazdem. Nawet nie pomyslał (a tu trzeba
                      pomysleć samodzielnie), że pozbawia nadzieji osoby niemajętne, one
                      nie mogą ponieść takiego obciążenia finasowego i cudu na sobie nie
                      doświadczą. To NMP faworyzuje tylko bogatych? Tylko takich
                      wysłuchuje i robi wstawiennictwo? Biednych chorych lekceważy,
                      ktorych nie stać na przyjazd do Lurdes?
                      Sanktuaria to tylko wymysł kleru i to dla własnych doczesnych
                      korzyści. Bóg jest dla wszystkich i wszędzie, nie są potrzebni żadni
                      pośrednicy ani żadne "cudowne miejsca", "cudowne figury i obrazy".
                      To pomniejsza tylko wielkość Boga. Właśnie tacy jak wladi3
                      osmieszają religię i powodują, że katolicyzm się kurczy i to w
                      szybkim tempie. Kler "trzyma" wiarę na najniższym możliwym poziomie
                      aby mieć największe ziemskie profity. Każde sanktuarium to fabryka
                      pieniędzy.
                     • kociak40 Do sinobrody62 28.05.10, 16:52
                      Opisałeś przypadek z pielgrzymki.
                      Ja osobiście spotkałem się z innym przypadkiem.
                      Kilkanaście lat temu, obok budynku gdzie mieszka moj znajomy,
                      wybudowano nowy kościół (katolicki, prowadzony jest przez księży,
                      ktorzy mają nazwę, nie umiem powtórzyć dokładnie, jacyś
                      redemptoryści?). Wtedy wszystko się zaczęło. Żona mojego znajomego
                      zaczeła chodzić do tego koscioła na jakieś nauki, rekolekcje czy też
                      coś w tym typie. Mój znajomy jest ateistą ale nie zabraniał chodzić
                      swojej żonie na te kościelne nauki, tylko trochę narzekał do mnie,
                      że kolacji nie ma, a to obiadu, a to zona wraca późno z tych
                      nauk itd. Trzy lata temu proboszcz tego kościoła dla swoich uczni
                      (między innymi i dla jego żony) urządził pieszą pielgrzymkę do
                      Częstochowy, ktorej był kierownikiem. Żona poszła i już z
                      pielgrzymki nie wróciła, odeszła do tego księdza. Proboszcz wynajął
                      jej mieszkanie i uczy już ją indywidualnie, nie musi chodzić do
                      koscioła, proboszcz chodzi do niej. Zostawiła znajomego z dwójką
                      dzieci (14-17 lat) po latach małżeństwa.
                      Rozmawiał znajomy poźniej z żoną i dowiedział się od niej, że ona
                      będąc na tej pielgrzymce doznała "olśnienia", że nie może żyć dłużej
                      z ateistą, co innego osoba duchowna. Ze swej strony mogłem tylko
                      pocieszyć znajomego, że na ogół żony i czeki bez pokrycia zawsze
                      wracają. Stan aktualny. Nie chciał czekać, już jest po rozwodzie,
                      nawet chwali to sobie, nie żałuje tych nauk kościelnych żony. Była
                      podobno bardzo gadatliwa i teraz ma cisze i spokój. Rózne są skutki
                      pielgrzymek.
                      • sinobrody62 Re: Do sinobrody62 29.05.10, 12:23
                       Podałeś może niezbyt dobry przykład, bo niby czego to dowodzi? Żona
                       czyjaś, chodziła na nauki do kościoła i z tego powodu odeszła od
                       męża do duchownego. Wynika z tego, że nie powinniśmy naszych żon
                       puszczać samych do sanatoriów, na wczasy nie powinniśmy im zezwalać
                       np. na kształcenie wieczorowe itp. Odeszła od męża bo chciała.
                       Widocznie ten duchowny miał coś czego brakowało meżowi, a że to był
                       akurat ten trudny okres w życiu małżeństw ( piszesz, że mają dzieci
                       14 i 17 lat)pewnie poczuła się znudzona monotonią życia małżeńskiego
                       i tylko szukała pretekstu do zmiany. Tak ja to widzę.
                       • kociak40 Re: Do sinobrody62 29.05.10, 20:12
                        Może masz i rację. Znajomy jako ateista nie miał ślubu kościelnego
                        tylko cywilny. Było dobrze przez tyle lat i jego żonie to nie
                        przeszkadzało. To te nauki i to "olśnienie" na pielgrzymce jego żony
                        (zapewne umiejętnie wykorzystane przez księdza) spowodowało
                        przeświadczenie, że żyje w grzechu, że nie ma dla niej zbawienia, bo
                        nie ma ślubu kościelnego. Mnie chodziło o przekazanie jak
                        może "pranie mozgu" doprowadzić do zmian w osobowości.
                        • sinobrody62 Re: Do sinobrody62 30.05.10, 10:21
                         Cytat Mnie chodziło o przekazanie jak
                         może "pranie mozgu" doprowadzić do zmian w osobowości.


                         Masz rację. Ja nie mam zamiaru bronić kleru, ale z praniem mózgu
                         mamy do czynienia na codzień. Piorą nam mózgi reklamy, politycy,
                         media i jakoś musimy sobie z tym radzić.
                         • kociak40 Re: Do sinobrody62 30.05.10, 22:00
                          Piszesz - "Piorą nam mózgi reklamy, politycy,
                          media i jakoś musimy sobie z tym radzić."
                          Tu obrona jest łatwiejsza, nie sądzę aby to zmianiało osobowość.
                          Natomiast o dewocję jest bardzo łatwo, zaczyna się dość niewinnie.
                          Właśnie przed chwilą dostałem e-maila od znajomej, ktora od kilku
                          lat "odbywa" jakąś dorgę duchową w kościele. Uczęszcza 1-2 razy w
                          tygodniu na jakieś nauki o aniołach, jak bronić się przed szatanem,
                          dyskutują tam o grzechu, pokucie itd. Widzę, że zmienia się jej
                          osobowość. Kiedyś normalna kobieta, dość logicznie myśląca, otwarta
                          na ludzi. Obecnie całkowicie inna. Tylko modlitwy, rózańce,
                          sanktuaria itd. Tak jak sekty religijne są groźne, tak i wpadnięcie
                          w dewocję. Przysłała mi jakąś modlitwę do ojca Pio (chyba na dwie
                          strony, nie drukowałem jej) z zapewnieniem, że modlitwa ta jest
                          bardzo skuteczna, "odmładza ją duchowo" (tak zapewnia). Wiem , że to
                          tak z dobrego serca mi to poleca, doceniam to, ale co mam jej
                          odpisać? Odpisałem, że bardzo ale to bardzo dziękuje, modlitwa jest
                          bardzo skuteczna, tak odmłodziła mnie duchowo, że bawię sie teraz
                          misiem i kolejką (taki niby dowód skuteczności).

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka