24.05.15, 15:07
Czy w skład 144 000 wchodzą wyłącznie rodowici Żydzi?
Obj. 7:4-8: „Usłyszałem liczbę tych, których opieczętowano: sto czterdzieści cztery tysiące — opieczętowanych z każdego plemienia synów Izraela: (...) Judy (...) Rubena (...) Gada (...) Aszera (...) Naftalego (...) Manassesa (...) Symeona (...) Lewiego (...) Issachara (...) Zebulona (...) Józefa (...) Beniamina”. (Nie mogą to być plemiona cielesnego Izraela, ponieważ nigdy nie było plemienia Józefa, nie są wymienione plemiona Efraima i Dana, Lewici zaś byli oddzieleni do służby świątynnej, ale nie uznawano ich za jedno z 12 plemion. Zob. Liczb 1:4-16).
Rzym. 2:28, 29: „Nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks”.
Gal. 3:26-29: „Doprawdy, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. (...) Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem. Ponadto jeśli należycie do Chrystusa, to rzeczywiście jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy”.
Obserwuj wątek
  • alkoo3 Re: 144000 24.05.15, 19:22
   Ale nas juz to nie dotyczy - prawda ?
   Jestesmy zbyt mlodzi - nie pojdziemy do nieba - zgodnie z nauka SJ?
   No i ja jestem zonaty - a wiec rowniez odpadam - zgodnie z nauka SJ?
   No i dlaczego mowa o pokoleniu Jozefa skoro takiego nie ma - czy to nie blad w Bibli ?
   • rafiner Re: 144000 24.05.15, 20:55
    (Objawienie 14:4, 5) Są to ci, którzy się nie skalali z niewiastami; w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka, 5 a w ich ustach nie znaleziono fałszu; są bez skazy.
    A co można powiedzieć o chrześcijańskich pomazańcach w dobie obecnej? Jezus w proroctwie o ‛znaku swej obecności oraz zakończenia systemu rzeczy’ nazwał grono swoich namaszczonych duchem naśladowców żyjących na ziemi „niewolnikiem wiernym i roztropnym” lub inaczej ‛wiernym szafarzem’ (Mat. 24:3, 45; Łuk. 12:42). Jako grupa wiernie „podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie” (odczytaj Objawienie 14:4, 5). W sensie duchowym pozostają dziewicami — nie splamili się wierzeniami ani praktykami „Babilonu Wielkiego”, ogólnoświatowego imperium religii fałszywej (Obj. 17:5). „W ich ustach” nie ma fałszywych nauk i są „bez skazy” pośród szatańskiego świata (Jana 15:19). W przyszłości pomazańcy żyjący jeszcze na ziemi pójdą za Barankiem do nieba (Jana 13:36).Tekst linka
    • alkoo3 Re: 144000 24.05.15, 21:37
     A co z pytaniem nummer 2 i 4 ?
     • rafiner Re: 144000 25.05.15, 07:10
      Tu masz wyszukiwarkę - Tekst linka
     • rafiner Re: 144000 25.05.15, 07:11
      Sprecyzuj pytanie.
      • alkoo3 Re: 144000 25.05.15, 17:40
       Ale nas juz to nie dotyczy - prawda ?
       2. Jestesmy zbyt mlodzi - nie pojdziemy do nieba - zgodnie z nauka SJ?
       No i ja jestem zonaty - a wiec rowniez odpadam - zgodnie z nauka SJ?
       4. No i dlaczego mowa o pokoleniu Jozefa skoro takiego nie ma - czy to nie blad w Bibli ?
       Moze teraz juz jasniej.
       • rafiner Re: 144000 25.05.15, 19:35
        Jakub błogosławi synów Józefa. Jakieś 12 lat po zakończeniu klęski głodu Józef przyprowadził do Jakuba swoich synów, Manassesa i Efraima. To wtedy Jakub wskazał, że prawo pierworodnego przypadnie Józefowi, a Efraim i Manasses będą traktowani na równi z synami Jakuba. A zatem od Józefa miały się wywodzić dwa odrębne plemiona, z których każde miało otrzymać własne dziedzictwo. Błogosławiąc Efraima i Manassesa, Jakub trzymał swą prawą rękę na głowie młodszego, Efraima, choć to nie podobało się Józefowi. Wyróżniając w ten sposób Efraima, Jakub proroczo wskazał, iż plemię wywodzące się od młodszego brata będzie bardziej znaczące (Rdz 47:28, 29; 48:1-22; zob. też Pwt 21:17; Joz 14:4; 1Kn 5:1).

        Jakub błogosławi Józefa i pozostałych synów. Później patriarcha Jakub wezwał swych synów i na łożu śmierci każdemu z nich udzielił błogosławieństwa. Józefa przyrównał do „odrośli owocującego drzewa”. Tym „owocującym drzewem” był on sam, a Józef stał się jedną z jego głównych gałęzi (Rdz 49:22). Choć ‛nękali go łucznicy’ i spotykał się z wrogością, jego łuk „mieszkał w stałym miejscu, siła zaś jego rąk była prężna” (Rdz 49:23, 24). Może się to odnosić bezpośrednio do Józefa. Przyrodni bracia byli do niego źle usposobieni i niejako strzelali do niego, chcąc go zabić. Ale Józef odpłacił im miłosierdziem i lojalną życzliwością, które niczym strzały uśmierciły ich wrogość. Nieprzychylnym łucznikom nie udało się ani zabić Józefa, ani osłabić jego niezłomnej prawości i braterskiego przywiązania.

        Słowa Jakuba mogły się jednak proroczo odnosić do plemion wywodzących się od dwóch synów Józefa, Efraima i Manassesa, oraz do ich przyszłych podbojów (por. Pwt 33:13, 17; Sdz 1:23-25, 35). Co ciekawe, do plemienia Efraima należał Jozue (Hoszea, Jehoszua), który został następcą Mojżesza i przewodził w walkach z Kananejczykami (Lb 13:8, 16; Joz 1:1-6). Inny potomek Józefa, Gedeon z plemienia Manassesa, z pomocą Jehowy pokonał Midianitów (Sdz 6:13-15; 8:22). A Jefte, najwyraźniej również pochodzący z plemienia Manassesa, pobił Ammonitów (Sdz 11:1, 32, 33; por. Sdz 12:4; Lb 26:29).

        Na Józefie spełniły się również inne szczegóły z proroczego błogosławieństwa Jakuba. Kiedy poniechał zemsty i utrzymywał cały dom Jakuba, czyli Izraela, był jak pasterz i jak kamień dający oparcie. Ponieważ swą pozycję zawdzięczał Jehowie, można powiedzieć, że pochodził z rąk „Mocarza Jakuba”. Józef był narzędziem Boga, więc mógł liczyć na Jego pomoc. Był z Wszechmocnym w tym sensie, że stał po stronie Jehowy, i dlatego zaznawał Jego błogosławieństw (Rdz 49:24, 25).

        Błogosławieństw od Jehowy miały też doświadczyć plemiona wywodzące się od Józefa poprzez Efraima i Manassesa. Jakub oznajmił: „[Wszechmocny] pobłogosławi cię błogosławieństwami niebios w górze, błogosławieństwami głębiny wodnej leżącej w dole, błogosławieństwami piersi i łona” (Rdz 49:25). Zapowiedź ta stanowiła gwarancję, że potomkowie Józefa będą liczni i że nie zabraknie im wody z nieba i ze źródeł podziemnych (por. Pwt 33:13-16; Joz 17:14-18).

        Błogosławieństwa, które Jakub zapowiedział swemu ukochanemu synowi Józefowi, miały być niczym ozdoba dwóch wywodzących się od niego plemion. Miały przewyższyć błogosławieństwa lasów i źródeł, które zdobią odwieczne góry i wzgórza istniejące po czas niezmierzony. Miały być trwałym błogosławieństwem spływającym na głowę Józefa i jego potomków tak długo, jak będą istnieć góry i wzgórza (Rdz 49:26; Pwt 33:16).

        Józefa nazwano „wybranym spośród jego braci”, gdyż Bóg wyznaczył go do szczególnej roli (Rdz 49:26). Wyróżnił się szlachetnością, umiejętnością sprawnego zarządzania i zdolnościami organizacyjnymi. Dlatego zasłużył na wyjątkowe błogosławieństwa.

        Po pobłogosławieniu synów Jakub umarł. „Wówczas Józef rzucił się na twarz swego ojca (...) i go całował”. Zgodnie z życzeniem Jakuba, żeby pochować go w jaskini Machpela, Józef kazał egipskim lekarzom zabalsamować ciało ojca i przygotować je do przewiezienia do Kanaanu (Rdz 49:29 do 50:13).Tekst linka
        • alkoo3 Re: 144000 25.05.15, 23:04
         Fajnie to napisales, szkoda tylko ze nie na temat.sad
         >Nie mogą to być plemiona cielesnego Izraela, ponieważ nigdy nie było plemienia Józefa, nie są >wymienione plemiona Efraima i Dana,
         Czyli jesli Apokalipsa jest ksiega natchniona to nie moze zawierac bledu - a pisze przeciez o pokoleniu Jozefa. Przciez nie chcesz powiedziec ze ten blad jest celowy aby czytajacy domyslili sie ze nie chodzi o to co jest napisane w tym tekscie, tylko to taka zaszyfrowana wiadomosc smile
         No i dlaczego nie maja to byc zydzi skoro wyraznie sa nawet wypisane pokolenia ?
         A co z pytaniem nummer 2.
         • rafiner Re: 144000 26.05.15, 07:50
          (Malachiasza 3:16) Wtedy bojący się Jehowy rozmawiali między sobą, każdy ze swym towarzyszem, a Jehowa uważał i słuchał. I zaczęto przed nim spisywać księgę pamięci dla bojących się Jehowy i dla myślących o jego imieniu.
          Jak widzisz - wiek w tym przypadku , nie odgrywa istotnego znaczenia.
          • alkoo3 Re: 144000 26.05.15, 10:58
           Czyli kazdy z nas ma szanse byc w niebie ?
           Tak nie do konca zrozumialem twoja odpowiedz.
           Czyli nie tylko ci ktorzy byli juz w roku 1914 urodzeni ?
           A wiec my rowniez mozemy nalezec do tej grupy 144.000 ?

           No i jak to jest terasz z tym wpisem w apokalipsie ?
           "Czyli jesli Apokalipsa jest ksiega natchniona to nie moze zawierac bledu - a pisze przeciez o pokoleniu Jozefa. Przciez nie chcesz powiedziec ze ten blad jest celowy aby czytajacy domyslili sie ze nie chodzi o to co jest napisane w tym tekscie, tylko to taka zaszyfrowana wiadomosc smile
           No i dlaczego nie maja to byc zydzi skoro wyraznie sa nawet wypisane pokolenia ?"
           • rafiner Re: 144000 26.05.15, 12:32
            (Rodzaju 49:26) Doprawdy, błogosławieństwa ojca twego przewyższą błogosławieństwa odwiecznych gór, ozdobę wzgórz istniejących po czas niezmierzony. Pozostawać będą na głowie Józefa, na czubku głowy wybranego spośród jego braci.
            (1 Kronik 5:2) Juda zaś przewyższył swoich braci i od niego pochodził wyznaczony na wodza; lecz prawo pierworodnego należało do Józefa —
            (Dzieje 7:9) A mężowie będący głowami rodów zaczęli zazdrościć Józefowi i sprzedali go do Egiptu. Ale Bóg był z nim
            Rozstrzygnięcia wymagała także kwestia pierworodztwa. Ruben, pierworodny syn Jakuba, miał prawo do dziedziczenia podwójnej części (por. Pwt 21:17), ale je utracił, gdy dopuścił się kazirodztwa z nałożnicą ojca (Rdz 35:22; 49:3, 4). Należało więc wypełnić wśród 12 plemion lukę po Lewim oraz wyjaśnić kwestię pierworodztwa.

            Jehowa w dość prosty sposób uporządkował obie sprawy naraz. Dwaj synowie Józefa, Efraim i Manasses, zostali pełnoprawnymi głowami plemion (Rdz 48:1-6; 1Kn 5:1, 2). Znów było 12 plemion, nie licząc plemienia Lewiego, a prócz tego Józef, reprezentowany przez swych synów: Efraima i Manassesa, otrzymał podwójny dział ziemi. Tym samym prawo pierworodztwa zostało odebrane Rubenowi, pierworodnemu synowi Lei, i nadane Józefowi, pierworodnemu synowi Racheli (Rdz 29:31, 32; 30:22-24). Po tych poprawkach lista 12 (nielewickich) plemion Izraela wyglądała następująco: Ruben, Symeon, Juda, Issachar, Zebulon, Efraim, Manasses, Beniamin, Dan, Aszer, Gad i Naftali (Lb 1:4-15).Tekst linka
            • alkoo3 Re: 144000 26.05.15, 15:19
             Ale to nie jest odpowiedz na moje pytanie.
             Chyba ze autor Apokalipsy nie wiedzial o tym. ale to wytlumaczenie dzisiejsze mu nie pomoze jako ze ten tekst liczy sobie 1900 lat.
             • rafiner Re: 144000 27.05.15, 07:54
              (Dzieje 17:11) Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają.
              • alkoo3 Re: 144000 27.05.15, 11:30
               Przeciez to robie "... starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają...."

               Czyli wrocmy do moich pytan - ty zalozyles ten watek .

               1. Jak to jest z moim i wspolczesnym pojsciem do nieba i pokoleniem 1914, czy ta lista jest juz zamknieta.
               2. Dlaczego wybiorczo traktujes co nalezy rozumiec doslownie a co w przenosni - zydzi z pokolenia, nie splamili sie z kobietami - to przenosnia
               3. Dlaczego argumentujesz ze w nieomylnej Bibli ktora rozumiez doslownie jest wpisane pokolenie Jozefa ale takiego nie ma wobec tego ta cala obietnica nie dotyczy zydow. To wnioski ktore tak naprawde nie brzmia zbyt logicznie. Podobnie jak pokolenie 1914.

               Zauwaz pytania postawilem bardzo prosto, w odpowiedzi dostalem wiele luznych fragmentow Biblijnych. Czy w taki sposob Apostolowie glosili Ewangelie ?             • kolter Re: 144000 15.07.15, 21:38
              alkoo3 napisał:

              > Ale to nie jest odpowiedz na moje pytanie.
              > Chyba ze autor Apokalipsy nie wiedzial o tym. ale to wytlumaczenie dzisiejsze mu nie pomoze jako ze ten tekst liczy sobie 1900 lat.

              problemem tego ŚJ jest to ze on tylko wkleja.............
           • kolter Re: 144000 15.07.15, 21:37
            alkoo3 napisał:

            > Czyli kazdy z nas ma szanse byc w niebie ?

            trynitarianin smile nie

            > Czyli nie tylko ci ktorzy byli juz w roku 1914 urodzeni ?
            > A wiec my rowniez mozemy nalezec do tej grupy 144.000 ?

            o ile uwierzycie w boga a nie jego namiestnika ino smile)

            > No i jak to jest terasz z tym wpisem w apokalipsie ?
            > "Czyli jesli Apokalipsa jest ksiega natchniona to nie moze zawierac bledu - a p
            > isze przeciez o pokoleniu Jozefa. Przciez nie chcesz powiedziec ze ten blad jes
            > t celowy aby czytajacy domyslili sie ze nie chodzi o to co jest napisane w tym
            > tekscie, tylko to taka zaszyfrowana wiadomosc smile
            > No i dlaczego nie maja to byc zydzi skoro wyraznie sa nawet wypisane pokolenia ?"

            Apokalipsa pisana dla tych ktorzy znali ówczesne realia, trudna i skomplikowana sprawa
   • kolter Re: 144000 15.07.15, 21:28
    alkoo3 napisał:

    > Ale nas juz to nie dotyczy - prawda ?
    > Jestesmy zbyt mlodzi - nie pojdziemy do nieba - zgodnie z nauka SJ?

    no a czy ŚJ redagowali biblie ?? czy Jezus nie obiecał ziemi cichym ?

    > No i ja jestem zonaty - a wiec rowniez odpadam - zgodnie z nauka SJ?

    Tak napisał Jan , no to Piotr ma przechlapane smile)

    > No i dlaczego mowa o pokoleniu Jozefa skoro takiego nie ma - czy to nie blad w Bibli ?

    poczytaj
  • klaudka_mala Re: 144000 27.05.15, 14:59
   Wow, nie sądziłam że doczekam dnia w którym alko skomentuje wywody rafinera, a rafiner będzie mu odpowiadał...
   • rafiner Re: 144000 27.05.15, 15:17
    GDZIE ZACZYNA SIĘ DOGMAT TAM KOŃCZY SIĘ MYŚLENIE. BIBLIA NIE WYMAGA OD NAS ŚLEPEJ WIARY W BOGA. BIBLIA TO MAPA DO UKRYTYCH SKARBÓW. Na nadludzkie pochodzenie Biblii wskazuje płynąca z niej niezrównana i niezawodna mądrość. Jest źródłem pouczeń, pociechy i nadziei (Rzym 15:4). Słowo Boże przypomina bogate złoże diamentów. Największy wpływ na ludzkie życie wywiera Biblia. Zapoznanie się z tą Księgą ,pozwoli ci bliżej poznać Stwórcę. Dowiesz się, jak On postępuje, w czym ma upodobanie, a czego nienawidzi, oraz jak ogromną mocą i mądrością się odznacza. Udzieli ci odpowiedzi na nurtujące cię pytania : Po co tu jesteśmy ? skąd tyle cierpień ? gdzie są umarli ? dokąd zmierza ludzkość ? Dzięki czytaniu Biblii Bóg stanie się kimś realnym, będziesz miał czyste sumienie i cel w życiu. Zachowasz czystość moralną, wyzbędziesz się złości i sarkazmu. Przestaniesz się zamartwiać. Codzienna lektura Biblii dodaje siły do przetrwania najtrudniejszych momentów w życiu'.. Dobra nowina zawarta w Słowie Bożym pozwala nam poznać Stwórcę i nawiązać z Nim serdeczną więź. Dostarcza satysfakcjonujących odpowiedzi na ważne, życiowe pytania, ma moc zmieniać nasze życie, wlewa nadzieję w serca, a w obliczu trudności dodaje nam sił. Prawdziwa duchowość jest wynikiem zdobywania wiedzy o Bogu przez pilne studium Jego Słowa oraz rezultatem stosowania tej wiedzy w życiu. Prawda zawarta w Biblii to niezrównany skarb. Uwalnia od przesądów, wątpliwości i panicznego strachu. Daje nadzieję, radość i cel w życiu. Jezus oświadczył: `Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli' (Jana 8:32). Tekst linka
    • alkoo3 Re: 144000 27.05.15, 18:12
     rafiner 27.05.15, 15:17
     GDZIE ZACZYNA SIĘ DOGMAT TAM KOŃCZY SIĘ MYŚLENIE...
     Znowu masz racje smile
     Dlatego zadalem tez te pytania. Mam nadzieje ze potrafisz mnie tak pouczyc abym zrozumial .
     Przeciez Biblia nie jest ksiega z zagadkami dla teologow. Jesli Bog chce abysmy mu byli posluszni to przciez bedzie to w Bibli napisane prosto, a ty z kolei odpowiesz mi tak po prostu na moje pytania.
     • rafiner Re: 144000 27.05.15, 18:17
      Najlepszy specyfik na dłuuuugie życie - Starym, jest się tylko raz - młodym, będzie się wiecznie.- (Hioba 33:24, 25) to okazuje mu łaskę i mówi: ‚Zwolnij go od zejścia do dołu! Znalazłem okup! 25 Niech jego ciało stanie się jędrniejsze niż w młodości; niech powróci do dni swego młodzieńczego wigoru’.(Izajasza 25:8) Pochłonie on śmierć na zawsze i Wszechwładny Pan, Jehowa, otrze łzy z każdego oblicza. I hańbę swego ludu zdejmie z całej ziemi, bo tak rzekł Jehowa.
      (1 Koryntian 15:26) Jako ostatni nieprzyjaciel ma zostać unicestwiona śmierć.
      (Objawienie 21:4) I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”.
      (Jana 17:3) To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
   • alkoo3 Re: 144000 27.05.15, 21:46
    >klaudka_mala 27.05.15, 14:59
    >Wow, nie sądziłam że doczekam dnia w którym alko skomentuje wywody rafinera, a rafiner będzie mu >odpowiadał...
    Widzisz zbyt wczesna radosc, chyba zapeszylas smile
  • tomek65536 Re: 144000 16.09.15, 09:02
   Mogę polecić artykuł Encyklopedii biblijnej dotyczący hasła 144000, który pokazuje symbolikę tej liczby: www.biblijny.net/encyklopedia/144000.html
  • tomek65536 Re: 144000 03.12.15, 16:07
   Polecam hasło w Encyklopedii Biblijnej: www.biblijny.net/encyklopedia/144000.html

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka